Essay

Kannibalernes sidste måltid

 

når alt er ædt op, bliver det sidste måltid, at æde sig selv

 

 

Et “stilleben” fra kapitalismens og kannibalismens sidste fase.

 

 

 

 

 

 

FOLK  versus  STAT

 

Hvad er en stat der “ejer” folk, og kalder dem “statsborgere” og “personer”  ( person = maske, latin ) ? Hvad er en stat, som med løgn, trusler og vold  ( magt = voldsmonopol ) begår overgreb på folks helbred (“folkesundhed”) OG indsprøjter ukendte vædsker, under falsk varebetegnelse, hvis REELLE indhold og REELLE virkning er toksisk og DNA-forringende/-ødelæggende, og hvis omfattende skadevirkninger ( mere end 1200 registrerede ) fører til sygdomme – mange aldrig set før, eller yderst sjældent – eller fører til forkortet levealder/fremskyndet død – eller for mange til øjeblikkelig/akut død ?

De handlinger staten udøver mod det folk, hvorfra staten ekstraherer alle ressourcer og al magt er udtryk for uansvarlighed og mangel på etiske/moralske værdier. For inddrevne skattemidler overfalder staten de skatteydende borgere, men går endog et skridt videre og opbygger en ubetalelig gæld og total afhængighed, hvormed staten bagbinder stat/borgere til ydre/fremmede magter. Det er en stat som gennem løgn, tyveri og mord – endda folkemord og landsforrædderi – kannibaliserer alt og alle, lader sig kannibalisere af “3.part”, og som ultimativt kannibaliserer sig selv.

Gennem historien har staten gjort det gentagne gange : før 2001 – “krig mod terrorisme” 2001-2020 – “internationale redningsaktioner af bank/finans-industrien 2008-2023+   –   “svineinfluenza 2009 – millioner af indkøbte og ubrugelige “vacciner” til over-pris  ….  og sidenhen følger nye “drama-total-teater-forestillinger :   ensidigt uddelte våben/penge til den kun den ene part i aktuelle konflikter og krige udenfor for statens eget territorium, selvom de pågældende områders konflikter ikke har truet staten  –  ( husker du Afghanistan, Irak, Libyen, Yemen, Syrien, Libanon ?  –  aktuelt agerer staten i Ukraine og Tyrkiet  ( ENMOD & HAARP, Werlhof, Nick Beggich, N. Tesla m.fl. )  –  staten har pt “følere” i Ægypten, Indien og mange andre lande – siden følger katastroferne  –  lad os gætte hvad der vil komme på kortere eller længere sigt fra staten :  en “klimakrise” med nye skatter “CO2/miljø” ? – eller en økonomisk krise i 1929/2008 fashion – eller endnu en såkaldt “pandemi”  – eller hvad med alle kriser på een gang ? – et drømmescenario set fra statens synspunkt ?

 

*

 

Fra leksikon :

Kannibalisme (fra spansk caníbal i forbindelse med påstået kannibalisme blandt Carib-indianere) eller antropofagi (fra Græsk anthropos “menneske” og phagein “at æde”) betegner, at mennesker fortærer andre mennesker. I zoologibruges kannibalisme om arter, som konsumerer artens medlemmer.

Self-cannibalism is the practice of eating oneself, also called autocannibalism,[1] or autosarcophagy.[2] A similar term which is applied differently is autophagy, which specifically denotes the normal process of self-degradation by cells.

Autoimmune diseases are conditions in which your immune system mistakenly attacks your body 

Kort og klar beskrivelse af kapitalismens historiske udvikling gennem flere faser frem til idag : 

( http .. )   steigan.no/2022/11/tanker-om-sosialismen-kapitalismens-alderdom-gir-nye-muligheter/

Soylent Green is a 1973 American ecological dystopian thriller film directed by Richard Fleischer. By 2022,[3] the cumulative effects of overpopulationpollution, and global warming have caused severe worldwide shortages of food, water, and housing. The poor live in squalor, haul water from communal spigots, and eat highly processed wafers: Soylent Red, Soylent Yellow, and the latest product, far more flavorful and nutritious, Soylent Green. Mr. Thorn are getting suspicious and secretly boards a waste truck transporting human bodies from the euthanasia center to a waste-disposal plant, where he witnesses human corpses being processed and turned into Soylent Green.

Soylent Green (1973) movie findes her : https://www.bitchute.com/video/244uCTngj2Uu/

In a modern version of this story there is plenty of space also for Mr Bill Gates and his delicious vision of future food for the 99% of the world population, of which he´s so concerned.

 

*

 

Fra “værktøjskassen”  ( økonomi som videnskab ):

 

Det institutionaliserede “Status quo” kommer til udtryk i den arkitektoniske opbygning af pengesystemet, som gennemsyrer det hele, og som gemmer sig lige for øjnene af alle, i øjets blinde punkt :

” Institutionalized Status Quo Sometime during the 18th and the 19th century, a decision was made that the paradigm of a monopoly of a single currency issued through bank debt should be institutionalized. Each country’s central bank plays that role, and since Bretton Woods the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank have been added to the panoply. All these institutions have important and useful tasks in terms of preserving the integrity of the system. But they also are the guardians of monetary orthodoxy which continues to prevail: the idea that achieving the objective of monetary stability requires the safeguarding of the monopoly of the existing money creation process. This orthodoxy is part of the powerful auto-catalytic forces that engender and protect banks that become as a consequence “too big to fail”. The orthodox idea – that we need to enforce a monopoly of a single national currency, one in each country or group of countries – remains firmly in place, despite the massive systemic collapse in 2008. Let us please remember that it is also that same orthodoxy that got us into this trouble… ”            ( Bernard Lietaer :  A monetary blind spot, 2010 )

Bernard Lietaer beskriver et pengesystem, som er baseret på studier af biotoper, complexity theory, samt menneskesamfund – på denne baggrund skitserer han et komplekst pengesystem, hvor modsætninger som centralisation/decentraliation/localising, samt diversity efficiency skaber de optimale løsninger. Det er et systemisk opgør med det eksisterende pengesystem – monetary & centralized currency under total control of central banks & BIS ( central bank of central banks ) – et paradigmeskift  – der findes allerede fuldt funktionelle pengesystemer i mindre lokale samfund overalt i verden –  læs mere her:  https://bernard-lietaer.org/library/

 

 

 

 

Hold dette op mod Bill Gates´ patent på et supercentralistisk pengesystem, naglet til menneskekroppen – det som dagligt omtales som CBDC

 

 

Beskrivelse : https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&fbclid=IwAR19Drqz1E98QwkMrUm3bfTq2ll2denfK9naWwWKMq9qL3zrReDVErgsYbs

The abstract of the patent application online states:

“Human body activity associated with a task provided to a user may be used in a mining process of a cryptocurrency system. A server may provide a task to a device of a user which is communicatively coupled to the server. A sensor communicatively coupled to or comprised in the device of the user may sense body activity of the user. Body activity data may be generated based on the sensed body activity of the user. The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.”

In other words, a chip will be inserted into the body that monitors a person’s daily physical activity in return for cryptocurrency. If conditions are met, then the person receives certain bonuses that can be spent on something.

 

 

*

 

 

Hvor er folk i forhold til denne beskrivelse af staten ?  De fleste lever fra vugge til grav akkompagneret af statens propaganda, udspyet uafbrudt af statssponsorerede massemedier – lullet i søvn af “rødgrød med fløde”, over/fejl-ernæring og vuggeviser. Hvordan vil folk vågne op – og se tingene som de ER ?  –  vil det ske den dag alle er trådt så meget under fode, at de ikke længere har hverken liv, selvagtelse og respekt for sig selv eller andre ?  –  eller vil  flertallet svælge og besudles af “spillet”  ( som de lærte som børn : bl.a med “stoleleg” – der er mangel/knaphed/underskud indenfor alle områder, så folk anspores til at bekrige hinanden istedet for at stå sammen ) – et spil mod andre, for enten selv at blive “dolket bagfra” af ligesindede – eller for at opnå kort vinding, sejle i yacht, “sejle i egen sø”, og altid være hjemsøgt af usikkerhed blandt egne betalte sikkerhedsvagter, om hvor og hvornår de får et bedre tilbud fra “3.part”, og resolut/impulsivt flytter loyalitet og professionelt tilhørsforhold – og efterlader deres “herre”, “manden med succes”, nedlagt og forsvarsløst bytte for sine hævngerrige ofre og udsultede bidske vagthunde  – “free lunchtime” & “happy hour” – vel’bekomme hvem ? – eller vil “manden med succes” endelig indse at alting er forbundet, og at hans valg står imellem at optræde som “forbryder” eller “helgen/filantrop” ? –  det er sket før…

Fra statens tordnende og truende megafoner lyder det :  ” alle skal have sprøjten … alle skal have bank ( i alle betydninger af ordet ) … alle skal med våben og penge rejse rundt på må og få og skabe usikkerhed under parolen “fred og demokrati”, for at skabe kaos konfilkt og krig… ” i lande og kulturer som de næppe begriber, mellem sprog de ikke kender … og bilder sig ind, at “de gør en forskel” – ja, “de gør en forskel”, men hvilken ?  –  forskel uden etisk fordring, uden viden, uden mægling, uden et etisk-moralsk kompas, uden respekt for liv, kan ikke skelne mellem hvad der gavner og hvad der skader, hvad der skaber liv for flest mulige eller hvad der fører til døden for alt for mange uskyldige… udsagnet runger ligeså tomt som staten og dens love uden værdigrundlag.

Krig, økonomiske kriser og helbredstruende tvangs-“vaccinationer” er foragt for liv – den foragt som gennem falske ord, destruktive handlinger og efterfølgende benægtelse strømmer som giftig råddenskab ud af stat og ledere, ledere end de ledeste …

 

 

 

”  Kannibalernes  Nadver  “

 

 

 

 

En lille øvelse :

Erstat “stat” med “transnationalt firma”, “medicinindustri”, “milliardær/oligark/filantrop”, “narcissist” “navngivne personer” eller hvad du måtte associere øvelsen med – erstat “kannibalisme” med “kapitalisme” eller det der “rimer” bedst for dig – det er på eget ansvar – regn ikke med at andre tager ansvar for deres handlinger.

 

 

Efterskrift :

Her er måske nogle af grundene til, hvorfor Martin Luther for 500 år siden skulle have sagt:

               ” folk og stat er naturlige fjender af hinanden

 

For forholdet “folk-stat”, såvel som for det økonomiske system, er nogle af nøglebegreberne for konstruktive og nyttige løsninger DECENTRALISERING diversitet ( 80% ) i stimulerende modsætningsforhold til velovervejede, gennemsigtige og åbne overordnede konstruktioner i “blødt centralistisk tilsnit” ( 20% ).

Ghandhi gennemskuede at overtagelse af det daværende Indien (1948), med dertil hørende hierakiske samfunds/magtstrukturer ( af især britisk herkomst ) blot ville medføre at inderne ville undertrykke sig selv, selvom de overtog Indien efter briterne. Ghandhi talte om “et minimum af stat SAMT et maximum af lokalt selvstyre ” …grænsende til anarki… ”

 

 

 

 

 

2 kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *