Essay

Kannibalernes sidste måltid

 

 

 

“stilleben” fra kapitalismens og kannibalismens sidste fase.

 

 

 

 

 

når alt er ædt op, bliver det sidste måltid, at æde sig selv

 

 

 

 

 

 

FOLK  versus  STAT

 

Hvad er en stat der “ejer” folk, og kalder dem “statsborgere” og “personer”  ( person = maske, latin ) ? Hvad er en stat, som med løgn, trusler og vold  ( magt = voldsmonopol ) begår overgreb på folks helbred (“folkesundhed”) OG indsprøjter ukendte vædsker, under falsk varebetegnelse, hvis REELLE indhold og REELLE virkning er toksisk og DNA-forringende/-ødelæggende, og hvis omfattende skadevirkninger ( mere end 1200 registrerede ) fører til sygdomme – mange aldrig set før, eller yderst sjældent – eller fører til forkortet levealder/fremskyndet død – eller for mange til øjeblikkelig/akut død ?

De handlinger staten udøver mod det folk, hvorfra staten ekstraherer alle ressourcer og al magt er udtryk for uansvarlighed og mangel på etiske/moralske værdier. For inddrevne skattemidler overfalder staten de skatteydende borgere, men går endog et skridt videre og opbygger en ubetalelig gæld og total afhængighed, hvormed staten bagbinder stat/borgere til ydre/fremmede magter. Det er en stat som gennem løgn, tyveri og mord – endda folkemord og landsforrædderi – kannibaliserer alt og alle, lader sig selv kannibalisere af “3.part”, og som ultimativt kannibaliserer sig selv.

Gennem historien har staten gjort det gentagne gange : talløse gange igennem tiderne før 2001 – “krig mod terrorisme” 2001-2020 – “internationale redningsaktioner af bank/finans-industrien 2008-2023+   –   “svineinfluenza 2009 – millioner af indkøbte og ubrugelige “vacciner” til over-pris  ….  og sidenhen følger nye “drama-total-teater-forestillinger :   ensidigt uddelte våben/penge til den kun den ene part i aktuelle konflikter og krige udenfor for statens eget territorium, selvom de pågældende områders konflikter ikke har truet staten  –  ( husker du Afghanistan, Irak, Libyen, Yemen, Syrien, Libanon ?  –  aktuelt agerer staten i Ukraine og Tyrkiet  ( ENMOD & HAARP, Werlhof, Nick Beggich, N. Tesla m.fl. )  –  staten har pt “følere” i Ægypten, Indien og mange andre lande – siden følger katastroferne  –  lad os gætte hvad der vil komme på kortere eller længere sigt fra staten :  en “klimakrise” med nye skatter “CO2/miljø” ? – eller en økonomisk krise i 1929/2008 fashion – eller endnu en såkaldt “pandemi”  – eller hvad med alle kriser på een gang ? – et drømmescenario set fra statens synspunkt ?

–  en smertelig gentagelse af middelalderen med brandskatning ( tiende ), skyld/gæld, afladsbreve/CO2-footprint, inkvisition, gabestok/massemedier, stuearrest fodlænker og smart-phones og bålbrænding …  ja, hvem kan snart kende forskel på den ene middelalder ift den anden ?

 

 

 

Fra leksikon :

Kannibalisme (fra spansk caníbal i forbindelse med påstået kannibalisme blandt Carib-indianere) eller antropofagi (fra Græsk anthropos “menneske” og phagein “at æde”) betegner, at mennesker fortærer andre mennesker. I zoologibruges kannibalisme om arter, som konsumerer artens medlemmer.

Self-cannibalism is the practice of eating oneself, also called autocannibalism,[1] or autosarcophagy.[2] A similar term which is applied differently is autophagy, which specifically denotes the normal process of self-degradation by cells.

Autoimmune diseases are conditions in which your immune system mistakenly attacks your body 

Kort og klar beskrivelse af kapitalismens historiske udvikling gennem flere faser frem til idag : 

( http .. )   steigan.no/2022/11/tanker-om-sosialismen-kapitalismens-alderdom-gir-nye-muligheter/

Soylent Green is a 1973 American ecological dystopian thriller film directed by Richard Fleischer. By 2022, the cumulative effects of “overpopulation”, “pollution” and “global warming” have caused severe worldwide shortages of food, water, and housing. The poor live in squalor, haul water from communal spigots, and eat highly processed wafers: Soylent Red, Soylent Yellow, and the latest product, far more flavourful and nutritious, Soylent Green. Mr. Thorn are getting suspicious and secretly boards a waste truck transporting human bodies from the euthanasia center to a waste-disposal plant, where he witnesses human corpses being processed and turned into Soylent Green.

 

Soylent Green (1973) movie You´ll find here :

(  https://  )  +  sp.rmbl.ws/s8/2/E/U/n/n/EUnni.caa.mp4

( https://www. )  +  bitchute.com/video/244uCTngj2Uu/

 

Next step towards “Soylent Green”-scenario is apparantly happening :

(  https://www. )  +  bbc.com/news/uk-66081058

(  https://www. )  +  dr.dk/nyheder/udland/snart-kan-afdoede-briter-blive-kremeret-i-vand

 

 

…  how easy it is to make loose ends meet

 

In a modern version of this story there is plenty of space also for Mr Bill Gates and his delicious vision of future food for the 99% of the world population, of which he´s so concerned.

 

 

Fra “værktøjskassen”  ( økonomi som videnskab ):

 

Det institutionaliserede “Status quo” kommer til udtryk i den arkitektoniske opbygning af pengesystemet, som gennemsyrer det hele, og som gemmer sig lige for øjnene af alle, i øjets blinde punkt :

” Institutionalized Status Quo Sometime during the 18th and the 19th century, a decision was made that the paradigm of a monopoly of a single currency issued through bank debt should be institutionalized. Each country’s central bank plays that role, and since Bretton Woods the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank have been added to the panoply. All these institutions have important and useful tasks in terms of preserving the integrity of the system. But they also are the guardians of monetary orthodoxy which continues to prevail: the idea that achieving the objective of monetary stability requires the safeguarding of the monopoly of the existing money creation process. This orthodoxy is part of the powerful auto-catalytic forces that engender and protect banks that become as a consequence “too big to fail”. The orthodox idea – that we need to enforce a monopoly of a single national currency, one in each country or group of countries – remains firmly in place, despite the massive systemic collapse in 2008. Let us please remember that it is also that same orthodoxy that got us into this trouble… ”            ( Bernard Lietaer :  A monetary blind spot, 2010 )

Bernard Lietaer beskriver et pengesystem, som er baseret på studier af biotoper, complexity theory, samt menneskesamfund – på denne baggrund skitserer han et komplekst pengesystem, hvor modsætninger som centralisation/decentraliation/localising, samt diversity efficiency skaber de optimale løsninger. Det er et systemisk opgør med det eksisterende pengesystem – monetary & centralized currency under total control of central banks & BIS ( central bank of central banks )  –  et paradigmeskift  –   der findes allerede fuldt funktionelle pengesystemer i mindre lokale samfund overalt i verden –  læs mere her:  https://bernard-lietaer.org/library/ og   (  https://www. )  +  nedersteetage.com/penge/

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold dette op mod Bill Gates´ patent på et supercentralistisk pengesystem, naglet til menneskekroppen – det som dagligt omtales som CBDC

 

 

 

 

Beskrivelse :

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&fbclid=IwAR19Drqz1E98QwkMrUm3bfTq2ll2denfK9naWwWKMq9qL3zrReDVErgsYbs

The abstract of the patent application online states:

“Human body activity associated with a task provided to a user may be used in a mining process of a cryptocurrency system. A server may provide a task to a device of a user which is communicatively coupled to the server. A sensor communicatively coupled to or comprised in the device of the user may sense body activity of the user. Body activity data may be generated based on the sensed body activity of the user. The cryptocurrency system communicatively coupled to the device of the user may verify if the body activity data satisfies one or more conditions set by the cryptocurrency system, and award cryptocurrency to the user whose body activity data is verified.”

In other words, a chip will be inserted into the body that monitors a person’s daily physical activity in return for cryptocurrency. If conditions are met, then the person receives certain bonuses that can be spent on something.

 

 

 

 

 

 

 

Hvor står folk i forhold til denne beskrivelse af staten ?  De fleste lever fra vugge til grav akkompagneret af statens propaganda, udspyet uafbrudt af statssponsorerede massemedier – lullet i søvn af “rødgrød med fløde”, over/fejl-ernæring og vuggeviser. Hvornår vil folk vågne op – og se tingene som de ER ?  –  vil det ske den dag alle er trådt så meget under fode, at de ikke længere har hverken liv, selvagtelse og respekt for sig selv eller andre ?  –  eller vil  flertallet stadig “acceptere” “spillet”  ( som de lærte som børn : bl.a med “stoleleg” – der er mangel/knaphed/underskud indenfor alle områder, så folk anspores til at bekrige hinanden istedet for at stå sammen ) – et spil mod andre, for enten selv at blive “dolket bagfra” af ligesindede – eller for at opnå kort vinding, sejle i yacht, ” … i egen sø”, og altid være hjemsøgt af usikkerhed blandt egne betalte sikkerhedsvagter, om hvor og hvornår vagterne får et bedre tilbud fra “3.part”, og resolut/impulsivt flytter loyalitet og professionelt tilhørsforhold – og efterlader deres “herre”, “manden med succes”, som blotlagt og forsvarsløst bytte for sine hævngerrige ofre og udsultede bidske vagthunde  – “free lunchtime” & “happy hour” – vel’bekomme hvem ? – eller vil “manden med succes” endelig indse at alting er forbundet, og at hans valg står imellem at optræde som “forbryder” eller “helgen/filantrop” ? –  det er sket før…

Fra statens tordnende og truende megafoner lyder det :  ” alle skal have sprøjten … alle skal have bank ( i alle betydninger af ordet ) … alle skal med våben og penge rejse rundt på må og få og skabe usikkerhed under parolen “fred og demokrati”, for at skabe kaos konflikt og krig… ” i lande og kulturer som de næppe begriber, mellem sprog de ikke kender … og bilder sig ind, at “de gør en forskel” – ja, “de gør en forskel”, men hvilken ?  –  forskel uden etisk fordring, uden viden, uden mægling, uden et etisk-moralsk kompas, uden respekt for liv, kan ikke skelne mellem hvad der gavner og hvad der skader, hvad der skaber liv for flest mulige eller hvad der fører til døden for alt for mange uskyldige… udsagnet runger ligeså tomt som staten og dens love baseret på rå magt, uden egentligt værdigrundlag afledt af respekt, bevarelse, fremmelse og skabelse af liv – i Hippokrates ånd.

Krig, økonomiske kriser og helbredstruende tvangs-“vaccinationer” er foragt for liv – den foragt som gennem falske ord, destruktive handlinger og efterfølgende benægtelse strømmer som giftig råddenskab ud af stat og ledere, ledere end de ledeste …   lighederne med genocide er slående, ifølge Gregory Stantons beskrivelse af udviklingen af genocides gennem 10 stadier – læs her :   (  https://www. )  +  nedersteetage.com/genocide/

 

 

 

 

”  Kannibalernes  Nadver  “

 

 

 

 

“THE HEAVEN OF EATING”

 

.

PROPHET OF THE NEW RELIGION :
HANNIBAL, THE CANNIBAL

.

“ I CARRY THIS MASK
TO PROTECT YOU ALL “
( FROM ME )

.

“ EAT  THIS – THIS IS MY FLESH
                       DRINK  THIS – THIS IS MY BLOOD

… AND  YOUR  LAST  SUPPER “

 

 

 

*

 

 

 

 

En lille øvelse :

 

Erstat “stat” med “transnationalt firma”, “medicinindustri”, “milliardær/oligark/filantrop”, “narcissist” “navngivne personer”, eller hvad du måtte associere øvelsen med

– erstat “kannibalisme” med “kapitalisme” eller det der “rimer” bedst for dig

 

– det er på eget ansvar – regn ikke med at andre tager ansvar for deres handlinger.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Efterskrift :

Her er nogle af de strukturelle ligheder med middelaldersamfundene i Europa, som for ca 500 år siden fik Martin Luther til at udtrykke:

               ” folk og stat er naturlige fjender af hinanden

 

 

 

For forholdet “folk-stat”, såvel som for det økonomiske system, er nogle af nøglebegreberne for konstruktive og nyttige løsninger DECENTRALISERING og diversitet ( 80% ) i stimulerende modsætningsforhold til velovervejede, gennemsigtige og åbne overordnede konstruktioner af “blødt centralistisk tilsnit” ( 20% ).

Ghandhi gennemskuede at overtagelse af det daværende Indien (1948), med dertil hørende hierakiske samfunds/magtstrukturer ( af især britisk herkomst ) blot ville medføre at inderne ville undertrykke sig selv, selvom de overtog Indien efter briterne. Ghandhi talte om ”  et minimum af stat, SAMT et maximum af lokalt selvstyre ” … grænsende til anarki…  “

 

 

 

Kødhakkeren

( The Meat Grinder )

 

I Rom måtte kandidater til offentlige embeder, når de præsenterede sig på Forum, ikke have lommer i tøjet, for at de ikke skulle kunne tage imod bestikkelse.

Blandt kritiske røster hed det sig, at lyrikere ikke burde gå med ærmer, så de ikke kunne ryste digte ud af dem.

Hvor meget skal man skære fra for at sikre, at dem som idag beklæder offentlige embeder, ikke tager imod bestikkelse, skjuler eller ryster noget ud af ærmerne ?

Hvor meget vil der blive tilbage ?

Vil man kunne se forskel, hvis resultatet udstilles side om side med en slagters ?

 

Derved vil de der beklæder offentlige embeder komme til at ligne deres ofre.

 

 

 

 

Josephus:  ” kannibalen Maria “, udgave fra ca 900 e.v.t.

 

 

 

Og her et vidnesbyrd om hvordan ” historiens kokke, ovnpassere, krønikeskrivere og doktorer “, altid behændigt har formået at få noget ud af “råvarerne”, uanset disses beskaffenhed  –  et eksempel på slutfaser for imperier, kapitalisme – set gentaget igennem historien :

 

Josephus Flavius : uddrag fra den Jødiske Krig, bind 6, kapitel 3, afsnit 4.  Skrevet ca år 75 e.v.t.

” Blandt beboerne af landet hinsides Jordan var der en kvinde ved navn Maria; hendes fader hed Eleazaros, hun stammede fra landsbyen Bethezuba, hvad der betyder Ysop-huset, og hun nød stor anseelse på grund af sin fornemme slægt og sin rigdom. Sammen med den øvrige befolkning var hun flygtet til Jerusalem, hvor hun sammen med dem måtte opleve belejringen. Det meste af de ejendele, hun havde pakket sammen og bragt med sig fra Peraia til byen, var blevet røvet fra hende af tyrannerne, og hvad hun havde tilbage af værdisager, og hvad det lykkedes hende at få fat på af levnedsmidler, blev beslaglagt af deres drabanter, som hver dag hjemsøgte hende. Et frygteligt raseri bemægtigede sig kvinden, og ofte skældte hun ud på røverne og forbandede dem, så at hun hidsede dem op. Ingen af dem ville dog, hverken af vrede eller af medlidenhed, dræbe hende. Da hun nu blev træt af på den måde at skaffe føde til andre, og da det nu også blev ganske umuligt at finde noget, medens sulten pinte hende gennem marv og ben, flammede hendes vrede op endnu voldsommere end sulten. Hun lod sig nu kun lede af sin forbitrelse og af det uundgåelige, så at hun vendte sig mod naturen. Hun greb sit barn, hun havde nemlig en dreng, som endnu ikke var vænnet fra, og råbte:

“Mit stakkels barn! Hvorfor skulle jeg lade dig leve videre under krig, sult og borgerkrig? Hos romerne venter os kun slaveri, hvis ellers vi lever så længe, som til de kommer; men sulten når os hurtigere end slaveri, og røverne er værre end begge dele. Kom da! Du skal være føde for mig, for oprørerne skal du være en hævnende ånd, og over for verden den eneste beretning, der endnu mangler i skildringen af jødernes ulykker.”

Så snart hun havde sagt dette, dræbte hun sin søn, og efter at have stegt ham, fortærede hun halvdelen af ham, medens hun gemte resten og vågede over den. Straks efter indfandt oprørerne sig, og så snart de havde bemærket den forfærdelige stegelugt, truede de med, at de omgående ville dræbe hende, hvis ikke hun viste dem, hvad det var, hun havde tilberedt. Hun svarede da, at hun havde gemt en god portion til dem og fremviste så resterne af barnet. De blev straks grebet af gysen og rædsel, og synet fik dem til at stivne af forfærdelse. Da sagde hun:

“Det er mit eget barn, og det er mig selv, der har gjort det. Spis I nu blot, for jeg har selv spist af det. Vis jer nu ikke mere blødagtige end en kvinde, og vis ikke større medfølelse end en moder. Men hvis I er så fromme, at I vender jer bort fra mit offer, så har jeg jo spist deraf på jeres vegne, og gem så blot resten til mig.”

Derefter gik de skælvende bort, for ved denne ene lejlighed viste de sig feje og overlod, om end ugerne, dette måltid til moderen. Hele byen blev straks grebet af afsky, og hver enkelt så denne rædselsgerning for sig og gyste, som om han selv havde udøvet den. De hungerramte mennesker så nu kun frem mod døden, og de priste dem lykkelige, der allerede var gået bort, så at de undgik at høre om og se så afskyelige ting. “

Data om Josephus findes her :   ( https:// )  +  www.biblen.info/Ressourcer/Rasmussen.htm

 

 

 

 

 

Goya  :  Kronos eating his own children

 

 

 

 

 

Institutionalized cannibalism-organtransplant hybrid-phenomena in Ukraine

 – a current example :

 

 

Ukraine is ready to trade the organs of its people for Western military assistance, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum on Thursday.

The diplomat said the Kiev regime is rapidly turning the country into a global hub of human organ trafficking.

“The Kiev regime is ready to pay anything for the military assistance it gets. It’s now even come to the human organs of its citizens. A time will probably come when Ukraine will understand the true reason why its pretend US and European friends cared about it. But that won’t be soon enough. Still, better later than never,” she said.

“They literally took a knife to the country, but it will be too late to complain. The patient has already signed consent for surgery. The relevant international organizations, with an art worthy of a better cause, are ignoring these obvious and criminal phenomena,” Zakharova said. The diplomat said Western countries are the main beneficiaries of illicit transplantation practices in Ukraine.

“The scenario has been rehearsed in Yugoslavia. All organs that were removed from the people, who were killed then, went to cater to the needs of Westerners,” she said.

Thriving Business 

According to Zakharova, the business of illicit transplantation surgeries is thriving thanks to the high losses that Ukrainian forces suffer at the frontline.

“After relevant surgical procedures, the bodies are burned and the relatives are told that the serviceman is just missing. These dreadful machinations wouldn’t be possible without permission granted by the Kiev regime at the highest level. That’s because they are backed by legislation. The country has essentially become a honeypot for criminals. The money that illicit transplant operators are making in Ukraine is simply insane, and they aren’t going to stop,” the diplomat continued.

Ukraine has done a lot to streamline transplantation surgeries.

“For example, on December 16, 2021, the Verkhovnaya Rada adopted Law 5831 On Regulating the Transplantation of Human Anatomical Materials. Under the law, a transplantation now doesn’t require a notarized consent from the living donor or his relatives. The procedure for organ removal from the deceased has also been significantly simplified, even if they didn’t give their consent for donating their organs post-mortem. That means it has been made legal by law, not just a fact on the ground,” she said.

“Not only government clinics, but also private clinics have been given the right to perform transplantations. Can you imagine a private clinic in Ukraine these days? On April 4, 2022 the Verkhovnaya Rada adopted Law 5610 On Amending the Tax Code. It exempted organ transplantation surgeries from the VAT. It’s not just about budget revenue, it’s about additional control,”   Zakharova said.  “

 

 

 

 

Skrumpehoved,  Peru

 

 

 

 

 

Samtale, overhørt i den tomme krypt :

–  ekkoet var også tilstede, og næsten mere virkeligt end samtalen

 

 

 

”  det er mest sandsynligt  at (Titus) Josephus Flavius er den historisk virkelige person, som optræder under navnet “Paulus” i biblen.  “

 

” ? “

 

”  … jeg kan ikke se afgørende forskel på Josephus´ og Paulus skildringer af rejsen over havet til Rom…   det er den samme rejse …  “

 

”  Det kan være de begge var ombord på samme skib ..  “

 

”  haha…  det kan også være at de var siamesiske tvillinger, som i deres skildringer “glemte” at nævne den anden…  “

 

( … )

 

”  jeg tror at …  “

 

”  netop, du TROR …  “

 

”  … men der er ingen der ved det …  “

 

”  … der var en rejse over havet til Rom, der var nogen ombord som oplevede det og nedskrev det, vi har Josephus´manuskripter, men ingen fra “Paulus” …  i tidligere udgivelser af biblen er Josephus´  skrifter med …  først senere blev de udeladt fra bibeludgivelserne … eksemplet skal kun illustrere en langt mere vidtrækkende problemstilling, som er brændende aktuel …   er viden, kilder tættest muligt på begivenhederne og sandsynlighedsbetragtninger om den virkelige verden en trussel mod troen ?   Hvis troen må forsvare sig gennem ignorance manipulation og løgn, hvad er der så tilbage ? “

 

 

 

 

*

 

 

 

To the unknown arriviste

 

 

You´re always making big plans for tomorrow
You wanna know why ?
Because you always make a mess of today

society is a big melting pot,
when You bring it to boil,
all the scum rises to the top.

So maybe there´s hope for you yet …

 

.

.

.

 

2 kommentarer

Skriv et svar