• Essay,  Philosophia

  QUANDA

  [spørgsmål og svar – QU-estions-AND–Answers] Jeg er blevet stillet mange spørgsmål gennem tiderne som selvudnævnt artikelforfatter. Det er en titel, jeg har givet mig selv, ligesom Napoleon satte kejserkronen på hovedet af sig selv 😉 Jeg artikulerer mig selv via artikler, over hvilke jeg lader som om, jeg er den selvkronede kejser. Hil! Et af spørgsmålene er:Hvorfor skriver du alt det her?Det må tage en masse tid, kunne du ikke have brugt den til noget andet? NB! spørgeren er en fiktiv-hybrid person. Det er en karakter, der ligesom Profeten Alkazeltser – der har det med at få et decideret surt opstød – optræder med jævne mellemrum, og som hedder Bimboline…

 • Economica,  Essay,  Historica,  Philosophia,  Politica,  Scientia

  Verden af i morgen

  Tiderne skifter. Verden forandrer sig.Forandringen foregår diskret. Eller også hører vi ikke om den, for de, der plejer at fortælle os om, hvordan det går derude, derinde og deroppe, kender kun den samme historie, som de har kogt karkludesuppe på så langt tilbage vi kan huske.  Kunne der være en ide i at kanalisere noget af den energi, vi har bundet til beskuelse af fortiden og beskydning af nutiden til begribelse af den fremtid, vi ønsker? Diskrete tegn på en anden virkelighed har meldt sig, og de vil tage til og blive synlige for alvor i nær fremtid. Diskretionen gør, at de er nemme at overse eller rettere overskylle af den…

 • Essay,  Philosophia,  Poema

  Civilisationsstaten – globalismens værste mareridt

  Der foregår en krig i disse tider. Vi kan godt kalde det for en verdenskrig.Dens opponenter, dens spillere er det etablerede magtimperium mod dets undersåtter.Bag tidens løbende og skiftende konflikter gemmer sig denne uundgåelige konfrontation.Vi kan kun forstå dette spil, The Great Game ved at træde et skridt tilbage og finde et udsigtspunkt. Det betyder enten en afhandling af uspiselig størrelse eller en forenkling. Lad os vælge den sidste. Imperiet Det etablerede magtimperium er det interessentskab af magtspillere, der gennem århundreder har ædt sig ind i de menneskelige samfund. De er som parasitter, der lever i-og-af den store krop, der er de menneskelige samfund. Som alle parasitter dikterer de kroppen…

 • Philosophia,  Scientia

  Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 2

  I Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 1 har vi kortlagt den fysiske og den biologiske verden, som fysikeren Burkhard Heim har fremlagt i sin virkelighedsmodel. Allerede inddragelsen af biologi i Heims kosmologi er en overskridelse af beføjelserne som fysiker så at sige. I del 2 skal vi se, at Burchard Heim ikke stopper dér men fører tankesættet videre til psyke, bevidsthed, pneuma og andre felter, som fysikere normalt også holder fingrene fra. Fysikere især men også biologer vil gerne se verden som mekanistisk og materiel. Det er den boks, de tænker i. Fysikken er den hårde, og biologien er den bløde maskine. Kemien ligger midt imellem. Men…

 • Philosophia,  Scientia

  Mikroessays om verden i 6 dimensioner – del 1

  Der levede engang i det 20. århundrede en mærkelig mand. Han var fysiker.Han regnede på det hele sit liv og kom frem til, at verden var bygget op af seks dimensioner, for hvis ikke, kunne den ikke fungere. Det var hans bidrag til en forenet feltteori. Behøver vi at sige, at han ikke fik nogen nobelpris for at løse alle de problemer, som videnskaben og fysikken/kosmologien havde samlet sammen i det 20. århundrede? Inklusive at de ikke kan samtale med humanvidenskaber og teologi m.m. Læg dertil, at han ikke led af metafysik-allergi. Den mærkelige fysiker hed Burchard Heim.Ultrakort biografisk note: Burchard Heim, tysk fysiker (1925-2001)Han var næsten blind, og han manglede…

 • Essay,  Historica,  Philosophia

  De Ti Bud – 1. bud

  Du må ikke have andre guder end mig Der er fire hovedproblemer med udsagnet.I det hele taget er det første bud det mest problematiske af budene. Det første problem er den manglende historiske kontekst. Udover at tallet 10 er en reduktion af langt flere bud, hvoraf nogle stammer fra universelle bud, der altid har eksisteret i menneskeheden og derfor ikke er jødiske. Og hvem kan være uenige med dem? Andre stammer fra det lovsæt, der udgør den jødiske sharia, altså alle de foreskrifter, der også omhandler kosher, og som findes spredt over Torah og Talmud. Det er med andre ord ikke noget, som Gud har dikteret Moses i form af…

 • Cultura,  Economica,  Essay,  Historica,  Philosophia,  Politica,  Psychologia

  Bedragets tidsalder

  Undertitel: Bedragets tidsalder er slut Jeg fik spørgsmålet på en 1. april:  Hvad tænker du om at alt det med Rusland og Putin lige nu?Hvad er det, vi skal være bange for? Spørgeren stillede sig reelt spørgende, hvor mange snarere ville søge bekræftelse og indbygge en fiskesnøre i spørgsmålet i stil med: Ham dér Putin, han er da vist … er han ikke? Hvorefter man så skal sige: Jo det er han da, lille skat, jeg siger det samme som dig. Og husk, der handler ikke om at mene, det handler om at sige, AT man mener, og så er man med i selskabet. Du kan overvære dette lille fedtede…

 • Cultura,  Essay,  Historica,  Philosophia

  Spejlet, gåden og The Matrix

  Psykologien har ét ord for menneskelig bevidsthed.Det hedder sind. En fællesbetegnelse for alt roderi i hoved og mave på mennesker.Psykologien er forvirret, begrebet er utilstrækkeligt, vi rammer hurtigt muren.Sindet er mange ting, og ikke alle er forstået lige godt. Nogle er overhovedet ikke forstået.En af grundene er, at vi ikke længere anerkender sindets dybder. Vi har for mange identifikationer kørende til at forstå, at der findes noget mere potent på den anden side af identifikationerne.Og psykologien har begået nogle af de samme fatale brølere som videnskaben i øvrigt. De går under fællesbetegnelsen reduktionisme. Man reducerer (afstumper) i mangel på forståelse det store billede til et meget lille og tilsyneladende overskueligt…

 • Essay,  Kortprosa,  Philosophia,  Poema

  Ondskaben ramte muren

  Vi har beskrevet ondskaben.Vi har næsten ikke bestilt andet, efter at vi for alvor fik øje på den for 12+ år siden.Vi har omsider forstået det næsten uforståelige.Ikke blot at ondskaben findes, hvilket i princippet er til at forstå.Men omfanget og intensiteten …! her begynder det at blive svært for de fleste.Rigtigt svært bliver det at forstå den variable sofistikering af ondskaben og dens væsen. Vi har talt om skinbarlig ondskab forklædt som godhed.Godhed findes, gode mennesker findes.Vi kan lægge en skala fra helgenagtig til inkarneret, satanisk ondskab.Disse mennesker findes altså, men de hører til et mindretal.At styresystemerne i det menneskelige samfund favoriserer de ondskabens ekstremitet, er et ubehageligt faktum, som…

 • Essay,  Novelle,  Philosophia,  Psychologia

  Snebuddha

  Det er ikke sådan, at det højere selv har glemt sig selv og ladt det lavere selv, der er vores opfattelse og oplevelse af os selv i vågen tilstand, i stikken. Det er os selv i vores dagsoplevelse, at det højere selv er ophørt med at eksistere. Gud har ikke ladt os i stikken, vi har ladt Gud i stikken og dermed os selv. Vi har den opfattelse, at vi i søvnen drømmer og træder ud af os selv. Psykologien har lært os at betragte det som vores underbevidsthed. Vi træder her ned i os selv. Jungiansk psykologi og dens udløbere har som taget skridtet videre og erkendt bevidsthed som…

 • Cultura,  Economica,  Essay,  Historica,  Kailo,  Philosophia,  Politica,  Psychologia

  Krigen om ALT eller INTET

  Uden at have forstået, hvad krig har været, og hvad krig er blevet til,vil vi ikke være i stand til bedømme, hvorvidt vi lever i fred og fordragelighed. Et af det spørgsmål, vi er nødt til at besvare, er: Hvad er krig overhovedet? For hvis vi ikke har gjort os klart, hvordan krig skal defineres, så vil vi ikke opdage krig, den dag vi bliver ramt af den. Altså med mindre krigen svarer til, hvad vi har læst og set på film og falder ind i kategorien konventionel krigsførelse, eller med andre ord: med mindre billedet i vores bevidsthed svarer til billedet på vores nethinde. Hvad nu, hvis det falder…

 • Cultura,  Economica,  Essay,  Historica,  Kailo,  Philosophia,  Politica,  Psychologia,  Scientia

  ANTROPIA – visionen om en fremtid

  Vi etablerer nu erstatningen for kontanter. Der er en stor forskel dér.I dag ved vi ikke, hvem der bruger en 100 $ seddel eller en 1000 peso seddel.Hovedforskellen ved CBDS (Central Bank Digital System) er, at centralbanken vil få absolut kontrol med regler og forordninger vedvørende centralbankens ejendom. Vi har også teknologien til at gennemtvinge det. Disse to forhold er ekstremt vigtige. Det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvad kontanter nu er.Augustin Carstens, general manager for BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank Sagt på forståeligt dansk eller andet menneskesprog, så betyder dette stykke finansmafia-gobledigook, at hvis du ikke har lov til at bruge penge mere end fem…

 • Cultura,  Economica,  Philosophia,  Politica

  Bombet tilbage til middelalderen

  Egentlig hedder det i folkemunde at blive bombet tilbage til stenalderen, men for samlere-jægere-fiskere var feudalismen ikke opfundet. Alligevel kan vi bruge begge udtryk med rette, for samtidigt med den koroporatistiske geninførelse af feudalismen – Build Back Better, den 4. Industrielle Revolution, det Globale Reset, eller hvad globalisterne for tiden og til lejligheden kalder deres mørke megaprojekt – så udsættes menneskeheden også for en designer-kultificering, en kunstig neo-tribalisering. Det kalder de for Den Globale Landsby eller Identitetspolitik. De ser menneskeheden som primitive stammer, der dyrker deres harmløse og fjollede guder og meningsløse ritualer på hver deres isolerede ø (isola på italiensk er ø), i hver deres dal og i hver…

 • Cultura,  Essay,  Philosophia

  Tvekamp med Gud i ryggen

  Hvis du gerne vil få Gud til at trække på smilebåndet, så skal du bare fortælle ham om dine fremtidsplaner. Citatet stammer fra den ukrainske bokser Oleksandr Usyk. Citatet er sikkert ikke hans egen opfindelse men det var det svar, han gav, da han blev spurgt af en sportsjournalist, hvorvidt han havde tænkt sig at bokse mod verdensmesteren i en vægtklasse over sig egen – noget som meget få boksere har gjort. Du har sikkert aldrig hørt om Oleksandr Usyk, hvis du ikke som jeg er tilhænger af en god boksekamp. I modsætning til, hvad man populært hører om boksere, især hvis man skal være politisk korrekt i intellektuelt selskab, så er…

 • Essay,  Philosophia

  Babel-syndromet og de to tidslinjer

  Der er grundlæggende to eksistentielle trusler mod menneskeheden (iflg. Jordan Peterson) Den første fjende er naturen i sin ubarmhjertighed.Dette er den oprindelige trussel i form af vilde dyr og naturkatastrofer.Fjenden var bestemt ikke entydig, for naturen kunne også være venlig og gavmild. I de gamle kulturer blev naturkræfterne personificeret som guder, der kunne være mennesket venligt stemt eller uvenligt, hvis det passede dem, eller hvis mennesket havde forbrudt sig imod naturlovene = guderne. Man kunne anskue naturen som en projektion eller i det mindste afspejling af den menneskelige natur, og der kunne argumenteres for, at det er den menneskelige natur, der er fjenden. Der kunne også argumenteres for, at det…

 • Essay,  Philosophia

  Kreativ dualisme

  I et foredrag af John Cleese kaldet Creativity in Management starter han med at fastslå, at kreativitet ikke er et talent. Det er en måde at operere på. En metode kan man sige. Han tilføjer dernæst, at det ikke er relateret til IQ – forudsat at der ikke er tale om decideret imbecil person. Han støtter sine udsagn på en forsker ved navn McKinnan, der specielt undersøgte kreativitet. Denne fastslår også, at kreative mennesker simpelthen er folk, der har anskaffet sig en måde at sætte sig selv i en tilstand, hvor de kan være kreative. Sagt på en anden måde: de har bevaret evnen til at lege eller at være…

 • Cultura,  Historica,  Philosophia

  Fortidens forbandelse og velsignelse

  Når vi går ind på et museum, der udstiller den menneskelige fortid, så vil udstillingen og udstillerne gerne give os det indtryk, at de har styr på fortiden, og at den nu er pakket ned, kategoriseret, behængt med labels og puttet i montre. Ak ja fortidens dårskab og dens menneskers dårligdomme – eller åh ja, dens herligheder og menneskenes storhedstid.  Storhedstider og deres levninger har vi det fint med, så længe det handler om kunst. Det kan vi beundre uforpligtende. Når det kommer til videnskab og verdensforklaring, er vi straks mere forbeholdne, for fortidens mennesker kan umuligt have noget at lære os på det punkt.  Med hensyn til fortidsskabningernes livsanskuelser,…

 • Essay,  Philosophia

  Samtalestopper

  Du kender de fleste af dem. Nogle af dem har været på markedet et stykke, andre er kommet til for nyligt. Måske der findes en fabrik i Holdkæftistan, der masseproducerer dem.  De leveres i samlesæt med forstykke og bagstykke. Forstykket lægger op til, og bagstykket afhænger af, om det går direkte på personen eller noget, der repræsenterer og karakteriserer personen. Forstykker: Nå, så er du jo nok sådan en … Din skide … Ja, det du siger dér, er jo ikke andet end … Du er med andre ord en … Folk som dig kalder man for … Ja, du er jo et meget godt eksempel på … Bagstykker: Racist/racisme…

 • Essay,  Philosophia

  Gud og andre småting

  Barnetroen Du tabte barnetroen, min ven.Er det ikke det, vi alle sammen gjorde – dengang?En dag var tegneseriebillederne, de fede englebasser og julemanden ikke længere troværdige, og så måtte de vige pladsen for en årrække i vildnisset på udkig efter noget, der kunne proppes i hullet. Det var ikke småting, vi fik op under neglene, og fine ting iblandt – andet skulle vi nok have holdt fingrene fra.Der var bare det, at ikke alt var fordøjeligt, og det lå udenfor scope at bosætte sig i en hule i Himalaya og vente på det indre lys. Men som de gamle sagde med bondevisdom: Hvorfor dog gå over åen efter vand?Ikke at…

 • Philosophia,  Poema

  Diagnostarium

  Diagnostarium for det herskende segment Demofobi: angst for det uforudsigelige og uregerlige ved det egentlige menneske Forsamlingsfobi:angst for at mennesker, når de er i stue og forsamling sammen, udveksler meninger Ytringsfobi:angst for at mennesker skal ytre sig på tværs og på trods af det forudsigelige og regerlige Uafhængighedsfobi:angst for at mennesker opdager, at de ikke har brug for godkendelse fra Staten for at leve Individufobi:angst for at mennesker træder ud af massen og fremstår som et non-divid, en udelelig enhed Organofobi:angst for menneskelige fællesskaber, familier, foreninger, nationer, der ikke er dannet af Staten Psykofobi:angst for at mennesker har en sjæl, en indre styrke, en emotionskraft, en uantastelig integritet Infofobi:angst for egentlig…

 • Economica,  Essay,  Historica,  Kailo,  Novelle,  Philosophia,  Poema,  Politica,  Scientia

  Mellemsteetage Update

  The English version of NedersteEtage, that also has a life of its own, has been busy since last update.It is not a news media. It deals with topics that goes beyond the quick-and-dirty and although it is a project with translation, we try not to get lost in translation. 13 articles are added to the 33 existing. Getting close to 800 pages of condensed writing. Don’t try to eat it in one mouthful 😉 DARWIN DEBUNK Fossils make very little sense in the Darwinian context.Darwinism has nothing resembling a direct demonstration of theory such as physics. Darwinists claim without hardcore evidence that evolution is based on chance and natural selection.…

 • Essay,  Philosophia,  Politica

  Sådan noget kan du ikke sige!

  En englænder var i USA engang i 1980’erne hvor han kom i snak med en amerikaner – ikke så underligt. Han husker til sin store forundring, at han på et tidspunkt fik en pegefinger fra amerikaneren, hvor denne udbrød: You can’t say that! Altså: Sådan noget kan du ikke sige! Det var her, det gik op for ham, at der var ankommet en ny tone med en ny trend og et nyt concept: politisk korrekthed og hvad deraf følger af censur, meningstyranni og taleforbud.  Svaret på pegefingeren burde have været: Jeg kan sige lige, hvad der passer mig, og så kan du være enig eller uenig. Hvis jeg er grov og…

 • Economica,  Essay,  Historica,  Kailo,  Novelle,  Philosophia,  Poema,  Politica,  Scientia

  MellemsteEtage

  NedersteEtage is by no means empty. There is full activity. It’s just a little hard to spot. As announced recently, we now also occupy the floor above. This is where all the activity has taken place. Somewhere near 500 illustrated or more reading pages have in three weeks been translated into English and in a few cases authored. Most are articles are quite comprehensive and have some weight in terms of topic and content. These are great topics and many of them with a historical angle. It has become more important than ever not to get lost in the flicker that dominates the World and get basic control of the…

 • Essay,  Philosophia,  Politica

  Woke

  Det er blevet woke at mene, at sport ikke skal være en konkurrence, hvor det er muligt at tabe.Det er en af de mere idiotiske misforståelser, det er muligt at begå.Idiotien vinder indpas i skoler, for som man siger: børnene skal jo ikke føle sig som tabere.Uden muligheden for at tabe, er det heller ikke muligt at vinde, og så bliver man en taber.Uden mulighed for at vinde, er der ikke mulighed for at overgå sig selv. Excellence er afskaffet.Det er det, der er den egentlige misforståelse begået af politisk korrekte fjolser.Sport er ikke en konkurrence mod andre, det er en konkurrence med sig selv. * Og i øvrigt mener…

 • Essay,  Philosophia,  Politica

  Empatisk elendighed

  Nøiij, hun er så empatisk, hvor er det flot med al den medfølelse, det må vi have noget mere af, for det er vældigt oppe i tiden og smadder-buddhistisk, og det kan vi godt li’! Her er skriveren nødt til at være partykiller:Medfølelse over en kam er grundlæggende en gang misforstået bullshit!Så er jeg også sikker på, at der er et par stykker derude, der kommer op af sofastykket eller som minimum spidser ører og øjne, for hvad bilder jeg mig ind at komme og anfægte den ultimative feel-goodness på markedet? 🙂 Det skal jeg gerne gøre rede for og med største fornøjelse. Medfølelse/empati kan meget vel være noget møg,…

 • Historica,  Philosophia,  Politica

  Identitetspolitik

  Definition:Labeling på baggrund af identitet og opdeling af mennesker i et samfund baseret udelukkende på race/hudfarve, etnicitet og køn/seksuel orientering med det formål – hvilket er essentielt at forstå – at kunne hæfte en offerrolle på deres identitet. Når man er behæftet med en offerrolle, er man klar som et redskab for identitetspolitik. Identitetspolitik er en marxistisk strategi baseret på Frankfurterskolen/kulturmarxismens videreudvikling af Marx og det Kommunistiske Manifest (‘Vi har intet andet at tabe end lænkerne’). Marxisme var fra starten militariseret klassetænkning udviklet på foranledning af the establishment i klassesamfundet par excelence, det Britiske Imperium, deres efterretningsvæsen og deres forlængede arm i det amerikanske finansoligarki – læs Den russiske revolution.…

 • Historica,  Philosophia,  Politica

  Fundamentalisme

  Normalt ville man bruge ordet om en religiøs fanatiker, der tilhører en gruppe indenfor Islam, Kristendom eller Jødedom, der kun tillader én særlig stereotyp-ordret fortolkning af de hellige skrifter. I modsætning til Østens religioner, hvor der folkeligt-kulturelt set findes et mylder af trosretninger og hybrider, og hvor der blandt dedikerede udøvende af den spirituelle praksis forventes en oplevelsesbaseret tilgang, bygger fundamentalisme på en ordret tro på og fortolkning af bogen, skriften i form af åbenbaringen, der er kommet i hus ved, at én mand gik op på et bjerg og talte med Gud og kom tilbage og fortalte menigheden, hvad Gud havde sagt. Og hvor det forventes, at man opgiver…

 • Philosophia

  Gode nyheder – ud af min butik!

  Har du nogen sinde tænkt på, hvad et nyhedsmedie og en journalistisk medarbejder i et sådant firma ville stille op, hvis der pludselig begyndte at dukke gode nyheder op? Jeg tænker ikke så meget på erhvervssiderne i avisen, hvor de roser en eller anden direktør til skyerne, der har formået at skabe overskud det forløbne år. Det er selvfølgelig svært at sige, men man sidder med en fornemmelse af, at succeshistorien har udeladt noget om, hvem der har betalt for gildet – men der kan du bare se: vi er så vant til dårlige nyheder, at der næsten per definition må være noget galt. Jeg tænker heller ikke på lokalavisen,…

 • Economica,  Essay,  Historica,  Kailo,  Philosophia,  Poema,  Politica,  Scientia

  Katalog for videnshungrende

  Hvor skal man se sig om efter seriøs, pålidelig info på nettet i disse tider?Hvem har et bud på hæderlighed med en fuckfinger til korrupt manistream?Hvem holder stilen og niveauet og undgår de fæleste platheder? Hvis du, kære læser, er træt at surfe hovedløst rundt, så er denne annoterede guide på 83 unikke og hovedsageligt persondrevne projekter et forsøg værd. Der tilføjes nye links hen ad vejen. Der er guld og hente, og du behøver ikke at kede dig det næste årti. En del links er til videoer på YouTube, men i takt med at cencuren forøges, vil der blive holdt øje med det, og det vil være godt at…

 • Historica,  Philosophia

  Orden og Kaos og WW3

  Der er nogen, der har sagt, at kaos er et feminint element og orden er et maskulint. Lad os lige få begreberne på plads. Vi taler i universelle termer, vi taler om fysiske lovmæssigheder, vi taler om kosmologi. Det er det, der er aftegnet så enkelt i det daoistiske verdenssymbol. Dao er på samme tid balancen mellem orden og kaos og den evige bevægelse. Dao indeholder orden og kaos i et dynamisk felt. De to komplementære universelle har som et af deres prædikater det maskuline og det feminine. Så feministerne kan godt aflyse deres reaktionære forargelse her. Der findes vel næppe noget med ordentligt og livsskabende end den omsorgsfulde kvinde,…

 • Philosophia,  Politica

  Dydspostulatet

  Jeg har vredet vindingerne i valnøden for at komme op med en skarp oversættelse af begrebet virtue signaling (eng), men det lykkedes ikke. Begrebet er klart nok, men på dansk bliver det enten omstændeligt, eller også rammer det ikke rent. Dydssignaling, retfærdighedspåstand, postulat om moralsk overlegenhed … det glider fra at være et begreb = en overskrift i retning af at være en forklarende sætning, og så ryger skarpheden. Det har noget at gøre med identitetspolitik og symbolpolitik.Det har en del at gøre med fortællingsvirkelighed versus faktuel virkelighed.Det har meget at gøre med politisk korrekthed.Det har bestemt at gøre med skabelse af offeroller og patenteret retfærdighed.Det har alt muligt at…

 • Essay,  Historica,  Philosophia

  Skønhed i eksil

  Man behøver blot at gå en tur i byen – eller endnu værre: køre ind i byen via diverse indfaldsveje for at opleve en udtalt mangel på skønhed. Man er nødt til at lukke øjnene for al oplevelseskvalitet og overgå til funktionel registrering af trafiksignaler, vejskilte, vejbaner og fortravlede traffikanter. Det gælder næsten alle større byer i verden. Intetsteds synes landskabet at være organisk vævet sammen med byen. Hvis vi vil se den slags, skal vi opsøge det på en ferie i fx Italien, hvor vi betaler turistpenge for at opleve en berømt historisk by, der organisk smelter sammen med en bjergside med huse, der væver sig langs de buede…

 • Economica,  Historica,  Philosophia,  Politica

  Management – hiv i nødbremsen

  Bare sig ordet Human Ressource Management, og der bør løbe en sagte rislen ned ad ryggen. Måske lyser der en rød lampe, og NU gik fabriksalarmen i gang – ngaaa … ngaaa … ngaaa … er der lige en, der dasker til mushroom-knappen derovre på væggen!? … tak så kan vi høre hvad vi selv tænker Menneskelig ressourcehåndtering – det lyder så brutalt, når vi oversætter det. Det er for afslørende, så i stedet distancerer vi os og beholder det engelske udtryk forkortet som akronym. HR management er både synonym med ledelse og alligevel noget andet. Det er teknokratiets måde at anskue mennesket på: som en ressource. Ikke som mennesker,…

 • Economica,  Historica,  Philosophia,  Politica

  Det kommunistiske manifest

  … og hvorfor vi i dag mere end nogensinde har brug for at forstå et tilsyneladende afdanket manifest* fra 1848 *Manifest:En formulering af en intention om at manifestere = bringe til virkelighed. Formuleringen, manifestet fra 1848, der senere skulle bringes til virkelighed, er som bekendt forfattet af rigmanden Engels og psykopaten Marx. Takket være Engels sponsorat kunne Marx hele sit liv slippe af sted med aldrig at udføre noget som helst egentligt arbejde og manisk starte 10 projekter på én gang uden nogensinde at fuldføre dem. Når han en gang imellem kom ud af biblioteket, besøgte han sin familie som han mishandlede på perfid og despotisk vis. Jamen, han skrev…

 • Essay,  Philosophia

  Dialoger

  Hørt i mødelokalet I må forstå allesammen, at stress er en alvorlig sygdom! OK, det så i orden, at jeg melder mig syg en uge næste gang, jeg oplever en kritisk situation i trafikken, går hen til lægen, får en diagnose og en recept på en dåse Varyler, så jeg kan føle mig rask igen? Hvad mener du, stress er en alvorlig sygdom, og sådan er det bare! Og du svarede ikke på spørgsmålet. Hvis du vil have, at jeg skal tage dit vrøvl alvorligt, så må du også tage et sådan tåbeligt spørgsmål alvorligt, noget-for-noget. Jeg vil gerne have mig frabedt at blive sygeliggjort. Stress er ikke en sygdom.…

 • Philosophia

  Materialisme – som ind i Helvede

  Materialisme – som ind i Helvede Hvorfor skulle jeg interessere sig for metafysik, det er jo ikke moderne længere? Spørgsmålet er både forkert stillet og forkert begrundet. For det første har metafysik aldrig været moderne, for det er det diametralt modsatte af det moderne. For det andet er det netop derfor, der er så relevant og dermed årsagen til, at du og jeg skulle interessere sig for det. For det tredje: det er vanvittig interessant. Især hvis man kan hamle op med det. Men for det fjerde: Uden metafysik kan vi ikke forstå Tidens Tegn, og hvorfor vi er nærmest håbløst strandet i Materialisme, og hvad det overhovedet vil sige.…

 • Essay,  Historica,  Philosophia

  Juleimperiet

  Juleimperiet Hvad er jul, og hvem var julemanden? Dette er en undersøgelse af fænomenerne, der mere end blot skraber overfladen eller repeterer kommercialiserede godnathistorier. Essay af Neil Kramer, oversat af marco_hanuman I de vestlige kulturmyters dunkle tåger er der ingen højtid, der er så udbredt og pligskyldigt dyrket som julen. Vi bliver uundgåeligt udsat for den, og der er rig lejlighed til nyde / udholde dens besynderlige riter og sædvaner. For nogle er det en tid for spænding, fest og munterhed. For andre er det en tid til fordybelse og hellig tilbedelse. For andre igen står der tilbage en dyb undren iblandet en mistanke om, hvordan i alverden denne kejtede…

 • Historica,  Philosophia

  Nebukadnezars drøm

  Nebukadnezars drøm Det er lidt problematisk med profetier. De er ofte så tilpas tågede, at det stort set kan tydes til hvad som helst, blot man klipper en hæl og hugger en tå, mens man ryger en pind og fyrer en fed. En af profetierne fra Biblen står dog særlig tydeligt frem i sin billedlige forudsigelse af, hvordan Verdens Magt skal skifte i 2.500 år efter dens fremsigelse. Det er dog stadig en tydning, men øvelsen kan alligevel være interessant. Byen og haverne – i sig selv en drøm Lad os for en stund forudsætte, at det under særlige betingelser er muligt at tappe ind i den store database, der…

 • Philosophia

  Vejen til indre styrke

  Vejen til indre styrke Forord Dette er en oversættelse af Tao Te Ching. Oversættelsen bygger på James Legge’s klassiske og Steve Thomas mere opdaterede og flydende. Den burde ideelt set have været direkte fra mandarin, men så ville projektet have taget 20 år 😉 I øvrigt er mandarin en senere tilkommen standardisering af kun det kinesiske skriftsprog, og Lao har kendt sin egen variation af kinesisk. Jeg er dog tillidsfuld på to punkter: At Legge og Thomas har fanget det bedste af betydningen. De har min fulde tillid. At Lao Tsu tilgiver mig fra sit udsigtspunkt i forvisningen om, at hans tanker er uforgængelige over tid, rum og sprog. Se…

 • Historica,  Philosophia

  Den døende gud

  Den døende gud Kabbalismens historie Historieskrivning er fuld af påstande.Emnet er dystert. Lad os får det overstået og blive klogere.Lad os se og forstå det med det formål at lægge det bag os.(Artiklen bygger på historikeren David Livingstones forskningsværk) Eksempel på en påstand:Indo-europæerne kom pludselig dumpede ned fra himlen og landede i Kaukasus-bjergene, hvorfra de spredte deres kultur med vold og overvandt alle avancerede civilisationer på deres tid. Indoeuropæerne var en eufemisme for den ariske race, hvilket er en ide, der stammer fra frimurere og okkultister. Spørgsmålet hvor kom arierne fra? burde langt snarere være: hvor kom IDEEN om arierne fra? Spørgsmålet kan kun besvares ved at studere det, der…

 • Essay,  Philosophia,  Politica

  Observatøren

  Observatøren Vi har observatørstatus til et aldrig før set efterspil efter valgskredet i USA i 2016. De amerikanske medier og deres europæiske korrumperede eftersnakkere har tudet os ørerne fulde siden før valgkampen og til i dag om den forfærdelige præsident, der har gjort alle de forfærdelige ting. Medierne har dog ikke fundet det fornødent at lægge beviser på bordet, for de har været vant til som forkælede børn hyret til lejligheden af globalisterne og Deep State at kunne råve hvad som helst ud i ekkokammeret uden at skulle stå til regnskab for det. Som man siger: tomme tønder buldrer mest. Og på det seneste –  hvilket er det mest besynderlige,…

 • Essay,  Historica,  Philosophia,  Poema,  Politica,  Scientia

  40 strøtanker i storformat

  Hos Usura Hos Usura bor har ingen mand i et hus af sten med stenblokke godt skårne og vel tilpassede så deres form beskytter deres ansigt Hos Usura har ingen mand malet sit paradis på kirkevæggen harper og lys eller jomfruen der modtager budskabet og hendes glorie, der blev skabt til at modstå overgreb Hos Usura raser ingen mand Gonzaga over sine arvinger og konkubiner intet billede bliver skabt til at vare eller leve med men bliver skabt til at sælge – og sælge hurtigt Hos Usura står synd mod natur her er dit brød for evigt rådne stumper uden bjerg-hvede og kraftigt mel Hos Usura vokser stregen sig tyk…