Art Photography,  Essay

UKRAINE – sort muld, arbejdets sved og lidelsers blod

 

 

 

 

Fotografier fra Ukraine, forår 2008

 

 

 

 

 

Swinyatche, Ukraine

 

 

 

 

Ukraines velsignelse og forbandelse er at landet er mellemeuropas historisk ødsle kornkammer 

–  velsignet af ca 2 meter tykt muldlag, ingen sten i marken, mildt klima, en drøm for bønder. Flagets symbolik fortolkes ofte som et mildt klima over frodige kornmarker 

– og så forbandelsen : en lækkerbidsken for hungrende imperier i øst og vest, som ikke kan modstå fristelsen. Gennem 1000 år har ca 12 imperier invaderet dette frodige land, og har efterladt sig folk ( etnicitet ), kultur, sprog, religion, hvis efterkommere idag lever blandet eller side om side i “historisks lommer”. Da kan flaget fortolkes som et land og folk, banket gul og blå, en flagende sygejournal ved “patientens sengeleje”.

Landets navn betyder også grænseland.

.

.

.

 

 

.

.

.

 

Ukraine er et samfund bestående af klynger af landsbyer, som ikke kan forsvare sig mod hære fra øst eller vest – og som skiftesvis igennem historien er blevet invaderet, plyndret og myrdet af imperier fra flere sider. En typisk ukranisk bondefamilie måtte fra 1941-43 opleve at deres gård nedbrændte 2 gange pga WW II – hvor “den brændte jords” taktik blev anvendt. Første nedbrænding indtraf da russerne blev jaget østpå af tyskerne, og “brændte jorden af” – anden nedbrænding da krigssituationen vendte, og tyskerne blev presset tilbage mod vest, og “brændte jorden af”. Den tredie gård, indenfor kun ca 2 år, måtte de ukrainske bønder rejse da krigsslagene ikke længere hærgede landet. 

1931-33 oplevede ukrainerne under Stalinregimet hungersnød, Holodomor, med op til 8.5 mill døde på ca 1,5 år !  Verden græder stadig over genocide for andre folk, med færre ofre over længere tid – hvem græder for det ukrainske genocide ?

Imperier fra øst og vest tromlede henover Ukranie og trådte alt ned, med løgn, tyveri, vold og mord – aldrig var der noget hensyn til folk og deres tarv – folkets lidelser i Ukranie er den egentlige tragedie, som man sjældent hører om.

Vil man nå ind til den ukrainske folkesjæl, er det ikke imperier eller massemedier man skal søge, men folk der arbejder i marken, eller folk som den nationale poet og maler, Taras Chevchenko, som i sine digte indkredser den ukrainske folkesjæl, der som blod gennemvæder den sorte nærende ukrainske muldjord, med arbejde, lidelse og kærlighed.

 

.

*

 

 

Konflikten i Ukraine minder om en skilsmisse hvor forældrene i deres indbyrdes magtkamp glemmer barnet og river det midtover, istedet for søge mægling i anerkendelse af at barnets udgangspunkt er at have kontakt med begge forældre.
Ukraine består af 2/3 ukrainere/polakker/tyskere mod vest og 1/3 ukrainere/russere mod øst. Familiebånd går på tværs af al grænsedragning. Stiller man Ukraine over for et valg mellem vest-kontra-øst, kræver man indirekte at familierne skal skære sig selv midtover – svarende til at man i en skilsmissekonflikt bad barnet om selv at vælge ENTEN den ene ELLER den anden af forældrene. For at blive i dette ordbillede, så kommer statsledere udefra og vil “hjælpe” med konflikten, ved at give barnet en skarpladt og afsikret pistol med besked om at vælge mellem forældrene, ved at sigte og skyde den ene af forældrene.
Jeg kender både folk i Ukraine, “Vesten” og Rusland som oplever at deres familier, hvis familiemedlemmer befinder sig på tværs af landegrænserne mellem Ukraine/Rusland/Vesten, skæres midtover – pga udefrakommende indblanding, hvadenten den kommer fra øst eller vest. Disse ødelagte familier græder utrøsteligt, mens de stridende parter er optaget af kampen.

 

Det er umenneskeligt. 

 

 

 

 

Nota Bene :

Fred skabes ved at lade folk være… i fred – eller ved at løse konflikter med fredelige midler. Kun når alt har været forsøgt med fredelige midler, kan UN samle en koalition og millitært gå ind for at nedtrappe en konflikt, så efterflg konfliktløsning med fredelige midler kan etableres. Dette udtrykkes klart og utvetydigt både i UN´s traktat, article 1 – samt i Nato´s traktat, article 1, der direkte henviser til UN traktat, article 1.

Selvom dette i praksis sjældent udøves, af grunde som her ikke skal berøres, er det stadig det der er UN og Nato´s eksistensberettigelse. Uden den er der kun simpel magtudøvelse tilbage.

 

*

 

Indtil videre ligner begivenhederne en ny olympisk disciplin – frisvømning i løgn og simpel uvidenhed om Ukraine – hvor alle går efter “guldet” . Al den umage for at overgå hinanden i løgn, uvidenhed, hysteri og anden nonsens, for at dække over krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Og for de, som sidenhen træder op på podiet for medaljeuddeling, er der næppe noget mere selvudleverende og nedværdigende end præmiering indenfor denne uværdige disciplin.

 

 

 

 

.

 


Til stævnemøde mellem orne og so, Ukraine
.
.
.

. 
.
.

.
.
.
Swinyatche, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
 
 
Swinyatche, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
Vejkorset, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.

.
.
… og præsten, Ukraine

.

.

.

.

.

 

 
… og vejen, lyset, livet, Ukraine
. .
..
.
.
.
.
.
.
.
Den sorte muld og det daglige brød, Ukraine
. 
.
.
.
.
.
.
.
Markarbejde, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
Hvorfor tjente jeg penge og forsøgte at røve dem, istedet for at penge tjente mig ? ”
Hjemløs, Ukraine
 
 
.
.
 
 
 
 

Barn af den sårede løve, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hjemløse, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
Den sårede løve venter på Sofokles, Lviv, Ukraine
 
 
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Da jeg vendte mig om, sank min elskede ind i dødens skyggedal ” , Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Når meget er gået i ged, er der trøst og håb at finde i dette ´kid, Ukraine
.
.
.
.

.
.
.
 
.
.
Jeg drikker for at glemme, hvad jeg ikke længere kan huske… ” Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Orphans, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Orphans in school, Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.

billeder fra Ukraine, 2008   ~   af Omar Ingerslev )

 

 

 

 

 *

 

 

 

Folkets ydre og indre fjender

 

 

Fjenderne står i kø – fra invasioner af 12 sultne imperier gennem 1000 år til fjender fra alle sider idag, ikke mindst indefra.

 

 

 

 

 

AGENT  Z

(  fjern    så har du det fulde link ) )

 

 

https://steigan.no/2023/07/agent-zelensky-del-2

 

 

 

https://sp.rmbl.ws/s8/2/8/Z/K/Y/8ZKYk.caa.mp4

&

https://sp.rmbl.ws/s8/2/q/7/i/4/q7i4k.caa.mp4

 

 

artikel her på “nederste” :

https://www.nedersteetage.com/agent-z/  

 

 

 

 

 

 

 

.

6 kommentarer

 • Zarina af Zardinien på Dåse

  Jeg troede ikke jeg havde flere tårer tilbage, så meget som jeg har grædt over dette. Min familie har som så mange andre rødder og grene på tværs af grænsen mellem ukraine og Rusland.
  I hovedet på ledere både i øst og vest, sågar i selve Ukraine, skæres familier midt over, når de tvinges til at vælge side – i et grænseland, som gennem 1000 år har været underlagt 10 imperier, og som har efterladt folk med kulturer, etniske tilhørsforhold, sprog og religion – så alle disse forskellige folk i Ukraine idag lever side om side, eller går hånd i hånd i livet og hverdagen … indtil dette udefra kommende helvede brød løs…
  Lad os leve i fred, uden indblanding fra nogen, uanset hvem og hvorfra … respekter dette – det står i international folkeret !

 • GEO GEARLØS - Jordbo uden Grænser

  I bedste fald er grænser smertefrie, og lette at overse, da de ikke eksisterer i den virkelige verden – grænselandet mellem Danmark og Tyskland er et godt eksempel idag.
  I værste fald er grænser dødbringende og skærer livet midt over. Eksemplerne er mange : mange i vores del af verden kommer til at tænke på jerntæppet, især i Berlin. Da briterne forlod indien, udpønsede de en strategi, som skulle dræbe det uafhængige Indien og Pakistan allerede i vuggen : Mountbattens stråmand Ratcliffe trak stregerne for de nye grænser mellem Indien/Pakistan gennem de mest følsomme områder – Ratcliffe omtalte selv disse grænser som “bloodlines” – altså en tilståelsessag der burde have ført til dom ved international domstol/folkeret. Det iværksatte processer som antog karakter af genocide, hvilket briterne iøvrigt har verdensrekord i – 140 mill indere fra ca 1860-1880 !!!
  UN burde retvisende hedde “united states” : 200 stater holder ca 2000 nationer i strubegreb, og endnu flere folkeslag ! Den evt forveksling med et andet imperium der ved mere retvisende navn opstår, taler for sig selv !

  Drop de forbandede statskonstruktioner – War on Terror – 2008 finanskollapset – planet lockdown 2020-2022 – samt Ukraine – 2019-2025 finankollapset – samt “klima-terror-CO2-skat/CBDC/ID ( med de bagvedstående bank-finans-dynastier ) er det dødbringende bevis HVORFOR alle stater bør opløses. Lad de 2000 nationer leve frit – og husk : hvis Ukraine må deles op, hvis Flensburg måtte stemme sig hjem til Tysklad i 1920 iflg folkeret, hvis baskerne, samerne, skåningene, palestinenserne, grønlænderne opår medlemskab af et nyt “Forenede Nationer”, så må Rusland, Kina, EU og US OGSÅ deles op ! Vi kender allerede i dag fra århundreder og årtusinders hitorie hvor de reelle nationer og folk “naturligt” befinder sig .

  De, som ved opløsnng af stater, frygter hvad der med an´ark´i følger, overser hvad der netop under stater, unionsdannelser og imperier foregår – intet vil nogensinde i kriser, liderlser, rædsler og genocide kunne overgå hvad vi under stater er vidne til/ofre for – ALT andet, uanset hvad, vil være mindre skadeligt, mindre dødeligt, mindre kaotisk. Gandhi talte ud fra erfaring på egen krop, og ud fra en stor ånd, Mahatma, om “at hvis inderne skulle opnå uafhængighed fra det britiske imperium, måtte de også “nedbryde” staten – for ellers ville inderne ende med at videreføre et britisk etableret undertrykkelsessystem – idet han brugte vendingen : ” et uafhængigt Indien skal have så lidt stat som muligt, og så meget lokalt selvstyre – grænsende til anarki – som muligt.

 • GEO GEARLØS - Jordbo uden Grænser

  Ord, ideologi, idioti og jura er ALLE ligegyldige – STØRRELSE tæller :

  små enheder = folke’styre = små problemer, flere muligheder

  store enheder = styre’folk = store problemer, færre muligheder

  Nogle historiske eksempler :

  – demokratiets udviling i det klassiske Grækenland, bestående af ca 6000 øer og bystyrer
  på 800-2000 medlemmer

  – Lagtinget på Færøerne fra ca 1200

  – inuit – nomader, der gennem fredelige omgangsformer delte land og jagt i århundreder

  – Aboriginal – fælles dreamtime ( 60 000 år ), lokale regioner med lokale songlines & dreamings.
  Aboriginals på vandring krydser ikke “grænser”, men krydser sammensmelter og akkumullerer dreamings og songlines, inviteres af lokale folk til at sidde i kreds og dele dreamings/songlines – altså gensidig gevinst ( i modsætning til krig/territorialstrid ) – resultat : fredstid i 60 000 år – ingen anden kultur har opnået noget lignende.

  Virkeligheden, i al sin kompleksitet, er så enkel at både en myre og en fugl kan leve det i tæt kontakt – med aboriginals som eksempel er det også bevist at mennesker kan – hvis små væsner i naturen kan, så bør mennesker også kunne, right ?!

  – det mest utrolige er NETOP alle de illusioner det er lykkedes nogle at binde flertallet på ærmet, upåagtet hvad det har kostet og vil koste i lidelse og død – noget som de fleste allerede idag er berørt af, enten direkte eller indirekte

Skriv et svar