Essay

Åpent brev – helbredsskader/sygdom/død pga mRNAteknologi, samt korrelationen mRNA/5G/maststråling.

Jeg tillader mig at viderebringe dette vigtige indhold, i samme ord og ånd som det er afsendt fra Jan Terje Voilaas.

Artiklen findes også her :

https://steigan*no/2023/08/overdodeligheten-okte-etter-at-vaksinasjonen-startet/

(  erstat * med . (dot) )

 

 

 

 

 

 

 

Åpent brev til det norske folk.

Av Jan Terje Voilaas.

Det samlede billede, med særlig fokus på helbredsskader/sygdom/død pga mRNAteknologi, og pga korrelationen mRNA/5G/maststråling. Beskrivelsen af udviklingen i Norge kan sammenlignes med DK.

 

 

Mellom den 1. juli 2021 og den 31. mai 2022 opplevde en historisk overdødelighet med hele 3.798 flere døde enn snittet for de samme månedene fra 2016 til 2020.

Per 30. juni i år har den samlede overdødeligheten i Norge over de siste 24 månedene steget til 8.270.

Vi vet nå at mRNA-vaksinene, i kombinasjon med 5G, er årsaken til historisk høy overdødelighet og et stort omfang av helseskader. FHI skylder på Covid-komplikasjoner, men den løgnen er like stor som «trygge og effektive». Nå tror også mange også at denne katastrofale perioden snart er over, men vi er kun i startfasen. La meg gi dere to eksempler:

Hjertemuskelbetennelse (Myocarditis)

mRNA-vaksinene er loggført med langt over tusen uønskede bieffekter, mange av dem dødelige, som f.eks. hjertemuskelbetennelse. Før vaksineringen startet var forekomsten av hjertemuskelbetennelse 1:1,000,000, og har vært stabil over mange år. Dette er en dødelig tilstand, hvor 50% med diagnosen dør innen 5 år, og 75% innen 10 år.
Studier gjennomført i Thailand, Canada og i det amerikanske forsvaret viser at et sted mellom 3% og 24%, med et snitt på rundt 20%, av samtlige mRNA-vaksinerte viser tegn på hjertemuskelbetennelse, mange uten å ha oppdaget tilstanden, ifølge Dr. Chris Shoemaker. Vi snakker altså om en økning fra 1:1 million til mellom 30,000 og 240:000 per 1 million, som ifølge min kalkulator er en økning på mellom 3 og 24 millioner %.
Ifølge de siste tallene (per 21 mai 2023) fra FHI, så har 4,217,940 mottatt minst en mRNA-dose. Det var på samme tidspunkt satt totalt 12,151,637 mRNA-doser i norske armer. Ifølge Dr. Shoemaker kan mellom 127.000 og 1.012.000 mennesker i Norge nå være rammet av hjertemuskelbetennelse, som igjen betyr at mellom 100.000 og 760.000 av dem ikke vil overleve de neste åtte årene.

Blodpropper

Dr. Charles Hoffe er en erfaren almenpraktiserende lege i Canada som viser større lojalitet til sine pasienter enn til sine overordnede. Dr. Hoffe oppdaget tidlig at mRNA-vaksinene resulterte i mikroskopiske blodpropper i flere av hans pasienter. Denne oppdagelsen var foruroligende, og Dr. Hoffe ba da samtlige av sine mRNA-vaksinerte pasienter ta en D-Dimer blodprøve, som avslørte at hele 62% av dem hadde utviklet mikroskopiske blodpropper.

Mikroskopiske blodpropper vil over tid vil føre til blokkering av kapillære blodårer og stoppe blod- og oksygentilførsel til celler, som da vil dø. Om dette er celler i hjertet eller i hjernen, så er skadene permanente. Disse blodproppene kan også føre til plutselig død (Sudden Death), som så langt har rammet ikke mindre enn 1.310 topp-trente idrettsutøvere.

Piloter er en annen gruppe som, ifølge data fra Defence Medical Epidemiology Database i USA, har opplevd en kraftig økning i skader og dødsfall; fra et snitt på 226 for årene 2016-2019 til 4,059 i 2022 alene. Det er en økning på 1,696%. Pilotene det her er snakk om ble pålagt vaksinering.
Det stopper ikke engang her. Ta en titt på hva man finner i døde personers blodårer.

Befolkningsendringer

Det er ikke bare vi som lever som er rammet, men også de som var ment å leve. La oss se på hva som har skjedd av øvrige demografiske endringer i Norge etter at Stortinget vedtok å gå løs på befolkningen med et biologisk våpen;

Tallene i tabellen er hentet fra SSBs statistikk 01222 23 august 2023.

Også her har jeg sammenliknet tallene for 2021, 2022 og 1ste halvår 2023 mot snittet for de siste 5 år, f.o.m. 2016 t.o.m. 2020, året som til tross for en global pandemi som var så alvorlig og farlig at landet måtte stenges ned, ikke satte et eneste statistisk spor. 2020 var statistisk sett et helt normalt år med underdødelighet og økt forventet levealder for både kvinner og menn.

Dette endret seg dramatisk etter introduksjon av biologiske våpen kamuflert som vaksiner. Under-dødelighet snudde til svært høy overdødelighet, og også til vesentlig færre levendefødte enn i årene før mRNA-vaksinene ble tatt i bruk. Det siste halvannet året har det blitt født 6.502 færre babyer enn snittet var for 2016-2020. Denne kombinasjonen har ført til at fødselsoverskuddet falt med 61,7% i 2022 og med 45,3% så langt i 2023. I denne 18-måneders perioden har innvandring stått for over 90% av befolkningsveksten i Norge.

8.270 flere døde enn forventet på 24 måneder, og 6.502 færre fødsler på 18 måneder, i sum snakker vi om +/- 14.772 mennesker.

Norge har opplevd 44 katastrofer med mer enn 15 døde siden 1940; andre verdenskrig og 43 andre katastrofer og ulykker som skipsforlis, flystyrt, massemord og tilsvarende. Totalt mistet 11.776 mennesker livet gjennom WW2 og i alle disse katastrofene.

mRNA-vaksinering i kombinasjon med elektromagnetisk stråling har så langt tatt livet av 20,3% flere, på 2,6% av tiden, enn hva alle andre katastrofer, WW2 inkludert, klarte over en periode på 78 år. Alle andre katastrofer har blitt grundig etterforsket og skapt førstesideoppslag i måneder og år. Ingen etterforsker den største av alle katastrofer de siste 78 år, og MSM er pålagt absolutt taushet.

Nå ser jeg at wikipedia har ført opp C19-pandemien som en katastrofe. Dette mener jeg er en løgn, en mening SSB og FHI gir meg 100% statistisk støtte for. 2020 opplevde underdødelighet, PCR-testen er ubrukelig som diagnose-verktøy og ingen har noen gang klart å isolere et C19-viruset. Hele C19-bløffen er bygget på en computer-generert sekvens. Hva Norge opplevde i 2020, ifølge tall fra FHI, var en usedvanlig mild RSV med under 50% av dødeligheten til en helt normal influensa.

Pfizer innrømmer overlagt folkemord

Gjennom den tidligste mRNA-fasen gjorde Pfizer flere observasjoner, som resulterte i en lang rekke rapporter. Disse rapportene ble hemmeligstemplet i 75 år, til 2096. En amerikansk dommer forlangte likevel disse rapportene og andre Pfizer-dokumenter offentliggjort, om enn i puljer. Vi kan nå dokumentere at Pfizer allerede i første kvartal 2021, kun uker etter at vaksinene ble sluppet løs på den global befolkning, allerede da visste at mRNA-vaksinene ville resultere i enorme globale helse-skader og dødsfall i et omfang som over tid vil få alt annet til å blekne.

Jeg vil her kun vise til 2 av disse rapportene, den første godkjent 20. april 2021 og den neste 30. april 2021. Den første var rapport FDA-CBER-2021-5683-0779746, som handlet om 673 gravide og ammende mødre, 458 av dem ammet og 248 var gravide. 52 av de gravide, 20,6%, spontanaborterte. Dette forklarer manglende fødsler i Norge, og i alle andre mRNA-vaksinerte land som nå opplever det samme.

Den andre rapporten, Report FDA-CBER-2021-5683-0000055, handler om de 42.086 rapportene om bivirkninger Pfizer mottok fra første vaksinedose frem til 28 februar 2021, altså svært tidlig i det globale vaksinasjonsprogrammet. De 42.086 rapportene Pfizer mottok i denne korte perioden omhandlet 158.893 ulike bivirkninger, hvorav 1.223 (2,9%) allerede da var døde.

Pfizer har fra første stund visst at deres mRNA-vaksiner ville drepe og lemleste hundrevis av millioner mennesker, men fortsatte å pumpe ut milliarder av doser. Pfizer innrømmer med andre ord overlagt globalt folkemord. Dette er lite annet enn rendyrket satanisk ondskap satt i system.
Pfizer, Moderna og resten av Big Pharma tror de vil gå fri, at det er sin globale hær av nyttige idioter som massene vil kaste seg over. Pfizer har rett i sin siste antakelse, men ikke i sin første.

FHI skylder på Stortinget

Det første store mRNA-eksperimentet vil i seg selv ta livet av utallige mennesker i Norge i årene som kommer, men det vil ikke stoppe der. Allerede til høsten vil tre nye mRNA-vaksiner bli introdusert, i tillegg til at teknologien allerede er å finne i flere andre medisiner, f.eks. i insulin. mRNA-vaksinene som snart kommer vil være mot Covid 19, influensa og RSV, og etter dem vil mange flere følge. Det kan snart også dukke opp en mye «farligere» variant av Covid 19, eller et annet virus, sammen med en helt ny pakke av løgner, masker, tester, distansering, lockdowns og kanskje også tvangs-vaksinering. Noe vil utvilsomt skje både av profitt-hensyn og for å skjule katastrofen vi allerede står midt i, med en enda større. Dette kan skje så tidlig som kommende høst og vinter.

FHI vet utmerket godt hva de utsetter befolkningen for, de kan lese sine egne statistikker. FHI fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar ved i full offentlighet skylde på Stortinget. Byråkrater begår som kjent aldri feil, de følger bare ordre. Dette vet vi fra landssvikoppgjøret i 1945.

Hva er løgn og hva er sannhet?

Det er vanskelig å vite hva som er sannhet når man har blitt fortalt de samme løgnene så mange ganger at de for mange har blitt deres oppfatning av hva som er sant. Problemet oppstår når kartet ikke stemmer med terrenget, når illusjonen sier en ting og virkeligheten en annen. FHI sier nemlig en ting og presenterer data som sier noe helt annet. Vi vet hva de sier, så la oss ta en titt på hva FHI sier i sine egne oppdaterte data.

Ifølge FHI er fremdeles vaksinene «trygge og effektive». At C19- smittede og C19-døde er 1.273% og 447% høyere etter fullvaksinering enn før vaksinering begynte har ingen betydning, ei heller at 96,9% av alle C19-smittede og 92,4% av alle C19-døde inntraff etter at vaksinene ble introdusert. Nivået av løgn, alternativt stupiditet, kjenner ingen grenser.

Tabellen ovenfor viser under- og overdødelighet måned for måned fra den 1. juli
2021 og tallene kommer opprinnelig fra FHI, men er presentert i statistikk 12982 fra SSB.
Som vi ser så har Norge opplevd overdødelighet i 23 av de siste 25 månedene.

12 av disse månedene har opplevd høyere overdødelighet enn i HELE 2012,
det året med høyest registrert overdødelighet de siste 23 årene.

Espen Nakstad bortforklarer overdødelighet med en aldrende befolkning og «demografiske
endringer». Det er riktig at befolkningen blir eldre, snittalderen økte med 6%
fra år 2000 til og med 2020, men i nøyaktig samme periode opplevde Norge
underdødelighet med et snitt på 393 færre døde hvert eneste år.

Covid-19 uten vaksiner resulterte i underdødelighet. Covid-19 med vaksiner utløste høy og langvarig overdødelighet.

ALT startet på samme tidspunkt; aktivering av 5G, overdødelighet, færre fødte, fallende forventet levealder, kollaps i fødselsoverskuddet og som jeg straks kommer til, historisk omsetningsvekst blant begravelsesbyråer.

Pfizer har ingen problemer med å erkjenne at mRNA-vaksinene er livsfarlige for både fødte og ufødte,
for det er nettopp hensikten med et biologisk våpen. De vil naturlig nok ikke at folk flest skal vite det,
og har så langt fått all den hjelp de kan ønske seg av Stortinget, media, FHI, Helsedirektoratet og resten av det norske helsevesenet, men sannheten lar seg ikke stoppe.

I tabellen ovenfor har jeg innhentet omsetningstall fra 19 norske begravelsesbyråer (kilde Proff.no); noen av dem er kjeder.

Formålet er å se om det er en sammenheng mellom over-dødeligheten FHI rapporterer og hva byråene har regnskapsført. Tallene her er kontrollert og revidert, normalt av statsautoriserte revisorer.

Jeg har i tillegg tatt med befolkningsøkning år for år samt dødelighet per 1.000 innbyggere og forventet levealder for våre to biologiske kjønn.

I disse tallene skjuler det seg kostnadsøkninger, pris-stigninger og annet, men representerer disse variablene en økning på 11,6% fra 2020 til 2021 og 22.1% fra 2021 til 2022?

– Absolutt ikke. Kostnads- og prisøkninger forklarer neppe mer enn 6-8%, så tallene fra FHI er enten riktige eller høyere enn rapportert.

I tillegg, det var ingen endring i dødelighet per 1.000 innbyggere i katastrofeåret 2020 og forventet levealder gikk opp. Fra 2020 til 2022 økte dødeligheten med 10,5%. Samtidig falt forventet levealder for både kvinner og menn. Dette skjedde til tross for at befolkningsveksten i 2022 og så langt i 2023 er opp med henholdsvis 120,9% og 49,8% mot snittet for kontrollperioden.

Mitt mål med dette brevet er todelt:

Det første og viktigste er å oppfordre Stortinget til umiddelbart å stoppe all mRNA-vaksinering av mennesker, dyr og fisk, forby alle produkter som inneholder denne teknologien, redusere maksimalgrensen for stråling til samme nivå som i Sveits og tilby alle mRNA-vaksinerte effektiv innvortes rengjøring. Det kan effektivt gjøres med Ivermectin og Chlorine Dioxide. Utallige fremtidige dødsfall kan forhindres og omfattende lidelse kan stoppes for en svært lav kostnad.

Det andre målet er å informere så mange som mulig i den norske befolkningen, så de som leser dette brevet kan observere hva Stortinget gjør i denne saken. Starter Storting og regjering en ny mRNA-runde til høsten, så vil det bekrefte at Norges øverste politiske ledelse ikke lenger er folkevalgte representanter med folkets beste som øverste prioritet, men er den største trusselen befolkning sannsynligvis noen gang har stått ovenfor. Dette vil være en viktig avklaring for det norske folket.

I snitt 20 ekstra døde, i eller utenfor mors mage, hver dag i 730 dager i strekk. 191 Utøya-katastrofer over 2 år, 77 døde hver 92. time. I tillegg kommer flere titalls tusen mennesker som har fått sin helse ødelagt for livet, og mange ganger flere som vil få livet forkortet med flere år. Det er dette FHI forteller oss i sine statistikker, og de tallene kan norske begravelsesbyråer og Pfizer mer enn bekrefte.

Dette er sannheten., og det er den ballen jeg sparker over til våre politikere. I tre år har de vært marionetter i hendene på mektige krefter utenfor landets grenser. Resultatet er en katastrofe av skadde-, ødelagte- og døde medborgere. Dette må stoppe, og Stortinget må umiddelbart skifte side, tydelig og overbevisende vist ved handling. Et nytt forsøk på frykt-propaganda, lokking, trusler, tvang og massevaksinering vil bryte ned befolkningens tillit til sine ledere, som i neste ledd vil ødelegge landet vårt.

Ballen er deres, dere folkevalgte politikere. Lykke til.

Jan Terje Voilaas
Team Humanity

 

 

 

 

 

 

  *

 

 

 

 

Uundgåelige spørgsmål, som kræver svar :

 

 

 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at Covid 19-viruset ble patentert av Moderna i 2018?
 • Hvorfor produserte Moderna 100.000 Covid-19-vaksinedoser i 2019 før pandemien startet?
 • Hvorfor, mot alle vitenskapelige bevis, ble lockdowns og masker brukt?
 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at ‘vaksinen’ ikke forblir i armen, men sprer seg over hele kroppen?
 • Hvorfor ble PCR-testing anbefalt når den ikke er designet for diagnostiske formål?
 • Hvorfor ble definisjonene av «vaksine» og «flokkimmunitet» endret før Covid-19-utbruddet?
 • Hvorfor ble en pandemi erklært når dødsraten i tilfelle var beslektet med influensa?
 • Hvorfor ble det ikke utført tester på genotoksisitet, teratogenisitet og kreftfremkallende egenskaper, og likevel ble vi fortalt at «vaksinen» var trygg?
 • Hvorfor var det ingen skikkelig oppfølging av alle som ble injisert ved bruk av et nytt genterapiprodukt?
 • Hvorfor ble ikke leger og publikum regelmessig påminnet om behovet for å rapportere uønskede reaksjoner på disse nye og eksperimentelle genetiske ‘vaksinene’?
 • Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt under en pågående pandemi, som er i strid med grunnprinsippene i vaksinologi?
 • Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt for de som hadde overlegen naturlig immunitet?
 • Hvorfor ble en ny genterapi lansert etter tre måneder, i stedet for de nødvendige ti årene?
 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at flere mennesker døde i den vaksinerte gruppen enn i kontrollgruppen i Pfizer-studien?
 • Hvorfor ble vi fortalt at Covid-injeksjoner var «trygge og effektive» når bevisene ikke underbygget dette?
 • Hvorfor ble – og blir – motstridende røster fra vitenskap og praktiserende medisin diskreditert, straffet og fengslet?
 • Hvorfor ble leger, for første gang i historien, frarådet å behandle en sykdom, og bedt om å vente på en vaksine?
 • Hvorfor ble tidlig behandling frarådet, mens vi vet at det er det viktigste verktøyet for å håndtere enhver infeksjonssykdom?
 • Hvorfor ble effektive og svært trygge medisiner som hydroksyklorokin og ivermektin miskreditert og til og med forbudt?
 • Hvorfor ønsket ikke produsentene av de nye genterapiene at dataene deres skulle publiseres i 75 år?
 • Hvorfor ble Covid-injeksjoner, masker og lockdowns anbefalt for barn når det var kjent at de ikke var alvorlig rammet og ikke spredte Covid?
 • Hvorfor ble Covid-injeksjonene anbefalt under graviditet, når over 80% av babyene gikk tapt i forsøk da kvinner ble vaksinert i første trimester?
 • Hvorfor ble nødgodkjenning garantert når over 2000 mennesker døde i løpet av de første tre månedene etter vaksinasjonsutrulling?
 • Hvorfor er det ingen vitenskapelig ramaskrik etter at over 3500 artikler har blitt publisert som viser bivirkninger av Covid-19-injeksjonene?
 • Hvorfor tolereres interessekonflikter blant medisinske myndigheter, der FDA, EMA og WHO er 80-90 % finansiert av industrien?
 • Hvorfor var det ingen tilstrekkelig utdanning av leger, pasienter og publikum, og dermed ingen mulighet for informert samtykke?
 • Hvorfor og hvordan ble mediene tatt til fange slik at de bare presset én agenda over hele verden?
 • Hvorfor ble og er effektive behandlingsprotokoller, som har eksistert siden 2020, forbudt og erklært ulovlige?
 • Hvorfor blir vi ikke fortalt om de unødvendige dødsfallene som ble tilskrevet Covid, men faktisk forårsaket av iatrogene tiltak (f.eks. Midazolam, ventilasjon) utført tidlig i 2020?
 • Hvorfor ble den grunnleggende rollen til vitamin D-status, kosthold og mikrobiomet ikke kommunisert, når disse tiltakene kunne ha forhindret nesten 100% av Covid-dødsfallene?
 • Hvorfor ble og er en viss medisinsk prosedyre påtvunget mennesker mot deres vilje, mens Nürnberg-erklæringen tydelig motsetter seg dette?
 • Hvorfor er gevinst ved funksjonsforskning, som den som er knyttet til Covid-19, ikke forbudt over hele verden?
 • Hvorfor brukes fortsatt et mRNA-produkt, når vi vet at mRNA blir inkorporert i det menneskelige genomet, og resulterer i produksjon av andre, ukjente, proteiner?
 • Hvorfor har ikke det mislykkede mRNA-konseptet blitt stoppet, når vi vet at det øker sannsynligheten for at mottakeren får Covid-19, og viser dermed negativ effekt?
 • Hvorfor fortsetter disse produktene å bli anbefalt, når minst 17 millioner mennesker antas å ha dødd på grunn av injeksjonene?
 • Hvorfor er det ingen etterforskning av overflødige dødsfall, og økninger i forekomsten av kreft og hjerteproblemer, etc., som startet i 2021, ikke i 2020? Hva gjør vi når de såkalte helsemyndighetene tar feil og forårsaker umåtelig skade? 

   

  .

  *

  .

  .

  .

  Før  “de feje”  kommer

  for  “godt”  igang

  og udspyer flere ord,

  bør de feje

  for egen dør,

  – blokeret af løgn, tyveri og mord,

  med skarpladte våben

  og mRNA-forgiftede kanyler,

  – men allermest ord

             der fører til mord

  .

  – ja, mere end det :

             fører til massemord

             genocide …  democide

  .

  17 millioner !

  .

  mink eller mennesker ? ,  spørger du,

                        mink OG mennesker   ! ,  svarer hvem,

  ikke de såkaldte “ansvarlige”, 

  men de som søger

  og finder !

  .

    stadig ingen fortrydelse,

  stadig ingen samvittighed,

  stadig flere myrdede

                        og sårede,

  begravet i flere løgne,

  eller påført ufattelige lidelser,

                          på livstid, uden mulighed for benådning,

  for “social tilpasning” og “god opførsel”…

  .

  ” …  and still counting … “

            (  G00gly  Inc.  )

  .

  .

  .

  .

   

   

   

 

Added 12.10.2023

 

 

https:/***/ww***w.conservativewoman.***co.u***k/mrna-vaccines-must***-be-banned-once-and-for-all/

( remove *** and you have the full link )

 

 

mRNA ‘vaccines’ must be banned once and for all

THOSE of us who knew from the beginning that the sequence of CoV-SARS-2 contained inserts which could not have possibly occurred naturally, and were similar to ones that had already been published from the Wuhan laboratory, have had to endure unbelievable scorn, scientific ostracism and the ignominy of being ‘cancelled’ by the MSM as well as by professional colleagues for nearly three years now.

In the summer of 2020 a paper I co-authored, describing the findings of an Anglo-Norwegian team of scientists who had demonstrated unique ‘fingerprints’ of laboratory manipulation in the Covid virus, was suppressed in both the US and UK. This was at the time that the World Health Organization, leading science journals and others were going to huge lengths to persuade us that Covid was a natural occurrence, and that we should spend a lot more money to fight any such future threats. 

Only now does the Telegraph (uncritically) report that the US government is no longer going to fund the research it denied doing for nearly three years and the MSM sat on. Yet it has been an open secret for anyone who follows primary sources of information (the ones ignored by the MSM and the BBC specifically, reported as misinformation by Ofcom and targeted by the Orwellian Counter-Disinformation Cell of the UK government) that mRNA vaccines did not do what it says on the vial, as it were. 

First the ‘vaccine’ did not stay at the site of injection as promised but travelled throughout the body and were found at post-mortems to be everywhere. 

Accusations of dramatic variations in batch-to-batch variability – an absolute ‘no no’ in vaccine manufacture protocols – which could explain why side effects were more common in some batches than others were denied but were borne out by definitive Danish research reported here. https://www.conservativewoman.co.uk/vaccine-dangers-is-this-the-strongest-evidence-yet/  These alarming concerns seem to have been brushed off by the regulators when they should have immediately begun investigating them in depth. 

All the while the regulatory authorities and politicians, parroting their ‘highest standards’ assurances, have repeatedly declared the mounting disturbing UK Yellow Card and US VAERS adverse event reports to be nothing to be worried about. 

Last June, whistleblowers led by the scientists Sucharit Bhakdi and Kevin McKernan raised an entirely new issue of concern – that of serious levels of DNA contamination. Once again this was ignored by the MSM. Though quite happy to report the odd side effect from the vaccines as an excuse to point out that they are extremely rare, they have never addressed the increasingly problematic official ‘safe and effective’ mantra.

Finally there was a small breakthrough. An isolated but braver branch of the MSM in the form of the Spectator Australia has finally blown the lid on serious levels of contamination of both Pfizer and Moderna mRNA Covid vaccines. The article describes how the genomics scientist Kevin McKernan from Boston used Pfizer and Moderna vials as controls in a study only to find that they contained highly significant DNA plasmid contamination. It reports that McKernan was alarmed to find the presence of an SV40 promoter in the Pfizer vaccine vials, a sequence that is ‘used to drive DNA into the nucleus, especially in gene therapies’ and that this is ‘something that regulatory agencies around the world have specifically said is not possible with the mRNA vaccines’. These SV40 promoters are also well recognised as being oncogenic or cancer-inducing.

Others have confirmed these findings. A German biologist whistleblower has found contamination rates of up to 354 times the recommended limit. All this has been reported to the US Food and Drug Administration (FDA). It is highly significant.

To put it bluntly, this means that they are not vaccines at all but Genetically Modified Organisms that should have been subject to totally different regulatory conditions and certainly not be classed as vaccines. This has been recognised by the Australian version of the FDA, the TGA, which has changed the picture so much that the Premier of Victoria Dan Andrews, who was the greatest proponent of the vaccine and of its mandatory use, has resigned – though at the time of writing the vaccine has not been mentioned as the reason for his resignation. (Paula Jardine reported in these pages in December 2021 on this regulatory sleight of hand in granting vaccine Emergency Use Authorisations for what were gene therapies.

All this data, which is slowly breaking through into the public domain, comes hard on the heels of the latest findings that booster vaccines actually increase the chance of getting infected by 3.6 times. This is according to an in-depth study published by the Cleveland Clinic, one of the largest health care organisations in the world, who monitored their staff as well as patients. 

It gets worse. Supporters of this technology have claimed that it can be adapted to chase new variants. But it can’t. The results of bivalent vaccines (with components against at least two variants) are seeing the same result. Authors of the Cleveland study say that ‘there is not a single study that has shown that the Covid-19 bivalent vaccine protects against severe disease or death caused by the XBB lineages of the Omicron variant. At least one prior study has failed to find a protective effect of the bivalent vaccine against the XBB lineages of SARS-CoV-2.’

In one study, all bivalent-vaccinated mice which were challenged with Covid became ill.

This was predicted by many of us as the SARS viruses are subject to immunological imprinting: that is, once they have seen a vaccine they will make the same response to any close variant (this is also known as ‘antigenic sin‘) making further vaccines not only useless but more dangerous as they induce antibodies that enhance infection  (ADE antibodies), not cross reactivity as has been claimed by the manufacturers.

This is not the end of the issues with the mRNA ‘vaccines’. Several immunology studies have shown that the boosters induce an antibody switch from neutralising subtypes to tolerising subtypes as well as inducing significant T cell suppression, all of which will encourage new infections and suppress the immune response to cancer.

At the end of last year I reported that I was seeing melanoma patients who had been stable for years relapse after their first booster (their third injection). I was told it was merely a coincidence and to keep quiet about it, but it became impossible to do so. The number of my patients affected has been rising ever since. I saw two more cases of cancer relapse post booster vaccination in my patients just this last week.

Other oncologists have contacted me from all over the world including from Australia and the US. The consensus is that it is no longer confined to melanoma but that increased incidence of lymphomas, leukaemias and kidney cancers is being seen after booster injections. Additionally my colorectal cancer colleagues report an epidemic of explosive cancers (those presenting with multiple metastatic spread in the liver and elsewhere). All these cancers are occurring (with very few exceptions) in patients who have been forced to have a Covid booster whether they were keen or not, for many so they could travel. 

So why are these cancers occurring?  T cell suppression was my first likely explanation given that immunotherapy is so effective in these cancers. However we must also now consider DNA plasmid and SV40 integration in promoting cancer development, a feature made even more concerning by reports that mRNA spike protein binds p53 and other cancer suppressor genes. It is very clear and very frightening that these vaccines have several elements to cause a perfect storm in cancer development in those patients lucky enough to have avoided heart attacks, clots, strokes, autoimmune diseases and other common adverse reactions to the Covid vaccines.

To advise booster vaccines, as is the current case, is no more and no less than medical incompetence; to continue to do so with the above information is medical negligence which can carry a custodial sentence.

No ifs or buts any longer. All mRNA vaccines must be halted and banned now.

 

 

– afdækning af kræftfremkaldende virkninger ved de såkaldt “vacciner” og “boosters” her :

https:/***/hugh.cdn.***rumble.cloud/video/s8/2/C/L/***y/n/CLynn.***caa.rec.***mp4

( remove  ***  and you have the full link )

 

 

 

 

  *

 

 

 

 

De raske blev gjort til de skyldige af syge myndigheder  –  “skyldige” i en pandemi, som ikke eksisterede. Til gengæld var ødelæggende ISOLATION, LOCKDOWN, PROPAGANDA, misvisende PCR-tests, overgreb i form af trusler, tvang og magtmisbrug, samt generelt krænkelser af grundlæggende præmisser for udfoldelse af liv videnskab og åndsliv på alle områder, virkelig og fuldstændig ødelæggende. Selv opfattelsen af virus som fjende var absurd. Alle levende organismer udgør tilsammen en kompliceret symbiose – dyr, planter, mikroorganismer, svampe, bakterier  OG VIRUS – alle ALLE har deres vigtige rolle og funktion i livets komplekse sammenhæng. INGEN af dem kan undværes. Den der isolerer et enkelt aspekt, som i dette tilfælde virus, og derpå indleder en krig mod det, indleder et angreb mod livet selv. Den der indleder en sådan krig, angriber dermed også sig selv og sine øvrige medmennesker. Det er den klassisk græske fortælling om “hybris og nemesis” – arrogance og ignorance som er dømt til at mislykkes. Livet har været milliarder af år på denne planet – og er kommet for at blive ! 

 

Medierne forfulgte og udhængte de “uvaksinerede”. De blev beskyldt for at drive pandemien videre frem. Man måtte lede med lup efter kritiske spørgsmål i pressen, som hellere påtog sig det beskidte arbejde som medsammensvoren med magten i et kynisk og velkoordineret overgreb – voldtægt – på hele befolkningen, samfundslivet og liv/eksistensgrundlaget.

Nu vender vinden, måske. Svein Østvik, Heiko Santelmann, Barbro Paulsen, Julie Foss og Mette Kalager er langt om længe kommet til orde på landsdækkende medier  – i selskab med to TV2-journalister som erkender at de har brudt de journalistiske grundpræmisser ved at viderebringe misvisende og direkte usande påstande, samt skjult kendt viden om de faktiske forhold.

De såkaldte “vacciners” påståede virkning eksisterer ikke. Det gør derimod de såkaldte “bivirkninger”, hvor mere end 1200 forskellige virkninger kendes ( fra peer reviewed scientific studies ) – disse er reelt den injicerede vædskes VIRKNINGER – og er den eneste mulige forklaring på den verdensomspændende overdødelighed, som optræder umiddelbart i forlængelse af udrulningen af “vaccinationsprogrammet” – og som fortsætter “ad infinitum” i tiden herefter – uden udsigt til at aftage. Selve virus er også mørkelagt – mest sandsynligt er det fremstillet/modificeret i laboratorium for at opnå såkaldt “gain of function”, dvs større skadelig/dødelig virkning. Dertil skal lægges undertryggende “social engineering” ved indførsel af isolation/lockdown mellem mennesker og hele det civile samfund, gennem påbud om “stuearrest”, adfærdsbegrænsning, ubrugelige mundbind etc. – tvangsindførsel af digital overvågning/kontrol/”sundhedspas” ( hvilket kendes fra Tyskland fra ca 1930-45 ). Endelig har storkapitalen smadret de små selvstændige erhvervsdrivende gennem disse overgreb, og har opkøbt dem for en symbolsk pris – og har derved skærpet den ødelæggende monopolstatus/dominans den i forvejen havde  –  der er tale om firmaer som Vanguard, Blackrock og Statestreet ( søg på Catherine Austin Fitts/rumble )

Måske er det for optimistisk at håbe på en undskyldning, men det er en form for symbolsk kompensation/undskyldning at det nu i det mindste er kommet frem i den bedste sendetid i landsdækkende medier. Det er helbredende for dem som gik mod strømmen, og har måttet bære tort og svie, stillet til offentligt skue i mediernes æterbårne gabestok,  gennem de sidste tre år.

Idag oplever jeg at mit liv er bedre. Jeg har fået mange nye venner, og omgives af mennesker som er som “sol på en regnvejrsdag”. Det er helbredende og udvklende.

Jeg har i de forgangne 2 år gennem mit arbejde været i kontakt med mange mennesker – og har mødt mange vidnesbyrd og historier om lidelser og skæbnesvangre livsforløb. Jeg ved at injektionernes skadelige og dødbringende virkninger er reelle. Jeg ved at «derude» i den virkelige verden hærges mennesker af magtesløshed, fortvivlelse, anger og fortrydelse, mangel på anerkendelse af deres situation – samt mangel på hjælp. De deltog uden informeret samtykke i menneskehedens hidtil mest omfattende eksperiment, mest skadelige og dødelige – ikke blot et genocide som på verdensplan har kostet et ukendt antal millioner livet, enten ved fatal ødelæggelse af helbred eller gennem direkte pludselig død – ikke blot et genocide, så stort at det alene af den grund næsten ikke er til at fatte, men historiens første DEMOCIDE – depopulation, et forsøg på at ramme menneskeheden hårdest muligt i global skala – gjort på en måde som gør det svært for den enkelte at gennemskue plottet, da det skal ses i sin helhed, henover flere generationer. De mange ofre må som “spedalske i kolonier i Indien” klare sig selv, eller indbyrdes hjælpe hinanden – for der er ingen der fra officielt hold vil have noget med dem at gøre. 

Idag tændes håbet, når stemmer som Svein, Heiko, Barbro, Julie og Mettes kommer til orde, så kendskabet til 3 års mareridt i vågen tilstand kommer til en bredere offentligheds kendskab. Mit håb er at vi ser de tidligste tegn på en reaktion der vil vokse i den kommende tid – og gennem den og de medfølgende processer vil gå en bedre fremtid i møde, baseret på respekt for liv i al dets mangfoldighed, baseret på kærligt, konstruktivt og kritisk samvirke.

(  frit efter  Guro Høgberg )    

 

 

 

 

 

ANEKDOTER :

 

”  Adspurgt om hvorfra de informationer kom, som blev lagt til grund for at sætte hele samfundet i undtagelsestilstand, og derved smadre hele det kendte civile samfund i et omfang der kun kan sammenlignes med hvad der skete under den tyske besættelse ml 1940-1945,  svarede fedtklumpen, helt åbenlyst og stinkende som en blotlagt kloak  : ” hvis informationerne kommer fra WHO, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til WHO ( en større fedtklump omkring et større kloakrør, endnu dybere ned i helvede ) : ” hvis informationerne kommer fra Kina, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til Kina ( ukendte fedtklumper via ukendte rør tværs gennem jordens allerdybeste glødende flammer ) :  hvis informationerne kommer fra Wuhan, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )    .. spørgsmålet gik derefter videre til Wuhan ( privat financierede og kommercielle fedtklumper omkring kanyler, som stikker lodret op fra helvede – som i laboratorier arbejder målrettet på at gøre virus og bakterier så farlige og dræbende som muligt  =  “gain of function” :   hvis informationerne kommer fra laboratoriet, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige ) ” …. spørgsmålet gik derefter videre til det finansielle/initiativ/ophav  ( selvudpegede fedtklumper omkring en forslugen mønttæller, lige ned i portemonnai’en ) :  hvis pengene løber ind, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre sig hvor de kommer fra ~ penge lugter ikke ) “.

Herefter kan du indsætte “terror”, “finanskrise”,  ” klimaopvarmning/forandring/CO2 “,  “pandemi/vaccination”,  inkvistionen,  “arvesynd/skærsild/afladsbreve”,  “Nero/Roms brand/kristenforfølgelse” i den ovenfor anvendte skabelon … det er altid den samme skabelon, der anvendes :   iscenesættelse af “totale katastrofer og tilstande” ( arvesynd, jordens undergang, pandemi )  efterfulgt af total-løsninger ( ende(lige)løsninger, øjeblikkelig handling af grænseoverskridende karakter, under udøvelse af magtmisbrug, trussel og vold )  –  alt gennemtvunget med en hast, last og et omfang, der udløser ukontrollabel angst og panik, der gør det umuligt at bedømme situationen sindigt og objektivt…

… and still counting … still more to come …   “

 

 

 

 

  Are You Lost in the World Like Me ?  ( Steve Cutts)

 

 

 

 

*

 

 

 

Koronavaksinen oppfyller alle kriterier for å være et genmodifisert produkt. Her vist av genetiker Alexandra Henrion Caude, tidligere forskningsdirektør ved tilsvarende FHI i Frankrike.

Oversatt og bearbeidet av hemaliden engelske originalen her. Dr. Henrion Caude er tilknyttet den tyske foreningen av leger og forskere for helse, frihet og demokrati. Hun er tidligere forskningsdirektør ved det nasjonale forskningsinstituttet i Frankrike, INSERM.

Det er ikke en vaksine, men den oppfyller alle kriterier for et genmodifisert produkt. Koronavaksinen inneholder syntetisk produsert modifisert mRNA pakket i lipide nanopartikler. Disse har evnen til å transfektere cellene våre.

Transfeksjon er prosessen med ikke-viral genlevering til mottakerceller. DNA, RNA, messenger-RNA (mRNA), RNA (siRNA), mikroRNA (miRNA) og kort hårnåls-RNA er eksempler på eksogent nukleinsyremateriale (shRNA).

Det er ikke en vaksine fordi

Koronavaksinen sirkulerer i kroppen og i cellene uten å bli oppfattet som fremmed, i motsetning til partikler fra vanlige vaksiner.
I 2021 ble formålet med vaksinasjon revidert og definisjonen endret. Ifølge den nye standarden for “vaksiner” trenger den ikke å skape immunitet mot en sykdom. Det er nok at den gir en immunrespons, selv om denne er uspesifikk eller ugunstig.

Inn i cellene “kaprer” det modifiserte mRNAet cellene for å tvinge dem til å produsere fremmede proteiner. Denne prosessen er til dels uforutsigbar.

Ikke en vaksine fordi

Etter en mRNA-basert injeksjon regnes vi fortsatt som uvaksinert i ytterligere to uker. Det betyr at eventuelle bivirkninger, inkludert sykehusinnleggelse og død, som kan oppstå i løpet av denne tiden ikke regnes som vaksinerelatert. Om i det hele tatt rapportert. Da er det vanskelig å argumentere for eventuelle erstatningskrav.

Du er ment å ta jevnlige oppfriskningsdoser, det strider med hva en vaksine skal være. Dette gir vedvarende produksjon av antigenet, muligens flere antigener. Det skiller seg fra en naturlig infeksjon der antigenet virker midlertidig. Den pågående produksjonen av det samme antigenet svekker immunforsvaret.

Et modifisert mRNA-produkt

Det er ikke messenger RNA (mRNA), men modifisert mRNA (modRNA). Dette etterligner mRNA, men har helt andre funksjoner. Dessuten er det sammensatt av en ny syntetisk, genetisk kode. Én bokstav i den genetiske koden, U, naturlig uridin, er erstattet med pseudouridin, et syntetisk N1-metyl-pseudouridin. (mΨ).

Det er modRNA fordi det er ukjent om og når produktet brytes ned. Endringen av U til Ψ gjør modRNA mindre inflammatorisk og øker levetiden fra timer til måneder. De mulige effektene av disse modifikasjonene er i stor grad ukjente. I motsetning til naturlig mRNA, som nedbrytes raskt, har modRNA fra Covid-19 “vaksiner” blitt påvist i blod i opptil 28 dager og i vev i opptil åtte uker etter injeksjon.
Piggproteinet produsert som et resultat av det injiserte modifiserte mRNA har vist å kunne sirkulere i blodet i opptil seks måneder etter injeksjon.

Undertrykker vårt medfødte immunforsvar

Det er modRNA fordi sekvensen også ble endret ved å øke innholdet i G (guanin) og C (cytosin). Dette kalles kodonoptimalisering, og endringen undertrykker vårt medfødte immunforsvar. Det er problematisk fordi dette er vår første forsvarslinje mot invaderende mikroorganismer.

Forurenset med DNA

I tillegg til modifisert mRNA, er det funnet store mengder forurensende DNA i “vaksinen”. Denne forurensningen gir risiko for å integreres i vårt eget genom. Les mer om DNA-forurensning her.

Forurensningene skyldes en endring i produksjonsprosessen. I den første produksjonen, brukt i de kliniske studiene, ble modifisert mRNA produsert ved in vitro-transkripsjon fra syntetisk DNA etterfulgt av ren PCR-amplifikasjon.
I den modifiserte produksjonen, den som ble brukt på befolkningen, ble viral RNA transkribert til DNA og klonet til bakterielle plasmider. Det forurenset produktet ved en blanding med bakterielt DNA og viralt DNA.


Statens legemiddelverk bekrefter forurensing av DNA, men hevder at dette er uproblematisk.
I denne videoen forklarer professor Eivind Hovig (UiO) hvorfor koronavaksinene er genterapi.
Lov og Helse har en artikkel der flere forskningsresultater om levetid av “vaksinen” i blodet oppsummeres.


Ble ikke laget for å forbli i muskelen

“Vaksinen” ble ikke laget for å holde seg i muskelen, men for å gå til blodet og lymfeknuter. Til og med til morsmelk. Lipidnanopartiklene, som omslutter modRNA, forblir ikke i blodet, som i tilfellet med en konvensjonell vaksine. I stedet kan de komme inn i hvilken som helst celle i kroppen vår, inkludert hjerte, hjerne, lever, nyre, lunge, milt, mage, eggstokker og testikler.

Lipide nanopartikler er inflammatoriske og giftige. Gjentatte injeksjoner øker skaden på våre celler og kan drepe dem. En alvorlig bivirkning er myokarditt og perikarditt: betennelse i hjertet, spesielt hos yngre. Betennelsen skyldes trolig et angrep på celler av de injiserte partiklene og produksjon av piggproteinet.

Nei, “vaksinen” er ikke trygg

Hvordan kunne myndighetene si at “vaksinen” er trygg når de ikke kunne forutse hva våre kropper – omgjort til “fabrikker”, ville produsere av mengder og typer antigener?

Trygg dosering finnes ikke fordi ingen kan forutse mengden som vil produseres av cellene våre. mRNA-teknologi gir produkter med uforutsigbare biologiske effekter. Når du erstatter U med Ψ i den genetiske koden til modRNA, endrer det avlesningen som normalt brukes til å koble aminosyren til det fremtidige proteinet av ribosomene. For eksempel:

Hvis en budbringer leser ALE-XAN-DRA med hver av de tre kodoner eller basetriplett som koder for en bestemt aminosyre, vil en såkalt frameshift gjøre at det leses LEX-AND-RA i stedet. Resultatet vil være et endret og forkortet protein: “RA” er ufullstendig for å kode for en tredje aminosyre. Virkningen er i beste fall nøytralt, i verste fall dødelig.

mRNA-“vaksinen” kan integreres i DNA fordi sekvensen som tilsvarer et fragment av modRNA ble funnet i menneskelige blodceller. Det er ingen tvil om at mRNA-“vaksinen” kan transformeres til DNA via en prosess kalt reverse transkripsjon. Forsøk med humane dyrkede celler viste at modRNA “vaksinen” ble vist å aktivere LINE-1. Elementer som bærer reverse transkriptase, som er i stand til å omdanne mRNA-«vaksinen» til DNA.

Piggprotein funnet i cellekjernen

I tillegg ble mRNA-et som koder for piggproteinet uventet funnet i cellekjernen. DNA-forurensningene i BioNTech/Pfizer modRNA-injeksjonene inneholder en apekattvirussekvens, Simian Virus-40 (SV40). Denne muliggjør transporten av DNA til cellekjernen. Dette øker ytterligere risikoen for at det fremmede DNAet fra forurensningene kan integreres i genomet til cellene våre. Med ukjente konsekvenser.

Hvis dette skjer i mannlige eller kvinnelige kjønnsceller som er involvert i befruktning, vil avkommets genom være modifisert også. Enhver genomisk integrasjon av en “vaksine”-avledet sekvens vil trolig lede til et fremmed gen og avvikende genregulering. Sistnevnte kan aktivere kreftgener og undertrykke gener som hindrer kreft.

Denne risikoen forsterkes av at “vaksinen” svekker immunforsvaret og resultatet kan bli “turbokreft”. I den offisielle omtalen av produktet side 16 her, som ble godkjent av EMA, står det: “Verken gentoksisitets- eller karsinogenitetsstudier ble utført”.

Egenskaper til modifisert mRNA

Det injiserte, syntetisk modifiserte mRNAet (modRNA) “kaprer” cellene våre ved å tvinge dem til å produsere fremmede protein (er). Noen er ment å bli produsert, som spike-proteinet, mens andre ikke er det. Uønskede proteiner oppstår gjennom mRNA-fragmentering og såkalt frameshifting under translasjonsprosessen. Produksjonen av proteinene fra modRNA har ingen av-bryter og kan pågå i alle organer. Derfor kan immunforsvaret vårt ødelegge friske celler. Èn konsekvens kan være at immunforsvaret ødelegger celler som var helt friske.

En viktig egenskap ved naturlig mRNA er forvrengt

For det første er proteinprodukter til naturlig mRNA et cellespesifikke. Det garanterer justeringer i sanntid etter behov. Derimot leverer lipide nanopartikler modRNA blindt. DNA blir referert til som “livets bok”. Den finnes kun i cellekjernen, unntatt under celledeling.

Mens alfabetet vårt består av 29 bokstaver, består DNA av bare 4 bokstaver: A (adenin), T (tymin, som i mRNA erstattes av U (uridin)), G (guanin), og C (cytosin).

Gjennom prosessen referert til som transkripsjon, kopieres gener i DNA til mRNA med tilsvarende bokstaver. mRNA går ut av cellekjernen hvor ribosomer avleser mRNAet og hvor den omdannes til protein gjennom en prosess kalt translasjon.
DNA-kan sees som en bakebok der mRNA tilsvarer en oppskrift og proteinet er kaken. Celler utfører en rekke oppgaver som trenger spesifikke proteiner, kakene.

Hvilke sett av proteiner som produseres, justeres kontinuerlig basert på alder og aktivitet. Enten vi sover, spiser, trener, drikker alkohol eller tar medisiner. Når vi produserer et fremmed protein, kreves det ekstra energi og det forstyrrer cellenes kontinuerlige oppgaver.

Enda en egenskap er forvrengt

For det andre er naturlig mRNA-produksjon underlagt ekstremt presis regulering med kort levetid. Dette gir rask tilpasning til skiftende betingelser. I motsetning er syntetisk modRNA laget for å øke produksjonen av proteinet uten en av-bryter.

I motsetning til modRNA, er levetiden til naturlig mRNA strengt regulert. Levetiden kan naturlig reduseres med forskjellige mekanismer, for eksempel: Negative “meldinger” som reduserer eller stopper produksjon av ekstra mRNA. Regulering av mikroRNA som virker på en cellespesifikk måte. Og enzymer, RNaser, som bryter ned mRNA.

mRNA bærer som oftest en merkelapp, en lang A-bokstavrekke kalt en polyadenyleringshale, som brytes ned over tid. Lengden på denne er med på å bestemme hvor langlivet en RNA er.


Professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk (UiO).
– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant. Han skriver til hemali:

– Levering av nukleinsyrer, som er det som kalles genterapi, har blitt omdefinert til å bli kalt vaksiner dersom de gis med forebyggelse av sykdom som formål.

– Konsekvensene av en slik omdefinering er at kravene til kontroll kan reduseres, siden genterapi er underlagt strengere regler.  Det er grunn til å være ytterligere aktpågivende når det er ikke vanlig RNA som gis, strengt tatt, men kjemisk modifiserte RNA-molekyler for å øke levetid i kroppen, blant annet.

Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

Leveringsmekanismen med lipide nanopartikler er mer effektive enn det som har vært vanlige i tidligere kontrollforsøk og burde dermed kreve større aktsomhet. Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

– Argumentet er i utgangspunktet at vanlige celler ikke reverstranskriberer til DNA, siden de vanlligvis ikke har revers transkriptase. Imidlertid er det vist at LINE-1-sekvensen, som finnes i stor mengde i genomet (i underkant av 20% av alt humant DNA), har slik transkriptasefunksjon kodet i DNA. Og den kan aktiveres under gitte forhold.

– Det er imidlertid ikke full konsensus om hvorvidt slik integrasjon er påvist eller ikke ved Sars-Cov-2. Noen rapporter hevder det, mens andre hevder at det som er vist bare er artefakter. Det er også rapportert uventete funn av dobbelttrådige DNA-fragmenter med SV40-promotersekvenser, men disse er til nå ikke fullt bekreftet i vitenskapelige rapporter.

– Slike dobbelttrådige DNA-fragmenter kan tenkes å integrere i menneskets genom. Videre vil forekomsten av SV40-promotersekvensen kunne føre til mer effektiv levering. Og siden dette er en sterk promoter, vil den, dersom integrasjon forekommer, kunne overstyre den vanligvis forekommende kontroll over et gitt gens regulering der integrasjon eventuelt skjer.

– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning, i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant.

Professor Eivind Hovig

Referanser

[1]www.doi.org/10.3390/ijms241310514
[2]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [3]www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
[4]www.doi.org/10.1038/s41586-023-06800-3
[5]www.doi.org/10.1126/sciimmunol.ade2798
[6]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [7]www.doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111953
[8] www.doi.org/10.1111/apm.13294
[9] www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/
[10]www.doi.org/10.1002/prca.202300048
[11]www.doi.org/10.1016/j.fct.2022.113008
[12]www.doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m
[13]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8546411/
[14]www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf [15]www.cell.com/action/showPdf?pii=S1525-0016%2817%2930156-9 [16]www.doi.org/10.3390/vaccines10101651
[17]www.doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479
[18]www.doi.org/10.3390/vaccines10081316
[19] www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf [20]www.europeanreview.org/article/34685
[21]www.doi.org/10.3390/cimb44030073
[22]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36778849/ [23]www.anandamide.substack.com/p/
executive-summary-of-the-fda-vrbpac


I 2023 publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene.
Boken omhandler immunologi, virologi og hvordan mRNA kan skade. Den har nesten 400 vitenskapelige referanser. Spesielt i kapittel 7 refereres det til vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 der det beskrives vaksine-skader på pasienter. Her er lenke til en pdf-versjon av boka.

Mer fra Hemali

Professor Eivind Hovig: – Eksperimentell genterapi med mangelfull forskning.
Professor: – Vaksinene kan gi kreft, de må forbys.
– Mange ubesvarte spørsmål om håndteringen av pandemien.
NRK, Sykepleierforbundet og FHI ignorerer bekymring fra forskere.