Epistel,  Satire

” Guns and Butter “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrigende  fedt  :

 

 

Det var lykkedes “en klump fedt omkring et åbent kloakrør, lodret ned i helvede” at forklæde sig. Den så besynderlig ud; men hvordan skulle den også kende til følelsen af noget menneskeligt genkendeligt – yderligere distanceret gennem et højt embede indsat som rørforlængelse ?. Når man satte en mikrofon hen til fedtklumpen, lød det som menneskelig tale. Men når man lyttede nærmere efter,  gav det ingen mening,  uanset hvilken ende man lyttede til. Det var tilsyneladende det samme ubestemmelige indhold, der kom ud af begge ender.

Det var krigstid.

Rygtet lød, at valget stod mellem våben eller fedt. Det satte fedtklumpen omkring det åbne kloakrør i bevægelse, så det blævrede. Denne blævren forstærkedes gennem kloakrøret indtil det kom buldrende og bragende ud i den anden ende – som tomme tønder der ruller nedad gaden og tager alt med sig i faldet. Jo mere ekkoet overdøvede snakken om krig, våben og fedt – jo mindre mening gav det.

Fedtklumperne samledes, og tog det ene spadestik efter det andet. Der blev længere og længere ned til bunden, mens de larmede stadig mere højlydt. Fedtklumperne trak alle mod et samlet kæmpe hul – og følte sig i faldet tiltrukket af hinanden. De lod sig imponere over egen larm,  og var beæret over andres,  og fortsatte ivrigt med at tage flere spadestik, dybere og dybere.

På den måde var der længere til bunden, end nogen havde forestillet sig.

Men alt når før eller siden bunden, enten gennem kloakrør eller buldrende nedad gaden. Fedtklumperne blev omdannet til våben, eller trukket igennem deres egen kloak og serveret som ormeføde, eller endte som uspiseligt harsk fedt i fadebur og fangehul bag lås og slå.

Når talen blandt folk sidenhen faldt på “fedtklumpen omkring det åbne kloakrør … ” ,  lød det hovedrystende :   ” … lige til lukke op og skide i … ”   og    ” … folk havde dengang protesteret, og sat sig til modværge        ligesom befolkningen havde påstået det efter afslutningen på den forrige krig.  ”  … folk havde ikke kunnet overdøve krigsspektaklet  og iøvrigt    ” … måtte folk holde deres deltagelse i modstandkampen hemmelig mens krigen var igang, af hensyn til pårørende og andre sikkerhedshensyn    så hemmeligt, at end ikke de selv helt havde erkendt deres betydning som “frihedskæmpere …  før efter … øhh, så at sige …   ~   det var også mere sikkert at stå frem og erklære sig som frihedskæmper efter at krigen var afsluttet.

”  …  sådan var det  i  hårde og magre tider ... ” , lød det selvmodsigende fra folk og fedtklumper i kor,    ” … historien gentager sig selv …   det kan man jo ikke gøre noget ved

Ak ja,  hvorfor mon  ? …

 

 

 

 

 

https://janoberg.me/2024/02/13/i-krig-er-ord-ikke-nok-men-for-konfliktlosning-pg-fred-er-de-nodvendige-statsminister-frederiksen/#comment-13439

https://www.dr.dk/nyheder/udland/mette-frederiksen-om-foerste-spadestik-til-ammuntionsfabrik-i-krig-er-ord-er-ikke-nok

(   fjern    så har du det fulde link  )

 

 

 

I en glad TV-udsendelse, gav  ” fedtklumpen omkring det åbne kloakrør, lodret ned i helvede ”  udtryk for ønsket om at blive husket som  ” mor’  ” .  På dansk er det fonetiske i  ordene ” mor ” og ” mord ” identiske,  idet ” d “  er stumt  ( kun et lille ændring i stød på vokalen ” o ” får ordene til at lyde forskelligt ).

Udtalelsen efterlod både tilstedeværende og mange udover hele landet med undren, ubesvarede spørgsmål og ukontrollable følelsesmæssige reaktioner og associationer, frit flydende og blævrende – som det er så karakteristisk for fedt :

Mord ? … for hvem ? …   Mord, på hvem ? –  mord på mink ?    mord på minkfarmere ?  ( mindst 7 minkfarmere tog deres eget liv, som direkte følge af overgrebet –  hvilket er den udbredte opfattelse i minkfarmermiljøet )    mord på befolkningen ?   ( injektioner af ukendte toksiske vædsker, gennemført med brutalitet, vold og magtmisbrug ) –    folkemord ?    Mettemord  ?  …  ”  MorD anmark”  ?… mord på sandheden og alle grundlæggende etiske principper ?    ” biologisk mord ” … ( for ) sit eget afkom ? … eller mord på så mange som muligt ? …  genocide ? … democide  ?

 

 

” Mor bager kager …. fedtekager …  rævekager … bagerhorn og kringler, vanillekranse og kroner, opfedning i pandekagehuse og slotte … helt ude i skoven … ”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det frie fald.

 (  dominoeffekten )

 

Adspurgt om hvorfra de informationer kom, som blev lagt til grund for at sætte hele samfundet i undtagelsestilstand, og derved smadre hele det kendte civile samfund i et omfang der kun kan sammenlignes med hvad der skete under den tyske besættelse ml 1940-1945,  svarede fedtklumpen, helt åbenlyst og stinkende som en blotlagt kloak  : ” hvis informationerne kommer fra WHO, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til WHO ( en større fedtklump omkring et større kloakrør, endnu dybere ned i helvede ) : ” hvis informationerne kommer fra Kina, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )  … spørgsmålet gik derefter videre til Kina ( ukendte fedtklumper via ukendte rør tværs gennem jordens allerdybeste glødende flammer ) :  hvis informationerne kommer fra Wuhan, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige )    .. spørgsmålet gik derefter videre til Wuhan ( privat financierede og kommercielle fedtklumper omkring kanyler, som stikker lodret op fra helvede – som i laboratorier arbejder målrettet på at gøre virus og bakterier så farlige og dræbende som muligt  =  “gain of function” :   hvis informationerne kommer fra laboratoriet, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre at oplysningerne er troværdige ) ” …. spørgsmålet gik derefter videre til det finansielle/initiativ/ophav  ( selvudpegede fedtklumper omkring en forslugen mønttæller, lige ned i portemonnai’en ) :  hvis pengene løber ind, er det fint nok for mig ( uden ansvarsfølelse for at sikre sig hvor de kommer fra ~ penge lugter ikke ) “.

 

Hvem overtræder “påvirkningsloven”  ?  Hvem repræsenterer organiseret kriminalitet  ?  Hvem står med det største ansvar og begår de mest tankeløse og kriminelle handlinger ?  Hvem forråder sit eget land og dets folk ?  Hvem lader fremmede magter og transnationale virksomheder komme ind ad bagdøren og hærge og rasere alt – og stikke af med byttet ?  Hvem straffer andre for hvad de gør selv, mere vidtgående end andre ? 

 

Herefter kan du indsætte “terror”, “finanskrise”,  ” klimaopvarmning/forandring/CO2 “,  “pandemi/vaccination”,  inkvistionen,  “arvesynd/skærsild/afladsbreve”,  “Nero/Roms brand/kristenforfølgelse” i den ovenfor anvendte skabelon … det er altid den samme skabelon, der anvendes :   iscenesættelse af “totale katastrofer og tilstande” ( arvesynd, jordens undergang, pandemi )  efterfulgt af total-løsninger ( ende(lige)løsninger, øjeblikkelig handling af grænseoverskridende karakter, under udøvelse af magtmisbrug, trussel og vold )  –  alt gennemtvunget med en hast, last og et omfang, der udløser ukontrollabel angst og panik, der gør det umuligt at bedømme situationen sindigt og objektivt…

… and still counting … still more to come …  

 

.

.

 

 

  Are You Lost in the World Like Me ?  ( Steve Cutts) 

 

 

.

.

 

Den “psykopolitiske horisont” er så lav, at selv “dværge” kaster lange skygger – skygger, som enten får “dværge” til at føle sig større end de er – eller skygger, som skræmmer dem selv, når de tror de er virkelige, og forveksler dem med deres egne løgne om “fjender og sikkerhedspolitik”.

Det psykopolitiske kaldes også for “massepsykose” og “psychic epidemics” – altså gruppemekanismer, som styres af instinkter. Hos dyr er det en praktisk funktion, som sikrer flokkens overlevelse – blandt mennesker bliver det derimod farligt for “flokken”, når det udløser angreb både udadtil og indadtil. Blandt mennesker overtager frygten og psykosen, og blokerer for intellekt situationsfornemmelse og dømmekraft. Afvigende individer i “menneskeflokken”, f.eks. “krigsliderlige voldspsykopater” ( ukært barn har mange øgenavne ), som allerede er syge inden situationen opstår, trives i et eskallerende kaos. Deres sygdom overbeviser dem om at de igennem kaos kan opnå en fordelagtig position.
Måske er psykopaten drevet af “infantil” angst, og opnår ved at fremprovokere angst hos andre en følelse af betydning, eller en pervers form for “samhørighed gennem afhængighedsdannelse”, når andre gøres bange og i en anden form for infantil tilstand begynder at “søge beskytteren” i form af “den stærke leder”.
Historien rummer gentagne eksempler på denne gruppemekanisme. De få “magtsyge” udnytter den ( på andres bekostning ),  de fleste følger med ( selvom det skader dem selv ) – ingen forstår spillet, tilsyneladende – og historien gentager sig derfor.

De få der undervejs har lært noget af menneskehedens lidelsesfulde og dyrekøbte erfaring igennem historien, lægges for had og forfølges af “menneskeflokkens” trang til skabe “fælles fodslag” i flokken.

Wilhelm Reich beskrev i bogen ” Fascismens massepsykologi ” (1933), hvordan menneskeflokken i farlige situationer let fører til  “ de marcherende massers orgasme ”.

Karl Mannheim, tysk-jødisk filosof, udviklede i 1920erne de akademiske discipliner “samtidsdiagnose” og “videnssociologi” for at “skabe afstand til samtidens psyko-socio-politiske fænomener, så det blev muligt at opnå objektiv analyse … på trods af samtidens påtrængende fremturen og udlægning af sig selv “. ( efter K. Mannheim )

Løgnen og volden er hinandens forudsætninger ~ volden dækkes af løgnen, løgnen kræver anvendelse af mere vold, mere vold flere løgne … ( efter Solshenitsyn )

” an eye for an eye makes the whole world blind ” ( Gandhi )

” talk to the leader  –  talk to the hand – talk to MIMAC  “

( MIMAC = military industrial media academic complex )

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

.

.