Politics,  Satire

Fed up with ” the FED “

 

 

 

 

 “Mother of all crimes”:  FED´s  economic  policy  / Janet Yellen

 –    samt  alternativer

 

 

 

 

 

 

 

 

Det reelle problem ( = FED/centralisme )

– og det reelle alternativ  ( = Complementary Currencies/De-centralisering/lokalisering ) :

 

 

 

FED blev indstiftet for over 100 år siden. I løbet af denne periode er dollarens værdi og tabet af  købekraft faldet til under 5% – og FED fortsætter indædt og målrettet – den nedre grænse repræsenterer de kontanter, som folk selv holder i lomme og under madras.

Lincolns “greenbacks” har holdt værdien siden de blev indført – idag veksles 1 “greenback” for ca 25 FED-dollars …. og kursen stiger omvendt proportionalt med FED-dollarens værditab.

Dette fænomen illustrerer en vigtig – og overset mulighed :  at udfasede valutaer kan bruges som et parallelt pengesystem, som qua sin status som fhv officiel valuta ikke længere kan rammes af indefra/udefra kommende manipulation/spekulation. Det kaldes hos Bernard Lietaer for “complementary currency”, og det repræsenterer livs- og samfundsvigtige alternativer/overlevelsesmuligheder for almindelige folk i et ellers centralistisk/kontrolleret/total-korrupt/organiseret kriminelt monetært penge-digi-diktatur – som det vi befinder os i idag.

De alternativer, der her tales om, er totalt fraværende i massemedier, og omtales heller ikke hvis f.eks “Nationalbanken” selv udgiver en beskrivelse af dens grundlæggende konstruktion og funktion. Folk holdes bevidst i uvidenhed om pengenes verden, dens arkitektoniske strukturer og vitale funktioner af afgørende betydning for liv og samfund. Bankernes og finansindustriens hæmningsløse overflod af uudtømmelige midler, besiddelser og grænseløse indflydelse helt ind i social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige sektorer qua finansloven, burde få alle alarmer til at ringe, hvis folk tænkte hele pengefænomenet igennem.

Eksempler på “complementary currencies” er flere – nærliggende er det at fremdrage Tyskland som eksempel:

Da den daværende officielle D-mark blev udskiftet med euroen i 90’erne, var vekselkursen 2 D-mark = 1 euro. De folk der dengang tænkte sig om, var velbegrundet skeptiske og klar over at det ville medføre yderligere økonomisk tilbagegang og generel forringelse af almindelige folks livsvilkår, arbejde og hverdag. Derfor valgte mange kun at veksle nødtvungent et minimum til “de nye falske penge” ( eller rettere : euroen, værende mere falsk end den fhv D-mark i mindre grad også var… ). De resterende D-mark, som folk beholdt, indgik i tiden efter i almindeligt samarbejde, social interaktion og lokal produktion, fortrinsvis blandt folk direkte samt  småerhverv – og blev en succes. Istedet for rigide myndigheder ( som det eklatant er tilfældet med skat/told i DK ), så forstod både almindelige folk, samt myndigheder og stat – at den officielle euro, kombineret med D-mark´en som “complementary currency” sammen bedre løste opgaven for hele det tyske samfund – og derfor fik det lov at fortsætte frem til idag, hvor vekselkursen mellem disse valutaer er 1 D-mark = 1 euro. D-marken er stadig den samme som i 90’erne, mens euroens værdi i denne periode er halveret – undersøg det selv, hvis du kan komme igennem WWW-støjsendere og logaritmer.

Der findes flere eksempler på disse “complementary currencies” og deres succes. Forsøg har også i det små været igang i DK, men et mere råt og gennem-organiseret ( = gennemkorrupt ) magt/volds-monopol, skal man lede længe efter. Hvorfor er der så meget ro, ordentlighed og renhed i DK ? – dels fordi alle lyver om de egentlige realiteter for sig selv og hinanden – og dels fordi diktaturet er så gennemført, at folk har bøjet sig og opgivet kampen.

Da Worldbank og IMF intervenerede i Grækenland omkring 2008, var Grækenlands samlede gæld ca 92% af det årlige BNP. I DK var den samlede gælde på samme tidspunkt ialt ca 273% ( ca 200% på private hænder, ca 73% offentlig/stats-gæld ) – der blev med de hårdeste metoder slået ned på Grækenland – DK oplevede på overfladen ingen sanktionering. Hvorfor ? Forskellen/forklaringen er enkel : alt af værdi i DK var allerede konfiskeret, herunder privatisering af al vital infrastruktur – i Grækenland var dette IKKE tilfældet – derfor angrebet på Grækenland fra finansverden. Resultat :   overgreb og brutal privatisering af infrastrukturen i Grækenland over en bred kam, inkl privatisering af den statsdrevne Energi/råstof-sektor, som netop i disse år ellers kunne have udnyttet de enorme fund af nye forekomster af olie og gas som blev gjort i den græske undergrund. Med udnyttelsen af disse fund, vurderer de dygtigste og frie analytikere, at Grækenland kunne have oprettet balance mellem udenlandsk gæld og selvberoende økonomi og produktion på få år – og undgået de gennemgribende destruktive konsekvenser fra IMF m.fl. ( de anvendte tal i dette afsnit kommer fra IMF selv )

Grækenland er netop endnu et eksempel på at den fhv. drachmer som komplementær valuta indgår i landets overlevelsesstrategi stadig idag.

Irland gjorde det også, da man indså at den indførte euro aldrig nåede ud fra de økonomiske storcentre, metropolerne, hvorfor man i provinserne genoplivede det irske pund, og fik genstartet lokalt levende, socialt ressource-bårne og lokalt understøttet produktion m.m. – også dér lykkedes denne strategi. Havde man ikke gjort det, var dødsprocessen ( tab af arbejdepladser/investeringer, affolkning, ruinering af eksisterende infrastruktur skoler/butikkker m.m. ) i provinserne allerede uafviselig

Selvom dette penge-samfunds-fænomen ( complementary currencies ) er udbredt, så er det stort set ignoreret i massemedier – fordi disse udgør et reelt alternativ, hvis bevidstheden herom slår bredere igennem.

Banker/finansindustri vil gøre alt hvad de kan for at forhindre en sådan konstruktiv overlevelsesdygtig udvikling – og de vil ingen metoder sky – men det er ikke nok, medmindre de bluffer sig igennem – hvis folk derimod gennemskuer det og indser de reelle muligheder der er, så er der intet der kan stoppe det. Her kræves foruden nødvendig viden og afklarede etiske værdier, også mod til at tilslutte sig en større realitet – nemlig at folk har styrken, mens “bank/finans” forsøger at  bluffe sig igennem med løgnen m.m.

Når alt kommer til alt er valget dit – og hvad du er istand til at udvikle gennem fysiske og virkelige relationer til dine omgivelser ( den virkelige verden, UDENFOR mediernes dansende skygger på plasmaskærmen og grottevæggen i Platons hule ).

 

Der findes også eksempler på hvordan oprindelige sociale mekanismer, forankret lokalt, invaderes af centralistiske kræfter og derved korrumperes og vendes til den modsatte funktion. I Japan udvikledes et “social care ticket”-system, som løste sociale opgaver, som yen ikke kunne løse – dette anerkendte den japanske stat ! Siden hen blev ideen grebet andetsteds, hvor den blev samlet under central kontrol – med det resultat at de oprindelige intentioner bag ideen, blev til alles totale mareridt. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

Centralisering kontra De-centralisering /lokalisering :

Overordnet er det modsætningsforholdet mellem centralisering kontra lokalisering man må navigere ud fra – men ikke alene – der er andre kriterier – læs om complexity theory og massepsykologi, de er blandt flere relevante fagdiscipliner som må inddrages i byttemidlernes komplekse fænomen – ligesom der imellem disse modsætninger også er et nyttebetonet forhold – de er ikke kun hinandens modsætninger, men ægger og fremmer hinanden, i forholdet 85/15 – 85% lokalisering af vitale ressourcer, 15% centralisering for at koordinere i nødvendigt omfang – Gandhi forstod dette da Indien blev uafhængige : ” vi må afskaffe kolonialisternes super centralistiske magtstruktur …. et minimum af centralisme ( max 15% ) og et optimum af lokalt forankret selvstyre m.m. ( minimum 85% ) … grænsende til anarki … ”  ( frit efter Gandhi, han brugte netop formuleringen ” … grænsende til anarki…. ”

–  hvor ser vi disse principper demonstreret i praksis ?

I naturens sublime afbalancerede “samfund”, biotoperne … det som efter årmillioner viser sig at være driftsikre, smidige og funktionelle – og levende –  samfund…

 

ADVARSEL :

FEDs nye (end-)løsninger er selvsagt de værst tænkelige  – – –  CBDC = totalitarisme på stereoider

 

 

 

”  Why won´t they kiss me ?  “

”  They are afraid to be transformed into gold, or another commodity  “

 

 

”  Why won´t they kiss me ? 

”  They fear the risk to become like you is higher than the chance for you to become like them .. “

 

”  Why won´t they kiss me ? 

”  ... after green revolutions, green shift and green technology … they´re afraid of anything presented as green – except when it comes from nature  – go somewhere else, only a real frog can save you now … “

 

 

 

 *

 

 

 

Historisk gennemgang af FED :    The Secret of Oz   (Bill Still, remaster 2022)

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/P/X/4/X/PX4Xc.daa.webm

&

Pengenes historie :  Money Masters  (Bill Still):

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/K/a/s/X/KasXc.caa.mp4   ( part 1 )

(https://) + sp.rmbl.ws/s8/2/E/o/s/X/EosXc.caa.mp4   ( part 2 )

 

læs mere her :

 

 

(https://) + steigan.no/2019/11/the-fed-pumper-milliarder-av-dollar-inn-i-finansmarkedet-igjen/

&

(https://) + www.globalresearch.ca/warning-silicon-valley-bank-collapse-prelude-much-worse-come/5812171

&

(https://) + www.globalresearch.ca/how-blackrock-larry-fink-created-global-energy-crisis/5799286

&

(https://( + www.globalresearch.ca/banking-crisis-3-0-time-change-rules-game/5813391

&

( https://www. )  +  globalresearch.ca/federal-reserve-cartel-financial-parasite/5818588?pdf=5818588

Skriv et svar