Essay

Genocide

 

 

 

Stantons 10 stadier på vej mod genocide

 

( oprindelig udgivet i dette forum, d 8. februar 2021 )

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOCIDE

 

 

Forord – 4. december 2022

Som tiden går bliver det samlede billede af forløbet fra marts 2020 til dags dato værre – både hvad antal døde, skadede og pårørerende/berørte angår – samt “vaccinernes” stadigt voksende nye problemstillinger med tilstødende fatale konsekvenser – efterhånden som seriøs og redelig videnskabelig efterforskning afdækker det.

Trods allerede værende blandt de største genocides i menneskehedens historie, er dette helvede “in real time” kun lige begyndt

 

 

( herefter følger den oprindelige og fulde tekst fra 8.2.2021 )

 

 

Folkedrabsforskeren Gregory Stanton har som jurist været engageret i et bredspektret pioneerarbejde indenfor samfundsmæssige forhold. Hans hovedvirke har været at kortlægge fænomenet folkedrab og skabe nogle overvågningsværktøjer – de 10 stadier, der kan føre til folkedrab. Hans kortlægning anvendes overalt i verden idag. Han har stiftet ”Genocide Watch”, som han er formand for.
Stanton har analyseret de kendte historiske folkedrab og kortlagt det gennemgående udviklingsmønster, som gentager sig ved dem. Ved at være opmærksom på Stantons 10 udviklingsstadier der kan føre til folkedrab, kan det forhåbentlig gribes i optakten. Ifølge Stanton forekommer stadierne altid i samme rækkefølge, og hvert stadie forstærker hinanden. Det er en akkumulerende udvikling hvori processer i forudgående stadier fortsætter, mens efterfølgende stadier aflejres og opbygger en stadig mere kompliceret tilstand. Det udmunder i et escallererende forløb – man kunne billedligt tale om en “social nedsmeltning / sociale kædereaktioner”.

 

 

De 10 stadier der kan føre til folkedrab ( fremhævet med fed skrift )
– efter hvert punkt anfører jeg nogle stikord og spørgsmål med henblik på at sammenligne Stantons model med den aktuelle situation – “virus/lockdown/inddragelse af frihed og menneskerettigheder over en bred kam” – i DK og de fleste andre lande.


1.
Klassificering, foregår i alle samfund og er et redskab til at afgøre, hvilken identitet man har, og hvilken gruppe man tilhører. Klassificering kan dog også bruges negativt, hvis det fx er forbudt at blande grupperne, eller hvis de bliver behandlet meget forskelligt.


?
– ansvaret for det personlige helbred overføres fra privatsfære til staten, som er i tæt samarbejde med firmaer med særlige interesser tilknyttet. Raske personer gøres syge. Vedtagne faglige begreber og standarder tilsidesættes forvanskes eller afskaffes, selvopfundne og fagligt ufunderede ord og “begreber” opfindes til lejligheden og erstatter faglig redelighed og videnskabelig evidensbaseret viden ( som cencureres af ukvalificerede med deler fælles interesser i politik, erhverv og finans ) – hvor er den demokratiske proces ? Hvor er den frie og kritiske videnskab ?

– hvilket køn, hvilken alder, hvilket erhverv, hvilken politisk/religiøs/sexuel observans tilhører du ?
– hvordan er dit øvrige helbred, udover at være “corona-relateret”
– hvordan er dit bevægelsesmønster ?
– hvordan ser dit sociale netværk ud ? – hvem/hvad/hvor omgåes du ?
– hvordan er din økonomi ?
– hvad ejer du / skylder du ?
– test : er du “positiv” eller “negativ” ?
– mRNA gen-manipulation ( fejlagtigt kaldet “vaccine” – stik imod CDC og danske myndigheders definition af vaccine ) : er du vaccineret eller ikke ? er du for eller mod vaccine ?
– sundhedspas – må du opholde dig bestemte steder ? – må du rejse – hvorhen og hvorhen ikke ? – hvordan må du rejse ? – må du handle, med hvem, hvad, hvor ?

 
 
2.
Symbolisering, er også en almindelig proces, der kan bruges negativt. Symbolisering består i, at forskellige grupper gives navne eller symboler eller karakteriseres ud fra bestemte træk såsom udseende eller klædedragt.

 

?
– er du dansker, altså ÆGTE dansker ?
– er du social eller asocial ?
– er du højre eller venstre, blå eller rød ?
– taler du gammeldansk ( reaktionær, chauvenist, racist osv ) – eller nydansk ( papagøjesprog efter løbende anviste ord og begreber ) ?
– er du konspirationsteorætiker ?
– er du asymptomatisk smittespreder ?
– er du superspreder ?
– er du anti-vaxx´er ? 


3.
Diskriminering forekommer når en dominerende samfundsgruppe bruger love og politisk magt til at fratage retten fra mindre magtfulde grupper.

 

?
– findes det i anti-terrorlovene ?
– findes det i offentlighedsloven, mørkelægning af politiske beslutningsgrundlag
– findes det i påvirkningsloven ?
– findes det i epidemiloven ?
– findes det i L102 ? 


4.
Dehumanisering. På dette stadie bruges klassificering og symbolisering til at nedgøre en gruppe ved at betegne dem som umenneskelige; eksempelvis ved at sammenligne dem med dyr.

 

?
– er raske folk syge ?
– er raske folk, uden symptomer, farlige for den gruppe der bærer mundbind, modtager mRNA-injektion ( “vaccine” ) og går i selvisolation frivilligt ?
– er “superspredere” et begreb som kan sammenlignes med tidligere anvendt retorik i DK, Tyskland og flere andre lande igennem flere århundreder, møntet på bestemte grupper/folkeslag ?
– er “superspredere” et begreb, der kan sammenlignes med en succesrig og overlevelsesdygtig gnaver, og andre mindre populære dyr blandt mennesker ?
– er “superspredere” sammenlignelige med flere alvorlige patologiske tilstande, f.eks psykopater, sociopater og lignende alvorlige lidelser ? 

 


5.
Organisering. Folkedrab begås altid af grupper og kræver derfor organisering og planlægning. Det kan bestå i at skaffe våben og træne, de der skal udføre folkedrabet. Ofte foretages den af stater eller militære grupper. 

 

 

?
– er det borgernes pligt anonymt at melde hinanden til myndighederne – istedet for at tage det direkte op med sin nabo for at finde en konstruktiv løsning og en farbar vej for naboskabet ?
– er det arbejdsgiveres opgave at true ansatte, evt afskedige dem, hvis de ikke deler chefens og myndighedernes viden/opfattelse af en konkret sag, og af personlige eller samvittighedsmæssige grunde ikke kan følge chefens og myndighedernes anvisninger ?
– er det politiets opgave at modarbejde de fundamentale rettigheder, samt gældende lov og internationale konventioner og menneskerettigheder ( underskrevet af Den danske Stat ) – med anvendelse af magt, gemt bag panser og vesir og anonymitet ( et politinummer ) ? – kan politiet dække sig ind under “at følge de nye love”, hvis disse er grundlæggende uretfærdige og åbenlyst i modstrid med livet grundvilkår ?
– er det millitærets opgave at angribe det folk, som de er indsat for at forsvare ?
– er det private vagtværns opgaver følge politi og millitær i denne tilgang til arbejdsopgaverne ? 

 

 
6.
Polarisering, består i at moderate grupper – modstandere af den proces, der er i gang – elimineres.  

 

 

?
– sørger toneangivende medier, f.eks DR, for at debatten er afbalanceret og nuanceret – eller udelukkes kvalificerede og veldokumenterede kritikere ubegrundet eller med hån, spot og latterliggørelse ?
– hvorfor skal den der fremsætter en påstand – og gennemfører lockdown, inddragelse af rettigheder m.m -ikke begrunde sin handling, mens kritikere der er uenige skal dokumentere selv de mindste banale detaljer og mødes af en afsporende retorisk præget debat som stjæler modpartens tid og chance for at fremføre sit budskab ?
– hvorfor er det private aktører ( FB, Google, Youtube, Twitter, Apple m.fl ) der som “3.part” skal vurdere hvem der må formidle hvad, hvem der må tale med hvem og hvad de må tale om ? Hvordan sikrer disse firmaer, at der ikke opstår en interessekonflikt mellem deres interesser, hvad folk ytrer og fundamentale rettigheder for hele samfundet, som f.eks ytringsfrihed ? Hvordan sikrer staten at der ikke er en interessekonflikt mellem flere partnere ? 

 

 
7.
Forberedelse, er langt mere detaljeret end det fjerde stadie organisering. De konkrete ofre identificeres og registreres, fx ved at tildele dem ID-kort. Ofrene kan eventuelt også blive frataget deres ejendom, og de kan blive samlet i ghettoer, bygninger eller lejre.

 

 

?
– hvad er forskellen på ID, NEM-ID, mitID og sundhedspas og almindeligt pas ?
– hvad er forskellen mellem tvungen husarrest i eget hjem og arrest/fængselscelle ?
– hvad er forskellen mellem apps, der fortæller hvor du og andre potentielle smittebærere er, og udgang fra et fængsel med fodlænke ?
– hvad er forskellen mellem corona-hoteller og lejre/flygtningelejre/koncentrationslejre ? 

 

 
8.
Forfølgelse er kendetegnet ved at ofrene bliver identificeret og udskilt på baggrund af deres tilhørsforhold til en bestemt gruppe

 

 

?
– hvad er forskellen på forfølgelse og borgere der overfalder andre borgere verbalt, psykisk eller fysisk i det offentlige rum, uden anden viden om det udsete offer end at vedkommende går uden mundbind, eller har et barn med i en fødevarebutik, eller samles i en naturlig gruppe med et ikke nærmere angivet antal individer ?
– hvis forsamlingsforbuddet er af vigtighed, hvorfor gælder det så ikke i offentlig trafik, eller for kyllingefarme, ko- og grise-stalde eller for drivhusproduktion med monokulturplanter ?  

 

 
9.
Udryddelse, består i at fordrive, voldtage eller dræbe de ofre, som er blevet udskilt. 

 

 

?
– hvad er forskellen på at tvangsdeportere folk fra deres hjem, udsætte dem for urimeligt pres/stress, og påtvinge folk en ukendt og uafprøvet injektion med aluminium, kviksølv, formaldehyd og ca 50 andre adjudanter/tilsætningsstoffer – foruden den ukendte effekt af selve det aktive stof – og begå overlagt mord ? 

 

 
10.
Benægtelse. Når et folkedrab har fundet sted, forsøger gerningsmændene at skjule og benægte, hvad de har gjort.

 

 

?
– vidste du at antallet af frihedskæmpere i DK steg fra ca 2000 aktive under WWII til at halvdelen af befolkningen påstod at have været frihedskæmpere umiddelbart efter befrielsen ?
– vidste du at folk der under et folkedrab gjorde modstand, ofte efterfølgende forsvinder eller dør under mystiske omstændigheder
– vidste du at vidner til begivenhederne under et folkedrab ofte efterfølgende gøres tavse eller uforklarligt forsvinder eller dør under mystiske omstændigheder ?

 

 
Forud for disse punkter er der ofte en lang forhistorie der leder op til udviklingen gennem de 10 punkter. Her er nogle eksempler :

 

 

punkt 0 : en statsminister der indfører lockdown & undtagelsestilstand med en løgn om baggrunden herfor

punkt minus 1 : en medicinindustri og dens produkter, som Peter Gøtszche har dokumenteret er kriminel og dødsensfarlig i bogen “ Organiseret kriminalitet og dødelig Medicin “, i alliance med en IT-producent, som i 40 år ikke kunne løse virus-problemer i sine egne produkter, men som åbenlyst og uden skam stiller sig op og erklærer at han nu vil løse den virkelige fysiske verdens virusproblemer – begge aktører de største og mest indflydelsesrige sponsorer af staten, institutioner som Statens Seruminstitut, højere uddannelsesanstalter og toneangivende massemedier.

punkt minus 2 : en international organisation – guess WHO – som på fagligt uredeligt grundlag ændrer definitioner for “pandemi”, og fjerner “dødskriteriet”, umiddelbart før H1N1-skandalen bryder ud i 2009.

Punkt minus 3 : personsammenfaldet fra 80´ernes HIV/AIDS, EBOLA, Fugleinfluenza, SARS 1, MERS, H1N1 til den aktuelle SARS-CoV-2 … personsammenfald igennem 40 år !

 

 


– det der sker efter de 10 punkter kan være afgørende for hvad der lægges op til i fremtiden : fortsættelse af fornægtelsen, opretholdelelsen med nye løgne, som kræver ny vold for at håndhæves, som kræver nye løgne for at dække den nye vold, som kræver nye løgne … ny vold … ny løgn … vold … løgn … 2 fænomener som ikke kan undvære hinanden, som nærer hinanden , bestyrker hinanden, escallerer og akkumulerer …. historieskrivningen, helte/skurkerollerne, problemforskydningen, forsimplingen gennem personificering osv.

Stantons model, med de 10 trin der kan føre til folkedrab, er motiveret af et ønske om at forhindre folkedrab. Derfor har han for hvert stadie også formuleret anbefalinger til, hvordan et eventuelt folkedrab kan standses.


Tænk på hvor meget der forskes og investeres i krig – og hvor lidt der bruges på at forske i fred – alligevel findes der et par fredsforskningsinstitutter, det ene i Lund / Jan Øberg, måske det sidste akademisk frie og sponsoruafhængige institut ( se mere : www.janoberg.me ) – et andet i Oslo / Johan Galtung – og her kan man søge svar på hvordan man foregriber, håndterer og nedtrapper konflikter og indsætter et mere menneskeværdigt liv i et mere harmonisk og fredfyldt samfund, hvor forskelighed/diversitet kan være kilden til rigdom.Hvad er ligheder og forskelle mellem den udvikling der gennem historien gentagne gange har ført til folkedrab og hvad der sker omkring os idag ?


Her slutter jeg, og overlader dig til den stille eftertanke og reflektion. Vi lever i en tid hvor angsten og panikken i sig selv er blevet farligere – hvor travlhed fører til blindhed – og hvor besindelse er vigtigere end nogensinde.
Når den situation opstår, bør vi tage os al den tid der er i verden til at tænke os godt om, så vi er sikre på hvor vi sætter vores ben ved næste skridt.
Vi fjerner os mere og mere fra hvad de fleste forbinder med liv.

Måske undrer du dig over at jeg næsten ikke har nævnt et meget omtalt virus for tiden – det er godt at undre sig ! Jeg ser livets evolution som en symbiose, et samspil mellem planter, dyr og mennesker, bakterier og virus – i medspil og modspil – en vekslen frem og tilbage i den øjeblikkelige situation – nogle gange til den ene parts fordel, nogle gange til den andens – et equillibirum over længere tid – til alles fordel – en succesrig udvikling gennem millioner af år, der har ført til det liv, som vi selv er en del af idag – en VI-RUS, hvor der også er plads til tømmermænd og tilgivelse.

Er reflektioner over folkedrab “eksotisk” ?  – hvad har det med os at gøre ?

Der kan det være på sin plads at erindre sig hvor udbredt og hyppigt fænomenet har været til alle tider, alle steder, gennem menneskehedens lange historie. Desværre. Baggrunden for Gregory Stantons banebrydende arbejde er alvorlig, og alt for ofte brændende aktuel og måske tættere på end man bryder sig om at tænke på.

 

 

 

Efterskrift 4. december 2022 :

 

Denne tekst blev skrevet relativ tidligt i forløbet fra marts 2020-frem til idag : “hvilket navn gives der for denne ubeskriveligt rædselsfulde tid ? “. En jordskredsændring i offentlighedens bevågenhed indtrådte i forbindelse med indledningen af Ruslands millitæroperation i Ukraine i februar 2022 – denne kom som reaktion på hvad der var gået forud, tilbage til “maidan 2014”, og endnu længere tilbage – til jerntæppets fald, Warzawapagtens og Sovjetunionens opløsning – og den brudte aftale mellem US/Nato og Rusland/Gorbachew fra 1991.  Bemærk at denne ændring i geopolitik i feb 2022 kom “belejligt”, netop som det officielle “COVID-narrativ” stod overfor et uundgåeligt sammenbrud ( hvilket stort set har forbigået mediernes “bevågenhed” ).

Vi kan idag se at Stantons 10 stadier er indtruffet, som frygtet og forudset. Det sidste stadium er netop fortielsen og fornægtelsen – og det enkelte offers selvfornægtelse – som udspiller sig netop mens dette skrives.

I denne aller tidligste indledning af et længere efterspil ( mens “helvedesmaskinen” fortsat tromler og buldrer derudad… ) , er der kræfter igang for at rejse anklager mod bl.a. Anthony Fauci – “just another Mr Nobody” – for at stille ham personlig ansvarlig for ca 7 millioner døde – Bill Gates – ” another Mr Nobody” – er stævnet af indiske domstole, Klaus Schwab – en karikatur af “Dr. Strangelove”,karikatur af en karikatur, udleverer til stadighed sig selv… fortsæt selv listen af historiens værste forbrydere/tragi-komiske “Mr Nobodies” – man skal ikke lede længe efter oplagte kandidater i Danmark.

Antal døde i relation til Fauci, er ikke udtryk for det samlede antal døde i relation til “vacciner” ( mens eftervirkninger/bivirkninger/død endnu ikke har udfoldet sig hverken “halvt eller helt” … ) men allerede dette dødstal siden begivenhederne fra marts 2020 til idag pladserer det blandt de aller største genocides. Der blev slået ca 70 mill ihjel i Kina under Maos herredømme, ca 70 mill indere under britisk herredømme, alene i 1870´erne – samt ca 25 mill døde siden 1945 under US´verdensherredømme. De tre sidstnævnte fremgår ved en fejl (?) ikke af wikipedias “list of genocides after size”.

Fra marts 2020 – frem til “vaccinernes” udrulning ved årsskiftet 20/21 var der en svag underdødelighed i Danmark og de fleste andre lande. Overdødeligheden i Danmark har siden begyndelsen af 2021  – altså efter udrulningen af “vaccine”programmet – ligget på ca 10% for hele befolkningen, noget tilsvarende i Norge – ca 16% overdødelighed i de øvrige europæiske lande – og over 20% i Israel. Obduktioner har i praksis næsten ikke været udført – mangel på interesse for baggrunden for denne overdødelighed står i grelt modsætningsforhold til det massehysteri der gik forud for “vaccinerne” –  ” …eet liv gået tabt til “COVID19″ er eet liv for meget … ” lød det fra de højeste embeder i landet ( eller i hvertfald fra de højest´råbende ).

Som tiden går bliver det samlede billede af forløbet værre – både hvad antal døde, skadede og pårørerende/berørte angår – samt “vaccinernes” stadigt voksende nye problemstillinger med tilstødende fatale konsekvenser – efterhånden som seriøs og redelig videnskabelig efterforskning afdækker det.

Trods allerede værende blandt de største genocides i menneskehedens historie, er dette kun lige begyndt. Eftertiden vil på afstand af disse begivenheder forhåbentlig bedre kunne rumme denne erkendelse.

 

 

*

 

 

 

“Catastrophic Contagion”, Brussel, 23. oktober 2022.

 

Selvom “covid19” kom som en “overraskelse” var det uhyre velforberedt ( bl.a. Event 201 ). Det står i grelt modsætningsforhold til det tynde dokumentationsgrundlag og den sparsomme repræsentation ved  “Catastrophic Contagion”, Brussel, 23. oktober 2022  –  et rent politisk forum, ingen fagkundskab – Bill Gates måtte selv stille op i forsøget på at lægge vægt bag. I fraværet af dokumentation og fagfolk er Bill Gates selv den “bedste garanti” for at der kommer mere…

Håbet om at slippe for nye angreb på menneskeheden fra denne kant knytter sig til det sparsomme repræsentationsgrundlag. Hvorfra kommer denne besættelse af hele planeten som symbol – symbol på hvad ? – mens det postuleres ( igen uden dokumentation  – og direkte modbevist af kompentente fagfolk med etisk og videnskabelig redelighed, uden “conflicts of interests” ) at det omtalte fænomen knytter sig til naturlige omstændigheder ? 

Kan nogen oplyse om logoet i baggrunden er et kort over det høje antal opsendelser af satelitter eller neddryssende dødelig vira – eller om det er to sider af samme fænomen ?

 

 

 

 

*

 

 

 

A most perfect crime 

Dr. Emanuel Garcia    5. april  2023

 

 

So here I am, sitting in an ornately tooled leather chair, cask strength Scotch at my elbow, and a Cuban cigar on my lips.  I puff and watch the rings of smoke rise towards the high ceiling and turn towards my comrades, and offer them my plan.

Yes, we have all been alarmed and disgusted by the seething creep of humanity’s dregs – so many people, such poor tastes, the piercings and tattoos and terrible music, their fecundity. We all know something must be done.  This vast wide world should be our playground, with its verdant hills, snow-clad slopes, inviting waters – not a crowded asylum for the unwashed and unimaginative, for those who have no creative flair when it comes to the uses of power.

We know that for a while the many, in their illusions, have cherished their so-called individuality and autonomy. They have traveled far more widely than should have been their wont, and much less expensively than ever. The notions of justice and opportunity, equality and their unalienable rights … they never realized that these were a mere transient mirage. Perhaps we gave them a bit too much scope?

Nonetheless it’s time to rein them in, to show them who is who.

Our plan has long been in the making. We know how they think, how they lust, how they react, how they behave, we know how fearful they are at heart, and how gullible, how naive. We know how divisive they can be when goaded. We know how they take the bait.

And we’ve perfected the spectacle, have we not? The grand show, the shockful riveting event that mesmerizes and induces awe: a lone gunman on the sixth floor of the Texas School Books Depository in Dallas, journeys to the moon,  uncannily but expertly commandeered jetliners crashing into the Twin Towers that crumble at the speed of gravity …

But this, this must be our masterpiece, our perfect crime.

Although the Nazis achieved a great deal in the business of mechanical murder, their approach would never do. No, the world is far too large, and, furthermore, we like – we cherish – cleaner hands.

So we release a pathogen in an exotic faraway place. It’s not a particularly harmful one, this pathogen, though it can cause a certain amount of distress and suffering and even, in those who are not so healthy to begin with, death. 

Well, actually, we release this pathogen in a number of places, but to begin with, the narrative must be focussed. Wuhan, China. An inveterately repressive government and its henchmen who show the world how a plague can be combated, how dangerous it is, what measures must be taken. A model for the world at large!

People, globally, are imprisoned, confined, economies are broken, the threat and fear of death has become everything, and everyone accepts the sacrifices to be made. It’s for their health, is it not?

Certainly a few inordinately questioning doctors and the like will raise their doubts, will wonder why a ‘race for a cure’ was never on – but these are underlings, we’ll make sure to keep them in line, with all their queries about our science and our proposed solution, which is the jab.  And if they make a peep about informed consent, or treatment, we will turn the tables: how dare they endanger the public? How can they be fit to practice with such views? The organizing bodies that dole out their licenses will well know what to do.

When the inoculations are ready, the masses will be so fearful that even pregnant women who daren’t drink a drop of coffee while carrying will welcome an untested gene-altering immune-system decimating jab.

However, like people, all jabs will not be equal: some will only show their harm over time, after many years, while others will be far more immediately devastating. Different batches, different lots: a stroke of brilliance

We call them vaccines, in keeping with the accepted warmth with which childhood vaccinations have been received for many years, even though these new ‘vaccines’ will work far differently. In fact, they really won’t protect a person from acquiring the illness, nor prevent a person from transmitting it.

No matter. Definitions may be redefined! Sudden or gradual, their deleterious effects will not be challenged.

We know full well how complex a subject is causality in medicine. Who’s to say why one has a stroke, a heart attack? So many factors to consider, so hard to prove a case against a single one … How much fun we’ll have, what mirth, watching the investigators ferret for a cause!

The masses will be grateful for our concern, for the harsh benevolence of their governments, their medical authorities, their beloved trusted media.

And over time they drop, they sicken, singly and in multitudes, over years.

It won’t be the cleanest of slates, but more a winnowing, a prudent cut.

And then?

We’ll have to keep an eye on the insurgents, on the refuseniks, on the demonstrably unjabbed, lest their concerns catch on among the dwindled multitude. There won’t be many, will there? And they’ll be easily identified.

Meanwhile we dream. Our wealth has tripled. We merge our mechanistic view of life with our machines. We then become, I think, forever. Those others who survive, won’t they be grateful then to serve?

A warm murmur of agreement rumbles through the club, glasses are clinked, more cigars are clipped, juveniles are ready at our beck and call.

‘What shall we call it, gentlemen?’ I ask.

It takes a while … we quibble long into the night and day with ‘reset’, ‘cleansing’, ‘renaissance’ and even the distasteful ‘genocide’. But whatever term we use we are agreed: it is most perfect.

Isn’t it?

 

( Dr. Emanuel Garcia    5. april  2023 )

 

 

 

 

 

2 kommentarer

 • Samlede kommentarer til DD

  Tidligere kommentarer, samlet tidskronologisk:

  RASMUS
  10/02/2021 At 8:44
  Tak Omar.

  *

  KOBBER HANE
  10/02/2021 At 14:56
  Fortsæt med at skrive. Dette er fantastisk overbevisende !

  *

  OMAR INGERSLEV
  23/07/2021 At 12:11

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Official sources, namely EudraVigilance (EU, EEA, Switzerland), MHRA (UK) and VAERS (USA), have now recorded more Injuries and Deaths from the ‘Covid’ vaccine roll-out than from all previous vaccines combined since records began.

  EU/EEA/Switzerland to 17 July 2021 – 18,928 Covid-19 injection related deaths and over 1.8 million injuries, per EudraVigilance Database.

  UK to 7 July 2021 -1,470 Covid-19 injection related deaths and over 1 million injuries, per MHRA Yellow Card Scheme.

  USA to 9 July 2021 – 10,991 Covid-19 injection related deaths and over 2 million injuries, per VAERS database.

  TOTAL for EU/UK/USA – 31,389 Covid-19 injection related deaths and almost 5 million injuries reported so far in July 2021.

  This catastrophic situation has not been reported by the mainstream media, despite the official figures above being publicly available.

  The Signal of Harm is now indisputably overwhelming, and, in line with universally accepted ethical standards for clinical trials, Doctors for Covid Ethics demands that the ‘Covid’ vaccine programme be halted immediately.

  Continuation of the programme in the full knowledge of ongoing serious Harm and Death to both adults and children constitutes a Crime Against Humanity/Genocide for which those found to be responsible or complicit will ultimately be held personally liable.

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Doctors for Covid Ethics

  extract from :

  https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-are-lying-to-you-the-people-to-the-populations-they-purportedly-serve/5750650

  *

  OMAR INGERSLEV
  25/09/2021 At 3:37
  Bedemanden John O´Looney (UK) får det sidste ord :
  ( interview sept 2021 )

  link til samtale med bedemanden JL findes i kommentarspor i indlægget :
  https://www.nedersteetage.com/bedemanden-faar-det-sidste-ord/

  *

  OMAR INGERSLEV
  25/09/2021 At 9:29
  Forsvar for bedemanden :

  Hans udsagn modsiges ikke blandt “de levende”
  – for de lever i løgnen og selvbedraget,
  og er hverken levende eller døde,
  men netop “levende døde”
  – afsjælede kroppe
  der holder sig selv igang som
  “constantly moving happiness-machines” *)

  Bedemandens udsagn modsiges ikke
  af de døde og deres pårørende, som han involverer sig i,
  – ingen rejser sig fra deres dødsleje
  for at protestere eller modsige ham,
  – ingen pårørende ønsker at begrave deres kære i de samme løgne
  som plagede og hjemsøgte dem livet igennem,
  og måske endda kostede selve livet

  Ingen drager de døde
  og deres pårørendes
  motiver og troværdighed i tvivl,
  for dér hvor de er
  er der intet at miste, men alt at vinde,
  dér er der ingen bestikkelighed,
  ingen løgn, intet bedrag,
  ingen virkelighedsforstyrret sindstilstande
  eller andre tvivlsomme motiver for egen vindings skyld.

  link til samtale med bedemanden JL findes i kommentarspor i indlægget :
  https://www.nedersteetage.com/bedemanden-faar-det-sidste-ord/

  *)
  http://aireform.com/wp-content/uploads/20160219cpy..-Century-of-the-Self-Transcript-4-part-film-series-by-A.Curtis-55p.pdf

  ( husk at kopiere HELE linket, rødt + sort, det kan virke forvirrende at kun første del af link er farvet/aktivt )

  *

 • omar ingerslev

  Jeg henviser til Karl Mannheims nyskabelse af de akademiske discipliner : “samtidsdiagnose” og “videns-sociologi”, fra 20´ernes Tyskland. Disse er aldrig indført i Danmark, men kendes i visse kredse.

Skriv et svar