Epistel,  Essay,  Satire

Er du i tvivl, så spørg ministeren

 

 

 

 
 
 
 

Taleorganet er det største i den politiske organisme

 

 

 

 

 

 

Krigsminister Morten Bødskov deltog i møde med 40 lande om at sende endnu flere våben til Ukraine.

Journalisten spurgte : ” Er du ikke bange for, at et møde som i dag kan provokere Rusland og fremskynde en værre konflikt mellem Vesten og Rusland ? “

Krigsministeren  :       Det er meget enkelt det her. Der er én mand, der er årsag til, at vi er her i dag, og det er Putin. Det er ham, der er årsagen til, at Europa er bragt i den situation, den er i, hvor der er krig i Europa.

Vi bringer her ministerens svar på en række spørgsmål, som kaster nyt lys over verdenshistorien.

 

– er du i tvivl, så spørg ministeren 

 

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand, der er skyld i den farlige situation i Europa, og det er Putin.

Det er meget enkelt det her :

Der er een virus, der er skyld i at hele verdens befolkning risikerer at dø, og det er “corona”

Det er meget enkelt det her :

Der er een løsning, og det er at hele verdens befolkning får en indsprøjtning af en ukendt vædske.

Det er meget enkelt det her :

Der er for mange mennesker, myrer og træer på planeten

Det er meget enkelt det her :

Det er Lehmann Brothers der ødelagde verdensøkonomien i 2008

Det er meget enkelt det her :

Det er Osama bin Laden der står bag terrorisme overalt. At han er død indtil flere  gange,  understreger netop hvor farlig han er

Det er meget enkelt det her :

Det er CO2 der opvarmer planeten indtil alt smelter. Bedst var det, om alle holdt vejret. Man kan også forestille sig at der afholdes 2 minutters stilhed, hvor  alle holder vejret, i respekt for CO2´s ødelæggende konsekvenser. Det ville have mere end en symbolsk virkning.

Det er meget enkelt det her :

Det er årtusindskiftet der vil smadre alle computere

Det er meget enkelt det her :

Bill Gates og Microsoft der redder computeren, som redder 90´erne

Det er meget enkelt det her :

Det er det offentliges overforbrug der skaber fattigfirserne, og privatisering der er den endelige løsning

Det er meget enkelt det her :

Det er de hårde stoffer og socialismen der skaber samfundsopløsningen i 70´erne, hjulpet godt på vej af grådige oliesheiker

Det er meget enkelt det her :

Det er rockmusikken der undergraver samfundssindelag og moral

Det er meget enkelt det her :

Det er USA der redder Europa og genopbygger krigens ruiner

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand, der er skyld i den farlige situation i Europa, og det er Hitler.

Det er meget enkelt det her :

Der er kun een ædel race – den hvide mand – alle andre er mere eller mindre mislykkede

Det er meget enkelt det her :

Det kan kun gå fremad og opad i de brølende tyvere

Det er meget enkelt det her :

Der er eet land, der er skyld i den farlige situation i Europa, og det er Rusland.

Det er meget enkelt det her :

Der er een revolution der bringer hele verden i fare, og det er den russiske

Det er meget enkelt det her :

Der er eet land, der er skyld i den farlige situation i Europa, og det er  Tyskland.

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand der er ansvarlig for 1 verdenskrig, og det er den serbiske nationalist Gavrilo Princip, der skød den østrigsk-ungarske  arveprins Ferdinand

Det er meget enkelt det her :

Lincoln skydes fordi han er for god af sig

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand der ødelægger den gamle verden, og det er Karl Marx

Det er meget enkelt det her :

Den danske konge er alt for god af sig da han løsner stavnsbåndet, EFTER at have smadret landsbyfællesskaberne i de forudgående årtier

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand der ødelægger den franske revolution og resten af Europa,  og det er Napoleon

Det er meget enkelt det her :

Havde alle fået del i kagen, så ville den franske revolution aldrig have fundet sted

Det er meget enkelt det her :

Der er een mand der ødelægger briternes amerikanske koloni, og det er den franske konge, der støtter den amerikanske revolution

Det er meget enkelt det her :

Man bruger parfume og paryk ved solkongens hof, fordi kongen har dårlig ånde og dårlig fordøjelse

Det er meget enkelt det her :

Europa er det eneste sted hvor der findes civilization, resten er tilbagestående og underudviklede kolonier, fulde af slaver og undermennesker…

Det er meget enkelt det her :

Der er kun een gud, derfor kan katolikker og protestanter ikke leve sammen – der er kun een løsning : reformation og religiøs segregation

Det er meget enkelt det her :

Der er kun een tro – den kristne – alle andre er vantro, jøderne må leve isoleret i ghettoer, de andre må leve i ørkenen med kameler og karavaner

Det er meget enkelt det her :

Den eneste måde at købe sig fri for synd er afladsbreve eller at blive brændt på bålet – den totale og endelige løsning er inkvisitionen

Det er meget enkelt det her :

Det er pesten der er eneansvarlig for al verdens elendighed

Det er meget enkelt det her :

Pilatus og romerne ville ikke slå Jesus ihjel, men jøderne insisterede og ville have røveren Barabbas sat fri i stedet. Pilatus bøjede sig og vaskede hænder.

Det er meget enkelt det her :

Det er “Judas” der forråder Jesus

Det er meget enkelt det her :

Maria bliver gravid uden en mand. Gud er faderen.

Det er meget enkelt det her :

3 vise mænd fra østen følger en stjerne, der fører dem til et nyfødt barn, som de straks genkender som verdens frelser – derfor er nemID/mitID/og anden IDioti indført, så folk fremover ikke skal lede efter deres frelser, da “vi” har alle svar på forhånd …

 

                                                    … så enkelt er det …

 

– er du i tvivl, så spørg ministeren ….

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kommentarer

Skriv et svar