Essay,  Recycling

Flaskesamleren # 2

 

 

 

 

 

” … Flaskesamleren kom til Slotsholmen i en sen aftentime. Kun vinduerne i vagt- og betjentstuerne på Christiansborg var stadig oplyste. Statsministeriet virkede helt forladt. Han undersøgte skraldespandene rutineagtigt i halvtræt meditativ tilstand … ”  …  ” … den lille genstand viste sig at være et memorycard fra en telefon. Efter at have afviklet et “reparationsprogram” blev en længere tidskronologi af små tekster regenereret og rullede henover skærmen. De befandt sig i en regenereret mappe, som havde samme position i et større mappehieraki, hvor erfaringsmæssigt mapper som “slettede beskeder” befandt sig. Den, der havde ønsket at slette informationerne, havde ikke sikret sig ordentligt. Typisk, tænkte han vemodigt, nogen vil skjule deres handlinger, men forstår ikke en gang præmisserne. Hans øjne dvælede eftertænksomt ved nogle af de slettede beskeder … “

 

 

 

 

 

 

afrevne papirer og plakater afslører ofte underliggende processer og strukturer, med sin egen korrellerede læselighed og nøjagtighed, som manglende puslespilsbrikker eller slettede sms´er

 

 

 

 

 

Flaskesamleren kom til Slotsholmen i en sen aftentime. Kun vinduerne i vagt- og betjentstuerne på Christiansborg var stadig oplyste. Statsministeriet virkede helt forladt. Han undersøgte skraldespandene rutineagtigt i halvtræt meditativ tilstand. Mens han var igang, åbnede portene pludseligt, og flere tungtlastede skraldevogne i kortage forlod bygningen. Det virkede særlig voldsomt på dette sene tidspunkt, og satte derfor hans tanker igang. Han nåede dog ikke at tænke noget til ende før den ene skraldevogn blev sat i voldsomme vibrationer i mødet med den ujævne brostensbelægning, og tabte noget af sit indhold – den bremsede resolut op – men den bagfra kommende skraldevogn blinkede utålmodigt med lyset, hvorefter skraldevognen modvilligt satte i bevægelse. Et par betjente ilede til stedet og samlede det tabte op og trak sig hurtigt tilbage. Porten lukkede. Atter faldt stilheden på. Flaskesamleren havde tilfældigvis stået i en halvblind vinkel ift kameraer og gadebelysning, og fornemmede at der var opstået et kortvarigt spillerum hvor han kunne sondere terrænet, inden han blev identificeret på et af de kameraer som uungåeligt havde filmet ham. Han krydsede resolut gaden lige dér hvor skraldevognen havde tabt noget. Hans øjne aflæste gaden med rutineret hurtighed og præcision. Noget glimtede, han fingerede at tabe en pose, bøjede sig og fik den lille glimtende genstand med op uden at påkalde sig særlig mistanke fra ukendte øje i mørket. Hans rute væk fra stedet var sindrig, og gjorde det så svært som muligt for andre at spore hans videre færd. Diskretion og veludviklet situationsfornemmelse var en del af faget som flaskesamler, hvis en uforstyrret arbejdsro skulle opretholdes ift omgivelser og ordensmagt.

Den lille genstand viste sig at være et memorycard fra en telefon. Efter at have afviklet et ” reparationsprogram ” blev en længere tidskronologi af små tekster regenereret og rullede henover skærmen. De befandt sig i en regenereret mappe som havde samme position i et større mappehieraki, hvor erfaringsmæssigt mapper som “slettede beskeder” befandt sig. Den, der havde ønsket at slette informationerne, havde ikke sikret sig ordentligt. Typisk, tænkte han vemodigt, nogen vil skjule deres handlinger, men forstår ikke en gang præmisserne. Hans øjne dvælede eftertænksomt ved nogle af de slettede beskeder :

 

 

 

 

 

8.3.2020

” … sundhedsmyndighederne har udtalt at lockdown, isolation, mundbind, pcr-test ( og sidenhen mRNA/GMO-vacciner ) ikke virker, men vi er kommet så tæt på efter lange og omfattende forberedelser, at vore samarbejdspartnere vil blive skuffet, hvis vi følger sundhedsmyndighedernes faglige vurdering, selvom den klart udtrykker at disse foranstaltninger ingen virkning har. Desuden har jeg allerede skrevet talen … julefreden dec 2019 gav en kærkommen mulighed for inspiration til talen. Vore udenlandske samarbejdspartnere har for længst korrekturlæst og godkendt den …

 

 

 

5.6.2020

” … flere af mine mandlige kolleger siger at jeg ser godt ud med mundbind ….   jeg ved ikke om jeg skal opfatte det som en kompliment, jeg er generelt mistænksom over for folk der benytter sig af smiger ... “

 

 

 

12.8.2020

” …jeg er blevet adspurgt om henvisninger til begrundelse for at erklære land og folk i undtagelsestilstand og lockdown på ubestemt tid,

… jeg har valgt ikke at svare, jeg risikerer at krænke private og kommercielle ophavsrettigheder og patenter, ikke mindst blandt vore samarbejdspartnere, hvis jeg udtaler mig.

Jeg har tillid til WHO´s skøn, deres sponsorer er indflydelsesrige filiantroper som igennem mere end 100 år har arbejdet på menneskehedens eget bedste. Det gør mere ondt på disse filiantroper end det gør på folkemasserne, vi kan jo aldrig vide hvad folkemasserne igennem krige, kriser og eksperimenter ellers ville være blevet syge og dø af. Hvis WHO ønsker global lockdown, så er det godt nok for mig. Da jeg af nysgerrighed spurgte repræsentanter fra WHO ved en privat sammenkomst om deres bevæggrunde, sagde de at de havde fået meldinger fra deres sponsorer og samarbejdspartnere, om at der var problemer på et marked i Wuhan – og at det var godt nok for dem – WHO havde ikke selv faglige forudsætninger for at vurdere situationen, men deres sponsorer var tilfredse og følte sig respekteret af WHO´s velkendte tilpasningsevne. Hvortil jeg bekræftende svarede, at hvis grundlaget for WHO´s holdning kommer fra sponsorer engageret i laboratorier i Wuhan, så er det godt nok for mig ( samt for staten og folket, som også er mig ) … “

” … Jeg har opdateret dronningen om udviklingen. Hun havde ikke nogle uddybende spørgsmål, og jeg informerede hende så lidt som muligt for ikke sidenhen at risikere at have stillet hende i forlegenhed pga en form for “vidensbelastning”, hvilket hun bekræftede i de afsluttende bemærkninger :   ” De er min minister, og kender Deres ansvar … det er godt nok for mig ... “

 

 

 

 nov 2020

” …jeg kunne ikke forestille mig andet end, at når minkavlerne slår deres dyr ihjel, så må jeg med et højere embede da også kunne…  det kan ikke være rigtigt at jeg skal stå til ansvar for handlinger som jeg ingen faglige forudsætninger har for at varetage … min opgave er at udstikke de store visioner, om hvad der tjener alle bedst … det er mine menneskelige egenskaber der kvalificerer mig til dette job, det er min omfavnende og empatiske menneskelighed jeg gerne vil huskes for …

 

 

 

juni .2021

  de mink skaber stadig problemer … nu rådner de, så forurening af omgivelser og grundvand udgør en sundhedsfare ….  jeg har ikke selv erfaring med massegrave, som eksempelvis vor nabo mod syd er så rig på… jeg synes ikke det er rimeligt at jeg skal stå alene med konsekvenserne af mine beslutninger og handlinger …  flere minkavlere har forsøgt at komme i kontakt med mig, jeg har henvist til teleselskaberne og de sociale medier, hvor de fleste af mine problemer for tiden forsvinder pga tekniske problemer, inden jeg når at forholde mig til dem …  minkavlerne, som kender hinanden godt, har anført at mindst 7 af deres avlere begik selvmord som direkte følge af mine beslutninger og handlinger, men jeg har ikke personligt slået de dyr og minkavlere ihjel, det har de selv gjort, og jeg skal ikke forholde mig til de psykiske lidelser som måtte være medvirkende og afgørende årsag hertil, det kan ikke udelukkes at de havde gjort det alligevel …  det er jo det vi betaler fagfolk for at tage sig af ... “

 

 

 

marts 2021

” … besøg i Israel ….  jeg har mødt så megen forståelse for mine anvendelsesmetoder mod min egen befolkning , at jeg ville ønske at mit eget land havde udvist en tilsvarende forståelse og sympati for mine metoder …   med mig hjem har jeg et skarpladt arsenal af nye ideer, som med stor succes har været anvendt mod den israelske befolkning … hertil regner jeg naturligvis ikke palestinenserne, jeg forstår ganske enkelt ikke hvad kritikken går på … jeg mødte ingen under mit officielle besøg i Israel, ingen…   der var ro og orden i gaderne når vi under officiel ledsagelse og bevogtning gik rundt …  vi har indledt samarbejde med israelsk efterretningstjeneste og sikkerhedsindustri, de er kommet så langt at de kan holde borgerne indenfor de udstukne individuelle zoner, max 500 m afstand fra eget hjem, helt forbilledligt … vi importerer flere israelske varer, som via redistribution camoufleres så danske forbrugere ikke kan gennemskue oprindelseslandet, vi er nødt til at opdrage lidt på folk, når de ikke vil deres eget bedste … israelernes løsning med at outsource uønskede flygtninge, særlige etniske grupper og andre kriminelle til andre lande, vil passe ind i dansk politik som fod i millitærstøvle …  initiativrige og visionære unge israelske kvinder viser vejen ved at rejse til andre lande, hvor de vejleder ankomne flygtninge i hvordan de kan entrere disse ( istedet for Israel ), samt hvordan den lokale lovgivning kan udnyttes osv – et stort uselvisk arbejde som blev udført med timelig præcision og stor succes i bl.a grækenland under flygtningestrømmene i 2015 … George Soros´ “open socities” ( eksemplet på en rig filiantrop ) gør for- og frontarbejdet ved allerede at hjælpe flygtningene ud af krigszonerne, udstyre dem med penge, rejsemuligheder og -mål, og en beskrivelse af hvordan de kommer frem til de udvalgte destinationer ( primært Tyskland ) …  siden modtager de venlige israelske kvinder dem, og dirigerer dem videre igennem det uigennemskuelige lokale bureaukrati …  en velkoordineret indsats, som Danmark kan lære meget af …

 

 

 

marts 2021

” … Danmark har indgået aftaler for danske flygtninge i Rwanda, outsourcet dertil efter israelsk forbillede …  jeg mener at det er bedst for flygtningene i en tidlig fase at vænne sig til deres kommende fremtid blandt ligesindede i den slags lande …  i danske fængsler etableret samme sted ( samt i tilsvarende lande ), kan de udvikle lokalt tilpassede organserede former for kriminalitet der giver dem en reel overlevelsesmulighed… …  så kan Danmark samtidig indfri intentionerne om at dansk ulandshjælp principielt skal være en god forretning –  den besparelse outsourcing af flygtninge og andre kriminelle er for det danske samfund ren “cashback”…

 

 

 

marts-april 2021

” …. vi gør hvad vi kan for de syriske børn – ved at isolere dem fra deres mødre, giver vi børnene en reel chance for at vokse op i en moderne vestlig kultur, hvor de kan udvikle et blindt had til deres eget ophav … der er vel ikke nogen der i ramme alvor vil udsætte deres børn for påvirkning af syrisk kultur  ?… det viser jo hvor grundlæggende skadet af den kulturelle arv disse stakler er, hvis nogen anfægter at vi derved opsplitter børn og forældre i familierne … jeg mener ikke der er tale om familier efter danske begreber …  “Assad must go”, behøver jeg sige mere ?…

… ud fra min velkendte morderlige omsorg, kan disse syriske børn indgå i regeringens ønske om at tvangsfjerne 50 000 børn fra de social-økonomisk dårligste stillede grupper i samfundet …  det vil skade disse børn, hvis de er under påvirkning af deres socialt dårligt stillede forældre/familier …. staten kan tilbyde dem valg imellem næsten 100 forskellige køn, og indledende operationsforberedelser allerede inden skolealderen, samt en uddannelse i folkeskolen som vi har regnet os frem til baglæns, i samråd med vore samarbejdspartnere indenfor det private erhvervsliv, samt udenlandske sponsorer 

jeg nævner dette for at påpege hvor helhedsorienteret og gennemarbejdet regeringens vision er for fremtidens ny-normale statsborgere og “nothing-burgers” … der er mange måder at udtrykke det på, men jeg mener ikke man kan drage regeringens intentioner og medmenneskelige omsorg, efter “vugge til grav”-princippet , i tvivl  …  kært barn har mange navne ... 

 

 

 

juni 2021

” … der er blevet rejst kritik af lockdown, isolation, vacciner, PCR-test, samt uindskrænket sanktionering på alle vitale områder, borgerrettigheder m.m., af de som ikke følger regeringen og myndighedernes anbefalinger …  og man har påpeget en signifikant overdødelighed siden udrulningsprogrammet af indsprøjtninger indledtes ved årsskiftet 20/21 …    jeg har tilkendegivet at de ikke-vaccinerede er hovedproblemet, og indskærpet alle at netop dette viser hvor nødvendigt det var …  ellers havde vi set langt højere dødstal …  det må kalde på undren at kritikerne ikke tror på os, men kræver beviser …  –  de glemmer at vi har magten, og det afgør sandheden, så enkelt er det ( og det ville de også gøre i vores sted, uden tvivl ) …  hvis ikke folk tror på os, så kan vi ikke lede land og folk, så vore samarbejdspartnere er tilfredse med udviklingen …   det er da oplagt, og tilmed lettere, at spørge banker og sponsorer, istedet for at gennemføre tungt og tidskrævende lovarbejde …  for slet ikke at tale om videnskabelige og tidsforhalende flerfaseforsøg …

  derfor holder jeg mig til “banken” og mine sponsorer …  da de betaler mig, ved jeg at de kun vil mit eget bedste … og de tilføjer iøvrigt uopfordret, at motiverne til deres handlinger er folks eget bedste, og det er godt nok for mig … 

 

 

februar 2022

  det er en lettelse for alle mine medarbejdere, at fokus flytter sig fra den stadig mere stramme hjemlige politiske situation vi befandt os i ifm lockdown, massehysteri og inddragelse af alle civile rettigheder …  til konkret at skulle forholde os til Ukraine …  det giver samtidig mulighed for at vise nye sider af min rigt facetterede menneskelige personlighed …  og stadig har jeg den holdning :  politik er som kærlighed, det skal kunne mærkes, og må derfor også gøre ondt … “

 

 

 

forår 2022

    man har rejst kritik af min opfordring på landsdækkende TV til at sende våbenføre folk til Ukraine og involvere sig efter eget skøn …  … i den frie verden er der tradition for at vi hjælper med at udbrede fred og demokrati på denne måde …   Ukraine er det nye epicenter for “rulebased order” … ” hvis Ukraine falder, så falder Taiwan …  ”  jeg bruger netop begrebet “epicenter”, hvilket er et geologisk udtryk for katastrofecentrum, enten pga jordskælv eller atombomber, for igen at understrege at kernen i vestens udbredelse af fred og demokrati ( siden “war on terror” ) er at entrere destabiliserede zoner med våben og millitære operationer, igen og igen  … 251 US’millitæroperationer siden 1991, hvilket der sikkert er en god forklaring på …  lad os få proportionerne på plads : denne millitæroperation fra Rusland, det er én for meget … det bør være ret indlysende… Rusland har ca 7 millitærbaser udenfor eget territorium, mens US har ca 86o millitærbaser … og det betyder at US er ca 100 gange så truet af modparterne … noget lignende gør sig gældende for Israel ift naboområderne  

 

 

efterår 2022

” … fra flere sider man har spurgt hvad vi kender til sprængningerne af Nordstream 1 & 2 …   spørg Nato, svarer jeg, som afholdt submarine øvelser i Østersøen i tiden lige op til … forestiller man sig at en forsvarspagt angriber sine allierede ? … Nato må da vide hvad der foregår lige for næsen af dem under den afholdte øvelse, ikke mindst da Natoøvelsen netop handlede om undersøiske operationer, med droner og dykkere osv. …   derfor mener jeg at den fremherskende opfattelse i vore egne medier, om at Putin  fra Rusland har sendt fjernstyrede bomber igennem gasledningerne og udløst dem, er den eneste mulige forklaring der passer som fod i millitærstøvler og lænker ind i det vestlige narrativ …   iøvrigt skal jeg ikke forholde mig til hvad der sker mindre end 15 km udenfor vore søgrænser, søværnet har ladet mig vide at de primært fokuserer på hvad der foregår PÅ havet, ikke UNDER …  og ikke kunne drømme om at forstyrre hvad der foregår lige op til vore grænser, da søværnet jo ikke kan vide hvilke private operationer og dagsordener, private og kommercielle ophavsrettigheder og patenter de derved risikerer at krænke … 

  … for tiden kan vi ikke udnytte vor egen del af Nordsøens olie og gas, ansvaret herfor ligger hos asiatisk leverandører, hvis forsinkede levering af nogle simple topstykker til boreplatformene har strakt sig i halve og hele år….  det er aldrig sket før, men sker altså nu, midt i en historisk energikrise. Vore alternative leverandører af olie/gas er hjælpsomme i denne situation, og træder til …. den norsk-polske olie/gasledning åbnede heldigvis indenfor de første døgn efter Nordstream 1 & 2 blev sprængt i luften ….  ledningen løber tværs gennem DK, ca 1200 km rørføring, desværre missede rørledningen Gorm/Thyra i den danske del af Nordsøen med ca 15 km, samt Kbh m ca 70 km – man må altid forvente at projekter af sådanne dimensioner og mange års planlagt arbejde er behæftet med mindre fejl og variabler, som folk uden faglige forudsætninger næppe forstår sig på – lad os derimod glæde os over at Norge i samarbejde med Blackrock allerede for flere år siden foregreb denne situation og drog ansvar for at vi kan overleve i denne usædvanlige situation, omend til mangedoblede priser på energi, mad og  … stort set alt … 

 

 

 

dec 2022

  da den nye regering skulle præsenteres, spurgte en journalist hvem den nye regering arbejder for, hvortil en af de nye minstre straks replicerede :  ” jeg arbejder for dronningen, og det gjorde jeg også da jeg deltog i en tidligere regering … vi var alle mundlamme, men fik trukket lidt på smilet og fremstammet et tørt hviskende “hehe” …  er der nogen grund til ligefrem at træde i det, så åbenlyst  ? …  ministeren er nu sygemeldt, og det er nok bedst for alle ... 

 

 

 

vinter 2022/2023

  vi har et godt forhold til Polen, med hvem vi fornylig indviede den norsk-blackrock-polske-gasrørledning, derfor stiller vi Esbjerg Havn og motorvejene mod grænsen til rådighed … når Polen modtager Natohjælp, transporteret af 250 m lange millitære fragtskibe …  og Nato og Polen er enige herom, så er det godt nok for os … regeringen føler det som sin pligt at støtte Esbjerg støtte med udvidelse af havnefaciliteter …  havde det ikke været for os, så ville Esbjerg havn ikke have kunnet modtage det tungeste millitærudstyr, samt nucleare raketmissiler i den størrelse og omfang, som de gør nu 

 

 

 

forår 2023

 

” … vi er helhedsorienterede når vi ser på livet …  “fra vugge til grav” som det ofte kaldes –  det kommer til udtryk i debatten om nye lovforslag .. f.eks at fostre helt frem til termin kan abborteres … de allermindste børns tidlige inddragelse i arbejdslivet, ved som 2-6 mdr gamle at blive indført i arbejdslivets taktfaste daglige rytme – et “forældreløst” institutionsliv fra kl 7 – 17  ( siden videreført af skole & arbejdsliv i samme tidsrum ) – hævelse af pensionsalder/fald i gennemsnitlig levealder ( som derved nærmer sig hinanden : når arbejdslivet ophører, skal der ikke være så langt til afslutningen, og helst før meningsløsheden ved et liv uden arbejde opstår ), og endelig :  eutanasi, aktiv dødshjælp …  så de løse ender mødes   .. .  social engineering på alle vitale områder …  alt hvad der logisk og rationelt, ud fra en cost/benefit-analyse af arbejdslivet, tjener “den økonomiske nødvendighed” og engangsmennesket bedst … altså arbejdslivet, som uanset hvordan vi vender og drejer det, er det endelige mål for alt  …  kritikere har udtrykt skepsis, og mener at vi forsøger at tale udenom – intet kunne være længere fra virkeligheden, vi er netop meget bevidste om dette helhedsorienterede livs- og menneskesyn …  som logisk og konsekvent gennemsyrer alle vore beslutninger og handlinger …

” …  der er bred enighed om dette arbejdsværdigrundlag, hvilket kommer til udtryk i hvordan den nuværende regering bygger på samlede kræfter indenfor hele det partipolitiske spektrum, samt i fuld forståelse med vor samarbejdspartnere, sponsorer samt erhverslivet i bredeste forstand …  kommende valg vil ikke påvirke dette nye konsensus,  state-private-partnership, vi forstår idag lettere hinanden, når vi anvender millitære og kommercielle begreber ( end vi gjorde, når vi tidligere anvendte  faglige/sociale termer ) …  nu ved alle hvad det betyder, når vi  f.eks siger : ” livet er target “ … ” …  eller taler om ” den økonomiske/millitære nødvendighed “ …  det er den røde roses blodige torne og den knyttede næves sprog ...  fri for naturromantik og fløjlshandsker …

 

*

 

jeg er blevet besat af ideen om at møde folket, helt åbent. En slags endelig test af hvor langt jeg kan gå. Sikkerhedsfolk fraråder det, men min tiltro til egne evner har aldrig været højere …  jeg er hidtil sluppet afsted med alt hvad jeg har gjort, uden smålig skelnen til moral, lov og demokrati. Jeg har taget en eksekutiv beslutning, og gør hvad der passer mig, uanset hvad mine rådgivere mener – og er stolt er over hvordan mine eksekutive beslutninger bliver hyppigere og stadig mere markante…   jeg udvikler mig til at blive en stærkere leder, måske den stærkeste nogensinde… i folkets egen interesse, mener jeg,  hvilket man burde være mere taknemmelig over i disse vanskelige tider …

 

 

 

 

sms-mappen slutter primo 2023 …

 

 

 

 

 …   flaskesamlerens intuition leder ham videre med vanlig sikkerhed og præcision. Han finder nok snart en anden mobtlf, måske en lidt nyere model, eller blot sporene fra en anden bærer af  ” den SMART(e) fakkel “,  i en af de offentlige skraldespande omkring slotsholmen …

 

 

 

 

 *

 

 

 

Epilogue:

 

 

 

 

To the unknown arriviste

 

 

You´re always making big plans for tomorrow
You wanna know why ?
Because you always make a mess of today

society is a big melting pot,
when You bring it to boil,
all the scum rises to the top.

So maybe there´s hope for you yet …