Essay,  Poema

Fra Folkedybet

 
 

 

 

 

 

Da geologen retter seismografen mod folkedybet registrerer den hyppigere rystelser af tiltagende styrke. Spændingerne har været under opbygning igennem lang tid. Seismografens følsomme nål og kurvetegning er konverteret til menneskeligt genkendelige stemninger og oplevelser i nedenstående udskrift. Et større jordskælv kan udløses nårsomhelst.

 

 

 

 

Antik kinesisk jordskælvsmåler

 

 

 

 

Det har længe været kendt og beskrevet hvordan fugle holder op med at synge umiddelbart før jordskælv – før seismografer og mennesker overhovedet registrerer at noget er i gære.
Folk har mistet mælet for tiden, og tager sig i agt for at hæve stemmen. Folk nærer frygt, angst og bæven. Sorg og vrede. De er meget sociale, søger harmoni og bringer betydelige ofre for at bevare et godt fællesskab. Er der nogen der kynisk og kalkulerende spekulerer i folkementaliteten, for at overgå sig selv i grådighed og grandiositet ?. Er det historien, som symptom på ledernes sygdom, der atter gentager sig ?
Står kirken, kongeslottet, borgen og dommerhuset på sikker grund, når folkedybet gennemrystes  ?
Er det flygtige rystelser fra lokale folk seismografen har opfanget, eller er det fjernere rystelser fra flere hundrede millioner indere som netop i disse måneder får subkontinentet til at skælve under de uendelige folkemassers taktfaste march mod enhver form for uretfærdighed ?  – kender disse rystelser til grænser ? – eller er det signalstøj fra seismografen, eller fejlfortolkning hos geologen ?
Seismografen giver ikke entydige svar, men registrerer alt. Udskriften nedenfor er geologens fortolkning af de opfangede rystelser fra folkedybet. 

 

 

 

 

 

Opbygning af antik kinesisk jordskælvsmåler, opfundet omkring år 100 e.v.t.

 

 

 

 

Den udbredte “travlhed” skaber “fartblindhed”. Lad os erkende at travlheden, som et fatamorgana, skjuler at virkeligheden ofte opleves som en ørkenvandring, med sparsomme oaser til det egentlige liv – eller opleves som løb på stedet i et hamsterhjul. Det er på høje tid at stoppe op og besinde sig – bruge tid på at tænke sig godt om – og lytte indad. Det gælder for alle, både folk og ledere. Det er tid til at hæve fortryllelsen, og ryste vanebetonet og ureflekteret adfærd af sig. Visse overspringshandlinger vender hele tiden tilbage, fordi der er en grund til det. Fortrængning er en midlertidig forsvarsmekanisme, der kan hjælpe i en akut situation – men som kan skabe alvorlige komplikationer på længere sigt. Det er tid til at mærke efter og genfinde selve livets grundlag, naturen – og aflede konsekvensen heraf – og gå videre, fra tanke til handling, med hjerte og forstand på rette sted – fri fro og frejdig.

 

 

 

 

Kæmp for alt, hvad du har kært,

dø, om så det gælder !

Da er livet ej så svært,

døden ej heller “

 

 

 

 

 

Emile Zolas åbne brev 1898

 

 

 

 

altid samvittighedsfri og skadefro de går,

frejdig med løgn, tyveri, vold og mord,

så er døden ej så svær,

livet ej mere, heller

 

( frit efter : ” Altid frejdigt når du går “ )

 

 

 

 

ForhistorieSamtidshistorie :
 
 
For ca 120 år siden skrev Emile Zola et åbent brev, “ J´Accuse … ! “, hvori han rejste spørgsmålet om Dreyfuss-sagen, som principielt handlede om det forkerte i at opsplitte samfundet i adskilte og isolerede grupper, og derved kvæle den sociale mobilitet og dynamik imellem grupperne. Dengang handlede det om opsplitning ud fra racemæssige/religiøse kriterier – denne gang opsplitter man samfundet i adskilte og isolerede grupper efter “sundhedsmæssige” kriterier – begge tilfælde er udtryk for den samme tankegang.
Den nye doktrin er som en trojansk hest. Den er listig, og “lokker” ofrene til selv langsomt og gradvist at trække den ind. ( Doktrinen kan let forveksles med hvordan virus spredes og fungerer, pudsigt nok ) Doktrinen introduceres med påfaldende anstrengelser, som foregiver at være udtryk for “bekymring/omsorg for helbred” – den forleder folk til at danne sig en forestilling om “fare”, som gør det “bydende nødvendigt” at :  bære ydmygende symboler, lade sig underkaste ubrugelige masker, utroværdige tests og undersøgelser, mRNA-injektioner ( genterapi/GMO ) under falsk betegnelse,  samt bære “digitale fodlænker” i form af digitale pas og telefon-software – ellers vanker der eksklusion, bøder, tvang og frihedsberøvelse. Gennem “forceret samtykke”, fremprovokeret ved brug af løgn, trusler, sanktioner, tvang og straf, “lokkes” folk til selv, langsomt og gradvist, at tage den nye doktrin til sig, som et givent livsvilkår. 
Doktrinens tankegang er beslægtet med hvad der foregik i Emile Zolas Frankrig for godt 100 år siden – samt beslægtet med tankegangen i 30erne og 40ernes Tyskland – og med baggrunden for at den første ghetto opstod i Venedig i 1516. Tankegangen peger helt tilbage på overgangen fra nomadekultur til fastboende kultur for flere tusinde år siden. Den er afledt af ideen om at gøre jord, afgrøder og byggeri til ejendom, ved at afskære en del af vor fælles jord fra et større fællesskab, for at beskytte arbejdet og det forventede høstudbytte, som de fastboende “med god ret” mente var forbeholdt dem selv. Den nye doktrin trækker således bl.a på erfaring fra husdyrs-avl, -opdræt og -slagtning. Doktrinen sammenblander forvrøvlet pseudovidenskab om virus, med et ønske om at isolere alle mennesker, brændemærke dem (ID), og holde dem under total overvågning og kontrol – ved at sidestille mennesker med husdyr.
… MEN … det magiske trick ved den nye doktrin er at den vender illusionen/narrativet/bedraget på hovedet. Tyrannen kommer denne gang nedefra. Hvordan ?  En usynlig og relativ harmløs virus får rollen som den urørlige skurk, som bliver den officielle anledning til at sætte hele “showet” igang. De smittede og syge bliver ofrene, der ikke selv kan forsvare sig. Da virus og symptomer/sygdom/livsfare ikke adskiller sig nævneværdigt fra andre sæssonbetonede influenzaer, må medierne dramatisere og udpensle menneskelige lidelser, som de opsøger eller iscenesætter selv, så det ligner en ny katastrofefilm. Det er medierne eksperter i, og lever af – så den opgave kaster de sig sultent over. Herefter entrerer tyrannen eller dennes repræsentant, i rollen som “den frelsende engel” der vil forsvare og helbrede de svage, syge og gamle. Selv om ofrene hverken er flere eller færre end under en hvilken som helst anden sæsonbetonet influenza – så skal ALLE nu påbydes ISOLATION, samfundet LUKKES HELT NED osv osv ” for at passe på hinanden ”  – og så videre:  “for at beskytte ofrene, må ALLE rettigheder inddrages, og fuld overvågning og kontrol indføres” – og så videre – og så videre – uden demokratisk proces, uden valgmulighed, og uden reel begrundelse. Når nogen derfor stiller sig kritisk over for den nye doktrin, og forsøger at afdække hvad der reelt foregår og skabe en almindelig demokratisk proces med åben debat, så ignoreres, cencureres, latterliggøres og stigmatiseres de. Medierne ved af erfaring at hovedparten af befolkningen accepterer alt hvad der fortælles dem. Derfor ender det med at selvstændige kritisk tænkende, som aktivt forsøger at bidrage til en demokratisk proces og åben debat på et fagligt og dokumenteret grundlag, bliver mødt med skepsis og afstandtagen blandt store dele af befolkningen – på grund af mediernes virkelighedsforstyrrende rolle. De selvstændigt kritisk tænkende bliver opfattet som udtryk for (smitte)farlig, (samfunds)kritisk, moralsk anløben, hensynsløs og skruppelløs adfærd – “socialt uacceptabelt” – hvad andet kan almindelige folk tænke, når de allerede har trukket doktrinens trojanske hest helt ind i deres hjem, hvor de dagligt ser og hører den vrinske og løbe hurtigere end …nå, ja .. en hest kan rende ?. I mellemtiden køres den næste trojanske hest i stilling : denne gang sprøjtes den direkte ind med kanylen. Hvad injiceres der egentlig med de verdensomspændende massevaccinationer ?  Fagligt understøttet viden er nærmest utilgængelig, og alle må affinde sig med den uafklarede situation og afvente hvad der sker sidenhen. Altså et eksperiment med menneskehedens generelle helbredstilstand, som de fleste intetanende og ufrivilligt deltager i. Så langt gik det 20. århundredes tyranner ikke.
Folk genkender relativ let og hurtigt når tyrannen kommer oppefra, anstigende med faner, uniformer, våben og dommedagsbasuner ( det har historien lært os ) – men folk opdager vanskeligere tyrannen der kommer nedefra, forklædt som offer, eller som “den frelsende engel”  der tager de svage, syge, gamle og forfulgte i forsvar. Der findes moderne stater, som udøver terror og dominans, gennem at spille “offer” eller ved at påkalde sig at være forsvarer og repræsentant for “svage, syge, gamle og forfulgte”, og som en “ulv i fåreklæder” reelt dikterer hvad alle andre SKAL gøre.  D I X I  . På dette tidspunkt i historien har folk været udsat for den slags doktriner i mere end 2000 år.
Når den nye doktrin perverterer den oprindelige tankegang fra den fastboende kultur på denne måde, forklædt som “omsorg” og “næstekærlighed”, fører det til en farlig samfundsudvikling. Dét er den reelle fare, der får alt andet til at blegne i sammenligning. Fascisme og folkemord er ikke så eksotiske som ofte antaget ( det forekommer alle vegne til alle tider i menneskehedens lidelsesfulde historie ), og har oftest fået både kirkens, kongens, borgherrens og dommerens velsignelse. Fascisme og folkemord er ikke længere væk end vort naboland mod syd, for kun ca 75-90 år siden – en menneskealder siden.
Historisk set hører demokrati til sjældenhederne. Flere har påberåbt sig at have demokrati, men de er ofte ligeså utroværdige, som når løgnere, tyve eller mordere benægter at have begået deres forbrydelser. Besmykkede ord gør det ikke alene.
Diktaturer optræder til gengæld hyppigt, alle steder, til alle tider igennem historien. Det er veldokumenteret, hvordan opmærksomhedskrævende “personligheder”, som befinder sig på “rette tid og sted”, tilraner sig rollen som diktator – men det er underbelyst at det er ligeså afgørende at folk LADER det ske – ved at undlade at gøre modstand, ved passivt at tilpasse sig og aktivt medvirke til virkeliggørelsen af diktatur.
Man kan sige at folk i praksis udøver deres egen undertrykkelse. Underliggende sociale, økonomiske og politiske processer, som er svære at gennemskue pga deres vidt forgrenede omfang og kompleksitet, er en endnu større faktor. Det er ikke en gang sikkert at selv højt pladserede ansvarlige er fuldt ud klar over hvad de gør – men jo højere pladsering, jo mindre sandsynligt er det. Derudover er  der ukendte faktorer – som kan vise sig at være endnu vigtigere. Det kollektivt ubevidste kan tage sig en magt, på samme måde som det underbevidste kan i et menneskes psyke.
Skal man frygte noget, må det være frygten selv, frygten for frygten, frygten for frygten for frygten…

 

 

 

 

” Jeg anklager… ! “

 

Geologens fortolkning af seismiske målinger fra folkedybet )

BEMÆRK : “Jer/Jeres”, “I”, “de/dem/deres”, “vi”, “os” og “jeg” må læseren selv tillægge identitet efter eget valg  )

 
I,  selvudnævnte, konstituerede eller udvalgte ledere af “hvis-gud/hvis-nåde/hvis-mandat” –  hvis grandiose selvopfattelse og “visioner” ligner fatamorganaer i ørkenen – og hvis påståede omsorg, manglende empati, dunkle motiver og falske argumenter alligevel ikke er nok :
Ubændigt må I ty til angreb på befolkningen, bortrøve fundamentale forudsætninger for alt liv, med trusler, løgn, tyveri, tvang, vold, straf, bøder og fængsel.
I udsætter vore brødre og søstres frihed, forskellighed og mangfoldighed – vor fælles rigdom – for latter, hån, spot, omvendte kræmmerhuse, gabestok, træhest og andre ydmygelser. Ihærdigt og vedholdende fører I brænde til hadets bål.
– og når I alligevel intet derved opnår, så griber I og Jeres håndlangere til våben og sigter direkte for at dræbe – I skyder først, og spørger aldrig siden.
Ja, VÅBEN siger jeg ! – for Jeres tanker og ord falder som guillotinen og kløver selve folkesjælen – Jeres knyttede næver sigter for at ramme som en kødhammer, der banker mennesker til mørt kød – og fra skydebaner lyder bragene fra hulspidspatroner ( bedre kendt som ´dum-dum´-kugler ) når silhouetter af medmennesker står for skud, ramt lige i hovedet og andre vitale organer. Mens I påstår at ville opretholde orden, øves og trænes der i social- og samfundsmæssig nedbrydning og folkedrab.
“ med det onde vil I gøre det gode “ – hvilken tankegang og adfærd ?
 

 

 

 

Goya : ” against the common good
 
 

 

I er i familie med folk, der endte i galgen efter Nürnbergprocessen – dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.
I ønsker nok at leve længere – “Gid, I længe leve må” – men opfyldelsen kan rumme overraskelser :

I vil blive konfronteret med de ofre som I selv har skabt – men ikke nok med det : I vil blive konfronteret med ofrenes ægtemænd og hustruer – deres børn, børnebørn og oldebørn – deres brødre og søstre – deres forældre, bedste forældre og oldeforældre – deres svigerforældre, svigerbørn, svogre og svigerinder – deres fætre og kusiner, onkler og tanter – deres venner og bekendte, deres kolleger og andre pårørende. 

I  “længe leve må”  i kronisk angst og være tvunget til altid at skulle se Jer frygtsomt over skulderen – da ingen ved hvem der kommer, eller hvordan de vil reagere når de genkender deres bødler.

I længtes i plakat-fuld brandert efter at hænge i lygtepæle til valg, I valgte Jer selv,
nu risikerer I at ønsket bliver opfyldt, men ikke som I havde forestillet Jer.
 
  
!  An Sigt An  !

 

– havde I blot gemt Jeres ansigter bag masker allerede dengang, inden…
så ville færre genkende Jer, måske
– Jeres masker vil som Narcissos´spejl blive vendt mod Jer selv. Som en djævlehånd, hvis kløer i hvileposition er et låst og gennemborende greb, vil masken aldrig give slip på Jer.

Det er livstid, uden angivet åremål, og uden mulighed for benådning,
– i dette fængsel uden flugtveje, med pælen i kødet, vil I være naglet til erindringens spejlbillede, mens I hensygner og dør.

Ansigtsløse vil I gå rundt som spøgelser, “levende døde” i tomrummet mellem døde og levende.
De levendes børn vil med rædsel, og barnehænder formet som pistoler, pege direkte på Jer :

” Se Mord ( stumt “D” ) – det spøgelse ligner et fjernsyn med arme og ben ! – men hvad er det øverste ? – det ligner en byld på kroppen, eller halsen der har kastet op ! – er det for at dække sår, at der er plaster på  ?

 

 

 

 

Goya : ” the sleep of reason

 

 

 

I dømmer fredelige folk, som udtrykker smerte, sorg og vrede over de lidelser Jeres beslutninger og handlinger påfører dem.

I afviser at lytte med hjerte og visdom til hvad de udtrykker, men spidder dem på paragraffer brugt som bajonetter og fører dem til skafottet for at kløve dem med Jeres skarpslebne og tveæggede ord – dømt alene for at bruge andre ord end Jeres tungespaltede fra lovenes og paragraffernes skyggeverden. I dømmer dem, blot fordi de er anderledes end Jer.

Hvem har ret til at dømme ? – vi lever i verdens rige og livgivende lys, mens I må finde Jeres usle mammon og tarvelige næring i skyggernes verden. Vi er alle brødre og søstre, som dagen og natten – men I har glemt Jeres bror eller søster, og glemt at uden dag og nat har intet sin gang på jorden.


Lad os tage Jer på ordet – hvilke ord har I selv brugt ?

Hvadenten vi tager Jeres ord for pålydende, eller fortolker dem udfra livets universelle sammenhæng,
så har I forbrudt Jer mod alt i livet, fra det mindste til det største.

Selv det mindste overgår i betydning, hvad I kan fatte eller præstere.
Selv det mindste i livet, kan I ikke eftergøre – endsige overgå.
Alene hvad I har gjort mod selv det mindste, er et angreb på selve livet.


Forsøg ikke at dække Jer ind under juridiske spidsfindigheder, eller retoriske kunstgreb

– ej heller at bortlede opmærksomheden ved at pege på Jeres nævenyttige håndlangere, der samvittighedsløst har fulgt Jeres uretfærdige love og udført Jeres (an)befalinger.

I  udvælger nidkært Jeres ord og vejer dem på guldvægten; og sælger budskabet som 24 karat, mens indholdet er af langt lavere kvalitet. I lader andre, i Jeres sted, udføre uværdige, usande og uretfærdige(an)befalinger – og fortier og benægter sidenhen alt. I køber billligt og sælger dyrt i livets anliggender.

I gemmer Jer som kujoner bag formørkede tegn og kalligrafiske symboler, som I ikke kan dømmes for – det er jo kun en leg, ikke sandt – men vi kender verden ligeså indgående som I, og kan sagtens følge den usynlige tråd,  afkode og gennemskue Jer.

I vil alle blive holdt kollektivt såvel som personligt ansvarlig hver især, for forbrydelser mod menneskeheden, statsforbrydelse og landsforrædderi. Fremtidens børn vil lære hvorfor det er uafviseligt og veldokumenteret at sammenligne Jer med det værste i historien. I ender på den historiske mødding, i dårligt selskab med rædselsgalleriet af faldne engle og deres katastrofer. Der er risiko for at en nyttig mødding ender med at blive en uanvendelig giftgrund.

 

 

 

 

Vand er symbol på liv i alle kulturer
 
 
Vi vælger at leve. Vi vælger os selv og hinanden. Vi lever ALLEVEGNE og til ALLE TIDER. Vi er dem som ER. Vi følger en højere universel sammenhæng. Vi udtrykker vor tro, viden, længsler og håb ligeså mangfoldigt som stjernerne på himlen. Vi følger vore drømme, visioner & kald. Vi er fri, fro og frejdige når vi går, i alle retninger, i en verden uden ende. Vi navigerer ud fra et simpelt princip – et indre medfødt kompas :
Vore tanker, ord og handlinger skal være til gavn for både vor Jord, alle levende skabninger, vore brødre og søstre, og os selv. Vi lærer af vores forfædre, vi kender os selv og hinanden, og vi bestræber os på at vore beslutninger og handlinger skal gavne vore efterkommere.
Vi lytter ikke til Jer, når I ikke lytter til Jer selv og det hjerte og den forstand I er født med. I er ikke ledere, rådgivere eller vejledere, når I hverken kan tage vare på jer selv eller de folk I har aflagt ed om at ville repræsentere. I er ikke vore jævnbyrdige og ligeværdige – fordi I har valgt ikke at være det. I repræsenterer en dødskult. Vi tilhører de levende og frie. Måske vil anstændige læger og psykologer og andre blandt os lægge øren til Jer, have medlidenhed og række Jer en hjælpende hånd – hvis det er muligt. Ellers kan I ryge og rejse hen hvor peberet gror – beskyttet af betalte bodyguards, da I selv har afskaffet sprøjtende peber og andet selvforsvar.
Vogt Jer for betalte bodyguards, for de arbejder kun for betaling – vil nogen betale mere, så er de til salg for enhver, også Jeres fjender.
Sådan kommer hånden og ånden altid tilbage – slår man hånden eller ånden af verden, så slår den igen – rækker man hånden og ånden frem til hilsen, så hilses man igen.

 

 

 

 

Goya : ” selvportræt, mæt af dage
 
 
Hvad er problemet, dybest set ?

Går skellet mellem de som frygter døden, som “det endelige” – og de som frygtløst  ser døden som en overgang ?. Der er ting der er værre end døden.

De som frygter (“døden”) anbringer sig selv i narcissistens snævre fængsel : egoet, og det kun at leve for sig selv ( ofte på andres bekostning ). De som ikke frygter (“døden”) kan leve til fulde, og når- og hvorsomhelst gøre sig fri af alle love, grænser og autoriteter ( men aldrig på andres bekostning ), for at følge en højere universel sammenhæng. De er ikke begrænset af deres ego.

Derfor er Jeres verden mindre. Derfor gør I livet mindre. Derfor efterlader I kun gæld, ødelæggelse og ubeboelige ruiner til de kommende generationer.

Derfor er vores verden større. Derfor er vi de mange, og I de få. Derfor lever vi i et univers, hvor alt fra det mindste til det største, ekspanderer. Derfor skaber vi en verden, hvor der er nok til alles behov – men ikke til alles grådighed. I tager mere end I giver – vi giver mere end vi tager. Vi er de stærke og mange. I er de svage og få.

Vores medvirken til skabelsen er forudsætningen for Jeres umættelige trang til at ødelægge. I skulle glæde Jer over at vi også skaber mere for Jer. For vi udelukker ikke nogen – hvorfor skulle vi ? – for vi kan til enhver tid overbyde Jeres sygelige underskudsfølelse med vores utrættelige og uudtømmelige overskud.

Det tager århundreder at bygge en katedral, men det tager kun et øjeblik at destruere den. Notre Dame in memoriam.

 

 

  Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke ;

    men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg 

 ( Paulus – Josephus Flavius ?)

 
 
 
Lad os sammenligne hvad I GØR med hvad I SIGER :
 
I taler om virus, på samme måde som I taler om alt muligt andet. Fælles for det meste er uvidenheden, manipulationen, de gustne motiver og den snarrådige tilbøjelighed til at trække trusler og våben først. Er Jeres fagligt ukvalificerede og videnskabeligt uredelige fortælling om virus udtryk for omsorg for de mennesker, der har givet Jer mandat ? Skulle det være første gang I taler om noget der har med virkelighed og sandhed at gøre ?. Skulle Jeres tale være mere troværdig, end de læger der risikerer eksklusion og fratagelse af deres autorisation og levebrød for at fortælle sandheden om den mere komplekse virkelighed for virus ? Skulle Jeres higen efter magt, status og penge være et renere og ædlere motiv end de emeritus nobelpristagere, som efter et livslangt fagligt stolt virke, skænker os deres testamentariske vidnesbyrd om den virkelige verdens virus ?  – som med alderens udsyn fra højder af erkendelse, visdom og indsigt, ikke kan miste det liv de allerede mestendels har levet, og derfor frygtløst kan dele deres viden – på trods af hån, spot, latterliggørelse og trusler på livet  ? Frygtløse og ubestikkelige taler de om hvad et langt liv har lært dem om den virkelige verdens virus og alle de mange facetter af virologisk, immunologisk, epidemiologisk, bakteriologisk og folkesundshedsmæssig art. Med oprejst pande behersker de deres følelser, og bevarer en værdig og respektfuld tone, mere tålmodigt end det næsten er menneskeligt muligt – konfronteret med frisvømmere, lykke/løkkejægere og tilsølede galgenfugle  i uvidenhedens, ignorancens og arrogancens mudderpøl.
Skal jeg minde om Jeres tidligere løgne om SARS CoV 1, H1N1 (“svineinfluenza”), Avian Influenza ( “fugleinfluenza”)  ?.  ( listen er meget længere ). Skal jeg minde Jer om alle de såkaldte “sundhedseksperimenter”, som har ført til massesterilisation, “nye” og kroniske sygdomme, dødsfald og folkemord ?. Skal jeg minde Jer om de krige I selv har skabt – med over 200 millioner civile dræbte i det 20. århundrede ?. Det største antal civilt myrdede i verdenshistorien. Skal jeg minde om at det er de samme aktører, fra de samme firma- og familiedynastier der gennem flere århundreder har stået bag ? Skal jeg minde Jer om den svingdør i magtens korridorer, hvor ingen i mørket kan se forskel på kyniske håndlangere og nyttige idioter, der det ene øjeblik er knyttet til politik, og det andet øjeblik er knyttet til nøgleposter i big business ?
Hvad med at prøve noget nyt ? : 
Gør det gode I vil, i lyset, så viger skyggeverden.
Hvis det er lidt mere kompliceret, så kan I prøve det næstbedste :
Det gode, som I ikke vil, det gør I alligevel; men det onde, som I vil, det undlader I.
Øvelse gør mester – og med tiden bllver det bedre.  

 

det eneste der har med virkeligheden at gøre, er når I gentager Pasteurs råd for 100 år siden – vask hænder – og Hippokrates råd for 3 000 år siden : “ hold Jer hjemme når I er syge… “    –   I “glemte” i farten fortsættelsen :  “… og spis sundt, så klarer kroppen resten – god mad er god medicin   )

 

 

 

 

Livets symbiose
 
 
Godt, så lad os tale om virus.

Livet, i al dets mangfoldighed, er en symbiose mellem organismer, dyr og planter, bakterier og virus. Tilsammen har disse aktører gennem millioner af år udviklet sig til det liv, som vi selv er en del af.

Immunforsvaret opstår ud af de sociale interaktioner imellem disse. Virus er en form for parasit, der kun “lever” i levende celler. Virus hopper mellem “værterne”, hvorved de også overbringer andre vigtige egenskaber, som løbende udvikles hos de enkelte organismer. Virus er altså også en vigtig “budbringer”, som står for en overordnet balance imellem de uendelig mange organismer, således at alle organismer det meste af tiden kan udfolde sig optimalt. I det store tidsperspektiv skaber det livets komplicerede equillibrium — alt det vi oplever som naturens uovertrufne overskud, rigdom og mangfoldighed –  fra tid til anden kan organismer, bakterier eller vira være favoriseret/disfavoriseret pga ubalancer indbyrdes – så er det tid til læring/opdatering – det sørger en virus som regel for.

Uanset hvilke dele af livets omfattende symbiose man forsøger at udrydde, er det overordnet “dømt” til at skabe endnu større problemer og ubalancer end dem , man mente at “løse”. Livet sejrer over sygdom og død, ved at inkludere dem. At forsøge at udrydde organismer er udtryk for en manglende forståelse af selve livets grundlag – et muligt angreb på selve livet, som livet vil forsvare sig imod.
Når man presser levende organismer bliver de stærkere, mere aggressive – det gælder også virus og mennesker. I det sidste års tid har restriktioner, isolation og andre former for “rengøringsvanvid” presset virus, som aldrig før. Det betyder uungåeligt at mennesker også bliver presset hårdere. Når man vil virus til livs, så vil man også mennesker til livs – for de hører sammen i livets symbiose. Men man kan hverken komme virus eller mennesker til livs – for de hører sammen i livets symbiose, og forsvarer sig. Alligevel forsøges det : ISOLATION er strategien. Da de første grønlændere kom til Danmark, efter geografisk isolation igennem tusinder af år, døde de oftest af almindelige influenzaer som verserede i Europa – deres immunforsvar var jo ikke blevet tilpasset, “motioneret” og “opdateret” med lokale europæiske virus, pga ISOLATION !. Dødeligheden var dramatisk høj. Noget tilsvarende skete også for europæere, der opholdt sig i Grønland. Vil den nuværende doktrin om “sundhed”, på grund af ISOLATION, føre til overdødelighed i de kommende influenzasæssoner ? Al erfaring taler herfor. Det er rimeligt at antage, at den nye doktrins ypperstepræster vil forvrænge den komplicerede virkelighed omkring virus til ukendelighed til den tid. Det har de gjort med alt andet i det forgangne år. 
 

 

 

 

Fri fantasi :
” Eucharia virus Bacteria virus Archaea virus
 

 

 

 

” Jeg anklager… ! ” 

Hvad I siger om virus er i sig selv kriminelt, og har uoverskuelige konsekvenser.
Det er allerede nok til at retsforfølge Jer – men ikke nok med det :

” Jeg anklager… !

Hvad I gør gennem restriktioner og inddragelse af fundamentale rettigheder,
er et angreb på land og folk og det bestående samfund.
Det er nok til at dømme Jer for statsforbrydelser og landsforrædderi – men ikke nok med det :

” Jeg anklager… !

Hvad I gør og hvad I siger har intet med hinanden at gøre.
Hver for sig er det organiseret kriminalitet af særlig grov karakter,
men da det er Jer, der både siger og gør, er det mere end nok
til at dømme Jer bort fra denne verden
for forbrydelser mod menneskeheden
efter Nürnberg Protokollen.
– men ikke nok med det :Jeres forbrydelser overgår alt fra menneskehedens lange lidelseshistorie !
Den ordløse lidelse, sorg, rædsel og vrede, som I spreder,
sniger sig som gift gennem hver fiber af samfundsorganismens krop,
og bryder blodbarrieren for bevidstheden og virkelighedsopfattelsen.
Dét er den virkelig farlige sygdom, der spreder sig,
den, der slår folkeslag og folkesjæl ihjel.

I ved det og benægter det – det er skærpende omstændigheder.
 

Hvorfor   ?

 
Stop ignorancen, arrogancen og den nedladende attitude !

Stop hånlatteren, spot og ydmygelser med omvendte kræmmerhuse, gabestok, træhest !

Stop det ihærdige arbejde med at bære brænde til hadets bål !

Stop trusler, løgne, tyverier, vold, tvang, straf, bøder, frihedsberøvelse og fængsler !

Stop mord på folk, stop historiens potentielt største folkemord in spe – inden det vokser Jer over hovedet !

Stop alle mordvåben, før de – i selvforsvar – bliver rettet mod Jer selv !

Stop de bespottende nedgangsklausuler, der spytter selve solen i dens åbne ansigt !

Jeres gentagelser af historiens katastrofale fejltagelser vil ende, som imperier altid er endt :
– med at falde for egen hånd.

 

 

 

Hvis I en dag igen opsøger os, fordi I er kommet på bedre tanker, skal I være velkomne.
Enhver der opsøger os, og er kommet på bedre tanker, skal være velkommen.
Ja, selv en falden engel, der er kommet på bedre tanker, skal være velkommen
– selv bestræber vi os hver dag på at komme på bedre tanker.

 

 

 

 

Lad folk, dyr og planter, bakterier og virus – livet – være i fred,
lad naturen være i fred
lad alt gå sin gang
under sOlen.

 

 

 

 

 

Anthony Howe : ” mobile sculpture “

 

 

» Jeg er een af dem som er. Har jeg da ikke øjne ? Har et menneske ej hænder, organer, dimensioner, sanser, følelser og passioner ? Næres det ej af den samme mad, og såres det ej af de samme våben ? Helbredes det ej ved de samme midler og varmes og afkøles det ej af den samme vinter og sommer som alle andre ? Hvis I stikker os, bløder vi da ikke ? Og hvis I kildrer os, ler vi da ikke ? Og gør I os uret, må vi da ikke forsvare os ? «

frit efter Shakespeare “ Købmanden fra Venedig “  )

 

 

 

… geologen ser på fortolkningen af seismografens kurver. Det ligner intet han før har set. Normalt lader han sig ikke ryste, med sit kendskab til historiske katastrofer og voldsomme jordskælv. Han ved at der forude altid venter jordskælv af en styrke, som ikke før er set. Han føler sig presset ud over de formelle faggrænser, for at følge den undren der hjemsøger ham. Længe sidder han tankefuld, og gennemløber hele planetens lange historie for sit indre blik. Han genkender de geotektoniske processers cykliske og systematiske gentagelser, han skalerer op og ned ..  lokalt .. globalt .. og drager paralleller til menneskenes egen verden. Det er blevet sent – alt for sent – den krumbøjede geolog retter sig op for at se stjernerne over hovedet lyse på en klar nattehimmel. Han lader tankerne flyve : ” se, den himmel, med alle disse stjerner  – lad os genopdage hvor stort det er, hvor overskuelig vores planet er, og hvor begrænset menneskenes verden er – og så vende det om – gøre jorden til vort fælles rumskib, på rejse igennem stjernehavet, med alle ombord som passagerer – ikke blinde, men seende – mindre talende og mere lyttende – ikke frygtsomme og isolerede, men fri fro og frejdige – mindre “enten-eller” og mere “både-og”… hvor alle må kende rumskibets mange funktioner, og kende hinanden, så både skib og passagerer kan fortsætte sammen på den lange rumrejse... ” …  Geologen erindrer sig hvordan han som barn altid havde stillet de store spørgsmål, til andre eller for sig selv…  hvordan ungdommens drømme var fløjet ud i verden, i alle retninger, utrætteligt …  hvordan han havde set sig selv og andre med tiden gradvist aflejret langs livets flod …  eller udvasket og bundfældet i havets dybe erindring… fordampet … og kondenseret til skyer og faldet som ny regn. ” Hvis det gælder i den håndgribelige og målbare verden, og menneskenes verden, er det rimeligt at antage at det gælder i alt, fra det største til det mindste .. målbart, eller ej …  bevidstheden ? – skulle det være det eneste fænomen der undsiger sig de universelle lovmæssigheder ? … hmm, højest usandsynligt “, sagde hans intuitive og logiske sans samstemmende. ” Livet er selvorganiserende og selvstyrende, hovedsageligt symbiotisk og harmonisk – ledere, rangorden og rivalisering er effektiviseringsmekanismer i mindre grupper på afgrænsede områder. Alle levende væsner er søgende. Ledere er … ledende, der blot leder. Det kan fungere i mindre grupper – men når ledere besættes af tanker om at lede hele verden, bliver de blot … ledere. Dømt til at fejle, og gøre mere skade end gavn. Det er de søgende, de åbensindede, der finder ... hvad ingen på forhånd kan vide …  “

– hertil nåede geologens “seismiske” målinger i folkedybet. Rystelserne er virkelige nok. Fortolkning af folkedybet er en kompliceret sag. Seismografen registrerer alt. 

 

 

 

Mit hjerte er så lille,
at det næsten er usynligt,
sig mig, hvordan skal det kunne bære al den smerte ?

Luk øjnene op, sagde en stemme,
dine øjne er endnu mindre,
og dog kan de rumme hele verden( frit efter persisk digt )

 

BEMÆRK : “Jer/Jeres”, “I”, “de/dem/deres”, “vi”, “os” og “jeg” må læseren selv tillægge identitet efter eget valg   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kommentarer

 • omar ingerslev

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Official sources, namely EudraVigilance (EU, EEA, Switzerland), MHRA (UK) and VAERS (USA), have now recorded more Injuries and Deaths from the ‘Covid’ vaccine roll-out than from all previous vaccines combined since records began.

  EU/EEA/Switzerland to 17 July 2021 – 18,928 Covid-19 injection related deaths and over 1.8 million injuries, per EudraVigilance Database.

  UK to 7 July 2021 -1,470 Covid-19 injection related deaths and over 1 million injuries, per MHRA Yellow Card Scheme.

  USA to 9 July 2021 – 10,991 Covid-19 injection related deaths and over 2 million injuries, per VAERS database.

  TOTAL for EU/UK/USA – 31,389 Covid-19 injection related deaths and almost 5 million injuries reported so far in July 2021.

  This catastrophic situation has not been reported by the mainstream media, despite the official figures above being publicly available.

  The Signal of Harm is now indisputably overwhelming, and, in line with universally accepted ethical standards for clinical trials, Doctors for Covid Ethics demands that the ‘Covid’ vaccine programme be halted immediately.

  Continuation of the programme in the full knowledge of ongoing serious Harm and Death to both adults and children constitutes a Crime Against Humanity/Genocide for which those found to be responsible or complicit will ultimately be held personally liable.

  MESSAGE TO THE PEOPLE:
  Governments worldwide are lying to you the people, to the populations they purportedly serve.

  Doctors for Covid Ethics

  * * *

  extract from :
  https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-are-lying-to-you-the-people-to-the-populations-they-purportedly-serve/5750650

 • Brothers & sisters from the east

  Hello there!

  This blog post could not be written any better!

  Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this post to him.

  Fairly certain he’s going to have a very good read.

  I appreciate you for sharing!

  • Omar Ingerslev

   Thank you.

   The more we share, the more we help eachother.

   Help and hope to change things to the better is very likely comming from ourselves
   – and that´s good news. We are growing by numbers, and passed “critical mass” allready.

   O.I.

Skriv et svar