Religio

En ny religion opstår (2020)

 

 

 

 

 

Tidligere opstod nye religioner sjældent. I vor tid sker det ligeså hyppigt og forudsigeligt som moden. I urtiden stod mennesker overfor friheden på eget ansvar, med støtte i mindre grupper og stammer. Idag opsøges millionerne af missionerende, påtrængende og grænseoverskridende religioner. Friheden er forlængst krænket og tilsidesat, og den enkelte føler sig ofte alene og magtesløs overfor dette massive opbud af en opsøgende godhedsindustri.

Det påståes at ” … det for deres egen skyld … for at hjælpe … de “ikke nåede” …  ( altså de som igennem historien har vist sig i stand til at leve og videreføre stammer, kultur og levevis adskillige årtusinder længere end disse  ” opsøgende missionerende og frelsende hjælpere ” – der altså opfatter alle andre end dem selv som fortabte, hjælpe- og magtesløse.

Selv fugle og dyr ring- og øremærkes eller injiceres/indopereres elektroniske sendemodtage-enheder.

En verserende diskussion mellem forskellige faggrupper forsøger at forholde sig til fænomenet – og drøfter om hvorvidt det skal opfattes som “religion” eller en patologisk tilstand.

I  2020 slog en ny tro igennem – lad os kalde den for  “coronatroen”. Her er et muntert udkast til indgangsbønnen til den nye religions messer – ofte henlagt til hospitaler, hvor yderstepræsterne er klædt i ulastelig hvidt, plastikhandsker, plastikhætte, mundbind og træsko – mens menigheden istemmende mumler og mudrer uartikuleret i ble i begge ender. Kanyler med de hellige vædsker uddeles til de endeløse køer under altergang .

 

(  oprindelig skrevet marts 2020. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRUS VOR:

  .

.

Du, som ingen kan se
eller identificere,
men som er allevegne
( ikke mindst i medierne )

.

hellig er dit navn,
SARS-CoV-2,
dig tilhører alt i denne verden,

.

– og vi, dine evigt syge
GMO-organismer
vaklende på to ben
vil følge dig
haltende bagefter med de seneste opdater… vacciner,

.

tilgiv os,
vi bekender vor synd, og går frivilligt i isolation
– før bildte vi os ind at være sunde og raske
og være i stand til at tænke og klare os selv,
men du viste os at vi tog fejl,

.

du lærte os

at livet er en seksuel overført sygdom,
– og havde det ikke været fordi vi allerede eksisterede
ville det være bedre at være fri,
fri for at leve, som en sygdom

du lærte os
at døden er den endelige løsning,
–  gerne inden fødsel

.

Giv os dag vor daglige “vaccine”
hjælp os, så vi ikke kommer til at grine,

– når vi mærker det lille stik
og indvies for evigt til dig

( i henhold til patent/ophavsret )

.

Virus vor,
du er så stor,
fri os for antivaxxers, der istedet for agt
drives af misundelse og foragt,
for dig tilhører al rigdom og magt
i al evighed,

.

( Nys i ) ArMEN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I supermarkeder bygges templer

af lokumsruller,

folk kaster sig i tilbedelse

og håb om frelse foran det kemisk hvide og bløde lokumstempel,

og den nyindsatte ypperstepræst prædiker budskabet :

“ hør så efter,  røvhuller ! :

–  vi er alle på røven,

                         det forener os ”

.

( ypperstepræsten var et større røvhul end de andre

– også i egen indbildning – så derfor så de andre op til ham )

.

…   og ypperstepræsten fortsatte :

“ … og røvhullerne i den nye verdensomspændende

lokumsrulle-religion, blev skilt som aldrig før 

– og det skal man glæde sig over :

for det skete i erkendelsen af hvor meget lort

der havde været imellem dem gennem årene … “

.

“ holy shit ! “, svarede menigheden

.

.

..

( mødet blev ophævet, efterhånden som stanken blev for påtrængende  –   og alle måtte gå hver til sit … )

.

.

( Humor kan forekomme … )

.

 

.

.

*

  

 

   

 

Tilbage i Marts 2020, begyndte Mette at lyve,
Hendes blik var ondt, hver gang hun talte
– jeg måtte afspritte alt som hun befalte.

Mine venner blev som gift,
– Mette sagde “husk det lille sprit pift”

Jeg savner frihed, glæde og skole,
Og glæder mig til at sommerens Kjole
– vil omfavne mig på en sommer eng
Istedet for at ligge og glo i min seng.

Havde jeg ikke haft en hest at omfavne i ensomheden,
– var jeg blevet skør helt ud i evigheden.

Hun gi’r mig glæde, hun gi’r mig tryghed
Hendes vrinsk kan forvandle tårer til ømhed.

Nu må det stoppe, I skide psykopater,
Der sidder på magtens tinde beskyttet af rigets soldater.

Gi’ mig Danmark tilbage, li’ som i de gamle dage 

 

 

Freya, 10 år (2020)

 

 

 

 

*

.

.

.

Giv os dag vor daglige “vaccine”

lokumsruller og blé  til begge ender,

prisgivet både blandt venner og fjender.

.

fri os

fra den ene leder,

ledere end den anden,

ledere end den ledeste

.

–  for vi kan ikke mærke forskel

på de piskesmæld

der kommer fra falske profeter

eller  fra dem,  der prædiker om sande profitter,

.

.

( Nys i ) ArMEN

 

 

 

 

Mange oplever måske at denne historie er af “eksotisk karakter” eller udtryk for “vidtgående betragtninger”.  De satiriske elementer i teksten er drevet af en blanding af humor og alvor.  Dannelse af nye religioner findes overalt, gennem alle tider … alle steder  ~  fra kultdannelsen omkring Elvis Presley ( som kulminerede i dannelsen af Presleytarian Church, hvor præsten med store solbriller, bakkenbarter forestod messer og preslyetarianske handlinger, akkompagneret af de velkendte sange “are you lonely tonight”, “love me tender”, “crying in the chapel”  etc etc ) til den idag udbredte kristendom, hvis overraskende udspring opstod for 2000 år siden, midt i een af datidens storpolitiske konflikter mellem romerriget og palæstina/galilea/judea. Evangelierne, “sejrskrifterne” på græsk ( som handlede om jødernes nederlag i flere krige, og mordet på deres egen profet/kristus ), om det ukendte/måske alligevel kendte ophav til teksterne ( på græsk og latin, fra ca 70 evt-frem  ),  det uforklarlige ( eller naturlige og forklarlige ) fravær af oprindelige tekster på aramæisk og andre originalsprog. Tidspunktet er afgørende : ca  70 e.v.t. knuser Vespasian og Titus Jerusalem. Den såkaldte “Titus Josephus Flavius” er en en boglig jøde, der flytter sit tilhørsforhold i lyset af kampenes udfald – fra jødisk farisær til “spindoktor” for de romerske sejrherrer. Josephus røber flere steder i bibelske tekster sig selv som ophavet – han kan ikke engang holde sin selvopfundne “paulus”figur adskilt fra sin egen historie – selvom han overordnet agter at skjule det. Den nuværende udgave af Biblen fastlægges i hovedtræk ved det redaktionelle møde i Rom ca 324 evt. Josephus Flavius´ tekster indgik tidligere i autoriserede udgaver af biblen, men udgik for ca 100 år siden. Det er muligt at se hele den kristne bevægelses oprindelse ud fra denne kontekst … som en romersk kampagne … veltilretteligt og udtænkt af datidens intellektuelle kræfter, der skiftede alliance ifm de afgørende kampe …  sådan har priviligerede, adelige, intellektuelle og ultrarige gjort det gennem alle tider …  

 

 

 

I det 20. århundrede genanvendes den romerske kampagnestrategi med salafismen i den muslimske verden, zionismen og thoraen i den jødiske verden, de fundamentalistiske hinduistiske bevægelser i Indien i 1920erne og frem, diverse afarter af “nationalisme/socialisme” over hele verden, “neo-liberalisme … – kolononialisme …. neo-dit-og dat …

 

 

 

 

  

2024. march   ~   time :   16:22 :

(interviewer):       ”  would either of you ever take any vaccine again ( after this … ) ?    “

( both nurses ):        NO  !

 

 

 

.

*

.

.

.

Før  “de feje”  kommer

for  “godt”  igang

og udspyer flere ord,

bør de feje

for egen dør,

– blokeret af løgn, tyveri og mord,

med skarpladte våben

og mRNA-forgiftede kanyler,

– men allermest ord

           der fører til mord

.

– ja, mere end det :

           fører til massemord

           genocide …  democide

.

17 millioner !

.

mink eller mennesker ? ,  spørger du,

                      mink OG mennesker   ! ,  svarer hvem,

ikke de såkaldte “ansvarlige”, 

men de som søger

og finder !

.

  stadig ingen fortrydelse,

stadig ingen samvittighed,

stadig flere myrdede

                      og sårede,

begravet i flere løgne,

eller påført ufattelige lidelser,

                        på livstid, uden mulighed for benådning,

for “social tilpasning” og “god opførsel”…

.

” …  and still counting … “

          (  G00gly  Inc.  )

.

.

.

.

 

 

 

To the unknown arriviste

 

 

You´re always making big plans for tomorrow
You wanna know why ?
Because you always make a mess of today

society is a big melting pot,
when You bring it to boil,
all the scum rises to the top.

So maybe there´s hope for you yet …