Essay

!!! ADVARSEL !!! – mod ALLE former for mRNA”vacciner”

 

 

 

 

Det er vigtigt at advare mod fremmed/udefra kommende mRNA-programmering af dine egne celler – en ny form for “GMO” = genetisk manipulation af din krop. Tror du at udefra kommende styring af dit DNA bedre end din egen naturlige krop kan varetage dit liv og helbred ?  – så er der noget helt grundlæggende om livets vilkår som du har “glemt”.

Efter ca 50 år med mislykket GMO-teknologi indenfor planter/føde, er turen nu kommet til at udvide “teknologien” – “tech  no  logic ” –  til at omfatte dyr og mennesker – med samme bagvedliggende motiver : at bringe liv og livsprocesser under central kontrol v.hj.a utilstrækkelig tænkning og tåbelige handlinger – uden dækkende forståelse af livets kompleksitet  og reelle udfoldelsesbetingelser  Dét er hybris !   GMO – OMG !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprindelig  udgivet  22.12.2022 

 

 

 

 

 

mRNA-genteknologien omprogrammerer, forringer og skader grundkoden, DNA, som er grundlaget for hele menneskets biologiske opbygning. Processen kaldes også for “Reverse Transcription of DNA”, og er kendt og beskrevet i adskillige videnskabeligt redelige og uafviselige undersøgelser. Kunstigt produceret mRNA kan aldrig forbedre den naturgivne DNAkode. Det er aldrig lykkedes GMO-producenter at overgå naturen ifm planter/føde, men at lave ændringer, som i mindre eller større omfang forringer den oprindelige DNAkode i naturens organismer ( og i fatale tilfælde ødelægger organismens grundlæggende egenskaber ). MEN GMO-teknologien åbner dørene for PATENTERING – altså en uetisk måde at tilrane sig ret over liv og natur, som gennem den efterfølgende udvikling af “forretningsmodeller” og “entrepriser” ender med at kompromittere andre levende væsners tilsvarende ret til fri udfoldelse, selvstændigt virke og adgang til den fælles natur.  I bedste fald medfører GMO på levende organismer/DNA-omprogrammering kun til forringelser/ukendte konsekvenser – aldrig til forbedringer – i værste fald fører det til mærkbare skader eller fatale skader, der fører til kronisk sygdom eller fremskyndet død.

Endvidere er det fastslået at mRNA-teknologien hverken skaber beskyttelse af den injicerede, eller forhindrer smittespredning – tværtimod. Det bekæftes bl.a af mRNA-“vaccine”-producenterne selv, samt et stadigt voksende antal dybtgående videnskabelige undersøgelser.

 

Efter næsten 50 år, med GMO indenfor planter/føde, er turen nu kommet til at udvide fiaskoen/katastrofen til at omfatte dyr og mennesker. Hvad motiverer folk til at at eksperimentere med livets dybeste grundarkitektur udenfor laboratiets kontrollerede miljø – og udrulle det i en eksperimentel fase på hele verdens befolkning ?

Hvor ender vi i forsøget på at finde et rationale bag så brutal en udrulning af mRNA-teknologi anvendt på mennesker – i forsøget på at kontekstualisere det i forhold til en større kompleks virkelighed ? – skal det sammenholdes med forestående istider, reducerede og allokaliserede muligheder for fødeproduktion, med en ny generation teknologi ( AI, “transhumanism” og lignende ), samt deraf afledte planer (?) om at reducere verdensbefolkningens størrelse og fordeling, gennem teknologisk selektion/udvælgelse/sortering … og tilsvarende destruktive fænomener som tromler frem med vold og magt i disse tider ?

 

?

 

– der er andet og mere involveret end der officielt gives udtryk for – givetvis også noget som ikke tåler åbenhed, dagens lys eller bred offentlig bevågenhed.

 

 

 

Her er nogle henvisninger, ud fra hvilke man med mere viden, kan gå videre med egen research:

 

Danish Documentary  ”  De forbudte bivirkninger  ” 

(  ” the “forbidden”  sideeffects/adverse reactions ”  ) 

https://hugh.cdn.rumble.cloud/video/s8/2/t/B/g/a/tBgan.caa.mp4

(  remove   and you got the full link )

What has been called “vaccines” are not so – what has been called “adverse reactions/sideeffects ARE in FACT the consciously designed content and function of these injected substances. The ultimate crime ever done against mankind – a DEMOCIDE – the first of it´s kind, untill further …

 

Kary Mullis  ( opfinder af Polymerase reverse transcription, PCR ( Polymerase Chain Reaction ):

https://sp.rmbl.ws/s8/2/c/k/z/M/ckzMi.caa.mp4

&

Intracellular reverse transcriptase ( of human DNA  ) /  Dr Nagase:

https://sp.rmbl.ws/s8/2/3/b/3/A/3b3Ad.caa.mp4

– mere fra Dr Daniel Nagase:

https://rumble.com/search/all?q=Dr%20Nagase

&

mRNA  – vigtigt sammendrag af flere klip, bl.a Dr Daniel Nagase mm:

https://sp.rmbl.ws/s8/2/R/5/3/1/R531e.daa.webm

&

civilians arresting police, walking away from crimescene (UK):

https://sp.rmbl.ws/s8/2/Y/Q/d/5/YQd5f.baa.mp4

&

Christine Anderson, eu-MP:

https://sp.rmbl.ws/s8/2/w/1/U/2/w1U2d.caa.mp4

 

 

 

WHO (herunder den danske regering, uanset hvilken) ønsker at erstatte ALLE former for vacciner med (fremmed/kunstigt-) mRNA/gen-baserede “vacciner” = genmanipulation, eller med et folkeligt udtryk fra 80erne : gensplejsning. Det er en folkesundhedsmæssig katastrofe. I det omfang folk tilslutter sig, vil det medføre voksende overdødelighed og sygdomstilstande. Over 1200 skadelige virkninger af mRNA er beskrevet. Lindring er ofte vanskelig, i flere tilfælde umulig. Der er risiko for at pådrage sig lidelser, som det er svært at leve med. Blandt de hårdest ramte har aktiv dødshjælp været anvendt som en form for “smertelindring” i sin yderste konsekvens – lidelsers ophør = fremskyndet død = aktiv dødshjælp – frem for at leve under en form for “tortur” med ubærlige lidelser.

Ydermere har det vist sig, at mRNA-injicerede kan overføre mRNA til ikke-injicerede. Konsekvenserne heraf er uoverskuelige. Overdødeligheden på ca 10% i DK viste sig kun 1-2 uger efter udrulning af “mRNA”/”covid”-indsprøjtningerne påbegyndtes ca 27. december 2020. Tilsvarende ses overalt i verden, størst er overdødeligheden i de lande hvor flest har modtaget mRNA-injektioner, mindst i Afrika hvor kun ca 6-7% er blevet injiceret med mRNA/covid19-serum.

mRNA-injektioner fører til ødelæggelse af blodåresystemet, især kapillærerne  (de mindste blodårer), da de langsommere trange forhold og celle-tynde kapillær-vægge skaber en tættere og mere langvarig kontakt med mRNA-“serummet”. De fremmede proteiner og fremmed-mRNA, som kroppen programmeres til at producere i sine egne celler pga den injicerede mRNA”vaccine”, kan fremprovokere at dit naturlige immunforsvar angriber kroppen. Ved at indsprøjte (fremmed)mRNA i din muskulatur, overføres det i varierende omfang via lymfesystemet til blodåresystemet – dér optages mRNA af blodåre-inder-væggenes celler, hvor de fremstiller et protein (underordnet hvilket) som er fremmed for din krop. Når immunforsvaret opdager det ( i form af exosomer, cellens affaldsstoffer, på celleoverfladen ) angriber det blodåre-indervæggenes celler. Dette bliver særlig kritisk i de tyndeste blodårer, kapillærerne, som “gennemhulles” af dit immunforsvar ( bestående af T/dræberceller/lymfocytter og B-celler ) der vil udrydde de celler der nu producerer det fremmede protein – derved bliver kapillærerne utætte eller tilstopppet af koagulering i immunforsvarets forsøg på at “reparere” årerne – da dette sker i kapillærerne ( men ikke kun dér ) er risikoen for at disse sammenklumpninger fører til mikro-blodpropper ekstrem høj – samtidig indebærer B-cellernes anti-koaguleringssystem en forhøjet risiko for blødninger. Derfor ses hos mNRA-vaccinerede især neurologiske (hjerne/nervesystem) og hjertemuskulatur-mRNAskader, lokaliseret i de mindste kapillærer. Før introduktionen af mRNA-teknologien har man stort set aldrig observeret disse fatale forhold i kapillærerne – bortset fra meget få og yderst sjældne sygdomme – altså kan den pludselige voldsomme stigning af ovennævnte tilfælde samtidig med udrulningen af mRNA”vaccinerne” kun tilskrives mRNA-teknologien – der findes ingen andre rimelige forklaringer, ingen andre markante og dokumenterede massebegivenheder med tilsvarende forklaringspotentiale.

Disse mRNA-“vaccine”-skader kan føre til varige skader eller død, da netop hjerne og hjerte ikke kan regenerere nye celler, som erstatning for dem der er gået tabt. Derudover kan andre former for organskader udvikle sig, da de af mRNA/dit eget immunforsvar gennemhullede kapillærer, giver (fremmed)mRNA og det pågældende toksiske fremmedprotein, mulighed for at sprede sig til andre organer og cellemiljøer. Risikoen for autoimmunreaktioner er hele tiden til stede under disse processer – og de er ustoppelige og livstruende hvis først de går igang. Den kunstige mRNA, fører til dannelse af specifikke antistoffer, som enten blokerer eller udkonkurrerer og undertrykker det naturlige immunforsvars muligheder for at fungere. Dette medfører at modtageren af mRNA-injektioner, herefter kun er beskyttet mod et specifikt protein, aktuelt SARS-CoC-2-/spike-proteinet, MEN er blotlagt for alle andre former for vira, bakterier, svampe m.m. med afmonteringen af det naturlige forsvar. Ydermere vil virkningen med specifikt antistofproduktion ift ovennævnte kunstige protein/spikeprotein forsvinde ret hurtigt efterhånden som også spikeproteinet muterer, ligesom andet naturligt og frit forekommende vira gør.

Det er vigtigt at pointere at selve fremmed-mRNA-programmeringen af dine egne celler – en ny form for “GMO” = genetisk manipulation i din krop – er hovedproblemet. Det er ikke afgørende om en given mRNA-indsprøjtning indeholder det ene eller andet fremmedprotein/eller sigter mod på den ene eller anden specifikke sygdom/lidelse ( forkølelse, influenza, kræft eller anden lidelse/sygdom ) – ALLE mRNA-vacciner er livsfarlige – eksempelvis mRNA-baserede flu/influenza-“vacciner” – eller de såkaldte “boosters”.

Men dertil skal stadig lægges at det specifikke spikeprotein er påvist at være meget giftigt, samt at indsprøjtningerne ( de såkaldte “vacciner” ) tilføres ca 70 ajudanter, næsten udelukkende uorganiske, som hver især er kendt for andre destruktive egenskaber mod biologiske organismer, og endelig knytter der sig fatale komplikationer til nanolipid-teknologien, som samler de ovennævte bestanddele i en form for “cookie” som snyder cellens evne til at opdage fremmedelementerne, som celler normalt vil være i stand til at afværge.

 

 

 

Det er tankevækkende hvor mange ligheder der er mellem Bill Gates’ tidligere virusinficerede computer/software-univers, med trojanske heste, opdateringer der gradvist gør computere dysfunktionelle og syge – og hans nye projekt med virus, “injektioner med regelmæssige “booster”/”opdateringer” – imellemtiden var der som tidligere nævnt GMO-projektet med patenterede dårlige afgrøder, pesticider, syge afgrøder, syge bønder, syge slutforbrugere og for Indiens vedkommende mellem 1/4 – 1/2 million bønder, der endte med at begå selvmord – og hvordan – de drak de pesticider som havde ødelagt alt andet, og det vidste de jo bedre end nogen anden noget om ! For hver indisk bonder der begår selvmord, eller på anden måde dør som følge at GMO-projektet, skal man huske at der står talstærke familier, ofte med mellem 12-30 af de nærmeste familiemedlemmer. En typisk indisk storfamilie, med stærke bånd, er gennemsnitlig på ca 600 medlemmer – det gennemsnitlige antal gæster som inviteres til indisk bryllup. Det tilsvarende i DK er mellem 50-100 gæster.

Enhver der har haft en PC med microsoft-systemer, vira og opdateringer oplevede henover tid at maskinen blev langsommere og til sidst brød sammen – mest pga de såkaldte opdateringer – det forløb gentager sig nu hvor Bill Gates har rettet sin interesse mod den fysiske verdens virus og den menneskelige “computer” – hjernen – jo flere “opdateringer” = “vacciner” og “boosters” du modtager, jo dårligere bliver dit helbred, indtil det sidst bryder sammen.

Puslingen Bill Gates har en anden lidenskabelig interesse, som løber gennem flere generationer i Gates’familien ( som er en sidegren til Rockefeller-dynastiet )  EUGENICS / depopulation – derved falder flere brikker i “puslingens ”  puslespil på plads.

 

 

Fagfolk vil måske “fortælle” dig, at det er spikeproteinet ifm covid19 der er problemet – og derved forsøge at skjule, at det altoverskyggende problem er selve mRNA-teknologien. Det kan sågar være at de ikke selv er klar over det.  ” Den der ikke læser har intet fortrin frem for den der ikke kan læse ” ( Mark Twain ). Indrømmelsen om selve (fremmed)mRNA-virkningen vil du næppe få indenfor den “etablerede” læge og medicinverden – det ville jo modarbejde forretningsmodellen, eller et muligt ønske om at at reducere verdensbefolkningens størrelse.

Det toksiske og helbredstruende spikeprotein i covid19-indsprøjtningen, samt nanolipider og de ca 70 ajudanter, er som en cookie, der narrer kroppen til at optage den. Hele “kagen” er klassificeret og patenteret som et biovåben, og forvaltes overordnet af millitær/forsvar – foruden WHO, som er en privat entreprise, associeret som en slags NGO med UN. Idag er Bill Gates “foundations” hovedsponsor i WHO og ALLE steder hvorfra denne mRNA/GMO-teknologi spredes. De tidligeste patenter går tilbage til ca 2005, bl.a spikeproteinet SARS-CoV-2 – nogle af dets forgængere har patenter der går endnu længere tilbage.

I US er det netop vedtaget at hæren ikke længere påbyder soldater mRNA-injektioner – hære i kamp kan ikke leve med at blive “ramt bagfra” af deres egne.

 

Infertilitet

mRNA metoden kan også skabe autoimmunitet-reaktioner, herunder reaktioner på specifikke proteiner i placenta/livmoderkagen og/eller foster-proteiner – ( spikeproteinet fra covid19″vaccinen” har mere end 70 dna-sekvenser som til forveksling ligner dele af det menneskelige dna, her tiltrækker særlig ligheder med proteiner som findes i placenta – livmoderkagen – sig opmærksomhed ) hvilket kan medføre risiko for at kvinder bliver sterile ifm covid19 mRNA”vaccine” – dels at en allerede etableret graviditet under påvirkning af mRNA-metoden/covid19-spikeproteinet kan føre til spontan abbort eller fuldbårne dødfødte. Frigjorte undersøgelser fra bl.a Pfizer viser alarmerende forhold for gravide, med drastisk forhøjet risiko for abort, dødfødte.

 

 

Hele udrulningen af “vacciner”, den udokumenterede påstand om “pandemi” ( brud på alle faglige definitioner/kriterier ), samt PCR-testens misvisende anvendelse ( bl.a ilfg testmetodens opfinder Kary Mullis ) – supleret af sanktioner der truer folk på arbejde/levebrød, bolig, mad, transport / fri bevægelse ( = overgreb og magtmisbrug fra stat, myndigheder, medicinfirmaer og arbejdspladsers side ) samt massemediernes propagandamaskineri med forvrænget gengivelse af virkeligheden, for at indgyde folk frygt og “hjernevask” i alle døgnets timer, i årevis !!   –   alt dette har påtvunget verdensbefolkningen 11 MIA mRNA-“vacciner” på under 2 år – sådan har disse livsfarlige/dødbringende mRNA-vædsker ramt ca 70% af alle mennesker på planeten ( 4-5 MIA mennesker, har hver i gennemsnit fået 2-3 mRNA-indsprøjtninger – ca 3 MIA har ikke fået mRNA, og klarer sig bedst helbredsmæssigt ).

Det er forlængst påvist at mRNA”vacciner” ingen beskyttende birkning har, og heller ikke forhindrer overførsel/smitte til andre – de ansvarlige medicinfirmaer har selv udtalt dette ( Pfizer, samt Luc Montagnier, Geert vanden Bossche m.fl. ). Derudover er det videnskabeligt påvist af mRNA”vaccinerne” medfører varig svækkelse det naturlige immunforsvar. Den markant forøgede udbredelse af forkølelse/influenza i indeværende sæsson “forklares” i massemedierne som et resultat af isolation/manglende virusspredning = stækket herdimmunity pga de forudgående sæssoner 2020 og 2021 – det er delvist rigtigt, men ikke en udtømmende forklaring – “vaccinerede” er markant hårdere ramt end “ikke-vaccinerede”. Helbredsproblemer og overdødelighed forekommer mest i de lande som har udbredt mRNA”vaccinerne” mest. I Afrika hvor kun ca 7% af befolkningen har modtaget mRNA”vacciner” klarer folk sig bedst. “Catastrophic Contagion” ( afholdt i Bruxelles 23.10.2022 ) rettede sin hovedindsats mod Afrika – man ønsker at udbrede mRNA”vaccinerne” på de sunde og naturlige befolkninger, som i første omgang undslap, så de derved vil komme til at opleve tilsvarende overdødelighed og forringelser indenfor stort set alle livets aspekter, som de “vaccinerede” befolkninger oplever.

Der deltog ingen fagfolk under “catastrophic contagion”, men Bill Gates gjorde – han er også den “bedste garanti” for at der kommer flere katastrofer. Bill Gates har hverken fagligt relevante kvalifikationer – eller er profet ( …og var han da bare “ren profit” … men så enkelt er det heller ikke…) – den eneste mulige forklaring på hans påfaldende eksponering i massemedierne, er at han taler ud fra kendskab til sine egne planer – samt køber sig til indflydelse gennem finansiel investeringer og sponsorering af de store internationale hovedspillere, bl.a WHO og andre overordnede officielle ledelsesorganer. Øvelserne under “catastrophic contagion” handlede primært om propaganda : fremmelse af egne opfattelser – undertrykkelse af andres. Altså målrettet og metodisk krig mod saglighed, faglighed og kvalifikationer af faglig art. Tilbage er kun rå magt og total kontrol : noget som skaber flere dårligere liv, mere sygdom og død – ikke kun qua farlige mRNA”vacciner”, men også qua “social engineering of psychic epidemics”. De ødelæggende konsekvenser heraf får både naturkatastrofer og “hot wars” til at blegne i sammenligning. Denne “Mr Nobody” ( “navn/maske” = “persona” = “Bill Gates” ) vil gå over i historien som én der altid kæmpede forgæves mod “virus” i sine egne produkter, fra computer-software til mRNA”vacciner”. Hvor han efterlader sit fodaftryk kan intet spire, intet leve eller sætte nyt liv i verden.

Det er kollektivt vanvid, hvor løgn afføder vold, vold kræver nye løgne, nye løgne kræver mere vold – løgn og vold i et gensidigt nærende kredsløb, som akkumuleres til “psychic epidemics” – massepsykoser – som iflg C.G.Jung er farligere end naturkatastrofer og krige.

Det er et ubesvaret spørgsmål hvad du kan opnå for dig selv ved at lægge afstand til ALLE former for mRNA”vacciner” ( du risikerer stadig at blive smittet med mRNA/fremmedproteiner fra andre gennem berøring, luftbårent, vand, mad, eller ved blodoverførsel ( også blodtransfusioner ) – din bedste chance for at leve godt/sundt – og din bedste chance for at stifte familie med børn – er at være fuldt opmærksom på den farlige situation du ( og alle ) er bragt i.

 

 

HOLD SKARPT ØJE MED UDBREDELSEN OG ANVENDELSEN AF mRNA”vacciner” !

–   også i fødevarer !

 

mRNA in food :

( https://www. )  +  globalresearch.ca/beef-producers-panic-over-mrna-vaccine-news/5816143

 

 

 

 

Excerpt from the article about mRNA in food :

Industry Doesn’t Want You to Know What They’re Doing 

The pushback by Big Ag lobbyists against this bill to require industry transparency on this important issue has been enormous, and one potential reason for that is because they’d have to admit that all sorts of foods may have been vaccinated with mRNA vaccines, have genetic modifications, or be modified to serve as vaccinations for humans.

Not only might this destroy Big Ag, but it would also seriously impact any surreptitious attempts by Big Pharma to use the food supply as a tool to distribute vaccines unbeknownst to consumers.6 In short, Renz suspects the globalists’ transhumanist agenda is being secretly pushed forward using gene therapy in food production.

I can’t help but wonder whether the industry simply doesn’t understand how mRNA gene therapy in livestock might affect consumers, or whether they want to conceal the fact that they’re using gene therapy because they DO know it can also affect humans.

Globalists like World Economic Forum founder Klaus Schwab have openly admitted that they intend to alter humanity — both on the genetic level and through the incorporation of artificial intelligence and nanotechnology into the human body.

And, using COVID-19 as the cover, they managed to turn the entire world population into test subjects for this dangerous experimentation. As noted by Renz in the Real America’s Voice interview above, we know for a fact that the mRNA COVID shots have no beneficial impact in terms of preventing COVID infection.

 

 

 

– husk at spørge til indholdet i de medikamenter du tilbydes undervejs i konsultationer med læge/medicin-verdenen – eller endnu bedre : undersøg det selv.

Find frem til de fagfolk, som er din bedste garanti for at du ikke udsættes for mRNA”vacciner”.

– mine søgekriterier for at finde de rette folk er :  mennesker/fagfolk m.fl, der viderebringer informationer, skal være kærlige, konstruktive og kritiske. De skal være fagligt kvalificerede, videnskabeligt redelige og ubestikkelige. De skal være uafhængige ( dvs “without conflicts of interests ), de skal dele det samme etisk/moralske grundlag, som udtrykkes i det klassiske lægeløfte :

” “do no harm” = bevare liv, beskytte liv, redde liv, fremme liv/skabe liv, skabe lindring/mindske lidelse ” ( Hippokrates´ Ed )

Du bør også være opmærksom på, at der arbejdes på højtryk for at indføre mRNA-teknologi i vore kroppe via spraying fødevarer og alt mulig andet, som vi gennem normal adfærd kommer i berøring med. Senest har den allestedsnærværende Bill Gates gentaget sin besættelse med at inficere hverdagfødevarer med mRNA-teknologi, da mange ikke ønsker at fortsætte med mRNA via injektioner under misvisende betegnelser som “vaccine” “booster” … ( https://steigan.no/2023/01/vil-bill-gates-covid-vaksinere-matforsyningen-for-a-vaksinere-de-uvaksinerte/ )

Der er kun eet eneste ord for summen af alt hvad der foregår i denne tid : GENOCIDE – det største og mest vidtgående i menneskehedens historie. Du risikerer fremover at skulle (over)leve i en verden, som ikke ligner den “gode gamle”. Vore efterkommere ( om disse nogensinde får lov at komme til verden, netop pga dette ) risikerer at blive født ind i en slavebunden verden, hvor livet vil være umuligt at udfolde naturligt, på grund af disse og andre “velkoordinerede” destruktive processer.

Det er et godt spørgsmål hvad man kan gøre i denne situation. Det bedste jeg hidtil er stødt på er folk der skaber deres egne små selvforsynende samfund, og så vidt muligt undgår kontakt med de omgivende “massesamfund”, hvorfra mRNA-problemet og tilsvarende destruktive processer kommer.

Det er på en vis måde “underordnet” hvad der sker med mennesker på denne planet. Planeten skal nok klare sig. Livets andetsteds skal nok klare sig. Kosmos skal nok klare sig. Men vi har fået muligheder for at skabe godt liv og gode samfund på denne planet – og det er trist hvis mennesker ødelægger det for sig selv og hinanden – dog,  stadig kan livet videreføres og nå langt højere udviklingsniveauer mange andre steder i dette uendeligt store og overskudsbetonede kosmos/univers.

Men lad os forsøge at få det bedste ud af det her – derfor mine råd og advarsler – derfor mit overordnede fokus på muligheder for godt liv på denne dejlige planet. Det er hvad jeg ønsker, ikke kun for os, som lever nu, men for alle vore efterkommere – og derfor tager jeg ved at løfte dette tunge emne livet i forsvar ( selvom jeg hellere vil bruge tid kræfter og evner til at skabe og berige verden, så der bliver mere af alt det gode for eftertiden ).

Dette er en del af mit testamente til alle vore efterkommere. I som er unge, som arver og skal videreføre denne verden, er kærlige, kloge, modige og overskudsbetonede på mange forskellige måder – brug det altsammen – men vid, der er altså “slanger i paradis” i nye forklædninger, som ovenfor beskrevet.

Hold sammen som mand kvinde og børn, hold sammen på tværs af generationer, hold sammen i små samfund, som gør det nogenlunde muligt at kende hinanden, som gør det muligt at være selvforsynende ( bolig, mad, energi, viden, resourcer, deling ), som minimerer tids- og ressourcespilde med transport og mangedobbelt af ting, som man lige så godt kan dele. Skab det minimum af regler og egne lokale penge, som understøtter jeres lille samfund – lad ikke udefra kommende “monetære centralt kontrollerede penge” ( vær især på vagt over for CBDC og planer om afskaffelse af frie kontanter ) fange jer i et afhængighedsforhold der kompromitterer jer på alle tilværelsens grundlæggende vilkår – lad ikke bank/finans/gældskonstruktioner kile sig ind og splitte jeres suverænitet/integritet/styrke sammen, og som skaber afhængighed der koster selvstændighed – stå sammen i medgang og modgang – påskøn og udnyt den rigdom som forskellighed imellem jer repræsenterer – lad ikke myndigheder/magter udenfor jeres eget territorium skabe splitting, så splid, lokke eller true jer enkelvis eller som gruppe.

Der findes kilder til alt hvad jeg har skrevet. Jeg har med støtte hos fagligt kvalificerede gennemgået videnskabelige afhandlinger, fundet de uafhængige, ubestikkelige, modige, kloge og redelige videnskabsfolk der kan bekræfte alt hvad jeg har skrevet, og som kan formidle det nogenlunde forståeligt. Søgekriterierne har været :  mennesker/fagfolk m.fl, der viderebringer informationer, skal være kærlige, konstruktive og kritiske. De skal være fagligt kvalificerede, videnskabeligt redelige og ubestikkelige, og være uafhængige ( dvs “without conflicts of interests ) – de skal dele det samme etisk/moralske grundlag som udtrykkes i det klassiske lægeløfte :

” “do no harm” = bevare liv, beskytte liv, redde liv, fremme liv/skabe liv, skabe lindring/mindske lidelse ” ( Hippokrates´ Ed )

Igennem alle disse mange linier løber en uudslukkelig levende strøm : jeg er del af flere forgrenede familier og venner, generationerne før mig, bekendte og alle dem jeg ikke kender – jeg elsker livet, naturen og hele det forunderlige kosmos – alt dette og meget mere … og jeg ønsker at give det videre, på bedst mulige vilkår, til vore efterkommere …

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

Åpent brev til det norske folk.

Av Jan Terje Voilaas.

Det samlede billede, med særlig fokus på helbredsskader/sygdom/død pga mRNAtekonolgi, og pga korrelationen mRNA/5G/maststråling. Beskrivelsen af udviklingen i Norge kan sammenlignes med DK.

 

 

Mellom den 1. juli 2021 og den 31. mai 2022 opplevde en historisk overdødelighet med hele 3.798 flere døde enn snittet for de samme månedene fra 2016 til 2020.

Per 30. juni i år har den samlede overdødeligheten i Norge over de siste 24 månedene steget til 8.270.

Vi vet nå at mRNA-vaksinene, i kombinasjon med 5G, er årsaken til historisk høy overdødelighet og et stort omfang av helseskader. FHI skylder på Covid-komplikasjoner, men den løgnen er like stor som «trygge og effektive». Nå tror også mange også at denne katastrofale perioden snart er over, men vi er kun i startfasen. La meg gi dere to eksempler:

Hjertemuskelbetennelse (Myocarditis)

mRNA-vaksinene er loggført med langt over tusen uønskede bieffekter, mange av dem dødelige, som f.eks. hjertemuskelbetennelse. Før vaksineringen startet var forekomsten av hjertemuskelbetennelse 1:1,000,000, og har vært stabil over mange år. Dette er en dødelig tilstand, hvor 50% med diagnosen dør innen 5 år, og 75% innen 10 år.
Studier gjennomført i Thailand, Canada og i det amerikanske forsvaret viser at et sted mellom 3% og 24%, med et snitt på rundt 20%, av samtlige mRNA-vaksinerte viser tegn på hjertemuskelbetennelse, mange uten å ha oppdaget tilstanden, ifølge Dr. Chris Shoemaker. Vi snakker altså om en økning fra 1:1 million til mellom 30,000 og 240:000 per 1 million, som ifølge min kalkulator er en økning på mellom 3 og 24 millioner %.
Ifølge de siste tallene (per 21 mai 2023) fra FHI, så har 4,217,940 mottatt minst en mRNA-dose. Det var på samme tidspunkt satt totalt 12,151,637 mRNA-doser i norske armer. Ifølge Dr. Shoemaker kan mellom 127.000 og 1.012.000 mennesker i Norge nå være rammet av hjertemuskelbetennelse, som igjen betyr at mellom 100.000 og 760.000 av dem ikke vil overleve de neste åtte årene.

Blodpropper

Dr. Charles Hoffe er en erfaren almenpraktiserende lege i Canada som viser større lojalitet til sine pasienter enn til sine overordnede. Dr. Hoffe oppdaget tidlig at mRNA-vaksinene resulterte i mikroskopiske blodpropper i flere av hans pasienter. Denne oppdagelsen var foruroligende, og Dr. Hoffe ba da samtlige av sine mRNA-vaksinerte pasienter ta en D-Dimer blodprøve, som avslørte at hele 62% av dem hadde utviklet mikroskopiske blodpropper.

Mikroskopiske blodpropper vil over tid vil føre til blokkering av kapillære blodårer og stoppe blod- og oksygentilførsel til celler, som da vil dø. Om dette er celler i hjertet eller i hjernen, så er skadene permanente. Disse blodproppene kan også føre til plutselig død (Sudden Death), som så langt har rammet ikke mindre enn 1.310 topp-trente idrettsutøvere.

Piloter er en annen gruppe som, ifølge data fra Defence Medical Epidemiology Database i USA, har opplevd en kraftig økning i skader og dødsfall; fra et snitt på 226 for årene 2016-2019 til 4,059 i 2022 alene. Det er en økning på 1,696%. Pilotene det her er snakk om ble pålagt vaksinering.
Det stopper ikke engang her. Ta en titt på hva man finner i døde personers blodårer.

Befolkningsendringer

Det er ikke bare vi som lever som er rammet, men også de som var ment å leve. La oss se på hva som har skjedd av øvrige demografiske endringer i Norge etter at Stortinget vedtok å gå løs på befolkningen med et biologisk våpen;

Tallene i tabellen er hentet fra SSBs statistikk 01222 23 august 2023.

Også her har jeg sammenliknet tallene for 2021, 2022 og 1ste halvår 2023 mot snittet for de siste 5 år, f.o.m. 2016 t.o.m. 2020, året som til tross for en global pandemi som var så alvorlig og farlig at landet måtte stenges ned, ikke satte et eneste statistisk spor. 2020 var statistisk sett et helt normalt år med underdødelighet og økt forventet levealder for både kvinner og menn.

Dette endret seg dramatisk etter introduksjon av biologiske våpen kamuflert som vaksiner. Under-dødelighet snudde til svært høy overdødelighet, og også til vesentlig færre levendefødte enn i årene før mRNA-vaksinene ble tatt i bruk. Det siste halvannet året har det blitt født 6.502 færre babyer enn snittet var for 2016-2020. Denne kombinasjonen har ført til at fødselsoverskuddet falt med 61,7% i 2022 og med 45,3% så langt i 2023. I denne 18-måneders perioden har innvandring stått for over 90% av befolkningsveksten i Norge.

8.270 flere døde enn forventet på 24 måneder, og 6.502 færre fødsler på 18 måneder, i sum snakker vi om +/- 14.772 mennesker.

Norge har opplevd 44 katastrofer med mer enn 15 døde siden 1940; andre verdenskrig og 43 andre katastrofer og ulykker som skipsforlis, flystyrt, massemord og tilsvarende. Totalt mistet 11.776 mennesker livet gjennom WW2 og i alle disse katastrofene.

mRNA-vaksinering i kombinasjon med elektromagnetisk stråling har så langt tatt livet av 20,3% flere, på 2,6% av tiden, enn hva alle andre katastrofer, WW2 inkludert, klarte over en periode på 78 år. Alle andre katastrofer har blitt grundig etterforsket og skapt førstesideoppslag i måneder og år. Ingen etterforsker den største av alle katastrofer de siste 78 år, og MSM er pålagt absolutt taushet.

Nå ser jeg at wikipedia har ført opp C19-pandemien som en katastrofe. Dette mener jeg er en løgn, en mening SSB og FHI gir meg 100% statistisk støtte for. 2020 opplevde underdødelighet, PCR-testen er ubrukelig som diagnose-verktøy og ingen har noen gang klart å isolere et C19-viruset. Hele C19-bløffen er bygget på en computer-generert sekvens. Hva Norge opplevde i 2020, ifølge tall fra FHI, var en usedvanlig mild RSV med under 50% av dødeligheten til en helt normal influensa.

Pfizer innrømmer overlagt folkemord

Gjennom den tidligste mRNA-fasen gjorde Pfizer flere observasjoner, som resulterte i en lang rekke rapporter. Disse rapportene ble hemmeligstemplet i 75 år, til 2096. En amerikansk dommer forlangte likevel disse rapportene og andre Pfizer-dokumenter offentliggjort, om enn i puljer. Vi kan nå dokumentere at Pfizer allerede i første kvartal 2021, kun uker etter at vaksinene ble sluppet løs på den global befolkning, allerede da visste at mRNA-vaksinene ville resultere i enorme globale helse-skader og dødsfall i et omfang som over tid vil få alt annet til å blekne.

Jeg vil her kun vise til 2 av disse rapportene, den første godkjent 20. april 2021 og den neste 30. april 2021. Den første var rapport FDA-CBER-2021-5683-0779746, som handlet om 673 gravide og ammende mødre, 458 av dem ammet og 248 var gravide. 52 av de gravide, 20,6%, spontanaborterte. Dette forklarer manglende fødsler i Norge, og i alle andre mRNA-vaksinerte land som nå opplever det samme.

Den andre rapporten, Report FDA-CBER-2021-5683-0000055, handler om de 42.086 rapportene om bivirkninger Pfizer mottok fra første vaksinedose frem til 28 februar 2021, altså svært tidlig i det globale vaksinasjonsprogrammet. De 42.086 rapportene Pfizer mottok i denne korte perioden omhandlet 158.893 ulike bivirkninger, hvorav 1.223 (2,9%) allerede da var døde.

Pfizer har fra første stund visst at deres mRNA-vaksiner ville drepe og lemleste hundrevis av millioner mennesker, men fortsatte å pumpe ut milliarder av doser. Pfizer innrømmer med andre ord overlagt globalt folkemord. Dette er lite annet enn rendyrket satanisk ondskap satt i system.
Pfizer, Moderna og resten av Big Pharma tror de vil gå fri, at det er sin globale hær av nyttige idioter som massene vil kaste seg over. Pfizer har rett i sin siste antakelse, men ikke i sin første.

FHI skylder på Stortinget

Det første store mRNA-eksperimentet vil i seg selv ta livet av utallige mennesker i Norge i årene som kommer, men det vil ikke stoppe der. Allerede til høsten vil tre nye mRNA-vaksiner bli introdusert, i tillegg til at teknologien allerede er å finne i flere andre medisiner, f.eks. i insulin. mRNA-vaksinene som snart kommer vil være mot Covid 19, influensa og RSV, og etter dem vil mange flere følge. Det kan snart også dukke opp en mye «farligere» variant av Covid 19, eller et annet virus, sammen med en helt ny pakke av løgner, masker, tester, distansering, lockdowns og kanskje også tvangs-vaksinering. Noe vil utvilsomt skje både av profitt-hensyn og for å skjule katastrofen vi allerede står midt i, med en enda større. Dette kan skje så tidlig som kommende høst og vinter.

FHI vet utmerket godt hva de utsetter befolkningen for, de kan lese sine egne statistikker. FHI fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar ved i full offentlighet skylde på Stortinget. Byråkrater begår som kjent aldri feil, de følger bare ordre. Dette vet vi fra landssvikoppgjøret i 1945.

Hva er løgn og hva er sannhet?

Det er vanskelig å vite hva som er sannhet når man har blitt fortalt de samme løgnene så mange ganger at de for mange har blitt deres oppfatning av hva som er sant. Problemet oppstår når kartet ikke stemmer med terrenget, når illusjonen sier en ting og virkeligheten en annen. FHI sier nemlig en ting og presenterer data som sier noe helt annet. Vi vet hva de sier, så la oss ta en titt på hva FHI sier i sine egne oppdaterte data.

Ifølge FHI er fremdeles vaksinene «trygge og effektive». At C19- smittede og C19-døde er 1.273% og 447% høyere etter fullvaksinering enn før vaksinering begynte har ingen betydning, ei heller at 96,9% av alle C19-smittede og 92,4% av alle C19-døde inntraff etter at vaksinene ble introdusert. Nivået av løgn, alternativt stupiditet, kjenner ingen grenser.

Tabellen ovenfor viser under- og overdødelighet måned for måned fra den 1. juli
2021 og tallene kommer opprinnelig fra FHI, men er presentert i statistikk 12982 fra SSB.
Som vi ser så har Norge opplevd overdødelighet i 23 av de siste 25 månedene.

12 av disse månedene har opplevd høyere overdødelighet enn i HELE 2012,
det året med høyest registrert overdødelighet de siste 23 årene.

Espen Nakstad bortforklarer overdødelighet med en aldrende befolkning og «demografiske
endringer». Det er riktig at befolkningen blir eldre, snittalderen økte med 6%
fra år 2000 til og med 2020, men i nøyaktig samme periode opplevde Norge
underdødelighet med et snitt på 393 færre døde hvert eneste år.

Covid-19 uten vaksiner resulterte i underdødelighet. Covid-19 med vaksiner utløste høy og langvarig overdødelighet.

ALT startet på samme tidspunkt; aktivering av 5G, overdødelighet, færre fødte, fallende forventet levealder, kollaps i fødselsoverskuddet og som jeg straks kommer til, historisk omsetningsvekst blant begravelsesbyråer.

Pfizer har ingen problemer med å erkjenne at mRNA-vaksinene er livsfarlige for både fødte og ufødte,
for det er nettopp hensikten med et biologisk våpen. De vil naturlig nok ikke at folk flest skal vite det,
og har så langt fått all den hjelp de kan ønske seg av Stortinget, media, FHI, Helsedirektoratet og resten av det norske helsevesenet, men sannheten lar seg ikke stoppe.

I tabellen ovenfor har jeg innhentet omsetningstall fra 19 norske begravelsesbyråer (kilde Proff.no); noen av dem er kjeder.

Formålet er å se om det er en sammenheng mellom over-dødeligheten FHI rapporterer og hva byråene har regnskapsført. Tallene her er kontrollert og revidert, normalt av statsautoriserte revisorer.

Jeg har i tillegg tatt med befolkningsøkning år for år samt dødelighet per 1.000 innbyggere og forventet levealder for våre to biologiske kjønn.

I disse tallene skjuler det seg kostnadsøkninger, pris-stigninger og annet, men representerer disse variablene en økning på 11,6% fra 2020 til 2021 og 22.1% fra 2021 til 2022?

– Absolutt ikke. Kostnads- og prisøkninger forklarer neppe mer enn 6-8%, så tallene fra FHI er enten riktige eller høyere enn rapportert.

I tillegg, det var ingen endring i dødelighet per 1.000 innbyggere i katastrofeåret 2020 og forventet levealder gikk opp. Fra 2020 til 2022 økte dødeligheten med 10,5%. Samtidig falt forventet levealder for både kvinner og menn. Dette skjedde til tross for at befolkningsveksten i 2022 og så langt i 2023 er opp med henholdsvis 120,9% og 49,8% mot snittet for kontrollperioden.

Mitt mål med dette brevet er todelt:

Det første og viktigste er å oppfordre Stortinget til umiddelbart å stoppe all mRNA-vaksinering av mennesker, dyr og fisk, forby alle produkter som inneholder denne teknologien, redusere maksimalgrensen for stråling til samme nivå som i Sveits og tilby alle mRNA-vaksinerte effektiv innvortes rengjøring. Det kan effektivt gjøres med Ivermectin og Chlorine Dioxide. Utallige fremtidige dødsfall kan forhindres og omfattende lidelse kan stoppes for en svært lav kostnad.

Det andre målet er å informere så mange som mulig i den norske befolkningen, så de som leser dette brevet kan observere hva Stortinget gjør i denne saken. Starter Storting og regjering en ny mRNA-runde til høsten, så vil det bekrefte at Norges øverste politiske ledelse ikke lenger er folkevalgte representanter med folkets beste som øverste prioritet, men er den største trusselen befolkning sannsynligvis noen gang har stått ovenfor. Dette vil være en viktig avklaring for det norske folket.

I snitt 20 ekstra døde, i eller utenfor mors mage, hver dag i 730 dager i strekk. 191 Utøya-katastrofer over 2 år, 77 døde hver 92. time. I tillegg kommer flere titalls tusen mennesker som har fått sin helse ødelagt for livet, og mange ganger flere som vil få livet forkortet med flere år. Det er dette FHI forteller oss i sine statistikker, og de tallene kan norske begravelsesbyråer og Pfizer mer enn bekrefte.

Dette er sannheten., og det er den ballen jeg sparker over til våre politikere. I tre år har de vært marionetter i hendene på mektige krefter utenfor landets grenser. Resultatet er en katastrofe av skadde-, ødelagte- og døde medborgere. Dette må stoppe, og Stortinget må umiddelbart skifte side, tydelig og overbevisende vist ved handling. Et nytt forsøk på frykt-propaganda, lokking, trusler, tvang og massevaksinering vil bryte ned befolkningens tillit til sine ledere, som i neste ledd vil ødelegge landet vårt.

Ballen er deres, dere folkevalgte politikere. Lykke til.

Jan Terje Voilaas
Team Humanity

 

 

 

*

 

 

– afdækning af kræftfremkaldende virkninger ved de såkaldt “vacciner” og “boosters” her :

https:/***/hugh.cdn.***rumble.cloud/video/s8/2/C/L/***y/n/CLynn.***caa.rec.***mp4

( remove  ***  and you have the full link )

 

 

 

 

 

  *

 

 

 

 

Uundgåelige spørgsmål, som kræver svar :

 

 

 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at Covid 19-viruset ble patentert av Moderna i 2018?
 • Hvorfor produserte Moderna 100.000 Covid-19-vaksinedoser i 2019 før pandemien startet?
 • Hvorfor, mot alle vitenskapelige bevis, ble lockdowns og masker brukt?
 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at ‘vaksinen’ ikke forblir i armen, men sprer seg over hele kroppen?
 • Hvorfor ble PCR-testing anbefalt når den ikke er designet for diagnostiske formål?
 • Hvorfor ble definisjonene av «vaksine» og «flokkimmunitet» endret før Covid-19-utbruddet?
 • Hvorfor ble en pandemi erklært når dødsraten i tilfelle var beslektet med influensa?
 • Hvorfor ble det ikke utført tester på genotoksisitet, teratogenisitet og kreftfremkallende egenskaper, og likevel ble vi fortalt at «vaksinen» var trygg?
 • Hvorfor var det ingen skikkelig oppfølging av alle som ble injisert ved bruk av et nytt genterapiprodukt?
 • Hvorfor ble ikke leger og publikum regelmessig påminnet om behovet for å rapportere uønskede reaksjoner på disse nye og eksperimentelle genetiske ‘vaksinene’?
 • Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt under en pågående pandemi, som er i strid med grunnprinsippene i vaksinologi?
 • Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt for de som hadde overlegen naturlig immunitet?
 • Hvorfor ble en ny genterapi lansert etter tre måneder, i stedet for de nødvendige ti årene?
 • Hvorfor ble vi ikke fortalt at flere mennesker døde i den vaksinerte gruppen enn i kontrollgruppen i Pfizer-studien?
 • Hvorfor ble vi fortalt at Covid-injeksjoner var «trygge og effektive» når bevisene ikke underbygget dette?
 • Hvorfor ble – og blir – motstridende røster fra vitenskap og praktiserende medisin diskreditert, straffet og fengslet?
 • Hvorfor ble leger, for første gang i historien, frarådet å behandle en sykdom, og bedt om å vente på en vaksine?
 • Hvorfor ble tidlig behandling frarådet, mens vi vet at det er det viktigste verktøyet for å håndtere enhver infeksjonssykdom?
 • Hvorfor ble effektive og svært trygge medisiner som hydroksyklorokin og ivermektin miskreditert og til og med forbudt?
 • Hvorfor ønsket ikke produsentene av de nye genterapiene at dataene deres skulle publiseres i 75 år?
 • Hvorfor ble Covid-injeksjoner, masker og lockdowns anbefalt for barn når det var kjent at de ikke var alvorlig rammet og ikke spredte Covid?
 • Hvorfor ble Covid-injeksjonene anbefalt under graviditet, når over 80% av babyene gikk tapt i forsøk da kvinner ble vaksinert i første trimester?
 • Hvorfor ble nødgodkjenning garantert når over 2000 mennesker døde i løpet av de første tre månedene etter vaksinasjonsutrulling?
 • Hvorfor er det ingen vitenskapelig ramaskrik etter at over 3500 artikler har blitt publisert som viser bivirkninger av Covid-19-injeksjonene?
 • Hvorfor tolereres interessekonflikter blant medisinske myndigheter, der FDA, EMA og WHO er 80-90 % finansiert av industrien?
 • Hvorfor var det ingen tilstrekkelig utdanning av leger, pasienter og publikum, og dermed ingen mulighet for informert samtykke?
 • Hvorfor og hvordan ble mediene tatt til fange slik at de bare presset én agenda over hele verden?
 • Hvorfor ble og er effektive behandlingsprotokoller, som har eksistert siden 2020, forbudt og erklært ulovlige?
 • Hvorfor blir vi ikke fortalt om de unødvendige dødsfallene som ble tilskrevet Covid, men faktisk forårsaket av iatrogene tiltak (f.eks. Midazolam, ventilasjon) utført tidlig i 2020?
 • Hvorfor ble den grunnleggende rollen til vitamin D-status, kosthold og mikrobiomet ikke kommunisert, når disse tiltakene kunne ha forhindret nesten 100% av Covid-dødsfallene?
 • Hvorfor ble og er en viss medisinsk prosedyre påtvunget mennesker mot deres vilje, mens Nürnberg-erklæringen tydelig motsetter seg dette?
 • Hvorfor er gevinst ved funksjonsforskning, som den som er knyttet til Covid-19, ikke forbudt over hele verden?
 • Hvorfor brukes fortsatt et mRNA-produkt, når vi vet at mRNA blir inkorporert i det menneskelige genomet, og resulterer i produksjon av andre, ukjente, proteiner?
 • Hvorfor har ikke det mislykkede mRNA-konseptet blitt stoppet, når vi vet at det øker sannsynligheten for at mottakeren får Covid-19, og viser dermed negativ effekt?
 • Hvorfor fortsetter disse produktene å bli anbefalt, når minst 17 millioner mennesker antas å ha dødd på grunn av injeksjonene?
 • Hvorfor er det ingen etterforskning av overflødige dødsfall, og økninger i forekomsten av kreft og hjerteproblemer, etc., som startet i 2021, ikke i 2020? Hva gjør vi når de såkalte helsemyndighetene tar feil og forårsaker umåtelig skade? 

  .

  *

  .

  .

  .

  Før  “de feje”  kommer

  for  “godt”  igang

  og udspyer flere ord,

  bør de feje

  for egen dør,

  – blokeret af løgn, tyveri og mord,

  med skarpladte våben

  og mRNA-forgiftede kanyler,

  – men allermest ord

             der fører til mord

  .

  – ja, mere end det :

             fører til massemord

             genocide …  democide

  .

  17 millioner !

  .

  mink eller mennesker ? ,  spørger du,

                        mink OG mennesker   ! ,  svarer hvem,

  ikke de såkaldte “ansvarlige”, 

  men de som søger

  og finder !

  .

    stadig ingen fortrydelse,

  stadig ingen samvittighed,

  stadig flere myrdede

                        og sårede,

  begravet i flere løgne,

  eller påført ufattelige lidelser,

                          på livstid, uden mulighed for benådning,

  for “social tilpasning” og “god opførsel”…

  .

  ” …  and still counting … “

            (  G00gly  Inc.  )

  .

  .

  .

  .

   

   

   

 

 

 

 

Epidemiologisk efterskrift

De politiske tiltag ( lockdowns, sende smittede på alderdomshjem, maskepåbud, isolation/”stuearrest” m.m. ) – ophavet til hele rækken af strategiske tiltag, er ansvarlig for at antallet af døde blev ca 8 gange flere end nødvendigt for disse grupper.

Havde man fulgt de hidtidige strategier ift epidemier/pandemier på videnskabeligt og erfaringsbaseret grundlag, ( og fokuseret på at beskytte de svage, syge og gamle og samtidig holdt samfundet igang, skoler og arbejdspladser igang ), ville antallet af døde kun have været på ca 12,5% af de som døde af “covid19/20”.

Bemærk at de officielle tal er utroværdige, hvilket bidrager til unødig forvirring ( eller tilsløring af facts ? ). Eksempelvis undertrykkes korrelationen mellem udrulning af mRNA-injektioner ( falsk betegnet som “vacciner” ) og den samtidige signifikante overdødelighed.

Jo flere og jo længere lockdowns, jo mere får virus mulighed for at at mutere/udvikle sig nye uafhængige/undslupne vira, som kan skabe næste epidemi ( “markedsført” under misvisende betegnelser som “bølge” eller “variant” ) jo flere nye virus-epidemier ( pga forkert strategi ) – pga stat/myndigheder/private firmaer ( MIC/MIMAC = Det millitær-industrielle-complex / det millitær-industrielle-mediemæssige-akademiske-complex – D.Eisenhower/Jan Øberg ).

For hver gang denne situation gentages vokser risikoen for at virus kommer til at ligne det biologiske menneske-DNA/RNA, hvilket på længere sigt – skridt for skridt – lockdown efter lockdown – og nærmer sig en kunstig skabt smitsom autoimmunsygdom. Det vil i så fald være første gang i evolutionens historie at menneskets eget immunforsvar ikke kan klare virus.

Det er risikoen og de mulige fatale konsekvenser pga af “ledere” indenfor politik/helbred/økonomi/medier, der bilder sig ind at de kan varetage livets grundlæggende vilkår bedre end naturen. Det er et enestående eksempel på klassisk græsk “hybris”, som uvægerligt vil blive efterfulgt af “nemesis”. Når virkeligheden ignoreres, fravælges eller tituleres med “dekreter og anvisninger”,  fører det til menneskeskabte katastrofer – “naturligvis” – hvilket formentlig er intentionen, det dybere bagvedliggende motiv. “overpopulation/depopulation”, “euthanasi”, “fødselskontrol”, “menneskeskabte klimakriser” og “monotankegang” ( “én gud”, “de få udvalgte”, “eneherskere”, “hyrden over fåreflokken”, “menneskehøstere over bønder/markhøstere” , hieraki/hegemoni osv ) er tanker og ideer som karakteriserer den såkaldt “selvudpegede elite” – ophavet bag denne og andre større katastrofer gennem menneskehedens historie.  Jeg kalder historien som vidne. Disse/dette navn- og ansigtsløse ophav – ingen nævnt, ingen glemt – bag det største GENOCIDE nogensinde, vil indskrive sig blandt de største forbrydere i historien, og om muligt overgå deres “forgængere”.

 

 

 

Tidligere kommentarer :

 

MH, 29.12.2022

Danskerne valgte at følge regeringens diktat i 2020. De betaler nu prisen.

Ved de selv, hvilken pris, de betaler?

 

 

OI, 30.12.2022

Rigtigt – i flere tilfælde betales med livet, også mulighed for nyt liv – den højeste pris som findes.

Hvad ved folk om deres sitution – Jeg ved det ikke. Der er en psykologisk mekanisme igang der udspringer af den smerte det indebærer, hvis du erkender at du er ført bag lyset ( og muligvis har ramt dig selv helbredsmæssigt, pga uagtpågivenhed/blind lyalitet/gruppepres og lign. ) som fører til virkelighedsfornægtelse – og det officielle narrativ står altid parat til at gribe og fastholde dig i løgnen/bedraget. Denne psykologiske mekanisme er kun en del af de mange reaktionsmønstre der udfolder sig i efterspillet.

 

 

Sidse Kærsgaard, december 2022

Symptomer
På trods af kun ét enkelt stik i juni sidste år, er jeg efterladt i helvede. Få timer efter: Summen i venstre side af hovedet. Samme nat forstyrret søvn. Efter godt en uge forsvandt søvnen helt, og flere og flere skadevirkninger kom til:

Fatal insomni – Fatal påvirkning af eller skade på hjernen/mistet evnen til at sove. Eksperimenterer med højdosis melatonin – men effekten er desværre udeblivende/minimal. Føler mig som levende død, da det ikke burde kunne lade sig gøre ikke at sove (jf. alle de vigtige processer, som sker under søvn): Søvnobservation i psykiatrien to gange – gjorde kun min tilstand værre. Slet IKKE ok at gemme v-skadede folk væk her, selvom det i DK ofte er det, som sker. Det skal simpelthen stoppe. Ingen/ringe effekt af sovemedicin/søvntilskud. Læge ved Dansk Center For Søvnsygdomme lovede tilbage i oktober, at de ville gøre alt for at finde ud af, hvad ”vaccinen” havde gjort ved min hjerne. Det overholdt de dog ikke. I januar bekræftede søvnprofessor samme sted, at flere kollegaer havde henvendt sig om v-skadede folk i samme situation. Men intet er blevet gjort for at hjælpe os. Han fortalte selv, at de ikke måtte tale højt om det. Det er simpelthen ikke fair.

Intensiverede, brændende, elektriske smerter og voldsom sitren i og igennem hele kroppen. Føles som ”elektrisk tortur” (se cyber torture): Utilstrækkelig udredning fra Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Nægtet 2. opinion på Rigshospitalet trods egen læges henvisning hertil. Ingen held med hjælp fra neurolog i privat regi. Talt med engelsk neurolog. Bekræftede disse vanvittige symptomer efter stikket hos mange andre patienter.

Høj, invaliderende, elektrisk ”tinnitus” i hele hovedet + andre vanvittige lyde, som både kan høres og mærkes (summer og trykker konstant på hjernen forskellige steder + hjerne vibrerer konstant og sender elektricitet ned igennem nakken og videre ud i og igennem hele kroppen). Epicenter stadig i venstre side, hvor det hele startede – men har spredt sig til hele hjernen/kraniet. Hele hovedet vibrerer og udsender varme – ud over selve lydene.

Overaktiveret hørelse, herunder smerter, susen og trykken.

Påvirket syn, ”fluer” for øjnene, ”digitale” billeder/forstyrrelser, herunder konstant bevægelige pupiller. Ofte blodudsprængninger.

Påvirket kulde-/varmeregulering – kulde fra hofte og ned/varme fra hofte og op.

Påvirket mave-/tarmsystem – store problemer med fødeindtag og fordøjelse.

Påvirket blærefunktion.

Voldsomme menstruationsforstyrrelser.

Hævede blodårer (konstateret gummiagtige jf. blodprøver/IV).

Kløe på huden – som oftest særligt fødderne (herunder tør hud og voksagtig hud i ansigtet).

Intensiv sensibilitet over for alle former for elektromagnetiske felter/stråling etc.

( https:// )  +  ehsf.dk 

Konstateret, at samme påvirkning også kommer indefra (test i faraday-miljø etc.).

Konstante muskelsammentrækninger igen og igen over alt på kroppen.

Påvirket vejrtrækning/lunger føles små og stive/pibende vejrtrækning.

Summende hjerterytme – ingen konsensus i hjerterytmen (for mange/for få hjerteslag konstant).

Løbende fået konstateret både arytmi, bradykardi og takykardi – dog uden at der er blevet iværksat yderligere undersøgelser eller plan for noget som helst.

Forsvundne hudlag – voldsom overfølsomhed på huden.

Forandringer i knoglestruktur, muskler og hudlag.

Undersøgt af flere fagfolk i privat regi, som bekræfter forandringerne.

Påvirkning af adskillelige centre i hjernen konstant, som gør det umuligt at få en hverdag til at fungere i forhold til bl.a. koncentration og koordinering etc.

Påvirket personlighed i negativ retning (påvirkning af eller skade i hjernen?) – svært ved at kende mig selv (mærkede allerede fra start, at noget blev lukket ned i mig, da symptomerne startede, så min følelsesmæssige side blev påvirket negativt).

Ingen eller omvendt reaktion på kemisk medicin – selv ved høje doser. Begrænset reaktion på naturlige tilskud (måske grundet det ødelagte mave-/tarmsystem?).

Fået undersøgt mit blod, herunder af dansk iridolog, dansk læge, tysk heilpraktiker og tysk læge, hvor der af flere omgange blev konstateret parasitlignende objekter, metaller, radioaktive partikler, nanopartikler, udefinerbare objekter i blodet samt sammenklistrede blodceller. Jeg ved, jeg ikke er den eneste med sådanne eller lignende blodbilleder efter stikket.

 

 

DS, 28.1.2023

“Our Species is Being Genetically Modified”: Humanity’s March Toward Extinction? Analysis of the Microbiome and Virome

by David Skripac ( personlig data : se nederst )

 

 This year marks a seminal turning point in human history. For the first time since human civilization began, our species is being genetically modified. Vaccine manufacturers have now made it possible for the human genome to be permanently altered—and humanity’s relationship with nature forever changed—by means of an experimental pharmaceutical injection that is being falsely referred to as a “vaccine.”

 

 

Part 1 ( followed by Parts II, III and IV

( https:// )  +  www.globalresearch.ca/humanity-march-toward-extinction/5750260

Part 2

( https:// )  +  www.globalresearch.ca//our-war-against-nature-humanitys-march-toward-extinction/5750321

Part 3

( https:// )  +  www.globalresearch.ca/species-genetically-modified-humanity-march-toward-extinction-analysis-microbiome-virome/5753516

Part 4

( https:// )  +  www.globalresearch.ca/pandemic-species-being-genetically-modified-our-response/5753519

 

 

 

In light of this defining event, I believe we must take a sober look at the motives and acts that are revamping humanity as we know it. Simultaneously, we must examine our increasingly destructive treatment of the natural world. 

In order to investigate the many variables that are hastening the demise of humanity and sabotaging our unique role as stewards of the earth and its billions of plant and animal species, I have divided this study into four main parts, which will appear as separate articles: 

In Part I: The Microbiome and The Virome, we will discover that we are literally swimming in a vast sea of genomic information that was essential for life to begin and flourish on this precious earth and that is still trying to help all species survive. The matrix of organisms that make up the microbiome have built a viromic information stream that has allowed for adaptation and biodiversity to occur on the planet. And that very same viromic information stream is responsible for building the human species.

In Part lI: Our War Against Nature, we will explore how our own reckless behaviour is destroying the environment, thereby moving us toward the sixth mass extinction. By that I mean, I will be covering the real environmental catastrophe, not the billionaire-funded “global warming/climate change” hoax initiated by the Club of Rome and further promulgated by the World Economic Forum (WEF). 

In Part III: What Happened in 2020, we will examine how this real environmental devastation has contributed to the “pandemic” that was rolled out in 2020, that led to the mass experimental injections of unknown substances into human “subjects” in 2021, and that has no foreseeable end. (I put “pandemic” in quotes because of its fraudulent character. Indeed, it is more accurately and aptly described as a plandemic, a scamdemic, a pseudo pandemic or any other term indicating fakery.)  

In Part IV: Our Response, we will analyze the irresponsible and irrational response of most people on the planet to this so-called pandemic. 

Parts II, III and IV will be published later by Global Research.

 

*

 

The Microbiome
The microbiome (derived from the Greek words micro, meaning “small,” and biotikos, meaning “pertaining to life”) is a massive ecosystem consisting of trillions of microorganisms. Incredibly, some 40,000 species of bacteria, 300,000 species of parasites, 65,000 species of protozoa, and between 3.5 million and 5 million species of fungi inhabit the environment around us and live in or on the human body. This complex world of microorganisms continually secretes a sea of viruses, which serve as a communication network for the bacteria, parasites, protozoa, and fungi. And, as we will discover shortly, these viruses have always been here to help us, not hinder us. In other words, they are life-affirming, not death-inducing.
Here’s a hint of the microbiome’s intricacy, incredible diversity, and infinitesimal size: The number of genes within the fungal kingdom is at least 125 trillion! The human genome, by comparison, consists of a mere 20,000 genes. A fruit fly has 13,000 genes, a flea 31,000. Thus, in terms of genetic complexity, the human genome has just a tiny fragment of genetic information compared to the vast world of genomic information contained within the microbiome.
One fascinating aspect of the microbiome is its symbiotic communication network, which allows the transmission of protein information from one microorganism to one another. For example, the mycelial network (a matrix of fine white filaments) in fungi allows the fungi to communicate with each other over distances that can stretch to several kilometers. These mycelial structures are capable of transferring mineral and protein resources more than a kilometer. How? They use light energy and electrons that flow through the pathways within the soil system. In this way, the microbiome helps plants and other multicellular life forms flourish. It is no exaggeration to call the mycelial network in the fungal kingdom the literal “brain” of the planet. Incidentally, all of the tiny, intelligent organisms that make up the microbiome are powered by the biophotonic energy of the sun.
Hard as it is to fathom, at least 1.4 quadrillion bacteria and 10 quadrillion fungi live inside the human body. Within the human colon alone are 3.8 x 1013bacteria cells. Every single organ in the body, including the brain, has its own microbiome. The purpose of the bacteria and fungi in our bodies is to nourish and nurture our cells, keeping us healthy and in equilibrium with the larger microbiome surrounding us. 

 

*

 

The Virome
The virome is the immense world in which Mother Nature’s messengers exist. It is composed of trillions upon trillions of viruses produced by the aforementioned microbiome’s bacteria, parasites, protozoa, and fungi.
The average adult human body contains 1 x 1015 viruses. By contrast, in the air enveloping the earth there are 1 x 1031viruses; in the earth’s soil there are 2.5 x 1031 viruses; and in the earth’s oceans there are 1.2 x 1030viruses. To provide some perspective on these awe-inspiring numbers, 1 x 1031is 10 million times greater than the number of known stars in the entire universe.
Simply put, a virus is genomic information, either DNA or RNA, wrapped in a protein envelope. The small strands of protein protruding outward from the outer surface of a virus’s protein envelope are called spike proteins. Viruses are not living organisms. They do not produce their own fuel. They have no metabolism for producing energy. And they cannot reproduce.
Viruses have been traveling globally, above the atmospheric boundary layer, for millions of years, long before machines for air travel were invented. Their genetic codes have been blanketing the earth for eons, creating biodiversity and allowing for adaptation throughout the ecosystem. By adaptation, I mean that viruses are always seeking to adapt their genetic codes for the purpose of creating resilient health in all of the planet’s life forms. It is ridiculous to suggest that, in order to travel from one region of the globe to another, a virus must hop on an aircraft, as RAND’s National Security Research Division would have us believe.
Furthermore, viruses—including coronaviruses—do not come in waves and then disappear without a trace, only to miraculously reappear later in the same spot or a different one. Instead, viruses never leave, never expire. They inhabit every element in the environment around us. In short, they are omnipresent and ever-present.

Our relationship with particular viruses can change as a consequence of our harmful actions toward nature. Whenever humans poison and pollute the air, soil, and water, they create an imbalance between humanity and the virome—an imbalance that can cause us to come into disequilibrium with a particular virus.
Unfortunately, the allopathic medicine regime, which plutocrats John D. Rockefeller and Andrew Carnegie forced on most of the world with their 1910 Flexner Report, still has a large segment of the scientific community believing that bacteria, fungi, and viruses are our enemy.

The foundation of Rockefeller’s allopathic medicine scheme is Louis Pasteur’s flawed “germ theory,” which claims that outside microorganisms such as bacteria and viruses attack, invade, and infect the body, thereby causing disease.

Most of the Western world credits Pasteur (1822–1895) with playing a fundamental part in establishing what we call “modern medicine”—a paradigm that traces the origin of each disease to a single germ.
Without Pasteur’s theory, most modern drugs would never be produced, promoted, or prescribed—a fact that explains why today’s medical establishment and its codependent pharmaceutical industry refuse to recognise their flaws or own up to their ineffectiveness. 

By contrast, “terrain theory,” which was initiated by Claude Bernard (1813–1878) and later built upon by Antoine Béchamp (1816–1908), alleges that the terrain—that is, the internal environment of the body—and not an external germ determines our health or lack thereof. What Béchamp referred to as “terrain” is very close to what modern medicine has now termed the innate immune system. As we will see in the following paragraphs, Béchamp was definitely on the right track in discovering how the human body really interacts with the outside environment.

Unlike Pasteur, Béchamp did have an academic background in science. He believed disease to be a biological result of the changes that take place in the body when its metabolic processes become imbalanced. When the body is in a state of imbalance, Béchamp alleged, germs become symptoms that in turn stimulate more symptoms, which eventually lead to disease.
Although Béchamp was moving in the right direction with his terrain theory, Rockefeller’s germ-dependent pharmaceutical tyranny has prevailed, due largely to substantial infusions of money, which Rockefeller and Carnegie gladly supplied in the form of grants to universities, hospitals, and medical research facilities. Their “philanthropic” largess, which easily exceeded $100 million, enabled them to influence the policy of the entire US medical establishment and eventually most of the Western nations, steering them toward an exclusively chemical-based allopathic regime.   

I contend in this article that, contrary to what Rockefeller medicine has been teaching us for over one hundred years, viruses are not here to attack our cells or to harm us in any other manner. On the contrary, the DNA and RNA genetic molecular information contained within the viruses are literally the building blocks of life on earth. To use a modern analogy, we can think of a virus’s information stream as a software update carrying important molecular intelligence that can be uploaded, when required, to any cell of a living multicellular organism—including any one of the 70 trillion cells contained in the human body. Our cells regulate which new genomic information is received and which information is not received. The viruses are simply seeking to adapt to the cells for the purpose of creating resilient human health.

A word here about the immune system. There are two kinds of immunity: innate and adaptive.
The innate immune system is the initial and primary means by which our bodies interact with a virus. The innate system helps the body find a genetic balance with each new viral update that is being presented to it. The body does not need to replicate or reproduce the new viral information after more than 4 or 5 days of updates.

The innate immune system functions on healthy boundaries in the human body, such as the physical barriers between the gut and the bloodstream, or on the blood vessels that tightly regulate the movement of ions, molecules, and cells between the bloodstream and the brain (termed the blood-brain barrier), or at the genetic level in our cells (like the mutagen proteins in our cells). Also, the innate immune system operates through a variety of enzymes—like the APOBec3A/3G and CAS9. These enzymes are now considered central to innate immunity.
The adaptive immune system is the secondary means by which our bodies interact with viruses.
The adaptive system mounts a highly specific response to a virus by utilizing the body’s white blood cells, known as lymphocytes (B cells and T cells). The B cells are responsible for releasing antibodies into the bloodstream. Antibodies are the body’s second—not first—method of interaction with a virus after it receives a new viral update or after it develops an imbalance with a particular virus. Antibodies are specific, targeted defences. They usually show up on the scene 3 to 6 weeks after the body’s initial exposure to a virus. Simply put, antibodies act like a cleanup crew, assisting the body in cleaning out viruses and bacteria that are no longer needed. Meanwhile, the T cells are responsible for stimulating the B cells into making antibodies.    

To understand how quickly the human body adapts when exposed to the virome, consider a seven-day-old infant. He has 1 x 108 virus particles in just one gram of feces. Even though that child does not have the capacity to develop any antibodies at such an early stage in life, he nonetheless instantly adapts to these virus particles, remaining perfectly healthy. Instead of developing a fever, he remains in stable equilibrium—homeostasis—with the virome, both microbially and genetically. That fact alone proves that we do not interact with the virome through our adaptive immune system but, rather, interact with it through our innate immune system.

What is the key takeaway from these facts? To me, it is that the body’s decision to take in genetic information is a highly intricate and controlled biological process. There are numerous ways our bodies stay in equilibrium with the huge sea of genetic information that we breathe in and come into contact with every moment of our lives.
Since a virus is not a living organism, our innate immune system cannot kill viruses—nor would it want to. Instead, as mentioned above, the innate immune system simply comes into genetic balance with a new virus. It does this by replicating or receiving updates from that virus—and by immediately responding to that new viral upload. Once genetic balance has been achieved, typically 4 to 5 days after initial exposure to the virus, our innate immune system refuses to receive further updates.
From these facts, we may conclude that humans cannot stop an “epidemic” from occurring, nor can they change the trajectory of an epidemic. In other words, it is useless—actually, worse than useless: it is harmful—to try to check an always-helpful virus by deploying an unapproved experimental gene-editing device that is designed to produce an antibody response (otherwise known as an adaptive immune system response induced by the injection). That antiquated scientific model is biologically illogical and can never work. We now know that it interferes with our beautifully designed innate immune system, which is perfectly capable of handling any virus with which we may develop a temporary imbalance. (Exactly how we develop an imbalance with a particular virus, like the HIV virus or any coronavirus, will be explained later in the article).
Furthermore, contrary to the official narrative propagated by vaccine makers and governmental health agencies around the world, our immune systems do retain a memory of the viruses that our bodies have interacted with and of the genes that were inserted naturally—upon receiving a new viral update—into our cells. In the innate immune system, for instance, the Cas9 enzyme, which is responsible for cleaving excess DNA when too much of a viral upload is presented to a cell, is the natural memory data bank that will remember which DNA pattern it encountered.
In addition, the permanent records kept by an innate immune system are passed down to succeeding generations of humans, who therefore will never have an inflammatory-inducing reaction to a particular virus. Even in the adaptive immune system, the B cells (the source of antibodies) and T cells (the B cells’ stimulus) provide lasting immunity. 

A multipronged NIH study presented by the Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) in 2008 proved conclusively that antibody immunity can last for a lifetime. In that study, a group of scientists, led by Dr. Eric Altschuler, collected blood samples from 32 survivors—between the ages of 91 and 101—of the 1918 Spanish Flu pandemic. (Actually, the correct name for that pandemic is the Kansas Flu—its place of origin.) To their amazement, the scientists discovered that, almost a century later, all of the study’s participants still carried the antibodies to the same strain of influenza.
Based on the findings of that 21-year-old study, we can dismiss the propaganda foisted upon us by the mainstream media and medical organizations. It is not true that natural immunity to the SARS-CoV-2 virus may wear off six months to a year after initial exposure. And it is not true that an experimental injection is the only way one can reach immunity. Such unfounded claims are simply ruses invented to further the avaricious agenda of the pharmaceutical industry and the other technocrats operating behind the scenes. 

Bottom line: The power of natural immunity will always outperform any perceived immunity to a virus said to result from an injection, whether experimental or government-approved.
Biologically speaking, all life on earth is built from the RNA and DNA molecular genetic sequences contained in viruses. These viruses are exquisitely designed genetic delivery systems essential to initiating and sustaining life on earth. In fact, more than 50 percent of the 20,000 genes inherited by today’s humans were inserted millions of years ago into the mammalian genome by these tiny marvels of nature. At least 8 percent of those genes were inserted by RNA retroviruses similar to the HIV retrovirus. (A retrovirus is an RNA virus which inserts a DNA copy of its genome into the host cell in order to replicate itself.) Equally intriguing is the fact that millions of years ago retroviral updates played a key role in the emergence of placental mammals.
Interestingly, a 2017 study published by the National Institute of Health (NIH) demonstrates that many of us are carrying the HIV retrovirus without even knowing it. In this study, the researchers “explored non-human sequence data from whole-genome sequencing” the blood of 8,240 adults living in the US and Europe—none of whom were ascertained to have any infectious disease. They found that a full 42 percent of the participants tested positive for the presence of 94 known viruses. These viruses included the HIV virus, the hepatitis B virus, the hepatitis C virus, and the influenza virus.                                                                      

We have been trained by the medical community and the corporate-controlled media to believe that the HIV virus should predominate in people living in Sub-Saharan Africa. After all, we are told, 95 percent of all “HIV positive” cases come from that region of the globe. If that were the case, we would expect to see in other regions very little HIV and a far higher prevalence of, say, hepatitis C or influenza. Not so: It is just the reverse! In fact, the 2017 study found a fivefold higher prevalence of the HIV virus than of hepatitis C and influenza in those 8,240 asymptomatic Americans and Europeans. Amazingly, each one was completely in balance with the HIV virus, even though none of them had ever travelled to Africa. We must conclude from this study that not only has the world completely misunderstood the prevalence of the HIV virus in all corners of the globe but that our fear of it—and of the virome in general—is entirely unjustified.
Given that many powerful organizations, both public and private, profit from the huge grants and donations that perpetuate the endless AIDS movement, it is unsurprising that no scientific peer-reviewed study has been done to provide conclusive evidence that a virus called HIV causes a disease named AIDS. Were any such study to be undertaken, it would prove that the HIV-leads-to-AIDS hypothesis is baseless and, more to the point, fraudulent.
The question scientists should be focusing on is: What is taking place in Sub-Saharan Africa that is creating such an abnormal relationship between people living in that area and the HIV retrovirus, causing 95 percent of them to test HIV-positive?
For an answer to that question, we need to look at the terrain where viruses reside and stay in balance with the human body. (By “terrain” I mean a geographic area with its associated ecosystem. I am not referring here to the aforementioned Bernard/Béchamp terrain theory.) When a terrain is disrupted by anything unnatural to it—for example, poisoning of the environment by irresponsible human behaviour—the viruses become overexpressed and the body’s balance with the virome is lost.
Taking account of the terrain, we find that the number one factor common to all so-called infectious disease epidemics or pandemics is the destruction of the ecosystem. In other words, the natural terrain has been altered by irresponsible human behaviour to such an extent that our innate adaptation to all the genetic information surrounding us is undermined.
It is not that the viruses are causing a disease. Rather, it is that they are simply presenting the body with a new genetic adaptation option. The body’s innate immune system then determines how much of that new information it will absorb. If the cells are in dire need of repair—perhaps as a result of poor dietary choices, a sedentary lifestyle, or toxicity in the environment—the virus will create an inflammation event as the body goes through its regenerative process. This is usually accompanied by a fever, loss of appetite, and an elevated white blood cell count. Such an inflammatory event is what we commonly refer to as “the flu.”
What we derogatively call an inflammatory event—implying it is bad for the body—is actually a part of the body’s healing process. The inflammation is needed to create regeneration within the body. It is acting on behalf of the body, not against it. But if the body’s microbiome is replete instead of wanting, it will not need an update, and therefore no inflammation will take place.
In the case of Sub-Saharan Africa, the ecosystem is dying. The collapse of nutrient-rich soil systems, poor water hygiene, a lack of basic sanitation, a chronically undernourished population, and the complete elimination of traditional organic farming—overtaken by the oxymoronic Green Revolution, foisted on developing countries by industrial agriculture—have caused a large portion of that population to develop an imbalance between their innate immune system and the environment. The syndrome known as “AIDS” is an expression of that imbalance. The HIV virus, which was first discovered by French virologist Luc Montagnier, has been falsely accused of being the primary culprit responsible for AIDS—a form of guilt by association. In actual fact, the HIV virus is benign and is not trying to take over the mechanics of any cell.
The real root of the problem is that the innate immune system of the Sub-Saharan African people has been degraded by a lack of nutrition to such an extent that they are falling prey to a myriad of illnesses, which have been collectively grouped under the single title “AIDS.” However, instead of coming to terms with the reality of what the dire ecological disaster is causing, “scientists” are blaming the HIV virus as a cover to hide decades of government and corporate environmental and economic crimes.

From the information covered thus far, we can rightly conclude that it is impossible for viruses or pathogens to create infectious disease pandemics and epidemics—for there is no such thing as an infectious disease in the traditional sense of the term—examples being “AIDS,” “Ebola,” and other unfounded “viral” pandemics. Yes, pharmaceutical propaganda has been pushing the infectious disease paradigm on world thought for centuries. But the belief that such diseases exist is no more than an outgrowth of Pasteur’s debunked germ theory. What we commonly refer to as an epidemic or a pandemic is simply the result of a degraded innate immune system showing up in a segment of the planet’s population. The reasons for this degradation can include chemical poisoning from herbicides, pesticides, or genetically modified foods, which we will look at in more detail below. 

As we can see by the above description of the virome, it is no exaggeration to say that the virome is the language of all life on earth. We are literally swimming in a vast sea of genomic information that was essential for life to begin and flourish on this precious earth and that is still trying to help all species survive. The matrix of organisms that make up the microbiome have built a viromic information stream that has allowed for adaptation and biodiversity to occur on the planet. And that very same viromic information stream is responsible for building the human species.

Thus, humans are not separate from the virome and the microbiome but are, rather, integral to the virome and microbiome’s vast, complex ecosystem. Yet we have increasingly placed ourselves in direct opposition to the very living system of which we are an intrinsic part: nature.
*
Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

 

*

 

David Skripac has a Bachelor of Technology degree in aerospace engineering. During his two tours of duty as a captain in the Canadian Air Force, he flew extensively in the former Yugoslavia, Somalia, Rwanda, Ethiopia, and Djibouti. Using an inquisitive mind, a keen eye for detail, and problem-solving skills honed during his university years and throughout his career, David devoted over one hundred hours to researching the latest scientific findings in the fields of virology and microbiology to bring this article to fruition. 

 

 

OI, 28.1.2023

David Skripacs analyse er samlet her i bogform/PDF :

( https:// )  +  www.globalresearch.ca//our-species-genetically-modified-witnessing-humanity-march-toward-extinction-viruses-firends-not-foes/5763670

 

 

Maria von Ebner-Eschenbach, 21.3.2023

… nu lokker de mRNA-teknologien i folk via “influenzavacciner”, “kræftvacciner” og tilsvarende falske varebetegnelser. Folk bliver stadig ikke informeret om det reelle indhold og dets konsekvenser – og kan derfor IKKE give informeret samtykke – men folk aner hverken ud eller ind, så derfor må de lide eller dø, uden nogensinde at kende de egentlige årsager – bortset fra de konkrete løgne og trusler de overdynges med og (bogstaveligt) begraves i …

 

 

Added 12.10.2023

 

 

https:/***/ww***w.conservativewoman.***co.u***k/mrna-vaccines-must***-be-banned-once-and-for-all/

( remove *** and you have the full link )

 

 

mRNA ‘vaccines’ must be banned once and for all

THOSE of us who knew from the beginning that the sequence of CoV-SARS-2 contained inserts which could not have possibly occurred naturally, and were similar to ones that had already been published from the Wuhan laboratory, have had to endure unbelievable scorn, scientific ostracism and the ignominy of being ‘cancelled’ by the MSM as well as by professional colleagues for nearly three years now.

In the summer of 2020 a paper I co-authored, describing the findings of an Anglo-Norwegian team of scientists who had demonstrated unique ‘fingerprints’ of laboratory manipulation in the Covid virus, was suppressed in both the US and UK. This was at the time that the World Health Organization, leading science journals and others were going to huge lengths to persuade us that Covid was a natural occurrence, and that we should spend a lot more money to fight any such future threats. 

Only now does the Telegraph (uncritically) report that the US government is no longer going to fund the research it denied doing for nearly three years and the MSM sat on. Yet it has been an open secret for anyone who follows primary sources of information (the ones ignored by the MSM and the BBC specifically, reported as misinformation by Ofcom and targeted by the Orwellian Counter-Disinformation Cell of the UK government) that mRNA vaccines did not do what it says on the vial, as it were. 

First the ‘vaccine’ did not stay at the site of injection as promised but travelled throughout the body and were found at post-mortems to be everywhere. 

Accusations of dramatic variations in batch-to-batch variability – an absolute ‘no no’ in vaccine manufacture protocols – which could explain why side effects were more common in some batches than others were denied but were borne out by definitive Danish research reported here. https://www.conservativewoman.co.uk/vaccine-dangers-is-this-the-strongest-evidence-yet/  These alarming concerns seem to have been brushed off by the regulators when they should have immediately begun investigating them in depth. 

All the while the regulatory authorities and politicians, parroting their ‘highest standards’ assurances, have repeatedly declared the mounting disturbing UK Yellow Card and US VAERS adverse event reports to be nothing to be worried about. 

Last June, whistleblowers led by the scientists Sucharit Bhakdi and Kevin McKernan raised an entirely new issue of concern – that of serious levels of DNA contamination. Once again this was ignored by the MSM. Though quite happy to report the odd side effect from the vaccines as an excuse to point out that they are extremely rare, they have never addressed the increasingly problematic official ‘safe and effective’ mantra.

Finally there was a small breakthrough. An isolated but braver branch of the MSM in the form of the Spectator Australia has finally blown the lid on serious levels of contamination of both Pfizer and Moderna mRNA Covid vaccines. The article describes how the genomics scientist Kevin McKernan from Boston used Pfizer and Moderna vials as controls in a study only to find that they contained highly significant DNA plasmid contamination. It reports that McKernan was alarmed to find the presence of an SV40 promoter in the Pfizer vaccine vials, a sequence that is ‘used to drive DNA into the nucleus, especially in gene therapies’ and that this is ‘something that regulatory agencies around the world have specifically said is not possible with the mRNA vaccines’. These SV40 promoters are also well recognised as being oncogenic or cancer-inducing.

Others have confirmed these findings. A German biologist whistleblower has found contamination rates of up to 354 times the recommended limit. All this has been reported to the US Food and Drug Administration (FDA). It is highly significant.

To put it bluntly, this means that they are not vaccines at all but Genetically Modified Organisms that should have been subject to totally different regulatory conditions and certainly not be classed as vaccines. This has been recognised by the Australian version of the FDA, the TGA, which has changed the picture so much that the Premier of Victoria Dan Andrews, who was the greatest proponent of the vaccine and of its mandatory use, has resigned – though at the time of writing the vaccine has not been mentioned as the reason for his resignation. (Paula Jardine reported in these pages in December 2021 on this regulatory sleight of hand in granting vaccine Emergency Use Authorisations for what were gene therapies.

All this data, which is slowly breaking through into the public domain, comes hard on the heels of the latest findings that booster vaccines actually increase the chance of getting infected by 3.6 times. This is according to an in-depth study published by the Cleveland Clinic, one of the largest health care organisations in the world, who monitored their staff as well as patients. 

It gets worse. Supporters of this technology have claimed that it can be adapted to chase new variants. But it can’t. The results of bivalent vaccines (with components against at least two variants) are seeing the same result. Authors of the Cleveland study say that ‘there is not a single study that has shown that the Covid-19 bivalent vaccine protects against severe disease or death caused by the XBB lineages of the Omicron variant. At least one prior study has failed to find a protective effect of the bivalent vaccine against the XBB lineages of SARS-CoV-2.’

In one study, all bivalent-vaccinated mice which were challenged with Covid became ill.

This was predicted by many of us as the SARS viruses are subject to immunological imprinting: that is, once they have seen a vaccine they will make the same response to any close variant (this is also known as ‘antigenic sin‘) making further vaccines not only useless but more dangerous as they induce antibodies that enhance infection  (ADE antibodies), not cross reactivity as has been claimed by the manufacturers.

This is not the end of the issues with the mRNA ‘vaccines’. Several immunology studies have shown that the boosters induce an antibody switch from neutralising subtypes to tolerising subtypes as well as inducing significant T cell suppression, all of which will encourage new infections and suppress the immune response to cancer.

At the end of last year I reported that I was seeing melanoma patients who had been stable for years relapse after their first booster (their third injection). I was told it was merely a coincidence and to keep quiet about it, but it became impossible to do so. The number of my patients affected has been rising ever since. I saw two more cases of cancer relapse post booster vaccination in my patients just this last week.

Other oncologists have contacted me from all over the world including from Australia and the US. The consensus is that it is no longer confined to melanoma but that increased incidence of lymphomas, leukaemias and kidney cancers is being seen after booster injections. Additionally my colorectal cancer colleagues report an epidemic of explosive cancers (those presenting with multiple metastatic spread in the liver and elsewhere). All these cancers are occurring (with very few exceptions) in patients who have been forced to have a Covid booster whether they were keen or not, for many so they could travel. 

So why are these cancers occurring?  T cell suppression was my first likely explanation given that immunotherapy is so effective in these cancers. However we must also now consider DNA plasmid and SV40 integration in promoting cancer development, a feature made even more concerning by reports that mRNA spike protein binds p53 and other cancer suppressor genes. It is very clear and very frightening that these vaccines have several elements to cause a perfect storm in cancer development in those patients lucky enough to have avoided heart attacks, clots, strokes, autoimmune diseases and other common adverse reactions to the Covid vaccines.

To advise booster vaccines, as is the current case, is no more and no less than medical incompetence; to continue to do so with the above information is medical negligence which can carry a custodial sentence.

No ifs or buts any longer. All mRNA vaccines must be halted and banned now.

 

 

*

 

 

Koronavaksinen oppfyller alle kriterier for å være et genmodifisert produkt. Her vist av genetiker Alexandra Henrion Caude, tidligere forskningsdirektør ved tilsvarende FHI i Frankrike.

Oversatt og bearbeidet av hemaliden engelske originalen her. Dr. Henrion Caude er tilknyttet den tyske foreningen av leger og forskere for helse, frihet og demokrati. Hun er tidligere forskningsdirektør ved det nasjonale forskningsinstituttet i Frankrike, INSERM.

Det er ikke en vaksine, men den oppfyller alle kriterier for et genmodifisert produkt. Koronavaksinen inneholder syntetisk produsert modifisert mRNA pakket i lipide nanopartikler. Disse har evnen til å transfektere cellene våre.

Transfeksjon er prosessen med ikke-viral genlevering til mottakerceller. DNA, RNA, messenger-RNA (mRNA), RNA (siRNA), mikroRNA (miRNA) og kort hårnåls-RNA er eksempler på eksogent nukleinsyremateriale (shRNA).

Det er ikke en vaksine fordi

Koronavaksinen sirkulerer i kroppen og i cellene uten å bli oppfattet som fremmed, i motsetning til partikler fra vanlige vaksiner.
I 2021 ble formålet med vaksinasjon revidert og definisjonen endret. Ifølge den nye standarden for “vaksiner” trenger den ikke å skape immunitet mot en sykdom. Det er nok at den gir en immunrespons, selv om denne er uspesifikk eller ugunstig.

Inn i cellene “kaprer” det modifiserte mRNAet cellene for å tvinge dem til å produsere fremmede proteiner. Denne prosessen er til dels uforutsigbar.

Ikke en vaksine fordi

Etter en mRNA-basert injeksjon regnes vi fortsatt som uvaksinert i ytterligere to uker. Det betyr at eventuelle bivirkninger, inkludert sykehusinnleggelse og død, som kan oppstå i løpet av denne tiden ikke regnes som vaksinerelatert. Om i det hele tatt rapportert. Da er det vanskelig å argumentere for eventuelle erstatningskrav.

Du er ment å ta jevnlige oppfriskningsdoser, det strider med hva en vaksine skal være. Dette gir vedvarende produksjon av antigenet, muligens flere antigener. Det skiller seg fra en naturlig infeksjon der antigenet virker midlertidig. Den pågående produksjonen av det samme antigenet svekker immunforsvaret.

Et modifisert mRNA-produkt

Det er ikke messenger RNA (mRNA), men modifisert mRNA (modRNA). Dette etterligner mRNA, men har helt andre funksjoner. Dessuten er det sammensatt av en ny syntetisk, genetisk kode. Én bokstav i den genetiske koden, U, naturlig uridin, er erstattet med pseudouridin, et syntetisk N1-metyl-pseudouridin. (mΨ).

Det er modRNA fordi det er ukjent om og når produktet brytes ned. Endringen av U til Ψ gjør modRNA mindre inflammatorisk og øker levetiden fra timer til måneder. De mulige effektene av disse modifikasjonene er i stor grad ukjente. I motsetning til naturlig mRNA, som nedbrytes raskt, har modRNA fra Covid-19 “vaksiner” blitt påvist i blod i opptil 28 dager og i vev i opptil åtte uker etter injeksjon.
Piggproteinet produsert som et resultat av det injiserte modifiserte mRNA har vist å kunne sirkulere i blodet i opptil seks måneder etter injeksjon.

Undertrykker vårt medfødte immunforsvar

Det er modRNA fordi sekvensen også ble endret ved å øke innholdet i G (guanin) og C (cytosin). Dette kalles kodonoptimalisering, og endringen undertrykker vårt medfødte immunforsvar. Det er problematisk fordi dette er vår første forsvarslinje mot invaderende mikroorganismer.

Forurenset med DNA

I tillegg til modifisert mRNA, er det funnet store mengder forurensende DNA i “vaksinen”. Denne forurensningen gir risiko for å integreres i vårt eget genom. Les mer om DNA-forurensning her.

Forurensningene skyldes en endring i produksjonsprosessen. I den første produksjonen, brukt i de kliniske studiene, ble modifisert mRNA produsert ved in vitro-transkripsjon fra syntetisk DNA etterfulgt av ren PCR-amplifikasjon.
I den modifiserte produksjonen, den som ble brukt på befolkningen, ble viral RNA transkribert til DNA og klonet til bakterielle plasmider. Det forurenset produktet ved en blanding med bakterielt DNA og viralt DNA.


Statens legemiddelverk bekrefter forurensing av DNA, men hevder at dette er uproblematisk.
I denne videoen forklarer professor Eivind Hovig (UiO) hvorfor koronavaksinene er genterapi.
Lov og Helse har en artikkel der flere forskningsresultater om levetid av “vaksinen” i blodet oppsummeres.


Ble ikke laget for å forbli i muskelen

“Vaksinen” ble ikke laget for å holde seg i muskelen, men for å gå til blodet og lymfeknuter. Til og med til morsmelk. Lipidnanopartiklene, som omslutter modRNA, forblir ikke i blodet, som i tilfellet med en konvensjonell vaksine. I stedet kan de komme inn i hvilken som helst celle i kroppen vår, inkludert hjerte, hjerne, lever, nyre, lunge, milt, mage, eggstokker og testikler.

Lipide nanopartikler er inflammatoriske og giftige. Gjentatte injeksjoner øker skaden på våre celler og kan drepe dem. En alvorlig bivirkning er myokarditt og perikarditt: betennelse i hjertet, spesielt hos yngre. Betennelsen skyldes trolig et angrep på celler av de injiserte partiklene og produksjon av piggproteinet.

Nei, “vaksinen” er ikke trygg

Hvordan kunne myndighetene si at “vaksinen” er trygg når de ikke kunne forutse hva våre kropper – omgjort til “fabrikker”, ville produsere av mengder og typer antigener?

Trygg dosering finnes ikke fordi ingen kan forutse mengden som vil produseres av cellene våre. mRNA-teknologi gir produkter med uforutsigbare biologiske effekter. Når du erstatter U med Ψ i den genetiske koden til modRNA, endrer det avlesningen som normalt brukes til å koble aminosyren til det fremtidige proteinet av ribosomene. For eksempel:

Hvis en budbringer leser ALE-XAN-DRA med hver av de tre kodoner eller basetriplett som koder for en bestemt aminosyre, vil en såkalt frameshift gjøre at det leses LEX-AND-RA i stedet. Resultatet vil være et endret og forkortet protein: “RA” er ufullstendig for å kode for en tredje aminosyre. Virkningen er i beste fall nøytralt, i verste fall dødelig.

mRNA-“vaksinen” kan integreres i DNA fordi sekvensen som tilsvarer et fragment av modRNA ble funnet i menneskelige blodceller. Det er ingen tvil om at mRNA-“vaksinen” kan transformeres til DNA via en prosess kalt reverse transkripsjon. Forsøk med humane dyrkede celler viste at modRNA “vaksinen” ble vist å aktivere LINE-1. Elementer som bærer reverse transkriptase, som er i stand til å omdanne mRNA-«vaksinen» til DNA.

Piggprotein funnet i cellekjernen

I tillegg ble mRNA-et som koder for piggproteinet uventet funnet i cellekjernen. DNA-forurensningene i BioNTech/Pfizer modRNA-injeksjonene inneholder en apekattvirussekvens, Simian Virus-40 (SV40). Denne muliggjør transporten av DNA til cellekjernen. Dette øker ytterligere risikoen for at det fremmede DNAet fra forurensningene kan integreres i genomet til cellene våre. Med ukjente konsekvenser.

Hvis dette skjer i mannlige eller kvinnelige kjønnsceller som er involvert i befruktning, vil avkommets genom være modifisert også. Enhver genomisk integrasjon av en “vaksine”-avledet sekvens vil trolig lede til et fremmed gen og avvikende genregulering. Sistnevnte kan aktivere kreftgener og undertrykke gener som hindrer kreft.

Denne risikoen forsterkes av at “vaksinen” svekker immunforsvaret og resultatet kan bli “turbokreft”. I den offisielle omtalen av produktet side 16 her, som ble godkjent av EMA, står det: “Verken gentoksisitets- eller karsinogenitetsstudier ble utført”.

Egenskaper til modifisert mRNA

Det injiserte, syntetisk modifiserte mRNAet (modRNA) “kaprer” cellene våre ved å tvinge dem til å produsere fremmede protein (er). Noen er ment å bli produsert, som spike-proteinet, mens andre ikke er det. Uønskede proteiner oppstår gjennom mRNA-fragmentering og såkalt frameshifting under translasjonsprosessen. Produksjonen av proteinene fra modRNA har ingen av-bryter og kan pågå i alle organer. Derfor kan immunforsvaret vårt ødelegge friske celler. Èn konsekvens kan være at immunforsvaret ødelegger celler som var helt friske.

En viktig egenskap ved naturlig mRNA er forvrengt

For det første er proteinprodukter til naturlig mRNA et cellespesifikke. Det garanterer justeringer i sanntid etter behov. Derimot leverer lipide nanopartikler modRNA blindt. DNA blir referert til som “livets bok”. Den finnes kun i cellekjernen, unntatt under celledeling.

Mens alfabetet vårt består av 29 bokstaver, består DNA av bare 4 bokstaver: A (adenin), T (tymin, som i mRNA erstattes av U (uridin)), G (guanin), og C (cytosin).

Gjennom prosessen referert til som transkripsjon, kopieres gener i DNA til mRNA med tilsvarende bokstaver. mRNA går ut av cellekjernen hvor ribosomer avleser mRNAet og hvor den omdannes til protein gjennom en prosess kalt translasjon.
DNA-kan sees som en bakebok der mRNA tilsvarer en oppskrift og proteinet er kaken. Celler utfører en rekke oppgaver som trenger spesifikke proteiner, kakene.

Hvilke sett av proteiner som produseres, justeres kontinuerlig basert på alder og aktivitet. Enten vi sover, spiser, trener, drikker alkohol eller tar medisiner. Når vi produserer et fremmed protein, kreves det ekstra energi og det forstyrrer cellenes kontinuerlige oppgaver.

Enda en egenskap er forvrengt

For det andre er naturlig mRNA-produksjon underlagt ekstremt presis regulering med kort levetid. Dette gir rask tilpasning til skiftende betingelser. I motsetning er syntetisk modRNA laget for å øke produksjonen av proteinet uten en av-bryter.

I motsetning til modRNA, er levetiden til naturlig mRNA strengt regulert. Levetiden kan naturlig reduseres med forskjellige mekanismer, for eksempel: Negative “meldinger” som reduserer eller stopper produksjon av ekstra mRNA. Regulering av mikroRNA som virker på en cellespesifikk måte. Og enzymer, RNaser, som bryter ned mRNA.

mRNA bærer som oftest en merkelapp, en lang A-bokstavrekke kalt en polyadenyleringshale, som brytes ned over tid. Lengden på denne er med på å bestemme hvor langlivet en RNA er.


Professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk (UiO).
– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant. Han skriver til hemali:

– Levering av nukleinsyrer, som er det som kalles genterapi, har blitt omdefinert til å bli kalt vaksiner dersom de gis med forebyggelse av sykdom som formål.

– Konsekvensene av en slik omdefinering er at kravene til kontroll kan reduseres, siden genterapi er underlagt strengere regler.  Det er grunn til å være ytterligere aktpågivende når det er ikke vanlig RNA som gis, strengt tatt, men kjemisk modifiserte RNA-molekyler for å øke levetid i kroppen, blant annet.

Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

Leveringsmekanismen med lipide nanopartikler er mer effektive enn det som har vært vanlige i tidligere kontrollforsøk og burde dermed kreve større aktsomhet. Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

– Argumentet er i utgangspunktet at vanlige celler ikke reverstranskriberer til DNA, siden de vanlligvis ikke har revers transkriptase. Imidlertid er det vist at LINE-1-sekvensen, som finnes i stor mengde i genomet (i underkant av 20% av alt humant DNA), har slik transkriptasefunksjon kodet i DNA. Og den kan aktiveres under gitte forhold.

– Det er imidlertid ikke full konsensus om hvorvidt slik integrasjon er påvist eller ikke ved Sars-Cov-2. Noen rapporter hevder det, mens andre hevder at det som er vist bare er artefakter. Det er også rapportert uventete funn av dobbelttrådige DNA-fragmenter med SV40-promotersekvenser, men disse er til nå ikke fullt bekreftet i vitenskapelige rapporter.

– Slike dobbelttrådige DNA-fragmenter kan tenkes å integrere i menneskets genom. Videre vil forekomsten av SV40-promotersekvensen kunne føre til mer effektiv levering. Og siden dette er en sterk promoter, vil den, dersom integrasjon forekommer, kunne overstyre den vanligvis forekommende kontroll over et gitt gens regulering der integrasjon eventuelt skjer.

– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning, i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant.

Professor Eivind Hovig

Referanser

[1]www.doi.org/10.3390/ijms241310514
[2]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [3]www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
[4]www.doi.org/10.1038/s41586-023-06800-3
[5]www.doi.org/10.1126/sciimmunol.ade2798
[6]www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/our-mrna-platforms.html [7]www.doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111953
[8] www.doi.org/10.1111/apm.13294
[9] www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35148837/
[10]www.doi.org/10.1002/prca.202300048
[11]www.doi.org/10.1016/j.fct.2022.113008
[12]www.doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m
[13]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8546411/
[14]www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf [15]www.cell.com/action/showPdf?pii=S1525-0016%2817%2930156-9 [16]www.doi.org/10.3390/vaccines10101651
[17]www.doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479
[18]www.doi.org/10.3390/vaccines10081316
[19] www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf [20]www.europeanreview.org/article/34685
[21]www.doi.org/10.3390/cimb44030073
[22]www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36778849/ [23]www.anandamide.substack.com/p/
executive-summary-of-the-fda-vrbpac


I 2023 publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene.
Boken omhandler immunologi, virologi og hvordan mRNA kan skade. Den har nesten 400 vitenskapelige referanser. Spesielt i kapittel 7 refereres det til vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 der det beskrives vaksine-skader på pasienter. Her er lenke til en pdf-versjon av boka.

Mer fra Hemali

Professor Eivind Hovig: – Eksperimentell genterapi med mangelfull forskning.
Professor: – Vaksinene kan gi kreft, de må forbys.
– Mange ubesvarte spørsmål om håndteringen av pandemien.
NRK, Sykepleierforbundet og FHI ignorerer bekymring fra forskere.

 

 

 

 

 

 

 

6 kommentarer

  • Omar Ingerslev

   Rigtigt – i flere tilfælde betales med livet, også mulighed for nyt liv – den højeste pris som findes.

   Hvad ved folk om deres sitution – Jeg ved det ikke. Der er en psykologisk mekanisme igang der udspringer af den smerte det indebærer, hvis du erkender at du er ført bag lyset ( og muligvis har ramt dig selv helbredsmæssigt, pga uagtpågivenhed/blind lyalitet/gruppepres og lign. ) som fører til virkelighedsfornægtelse – og det officielle narrativ står altid parat til at gribe og fastholde dig i løgnen/bedraget. Denne psykologiske mekanisme er kun en del af de mange reaktionsmønstre der udfolder sig i efterspillet.

   • Vitus Bering, Jr

    Denne kvinde ved det, og mærker det på sin egen krop uophørligt, uden mulighed for at sove indimellem ( fatal insomni )
    Der er ting der er værre end døden – her er et klokkerent eksempel:
    Sidse Kærsgaards lidelser med “Covid19″-indsprøjtning eksemplificerer mRNA-fænomenet
    i værste tilfælde, øjeblikkelig død ville være nådigt i sammenligning, men mere står på
    spil her, Sidses liv først og fremmest, men i videre forstand menneskehedens overlevelsesmuligheder. En anden trøst er at 1/3 af jordens befolkning ikke har ladet sig indsprøjte med mRNA. Afrika hvor 7% har modtaget mRNA”vaccinerne” er Bill Gates næste target.
    Mine tanker og håb går til Afrika – jeg håber de gennemskuer det, før det er for sent.

    Desværre ender flere og flere i forfærdelige helbredssituationer som Sidse Kærsgaard.

    Hendes lidelser er ikke forgæves – jeg håber mange kan finde trøst i dette faktum, først
    om fremmest Sidse selv. Hendes usædvanlige kamp, og de folk der hjælper hende, er begyndt på en kamp for utallige mennesker – måske en del kampen for at redde menneskeheden fra historiens hidtil største og mest velforberedte forsøg på genocide. Få fatter, endsige kan rumme omfanget
    af hvad vi står overfor.

    Vigtig rundbordssamtale findes her :
    https://www.givlivettilbage.dk/videoer
    &
    https://youtu.be/zfSWR1RWvKI

    Sidses forløb kan læses her:
    https://www.givlivettilbage.dk/about-9

    Signe Kærsgaards modtog 1 stik sommeren 2021 ( Vaccinationsbatch: FE2090 ),
    hvorefter helvedet brød få timer efter – og har stået på siden.

    Her er det opslag, som Sidse Kærsgaard skrev 27. november 2021 under overskriften: “INVALIDERET AF STIKKET – OG SVIGTET”
    ( der findes også flere steder om Sidses tilstand på facebook )

    ​Advarsel: Tag ikke flere stik mod C, før der er kommet en afklaring på, hvad det er for en ondskab, som har ramt mig (og min familie). Hjælp mig med at få råbt myndigheder og medier op om det her, før det er for sent. Jeg beder jer af hele mit hjerte. Lægerne siger, de intet kan gøre. Men det kan ikke være rigtigt, at jeg skal lide på den her måde uden at få en lægefaglig afklaring. Der er sket så mange fejl og svigt i mit forløb, at jeg er slidt fuldstændig op. Jeg har brug for, I står sammen med mig nu.

    Uanset om du selv har fået stikket mod C eller ej, beder jeg dig vise mig medmenneskelighed og hjælpe mig med at få råbt op om, at vi er nogle, som er blevet voldsomt invaliderede af stikket mod C, men af en eller anden grund bliver gemt væk, så den viden ikke kommer frem. Hvad pokker er det, som sker, og hvad pokker er det, jeg har fået sprøjtet ind, som har ødelagt mig så meget…?

    For 5 måneder siden var jeg en helt almindelig, omsorgsfuld ung kvinde med en lang videregående uddannelse og efteruddannelse, politisk aktiv i Enhedslisten, stifter af et juridisk videncenter, havde den dejligste familie og de bedste veninder og venner. Jeg trænede, spiste sundt og passede generelt godt på min krop. I, som kender mig, ved, at jeg var et godt menneske, som gjorde alt, hvad jeg kunne, for at hjælpe andre – både mennesker og dyr.

    Derfor lod jeg mig også overtale til at tage stikket, som sundhedsmyndighederne pressede sådan på med. For jeg ville ikke være skyld i andres sygdom/død, som jeg fik fortalt – også selvom jeg ikke selv umiddelbart var i risikogruppen. Det blev en fatal beslutning.

    Det startede samme dag, jeg fik første stik 26/6 i Bella Centret (Pfixxx/FE2090). Jeg kunne mærke, væsken blive sprøjtet ind i armen, men fik at vide, det var meget normalt. Efterfølgende har jeg tænkt på, at det vel ikke er meget normalt…? Efter nogle timer begyndte det at summe let i venstre side af hovedet. Samme side som stikket. Jeg var ikke bekymret i starten, da min daværende læge mente, det nok skulle gå væk. Men det gjorde det ikke.

    Siden har det udviklet sig til, at hele mit hoved er fyldt op af en voldsom elektrisk summen med hyletone konstant. Samtidig kan jeg høre konstante kliklyde fra min hjerne og ved mine ører, som bliver forværret af brug af net/mobil. Det er fuldstændig vanvittigt. Strålende smerter i ører og ned i kæbe og tænder samt ned i nakke/hals/ryg. Brændende og prikkende nerve-/føleforstyrrelser over alt i krop og hoved.

    Alle funktioner blev og er fortsat påvirkede – hjerne, hjerte, lunger, øjne, muskel/-ledsmerter og muskeltics, mave-/tarmproblemer, blæreproblemer, et hormonsystem helt ude af trit/ingen menstruation osv. Det er fuldstændig sindssygt det her. Sådan er hver evig eneste dag for mig. Det er tortur. Hvad er der sket med mig?

    Samme nat blev min søvn også forkortet. Jeg lagde i første omgang ikke så meget i det. Men det blev værre og værre. Efter seks dage (2/7) begyndte hjertet at lave ubehagelige hjertehop (sendt hjem fra Bispebjerg Hospital uden afklaring). Efter ni dage (5/7) kom der en voldsom kropslig reaktion, hvor evnen til at sove helt forsvandt (fuldstændig zombie-agtigt). Hele min krop rystede, jeg svedte og havde voldsom kvalme. Jeg følte også, min personlighed havde ændret sig natten over. Jeg var ikke længere helt mig selv. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt det her.

    Men det var det, som skete (sendt hjem fra Hvidovre Hospital uden afklaring). Endnu et voldsomt anfald i hjerne og krop 7/7 (blå/gule pletter på kroppen, hævede blodårer og ”hjerneanfald”) (sendt hjem fra Bispebjerg Hospital uden afklaring). Til sidst brød min hjerne sammen i endnu et anfald 8/7, hvor jeg røg ind med 112 (sendt hjem fra Nykøbing F. Hospital uden afklaring). Svært at forklare disse ”hjerneanfald”, for jeg har aldrig prøvet noget lignende.

    Så skræmmende at være ved bevidsthed, dog fuldstændig fra den, mens ens hjerne gør ondt og ”snurrer rundt”. Som om noget udefra gik i forbindelse med signalerne inden i. Her fem måneder efter trykker og prikker det stadig. Særligt slemt i venstre side, hvor det hele startede på dagen.

    Jeg har kæmpet for at få hjælp i fem måneder. Mit hjerte er knust i atomer over det her. Jeg elskede mit liv, men nu er det taget fra mig. Det er ondskabsfuldt ud over alle grænser

    Mit sidste håb er, at der findes nogle derude, som ligger inde med viden om, hvorvidt/hvordan man kan redde mit liv i den her håbløse situation…? For mit håb svinder desværre for hver dag, der går. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal gøre. Jeg er handlingslammet og i chok. Har forsøgt mig med forskellige lindrende ting og efterhånden lånt tusindvis af kroner til hjælp, men skaderne synes for vanvittige til at have effekt af det.

    Hvordan kan man presse et ungt menneske til at lade sig stikke, hvis man så ikke gør alt, hvad man kan, for at redde vedkommende efterfølgende? Det forstår jeg simpelthen ikke.

    Jeg er så ked af det. Knust. Frustreret. Rasende. Tænk, at det her eksperiment risikerer at koste et ungt menneske som mig livet. Jeg har ikke langt igen, med mindre noget kan gøres? Jeg ved godt, det er min egen skyld at tage stikket. Men jeg prøvede blot at gøre mit bedste.

    Det er ulideligt at gå rundt med en høj, elektrisk summen og hyletone i hele hovedet, signallignende kliklyde i hovedet og ved ørerne, smertende stråling og forstyrrelser i nervesystemet samt manglende evne til at mærke træthed/sove, som opstod fra start. Ingen læger kan/vil forklare, hvad der er sket.

    Ingen kan forklare, hvorfor jeg ikke reagerer normalt på den medicin, jeg har fået. Ingen kan få mig til at sove normalt – ikke en gang på piller. Noget er helt galt.

    Mit sidste ønske er, at jeg ikke dør forgæves, hvis min hjerne og/eller krop står af. At der bliver sat en stopper for det her eksperiment, indtil der foreligger en afklaring af, hvad der er sket med mig (og måske andre i samme/lignende situation).

    Min nye læge (måtte desperat skifte undervejs, da tidligere læge gav op) og jeg selv har desperat forsøgt at få mig somatisk indlagt, eftersom jeg får det værre og værre i min krop og værst i mit hoved, men det sker ikke. Jeg er blevet opgivet åbenbart.

    Afventer, at Rigshospitalet måske vil se på sagen igen, da min udredning endnu ikke har givet nogen svar. Så lige nu er eneste behandling (symptombehandling), jeg får tilbudt, indlæggelse på psykiatrisk til søvnobservation, mens vi afventer. Så kan jeg ligge der og rådne op med mine V-skader uden at få somatisk hjælp. Er det fair?

    Jeg har ringet til samtlige relevante sundhedsmyndigheder samt Pfixxx igen og igen, men ingen vil hjælpe mig. Der sidder nogle derude, som ved, hvad pokker det er, som har ramt mig og måske andre, der er blevet så skadede – men de er ligeglade åbenbart, så længe pengene ruller ind. Det er så ondt, at jeg ikke har ord for det.

    I skal vide, jeg holder ufatteligt meget af alle jer i mit netværk, og I, min elskede familie og mine elskede venner, skal vide, at jeg elsker jer over alt på jorden Jeg har kæmpet og kæmper, så godt jeg overhovedet kan. Men jeg er bange for, min situation ikke står til at redde. Jeg burde ikke være i live efter fem måneder stort set uden søvn – kun få timer på piller ind imellem. Noget er helt galt. Hvad er det, de har eksperimenteret med i de stik?

    Jeg beder alle jer dygtige mennesker derude, som ser det her, om at hjælpe mig, hvis I kan. Jeg vil ikke dø fra min elskede familie og mit elskede liv. Hvad er det, som er sket med min hjerne, som laver så meget ballade der og i resten af kroppen? Det virker som et ondt eksperiment det her og et mareridt, som overgår al forstand. Kan man gøre noget, eller er det for sent…?

    Tro ikke på, jeg er blevet rablende sindssyg, hvis nogle prøver at bilde jer det ind. Det her er reelt. Min historie er desværre sand. Jeg beder jer af hele mit hjerte om at tro på mig. Ja – jeg er bange. Ja – jeg er stresset. Det ville de fleste nok være i så modbydelig en situation. Men det er ikke det samme som, at man har mistet forstanden…

    Tilføjelse: Jeg har prøvet alt muligt, men ingen behandlere har kunnet få mig til at sove eller få “strømmen” ud af mit hoved og min krop. Hvad er det, som gør, at mit hoved summer, hyler og klikker, og min krop “koger” inden i? EHS (se EHS-foreningen) – siger nogle. Det giver mening. Men hvad har ført til denne tilstand? Noget i mig må opfange disse signaler. Så hvad er det, som er sprøjtet ind, som kan det? Jeg mener det helt oprigtigt. For noget er helt galt ”

    Symptomer
    På trods af kun ét enkelt stik i juni sidste år, er jeg efterladt i helvede. Få timer efter: Summen i venstre side af hovedet. Samme nat forstyrret søvn. Efter godt en uge forsvandt søvnen helt, og flere og flere skadevirkninger kom til:

    Fatal insomni – Fatal påvirkning af eller skade på hjernen/mistet evnen til at sove. Eksperimenterer med højdosis melatonin – men effekten er desværre udeblivende/minimal. Føler mig som levende død, da det ikke burde kunne lade sig gøre ikke at sove (jf. alle de vigtige processer, som sker under søvn): Søvnobservation i psykiatrien to gange – gjorde kun min tilstand værre. Slet IKKE ok at gemme v-skadede folk væk her, selvom det i DK ofte er det, som sker. Det skal simpelthen stoppe. Ingen/ringe effekt af sovemedicin/søvntilskud. Læge ved Dansk Center For Søvnsygdomme lovede tilbage i oktober, at de ville gøre alt for at finde ud af, hvad ”vaccinen” havde gjort ved min hjerne. Det overholdt de dog ikke. I januar bekræftede søvnprofessor samme sted, at flere kollegaer havde henvendt sig om v-skadede folk i samme situation. Men intet er blevet gjort for at hjælpe os. Han fortalte selv, at de ikke måtte tale højt om det. Det er simpelthen ikke fair.

    Intensiverede, brændende, elektriske smerter og voldsom sitren i og igennem hele kroppen. Føles som ”elektrisk tortur” (se cyber torture): Utilstrækkelig udredning fra Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Nægtet 2. opinion på Rigshospitalet trods egen læges henvisning hertil. Ingen held med hjælp fra neurolog i privat regi. Talt med engelsk neurolog. Bekræftede disse vanvittige symptomer efter stikket hos mange andre patienter.

    Høj, invaliderende, elektrisk ”tinnitus” i hele hovedet + andre vanvittige lyde, som både kan høres og mærkes (summer og trykker konstant på hjernen forskellige steder + hjerne vibrerer konstant og sender elektricitet ned igennem nakken og videre ud i og igennem hele kroppen). Epicenter stadig i venstre side, hvor det hele startede – men har spredt sig til hele hjernen/kraniet. Hele hovedet vibrerer og udsender varme – ud over selve lydene.

    Overaktiveret hørelse, herunder smerter, susen og trykken.

    Påvirket syn, ”fluer” for øjnene, ”digitale” billeder/forstyrrelser, herunder konstant bevægelige pupiller. Ofte blodudsprængninger.

    Påvirket kulde-/varmeregulering – kulde fra hofte og ned/varme fra hofte og op.

    Påvirket mave-/tarmsystem – store problemer med fødeindtag og fordøjelse.

    Påvirket blærefunktion.

    Voldsomme menstruationsforstyrrelser.

    Hævede blodårer (konstateret gummiagtige jf. blodprøver/IV).

    Kløe på huden – som oftest særligt fødderne (herunder tør hud og voksagtig hud i ansigtet).

    Intensiv sensibilitet over for alle former for elektromagnetiske felter/stråling etc. (https://ehsf.dk).

    Konstateret, at samme påvirkning også kommer indefra (test i faraday-miljø etc.).

    Konstante muskelsammentrækninger igen og igen over alt på kroppen.

    Påvirket vejrtrækning/lunger føles små og stive/pibende vejrtrækning.

    Summende hjerterytme – ingen konsensus i hjerterytmen (for mange/for få hjerteslag konstant).

    Løbende fået konstateret både arytmi, bradykardi og takykardi – dog uden at der er blevet iværksat yderligere undersøgelser eller plan for noget som helst.

    Forsvundne hudlag – voldsom overfølsomhed på huden.

    Forandringer i knoglestruktur, muskler og hudlag.

    Undersøgt af flere fagfolk i privat regi, som bekræfter forandringerne.

    Påvirkning af adskillelige centre i hjernen konstant, som gør det umuligt at få en hverdag til at fungere i forhold til bl.a. koncentration og koordinering etc.

    Påvirket personlighed i negativ retning (påvirkning af eller skade i hjernen?) – svært ved at kende mig selv (mærkede allerede fra start, at noget blev lukket ned i mig, da symptomerne startede, så min følelsesmæssige side blev påvirket negativt).

    Ingen eller omvendt reaktion på kemisk medicin – selv ved høje doser. Begrænset reaktion på naturlige tilskud (måske grundet det ødelagte mave-/tarmsystem?).

    Fået undersøgt mit blod, herunder af dansk iridolog, dansk læge, tysk heilpraktiker og tysk læge, hvor der af flere omgange blev konstateret parasitlignende objekter, metaller, radioaktive partikler, nanopartikler, udefinerbare objekter i blodet samt sammenklistrede blodceller. Jeg ved, jeg ikke er den eneste med sådanne eller lignende blodbilleder efter stikket.

 • DS

  “Our Species is Being Genetically Modified”: Humanity’s March Toward Extinction? Analysis of the Microbiome and Virome

  by David Skripac ( personlig data : se nederst )

  *

  This year marks a seminal turning point in human history. For the first time since human civilization began, our species is being genetically modified. Vaccine manufacturers have now made it possible for the human genome to be permanently altered—and humanity’s relationship with nature forever changed—by means of an experimental pharmaceutical injection that is being falsely referred to as a “vaccine.”

  This is Part 1 ( followed by Parts II, III and IV

  Part 1 : https://www.globalresearch.ca/humanity-march-toward-extinction/5750260

  Part 2 : https://www.globalresearch.ca/our-war-against-nature-humanitys-march-toward-extinction/5750321

  Part 3 : https://www.globalresearch.ca/species-genetically-modified-humanity-march-toward-extinction-analysis-microbiome-virome/5753516

  Part IV : https://www.globalresearch.ca/pandemic-species-being-genetically-modified-our-response/5753519

  *

  In light of this defining event, I believe we must take a sober look at the motives and acts that are revamping humanity as we know it. Simultaneously, we must examine our increasingly destructive treatment of the natural world. 

  In order to investigate the many variables that are hastening the demise of humanity and sabotaging our unique role as stewards of the earth and its billions of plant and animal species, I have divided this study into four main parts, which will appear as separate articles: 

  In Part I: The Microbiome and The Virome, we will discover that we are literally swimming in a vast sea of genomic information that was essential for life to begin and flourish on this precious earth and that is still trying to help all species survive. The matrix of organisms that make up the microbiome have built a viromic information stream that has allowed for adaptation and biodiversity to occur on the planet. And that very same viromic information stream is responsible for building the human species.

  In Part lI: Our War Against Nature, we will explore how our own reckless behaviour is destroying the environment, thereby moving us toward the sixth mass extinction. By that I mean, I will be covering the real environmental catastrophe, not the billionaire-funded “global warming/climate change” hoax initiated by the Club of Rome and further promulgated by the World Economic Forum (WEF). 

  In Part III: What Happened in 2020, we will examine how this real environmental devastation has contributed to the “pandemic” that was rolled out in 2020, that led to the mass experimental injections of unknown substances into human “subjects” in 2021, and that has no foreseeable end. (I put “pandemic” in quotes because of its fraudulent character. Indeed, it is more accurately and aptly described as a plandemic, a scamdemic, a pseudo pandemic or any other term indicating fakery.)  

  In Part IV: Our Response, we will analyze the irresponsible and irrational response of most people on the planet to this so-called pandemic. 

  Parts II, III and IV will be published later by Global Research.

  *

  The Microbiome  
  The microbiome (derived from the Greek words micro, meaning “small,” and biotikos, meaning “pertaining to life”) is a massive ecosystem consisting of trillions of microorganisms. Incredibly, some 40,000 species of bacteria, 300,000 species of parasites, 65,000 species of protozoa, and between 3.5 million and 5 million species of fungi inhabit the environment around us and live in or on the human body. This complex world of microorganisms continually secretes a sea of viruses, which serve as a communication network for the bacteria, parasites, protozoa, and fungi. And, as we will discover shortly, these viruses have always been here to help us, not hinder us. In other words, they are life-affirming, not death-inducing.
  Here’s a hint of the microbiome’s intricacy, incredible diversity, and infinitesimal size: The number of genes within the fungal kingdom is at least 125 trillion! The human genome, by comparison, consists of a mere 20,000 genes. A fruit fly has 13,000 genes, a flea 31,000. Thus, in terms of genetic complexity, the human genome has just a tiny fragment of genetic information compared to the vast world of genomic information contained within the microbiome. 
  One fascinating aspect of the microbiome is its symbiotic communication network, which allows the transmission of protein information from one microorganism to one another. For example, the mycelial network (a matrix of fine white filaments) in fungi allows the fungi to communicate with each other over distances that can stretch to several kilometers. These mycelial structures are capable of transferring mineral and protein resources more than a kilometer. How? They use light energy and electrons that flow through the pathways within the soil system. In this way, the microbiome helps plants and other multicellular life forms flourish. It is no exaggeration to call the mycelial network in the fungal kingdom the literal “brain” of the planet. Incidentally, all of the tiny, intelligent organisms that make up the microbiome are powered by the biophotonic energy of the sun.
  Hard as it is to fathom, at least 1.4 quadrillion bacteria and 10 quadrillion fungi live inside the human body. Within the human colon alone are 3.8 x 1013bacteria cells. Every single organ in the body, including the brain, has its own microbiome. The purpose of the bacteria and fungi in our bodies is to nourish and nurture our cells, keeping us healthy and in equilibrium with the larger microbiome surrounding us. 

  *

  The Virome
  The virome is the immense world in which Mother Nature’s messengers exist. It is composed of trillions upon trillions of viruses produced by the aforementioned microbiome’s bacteria, parasites, protozoa, and fungi.
  The average adult human body contains 1 x 1015 viruses. By contrast, in the air enveloping the earth there are 1 x 1031viruses; in the earth’s soil there are 2.5 x 1031 viruses; and in the earth’s oceans there are 1.2 x 1030viruses. To provide some perspective on these awe-inspiring numbers, 1 x 1031is 10 million times greater than the number of known stars in the entire universe.
  Simply put, a virus is genomic information, either DNA or RNA, wrapped in a protein envelope. The small strands of protein protruding outward from the outer surface of a virus’s protein envelope are called spike proteins. Viruses are not living organisms. They do not produce their own fuel. They have no metabolism for producing energy. And they cannot reproduce. 
  Viruses have been traveling globally, above the atmospheric boundary layer, for millions of years, long before machines for air travel were invented. Their genetic codes have been blanketing the earth for eons, creating biodiversity and allowing for adaptation throughout the ecosystem. By adaptation, I mean that viruses are always seeking to adapt their genetic codes for the purpose of creating resilient health in all of the planet’s life forms. It is ridiculous to suggest that, in order to travel from one region of the globe to another, a virus must hop on an aircraft, as RAND’s National Security Research Division would have us believe. 
  Furthermore, viruses—including coronaviruses—do not come in waves and then disappear without a trace, only to miraculously reappear later in the same spot or a different one. Instead, viruses never leave, never expire. They inhabit every element in the environment around us. In short, they are omnipresent and ever-present.

  Our relationship with particular viruses can change as a consequence of our harmful actions toward nature. Whenever humans poison and pollute the air, soil, and water, they create an imbalance between humanity and the virome—an imbalance that can cause us to come into disequilibrium with a particular virus.
  Unfortunately, the allopathic medicine regime, which plutocrats John D. Rockefeller and Andrew Carnegie forced on most of the world with their 1910 Flexner Report, still has a large segment of the scientific community believing that bacteria, fungi, and viruses are our enemy.

  The foundation of Rockefeller’s allopathic medicine scheme is Louis Pasteur’s flawed “germ theory,” which claims that outside microorganisms such as bacteria and viruses attack, invade, and infect the body, thereby causing disease.

  Most of the Western world credits Pasteur (1822–1895) with playing a fundamental part in establishing what we call “modern medicine”—a paradigm that traces the origin of each disease to a single germ.
  Without Pasteur’s theory, most modern drugs would never be produced, promoted, or prescribed—a fact that explains why today’s medical establishment and its codependent pharmaceutical industry refuse to recognise their flaws or own up to their ineffectiveness. 

  By contrast, “terrain theory,” which was initiated by Claude Bernard (1813–1878) and later built upon by Antoine Béchamp (1816–1908), alleges that the terrain—that is, the internal environment of the body—and not an external germ determines our health or lack thereof. What Béchamp referred to as “terrain” is very close to what modern medicine has now termed the innate immune system. As we will see in the following paragraphs, Béchamp was definitely on the right track in discovering how the human body really interacts with the outside environment.

  Unlike Pasteur, Béchamp did have an academic background in science. He believed disease to be a biological result of the changes that take place in the body when its metabolic processes become imbalanced. When the body is in a state of imbalance, Béchamp alleged, germs become symptoms that in turn stimulate more symptoms, which eventually lead to disease. 
  Although Béchamp was moving in the right direction with his terrain theory, Rockefeller’s germ-dependent pharmaceutical tyranny has prevailed, due largely to substantial infusions of money, which Rockefeller and Carnegie gladly supplied in the form of grants to universities, hospitals, and medical research facilities. Their “philanthropic” largess, which easily exceeded $100 million, enabled them to influence the policy of the entire US medical establishment and eventually most of the Western nations, steering them toward an exclusively chemical-based allopathic regime.   

  I contend in this article that, contrary to what Rockefeller medicine has been teaching us for over one hundred years, viruses are not here to attack our cells or to harm us in any other manner. On the contrary, the DNA and RNA genetic molecular information contained within the viruses are literally the building blocks of life on earth. To use a modern analogy, we can think of a virus’s information stream as a software update carrying important molecular intelligence that can be uploaded, when required, to any cell of a living multicellular organism—including any one of the 70 trillion cells contained in the human body. Our cells regulate which new genomic information is received and which information is not received. The viruses are simply seeking to adapt to the cells for the purpose of creating resilient human health.

  A word here about the immune system. There are two kinds of immunity: innate and adaptive. 
  The innate immune system is the initial and primary means by which our bodies interact with a virus. The innate system helps the body find a genetic balance with each new viral update that is being presented to it. The body does not need to replicate or reproduce the new viral information after more than 4 or 5 days of updates.

  The innate immune system functions on healthy boundaries in the human body, such as the physical barriers between the gut and the bloodstream, or on the blood vessels that tightly regulate the movement of ions, molecules, and cells between the bloodstream and the brain (termed the blood-brain barrier), or at the genetic level in our cells (like the mutagen proteins in our cells). Also, the innate immune system operates through a variety of enzymes—like the APOBec3A/3G and CAS9. These enzymes are now considered central to innate immunity. 
  The adaptive immune system is the secondary means by which our bodies interact with viruses.
  The adaptive system mounts a highly specific response to a virus by utilizing the body’s white blood cells, known as lymphocytes (B cells and T cells). The B cells are responsible for releasing antibodies into the bloodstream. Antibodies are the body’s second—not first—method of interaction with a virus after it receives a new viral update or after it develops an imbalance with a particular virus. Antibodies are specific, targeted defences. They usually show up on the scene 3 to 6 weeks after the body’s initial exposure to a virus. Simply put, antibodies act like a cleanup crew, assisting the body in cleaning out viruses and bacteria that are no longer needed. Meanwhile, the T cells are responsible for stimulating the B cells into making antibodies.    

  To understand how quickly the human body adapts when exposed to the virome, consider a seven-day-old infant. He has 1 x 108 virus particles in just one gram of feces. Even though that child does not have the capacity to develop any antibodies at such an early stage in life, he nonetheless instantly adapts to these virus particles, remaining perfectly healthy. Instead of developing a fever, he remains in stable equilibrium—homeostasis—with the virome, both microbially and genetically. That fact alone proves that we do not interact with the virome through our adaptive immune system but, rather, interact with it through our innate immune system.

  What is the key takeaway from these facts? To me, it is that the body’s decision to take in genetic information is a highly intricate and controlled biological process. There are numerous ways our bodies stay in equilibrium with the huge sea of genetic information that we breathe in and come into contact with every moment of our lives.
  Since a virus is not a living organism, our innate immune system cannot kill viruses—nor would it want to. Instead, as mentioned above, the innate immune system simply comes into genetic balance with a new virus. It does this by replicating or receiving updates from that virus—and by immediately responding to that new viral upload. Once genetic balance has been achieved, typically 4 to 5 days after initial exposure to the virus, our innate immune system refuses to receive further updates. 
  From these facts, we may conclude that humans cannot stop an “epidemic” from occurring, nor can they change the trajectory of an epidemic. In other words, it is useless—actually, worse than useless: it is harmful—to try to check an always-helpful virus by deploying an unapproved experimental gene-editing device that is designed to produce an antibody response (otherwise known as an adaptive immune system response induced by the injection). That antiquated scientific model is biologically illogical and can never work. We now know that it interferes with our beautifully designed innate immune system, which is perfectly capable of handling any virus with which we may develop a temporary imbalance. (Exactly how we develop an imbalance with a particular virus, like the HIV virus or any coronavirus, will be explained later in the article).
  Furthermore, contrary to the official narrative propagated by vaccine makers and governmental health agencies around the world, our immune systems do retain a memory of the viruses that our bodies have interacted with and of the genes that were inserted naturally—upon receiving a new viral update—into our cells. In the innate immune system, for instance, the Cas9 enzyme, which is responsible for cleaving excess DNA when too much of a viral upload is presented to a cell, is the natural memory data bank that will remember which DNA pattern it encountered. 
  In addition, the permanent records kept by an innate immune system are passed down to succeeding generations of humans, who therefore will never have an inflammatory-inducing reaction to a particular virus. Even in the adaptive immune system, the B cells (the source of antibodies) and T cells (the B cells’ stimulus) provide lasting immunity. 

  A multipronged NIH study presented by the Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) in 2008 proved conclusively that antibody immunity can last for a lifetime. In that study, a group of scientists, led by Dr. Eric Altschuler, collected blood samples from 32 survivors—between the ages of 91 and 101—of the 1918 Spanish Flu pandemic. (Actually, the correct name for that pandemic is the Kansas Flu—its place of origin.) To their amazement, the scientists discovered that, almost a century later, all of the study’s participants still carried the antibodies to the same strain of influenza. 
  Based on the findings of that 21-year-old study, we can dismiss the propaganda foisted upon us by the mainstream media and medical organizations. It is not true that natural immunity to the SARS-CoV-2 virus may wear off six months to a year after initial exposure. And it is not true that an experimental injection is the only way one can reach immunity. Such unfounded claims are simply ruses invented to further the avaricious agenda of the pharmaceutical industry and the other technocrats operating behind the scenes. 

  Bottom line: The power of natural immunity will always outperform any perceived immunity to a virus said to result from an injection, whether experimental or government-approved. 
  Biologically speaking, all life on earth is built from the RNA and DNA molecular genetic sequences contained in viruses. These viruses are exquisitely designed genetic delivery systems essential to initiating and sustaining life on earth. In fact, more than 50 percent of the 20,000 genes inherited by today’s humans were inserted millions of years ago into the mammalian genome by these tiny marvels of nature. At least 8 percent of those genes were inserted by RNA retroviruses similar to the HIV retrovirus. (A retrovirus is an RNA virus which inserts a DNA copy of its genome into the host cell in order to replicate itself.) Equally intriguing is the fact that millions of years ago retroviral updates played a key role in the emergence of placental mammals. 
  Interestingly, a 2017 study published by the National Institute of Health (NIH) demonstrates that many of us are carrying the HIV retrovirus without even knowing it. In this study, the researchers “explored non-human sequence data from whole-genome sequencing” the blood of 8,240 adults living in the US and Europe—none of whom were ascertained to have any infectious disease. They found that a full 42 percent of the participants tested positive for the presence of 94 known viruses. These viruses included the HIV virus, the hepatitis B virus, the hepatitis C virus, and the influenza virus.                                                                      

  We have been trained by the medical community and the corporate-controlled media to believe that the HIV virus should predominate in people living in Sub-Saharan Africa. After all, we are told, 95 percent of all “HIV positive” cases come from that region of the globe. If that were the case, we would expect to see in other regions very little HIV and a far higher prevalence of, say, hepatitis C or influenza. Not so: It is just the reverse! In fact, the 2017 study found a fivefold higher prevalence of the HIV virus than of hepatitis C and influenza in those 8,240 asymptomatic Americans and Europeans. Amazingly, each one was completely in balance with the HIV virus, even though none of them had ever travelled to Africa. We must conclude from this study that not only has the world completely misunderstood the prevalence of the HIV virus in all corners of the globe but that our fear of it—and of the virome in general—is entirely unjustified. 
  Given that many powerful organizations, both public and private, profit from the huge grants and donations that perpetuate the endless AIDS movement, it is unsurprising that no scientific peer-reviewed study has been done to provide conclusive evidence that a virus called HIV causes a disease named AIDS. Were any such study to be undertaken, it would prove that the HIV-leads-to-AIDS hypothesis is baseless and, more to the point, fraudulent.
  The question scientists should be focusing on is: What is taking place in Sub-Saharan Africa that is creating such an abnormal relationship between people living in that area and the HIV retrovirus, causing 95 percent of them to test HIV-positive? 
  For an answer to that question, we need to look at the terrain where viruses reside and stay in balance with the human body. (By “terrain” I mean a geographic area with its associated ecosystem. I am not referring here to the aforementioned Bernard/Béchamp terrain theory.) When a terrain is disrupted by anything unnatural to it—for example, poisoning of the environment by irresponsible human behaviour—the viruses become overexpressed and the body’s balance with the virome is lost. 
  Taking account of the terrain, we find that the number one factor common to all so-called infectious disease epidemics or pandemics is the destruction of the ecosystem. In other words, the natural terrain has been altered by irresponsible human behaviour to such an extent that our innate adaptation to all the genetic information surrounding us is undermined. 
  It is not that the viruses are causing a disease. Rather, it is that they are simply presenting the body with a new genetic adaptation option. The body’s innate immune system then determines how much of that new information it will absorb. If the cells are in dire need of repair—perhaps as a result of poor dietary choices, a sedentary lifestyle, or toxicity in the environment—the virus will create an inflammation event as the body goes through its regenerative process. This is usually accompanied by a fever, loss of appetite, and an elevated white blood cell count. Such an inflammatory event is what we commonly refer to as “the flu.” 
  What we derogatively call an inflammatory event—implying it is bad for the body—is actually a part of the body’s healing process. The inflammation is needed to create regeneration within the body. It is acting on behalf of the body, not against it. But if the body’s microbiome is replete instead of wanting, it will not need an update, and therefore no inflammation will take place. 
  In the case of Sub-Saharan Africa, the ecosystem is dying. The collapse of nutrient-rich soil systems, poor water hygiene, a lack of basic sanitation, a chronically undernourished population, and the complete elimination of traditional organic farming—overtaken by the oxymoronic Green Revolution, foisted on developing countries by industrial agriculture—have caused a large portion of that population to develop an imbalance between their innate immune system and the environment. The syndrome known as “AIDS” is an expression of that imbalance. The HIV virus, which was first discovered by French virologist Luc Montagnier, has been falsely accused of being the primary culprit responsible for AIDS—a form of guilt by association. In actual fact, the HIV virus is benign and is not trying to take over the mechanics of any cell. 
  The real root of the problem is that the innate immune system of the Sub-Saharan African people has been degraded by a lack of nutrition to such an extent that they are falling prey to a myriad of illnesses, which have been collectively grouped under the single title “AIDS.” However, instead of coming to terms with the reality of what the dire ecological disaster is causing, “scientists” are blaming the HIV virus as a cover to hide decades of government and corporate environmental and economic crimes.

  From the information covered thus far, we can rightly conclude that it is impossible for viruses or pathogens to create infectious disease pandemics and epidemics—for there is no such thing as an infectious disease in the traditional sense of the term—examples being “AIDS,” “Ebola,” and other unfounded “viral” pandemics. Yes, pharmaceutical propaganda has been pushing the infectious disease paradigm on world thought for centuries. But the belief that such diseases exist is no more than an outgrowth of Pasteur’s debunked germ theory. What we commonly refer to as an epidemic or a pandemic is simply the result of a degraded innate immune system showing up in a segment of the planet’s population. The reasons for this degradation can include chemical poisoning from herbicides, pesticides, or genetically modified foods, which we will look at in more detail below. 

  As we can see by the above description of the virome, it is no exaggeration to say that the virome is the language of all life on earth. We are literally swimming in a vast sea of genomic information that was essential for life to begin and flourish on this precious earth and that is still trying to help all species survive. The matrix of organisms that make up the microbiome have built a viromic information stream that has allowed for adaptation and biodiversity to occur on the planet. And that very same viromic information stream is responsible for building the human species.

  Thus, humans are not separate from the virome and the microbiome but are, rather, integral to the virome and microbiome’s vast, complex ecosystem. Yet we have increasingly placed ourselves in direct opposition to the very living system of which we are an intrinsic part: nature.
  *
  Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

  *

  David Skripac has a Bachelor of Technology degree in aerospace engineering. During his two tours of duty as a captain in the Canadian Air Force, he flew extensively in the former Yugoslavia, Somalia, Rwanda, Ethiopia, and Djibouti. Using an inquisitive mind, a keen eye for detail, and problem-solving skills honed during his university years and throughout his career, David devoted over one hundred hours to researching the latest scientific findings in the fields of virology and microbiology to bring this article to fruition. 

 • Maria von Ebner-Eschenbach

  … nu lokker de mRNA-teknologien i folk via “influenzavacciner”, “kræftvacciner” og tilsvarende falske varebetegnelser. Folk bliver stadig ikke informeret om det reelle indhold og dets konsekvenser – og kan derfor IKKE give informeret samtykke – men folk aner hverken ud eller ind, så derfor må de lide eller dø, uden nogensinde at kende de egentlige årsager – bortset fra de konkrete løgne og trusler de overdynges med og (bogstaveligt) begraves i …

Skriv et svar