Art Photography,  Essay

Ukraine ~ sort jord, blod sved og tårer

 

 

 

 

 

   Ukraine,  forår  2008  

opr. publiceret april 2022   )    

 

 

 

 

 

 

”  Ukraines velsignelse og forbandelse er at landet er mellemeuropas historisk ødsle kornkammer –  velsignet af ca 2 meter tykt muldlag, ingen sten i marken, mildt klima, en drøm for bønder. Flagets symbolik fortolkes ofte som et mildt klima over frodige kornmarker 

Og så forbandelsen : en lækkerbidsken for hungrende imperier i øst og vest, som ikke kan modstå fristelsen. Gennem 1000 år har ca 12 imperier invaderet dette frodige land, og har efterladt sig folk ( etnicitet ), kultur, sprog, religion, hvis efterkommere idag lever blandet eller side om side i “historiske lommer”. Da kan flaget fortolkes som et land og folk, banket gul og blå, en flagende sygejournal ved “patientens sengeleje”.

Landets navn betyder også grænseland.  “

         

Swinyatche, Ukraine

     

 

 

  …

”  … The bones
Of many soldiers languish there.
And what of blood, and what of tears?
Enough to slake all emperors’ thirst,
Their kids’ and grandkids’ too; to drown
Them in the tears of widows. Or
In maidens’, shed without a sound
At night! Or mothers’ hot outpourings!
Or elder fathers’, wrung like blood.
Not rivers — but a full sea rush,
A fiery sea!  …  “

 

 

Tara Shechenko   ~ from  ”  The caucasus  ”  ( 1845)

 

 

Ukraines velsignelse og forbandelse er at landet er mellemeuropas historisk ødsle kornkammer 

–  velsignet af ca 2 meter tykt muldlag, ingen sten i marken, mildt klima, en drøm for bønder. Flagets symbolik fortolkes ofte som et mildt klima over frodige kornmarker 

– og så forbandelsen : en lækkerbidsken for hungrende imperier i øst og vest, som ikke kan modstå fristelsen. Gennem 1000 år har ca 12 imperier invaderet dette frodige land, og har efterladt sig folk ( etnicitet ), kultur, sprog, religion, hvis efterkommere idag lever blandet eller side om side i “historisks lommer”. Da kan flaget fortolkes som et land og folk, banket gul og blå, en flagende sygejournal ved “patientens sengeleje”.

Landets navn betyder også grænseland.

…. . .  

  . . .

 

……

Ukraine er et samfund bestående af klynger af landsbyer, som ikke kan forsvare sig mod hære fra øst eller vest – og som skiftesvis igennem historien er blevet invaderet, plyndret og myrdet af imperier fra flere sider. En typisk ukranisk bondefamilie måtte fra 1941-43 opleve at deres gård nedbrændte 2 gange pga WW II – hvor “den brændte jords” taktik blev anvendt. Første nedbrænding indtraf da russerne blev jaget østpå af tyskerne, og “brændte jorden af” – anden nedbrænding da krigssituationen vendte, og tyskerne blev presset tilbage mod vest, og “brændte jorden af”. Den tredie gård, indenfor kun ca 2 år, måtte de ukrainske bønder rejse da krigsslagene ikke længere hærgede landet. 

1931-33 oplevede ukrainerne under Stalinregimet hungersnød, Holodomor, med op til 8.5 mill døde på ca 1,5 år !  Verden græder stadig over genocide for andre folk, med færre ofre over længere tid – hvem græder for det ukrainske genocide ?

Imperier fra øst og vest tromlede henover Ukranie og trådte alt ned, med løgn, tyveri, vold og mord – aldrig var der noget hensyn til folk og deres tarv – folkets lidelser i Ukranie er den egentlige tragedie, som man sjældent hører om.

Vil man nå ind til den ukrainske folkesjæl, er det ikke imperier eller massemedier man skal søge, men folk der arbejder i marken, eller folk som den nationale poet og maler, Taras Chevchenko, som i sine digte indkredser den ukrainske folkesjæl, der som blod gennemvæder den sorte nærende ukrainske muldjord, med arbejde, lidelse og kærlighed.

 

  .

*

 

Konflikten i Ukraine minder om en skilsmisse hvor forældrene i deres indbyrdes magtkamp glemmer barnet og river det midtover, istedet for søge mægling i anerkendelse af at barnets udgangspunkt er at have kontakt med begge forældre. Ukraine består af 2/3 ukrainere/polakker/tyskere mod vest og 1/3 ukrainere/russere mod øst. Familiebånd går på tværs af al grænsedragning. Stiller man Ukraine over for et valg mellem vest-kontra-øst, kræver man indirekte at familierne skal skære sig selv midtover – svarende til at man i en skilsmissekonflikt bad barnet om selv at vælge ENTEN den ene ELLER den anden af forældrene. For at blive i dette ordbillede, så kommer statsledere udefra og vil “hjælpe” med konflikten, ved at give barnet en skarpladt og afsikret pistol med besked om at vælge mellem forældrene, ved at sigte og skyde den ene af forældrene. Jeg kender både folk i Ukraine, “Vesten” og Rusland som oplever at deres familier, hvis familiemedlemmer befinder sig på tværs af landegrænserne mellem Ukraine/Rusland/Vesten, skæres midtover – pga udefrakommende indblanding, hvadenten den kommer fra øst eller vest. Disse ødelagte familier græder utrøsteligt, mens de stridende parter er optaget af kampen.

 

Det er umenneskeligt. 

 

……       

Nota Bene :

Fred skabes ved at lade folk være… i fred – eller ved at løse konflikter med fredelige midler. Kun når alt har været forsøgt med fredelige midler, kan UN samle en koalition og millitært gå ind for at nedtrappe en konflikt, så efterflg konfliktløsning med fredelige midler kan etableres. Dette udtrykkes klart og utvetydigt både i UN´s traktat, article 1 – samt i Nato´s traktat, article 1, der direkte henviser til UN traktat, article 1.

Selvom dette i praksis sjældent udøves, af grunde som her ikke skal berøres, er det stadig det der er UN og Nato´s eksistensberettigelse. Uden den er der kun simpel magtudøvelse tilbage.

 

*

 

  Indtil videre ligner begivenhederne en ny olympisk disciplin – frisvømning i løgn og simpel uvidenhed om Ukraine – hvor alle går efter “guldet” . Al den umage for at overgå hinanden i løgn, uvidenhed, hysteri og anden nonsens, for at dække over krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Og for de, som sidenhen træder op på podiet for medaljeuddeling, er der næppe noget mere selvudleverende og nedværdigende end præmiering indenfor denne uværdige disciplin.

        .  

Til stævnemøde mellem orne og so, Ukraine .
…. .
. . . . . .
Swinyatche, Ukraine . . . .


… . . . . .
.


….
. . . . . . . . . .


. . . . . . . . . .


. . . . . . . . .

Swinyatche, Ukraine . .

. . . . . .
Vejkorset, Ukraine . . .. . . .
. .

… og præsten, Ukraine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. . . . .  

 

… og vejen, lyset, livet, Ukraine . .

.. . . . . . . .

Den sorte muld og det daglige brød, Ukraine


. . . . . . . .

Markarbejde, Ukraine . . . . .

……
… . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .

…. . . . . . .
. . .

Hvorfor tjente jeg penge og forsøgte at røve dem, istedet for at penge tjente mig ? ” Hjemløs, Ukraine . .


Den sårede løve venter på Sofokles  (?) ,  Lviv,  Ukraine
.
.
.
.
.
.
.
.


Efterkommer af den sårede løve, Ukraine . . .

. . . . . .
Hjemløse, Ukraine . . . ….. . . . . .. . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . .

Da jeg vendte mig om, sank min elskede ind i dødens skyggedal ” , Ukraine

. . . . . . . . .

Når meget er gået i ged, er der trøst og håb at finde i dette ´kid, Ukraine. . . . . . . . .
Jeg drikker for at glemme, hvad jeg ikke længere kan huske… ” Ukraine. . . . . . . . . .


….
.. . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . .
Orphans, Ukraine . . . . .


. . . .

Orphans in school, Ukraine

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In service of the orphanage ( Tara Shechenko in background )
 
 
 
 
 
  
 
 


. . . . . . . .

billeder fra Ukraine, 2008   ~   af Omar Ingerslev )

 

 

 *

 

 

Folkets ydre og indre fjender

    Fjenderne står i kø – fra invasioner af 12 sultne imperier gennem 1000 år til fjender fra alle sider idag, ikke mindst indefra.    

     

 

AGENT  Z

(  fjern    så har du det fulde link ) )

 

https://steigan.no/2023/07/agent-zelensky-del-2

 

 

 

https://sp.rmbl.ws/s8/2/8/Z/K/Y/8ZKYk.caa.mp4

&

https://sp.rmbl.ws/s8/2/q/7/i/4/q7i4k.caa.mp4

 

 

artikel her på “nederste” :

https://www.nedersteetage.com/agent-z/