History,  Politica,  Portrait

Rusland – “vestens” 3 historiske krigsnederlag

 

 

 

Mr ? (1789), Napoleon (1812),

 

Mr. ? (1917), Hitler (1941)

 

… Mr. ? (2014), Zzz.. (2022)

 

 

 

 

 

Tre grandiose og tragiske aktører gentager den samme historiske fejltagelse.

” … at ville erobre/beherske/knuse Rusland … “

” … og sidenhen erobre Kina, Indien …  og resten af verden … universet ...

… ” masters of the universe” ???

 

” 3   vise …  ”   –   mod alverdens visdom.

 

her overdøver grådkvalt latter i “gudernes hus” al menneskelig dårskab

 

Hvem er den gennemgående…

Mr.  ?

 

Er der kun gentagelsen af de samme historiske fejltagelser,

er livets indlysende grundvilkår “glemt” – eller gemt ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–   hvem har endnu ikke lært af historien, frem til idag ?

Der skulle vel aldrig stå noget… eller nogen bag ?

 

BANK      BANK      BANK

 

…  bank 3 gange under bordet,

alt foregår alligevel dér,

bag lukkede døre

og forhæng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulidelige  gentagelser

 

 

 

Krigen i Ukraine er en historisk fejltagelse – en stedfortræderkrig mellem US/NATO/EU/vassaler og Rusland – en gentagelse af Napoleon og Hitlers historiske nederlag. En gentagelse af den bagvedliggende forretningsmodel, introduceret af bank og finansverdenen under Rothchildt-dynastiet i 1776.

 

 

Indarbejdelsen af NATO/millitær/industri i offentlige budgetter med fastlagte procent-andele, som refererer til og slavisk følger BNP blandt alle medlemslande er det seneste eksempel, der røber at det handler om magt/penge – IKKE om en løbende sikkerhedsvurdering udført af millitære analytikere, med dertil knyttede fagvurderinger og medfølgende budgetudmålinger.

Kort og klar gennemgang af Nato – ca 8 minutter :

( https:// )  +  sp.rmbl.ws/s8/2/J/c/t/O/JctOf.caa.mp4

 

 

Napoleon, Hitler … og denne  Mr. ?  …. er finansieret af de samme bank og finansdynastier, med de samme bagvedliggende motiver, dengang som nu.

Denne gang er det US/NATO/EU/vassaler der forgæves forsøger at “erobre/knuse” Rusland – en tåbelighed bag hvilken de næste millitære nederlag for US/NATO/EU/vassaler allerede står i kø : nye nederlag for US/NATO/EU/vasaler ift Kina/BRIC/India etc – MEN altså en profitabel forretning, uanset udfaldet.

DU er MÅLET – ofret – for denne taktik – det er DIG der frarøves hvad du har, som følge af denne vanvidshandling – ikke de officielt udnævnte fjender som Rusland, Kina eller andre lande udenfor, som ofte oplever udvikling, fremgang og bestyrkelse på flere områder i forlængelse/på trods af den aktuelle situation. Stedfortræder/proxy-krigen i Ukraine er den største aktuelle begivenhed, som fremskynder integrationsprocesser på det asiatiske kontinent ( BRIC, energi- og valutasamarbejde m.m. ). Jo længere krigen varer jo mindre Ukraine – desto mere udvidet og stærkere samarbejde i Asien mellem Rusland, Kina, Indien, Iran og de ca 100 øvrige lande i BRIC.

 

 

 

Erhard Jakobsen fremsatte i sin tid en interessant teori, nemlig at de ansvarlige for apartheid i Sydafrika i hemmelighed arbejdede for “socialistiske og venstreorienterede kræfter”, da apartheidspolitikken så åbenlyst var forkert ( og skadede det “Sydafrika”, som Erhard gjorde sig positive forestillinger om ) – derved kom Erhard Jakobsen og den daværende politiske venstrefløj til at stå side om side i kampen mod apartheid – en højst aparte situation. Mon Erhard Jakobsen idag ville have fremsat en lignende teori om hvilken rolle US/NATO/EU/vassaler egentlig spiller ift den geopolitiske balance ? Meget sandsynligt – måske ville han ovenikøbet få mere ret end de fleste forestiller sig – ? – det er en kendsgerning at bank/finans/transnationale/oligarker, målrettet har revet hjertet ud af “vestens” produktive maskinrum, ved gennem de sidste 2-4 årtier ved at flytte ( “outsource” ) hovedparten af investeringer og produktion til hovedsageligt Kina. IMF/Christine Lagarde meldte for få år siden, at man overvejede at flytte hovedkvarteret til Beijing. Indien er i den sammenhæng en interessant flerhovedet og flerarmet dansende Shiva, der optimerer den polariserede geopolitiske situation, og efterlader både “vest” og “øst” med oplevelsen af at have en sikker allieret.

 

 

Lad os i stilhed sende en tanke til det ukrainske folk, som er den største taber og må bringe de største ofre – de mister alt i denne situation. Historisk er Holodomor med op til ca 8 – 8.5 mill døde på halvandet år et større genocide end de fleste andre kendte genocides.

 

 

Læg dertil at endnu større genocides officielt IKKE omtales, og IKKE fremgår af bl.a wikipedias “list over genocides after size”. UK´s genocide i Indien fra ca 1860-1880 anslåes til ca 140 mill – og burde stå som nr 1 på genocidelister – dernæst følger hungersnøden i Kina, under Maos ansvar, som kostede ca 70 mill livet – og endelig er US ansvarlig for ca 25-30 mill siden 1945 –  de 3 tager “det olympiske guld, sølv og bronze” i grusomheder –  emnet vil blive behandlet i anden sammenhæng.

 

 

 

” kun en tåbe vil beherske havet “

– for de 3 herrer i overskriften gælder noget tilsvarende:

” kun et tåbeligt ø’rige/sø’imperium/”grænseland” vil beherske Eurasias rige folke- og landmasser.

 

 

 

 

Nationer og hallucinationer – forsyn, syner og forsyner – illusion og fatamorgana

Et dansk eksempel, for kuriositetens skyld :  Dk sendte ubåd til 1. irak-krig i 90’erne. Et overbevisende dyk mod nye bundrekorder i “ørkenens søer” af varmebølgefremkaldte fatamorganaer. Her ses det egentlige danske verdensmesterskab :  at skrive idiot på ryggen af sig selv – helt igennem naturstridigt – men det lykkedes altså.

Ubåde i ørkenen – Bønder og sildesalat – søfolk og sand i maskineriet.

 

 

 

Det grundlæggende brud på virkelighedskontakt/realitetssans kan illustreres med nogle simple størrelsesangivelser :

Højst 1 MIA ( det reelle tal er nogle få familiedynastier, ca 1-2 mill “officerer”, samt et ukendt antal gagerede håndlangere, medløbere og “nyttige idioter” ) insisterer på at ville bestemme alt, jfr en såkaldt “unipolar” verdensorden – stillet overfor mindst 6 MIA, som vil og kan selv, og allerede er vant til at leve sammen, side om side, med mange etniciteter, sprog, kulturer, religoner i en “multipolar” verden.

 

 

 

Fra en samtale mellem repræsentanter fra den unipolare verden og den multipolare verden:   

 

– ” jeg insisterer på en unipolar verden

– ” jeg er af en anden opfattelse, verden er mere kompliceret og sammensat, altså multipolar… “

– ” jamen, jeg insisterer, ellers fører det til kaos … “

  det ændrer ikke ved det faktum, at eftersom jeg repræsenterer et andet synpunkt end dit, så er denne samtale i sig selv et bevis for at vi allerede lever i en multipolar verden … “.

 

Repræsentanten fra den unipolare verden var klædt i blåt jakkesæt uden antydning af personlighed, hans tale var båret af ideologiske floskler, mekanisk afliret, uden tanke og reflektion. Repræsentanten fra den multipolare verden var noget ældre, afslappet i påklædning, langhåret og langskægget. Til gengæld var han årvågent tilstede, og formåede midt i samtalen at tænke og reflektere, flytte sig mellem flere positioner og indfaldsvinkler. Den unge var mekanisk og fastlåst, ældet trods sin unge alder – den ældre var levende smidig og åben, “uden alder”.

   

 

*

 

 

Faktum er, at søimperier klarer sig bedst til søs – landimperier sig bedst til lands – og at begge gør klogt i at acceptere hinandens eksistens og herredømme på deres respektive territorier.

Skibe på land ( se illustration af den aktuelle situation nedenfor ) og landtropper i vand er hinandens spejlbilleder – fatamorganaer, illusioner – symboler på det naturstridige og tåbelige – og ligner allermest oplæg til selvforskyldte nederlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

”  et problem kan ikke løses ved af den samme tankegang, som skabte problemet…

(  Einstein  )

 

 

 

Natos problem siden den kolde krigs afslutning ( med Sovjetunionen og Warzawapagtens opløsning i begyndelsen af 90’erne ) er at tilhøre den samme uddøende koldkrigs-magtstruktur fortid/skæbne.

En fortvivlet og desperat industri – det “millitær-industrielle-kompleks”  (Eisenhower)  alias   det “millitær-industrielle-medie-akademiske-kompleks” ( opdateret af Jan Øberg) – MIC/MIMAC – er i en dyb eksistentiel krise . I forsøget på at overleve “sig selv” har MIC/MIMAC skabt en lang række farlige situationer, gennem propaganda/massemedier/løgne, og gennem at plante og optrappe konflikter og krige … helt frem til den nuværende situation omkring Ukraine.

Eisenhower advarede mod denne situation i sin afskedstale i 1961.

US’gov. egen undersøgelse fastslår at US har gennemført 251 millitæroperationer udenfor eget territorium siden 1991 – ca 8 om året – læs her :

 

 

 

Kort og klar gennemgang af Nato – ca 8 minutter

( https:// )  +  sp.rmbl.ws/s8/2/J/c/t/O/JctOf.caa.mp4

( https:// )  +  crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42738

( https:// )  +  www.globalresearch.ca/us-launched-251-military-interventions-since-1991-469-since-1798/5793867

 

 

 

US/NATO/EU/vassaler er selv en del af problemet, som de bedyrer at ville løse ( en påstand som modsiges af deres egne handlinger ). Det er grundlæggende brud på egen fundats i Nato – Charter 1 – der siger : ” fred … skabes ved hjælp af fredelige midler … ” – der refererer til Charter 1 i UN´s  fundats. Derfor er det endt med at blive “en international rockerbande” – en terrororganisation – som går fra forsvarskoncept til millitarisering/optrapning/angrebs koncept, blander sig i alt, opkræver “beskyttelsespenge” etc   et kompleks – MIC/MIMAC – som udspringer af et imperium, som indledtes med at dræbe de oprindelige folk og stjæle deres land, indtage prærien med hestekærrer, bønder, kvaksalvere, lejemordere, prostituerede, prædikanter som bankede anderledes troende i hovedet med “bibelsk bedrevidenhed”, spillere, svindlere, lommetyve og pengemænd, som trykte deres egne penge, mens alle andre blev udhængt som “falskmøntere” – “from explorers to exploiters, from gunmen to gangsters to banksters” – utallige er deres efterkommere, lærlinge og andre US’linge overalt i verden idag, ingen nævnt ingen glemt.

Konflikten/krigen er assymetrisk på flere måder :  US/Nato/EU/vassaler må konstant spille rollen som agressor/konfliktskaber – og har gjort det siden 1991. US/Nato/EU/vassaler kan kun se sig selv som agressor/angriber, men forsøger samtidig at skjule sig bag stedfortrædere, uden forståelse af mere komplicerede sammenhæng, og tilgår omverdenen ensidigt med våben/konflikt/krig. Sådan tænkte tyskerne for 80 år siden – og franskmænd for ca 200 år siden. Angreb var det eneste de forstod. Dengang løb de krigsliderlige angribere ind i en forsvarsstrategi, som lod dem banke sig trætte – og når de var møre, knuste russerne dem – resten er historie.

–    det gentager sig nu med situationen omkring Ukraine, som må lægge territorium, blod, sved og tårer til en stedfortræderkrig mellem udefra kommende stridende parter.

 

 

 

*

 

 

 

For evt sportsintereserede blev denne taktik/metode demonstreret i kampen mellem Cassius Clay ( CC, senere kendt som Muhammed Ali ) og George Foreman (GF) i Zaire i 1974.  CC lod GF banke sig til udmattelse, tømmes for kræfter, hvorefter CC i 8. omgang gav GF et rent knockout, så den muskuløst overlegne kæmpe segnede mens hans øjne afslørede at han ikke fattede hvad der var sket. GF vidste jo at han var overlegen i råstyrke, men kendte ikke den modstander han stod overfor, eller hvor mange veje til sejr der er, foruden den simple rå styrke, ( som denne dag led et episk nederlag ). Kampen er blevet kaldt for “the rumble in the jungle“, hvilket kunne have været titlen til denne artikel, eller krigen i Ukraine…  en rumlen i maven, “mavekneb” mellem imperier til alle sider.

George Foreman lærte af det, og blev siden verdensmester, men overordnet bliver de færreste bedre med alderen.

For US/Nato/EU/Ukraine gør noget lignende sig gældende – med den afgørende forskel at de stadig ikke har lært af forudgående nederlag. De har overlevet sig selv som “forsvar” for et mindretal af planetens population, der med tiden bliver stadig færre, ældre og svagere  – mens modparten, 85% af verdensbefolkningen, bliver stadig flere, yngre og stærkere.

 

 

 

 

akkompagneret af

 

 

 

Denne artikel kan passende akkompagneres af  velkendte eksempler  på  sejrs/nederlagsmusik :

 

“1812 overturen”,  af   Tchaikowsky

” 1917 “  – 12. symfoni,  af Shostakowich

” 2022 ”   ?       … komponeret af  ?

 

–   lad os antage at en russisk komponist i dette øjeblik vejrer ideen til  ” det tredie opus i trilogien ” , der siden vil gøre de øvrige selskab i musikhistorien – arbejdstitlen må i det mindste indeholde årstallet:  “2022”.

Musikkonkurrencer bør være åbne for alle,  herunder også minoriteter hvis fremmeligste kvalifikation er at være … minoritet …  f.eks folk som kun hører på sig selv, men er tonedøve over for det meste andet. Zzzelensky, som blev afvist at holde tale på Eurovision, har måske en chance for ” et gennembrud ” med deltagelse i den agtværdige Music Grand Prix-konkurrence for døgnfluer, hos selvsamme Eurovision  ? – en udfordring der modsvarer hans talent ?.  En monoton solo, “one-note-samba” zzzummen, hvor han kun skal følge sig selv, uden musikalsk ledsagelse, er musikkritikernes bud på hans potentielt bedste præstation.

 

 

 

Ledsagende musikhistorie/beskrivelse :

 

 

I  “1812” af Tchaikowsky angriber Marseillaisen ( fransk nationalmelodi ), men besvares af russiske folkemelodier med stadig tiltagende styrke, indtil Marseillaisen endelig omringes og manes helt i jorden… i den stærkt krypterede “1917” ( 12. symfoni )  af Shostakowich  høres fragmenter af Moussorgskys ” People of Russia ” og revolutionssange i tilsvarende kamp – i sidste sats, ” dawn of humanity “, trænger Sibelius´ “Lemminkäinen in Tuonela”  sig på, hvilket giver associationer helt frem til den aktuelle udvikling i Finland idag – endelig efterfølges dette af Shostakowich´s eget spørgsmål :  ville et succesrigt udfald af revolutionen i 1905 have ført til en mere parlamentarisk ledelse ? … ( end den i sovjetunionsperioden ? ) .

 

Shostakowich skrev “1917” under dække/i anledning af Lenins 90 årsdag.  Shostakowich portrætterede også Stalin i 5. symfoni, ligeledes krypteret, men den havde nær kostet ham livet. Stalin var både “officielt fornærmet” og samtidig privat i hemmelighed fuld af smigring over værket. Efter sigende lå Shostakowichs 5. symfoni på pladespilleren ved hans død ) … 

 

–   i ” 2022″ kan vi forvente at skulle høre en døgnflues “Zzzz´elen –

dige og repetative refræn …  med en påtrængende monotoni, som en zzz’spy’flue der lægger sine æg i hovedet på en hendøende, ansigts- og navnløs “master of the universe”, der på dødslejet fungerer som en tom bolig for smitsomme fluer, hjemløse døgnmelodier og hele repetoiret af menneskelige patologiske tilstande = konkurrerende dødsårsager ( som en tidligere chefpatolog på Panum kaldte det i sine erindringer ).

 

 

 

Lille øvelse :

Hvadenten man måtte være af den ene eller anden opfattelse, vil jeg opfordre alle til at foreslå bedre musikalske og illlustrative eksempler som akkompagnement til denne artikel. Der er ikke den store intellektuelle eller “sportslige” udfordring ved blot at udstøde/afvise/”cancelling” de valgte eksempler – hvis ikke man har noget andet og bedre at sætte istedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Nato’xins  from  ” the  collective  west ” :

 

 

 

 

.

  do come in …

.

Send your countless maddened sons, your goaded slaves.

Russias endless plains will consume their pains, pain in vain.

They will be made nourishment for the earth, as bitter grape,

regardless if they are killed and rot in their graves

or provide Russia with more life, by love or rape

.

  do come in …

.

Hitler tried before,

Napoleon before him …

.

  do come in …

.

… always that predictable instability through history

–   this unnatural  “status quo” in hieracic societies  –

in a kosmos of  unpredictable stability )

… always the same faithful unfaithful

invisible hand, the nameless

faceless and presumptuous

 

” master  of  the  universe “

 

 

 

 *

 

 

.

knock   knock    knock

.

*      *      *

.

      …  do come in …

 

 

*      *      *

.

.

     knock  on  wood

 

.

*      *      *

.

.

… haven ‘t  you  guessed  it  yet   ?

 

.

*      *      *

 

.

…  beware  of  the  dots,

they  suck  blood,  like  knots

.

 

 

 *

 

 

.

Liars,  thieves  and  assassins

Rothchildts and goldsmiths,

gangsters and banksters,

selfappointed  ” gods  people “,

kings queens and queers,

orcs from the mud,

and dragon flies of Rome,

              …  all burst into tears,

                        drowned in their blood,

                                  and never found home …

 

.

… do come in …

 

…  and  get  a  life …

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilog

 

Er der kun den ulidelige gentagelse igennem historien ?  Denne nedriven af alt, så mennesker igennem generationer påtvinges genopbygning af de grundlæggende livsvilkår, mad, hus, varme osv. Alt dette for at en etableret “elite” kan opretholde deres priviligerede position, ved at fastlåse alle andre i en underprivilgeret position, ledsaget af dyb armod og elendighed ? En syg idé i hovedet blandt “eliten” om at fastholde “hele verden” i et “status quo” – i et kosmos hvor alt bygger på et dynamisk equillibrium, med et overskud af energi, planter, dyr … tid, rum … alt … og hele universet samlet set er en kontinuerlig ekspanderende og overskudsbetonet udvikling, med selve livet som kronen på værket. Hvert eneste levende væsen er født med evnen til at leve, udfolde sig, bevæge sig frit, mangfoldiggøre sig på alle måder, bruge deres medfødte evner og bevidsthed uden nogen formel begrænsning på forhånd – kun manglen på tiltro til deres egne evner, eller mental forurening udtænkt af syge hoveder, kan hindre det. Hvad alle andre levende væsner kan, må mennesker også kunne – hvem kan i alvor mene at mennesket er en ringere skabning end andre  ( dog heller ikke nødvendigvis “mere” end andre )  ? .

Hvad skal der til for at det kan ske ?  – andet end at det enkelte menneske beslutter at følge sit hjerte og forstand – står ved det med mod – følger sit kald, sine drømme, og glæden ved at bruge sine medfødte evner – og endelig samles i naturlige fællesskaber ?. Husk på, at forudsætningen for demokratiets fødsel var tusindvis af små spredte græske øsamfund, hvor størrelsen af hvert enkelt gjorde det muligt at kende hinanden – diktaturer er derimod udsprunget af massesamfund, hvor ingen kender hinanden, som i vore moderne massesamfund. Det hører til sjældenhederne at mennesker er “forkerte” – eksempelvis født med en uforklarlig lystbetonet trang til at skade andre – blandt “elitens” egne børn, ligger det heller ikke i deres medfødte væsen – de ødelægges blot gennem opdragelsen, hvilket er endnu et eksempel på de grusomheder som udgår derfra.

 

 

”  Er der kun gentagelsen af de samme historiske fejltagelser,

eller er livets naturlige og enkle veje blot “glemt” – eller gemt ?  “

 

 

Overalt vokser små grupper og små samfund frem under radaren – folk som reagerer på alt dette, og erkender at det er gennem at tage ansvar selv, gennem deres tanker, beslutninger og handlinger, at en ny og mere levende verden tager sin begyndelse.

 

 

 *

 

 

Ethvert levende væsen er i ubrudt kontakt med virkeligheden. En myre, en fugl, en kat lader sig ikke distrahere længere tid ad gangen – virkeligheden er aldrig længere væk end et skridt, en armslængde, et åbent blik der hviler på horisonten eller stjernehimlen, eller på hvadsomhelst – du kan altid få kontakt med virkeligheden igen, uanset hvor langt væk fra den du måtte være kommet – giv slip på de æterbårne løgne, på illusionerne, på frygten og den bristede tillid til dine egne evner og muligheder – og find i samhørighed med en større virkelighed den enkle og harmoniske sammenhæng for dig og omverdenen, sammenhængen mellem alt – navigér efter ekstasens nødvendighed, modet/frygtløsheden – vov at være viis – det er livet. Undgå “conflicted behavior” – menings- og adfærdsforstyrret interaktion  med omgivelserne – herunder i disse tider i særdeleshed myndigheder/massemedier/embedsfolk/myndighedsrepræsentanter,  som lægger op hertil gennem misbrug af magt, information, anbefalinger/påbud/trusler/bekendtgørelser/dekreter etc. Det kræver hjerte, forstand og mod !