Epistel,  Essay,  Poetry

Nato i Danmark = til søs, lands og vejrs = full spectrum dominance

 

 

 

 

 

”   …  der er intet, der maner, som et flag der går til top … “

 

 

 

 

 

 … and as a bittersweet souvenir,

a new version of the flag of Greenland ?

 

 

 

 

Nato er gået i land i de nordiske lande. I den nærmeste fremtid vil ca 40 millitærbaser blive etableret i hele Norden. En tidligere tekst,  Mor Danmarks Sang, bliver derved brændende aktuel – og giver anledning til denne udgivelse, med flere tilføjelser.  ” Der er intet, der maner, som et flag, der går til top … “. Det bør ikke være en overraskelse at tingene udvikler sig på denne måde. Danske veje har igennem flere år været under udbygning for at kunne transportere tungere rullende krigsmateriel. Esbjerg havn blev udvidet og forberedt på den nuværende situation i Ukraine, så amerikanske lastskibe kan lægge til kaj, og aflæsse det krigsmateriel som bl.a via Tyskland blev kørt videre til Polen. Situationen kan sammenlignes med tidligere historiske episoder :  Et tysk udgivet oversigtskort over alle koncentrationslejre rummede en lille overraskelse, en plet var sat i Danmark, i Nordsjælland, Horserød. I alle betydninger af ordet – en plet på Danmark.  Horserødlejren blev  brugt som koncentrationslejr under 2. verdenskrig, hvorfra bl.a  2  DSB-togstammer med ca 500-600 jøder blev sendt videre til udryddelse i  Theresienstadt. Samme tankegang nu, som dengang.

 

.

.

 

Jøder fra Horserødlejren deporteres til Theresienstadt, oktober 1943 
( filmet af den danske nazist Paul Hennig før afgang )

.

.

.

 

Massegrav, Mink, Danmark 2020

.

.

 

Hvad er det regeringen skaber, når den sammen med medier overeksponerer horror, uden at perspektivere det ? Frygt og angst. ” Danmark er under angreb ” ??? Hvad er det en statsminister skaber med ensidig krigsretorik ? Først og fremmest frygt og angst. I juridisk og forfatningsmæssig forstand aktiverer denne erklæring undtagelsestilstand, dvs forfatningen/grundloven sættes ud af kraft. Helle Thorning-Schmidt fremsatte denne erklæring ifm skudepisoden i Krudttønden, samme resultat : undtagelsestilstand/forfatning sat ud af kraft. Land og folk trækkes igennem den ene undtagelsestilstand efter den anden. Således har forfatningen/grundloven i realiteten været sat ud af kraft de sidste 20 år ( ref .: Carl Henrik Rørbeck – se bl.a. her : https://www.youtube.com/watch?v=JRCD6jbkc1A  ) Regeringen bestemmer alene ( sammen med statsråd, konge og evt ukendte organisationer/magter/rådgivere og lign. ) – hvorved en undtagelsestilstand sætter demokratiet ud af kraft, begrænser eller afskærer folk helt fra indflydelse på både samfund og deres eget liv. Slutresultatet er mere frygt og angst – samt mere (over)magt. Hvad er det medierne medvirker til, når de betalt af regering/stat/andre ikke-folkevalgte formidler ensidige, unuancerede og virkelighedsforstyrrede billeder af omverdenen ? … Mere frygt og angst, virkelighedsforstyrrede opfattelser… “psychic epidemics” ( C.G.Jung), samt afmagt, uvidenhed eller ligefrem fordummelse. Hvad kalder man det, når stat/regering erklærer, at “… det er vigtigt at stat, myndigheder, millitær, politi, efterretningstjenester, industri, firma, akademia, medier, sikkerhed, overvågning, kontrol, IT, arbejder sammen … ” ?  Musolini kaldte dette for definitionen på fascisme… ( også kendt under navne som Eisenhovers “millitary-industrial complex” – MIC – videreudviklet hos Jan Øberg til “millitary-industrial-media-academic-complex” – MIMAC ) – og sådan eskallerer det, helt forventeligt, med uundgåelige tragiske konsekvenser for mange – kort sagt : sådan ser  “hverdagslivet” ud i imperier/diktaturer, hvor hændelser som 911, finansturbulens a´ la 2008, epidemier-lockdown-bølger, krige “til fremmelse af fred og demokrati”, “national sikkerhed” , kaotisk migration én masse, klimakatastrofer og HAARP, “hungergames” …  “skudepisoder én masse” … “Fields, CPH 2022 “….”Ukraine” ( Nato-proxy  vs  Rusland ) … og senest  ” Palæstina –  Israel ” … skridt for skridt manipulerer folkemasserne frem til … ” den nye normal ” … ” the great reset “.

 

Danmarks statsminister er blindt styret af ukontrollable følelser, som opererer sideløbende med det kunstigt opbyggede og intelligent tilpassede “ego”, som opføres for offentligheden. Statsministeren opretholder qua bevidsthedskontrol en ydre facade, som modsiges og modarbejdes af både skyggesider og konkrete handlinger, både i det åbne og det skjulte, i politisk dobbeltspil og psykisk “black-out”.  Det røber sig i mange sammenhæng, enhver kan selv undersøge det – det er så åbenlyst.  I selskab med andre ledere er Mao Tsetung citeret for :  ” historien(-s gang) er symptom på vores ( ledernes ) sygdom. “. Så megen selverkendelse/selvindsigt har Danmarks nuværende statsminister næppe. Til gengæld ligner statsministeren til forveksling adskillige “farverige grandiose og eksorbitante personligheder” fra det forrige århundrede, der ligeledes var i deres følelsers vold – og tog deres egne og andre, befolkningsgrupper som gidsler. Sådanne “farverige og exorbitante personligheder” ( der kan være stumt “D” i humor(d) … ) er ikke kun en mental tilstand, der rammer dem selv, men en reel trussel og fare, fordi en del af befolkningen qua et bevidstløst flokinstinkt tilpasser sig, følger dem, og stiller sig til rådighed herfor som “nyttige idioter”  – historien om dikatatorer, kriser og krige er at folk lader det ske, af angst, passivitet, blind autoritetstro, hjernevask etc.   

Læs mere herom i ” Milgrams åbne laboratorium : 

https://www.nedersteetage.com/milgrams-aabne-laboratorium/    (  fjern    så har du det fulde link )   –   Her er henvisning til forsøg, der dokumenterer de omtalte sociale gruppemekanismer :  Milgram-eksperimentet,  Stanford-fængselsforsøget, Asch-eksperimentet, Festingers eksperiment med kognitiv dissonans,  abe-stigen + abe-stigen redux

 

Artikel 1 i både UN og NATO refererer til hinanden og indeholder det samme hovedbudskab :  ” Fred skabes med fredelige midler “. Tiden fremherskende krigsretorik, særlig den hule påstand om at flere våben, mere millitær skaber “sikkerhed”, modbevises af samtlige historiske krige. Alle krige er begyndt med konflikt, der først som sidst må løses ved forhandlingsbordet. Med Danmarks aktuelle uden(k)rigspolitik daler tryghed, sikkerhed og almindelig trivsel til en historisk bundrekord. Er der noget der gør folk usikre, syge og får dem til at dø tidligere, er det al den manipulerende tale om “sikkerhed” :  “sikkert helbred” med eksperimentel medicinsk højteknologi, sikkerhed med våben, millitærbaser på land og farvande fyldt med udenlandsk millitærgrej, centralistisk digitaliseret ID- kommunikation-  og pengesystemer, centraliseret mad, energi og vand. Enhver, der stadig kan tænke selvstændigt, kan gennemskue illusionen, samt indkredse de reelle grunde :  kontrol, profit og forretningsmodeller – kort sagt: en sygdom i selve tankegangen, en tankesyge der smitter mange, som af angst eller begær efter fremgang/position/mammon, gør ophavet til tankegangen følge.

 

 

 

 

To the unknown arriviste

 

 

You´re always making big plans for tomorrow
You wanna know why ?
Because you always make a mess of today

society is a big melting pot,
when You bring it to boil,
all the scum rises to the top.

So maybe there´s hope for you yet …

 

 

 

 

 

 

 

”  …der er intet mere manisk
end et “false flag”, der går til top … ”  

 

Sammenligner man denne udvikling med Gregory Stantons “10 stadier frem mod genocide” er ligheden slående – vurdér selv : https://www.nedersteetage.com/folkedrab-sammenligning-mellem-stantons-10-stadier-og-hvad-der-sker-omkring-os-idag/

 

 

.

 

 

Are You Lost in the World Like Me ?  ( Steve Cutts)

 

 

.

.

.

 … flere krigsskibe i danske farvande .. “Mor Danmark”, den højt besungne gamle beskidte luder, glæder sig over flere krigsskibe i danske farvande, jo flere og større, jo mere ødelæggende  –  ” jo bedre for forretningen “. Nu lægger skibene til kaj, og krigsherrerne træder i land, træder alt under fode : dansk territorium, nordisk atomvåbenfri zone, dansk udenrigspolitik, dansk økonomi etc. Krigsliderligheden vil ingen ende tage, undtagen “enderne” og alles tur til at være ” på røven ” – og går hånd i hånd, med kongehus  hurra’råb  barnesind og dannebrogsflag,  med infantilitet  nihilisme og afstumpethed. “Hurra” er oprindelig tartarernes kampråb :  “dræb fjenden”.

 

 

.

 

.

 

fra Esbjerg til Skagen
falder småfolk på bagen,
benovet over (skibs)skroget,
den dødsikre garanti
for mere litani
– noget “de rige”
har indbildt småfolk
at de skal  li´(de):
deres egen undergang
som kanonføde,
i pomp og pragt,
spille helt, helt uden agt,
og dø for en sag
som er så vag
at den ingen gang
(bortset fra undergang)
har på jord,  i den virkelige verden
– dér hvor liv og fryd findes
foruden døden og smerten  “

.

.

.

..

.

.

.            

  Mor Danmark :   Sangen om mig selv

  

 

 

 

Jeg er en billig og beskidt luder,
underlagt egne eller andres luner og lyster,
hvis spredte ben, åbne bælter og kælne kyster
flyder som et lystent vådt og bølgende skød

.

Jeg er kolonial-
handel i hjertets anliggender,
vejrer hvad vej vinden blæser
og løfter let og villigt de løse flæser,
jeg køber billigt og sælger dyrt
og holder med alle, holder på alt, under mit skørt

.

jeg tager imod det hårde jern og bølgende blik
fra den uniformerede US’ling,  Mr. Fikumdick
der som et veludrustet krigsskib, en rejselysten flåde,
stryger krigsliderligt med fråde,
henover mit kød, og penetrerer mit skød
– mens affyrede kanoner og missiler knalder løs
befrugtes jeg, og bærer siden nyfødte ofre
hvis barneskrig skyldes frygt og krig,
og andet forræderi

.

Jeg er en gammel luder, med åbne huller og dårlige tænder,
Vulva Dentata, i alle kanter og ender,
– en klump fedt omkring et åbent kloakrør, lodret ned i dynd og helvede
–  fra den ene ende, til den anden, taler ud af min mund, Mr. Fikumdick,
på et stedmodersmål,
som lægmand, soldat og gejstlig,
minister og konge

.

Ind i munden og ud af enden flyder løgnens sekreter,
som modersmål svøbt i  mudder møl og dekreter,
et kongeligt vadested af mudrede tanker og beskidte handlinger

.

Jeg flyder over, ude af mig selv
som gylle og syrnet mælk,
og spredes over dovne marker, som frugter og lavthængende patter,
– fra Skagen over Dollerup Bakker, til det skarn jeg holder i min favn,
– fra lavt selvværd til storhedsvanvid, fra herreløse hunde og gamle grise
til fisse løs på flise i Kødbyen København,
– til de tabte og svigtede børn mod øst, jeg ikke længere giver bryst :
de forladte og hjemløse vikinger skåninge, hallændere og blekinger

.

Min spaltede tunge taler gennem skammens dobbelte læber,
og udløser mit orgastiske og troløse had,
mens jeg forsmået og forslået flæber

.

Min datter flyder formløst som et dovent bakkelandskab,
halvt kvalt i iltfattigt fjord- og brakvand,
skvulpende, med patter og røv i vandskorpen

.

Min søn er en faderløs og mislykket kælling,
hvis kønsforvirrede attitude og intellekt af skarntyde
mellem ørerne og øerne
formløst blævrer som lunken hjernegrød,
med tungen sprællende ud af munden,
som frådende vredes ord og vælling

.

Gennem historien er jeg nede til tælling
når jeg holder med den som er stærk
under udførelse af udådens værk,

– jeg ligger med Napoleon og giver fransk,

– ej heller kysk når jeg fra Hitler, afvæbnende og kollaborerende, tager imod tysk,

– eller ukritisk, som “butter & bacon”; når det gælder britisk,
fra Elizabeth og Victoria, til Churchill
– drama queens and queers –
chill and cheers !

– eller af forførende ord, vejledende pistoler og jernhandske
lader mig besnære og undertvinge af det amerikanske,

.– opstår der pause mellem engelsk, amerikansk, tysk og fransk
lader jeg mig fylde af bitter gammeldansk

.

jeg er til salg ved ethvert valg,
jeg sælger mit flæsk
og tager imod tørre tæsk

.

Mit eget afkom vil uvægerligt hade
og forlade mig af ren og skær nød,
for andre steder at søge dagligt brød,

.

Jeg er ganske ubetydelig og lille
og flydes over af voldtægtens vilde,
– ingen i virkelig nød, end ikke mine børn,
kan klare den tørn
at svømme mod strømmen ind til mig,
de spules heftigt bort mens jeg pules hårdt

.

– mit yngel af ildestedte fædre- og fredløse
må flygte fra økuller, sult og nød
og søge lykken eller løkken andre steder
– tage viking og eventyr ved hornene,
eller her forblive og forbløde med rødgrød og fløde,
og ende sine dage som hakkekød,
“big nothing burger”
“oppustet ballonskipper og borger”
med repræsentation i Folketing, bar røv og Ingenting

.

Dannebrogs flagen er min feltmadras og mit lagen,
med pletvise røde blødninger
og hvide snit på kryds og tværs,
naglet til navlen i midten
– jeg tabte min uskyld og dyd i 1219

  


.
.
Nu er mine søstre Finland og Sverige også på røven,
og søger uden tøven
den samme krigsliderlige levevej som jeg
ja, det er fryd og gammen at være sammen,
og med “ja(vel) og amen”  ligge med Nato i ske

.

.

 

 

 

.

.

.          . .

kaloriebomber fra det forrådte bryst

      .

 

..

.

*

.

.

.

.    

Kommentarer

.

.

    ”  Jeg kender Mr. Fikumdick, som jeg levede sammen med, eller rettere under, i Washington, US. Vi stødte på hinanden, da han opsøgte mig med frelsende bombefly og krigsskibe i afslutningen af 2. verdenskrig. Jeg faldt for det selvglade og forfængelige uniformerede væsen, med blankpolerede messingknapper, kasket og røven fuld af hjemmelavede falske penge. Jeg blev stormende forelsket i det blonde bæst, som mindede om min egen far, som en sjælden gang kom og så til os børn hos vor enlige prostituerede mor – altid skide fuld og god for en røvfuld, enten serveret med flad hånd eller andet stift organ i den ene eller anden ende, mens mor blygt så den anden vej. Vi flyttede til det forjættede og forløjede land på den anden side af “dammen”, og havde daglig omgang og samkvem med andre US´linge på de kanter. Idag ser jeg tilbage på vort samliv , som var en endeløs strøm af forførende ord, voldtægt og brutale overfald – utrætteligt udøvet af Mr. Fikumdick selv eller hans allierede US´linger. Det kunne naturligvis ikke holde i længden. Idag er vi skilt, og vore børn, en større flok af eksotiske bastarder og horeunger og deres afkom, er den daglige straf og påmindelse om fortidens mørke, som jeg må leve med. Afkommet og dets handlinger, med afsæt i løgn, tyveri og mord, er den rådne frugt af fortidens synder – en endeløs strøm af psykiske tilfælde, vold og kriminalitet, organiseret og samlet i bander/grupper/agenturer som de kalder “familier” “NGO´er” eller efterretningstjenester. Ugentligt, hvis ikke dagligt, må jeg samle mit afkom op som menneskevrag i fængsler, spille- og hore-buler, narkomiljøer, internationale organisationer, tænketanke, avisredaktioner og bestyrelser i velestimerede transnationale og -kønnede firmaer. Ja, det hænder sågar jævnligt, at de i deres iver selv er opsøgende og banker på min dør, eller sparker den ind, og overfalder, røver og voldtager mig, deres egen mor – uden at de i deres narkopåvirkede sanserus genkender mig, eller erkender hvad de gør. De kender end ikke deres egne mindre brødre eller søstre, som er den forgiftede frugt af disse incestuøse episoder. Også dem voldtager de, naturligvis. Hele min brogede børneflok af menneskevrag, er dog for intet at regne imod de typer man støder på blandt US´linge i Washington eller hvor de nu opholder sig, spredt som kræftmetastaser over hele kloden. Det er virkelighedsforstyrrede, sjæleligt forvredne og notorisk narcissistisk patologiske tilfælde, som får selv kendte og berygtede historiske despoter til at stå i et hyggeonkel-lignende familiært skær. Ja, jeg kan stadig blive forelsket, ikke mindst i disse modne ældre hyggeonkler blandt det 20.århundredes despoter og tyranner, som er endt med at stå i et rosenrødt og romantisk skær i forhold til hvad jeg har oplevet med deres efterfølgere.  “  

Hilsen fra Clara Litoris, enlig mor til egne børn og børnebørn.

        .

.

.

Henvisning

.

.

.

Fredsforsker Jan Øberg ( Oberg ) – ( copy paste hele linien ): https://janoberg.me/2022/05/20/tabeligt-at-finland-og-sverige-gar-med-i-nato-og-ignorerer-bade-de-virkige-arsager-og-konsekvenser/

  .

 

 

 

.

.

 … and as a bittersweet souvenir,

a new version of the flag of Greenland ?

.

.

.

.

 

Natostan  –  en  Halucination

.

.

En blitz´ord´krig, en hylende “hyldest” til krigsliderligheden og liggende lig. Nato – de forenede hallucinationer, kommer til dig, hvadenten du vil det eller ej, uden visa, vis´a´vis – kommer med nyt krigslegetøj, ny mode og det sidste skrig af nybagte lig, lige fra helvedets ovne. Gammel og ondt blod – blodrød og bitter vin på nye flasker. Der er ting så alvorlige at man må gribe latteren – som døden må gribe le.

 

 

 

 sø’imperiets virkelighedsforstyrrede projekt

 

 

 

 

 

 NATO – de forenede halluci-NATIONER, hvor natosserne bor. Sammenrottet som rotter sidder de dér i grotter, med ryggen mod lyset og glor. De intet ved, men alting tror – især det værste om “alle andre”. Natosser er (do)minions og dværge, for små til at kunne være i sig selv – så små at de føler sig truet af alt og alle, stort som småt – så lave at de går rundt på larvefødder og slider nosserne af …  for derpå at vælte ud over alle oceaner og bjerge, for som myggelarver og snyltere at æde alt og alle. Hvis de udklækkes, lærer de sig at stikke og prikke, for det meste andre på skulderen – selv udfører de nødigt det beskidte arbejde, men benytter sig flittigt af nyttige idioter som stedfortrædere. Da natosserne ikke selv har nosser, ser de gerne at andre “allierede” tager fat i skridtet, som for dem er “skidtet, der skal skydes og ryddes…” og fejt fejes af vejen. I Nato – de forenede halluci´nationer, er alt dybt og inderligt god´nato. Natosserne tror at livet er sygdom indtil døden, og døden den endelige løsning, dér hvor alle er lige… alt er lig… lig søvnens hallucinerende drømme. Nato – de forenede halluci´nationer, er “Vestens” blodrøde aftenland hvor alt går ned med mus og mand – som når aftensolen synker som et skib i brand, og alle ombord beruser sig i euforiske forestillinger om egen grandiositet, med lidt for meget indenfor vesten. I Nato – de forenede halluci´nationer, er horisonten så lav at selv (do)minions og dværge kaster lange skygger, som de støtter sig til som vaklende gør til krykker. Et sølle søimperium med US´linge og rotter ombord, med alt for meget tilbagestrøget hår i hård modvind, for meget “hjernesvind” og “stiv pik” til at fatte en brik. På røvertogt med druk- og drukne-kurs, vand mellem øerne og intet mellem ørerne. Natossernes sidste dileriske dille er globaliseret livstidsspilde. De finder deres krigslegetøj frem fra det gamle ormeædte gal´skab, og pryder sig med selvudpeget hæder, påknappede ordner og afknappede ølkapsler på de kolde skuldre – og forsøger med førergreb at vride den arme arm i vor galakse om en gal akse. Natosserne bilder sig ind at være “Masters of the Universe” – men er dertil for virkelighedsforstyrrede, afsporede og perverse – og synger som enhver anden krigsliderlig og pervers på sidste vers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Comments :

 

NATO repeats the same strategy, applied since the dissolution of the Soviet Union and the Warsaw Pact in 1991. NATO is moving east in the temporarily released eastern peripheral states – but at the same time will NEVER accept if the other side did the same to the west. NATO is always lying, threatening, stealing and being violent against others. NATO unjustifiably accuses others of what NATO itself is guilty of.

 

 

NATO doesn´t stop… it lobbies/threatens/lures its way into the central organs of power in peripheral countries, both to the east and west, between various powers/empires. NATO then builds conflicts, rearms, militarises, sabotaging and terrorising, carrying out “false flags” and acting aggressively through media warfare. NATO covers up its own actions, or flees its responsibilities by blaming others, preferably the claimed “main adversary” in major conflicts. A  U.S. congressional investigation lists 251 military U.S. operations outside its own territory since 1991 – i.e. information from the originator itself – it can be found here:

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42738

( remove     and you got the full link )

*

When NATO’s counterparts – the imaginary enemies who give the military-industrial complex, from which NATO originates, an alibi to profit together with the arms industry, on the behalf of people’s misery – feel threatened by NATO’s behaviour and defend themselves, this is a self-fulfilling prophecy, created by NATO through words and deeds, through the build-up of conflicts. Then follows the pitiful hypocrisy: NATO is playing “the victim” of the provoked reaction, that NATO itself has created.

*

NATO always contradicts itself, and has done so for over 70 years – both in its own charter, and by calling war peace, attack for defence, by calling itself a sea power, that then tries to climb the eurasian landmasses – a reality-denying folly that would be equivalent to the counterpart sending caravans of “desert ships” – that is, camels – towards the Pacific Ocean – in the conviction of being able to walk on the water, to attack a fictitious enemy, in the form of friendly flower-wreath-bearing polynesians, who, through hospitality and exposed smiles, are believed to posess “evil eyes”, “predatory teeth” and other secret weapons (hopefully there is room for a little smile, in the midst of the glaring seriousness – by looking in the mirror and laughing at what you see. NATO and its supporters should try that sometime).

*

This example applies not only to NATO and its allies and fist-raising henchmen, but also to the situation in the Middle East, and many other places.

*

Witnessing – or living under – these power constellations and geopolitical conditions, is like living together with a dangerous psychopath in your private life.

*

Who does that voluntarily ?

*

The mass media prevent people from having objective and factual knowledge on many important issues, not just about NATO. In addition, the media and politicians constantly create lies, steal tax-collected funds and perpetrate violence/murder against innocent civilian populations in other countries. This is done in our name – without informed consent. In practice, this means that the resources extracted through taxes are used against the intended purpose, against ourselves – AND against innocent populations in other countries, who haven´t done harm to us.

 

O.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Nato’xins  from  ” the  collective  west ” :

 

 

.

 

 

 

 

.

  do come in …

.

Send your countless maddened sons, your goaded slaves.

Russias endless plains will consume their pains, pain in vain.

They will be made nourishment for the earth, as bitter grape,

regardless if they are killed and rot in their graves

or provide Russia with more life, by love or rape

.

  do come in …

.

Hitler tried before,

Napoleon before him …

.

  do come in …

.

Through history always that stabile instability

–   this unnatural global  “status quo”  –

always the same faithful unfaithful

invisible hand, the nameless

faceless and presumptuous

 

” master  of  the  universe “

 

 

 

 *

 

 

.

knock   knock    knock

.

*      *      *

.

      …  do come in …

 

 

*      *      *

.

.

     knock  on  wood

 

.

*      *      *

 

.

     …  do come in …

 

 

*      *      *

.

.

… haven ‘t  you  guessed  it  yet   ?

 

.

*      *      *

 

.

…  beware  of  the  dots,

they  suck  blood,  like  knots

.

 

 

 *

 

 

.

Liars,  thieves  and  assassins

Rothchildts and goldsmiths,

gangsters and banksters,

selfappointed  ” gods  people “,

kings queens and queers,

orcs from the mud,

and dragon flies of Rome,

              …  all burst into tears,

                        drowned in their blood,

                                  and never found home …

 

.

… do come in …

 

…  and  get  a  life …

 

 

 

 

*

 

 

 

 

… and by the way, away

with Nato,  said Cato