Poema

OPVÅGNEN

 

 

 

” …dine tårer er ikke forgæves… “

 

 

 

 

 

 

 

 Ånd falder som regn,  
regn falder som tårer, 
tårer er som vand  
– de renser sjælen
og gøder jorden med salte.

Hver gang du græder
renses du,

og væder jorden med salte
som skaber nyt liv.

Jo mere lidelse der indsættes i verden,
jo flere tårer, jo mere liv bevidsthed og ånd.

De angste, tilpassede og autoritetstro,
der kvæler deres stemme bag masker,
og lader sig underkaste medicinske eksperimenter,
( med de ansvarliges frafald af garanti på forhånd
                              – undtagen “garanti” for overdødelighed )
kontrol og frihedsberøvelse – og anden digitaliseret fascisme –

risikerer hyppigere og tidligere at dø, end de der lever med “risikoen for at dø”
– sådan kan det ske, at de der frygter døden, snarere vil dø før,
mens de som accepterer risikoen ved at leve, snarere vil leve længere.

Tør du indrømme over for dig selv,
at de kommende influenzasæssoner
medfører risiko for overdødelighed ?
( hvis bagvedliggende årsager, i så fald, vil blive til endnu en krig ! )


Tør du erkende, at den nye fascisme

er statsgaranteret, på vegne af erhvervslivet ?

Tør du erkende at terror-doktrinerne skifter hvert 10. år
med en indbygget cyklus, ligeså forudsigelig som solens cykli´ ?

( krigs-terror, koldkrigsterror, “olie-terror” / finans-terror /
klima-terror, YK2000/ War on Terror / religions/ideologi/værdi-terror /
Finans-terror / sundhedsterror
og kombinationer heraf )

Tør du erkende, at det er det samme verdenstyrani,
der står bag alle disse “katastrofer” – altid klar med en ny “terror-æra”
når den gamle doktrin, med løgn og institutionaliseret vold, er slidt helt igennem ?

Tør du erkende, at nogle har besluttet, at menneskene altid skal distraheres

og holdes i rædsel ( “chok-doktrinen” ),
så de aldrig når at vågne, rejse sig, og opdage sig selv og verden,

og gennemskue hvordan alt hænger sammen ?

Tør du erkende, at så længe menneskene lader sig lokke og indfange som dyr,
vil de altid være trælbundne, uværdige og ynkelige ?
( istedet for frie, fro og frejdige )

Tør du erkende, at alt det udbredte selvhad og angst for frihed og det ukendte,
er slavers dybeste hemmelighed, som skjules for dem selv, af dem selv :
at være sin egen værste fjende ?

Tør du erkende, at slaver klager over deres tabte frihed, mens de hemmeligt frygter,
eller i det skjulte ligefrem hader, friheden ?


Hvis det når så langt, og går så galt,
har ophavet bag et globalt folkemordforsøg,
stadig selv valgt at tabe på forhånd
( fraskrivelse af ansvar på forhånd er en “ren” tilståelsessag ).
Det er kun folket – os, dig og mig – der kan lade katastrofen/terror/doktrinen råde for en tid,
fordi vi uopmærksomt eller frygtsomt lader det ske,
eller har glemt, eller mistet troen på, eller endnu ikke har indset
at livet har vundet på forhånd.
Folket kan aldrig tabe og herskerne kan aldrig vinde, i det lange løb.
Det er kun summen af alle handlinger,
og hvad enhver vælger at gøre,
der bestemmer vejen videre frem
– og hvor mange der skal leve et uværdigt liv, og lide en uværdig død,
som følge af angst, tilpasning, lurepasning og kollaboration – eller leve, som livet selv udfolder sig.
Er dine handlinger konstruktive, vil det fremme livets udvikling,
er de destruktive, vil det for en tid gå langsommere, stå stille eller gå lidt tilbage
– men selv destruktive handlinger vil ende med at lære, hærde og styrke livet –
så det hurtigt kommer igen, med endnu større kraft og værdighed end før.

Valget er dit,
vil du drukne i angstens kilder,
eller lade tårerne fylde oceanerne,
lette anker, sætte dine sejl, og nå over på den anden side ?


if a man wants to cross the ocean, he must leave shore out of sight

 


” …dine tårer er ikke forgæves… “ 

 

 

 

Epitafium post Senecum :   

 

“ …den vises liv strækker sig vidt. Han er ikke lukket inde  
bag de samme grænser som andre, han alene er løst af de  
love der gælder for menneskeheden, alle århundreder råder 
han over.  
– drejer det sig om fortiden ? – han omfatter den i erindringen  
– drejer det sig om nutiden ?  – han forstår at udnytte den  
– drejer det sig om fremtiden ? – han foregriber den  
For ham bliver livet langt fordi alle dets epoker er én sammenhæng.” 

  

( Seneca : “ om livets korthed “ ( De Brevitate Vitae ), ca 40 e.v.t. )    

 

 

 

(  2024  )

 

De raske blev gjort til de skyldige af syge myndigheder  –  “skyldige” i en pandemi, som ikke eksisterede. Til gengæld var ødelæggende ISOLATION, LOCKDOWN, PROPAGANDA, misvisende PCR-tests, overgreb i form af trusler, tvang og magtmisbrug, samt generelt krænkelser af grundlæggende præmisser for udfoldelse af liv videnskab og åndsliv på alle områder, virkelig og fuldstændig ødelæggende. Selv opfattelsen af virus som fjende var absurd. Alle levende organismer udgør tilsammen en kompliceret symbiose – dyr, planter, mikroorganismer, svampe, bakterier  OG VIRUS – alle ALLE har deres vigtige rolle og funktion i livets komplekse sammenhæng. INGEN af dem kan undværes. Den der isolerer et enkelt aspekt, som i dette tilfælde virus, og derpå indleder en krig mod det, indleder et angreb mod livet selv. Den der indleder en sådan krig, angriber dermed også sig selv og sine øvrige medmennesker. Det er den klassisk græske fortælling om “hybris og nemesis” – arrogance og ignorance som er dømt til at mislykkes. Livet har været milliarder af år på denne planet – og er kommet for at blive ! 

 

Medierne forfulgte og udhængte de “uvaksinerede”. De blev beskyldt for at drive pandemien videre frem. Man måtte lede med lup efter kritiske spørgsmål i pressen, som hellere påtog sig det beskidte arbejde som medsammensvoren med magten i et kynisk og velkoordineret overgreb – voldtægt – på hele befolkningen, samfundslivet og liv/eksistensgrundlaget.

Nu vender vinden, måske. Svein Østvik, Heiko Santelmann, Barbro Paulsen, Julie Foss og Mette Kalager er langt om længe kommet til orde på landsdækkende medier  – i selskab med to TV2-journalister som erkender at de har brudt de journalistiske grundpræmisser ved at viderebringe misvisende og direkte usande påstande, samt skjult kendt viden om de faktiske forhold.

De såkaldte “vacciners” påståede virkning eksisterer ikke. Det gør derimod de såkaldte “bivirkninger”, hvor mere end 1200 forskellige virkninger kendes ( fra peer reviewed scientific studies ) – disse er reelt den injicerede vædskes VIRKNINGER – og er den eneste mulige forklaring på den verdensomspændende overdødelighed, som optræder umiddelbart i forlængelse af udrulningen af “vaccinationsprogrammet” – og som fortsætter “ad infinitum” i tiden herefter – uden udsigt til at aftage. Selve virus er også mørkelagt – mest sandsynligt er det fremstillet/modificeret i laboratorium for at opnå såkaldt “gain of function”, dvs større skadelig/dødelig virkning. Dertil skal lægges undertryggende “social engineering” ved indførsel af isolation/lockdown mellem mennesker og hele det civile samfund, gennem påbud om “stuearrest”, adfærdsbegrænsning, ubrugelige mundbind etc. – tvangsindførsel af digital overvågning/kontrol/”sundhedspas” ( hvilket kendes fra Tyskland fra ca 1930-45 ). Endelig har storkapitalen smadret de små selvstændige erhvervsdrivende gennem disse overgreb, og har opkøbt dem for en symbolsk pris – og har derved skærpet den ødelæggende monopolstatus/dominans den i forvejen havde  –  der er tale om firmaer som Vanguard, Blackrock og Statestreet ( søg på Catherine Austin Fitts/rumble )

Måske er det for optimistisk at håbe på en undskyldning, men det er en form for symbolsk kompensation/undskyldning at det nu i det mindste er kommet frem i den bedste sendetid i landsdækkende medier. Det er helbredende for dem som gik mod strømmen, og har måttet bære tort og svie, stillet til offentligt skue i mediernes æterbårne gabestok,  gennem de sidste tre år.

Idag oplever jeg at mit liv er bedre. Jeg har fået mange nye venner, og omgives af mennesker som er som “sol på en regnvejrsdag”. Det er helbredende og udvklende.

Jeg har i de forgangne 2 år gennem mit arbejde været i kontakt med mange mennesker – og har mødt mange vidnesbyrd og historier om lidelser og skæbnesvangre livsforløb. Jeg ved at injektionernes skadelige og dødbringende virkninger er reelle. Jeg ved at «derude» i den virkelige verden hærges mennesker af magtesløshed, fortvivlelse, anger og fortrydelse, mangel på anerkendelse af deres situation – samt mangel på hjælp. De deltog uden informeret samtykke i menneskehedens hidtil mest omfattende eksperiment, mest skadelige og dødelige – ikke blot et genocide som på verdensplan har kostet et ukendt antal millioner livet, enten ved fatal ødelæggelse af helbred eller gennem direkte pludselig død – ikke blot et genocide, så stort at det alene af den grund næsten ikke er til at fatte, men historiens første DEMOCIDE – depopulation, et forsøg på at ramme menneskeheden hårdest muligt i global skala – gjort på en måde som gør det svært for den enkelte at gennemskue plottet, da det skal ses i sin helhed, henover flere generationer. De mange ofre må som “spedalske i kolonier i Indien” klare sig selv, eller indbyrdes hjælpe hinanden – for der er ingen der fra officielt hold vil have noget med dem at gøre. 

Idag tændes håbet, når stemmer som Svein, Heiko, Barbro, Julie og Mettes kommer til orde, så kendskabet til 3 års mareridt i vågen tilstand kommer til en bredere offentligheds kendskab. Mit håb er at vi ser de tidligste tegn på en reaktion der vil vokse i den kommende tid – og gennem den og de medfølgende processer vil gå en bedre fremtid i møde, baseret på respekt for liv i al dets mangfoldighed, baseret på kærligt, konstruktivt og kritisk samvirke.

(  frit efter  Guro Høgberg )    

 

 

 

 

ANEKDOTER :

 

”  Adspurgt om hvorfra de informationer kom, som blev lagt til grund for at sætte hele samfundet i undtagelsestilstand, og derved smadre hele det kendte civile samfund i et omfang der kun kan sammenlignes med hvad der skete under den tyske besættelse ml 1940-1945,  svarede fedtklumpen, helt åbenlyst og stinkende som en blotlagt kloak  : ” hvis informationerne kommer fra WHO, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til WHO ( en større fedtklump omkring et større kloakrør, endnu dybere ned i helvede ) : ” hvis informationerne kommer fra Kina, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til Kina ( ukendte fedtklumper via ukendte rør tværs gennem jordens allerdybeste glødende flammer ) :  hvis informationerne kommer fra Wuhan, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )    .. spørgsmålet gik derefter videre til Wuhan ( privat financierede og kommercielle fedtklumper omkring kanyler, som stikker lodret op fra helvede – som i laboratorier arbejder målrettet på at gøre virus og bakterier så farlige og dræbende som muligt  =  “gain of function” :   hvis informationerne kommer fra laboratoriet, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige ) ” …. spørgsmålet gik derefter videre til det finansielle/initiativ/ophav  ( selvudpegede fedtklumper omkring en forslugen mønttæller, lige ned i portemonnai’en ) :  hvis pengene løber ind, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre sig hvor de kommer fra ~ penge lugter ikke ) “.

Herefter kan du indsætte “terror”, “finanskrise”,  ” klimaopvarmning/forandring/CO2 “,  “pandemi/vaccination”,  inkvistionen,  “arvesynd/skærsild/afladsbreve”,  “Nero/Roms brand/kristenforfølgelse” i den ovenfor anvendte skabelon … det er altid den samme skabelon, der anvendes :   iscenesættelse af “totale katastrofer og tilstande” ( arvesynd, jordens undergang, pandemi )  efterfulgt af total-løsninger ( ende(lige)løsninger, øjeblikkelig handling af grænseoverskridende karakter, under udøvelse af magtmisbrug, trussel og vold )  –  alt gennemtvunget med en hast, last og et omfang, der udløser ukontrollabel angst og panik, der gør det umuligt at bedømme situationen sindigt og objektivt…

… and still counting … still more to come …   “

 

 

 

 

  Are You Lost in the World Like Me ?  ( Steve Cutts)

 

 

 

 

 

 

Forhistorie  ~   ” tilbage til fremtiden “  :

 

 

*Det var lykkedes “en klump fedt omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede” at forklæde sig. Den så besynderlig ud; men hvordan skulle den også kende til følelsen af noget menneskeligt genkendeligt – yderligere distanceret gennem et højt embede indsat som rørforlængelse ?. Når man satte en mikrofon hen til fedtklumpen, lød det som menneskelig tale. Men når man lyttede nærmere efter,  gav det ingen mening,  uanset hvilken ende man lyttede til. Det var tilsyneladende det samme ubestemmelige indhold, der kom ud af begge ender.

Det var krigstid.

Rygtet lød, at valget stod mellem våben eller fedt. Det satte fedtklumpen omkring det åbne kloakrør i bevægelse, så det blævrede. Denne blævren forstærkedes gennem kloakrøret indtil det kom buldrende og bragende ud i den anden ende – som tomme tønder der ruller nedad gaden og tager alt med sig i faldet. Jo mere ekkoet overdøvede snakken om krig, våben og fedt – jo mindre mening gav det.

Fedtklumperne samledes, og tog det ene spadestik efter det andet. Der blev længere og længere ned til bunden, mens de larmede stadig mere højlydt. Fedtklumperne trak alle mod et samlet kæmpe hul – og følte sig i faldet tiltrukket af hinanden. De lod sig imponere over egen larm,  og var beæret over andres,  og fortsatte ivrigt med at tage flere spadestik, dybere og dybere.

På den måde var der længere til bunden, end nogen havde forestillet sig.

Men alt når før eller siden bunden, enten gennem kloakrør eller buldrende nedad gaden. Fedtklumperne blev omdannet til våben, eller trukket igennem deres egen kloak og serveret som ormeføde, eller endte som uspiseligt harsk fedt i fadebur og fangehul bag lås og slå.

Når talen blandt folk sidenhen faldt på “fedtklumpen omkring det åbne kloakrør … ” ,  lød det hovedrystende :   ” … lige til lukke op og skide i … ”   og    ” … folk havde dengang protesteret, og sat sig til modværge        ligesom befolkningen havde påstået det efter afslutningen på den forrige krig.  ”  … folk havde ikke kunnet overdøve krigsspektaklet  og iøvrigt    ” … måtte folk holde deres deltagelse i modstandkampen hemmelig mens krigen var igang, af hensyn til pårørende og andre sikkerhedshensyn    så hemmeligt, at end ikke de selv helt havde erkendt deres betydning som “frihedskæmpere …  før efter … øhh, så at sige …   ~   det var også mere sikkert at stå frem og erklære sig som frihedskæmper efter at krigen var afsluttet.

”  …  sådan var det  i  hårde og magre tider ... ” , lød det selvmodsigende fra folk og fedtklumper i kor,    ” … historien gentager sig selv …   det kan man jo ikke gøre noget ved

Ak ja,  hvorfor mon  ? …

 

 

*

https://janoberg.me/2024/02/13/i-krig-er-ord-ikke-nok-men-for-konfliktlosning-pg-fred-er-de-nodvendige-statsminister-frederiksen/#comment-13439

https://www.dr.dk/nyheder/udland/mette-frederiksen-om-foerste-spadestik-til-ammuntionsfabrik-i-krig-er-ord-er-ikke-nok

(   fjern    så har du det fulde link  )

 

 

 

 

 

 

Mosebryg  fra mosekonens dagbog :

 

 

Fedtklumpen omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede, 2020, Dk :

”  virus …  virus … virus … “

”  vi passer på hinanden … et tab af menneskeliv, er et for meget … tag stikket, til ære for os ... “

–  nogle få tusinde døde af virus, et langt højere antal tusinder døde af den såkaldte “vaccine”, 100 000+ blev ramt/såret/invalideret af andre af “vaccinens” påviste egenskaber/virkninger.

–   nedslagtning af 17 mill minke – og udryddelse af et helt erhverv – uden nogen saglig begrundelse

*

Fedtklumpen omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede, 2022, Dk :

”  ham-Putin ” …  ”  ham-Putin ” …  ”  ham-Putin ” …   ca 500 000 dræbte ukrainske soldater, 100 000 dræbte russiske soldater, 7 millioner ukrainere på flugt ud af landet …  befolkningstallet i Ukraine dalet, fra 43 mill til 27 mill “

*

Fedtklumpen omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede, 2023/24, Dk :

israelerne har ret til at forsvare sig … ”  40 000 dræbte civile palæstinensere, 100 000 sårede civile palæstinensere, 500 000 ramt af hungersnød m.m.,  ca 2 mill på flugt …  1000+ døde/sårede israelere “

jeg er beæret over at tage de første spadestik til nye våbenfabrikker i Tyskland og Danmark … “

*

Fedtklumpen omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede,   2024 … , Dk …. and still counting :

” … der kommer mere  af  samme,  eller det der er værre,  fra mig og mine sammensvorne i den kommende tid…  I kommer ikke til at kede Jer …  det lover jeg …  “

 

 

 

*

 

 

 

 

COVID-19 Tested Our Commitment to Freedom. Three Years Later, We’re Still Failing

 

“The remedy is worse than the disease.”—Francis Bacon

The government never cedes power willingly.

Neither should we.

If the COVID-19 debacle taught us one thing it is that, as Justice Neil Gorsuch acknowledged, “Rule by indefinite emergency edict risks leaving all of us with a shell of a democracy and civil liberties just as hollow.”

Unfortunately, we still haven’t learned.

We’re still allowing ourselves to be fully distracted by circus politics and a constant barrage of bad news screaming for attention.

Three years after the onset of the COVID-19 pandemic, which gave world governments (including our own) a convenient excuse for expanding their powers, abusing their authority, and further oppressing their constituents, there’s something being concocted in the dens of power.

The danger of martial law persists.

Any government so willing to weaponize one national crisis after another in order to expand its powers and justify all manner of government tyranny in the so-called name of national security will not hesitate to override the Constitution and lockdown the nation again.

You’d better get ready, because that so-called crisis could be anything: civil unrest, national emergencies, “unforeseen economic collapse, loss of functioning political and legal order, purposeful domestic resistance or insurgency, pervasive public health emergencies, and catastrophic natural and human disasters.”

COVID-19 was a test to see how quickly the populace would march in lockstep with the government’s dictates, no questions asked, and how little resistance the citizenry would offer up to the government’s power grabs when made in the name of national security.

“We the people” failed that test spectacularly.

Characterized by Supreme Court Justice Neil Gorsuch as “the greatest intrusions on civil liberties in the peacetime history of this country,” the government’s COVID-19 response to the COVID-19 pandemic constituted a massively intrusive, coercive and authoritarian assault on the right of individual sovereignty over one’s life, self and private property.

In a statement attached to the Supreme Court’s ruling in Arizona v. Mayorkas, a case that challenged whether the government could continue to use it pandemic powers even after declaring the public health emergency over, Gorsuch provided a catalog of the many ways in which the government used COVID-19 to massively overreach its authority and suppress civil liberties:

Executive officials across the country issued emergency decrees on a breathtaking scale.Governors and local leaders imposed lockdown orders forcing people to remain in their homes. They shuttered businesses and schools, public and private. They closed churches even as they allowed casinos and other favored businesses to carry on. They threatened violators not just with civil penalties but with criminal sanctions too. They surveilled church parking lots, recorded license plates, and issued notices warning that attendance at even outdoor services satisfying all state social-distancing and hygiene requirements could amount to criminal conduct. They divided cities and neighborhoods into color-coded zones, forced individuals to fight for their freedoms in court on emergency timetables, and then changed their color-coded schemes when defeat in court seemed imminent.”

Truly, the government’s (federal and state) handling of the COVID-19 pandemic delivered a knockout blow to our civil liberties, empowering the police state to flex its powers by way of a bevy of lockdowns, mandates, restrictions, contact tracing programs, heightened surveillance, censorship, overcriminalization, etc.

What started off as an experiment in social distancing in order to flatten the curve of an unknown virus (and not overwhelm the nation’s hospitals or expose the most vulnerable to unavoidable loss of life scenarios) quickly became strongly worded suggestions for citizens to voluntarily stay at home and strong-armed house arrest orders with penalties in place for non-compliance.

Every day brought a drastic new set of restrictions by government bodies (most have been delivered by way of executive orders) at the local, state and federal level that were eager to flex their muscles for the so-called “good” of the populace.

There was talk of mass testing for COVID-19 antibodies, screening checkpoints, mass surveillance in order to carry out contact tracing, immunity passports to allow those who have recovered from the virus to move around more freely, snitch tip lines for reporting “rule breakers” to the authorities, and heavy fines and jail time for those who dared to venture out without a mask, congregate in worship without the government’s blessing, or re-open their businesses without the government’s say-so.

It was even suggested that government officials should mandate mass vaccinations and “ensure that people without proof of vaccination would not be allowed, well, anywhere.”

Those tactics were already being used abroad.

In Italy, the unvaccinated were banned from restaurants, bars and public transportation, and faced suspensions from work and monthly fines. Similarly, France banned the unvaccinated from most public venues.

In Austria, anyone who had not complied with the vaccine mandate faced fines up to $4100. Police were to be authorized to carry out routine checks and demand proof of vaccination, with penalties of as much as $685 for failure to do so.

In China, which adopted a zero tolerance, “zero COVID” strategy, whole cities—some with populations in the tens of millions—were forced into home lockdowns for weeks on end, resulting in mass shortages of food and household supplies. Reports surfaced of residents “trading cigarettes for cabbage, dishwashing liquid for apples and sanitary pads for a small pile of vegetables. One resident traded a Nintendo Switch console for a packet of instant noodles and two steamed buns.”

For those unfortunate enough to contract COVID-19, China constructed “quarantine camps” throughout the country: massive complexes boasting thousands of small, metal boxes containing little more than a bed and a toilet. Detainees—including children, pregnant women and the elderly— were reportedly ordered to leave their homes in the middle of the night, transported to the quarantine camps in buses and held in isolation.

If this last scenario sounds chillingly familiar, it should.

Eighty years ago, another authoritarian regime established more than 44,000 quarantine camps for those perceived as “enemies of the state”: racially inferior, politically unacceptable or simply noncompliant.

While the majority of those imprisoned in the Nazi concentration camps, forced labor camps, incarceration sites and ghettos were Jews, there were also Polish nationals, gypsies, Russians, political dissidents, resistance fighters, Jehovah’s Witnesses, and homosexuals.

Culturally, we have become so fixated on the mass murders of Jewish prisoners by the Nazis that we overlook the fact that the purpose of these concentration camps were initially intended to

incarcerate and intimidate the leaders of political, social, and cultural movements that the Nazis perceived to be a threat to the survival of the regime.”

How do you get from there to here, from Auschwitz concentration camps to COVID quarantine centers?

You don’t have to be a conspiracy theorist to connect the dots.

You just have to recognize the truth in the warning: power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

This is about what happens when good, generally decent people—distracted by manufactured crises, polarizing politics, and fighting that divides the populace into warring “us vs. them” camps—fail to take note of the looming danger that threatens to wipe freedom from the map and place us all in chains.

It’s about what happens when any government is empowered to adopt a comply-or-suffer-the-consequences mindset that is enforced through mandates, lockdowns, penalties, detention centers, martial law, and a disregard for the rights of the individual.

This is the slippery slope: a government empowered to restrict movements, limit individual liberty, and isolate “undesirables” to prevent the spread of a disease is a government that has the power to lockdown a country, label whole segments of the population a danger to national security, and force those undesirables—a.k.a. extremists, dissidents, troublemakers, etc.—into isolation so they don’t contaminate the rest of the populace.

The slippery slope begins with propaganda campaigns about the public good being more important than individual liberty, and it ends with lockdowns and concentration camps.

As I make clear in my book Battlefield America: The War on the American People and in its fictional counterpart The Erik Blair Diaries, the danger signs are everywhere.

COVID-19 was merely one crisis in a long series of crises that the government has shamelessly exploited in order to justify its power grabs and acclimate the citizenry to a state of martial law disguised as emergency powers.

Everything I have warned about for years—government overreach, invasive surveillance, martial law, abuse of powers, militarized police, weaponized technology used to track and control the citizenry, and so on—has become part of the government’s arsenal of terrifying lockdown powers should the need arise.

What we should be bracing for is: what comes next?

 

(  John  &  Nisha  Whitehead  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer

 • marcohanuman

  Når du starter på en ny post, så prøv at klikke på + og vælg Add Block.
  Så får du langt flere muligheder, end når du – som nu – bare starter med at skrive.
  Det giver ‘Klassisk layout’, hvilket er et begrænset skriveprogram.
  Når man først har valgt det, er der ingen vej tilbage.

  • omar ingerslev

   Tak – jeg prøver fremover. Jeg kan sagtens se, at der skal være billeder med. Jeg har hidtil forestillet mig at de kunne tilføjes senere. Mange hilsner OI.

Skriv et svar