Essay

nato X mass X stinction

 

 

” Atomvåbenmagterne bygger på terrorismens filosofi, og du er målet ” – så klart lyder overskriften på Jan Øbergs seneste artikel, som findes her : https://janoberg.me/2022/11/16/atomvabenmagterne-bygger-pa-terrorismens-filosofi-og-du-er-malet/.

 

 

 

 

 

” DU ER MÅLET … “

 

 

– hvilket bekræftes af NATO-øvelserne i september-oktober 2022, som forberedte nedkastning af Atom-bomber over Vesteuropa/Norden/Baltikum – ” for at beskytte, naturligvis… ” – det fremgår af Natos egen hjemmeside :

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49285.htm

&

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_208399.htm?selectedLocale=en

 

Det er hævet over al tvivl, at NATO/US truer stort set alle på planeten, heriblandt også såkaldt “allierede” – et strålende ( iflg geigertælleren ) eksempel på at alle får “samme behandling” ( men hvilken ?!? ) – hvad ellers betyder det, når NATO retter øvelsen med nedkastning af atombomber mod Vesteuropa og Norden – indenfor NATO-allieredes territorium ?

Bemærk at NATO-øvelsen i Baltikum/Østersø, medio september 2022, indledte undersøiske ubemandede millitæroperationer (droner) 10 dage før eksplosionerne af Nordstrøm I & II.

Er der en klokke der ringer ? – kan den overdøve vesteuropæiske regeringer og massemedier der højlydt klokker i det, stort set uafbrudt ?

Som det fremgår af NATOs egne officielle hjemmesider, er der et bemærkelsesværdigt sammenfald mellem fortløbne natoøvelser og samtidige katastrofer. Denne “overensstemmelse” falder ofte ud til fordel for US/Nato – med mindre NATO kludrer i det, hvad de ofte gør.

 

Her findes delvis oversigt over natoøvelser :

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NATO_exercises#2014


– bemærk hvor usædvanlig travlt nato har haft under lockdown ´20 – ´22. Mens millioner dør af krige, sult, hjemløshed, fattigdom og sygdom, var regeringer og massemedier overalt i verden fuldstændig forblændet af overdreven omsorg (?) for, at “blot eet liv tabt til “Co-v-ID” var eet liv for meget“. Hvad stiller man op over for en sådan prioritering indenfor “omsorg” ?

– bemærk at dette kun er natos egen liste over exercises – CIA/ca 14 andre US-agenturers operationer er ikke inddraget – iflg Congress Research Service ( officielt US-government-organ ) er der udført 251 millitæroperationer udenfor US´ egne grænser siden 1991

se mere herom på :
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42738

 

* det var US ” der “for at beskytte verden” udviklede atombomber

* det var US – der som de eneste i verdenshistorien – kastede atombomber over Hiroshima og Nagasaki

* det var US – der millitært greb til anvendelse af atombomber mod det allerede smadrede Japan, som alle vidste ( inkl US egne generaler ) havde tabt slaget – og alligevel gjorde US det

 

=  GENOCIDE !

 

* * *

 

* nu påkalder US sig igen at ville “beskytte andre…”

* hvad skulle forhindre US i at gentage tragedien fra Japan – denne gang over vores eget område ?

* hvad skulle stoppe dem, selvom der ikke måtte findes en reel fjende – ligesom sidst ?

 

–  ET NYT GENOCIDE ?

 

* * *

 

– og NATO vil have penge – masser af penge – endnu flere.. beskyttelsespenge ?

– det har vi hørt om før – fra banderelateret terror og kriminalitet i små og større lokalsamfund i vort eget land – fra landsbyer i Jylland til Københavnske kvarterer, fra 2200 N – 2450 NV …

 

 

 

 

– NATO´s penge-våben-krigs-maskineri er eksemplet på ekstremt opskaleret banderelateret kriminalitet …  i ” den globale landsby… “:  Nato bryder sågar sin egen fundats – charter 1 i Nato er kopieret fra UN´s charter 1 :  “fred skabes med fredelige midler … ”  –  73 års mislykket mission for officielt at forsvare fred, som gentagne gange er endt med at angribe fred, skabe konflikt og ført til åben krig. “Nato” – en forretningsmodel for det millitærindustrielle kompleks og US´imperiets udenrigspolitik ?

Jeg kalder historien som vidne. Det er sket utallige gange før i menneskehedens historie – se denne liste over GENOCIDES : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genocides_by_death_toll. Det skyldes ikke kun “eksotiske personligheder” indenfor ledelse og magt gennem tiderne, men i ligeså høj grad at almindelige mennesker – gennem tilpasning, passivitet, passiv medvirken – LADER DET SKE !

 

Det er et dårligt “psykologisk spil” mellem bøddel og offer – det er på tide at lære af historien – vågne op – selv tage ansvar for at skabe en bedre verden – hvor svært kan det være ? – stort set alt andet er bedre end dette !

Mellem de som vælger at leve i løgnen, ud fra en forestilling om “komfort” – og de som møder det med oprejst pande, selvom sandheden umiddelbart kan virke “ukomfortabel” – står en mur af angst og frygt – en mur som er større end forudgående mure – den kinesiske mur ( ca 2500 km ), jerntæppet 1945-1991 (ca 5000 km ). De nye fysiske mure i Europa efter 1991 overstiger 25 000 km – og vokser stadig…  de “mentale mure” er langt mere omfattende…

 

” Mr. president,  tear down these walls … “

 

– den historiske udtalelse faldt i Berlin for for ca 25 år siden. Fjerner man masken – persona – skuespilleren – og de tomme embedsbetegnelser, kan kernen i udtalelsen være “startskuddet” til hvad der er brug for overalt i verden idag : genopdagelsen og genforeningen med den åbne og fri verden, som den oprindelig var skabt, i al sin kompleksitet – uanset tilstand og udviklingsstadium – på linie med al anden natur og alt andet i et uendeligt, overskudsbetonet og stadigt ekspanderende kosmos.

 

 

 

 

 

5 kommentarer

 • omar ingerslev

  Her er en kort, klar og koncentreret 8 minutters fremstilling af det altoverskyggende problem
  med NATO – det tager et livslangt studium, betydelige evner og enorm flid, samt civilt vovemod af usædvanlig format, at nå frem til denne sjældne og meget klare indsigt :

  Jeg anbefaler alle at begynde med denne uvurderlige fremstilling – derefter kan man vælge at fordybe sig i Jan Øbergs omfattende arbejde – hvor der gemmer sig mange vigtige pointer, som idag er helt fraværende i den offentlige debat og førte politik.

  https://transnational.live/wp-content/uploads/2022/04/10000000_1019317595655767_5872917688440903991_n.mp4

 • omar ingerslev

  Her er GENOCIDE-liste, efter størrelse – størst først :

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genocides_by_death_toll

  BEMÆRK :

  Holodomor ( Ukraine ) rangerer som nr 3, selvom den er større end Holocaust ( pladseret øverst på listen med angivelse af et mindre tal end Holodomor ). Holocaust-antallet er utroværdigt. Holodomor-tallet er også behæftet med usikkerhed, nogle skøn når op mod ca 8,5 mill.
  Holocaust-tallet stiger konstant – for et par årtier siden blev Holocaust anslået til ca 4,5 mill – så steg det til 5 mill – dernæst til 6 mill … og overstiger nu 7 mill … og man fristes til at spørge : ” … and still counting ? … ”

  BEMÆRK også, at det britiske mord på ca 70 mill indere i 1870erne, grundet hungersnød skabt af briternes kolononiseringspolitik, ikke er medtaget – ligeledes heller ikke den hungersnød i Kina, hvor ca 70 mill døde, under Mao Tsetungs ansvar. Endelig er US ikke medtaget – US har siden 1945, gennem flere hundrede millitæroperationer i andre lande, kostet over 25 mill livet.

  Endelig burde den centralt styrede finansterror i 2008 medtages. Det skønnes at antallet af mennesker under sult/fattigdomsgrænsen fra 2008-2010 voksede med 1 MIA ( fra ca 1,5 MIA til 2,5 MIA ) – af alle disse mennesker er det rimeligt at antage at 10%, eller mere, er døde indenfor de første 1-5 år = ca 100 mill.

  Definitionen af GENOCIDE kan diskuteres – men man får et rimeligt retvisende billede ved at tælle de som døde pga ledere/andre hovedansvarlige aktørers GROVE tilsidesættelse af menneskers fælles levevilkår/tarv – hvadenten man skyder folk, forgifter dem, ødelægger/”fejlprogrammerer” deres mange evner og kræfter, tager deres mad, deres varme eller deres hjem, eller andet der angriber menneskers grundlæggende levevilkår – så er udfaldet det samme : lidelse, sygdom og død.

  ” Der er ting der er værre end døden ”
  ( citat : Catherine Austin-Fitts )

 • omar ingerslev

  De sidste 3-5 årtier har udviklingen af atomvåben lagt vægt på de såkaldte “taktiske atomvåben”. De er ikke omfattet af de samme internationale retningslinier, som de større atomvåben.

  De taktiske atomvåben stikker deres lille grimme fjæs frem, hvor man mindst venter dem : indenfor “demolition-industrien” hvor de detoneres under jorden, skaber underjordiske hulrum til “controlled demolition” af den overjordiske del af en bygning – derved “fjernes” det omfattende byggeaffald samtidig med demolition, og den ny byggegrund er hurtigt klar, uden alt for store omkostninger i form af oprydningsarbejde, tid og penge.

  Medregnes de hyppigt anvendte bomber/raketter med “depleted uranium”, som fører til omfattende forurening på linie med anden forurening med radioaktivitet, anvendt i krige i Iraq, Afghanistan, Libyen, Syrien m.fl., står det endnu mere grelt til. Endelig stikker “taktiske atomvåben” også sit grimme fjæs frem ved mindre “operationer”, som ikke officielt benævnes som krig eller andet.
  Her melder mistanken sig f.eks ifm med eksplosionen i Beirut, men ikke kun dér. Enhver der var tæt på begivenhederne ( og overlevede ) under og efter eksplosionen i Beirut ved, at der var TO eksplosioner, den første antagelig den omtalte gødning/fosfat-detonering ( kendes på den tætte og beskidt udseende røg og det “ildglødende” smalspektrede “fosfat-relaterede” lys ) – den ANDEN eksplosion udsendte først et intenst lysglimt i HELE lysspektret ( det gør INGEN konventionelle bomber ! ), ved 2. eksplosion kom den karakteristiske trykbølge med vandkondenseret 360 graders hvælvet sfærisk kugleform ( med “skyggeaftryk” af siloen i havnen, som holdt stand ), trykbølgen knuste “alt” ( som det kendes fra filmede atomprøvesprængninger ), derefter kom braget med forsinkelse, det karakteristiske atombombekrater i havnen, de lokale målinger af tritium og andre radioaktive isotoper efter atombombe-eksplosionen ( lignende fund i NYC i 2001, local geological survey inst. ) – eksplosionerne i Beirut skete under fralandsvind, gående mod nord-vest – altså væk fra Beirut og libanon, væk fra Israel og andre lande i området. “Gud” er til stadighed på “det udvalgte folk”´s side – som for en sikkerheds skyld er i besiddelse af flere hundrede atombomber, som de eneste i området. Og husk – såkaldte “taktiske atomvåben” har generelt større TNT-sprængkraft end de bomber der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki.

  Sidst – og størst – bør atomkraftuheld betragtes som “dirty bombs”, de overgår ( som tiden går ) alle andre atomvåben, uanset disses størrelse.
  Husk også atomreaktorer “til fredelig forskning, f.eks medicinindustriens atomreaktorer – uheld på disse forekommer, men omtales stort set ikke i massemedierne. Der har været flere uheld med forskningsreaktorer, drevet af medicinindustrien centralt bl.a i det centrale Europa.
  Manipulation med radioktivt nedfald sker ifm konstruktion meteorologiske vejr-modeller, hvilket bl.a skete over Danmark ifm Tjernobyl. Jeg kørte i regnvejr på Sjælland den morgen i ´86 hvor Tjernobyl dagen forinden var sprunget i luften – det var på Barsebäck-værket, kun 20 km fra hvor jeg befandt mig, at alarmen om radioaktivt nedfald gik første gang. 3 dage efter indrømmede Sovjetunionen at uheldet havde fundet sted. Efterflg kunne jeg se at de meteorologiske modeller ikke passede med min egen observation af nedbør, og selvsagt heller ikke passede med Barsebäck-værkets målinger, som udløste alarmen.

  Måske er der alligevel noget der er endnu større : for bølgeteknologien i …3-4-5-6-7-G mast-satelit-teknologi sender på højfrekvens, der rammer levende organismer på molekylært niveau, hvor det ekspempelvis kan påvises ifm med kroppens iltoptagelse. Grænseværdierne for wifi/signal-forurening opgøres på en manipuleret måde, der reelt betyder at man ignorerer de ødelæggende påvirkninger på levende biologisk celleniveau. Men ikke nok med det, signalerne afgiver impulser – med interferens-mønstre i “bølgehavet” imellem forskellige bølgelængder og impulser – kombineret med vinkel/retning/trigonometrisk genererede brændpunkter er der tale om et fortræffeligt våben, set fra den våbenførendes perspektiv. De interferensimpulser der opnåes ved ovennævnte kombinatorik kan indstilles på alle kroppens frekvenser – hjernen arbejder f.eks med en bærefrekvens mellem 6-12 Hz – hvis en bølgeimpuls med tilstrækkelig fokus/brændpunkt og amplitude/intensitet rettes mod hovedet i dette frekvensområde kan signaloverførsel mellem neuroner blokeres, epileptiske anfald udløses, mindre og større hjerneblødninger induceres i hjernens kapilærer, neuroner og andre celler … andre dele af kroppen og dens organer har forskellige frekvenser … denne mast-satelit-teknologi er lagt er lagt under “krigsministeriet”, og det er næppe en tilfældighed.

  *

  Vil du vide mere om dette emne – som er for omfattende til dette forum – så studér Torus-energi-former, vector-equillibrium, Nikola Tesla, Max Planck, Rutherford, Bohr og deres åndsbeslægtede ( spild ikke for meget tid/opmærksomhed på Einstein og Edison )

  ” altid flyder, i en stadig strøm af billeders skiften … ”

  Publius OVID´ius Naso, Rom/Bosporus, (43 fvt – 17/18 evt)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *