Essay,  Philosophia,  Politica

Woke

Det er blevet woke at mene, at sport ikke skal være en konkurrence, hvor det er muligt at tabe.
Det er en af de mere idiotiske misforståelser, det er muligt at begå.
Idiotien vinder indpas i skoler, for som man siger: børnene skal jo ikke føle sig som tabere.
Uden muligheden for at tabe, er det heller ikke muligt at vinde, og så bliver man en taber.
Uden mulighed for at vinde, er der ikke mulighed for at overgå sig selv. Excellence er afskaffet.
Det er det, der er den egentlige misforståelse begået af politisk korrekte fjolser.
Sport er ikke en konkurrence mod andre, det er en konkurrence med sig selv.

*

Og i øvrigt mener jeg, sådan-og-sådan …
Et øjeblik Batman, jeg har en dårlig nyhed til dig, for du har i virkeligheden ingen mening om sådan-og-sådan. Du mener, at du mener uden at mene noget som sådan-og-sådan. En mening forudsætter en meningsdannelse, hvilket du ikke har begået. Dannede meninger kommer ikke ud af den blå luft, de kan ikke downloades gratis, og de ikke erstatte et stykke hjemmearbejde.

Mnææ, jeg har da ret til at mene, at …
BEEP! Du kan reel ikke kræve nogen ret, før du har opfyldt din forpligtelse til at sætte dig ind i sagerne. Vi tales hjertensgerne ved, når du er nået så langt, men indtil da er en meningsudveksling være spild af tid og fornærmelse af vores alle sammens intelligens – inklusive din egen. Meningsudveksling kræver, at der er en mening at udveksle. Du kan heller ikke gå ind i en butik og købe for penge, du ikke har. Kassekredit findes ikke i meningernes univers.

*

Det er blevet woke at strø om sig med anklager for sexisme. Dette er et misfoster af et begreb beregnet på at afvikle mænds måder at være mænd på, og kvinders måder at være kvinder på. Sjovt nok bliver det næsten udelukkende brugt mod mænd, så begrebet er linket op til det feministiske sprogbrug. Det skelner ikke mellem maskulin væremåde og foragt for + dårlig behandling af kvinder – det er nu det samme. Væremåden i sig selv er ukorrekt og skal korrekses. Det er blevet toksisk at være maskulin.

*

Det er blevet woke at strø om sig med anklager for racisme. Fra at være en retfærdig borgerrettigheds og menneskerettighedssag er det iflg. kritisk raceteori blevet til noget, der kun kan sammenlignes med begrebet arvesynd. Man er født racist og er dømt til resten af liv at føle sig skyldig, for racisme er nu systemisk. Man kan ifølge ny-teoretikerne ikke være racist, hvis man har en sort hudfarve, for det er kun hvide, der kan være racister og i særdeleshed hvide mænd. Ifølge en BLM-universitetsprofessor fra New York bør sorte stemmer nu tælle to gange i valgsystemet – altså indtil Donald Trump ikke længere er præsident, for så kan man lave reglen om igen.

*

Det er blevet woke at hyle op om, at man er krænket over et eller andet. Man er udsat for en mikroaggression, kan man hævde. At blive modsagt er et eksempel på en sådan mikroaggression. Man kunne godt få den mistanke, at denne ynkelige påberåbelse af den krænkedes offerrolle er et afsæt for hyleren (hykleren) til at begå sin egen mikroaggression mod andre.

*

Når man er woke, så gælder kun regler, der favoriserer ens stamme (tribe). Hvis regler skabt af generationer der afspejler et accepteret regelsæt for hæderlig adfærd til beskyttelse af bla minoriteter og anderledes tænkende ikke passer med ens stamme eller kult, så kan de laves om. Woke people lovpriser ytringsfrihed, men alle, der mener noget andet end dem, skal cancel’es, shadowbannes, demonitariseres, censureres og udskammes i det offentlige rum. Hate speech er således kun noget, den woke person hævder at blive udsat for, aldrig noget, som vedkommende selv begår. Had er helt OK, så længe det har det korrekte stamme-brand.

*

Når man er woke, indtræder man i en projektionskult. Det, som kulten begår mod andre, er det som andre bliver beskyldt for. Det, man siger, at man er sat i verden for at bekæmpe, er det, som man selv skaber.

*

Wokeness er en kult med alle kultens karakteristika. Og de er mange.
Kultens primære virke er at udslette menneskelig individualitet.

*

Adgangskortet til wokeness-kulten er, at man er villig til at reagere uden at tænke, at man accepter et ahistorisk eller forfalsket historisk idesæt, at man accepter de fjende- og skræmmebilleder, der er opsat af kulten, og at man om nødvendigt ifølge kulten er villig til at smide hele sin baggrund og alle traditioner i ens kultur i skraldespanden. Kulturmordet er det nødvendige offer og den rituelle indvielseshandling i kulten.

*

Ifølge wokeness-idealet er alle forbrydelser legitimeret ved, at de bliver begået af de rigtige mennesker mod det forkerte, og kulten bestemmer uimodsagt, hvem der er hvem. Facttjekkerne i kulten bestemmer, hvad der er facts, og hvad der er fake – uanset hvor himmelråbende non-faktuelle og fake, de selv er. Således ved vi nu fra de hjælpsomme medier og Tech-platforme, at korruption af det repræsentative demokrati via flerstrenget valgsvindel nu er OK, fordi de var kulten, der begik svindelnummeret.

*

Wokeness er en utopistisk kult, der lover dens medlemmer guld og grønne skove og udsteder løfter, de aldrig vil være i stand til at indfri, da samfundet længe forinden ville være brudt sammen. Men kunne få den mistanke, at det ikke er indfrielsen af løftet, der er formålet, men sammenbrudet. Som punkerne sagde: We don’t know what we want, but we know how to get it. Eller som Frankfurterskolen og kulturmarxisterne sagde: Kritikken ER formålet. Sådan var det med kommunismen efter revolutionen. Formålet var et samfund, der var brudt sammen på vej mod Utopia.

*

Wokeness er en tilbagevenden i absurd tegneserieform af noget, der burde være uddødt for længst engang tilbage i forrige årtusind. Men dragen nåede at spræde sin sæd, og dens øgleyngel er vokset op af jorden endnu engang. Det tog to generationer at nå så langt, og det vil normalt tage to generationer at hele den skade, der er forvoldt. Med mindre …

*

Wokeness er en revolutionskult. Revolution betyder at rulle tilbage. Globalisterne, de super-woke, der opfandt wokeness, har opfundet et nyt ord for det (det gør de altid, når klichéer begynder at stinke). De kalder det blandt andet Build Back Better – byg-baglæns-bedre. De vil gerne tilbage til noget, og dette noget er: Den nye globale feudalstat, en ny mørk tidsalder. De vil tilbage til Konstantin den Stores drøm om det totale imperium. Til imperiet hører også en religion, og Konstantin indførte den romerske version af kristendom, den katolske kirke. Globalisterne vil også give os en religion, det nye normale, The Future WE want, A World at Risk, Public Private Partnership, Det Globale Reset, FN’s 17 Verdensmål, Agenda 2030, Den Fjerde Industrielle Revolution, Den Nye Grønne Aflale – hallelujah!

*

Wokeness er falsk varebetegnelse. I woke up – jeg vågnede, jeg er vågen, jeg er opvakt, en vækkelse har fundet sted. De siger de også i religiøse sekter og kulte, hvor folks hjerner og hjerter er blevet vasket rene. Renhed som i udrensning, udstødelse. Vantroen i mit hjerne er udstødt, jeg er ren, jeg er frelst. Woke i betydningen vågne er nysprog for dybt godnat. Når man er opvakt i wokeness, er man indtrådt i en mental søvn en zombie-koma.

_______________________________________________________________________________________________

Read articles in English on MELLEMSTEETAGE.DK

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.