Epistel,  Satire,  Tale

Frøkongen II ~ “det grønne skift”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frøkongens første tale under officielt besøg i udlandet – uddrag :

 

 

 

” … kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  ” green  shift ”  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk    kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  I will fight against life conditions… uh, I mean climate…  uh, I mean warm…  uh, I mean climate change…  uh, I mean, not the natural changes, but the man-made…  uh, what do I really mean?… I can’t exactly find it in the manuscript I’m reading from…  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  ID, CBDC, CO2-quotes and taxes  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk consumerbehavior  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  WEF …  WE F’reaks,  young global lethals… leaders kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  build back better kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kiss the frog and become green kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  green  with  envy kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  being slimy, smooth and green, as I am  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk   you ‘ ll be happy kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  and you ‘ ll own nothing kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk  kvæk   …   “

 

 

 

 

 

 

 

”  …   that ´ s  the  frog  prince,   I ´ ve  always  dreamt  of … “

 

 

 

 

 

 

 

”  …   you  would  have my  “greenback” ,  if  I  have  had any … “

 

 

 

 

 

 

 

 

”  …   but  I  issue  money  myself,  and  you  can  have  as  many  of  those  as  you  like  … “

 

 

 

 

 

” FED  the  frog “

 

 

 

 

 

 

 

FRØKONGENS    FESTLIGE    FORGYLDTE    FASCISME :

 

 

 

 

 

 

Monarki, som det praktiseres idag i DK og andre “kongeriger”, er en blanding af historisk feudalisme, enevælde  og  diktatur.  Det kaldes for “indskrænket monarki” – ligesom “repræsentativt demokrati” i praksis er indskrænket folkestyre, og “folkekirken” er en indskrænket statskirke, med egen minister og skatteinddrivningsgrundlag ( en indskrænket stat i anden indskrænket stat, i en indskrænket union, i en anden… ) –  det gennemgående er  “indskrænket”,  hvis betydning og rækkevidde omfatter stort set alle aspekter af dette land – stat, kirke, monarki m.m.   Kun penge-finans-dynastiet er ikke indskrænket i sit handle- og råderum,  bortset fra at være det af sit eget mentalt indskrænkede (u)væsen.

Fascisme blev af Mussolini defineret som direkte ( antidemokratisk = politisk proces-kortsluttende ) samarbejde mellem magtcentrum og privatejede virksomheder. I denne proces, internt i magtens mørkelagte korridorer og slotsgemakker, er det folkelige demokratiske flertal holdt udenfor. 

Når det danske kongehus arbejder direkte med de største firmaer i DK ( nationale, transnationale – og firmaer med tilsvarende status i andre lande ) repræsenterer det en form for fascisme. Tilhængere af kongehuset ( Fritz Schuur, Nikolaj Bøgh samt øvrige royale sympatisører ) anerkender betydningen af forbindelsen mellem kongehus og erhvervslivet – ganske som Mussolini beskrev det i sin definition af fascisme. Derved stiller de sig selv til offentlig skue, bl.a. i massemedierne, så enhver har lovhjemmel til at udføre en civil arrestation, tage dem på fersk gerning.

Monarkiets samarbejde med erhvervslivet magtfulde “firmadynastier” er også udtryk for korruption, monopolisering og karteldannelse. Samarbejdet er kendetegnet ved ritualer, ordner, lukkede/inviede selskaber, loger og lignende.

I juridisk forstand er der opstillet et kunstigt “skel”,  designet v.hj.a.  “juridiske spidsfindigheder, retoriske kneb og tekniske tautologier” – sagens/fænomenets substans er den samme. Den historiske fascisme såvel som hvad foregår for øjnene af os idag,  med monarken i spidsen for en handelsdelegation/organisation ( som f.eks “dansk industri” ), er indholdsmæssigt og i praksis det samme.   Det er de samme handlinger der begåes;  men grundloven friholder monarken fra at stå til ansvar for sine handlinger – den samme lov som er forudsætningen for kongehusets egen eksistens/unikke position – altså en forfatning helt ude af fatning. Grundloven modsiger sig selv uanset hvilken af det beskidte dusin grundlovsreformer, der refereres til siden den første udgave i 1849.

Bemærk at grundloven ikke indeholder begrebet demokrati,  ligesom menneske, mand, kvinde, barn heller ikke nævnes. Istedet for anvender grundloven begreber som, “borger”, “ytringsfrihed” og “forsamlingsfrihed”  ~  som monarken iøvrigt  efter eget skøn kan inddrage iflg. grundloven.  I praksis skete det under kong Christian omkr 1920, hvor kongen afsatte den daværende demokratisk valgte regering og indsatte sit eget ministerkabinet.

Selvom natur og folk er eksistensgrundlaget for samfundet,  det vigtigste råstof som udsættes for rovdrift til sidste blodsdråbe,  tillægges de kun den laveste status og prioritet. Det er uetisk, og kan kun lade sig gøre, fordi natur og folk skaber det overskud som hele den samfundsmæssige overbygning ekstraherer. Nu, da håbet for en selvudpeget “elite” knytter sig til at automatisering/robotificering/AI  vil kunne erstatte mennesker i stadig flere funktioner, flyttes fokus mod at “affolke verden” –  depopulation.  Kunstigt opstillede “problemer/kriser/katastrofer” af global = totalitær art, formidlet af totalitære medier og såkaldte “eksperter/oragnisationer/firmaer” med “totalitær viden” peger altid på det samme slutresultat : totalitære løsninger/”endlösung” – til stor profit for de få, den ene procent – til forarmelse og forringelse indenfor hele spektret af livsbetingelser for de fleste almindelige mennesker, “masserne”, de 99%.   I middelalderen forfulgtes og udbyttedes folk under kampagner (inkvisitionerne) som “synd/skærsild/afladsbreve” – idag, ca 1000 år senere, gentages det under betegnelser som “CO2-aftryk/CO2-kvoter/CO2-skat” – dengang som nu er det forsøg på at indføre global ekstrahering = “global tax”.

Ethvert imperiums “hybris” efterfølges af “nemesis”. Konsekvenserne er uundgåelige  ~  ingen kan leve med/under et sådant totalt tyrani  ~ livet vil leve, uanset hvad.

 

*

 

Mange tror naivt, at monarkens moderige massemedie-inspirerede meninger er udtryk for “folkelighed, fællesskabsfølelse og forpligtigelse” .  Men det er et hjernevaskningsprogram som forråder den traditionelle betydning af disse sociale begreber  ~  gennem “social engineering” og  “collectivism”. Det kendes fra de tidligere østlige supercentralistiske samfunds- og unionsdannelser, fra 20erne-40erne´s nazistiske Tyskland, hvorfra det kan spores tilbage til Edward Bernays ( nevø af Sigmund Freud ) til US i begyndelsen af 1900tallet ( Adam Curtis´ “century of the self”   –   from massproduction to massdemocracy to massconsumerism to massextinction ).
Propagandaen er skåret over samme læst – ” vi passer på hinanden ” – som for mange lyder tilforladeligt,  men kunne ligeså godt være hentet fra Stasis officielle motto/logo under en kampagne/”charmeoffensiv”  i det daværende DDR. Det står hurtigt klart at det i praksis betyder ” mere til de få,  på de flestes bekostning ” –  presset igennem ved anvendelse af retorik med besmykkende og besnærende ord, som dækker over løgn, tyveri, vold og mord.  Repræsentanter for denne propaganda, fremhæves og prioriteres på offentlige medieplatforme, som var de betalt for det  ~  hvilket de netop er, betalt af det selvudpegede forgyldte ophav,  “1% – de ultrariges rige “,  “de udvalgte”.

 

.

.

.

 

.

FRØKONGENs   kollegiale  omgangskreds :

 

 

Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld   (later Prince Bernhard of the Netherlands; 29 June 1911 – 1 December 2004)  –  chairman of  “Bilderberger Club”  1954-1975 where he was forced to resign due to the Lockheed bribery scandal.

In October 2023 Bernhard’s original NSDAP membership card was discovered in his old residence. Until his death Bernhard denied being a NSDAP member or holding a NSDAP membership card.

 

Prince Philip, Duke of Edinburgh  (born Prince Philip of Greece and Denmark    ” … if I´m born again I ´ ll hope to return in the shape as a lethal virus, killing as much of the world population as possible … ”

 

Elizabeth II , Edward VIII and other collegues were engaged in the leadership of nazi-germany.

 

King Charles  III  (UK)   “And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavour to serve you with loyalty, respect and love … ”  ~  “prince charming”  alias  the perfect parasite  ” … comming soon to a theater/local government near you … ”  to suck your blood …

 

Crown Prince Haakon  ( No’ way ) was a member of the young global leaders network from 2005 until 2010. From 2010 until 2017, the Crown Prince served as a member of the Young Global Leaders Foundation Board

 

Frederik X og Mary  (DK)   are members of the young global leaders network  (WEF)

 

 

 

” young  global  leaders ”  is  closely  connected  to  WEF :

https://www.nedersteetage.com/wef-where-inmates-run-the-asylum/

(  remove  ∆   and you have the full link )

 

 

 

 

”  … lige til at lukke op og skide i ...  “

”  .. kun hvis du har betalt
de grønne afgifter  “

 

 

 

 

 

 

 KOMMENTARER :

 

 

 

 

”  Der er ingen tvivl om at denne monark vil gå over i danmarkshistorien som den mest naive og hidtil dummeste. Forgængeren kender sit eget afkom indgående, og demonstrerer med sin abdikation en “nødplan B”, som den nuværende monark kan gribe til i den uundgåelige krise som vil opstå af simpel dumhed, når den velsmurte grønne slimkampagne uvægerligt bryder sammen, og tager sine hovedaktører med sig i faldet. I dén situation vil Frøkongen hoppe tilbage i sit vandhul og overlade pladsen til den næste i rækkefølgen.

Den sociale arv for denne dysfunktionelle sammenbragte familie på overførselsindkomst er lige så tung, som den er forgyldt af ædelmetaller med størst vægtfylde blandt grundstofferne.  ”

S.K.

 

 

 

 

… det ligner til forveksling Mussolinis definition af fascisme.
.
Hjernevaskede danskere vil protestere,
og replicere  ” vi skal være glade for at bo i så dejligt
og Frede-ligt et land, med så søde fascis…  øh, jeg mener
konger ..  og alle de magtfulde, rige og indbildt kloge,
som er så optaget af at passe på os ( os almindelige og
hjælpeløse .. infantiliserede ? ) … hurra, hurra …
klappe klappe kage, imorgen skal vi bage, endnu
en rævekage ... “
End ikke ” hurra “-råbets oprindelse  –  det tartariske
kampråb, som betyder ” dræb fjenden ”  –  kender
de, men bruger det flittigt, og praktiserer det tilmed uden
for landets grænser ( for skatteinddrevne midler ),
i lande som ikke har angrebet Danmark …
.
SIC !
.
John  P.   F.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
”  Man spiser frøer …  “
.
Hr.  Storck
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ” …  også konger går gennem ormes maver …  “
.
Ole  Wormanium
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    ”   …  they shoot horses, don ‘ t  they  ?! …   yowsa,  yowsa …  “
.
Sprechstallmeister
.
..
..
..
..
..
..
.

.