Politica,  Scientia

Virusen

Kineserne er blevet forkølede. De kunne jo bare ha’ ladet være med at æde kogt flagermus, og så de er også selv ude om det. Se nu bare, hvor det har spredt sig, og nærmest hele Kina er i karantæne, så resten af verden ikke dør langsomt, hvilket resten af verden nok gør alligevel ifølge rædselsscenariet. Der deporteres/interneres hele skibsfulde med passagerer og besætninger … så de kan smitte hinanden. En skibsladning er også ankommet til USA, hvor de straks er deporteret til en centralt beliggende lokation … hvor de vil have rig mulighed for at hoste på andre amerikanere.

Vi kan godt høre det, ikke? Hele historien er fuld af absurditerer, usammenhænge, mistænkeligheder og disinformationer. Enten kammer det helt over i skræmsel, eller der er helt tavst. Eller også udsender myndighederne – især de kinesiske – beskeder, der tydeligvis er fulde af løgn. Coronavirusen i sig selv er så besynderlig og usandsynlig som naturlig forekomst, at det er mistænksomt. I forhold til tendensen til et globalt mediehysteri, så har de danske myndigheder og Statens Seruminstitut faktisk været meget beherskede og prisværdigt seriøse.

En af absurditeterne er, at det er kommet frem, at der er taget patent på virusen – WHAT! Hvordan kan man tage patent på noget, man hævder er naturen, der løber løbsk? Patenter er noget, som er opfundet og udviklet, det er en beskyttelse af opfinderens rettigheder til sit produkt. Er et aftaget patent ikke en direkte indrømmelse af: et produkt? En kendt og erklæret eugeniker Bill Gates ejer ifølge rygter dette patent. Ordforklaring – eugeniker: medlem af en elitær klub, der seriøst går ind for, at klodens befolkning bør minimeres til en halv milliard, så der er bedre plads til … dem! To måneder før udbrudet af virusen bekendtgør et firma i medicinalbranchen, at de har en vaccine imod den. Igen WHAT! – hvordan kan der udvikles og præ-lanceres en vaccine imod noget, der ikke er udbrudt endnu?

Først og fremmest virker hele skrækscenariet ude af proportion. Er denne virus så afsindigt dødelig, som man hævder? Der findes et væld af infektionssygdomme, og vira er en del af dem. Hvert år dør der masser af mennesker, når disse infektioner rammer. Man går til lægen med feber og ondt i halsen. Der tages en prøve, hvilket i dag sker direkte under konsultationen med omgående svar på, om det er en virus eller en influenza, og om det er bakterielt eller ej. En behandling sættes i gang, og så er den skid slået. Men selvfølgelig dør der mennesker hvert år af diverse infektioner. Det er typisk ældre, svagelige og folk, der i forvejen er syge. Især dør der folk, der er dårligt ernærede, og som derfor har et dårligt imunforsvar. Et andet eu-ord ligger lige på læben: euthanasi, aktiv dødshjælp. Men nej, siger vores rationelle normalitetshjerne, det kunne de – hvem de så end er – da ikke finde på. Det må være en såkaldt konspirationsteori.

Kunne de ikke finde på det? Lad os skrue tiden tilbage.

Den Spanske Syge

Første Verdenskrig havde raset, tusinder var omkommet i skyttegravene til ingen nytte for andre end krigsherrerne og deres købmænd.

Der tales meget om anti-semitisme. Vi burde tale mere om anti-sinetisme, altså anti-østasiatere, folk der mere eller mindre ligner kinesere. Det er en isme, der er vældig populær blandt britere og amerikanere i det mere elitære segment. Den engelske forfatter Jack London anbefalede i 1910 i en af sine noveller den TOTALE udslettelse af den kinesiske eller østasiatiske race = 25% af verdens befolkning ved hjælp af et biologisk våben! Herefter kunne anglo-amerikanerne flytte ind og etablere deres højt besungne demokrati. I 1910 oplevede Østasien den store manchuriske pest. Manchuriet var hovedstedet for Ching-dynastiet, der havde regeret Kina i hundredevis af år. Manchurierne begyndte at dø i hobetal, og i dag er der kun ganske få tilbage, der taler det oprindelige manchuriske sprog.

Som ung mand erkendte den japanske kejser Hirohito den skjulte årsag til denne dødelige og kunstigt skabte pest. Pesten blev injiceret under Durham White i Korea. Hirohito besluttede sig derfor til at blive marinebiolog, for 60.000 manchurier døde på blot et år. Hans tilskyndelse var at beskytte Asien fra endnu et angreb af amerikansk biologisk masseødelæggelse. Alle influenzaer herefter og til i dag er dannet i Asien og er afløbere af denne biologiske krigsførelse, der eskalerede under WW1 og gjorde, at USA/England vandt krigen.

Hvordan blev den opfundet? Sorte amerikanske slaver kunne et-og-andet med sygdommen kopper. De vidste, hvordan man udførte biologisk krigsførelse med den smitsomme sygdom, så de serverede mad for deres herrer, der indeholdt kopper. De var jo ankommet fra Afrika, The White Mans Grave, hvor der er flere dødelige sygdomme end noget andet sted i verden, så derfor bor folk på det kontinent traditionelt i isolerede landsbyer. George Washington lærte tricket og åbnede lig fra faldne soldater inficeret med kopper, som han vaccinerede sine soldater med. Dengang blev det ikke kaldt vaccination men varialering. Den erfaring, man gjorde her, vandt senere 1. Verdenskrig.

William Henry Welsh, den mest magtfulde person i amerikansk medicinsk historie, blev kontaktet af general Gorges, der sagde:‘Der findes en krig i Europa, og præsident Woodrow Wilson ville vældig gerne ind i den krig, men han ved, at han ikke kan vinde den.’ Det var rigtigt, for på det tidspunkt havde tyskerne rent faktisk vundet krigen – hvilket ikke står helt tydeligt beskrevet i historiebøgerne.

Brest-Litovsk-traktaten fra 3. marts 1918 modificerede det bolsjevikiske magtovertag og udraderingen af det russiske dynasti og Czardømme via en borgerkrig. De etablerede et regime, der var for svagt til at bekæmpe den tyske kejser. Så de overgav af en tredjedel af den russiske befolkning, 1/4 af det russiske territorium og 1/2 af den russiske industri til tyskerne. Kejseren var større end det senere Hitler-Tyskland på det tidspunkt. Man kan sige, at tyskerne allerede havde gjort det, som Hitler forsøgte at genskabe i Operations Barbarossa og offensiven mod Stalins Rusland. Altså at nedkæmpe bolsjevismen. Hvilket heller ikke Hitler fik nogen tak for, kan man vist roligt sige.

Woodrow Wilson var i et dilemma. Så kan kontaktede John D. Rockefeller, der igen kontaktede Welsh og Gorges og svarede tilbage, at der kunne fabrikeres en særdeles smitsom sygdom, der kunne få Woodrow Wilson og USA ind i den krig, så han efterfølgende kunne tegne hvilket som helst Europakort, der måtte ønskes. Det ville finde sted via Rockefeller Research Institute i dag kendt som Rockefeller University. Wilson sagde: Go For It!! Målet helliger midlet, og den ædle løgn overtrumfer sandheden.

De tog en gruppe indsatte ud af San Quentin-fængslet og placerede dem på Letterman Research Center – senere George Lucas’ Industrial Light & Magic Company, der destruerede alle papirer om det sted, der før havde ansat 25% af alle militær-ansatte læger i USA. Som militærlæge var man fritaget fra den hykleriske edsaflæggelse, som andre læger afgav: at gøre folk raske, ikke syge. Hykleriet var dobbelt, for selvom man som ikke-militærlæge aflagde ed, var man reelt bundet af medicinalindustrien, der pålagde en at gøre folk syge, mens man hævdede at gøre folk raske. Hvad var i grunden værst?

Altså: som soldat var man under kommando af en general, der ikke var underlagt det almene og internationale lægeløfte om redde menneskeliv, men som frit havde lov til at ødelægge menneskeliv. Dette er det hykleriske.

General Gorges hentede altså fanger fra San Quentin til Fort Levenworth og Fort Lewis og skabte, hvad der hed The American Army Flue. Alle influenzaer er flyvende influenzaer – deraf navnet in-flu: flyvende ind – altså asiatiske. Fugle-infuenza, svine-influenza, alle kommer fra Asien. Hvorfor? Fordi i Asien lever folk lokalt, landligt med deres fugle og svin. Når fuglene ankommer, fanger de influenzaen, der ikke skader dem ligesom maverne på dinosaurer for millioner af år siden. Vi er alle ofre for efterkommerne af dinosaurerne: fuglene. Men når fugle-fluen springer over til svin, har mennesker et problem, for svin er menneskelige i deres fysiologi/anatomi. Vi bruger af samme grund svine-organer til menneskelige transplantationer, og vi får de samme sygdomme som svin. Asien har pleiader af fugle og svin, så derfor bukker asiater for hinanden. De giver ikke hånd, når de hilser på hinanden for ikke at give fluen videre.

Fangetransporten foregik i lastbiler fra San Quentin til Kansas sammen med kyllinger, som de fik at vide, at de skulle spise undervejs. Sandheden var, at de skulle inficeres af en sygdom, som verden aldrig havde set før, for den var kunstig skabt. Da de ankom til Kansas var alle fanger inficeret med den oprindelige H1N1, fugle-svine-influenzaen, alle influenzaers moder! Influenzaen blev herfra injiceret i den amerikanske hær, og en afdeling blev sendt til Spanien. Herfra spredte den sig via verdenskrigen sammen med den hæren til resten af verden. Den spanske flue dræbte flere mennesker på 24 timer, end AIDS dræbte på 24 år, og de dræbte flere mennesker på et år, end Den Sorte Pest i middelalderen dræbte på 100 år. På verdensbasis dræbte de samlet set 100 millioner mennesker, men de fleste tæller ikke med i statistikkerne som faldne i krig. Hvor der handles, der spildes. Sådan vandt Amerika WW1.

Og nu Coronavirus. Ingen af disse epi-pandemier er naturlige, ALLE er kunstigt skabte. Alle er udviklet som biologiske våben i militære laboratorier i Vesten eller af Vesten i laboratorier i ikke-vestlige lokalområder. Weapons of mass destruction – amerikanerne havde ikke behøvet at lede forgæves i irakiske faciliteter for et par årtier siden, de kunne bare have kigget efter i deres egne baglokaler, og de ville have fundet en klam suppedas af både kemiske og biologiske masseødelæggelsesvåben.

Men vent, der er mere!

Ebola

Ebola – eller som den egentlig hedder Zebola, Zaire Ebola, spreder sig så hurtigt, at den brænder ud, inden den kan blive pandemisk. Den kan brænde en hel landsby fuldstændigt ud, men udvikler sig ikke i byerne. Landsbyer er holdt adskilt i Afrika netop for at beskytte mod sygdomme. Derfor er Afrika også The White Mans Grave, for kontinentet er fuld af sygdomme, som hvide ingen naturlig immunitet har overfor.

Den Ebola, der pludselig brød ud i Vestafrika, er et laboratorieprodukt. Den findes kun naturligt i det varme tropisk-fugtige regnskovsmiljø i Zaire/Congo, den spreder sig ikke til tørre eller mere tempererede områder som Elfenbenkysten, Sierra Leone og Liberia. Så hvad er der ved vestkysten, der kan motivere en spredning? Her findes Amerikas tidligere slaver. Da briterne afskaffede slaveriet dumpede de alle deres slaver som affald i Sierra Leone, så her taler de The Kings English. Da Lincoln generøst frigav alle amerikanske slaver, deporterede og dumpede han millioner styks ‘affald’ i Liberia, hvor de taler The Yankee English. Liberia har altid betragtet sig selv som USA’s 51. stat. De bruger et amerikansk flag med tretten linier og en enkelt stjerne. De har den amerikanske dollar som valuta som det eneste sted i verden udenfor USA.

Da Liberia faldt fra hinanden og udviklede anarkistiske tilstande, begyndte de at stille krav om at blive anerkendt som den 51. stat. Som respons fik de … Ebola! Ud for Liberia findes der en ø, der hedder Monkey Island. Her findes der laboratorier, hvor der blev dyrket alle mulige slags dødelige vira, deriblandt Ebola. Som bivirkning ødelagde denne para-militære aktion chokoladeindustrien, for hovedparten af verdens chokolade kommer fra Elfenbenskysten.

Men vent, der er mere!

HIV/AIDS

Amerikansk kommentar til HIV/AIDS: 100.000.000 vil snart være døde af sygdommen. Reagan ignorerede den, Bush Senior ignorerede den, Clinton, ignorerede den, Bush Junior ignorerede den, Obama ignorerede den. 100 millioner, hvor har vi hørt det tal før? Jo, det var The Army Flue, den spanske syge.

Oprindelsen til HIV/AIDS taler man ikke ret meget om i de videnskabelige kredse. Er det fordi, det er uinteressant (næppe), eller fordi det er ømtåleligt eller direkte farligt at tale om? Lad os gå ned i historikken for at få et indblik i denne betændte verden af opportunistiske og etik-løse forskere, agendaer og programmer og det tankesæt, der flyder rundt i aktørernes hoveder.

Luc Montaigner’s forskerhold ved Pasteur Instituttet i Paris var de første, der i 1983 isolerede AIDS-virusen. Simon Wain Hobson var en del af holdet. Han siger:

Virusen havde ingen ‘fætter’ i dyreriget. Men man fandt SIV hos chimpanser. Simean Immunal Virus / Human Immunal Virus. Man fastslog det straks om HIVs forgænger. Alle var enige om, at chimpaserne var en del af årsagen, det var kun et spørgsmål om hvornår, hvorfor og hvordan. Svarene var nogenlunde: dette århundrede, …, det nordøstlige Uganda.

En læge, professor Vandepitte, havde indsamlet 2.000 blodprøver fra de lokale i området. Han gav dem videre. Han fandt kun én sero-positiv fra området ved Loopoldville. Det var det første tilfælde og den eneste før epidemien startede. Året er 1959.

Der er kun to måder, mennesker kan komme i kontakt med aber på. Ved at æde dem og ved vaccine, der er lavet på abeblod. Man har ment det første, men aber er blevet jaget og spist i 100-vis af år uden den slags følger.

I 1992 kommer der en foruroligende artikel skrevet af freelance journalist, Tom Curtis, i Rolling Stone Magazine. AIDS blivet sammenkædet med polio-vaccine. Dr. Hillary Koprowsky ledte en poliokampagne i det tidligere Belgiske Congo. Forskerne blev rædselsslagne.

I 50’erne var der stadig stor bekymring for polio. Der var store kampagner i Vesten. Vaccinen blev lavet ‘på’ aber. Hele skibsladninger af Makak-aber ankom fra Filipinerne og Indien. Koprowsky skabte i USA – i konkurrence med kolleger – en skaldale, da det kom frem, at man i hemmelighed havde lavet tests på handicappede børn. Der var set udfra videnskabens interesse brug for uvaccinerede befolkninger til at teste. I 1955 blev flere hundrede børn syge og 11 døde. En forsker, Albert Sabin, fik sit tidligere hjemland Rusland fik han en aftale i gang, hvor han vaccinerede mere en 6 millioner mennesker i Estland, Letland og Kasakstan.

Koprowsky valgte Belgisk Congo. Et stykke tid senere fandt Albert Sabin, at Koprowskys vaccine var ‘ustabil’ og at der var en anden slags virus i, kaldet virus-x. En brevveksling mellem de to afslører en stor modstand fra Koprowsky mod at erkende sin fejl.

I artiklen i Rolling Stone siges der, at det er en abevirus. Det var en fejltagelse, for den grønne abe bærer ikke SIV som den afrikanske chimpanse, og derfor blev Tom Curtis fund afvist. Rolling Stone måtte undskylde.

Edward Hooper, en anden journalist, foranstalter sin egen undersøgelse over en lang årrække. Den resulterer i en rapport på over 1.000 sider, der bekræfter, at HIV stammer fra chimpanser, er spredt i Congo via vaccine ml. -57 og -60. Igen var den videnskabelige Verden chokeret. Da en aldrende Koprowsky bliver spurgt, benægter han (selvfølgelig), at han brugte chimpanse-nyrer og blod, men hævder, at det var aber fra Filipinerne. En fransk dokumentar fra 50’erne viser, at han taler usandt. Han havde en af de største chimp-farme overhovedet. Alle undtagen et par kældedyr døde i processen. Hvorfor?

Bill Hamilton, en førende evolutions-biolog, bekræfter det. Han døde af malaria i 2000. På en Royal Society konference i London møder Koprowsky frem med et ‘bevis’ for, at hans vaccine var clean. Det afsluttede dengang debatten. Men problemet var, at der tilsyneladende ikke var noget tilbage af den originale vaccine, for der jo var brugt allerede. Så man fik ‘beviset’ fra Stockholm. Det eneste, det viste, var, at denne ene prøve ikke var forurenet. Så ‘beviset’ var alstå ikke et bevis.

I Camp Lindi i den congolesiske jungle udførte man obduktioner på bedøvede chimps, hvor man fjernede nyrerne – mens de levede. En af de overlevende sygeplejersker fortæller, at han afleverede dem til Paul Osterrieth, der ledede indsamlingen. De blev bragt til laboratoriet, vaccinene blev fremstillet og der kom flasker ud med labels på. Osterrieth benægtede kategorisk overfor Royal Society høringen, at det forekom. Men Edward Hooper har en optagelse med en af hans medarbejdere, Gaston Ninane, hvor der siges det modsatte.

Chimpanser har en genetik, der er så tæt på det menneskelige. Det giver dem førstepladsen i velegnethed til en sådan vaccine. Det blev til en oral vaccine. Det foregik altid, så man fremsendte en flaske med vaccine til et sted, hvor den så blev dyrket på lokalt væv.

Når massevaccinationerne fandt sted, var det under militante forhold. Hvis man nægtede blev man fængslet og tvunget.

Koprowsky var hovedansvarlig. Dernæst medicinalselskaberne, der havde investeret i store anlæg. Og endnu engang: medicinalselskaberne, der uden problemer slipper afsted med at bruge syntetisk materiale, men stadig nægter at gøre det.

Men vent, der er mere!

Svineinfluenza

Den spanske syge var en fugleinfluenza. Fordi den var kunstigt udviklet, behøvede den ikke at springe fra fugle til svin og dernæst til mennesker.

En østrigs-irsk journalist ved navn Jane Burgermeister researchede i årene før 2010 i emnet bioterror. Hun opdagede, at medicinalfirmaet Baxter fremstillede en kunstig svineinfluenza / fugleinfluenza. Med den som ingrediens præparerede de kilovis af vaccine og sendte den på markedet. Hun opdagede også, at planen var lavet i samarbejde med Rothschild, Rockefeller-syndikaterne – set i bakspejlet og med den viden, vi har om disse folk og deres agenda + projekter, ikke overraskende.

Infiltrationen gik ind i WHO, hvor der fandtes og findes meget omfattende planer om massevaccinationer. Det er igen led i en større plan om massehysteri med efterfølgende inddragelse af civile rettigheder = global totalitarisme.

Der kommer altid en 2. runde af en influenza med mutationer. Der ville iflg. planen blive opsat vaccinecentre på hospitaler, Baxters vaccine ville blive brugt og centrene ville være beskyttede. Man regnede med, at de allerfleste ville møde op, når de blev tilsagt, nogle ville gøre det modvilligt, og et fåtal ville nægte. Først dér ville folk vil blive egentlig tvunget. Der fandtes også planer om at injicere nano-chips. Disse ville gøre, at selvom man overlevede influenzaen, vil man kunne spore enhver person overalt og ramme dem i 2. omgang.

Der blev efterfølgende en ret stor bevågenhed om denne agenda, da et tjekkisk laboratorie afslørede forgiftningen af det store parti vaccine fra Baxter.

Efter Jane Burgermeisters ihærdige oplysningskampagne blev sagen dysset ned, og den gik mere eller mindre i sig selv. Komplottet kunne imidlertid ikke fungere, fordi store grupper nægtede at lade sig vaccinere. Den tyske hær nedlagde veto. I Frankrig, Tjekkiet og andre lande var det en meget lille procentdel, der lod sig vaccinere. Amerikanerne hoppede på den i større stil pga. de meget kommercielt ensrettede medier og deraf følgende ringe grad af oplysning.

Der blev forberedt retssager efterfølgende, men størrelsen af efterforskningen fik det til at trække ud. Der kunne køres meget sabotage i stilling og det hele endte mere eller minre som en blanding af hvidvaskning og glemsel. Så snart det er ude af medierne, er det ude af offentlig bevidshed.

Den næste generation af virusen var lanceret til at blive spredt efteråret 2010. De store firmaer havde allerede masseproduceret den næste ladning vaccine/virus, som om intet var hændt. For folk havde generelt ikke hørt om, hvad der skete med den første bølge, og medierne var lammet om emnet.

Den efterfølgende type virus var i modsætning til H1N1 ekstrem farlig og dødelig. Firmaernes plan var, at den første bølge skulle bane vejen ved at svække befolkningerne, hvorefter 2. bølge skulle slå til for alvor. Hvis planen lykkedes, ville det betyde 5/6 af menneskehedens bortgang. Det kan anbefales at søge på nettet under navnet, og gerne hvad folk som Len Horowitz, der er en af dem, der ved mest overhovedet om det, har at sige. Check også OxySilver, en af de revolutionerende immunforsvars-genoprettende midler, der er ‘lækket’ fra NASA, og som kan forhindre virusen og alle de andre kemikalier, vi til daglig bliver overhældt med for at ødelægge vores naturlige forsvar.

Men vent, der er mere!
For det er der altid.

Coronavirus

Der findes mange slags coronavira, det er en hel klasse indenfor infektionsmedicin. De er bare en type af virus, folk får dem, der sker spredninger, folk udvikler immunitet og spredningen stopper. De kommer og går ifølge visse lovmæssigheder på cyklisk vis. Nogle mennesker dør af dem, hvilket samlet set er meget få, og spørgsmålet er, om ikke disse folk ville være døde af noget andet, fx lungebetændelse.

Den nuværende art, der er opstået i Wuhan-provinsen i Kina, er kun i nogen grad farligere. Den spreder sig tilsyneladende på en mere direkte måde mellem mennesker. Dør der folk af det? Svaret er ja. Dør der flere mennesker, end der dør af andre epidemier i et område med tæt befolkning og halvdårlig ernæring, fattigdom og immun-svækkelse. Svaret er et rungende måske. Vi kan ikke rigtigt vide det, for de kinesiske myndigheder er utroværdige. Hvad sker der, når virusen muterer i 2. omgang og bliver resistent for behandling fra 1. omgang? Svaret er: godt spørgsmål.

Men det store spørgsmål er, om vi overhovedet skal være bange for coronavirus som sådan? Måske skal vi stille spørgsmålet på en anden måde: Er det selve virusen, vi skal være nervøse for, eller er det noget andet? Ovenstående historik med fuglepest, svinepest, ebola og HIV/AIDS – og vi kunne have tilføjet SARS, der også var en fuglepest – mere end antyder, at det ikke er selve pesten, virusen, influenzaen, vi skal være bange for. Det er de folk, der fifler rundt i militære eller militær-lignende laboratorier, og som udvikler disse biokemiske slibrigheder, som vi skal være bange for. Det er det kyniske og lad os bare sige: sataniske mindset, som disse individer, grupper og lukkede-elitære organisationer besidder + deres historisk fuldstændigt dokumenterbare praksis for eugenisk folkemord.

Bioterror

Vi så det som ovenfor beskrevet i forbindelse med svinepesten før 2010, at der var et stort og globalt apparat på plads, før man sendte et parti forgiftet vaccine på markedet. Organisatørerne af apparatet var altså vidende om forgiftningen, og de havde adgang til og kontrol over dette apparat. Det eneste, som apparatet ikke havde kontrol over, var – i det tilfælde – en enkelt, dedikeret-stædig, spinkel kvindelig journalist, der bed sig fast og hæv forhænget væk som en andet Dorothy i Troldmanden fra Oz. Og hvem står der bag forhænget? En ynkelig udgave af dr. Mengele som pilletriller. Når først det er sluppet løs i offentligheden som afslørende info, så kan de ikke længere gemme sig bag fine og simuleret velmenende tiltag, hvor regeringen = din uber-far-og-mor og højeste autoritet med licens til vold befaler dig at blive injiceret med gift. Så begynder folk at tænke og stille spørgsmål. Så begynder også seriøse folk i sundhedsvæsenet at stille spørgsmål.

Måske – lad os i det mindste lege med tanken – skal vi være nervøse og ekstra opmærksommen på alt det, der kommer efter og kommer ud af hele karfuflet med coronavirus. Husk at Jane Burgermeister researchede i emnet bioterror. Er coronavirus-angrebet ikke et stykke bioterror?

Al terror funger via en simpel psykologisk-sociologisk logik. Der kommer nogen og siger BØH! til os, hvorefter vi bliver bange, mister orienteringen og evnen til at tænke rationelt og løber i en bestemt retning. Det er hyrde-logik. Fårehunden siger vov og viser tænder, fårene tror, det er en ulv (og én ulv kommer aldrig alene) og løber ind i folden, porten lukker og fårene bliver pelset eller slagtet. Hvad hyrden og hans hund – der bare gør, hvad den er oplært til – ikke regner med, er en situation, hvor fårene siger: Er der ikke lige en håndfuld møgsure væddere, der gider at gå løs på hyrden og hans hund, mens vi andre stikker af og smadrer hans truck og hans hytte?

Via denne logik forstår vi også, hvorfor det har været så vigtigt for kulturens hyrder at kapre medierne, så de ikke længere er på folkets side men på magthavernes side. Mainstream-medierne er i dag den gule presse. Først hjernevaskes medierne, og dernæst hjernevaskes befolkningen. Medierne er blevet til magthavernes fårehunde. Vov sagde avisen, og læserne sked i bukserne. Men hvis folk og fæ tager mediet i egen hånd, så er både medier og magthavere magtesløse.

Den evigt årvågne uafhængigt-undersøgende journalist Ole Dammegård er også obs på coronavirusen. I stedet for at rode mig ud i yderligere ni siders skriveri (ja, du har læst ni sider!), vil jeg overlade ordet til ham. I et interview i et svensk undergrundsmedie, WakeUpGlobe SE, hiver han i alle de tråde, som han har trevlet frem i 20 år fra sin primære undersøgelse af mordet på Olof Palme (Coup d’Etat in Slow Motion) og efterfølgende 1000-vis af interviews i andre undergrundsmedier om det gennemgående mønster i globalistisk terror. Få har som Ole Dammegård forbundet prikkerne, set mønstrene og analyseret sammenhængene i globalisternes operationer.

https://www.youtube.com/watch?v=H3_gGc7AZ24

Vi kan røbe så meget: Coronavirus danner ingen undtagelse fra mønstret. Interviewet er på svensk og fuldt forståeligt for danskere. Hvis du ikke mener, at nordiske sprog er forståelige, så er du måske blevet en anelse for … globaliseret 😉

_______________________________________________________________________________________________

Read articles in English on MELLEMSTEETAGE.DK

Kommentarer

 • perhag

  Den aktuelle virus er ganske durkdreven ved at være ret harmløs indtil den muterer til den farlige form. Ifølge Francis Boyle kom virussen til laboratoriet for biologiske våben i Wuhan fra Universitetet i North Carolina, USA.

  Mike Adams er den indsigtsfulde formidler af stoffet, bl.a. på pandemic.news, selv om han i starten troede virus måtte være sluppet ud ved en fejl, hvor det nu står klart der må være lagt en globalistslagplan.

 • omar ingerslev

  Spændende emne – i sin stadige udvikling, for øjnene af en paralyseret verden :

  Jeg har undersøgt det lidt, og her er hvad jeg fandy ud af :

  Jeg har set lidt på hvordan coronavirus indgår i andre store løgne – og tilsammen udgør den fremherskende verdensorden, både idag og i fremtiden – med mindre nogle reagerer, eller de udvalgte dør for egen hånd, som følge af deres egne handlinger.

  Jeg har set mere på Corona-virus – der er 5 grundstammer/mutationer, der slår an. De enkelte generationer kan skelnes fra hinanden. Dvs at den ældste/oprindelige forekomst har flest grundstammer og størst variation.

  I Wuhan, China, findes kun 1 grundstamme. I US findes alle 5 !  Endvidere findes flere hundrede dødstilfælde i US, som er diagnoticeret som “fibrose”, hvilket nu skal gen-undersøges, da det sandsynligvis dækker over tidligere dødstilfælde af coronavirus.

  Det har hele tiden været en gåde i Wuhan at man ikke kunne lokalisere ” patient nr 0  ”

  Det er det ikke længere – coronavirus kommer med 99,99% sandsynlighed fra US og er en del af biologisk krigsførelse – rettet imod Kina – af den indlysende grund, at Kina har overtaget føringen som ledende økonomi, både i praksis og i konstruktiv politisk tilgang ( i modsætning til US destruktivistisk politisk-økonomisk tilgang – den globale krigsmaskine & fup-dollars ).

  Endvidere dukkede der pludselig en ny grundstamme op i Wuhan, midt i den eskallerende epidemi – ud af intetheden – men igen, bemærk : US/nato afholdt store millitærøvelser i naboområderne. Der var altså højt aktivitetsniveau med deltagelse af internationale millitære special-enheder – og jeg er derfor ikke overrasket over den pludseligt opståede “uforklarlige” forekomst af helt ny, lokalt uforankret, grundstamme.

  Den af coronavirus afledte nært forestående finanskrise – med drastisk nedgang i al produktivitet, mindsket CO2-forbrug – bruges endvidere til at vende klimaløgnen helt rundt fra “opvarmning” til “nedkøling” – med den samme løgn om CO2 – men med modsat fortegn. Det skal altså stadig forblive en hemmelighed hvad der er de egentlige bagvedliggende årsager til de mange cyklusser i globalt klima, som kan påvises igennem mere end 500 mill år ( altså de tidligere beskrevne korrelationer mellem galaktiske/intergalaktiske plasmastrømme, sol-cyklusser = plasma-fusion – og klimavariationer på jorden )

  Derved falder løgnene efter planen (?) endnu en gang på plads – uden at menneskeheden aner uråd – der er vundet endnu ca 10 år, frem til 2030 inde den forestående stor-istid ( varighed ca 85 000 år ) slår igennem. Den gamle verdenorden opretholdes. Paradigmeskifte afværges. Bauer-Monsanto-Bill Gates får afsluttet den endelige udbyggelse af det globale frø-depot i Svalbard, hvorfra de sidenhen kan afhente og patentere alle frø som ønskes genindsat i verden – vel at mærke først efter at en større omfattende global krise ( klima-istid, føde-katastrofe, krig, 5G, 6G, 7G-stråling etc ) har medført den ønskede reduktion af verdensbefolkningsstørrelsen. Dernæst kan disse private aktører genindsætter en stabil ( glacial-) fødevare-produktion & -forsyning m.m. med patenterede frø, og dermed videreføre et verdensherredømme – stadig uden at have fattet en brik om hvad liv, kærlighed og udvikling er.

  Glacial-landbrug : ( istids-landbrug )
  Den glaciale fødevare-produktion & -forsyning opbygges i ækvatoriale områder, som f.eks Sahara & Gobi. Endvidere ryddes Amazonas for at forberede fødevarproduktion og forsyning der til de amerikanske kontinenter. Det ækvatoriale bælte vil blive det eneste bælte, der friholdes glacial akkumulation ( gletchere af flere km tykkelse ).
  Lige nu er produktionen i disse områder udmøntet på biobrændsel, men kan hurtigt omstilles til egentlig fødeproduktion. Endvidere findes der i disse områder, foruden ubeboet plads, underjordiske ferskvandsreservoirer, samt rigelige mængder af vital olie-gas ( til lysproduktion, opvarmning, samt opkoncentration af CO2 til ca 800 PPM – dobb naturlig atmosfæres indhold – for at optimere plantevækst i drivhuse )
  ( bl.a derfor blev Libyen “nedlagt” som land, da alle landets ressourcer indgår i denne glacial-føde-produktion )

  Og hvad kan DK-stat finde ud af i denne situation ? : forbud mod mere end 1000 ved arrangementer – mens der dagligt passerer ca 450 000 på Nørreport St – SIC !

  Catomar

 • omar ingerslev

  Kære MH

  Jeg har afpudset mit forrige svar. Håber det kan bruges. Beklager hvis det skaber ulejlighed. Jeg synes emnet er så vigtigt, at vi alle må gøre os umage.

  Jeg har set lidt på hvordan coronavirus indgår i andre store løgne – og tilsammen udgør den fremherskende verdensorden, både idag og i fremtiden – med mindre nogen reagerer…

  Der er pt ca 5 grundstammer/mutationer af coronavirus, der er slået an. De enkelte generationer kan skelnes fra hinanden. Dvs at den ældste/oprindelige forekomst har flest grundstammer og størst variation.

  I Wuhan, China, findes kun 1 grundstamme. I US findes alle 5 !  Det medfører, virologisk set, at spredningen med 99,99 % sandsynlighed er udgået fra US. Endvidere findes flere hundrede dødstilfælde i US, som tidligere er diagnoticeret som “fibrose-relateret”, hvilket nu skal gen-undersøges, da det sandsynligvis dækker over dødstilfælde af coronavirus.

  Det har hele tiden været en gåde i Wuhan at man ikke kunne lokalisere ” patient nr 0  ”

  Det er det ikke længere med de nye undersøgelser som kommer frem – coronavirus kommer med 99,99% sandsynlighed fra US og er en del af biologisk krigsførelse – rettet imod Kina – af den indlysende grund, at Kina har overtaget føringen som ledende økonomisk-kulturel magt i verden.

  Endvidere dukkede der pludselig en ny grundstamme op i Wuhan, midt i den eskallerende epidemi – ud af intetheden – men igen, bemærk : US/nato afholdt store millitærøvelser i naboområderne. Der var altså højt aktivitetsniveau med deltagelse af internationale millitære special-enheder – og jeg er derfor ikke overrasket over den pludseligt opståede “uforklarlige” forekomst af helt ny, lokalt uforankret, grundstamme.

  Dertil skal lægges at den nuværende strategi med karentæne forhindrer de svækkede stammer af coronavirus i spredning, hvilket fastholder de virus der er i omløb som ultimativt farlige. Hvis en sideløbende svækket variant spredes hurtigere, vil der opstå naturlig immunitet i de store befolkningsgrupper, hvorved fare-niveauet naturligt vil dale ( det er sådan det ellers naturligt foregår med virus ) – så den nuværende strategi fra myndigheders side får den direkte modsatte effekt, nemlig at farligheden forbliver maximal.

  Den af coronavirus afledte nært forestående globale finanskrise ( allerede i fuld gang ) – med drastisk nedgang i al produktivitet, og deraf flg mindsket CO2-forbrug – vil derudover også blive brugt til at vende klimaløgnen helt rundt, fra “global opvarmning” til “global nedkøling” – med den samme løgn om CO2 – blot med modsat fortegn. Vi ved jo at den globale nedkøling har været igang siden ca 1998 pga af solens svækkede aktivitetsniveau, men trods det umiskendelige generelle billede af solsvækkelse/global nedkøling, kommer det til udtryk i tilsyneladende “paradoksal” lokal variation der spænder fra lokal opvarmning ( f.eks DK ) til flere snestorme i US før sæsson, senest i 2019. Disse tilsyneladende paradokser skyldes ændringer i jet-strømme-bevægelsesmønstre, som er en følge af solens svækkelse.
  Det er stadig “en officiel hemmelighed” ( for de fleste ) hvad der er de egentlige bagvedliggende årsager til de mange cyklusser i globalt klima, som kan påvises igennem mere end 500 mill år ( altså de tidligere beskrevne korrelationer mellem galaktiske/intergalaktiske plasmastrømme, sol-cyklusser = plasma-fusion – og klimavariationer på jorden og de øvrige planeter i solsystemet )

  Derved falder løgnene efter planen (?) endnu en gang på plads – uden at menneskeheden aner uråd – der er vundet endnu ca 10 år, frem til 2030, inden den forestående stor-istid ( varighed ca 85 000 år ) slår igennem. Den gamle verdenorden opretholdes derved på de sædvanlige løgne. Paradigmeskifte afværges. Bauer-Monsanto-Bill Gates får afsluttet den endelige udbyggelse af det globale frø-depot i Svalbard, hvorfra de sidenhen kan afhente og patentere alle frø som ønskes genindsat i verden – vel at mærke først efter at en større omfattende global krise ( klima-istid, føde-katastrofe, krig, diverse G-stråling, massesterilisation qua vaccine/GMO/medicinering etc ) har medført den ønskede reduktion af verdensbefolkningsstørrelsen. Dernæst kan disse private aktører genindsætte en stabil ( glacial-) fødevare-produktion & -forsyning m.m. med patenterede frø, og dermed videreføre et verdensherredømme – stadig uden selv at have “fattet en brik” om hvad liv, kærlighed og udvikling er.

  Glacial-landbrug : ( istids-landbrug )
  Den glaciale fødevare-produktion & -forsyning opbygges allerede på fuldt tryk i ækvatoriale områder, som f.eks Sahara & Gobi. Endvidere ryddes Amazonas for at forberede fødevarproduktion og forsyning der til de amerikanske kontinenter. Det ækvatoriale bælte vil blive det eneste bælte, der friholdes glacial akkumulation ( gletchere af flere km tykkelse ).
  Lige nu er produktionen i disse områder udmøntet på biobrændsel, men kan hurtigt omstilles til egentlig fødeproduktion. Endvidere findes der i disse områder, foruden ubeboet plads, underjordiske ferskvandsreservoirer, samt rigelige mængder af vital olie-gas ( til lysproduktion, opvarmning, samt opkoncentration af CO2 til ca 800 PPM – dobb naturlig atmosfæres indhold – for at optimere plantevækst i drivhuse – ref.: min gartner Ernst med mere end 100 000 M2 drivhus planteproduktion i Jylland )
  ( bl.a derfor blev Libyen “nedlagt” som land, da alle landets ressourcer indgår i denne glacial-føde-produktion )

  Og hvad kan DK-stat finde ud af i denne situation ? : forbud mod mere end 1000 ved arrangementer – mens der dagligt passerer ca 450 000 på Nørreport St – SIC !

  Jeg vil anbefale at Karl Mannheims akademiske discipliner “ videnssociologi “ & “ samtidsdiagnose “ indføres ASAP i DK – de har vist sig at være nødvendige redskaber, for at etablere et sagligt og fagligt bedømmelsesgrundlag, midt i en tid hvor alle fremturer med udlægning af sig selv/hinanden – på bekostning af observation, analyse/objektivitet. Karl Mannhein udviklede disse redskaber i lyset af den tyske nationalsocialismes fremgang i 20erne & 30erne – på bekostning af sandheden/virkeligheden dengang – til skade for mennesker i almindelighed.

  Catomar

  • marcohanuman

   Tak for dine gennemtænkte kommentarer.
   Dette er en virkelig dialog på et kvalificeret niveau.
   Respekt!

 • omar ingerslev

  Lille tilføjelse :

  Der er et millitært/geopolitisk aspekt der under dække udfolder sig lige nu.
  Det ligger også implicit i situationsbeskrivelsen i det ovenstående indlæg.
  Der er iflg flere kilder installeret ekstra 30 000 amerikanske soldater i disse uger i
  Europa – angiveligt for at deltage i den hidtil største natoøvelse, med projekt/titel :
  “forsvare Europa mod Rusland”. Hele situation, med corona som forspil, er oplagt
  anvendelig til storpolitiske rokader.
  DK har ved sit medløberi valgt på forhånd at tabe i et kommende geopolitisk magtspil. Se på hvordan marginale nationer, Schweitz, “Færøerne”, både aktuelt og historisk navigerer i større geopolitiske spil – og derved overlever på en smidig, intelligent og fleksibel måde. Bare fordi Schweitz bevæger sig i gråzonen på visse områder ( bankvirksomhed ? ) diskvalificerer det dem ikke i mine øjne, mere end andre – DK foretager sig også udenrigspolitisk alvorlige ting i gråzonen. Færøerne ligger officielt under DK, men udnytter gråzoner til at føre egen politik, inden- og udenrigs – det manglede også bare. De gør det intelligent og smidigt – og burde i det hele taget efter min opfattelse ikke høre under DK´s historiske levn af kolonialisme. Ingen detaljer lige nu.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.