Essay,  Philosophia

Samtalens Mulighed

 

 

 

 

 
 
mulig fremgangsmåde, når udgangspositionen mellem parterne virker u o v e r s t i g e l  i  g
eller sammenfaldende
– når uenighed afbryder forbindelsen eller enigheden kortslutter

 

 

 

 

 

Forslag til mulig samtale  –  ” mød din potentielt nye samtalepartner


1:   

( læg din egen opfattelse til side et øjeblik )

– lyt til modparten ( mens du holder dine egne holdninger tilbage ),

– lad vedkommende få rig taletid, tale igennem, hvorved du måske når frem til en mere dækkende kortlægning af vedkommendes forestillingsverden og måde at orientere sig på 

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen ..


.. hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen og gå på opdagelse i modpartens indre verden ..

 

2:   

– stil evt neutrale og diplomatiske spørgsmål, der peger mod centrum i vedkommendes egen opfattelse, tænkemåde og argumentation,

– stil evt neutrale og diplomatiske spørgsmål, der leder vedkommende hen mod reflektion over sin egen position ift sig selv/situationen/omverdenen

– hold dig for øje, at måden du stiller spørgsmål på ikke distraherer vedkommende, så fokus flytter sig fra dennes egen opfattelse/tanke til din

– besvar evt modspørgsmål afværgende, kortfattet og neutralt, underspil stadig din egen holdning ( kun i disse indledende faser )

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen .... hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen  ..

3:  

– på et tidspunkt vil du måske opdage tvivlen, styrken eller frygten, afmægtigheden hos din potentielt nye samtalepartner – her kan du så vælge at komme med opmuntrende, fortrøstningsfulde og lokkende respons om at se åbent på det. Det er ligesom døre, som er uaflåste eller står på klem – det bør undersøges ..

– måske har du opdaget tilsvarende åbninger hos dig selv undervejs i kortlægning og afdækning af din potentielt nye samtalepartner   

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen ..


.. hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen  ..

4:   

– jo længere du kommer i tilnærmelsen og samværet med din potentielt nye samtalepartner, jo større er chancen for at du giver/får noget, som du efterflg selv kan bruge, eller dele med omverdenen


*


Det beskrevne forløb kan beskrives som en dans:


1: 
 
– dans hen mod en større og dybere fælles bevidsthed


2: 
 

– dans med den


3: 
 

– dans i den


4:   

– og gå derpå tilbage til dit liv og virke

– måske er der sket noget, måske har noget ændret sig

– måske hos dig, måske hos en anden, måske i en større og dybere fælles bevidsthed

 

 

 

2 kommentarer

 • omar ingerslev

  Samtalen fungerer når følgende er opfyldt :

  1
  at ingen kan afslutte samtalen, men kun trække sig
  – for at undgå udmattelse må pause i enighed løbende
  skabes, således at den svageste ikke føler sig tvunget til at trække sig
  pga udmattelses – hvis samtalen af praktiske grunde må afbrydes
  er parterne forpligtet til at genoptage samtalen ved førstgivne mulighed
  herfor

  2
  at ingen kan styre samtalen, heller ikke indholdsmæssigt, retning,
  emne eller konklusion

  3
  at alle tilstedeværende kan komme til orde, samt at tilstødende
  undervejs, inkluderes og mødes om de samme præmisser for
  samtalen

  4
  at alle lytter, markerer hvis de vil respondere, men undlader at afbryde
  den talende – dog kan der spørges til varighed og indhold af indlæg,
  under hensyntagen til den samlede oplevelse af samtalens indhold,
  retning og timing

  *

  5
  nogle eksempler på ikke-samtaler – ufrugtbare “samtaler” :
  1)
  interviews hvor den en eller lfere parter har eneret på spørgsmål eller svar,
  eller hvor en eller flere parter er låst på enten det ene eller det andet præmis
  2)
  samtaler hvor parterne tilsyneladende bruger de samme ord og begreber
  men ikke afdækker de forskellige opfattelser og ikke kender hinandens
  tilhørsforhold til disse – det ender ofte med misforståelser eller parallelle
  enetaler – men altså ikke samtale
  3)
  samtaler hvor man aldrig følger sine indlæg op med at spørge til hvad
  den/de lyttende parter hørte, evt efterflg korrigerer perception eller egen
  formulering eller begge dele – hvorefter 5-3) genfremsættes
  4)
  dominerende/styrende ordstyrere, der afbryder, overskrider indlæg ift
  øvrige deltagere i samtalen og som truer med tidsfordeling og begræsning,
  som dræber pausre imellem indlæg, der kræver eftertænksomhed og betænk-
  ningstid
  5)
  transmitterede/tidsforskudte/beskårne/redigerede og medie-formidlede samtaler
  ( altså : samtalens mulighed ligger enten i den levende samtale eller i live-
  transmission, uden mulighed for at efter redigere intentionelt

  Om samtalens faldgruber, læs også :
  https://www.nedersteetage.com/samtalestopper/

Skriv et svar