Essay

Korrektiv for “politisk korrekthed”

 

 

 

 

  be the change You want to see in the world “

( frit efter Gandhi )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ …den vises liv strækker sig vidt. Han er ikke lukket inde  
bag de samme grænser som andre, han alene er løst af de  
love der gælder for menneskeheden, alle århundreder råder 
han over.  
– drejer det sig om fortiden ? – han omfatter den i erindringen  
– drejer det sig om nutiden ?  – han forstår at udnytte den  
– drejer det sig om fremtiden ? – han foregriber den  
For ham bliver livet langt fordi alle dets epoker er én sammenhæng.” 

  

( Seneca : “ om livets korthed “  ~ De Brevitate Vitae ~ ca 40 e.v.t.

 

 

 

 

 

 


  
  
  
  
  

.

.

Gaza :    religionskrig  ?

– det er invasion og efterfølgende folkemord

.

 

Genocide in Gaza  ( 6 parts ) :

 

1 :    Genocide in Gaza    ” year  75 

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza/

2 :    Genocide in Gaza    requiem

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza-2/

3 :    Genocide in Gaza    a voice from Jerusalem  2024.12.23

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza-iii/

4 :    Genocide in Gaza    the irish testament ( Blinne Ní Ghrálaigh, ICJ 2024 )

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza-iv/

5 :    Genocide in Gaza    the judgment ( ICJ )

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza-v/

6 :    Genocide in Gaza    ” exodus II “

https://www.nedersteetage.com/genocide-in-gaza-vi-hunger/

 

(  remove and you have the full link ) 

.

.

 

Ukraine :  russerne kommer  ” ?

– det er ” vest ” der invaderer  ” øst “. Det har “vesten” forsøgt før ~  da Napoleon og Hitler derved led deres definitive og uoprettelige nederlag. Dengang som nu stod de samme finansielle og strategiske interesser bag – familiedynastiet Rothchildt m.fl.  Set i et større perspektiv er sonderingen mellem “vest/øst” et illusorisk spil i den aktuelle situation for hele menneskeheden. Det handler overordnet om at styre verden – gennem “ordo ab chao” –  holde den i et “status quo” som sikrer de priviligerede “få” deres position, på kostning af alle andre. Krige/folkemord, som de aktuelle i Ukraine og Israel/Palæstina, skal ses i denne kontekst.

.

 

https://www.nedersteetage.com/ukraine-sort-muld-arbejde-sved-og-blod/

https://www.nedersteetage.com/ukraine-sort-muld-gennembloedt-af-arbejdets-sved-og-lidelsers-blod/

https://www.nedersteetage.com/agent-z/

.

.

.

Virus :   … den er farlig og skal udryddes  ?

– virus er en del af livets omfattende og komplekse strukturer. Virus er en livsvigtig informant/kurér, der løbende opdaterer de øvrige levende organismer – mennesker, dyr, planter, bakterier, fungi og andre mikroorganismer ift til hinanden, så de kan indgå i symbioser som gavner de involverede organismer. Uden virus ville dette ikke kunne lade sig gøre – “skoven” ville ikke kunne eksistere.

.

.

https://www.nedersteetage.com/blind-leder-blind-ii-covid19/

https://www.nedersteetage.com/covid-19-vaccines-1000-scientific-studies/

https://www.nedersteetage.com/fra-folkedybet/

https://www.nedersteetage.com/advarsel-mod-alle-former-for-mrna-vacciner-gmo-anvendt-paa-mennesker/

https://www.nedersteetage.com/droemmen-der-blev-virkelighed/

https://www.nedersteetage.com/2020-2/

https://www.nedersteetage.com/kronede-dage/

.

.

 

Terror :    de hader imperiet, og vil det til livs … ” ?

– de vil også leve, med samme ret som alt andet levende – men på en anden ~ ikke-imperialistisk ~ måde

Med organisationer som nato, who, wef, ipcc, bilderberg, council of foreign relations, trilateral commision etc er verdens tilstand blevet værre. Disse organisationer repræsenterer statslig/privat/sponsoreret terror – en uhellig, udemokratisk/udenomsparlamentarisk magtalliance, som Mussolini kaldte for definitionen på fascisme. 

Folkemassernes rolle i dén sammenhæng er dels at lade ske – gennem repressiv tolerance  –  og dernæst at stå for undertrykkelsen af dem selv  –  til “ære” for de, der officielt lægger ansigt og navn til – disse ofte navn- og ansigts-løse som aldrig selv udfører noget. De officielle folkeforføreres “indsats” er gennem løgn, trusler, mediebombardementer/hjernevask at “overbevise” folkemasserne om at de selv må udføre den tiltænkte undertrykkelse  ” for den gode sag ”    ” i gud, konge og fædrelands navn ”  …  ” vi passer på hinanden “.

.

.

https://www.nedersteetage.com/nato-dead-democracies-killing-ecomomies/

.

.

.

Penge/Guld :    det eneste stabile økonomiske system ” ?

– guld er koncentreret på få hænder, med dertil magtkoncentration og korruption.  Elektroniske penge er også centralt styret – og øremærket – og er blot en variant over det samme problem – endda værre end “guldets begrænsning og koncentration på få hænder “.

Penge skal være let tilgængelige og jævnt fordelt i hele samfundet for at skabe en gunstig samfundsudvikling. Regulering af pengemængden er afgørende – kombineret med omløbshastigheden. Idag er det på privat hænder, bag lukkede mure – det bør være åbent, og tilhøre alle – men ikke tilhøre stat eller privat storaktører. For at understøtte en åben og fri struktur, bør også flere parallelle økonomiske systemer operere sideløbende – det komplementære valutasystem, som bl.a kan eksemplificeres det det svejtsiske WIR/Mark-system.

Penge kan også helt afskaffes og erstattes af aftaler/forhandlingssystemer ud fra et fælles grundlag  – med støtte i kontrakter/aftaler – forhandlet og udmålt ved bedømmelse af ressourcer/forbrug af tid/viden/bytte/dele-økonomi.

 

https://www.nedersteetage.com/penge/

.

.

.

.

Diktatur/Hieraki :    folk søger en stærk leder  ” ?

– alle må lede og tage ansvar for sig selv, og samarbejde om resten.

.

.

.

.

Gud/monoteisme  :    der er een, og kun een, Gud – og han er god  ( alt andet er mindre godt, eller direkte ondt ) “  ?

– ethvert levende væsen er både et centrum – en hel verden – og en satelit – en del af en større verden. Centrum er i sin egen ret og væren et helt, unikt og selvstændigt univers – OG SAMTIDIG – en underordnet satelit/periferi/del af større universelle strukturer ( skalaen er :  …. fra plasma/subatomart … atomer … molekyler … celler .. organismer … virus fungi og bakterier …planter dyr mennesker …  symbioser/biotoper …  planeter stjerner og galakser … clusters superclusters …  og alt derunder … indimellem … og derover )

Atomet er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i større atomstrukturer, molekyler …   molekyleter et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i større molykylersystemer, celler …  cellen er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i et større cellemiljø, organismer …  organismen er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i større …               planeten er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i større solsystem, solen – stjernen er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår i større galakser …  galaksen er et helt, unikt og selvstændigt univers, som samtidig indgår som en mindre del/satelit i større clusters …

Syge mennesker har mistet kontakten eller afviser  virkeligheden – både den virkelighed der er mindre … deres egen virkelighed … eller den virkelighed der er større end dem. Overlades magten til disse “syge/sindsyge” ledere,  så lever vi ikke længere i en levende og velfungerende galakse, men drejer den modsatte vej … om en gal akse.

.

.

https://www.nedersteetage.com/kosmos/

https://www.nedersteetage.com/kosmose-cosmosis/

.

 

 

 

    .

.Tegning fra ca 1934

.  

 

 

 

 

Klima :    det må ikke forandre sig. Det skal være 20 C overalt – hele året ( ligesom i min stue ). Hvis ikke, så er det vores skyld ( mest din ) “  ?

– klimaet har altid forandret sig, fra dag til dag, gennem årstiderne, geografisk/meteorologisk variation, gennem solens og galaksens cyklus´er … gennem geologiske perioder i mere end ca 600 millioner år …

( Nasa anerkender solar cyklus af 11, 22, 44 … 100, 200 og 400 års varighed – dertil skal lægges endnu flere, som Nasa ikke nævner – det gør til gengæld glaciologer, palæoklimatologer og astrometeorologer og geologer . Der er tale om 20 000, 100 000 års cyklus´er m.fl. og disse kan identificeres regelmæssigt og kontinuerligt ( uden afbrydelse ) gennem mere end 600 mill år. Disse cyklus´er rytmiske og repetative, med fastlagt og forudsigelig varighed. Iflg geologisk terminologi har planeten de seneste ca 15 000 år befundet sig i en såkaldt “interglacial” periode – dvs en varmeperiode imellem istider. Solen klassificeres som en “gul dværg”, der i samspil med plasmastrømme fra vor egen galakse skaber 100 000 års cyklus´er hvor ca 15 000 års varmeperioder veksler med ca 85 000 års istidsperioder. Aktuelt er der sammenfald mellem 400 års cyklus og 100 000 års cyklus, hvilket betyder at planeten dykker stejlt og hurtigt ned i en stor-istid af ca 85 000 års varighed, fra ca 2050.

Planetariske klimasystemer er større, stærkere og mere komplicerede – og ligger langt udenfor menneskers indsigt, evner og formåen. Det kræver en omfattende faglig viden, som må inddrage adskillige specifikke hard-science-discipliner at overskue klimafænomenet. Står man alene fagligt, så kan man ikke håndtere så omfattende og komplekst et fænomen som planetarisk klima – i samspil med sole/stjerner og galakser.

Korrelationen mellem temperatur/drivhusgasser/CO2 – og deraf afledte betragtninger og konklusioner har vendt tingene på hovedet – det er temperatursvingningerne der er styrende for CO2koncentrationen i atmosfæren – ikke omvendt ( tidsforsinkelsen ml temp og CO2 konc er ca 800 år for det globale klimasystem – henvisn til grønland og vostok, antarctica).  Dertil skal lægges at CO2 under alle omstændigheder har en insignifikant betydning for den såkaldte “drivhuseffekt”. CO2 er livsvigtig for planter, og ideelt set ville det være bedst for planterne hvis CO2 værdier lå på 800 PPM eller højere – spørg din gartner hvad han gør for at opnå optimal vækst i drivhusene. Endelig er CO2molekylet tungere end atmosfæren og daler automatisk mod jorden … hvor planterne tager sultent imod den. 

CO2-skatter, -kvoter og ID-tracking ifm med inkvisition/afladsbreve  jeg mener “CO2 kvoter/-skatter … er til gengæld virkelige – disse har blot ingen forbindelse med planetarisk klima at gøre, på et videnskabeligt og evidnesbaseret grundlag  ( inkvisitionen er stadig ikke afskaffet i mange katolske lande !  )

Spørg din lokale gud/dommedagsprofet/al gore/IPCC  om vedkommende kan forklare påstanden om sammenhæng mellem temperatur og  CO2  –  vedkommende hverken kan eller vil svare. Så meget er sikkert.

Den eneste mulighed ift planetarisk/globalt klima er at anerkende realiteten af disse fænomener og kræfter, der overstiger menneskenes formåen – ligesom vi også må følge med, når jorden drejer om sig selv og løber i bane omkring solen, som drejes rundt med milliarder af andre stjerner/solsystemer i blot en enkelt af galaksens flere arme.

– og,  nej,   mennesker bør ikke forurene og ødelægge sit eget natur- og eksistens-grundlag … og bør ikke ødelægge miljøet ( dvs de biotoper/symbioser, som de selv lever i og er afhængige af ) … ligesom mennesker heller ikke bør kues under irrationel angst, løgn, tyveri, mord … folkemord … democide …

.

.

https://www.nedersteetage.com/genocide/

.

.

.

Afmagt/Almagt :    jamen, alt hvad der sker er uundgåeligt, sådan og sådan er mennesker, historien gentager sig selv …   bla bla bla bla … “  ?

– det går som det går FORDI du ikke selv ER den forandring og udvikling, som du ønsker for dig selv og resten af verden !  

.

.

.

  Goya : ” the sleep of reason ”  

.

.

.

.

Husk at et  “nej”  på rette tid og sted er lige så vigtigt og afgørende, som overordnet at være en del af livet med et rungende JA    

.

.

  be the change You want to see in the world “

( frit efter Gandhi )

.

 

 

  .

… stay tuned on “nedersteetage”   “overetagen”  m.fl.  ..

.

.

.

.

.

.