Poema

NATO – de forenede halluci´NATIONER

En blitz´ord´krig, en hylende “hyldest” til krigsliderligheden og liggende lig. Nato – de forenede hallucinationer, kommer til dig, hvadenten du vil det eller ej, uden visa, vis´a´vis – kommer med nyt krigslegetøj, ny mode og det sidste skrig af nybagte lig, lige fra helvedets ovne. Gammel og ondt blod – blodrød og bitter vin på nye flasker. Der er ting så alvorlige at man må gribe latteren – som døden må gribe le.

 

 

 

 kan sø ´ imperiets virkelighedsforstyrrede projekt illustreres tydeligere ?

 

 

 

 

 

 NATO – de forenede halluci-NATIONER, hvor natosserne bor. Sammenrottet som rotter sidder de dér i grotter, med ryggen mod lyset og glor. De intet ved, men alting tror – især det værste om “alle andre”. Natosser er (do)minions og dværge, for små til at kunne være i sig selv – så små at de føler sig truet af alt og alle, stort som småt – så lave at de går rundt på larvefødder og slider nosserne af …  for derpå at vælte ud over alle oceaner og bjerge, for som myggelarver og snyltere at æde alt og alle. Hvis de udklækkes, lærer de sig at stikke og prikke, for det meste andre på skulderen – selv udfører de nødigt det beskidte arbejde, men benytter sig flittigt af nyttige idioter som stedfortrædere. Når natosserne ikke selv har nosser, ser de gerne at andre “allierede” tager fat i skridtet, som for dem er “skidtet, der skal skydes og ryddes…” og fejt fejes af vejen. I Nato – de forenede halluci´nationer, er alt dybt og inderligt god´nato. Natosserne tror at livet er sygdom indtil døden, og døden den endelige løsning, dér hvor alle er lige… alt er lig… lig søvnens hallucinerende drømme. Nato – de forenede halluci´nationer, er “Vestens” blodrøde aftenland hvor alt går ned med mus og mand – som når aftensolen synker som et skib i brand, og alle ombord beruser sig af euforiske forestillinger om egen grandiositet, med lidt for meget indenfor vesten. I Nato – de forenede halluci´nationer, er horisonten så lav at selv (do)minions og dværge kaster lange skygger, som de støtter sig til som vaklende gør til krykker. Et sølle søimperium med US´linge og rotter ombord, med alt for meget tilbagestrøget hår i hård modvind, for meget “hjernesvind” og “stiv pik” til at fatte en brik. På røvertogt med druk- og drukne-kurs, vand mellem øerne og intet mellem ørerne. Natossernes sidste dileriske dille er globaliseret livstidsspilde. De finder deres krigslegetøj frem fra det gamle ormeædte gal´skab, og pryder sig med selvudpeget hæder, påknappede ordner og afknappede ølkapsler på de kolde skuldre – og forsøger med førergreb at vride den arme arm på vor galakse om en helt gal akse. Natosserne bilder sig ind at være “Masters of the Universe” – men er dertil for virkelighedsforstyrrede, afsporede og perverse – og synger som enhver anden krigsliderlig og pervers på sidste vers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kommentarer

 • O=O

  NATO er en UTRO´lig konstruktion : Charter 1 i fundatsen henviser til UN´s charter 1 : ” Fred skabes med fredelige midler… ”

  Den overdøves af krigsliderlige galaner godtfolk og galgenfugle der konstant hyler : flere våben, flere våben ..

  Efter 70 år er US/NATO/EU ikke kommet videre med “fredsbestræbelserne” – US har gennemført 251 millitæroperationer udenfor deres eget territorium siden 1991 – “bivirkninger ?” – “i fredens tjeneste” ?? – – – something´s rotten. Lad os vende den om, i sandhedens tjeneste : de 251 millitæroperationer ER virkningen, som en krigsmaskine efterstræber – og det er lykkedes gennem 251 millitæroperationer at slå ca 25 mill uskyldige civile ihjel.

  Det vil gå US/NATO/EU ligesom Peter, der hele tiden råbte : Ulven kommer, ulven kommer

  Efter opløsningen af Sovjetunionen og Warzawapagten omkr. 1991 stod den geomillitære balance stadig ved de gamle blokkes grænser, uanset opløste unioner og forsvarspagters grænser eller modpartens forældede og dysfunktionelle magtstrukturer af samme tilsnit. Derfor aftalte overhovederne fra den gamle koldkrigsbalance at geomagtbalancen skulle opretholdes. De 14 mellemeuropæiske lande, som ikke længere lå indenfor den opløste Sovjetunion og Warzawapagts grænser fungerede som en neutral midterakse, stabiliserende som de også havde været under den kolde krig. Inspirationen blev hentet fra Sverige og Finland, som havde haft succes med denne intelligente, smidige og stabiliserende udenrigspolitik.

  Men US/NATO/EU brød aftalen og muldvarpede sig ind på 11 af de 14 lande i de efterfølgende årtier. Der var ikke tale om folkelige demokratiske processer men alle de sammme beskidte tricks der ligger bag de øvrige ca 250 millitæroperationer, som US efter 2. verdenskrig har stået for ( dokumentationen findes her: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42738 ).

  I mellemtiden søgte Sovjetunionen medlemskab i NATO ud fra ønsket om at alle involverede lande i det europæiske område åbent mod de asiatiske landmasser. Første ansøgning om umiddelbart ifm Stalins død i 1954 – næste der ansøgtes om medlemskab i NATO var ifm Putin i 2004. Begge gange afviste US/NATO/EU uden forhandlinger/drøftelser.

  Mens de fleste synes at begribe hvorfor US følte sig gået for nær da Cuba oprustede i 1962, er det tilsyneladende svært for mange at leve sig ind i at Rusland kan opleve oprustning i Ukraine lige op til de fælles grænser, foruden det forudgående CIA/MOSSAD-kup i Maidan i 2014, hvor landets lovligt valgte præsident blev afsat og måtte flygte for at redde sit liv.

  Det giver ingen mening at fokusere på Ruslands millitære reaktion uden at sammenholde det med denne destabiliserende udvikling og opbygning af konflikten på US/NATO/EU´s ansvar. Enhver ved Cubakrisen ville have ført til US´s millitære reaktion, hvis ikke konflikten var blevet nedtrappet.

  Det er altsammen et spørgsmål om geomillitære og -politiske balancer, som sikrer at alle lande kan koeksistere. Selvom unionsdannelser og forsvarspagter kommer og går, så består de overordnede magtbalancer – og det varer næppe længe før vi ser flere unionsdannelser og forsvarspagter ende på historiens mødding hvor de retteligt hører hjemme i selskab med krybdyrhjerner, fortidsøgler og -monstre og åndelige maddiker som gror ud af det 20. århundredes skygger af hvidskuret raceoverlegenhed, kolonialisme, krig, diktatur og familie´dynastisk finansvælde.

  Der er ikke brug for gentagelser ( re-volution ) men for en konstruktiv udvikling for flest mulige ( evolution )

  “there´s enough for everybodys need, but not for everybodys greed ”

  (Mahatma Ghandhi)

 • Dr. Leo Lummerkrog

  Apropos “fredspagter” som skaber krig. Sikkerhed som skaber usikkerhed. Forsvar som fører til genocide/folkemord.

  Det er et primitivt og letgennemskueligt fænomen i tiden : neo-liberalisme ( som ikke er liberalisme, men totalitarisme ), neo-konservatisme ( som ikke er konservatisme, men totalitarisme ), neo-nazisme ( som ikke er ny men gammel nazisme/fascisme = totalitarisme ), neo-kolonialisme ( som ikke er ny men gammel-kolonialisme = totalitarisme ) … “den nye normal”, som hverken er ny eller normal, men ligeså meget ubalance, ulige og uretfærdig som “den gamle normal”

  Alt kaldes neo. Alt er det modsatte af hvad det kaldes. Neo (ny, latin) betyder i praksis “alt ved det gamle”, Neo er bogstaver i forkert rækkefølge, og skulle retvisende have været : “one” – i den unipolare verden er der kun plads til “én, og kun én” – i den multipolare verden er der plads til alle, tilmed gamle syge og afdankede sø´imperier.

  I UN er der ca 200 stater repræsenteret – og enten skulle det retvisende hedde ” de forenede stater ” – så ville det ikke længere blive forvekslet med de andre “forenede stater”, men netop påpege sammenhængen. Eller også kunne man ifm skift til en multipolar verden understrege det ved at lade planetens ca 2000 nationer være repræsenteret, og så ved denne lejlighed afskaffe sikkerhedsråd og de gamle afdankede imperiers særstatus med vetoret.

  Det ville mere end noget andet bane vejen for en fredeligere verden, med plads til snarere flere end færre nationer og folkeslag, plads til natur og millioner af andre levende væsner – i et multifacetteret, energi-overskudsbetonet og stadigt udviklende/ekspanderende univers.

 • Minimalstatsministeren

  Nato afholdt øvelse for anvendelse af undervandsdroner med sprænghoveder i Østersøen i september 2022. 6 dage inde i øvelsen sprængtes gasledningerne Nordstream 1 & 2.

  *

  Det giver følgende valg for opfattelse af hvad der skete:

  – enten er Nato ansvarlig for sprængningerne, og derfor at opfatte som den største og farligste internationale terror-organisation i verden

  – eller –

  – “andre må have gjort det…” – hvilket er ensbetydende med at Nato ingen evne og kraft besidder millitært til at forsvare nogen-eller-noget-som-helst, da det i så fald muligt for “andre.. “, for øjnene af det tilstedeværende Nato med fuldt millitært opbud, at gennemføre terroraktionen mod gasledningerne, uden at blive afsløret – – i så fald må Nato opfattes som værende totalt mislykket og inkompetent.

  *

  – uanset hvilket hvad man vælger “at tro” – så er det en uomgængelig kendsgerning at Nato under alle tilfælde må opløses og forsvinde fra jordens overflade ( inkl hav og luft ) – i sin fuldkomne afmagt – og herefter kun hører hjemme i historiebøger, og på den historiske mødding, sammen med alle de andre groteske “unionsdannelser og forsvarspagter”, “fortidsøgler, diktatorer og løsgående monstre (f.eks familie-finans-dysnastier)” fra varme og kolde krige i det forrige århundrede.

  *

  Noget andet er om den enkelte er parat til at flytte sig fra en vrangforestilling om at US/Nato “er vor allierede” til en realistisk opfattelse af US/NATO som en fjende/terror-organisation.

  *

  Må jeg erindre om Victoria Nuland i aflyttet samtale med Geoffrey R. Pyatt
  i Ukraine ifm med statskuppet i 2014 (Maidan) på dennes spørgsmål :
  ” ..hvad vil EU synes om det (kuppet) ?… ”
  impulsivt replicerede:
  ” FU… the EU ! … “

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *