Historica,  Kailo

Vacciner – the business case

Vi har en svøbe hængende over hovedet, en konstant trussel mod vores helbred.

I den nye situation, som denne verdens ledere har skabt for os, er denne trussel både rykket nærmere og vokset i størrelse. Truslen er som røbet i overskriften: medicinalindustri og vacciner.

Begge kan have gavnlige ting at tilbyde. Vi kan alle få brug for et eller andet drug i en snæver vending, og vacciner i sig selv er ikke nødvendigvis skadelige. Problemet – og det er et KÆMPE problem! – er, at INGEN af de to væsener i overskriften er, hvad de giver sig ud for at være.

Medicinalindustrien er IKKE – selvom de påstår det:

 • interesseret i et godt helbred for mennesker
 • interesseret i at finde kure mod sygdomme
 • interesseret i gennemskuelighed vedrørende deres produkter

De er kun interesseret i deres business case og hvordan, de kan tjene så meget som muligt på sygdom. Hvis folk ikke er syge, er der ingen penge i kassen. Så hvorfor ikke hjælpe folk lidt med at blive syge. Det er her vacciner kommer ind i billedet.

Vacciner er IKKE – selvom det påstås:

 • uden stor risiko for vort helbred
 • en garanti for ikke at blive syg
 • en garanti for ikke at øge risikoen for smitte af andre
 • blot vaccine uden irrelevante ’tilsætningsstoffer’

Vacciner er undtaget kontrol, og medicinalfirmaerne er ikke forpligtet til at gøre rede for, hvad de indeholder, og hvad indholdets virkninger er. Så behøver de ikke at indrømme, at de ingen anelse har om det, eller at de godt er klar over, at det har særdeles skadelige virkninger. Via et lovgivningskup er det lykkedes dem at opnå denne immunitet, som vi passende kan kalde det.

Finansiel sammenfletning

Medicinalindustrien og medierne hænger nøje sammen i et sammenflettet interessefællesskab. I USA har selskaberne lov til at annoncere på TV, og medicinsk markedsføring i form af rekalmer og annoncer blot i det medie beløber sig til 30 milliarder dollar årligt. TV-seere i USA bliver bombarderet med reklamer for drugs, og folk uden et mentalt immunforsvar mod effektive og lækre/skræmmende reklamer bliver gradvist mørnet og hjernevasket til at mene, at de er syge, at de har brug for en masse medicin, og den medicin vil gøre dem raske – selvom de måske ikke engang var syge til at starte med.

Hvis et TV-netværk har medicinalfirmaer som kunder i deres annoncebutik – dette er en velkendt mekanisme – og hvis annoncefladen for medicinalprodukter udgør 75%! Man tror det næppe som europæer, men sådan er det over there, så er TV-stationen ikke længere herre i eget hus. Kritiske medieanalytikere allerede i 60er-70’erne – som regel på venstrefløjen, da venstrefløjen dengang rent faktisk var i stand til at tænke kritisk og ikke selv var blevet en del af sammenfletningen og dermed var blevet et væsentlig del af problemet – gjorde klart rede for det medie-industrielle kompleks. En industri, der har købt sig så meget annonceplads i en mediebusiness, der lever af reklameindtægter for overhovedet at kunne eksistere som medier, har samtidigt købt sig magten til at diktere, hvad TV-stationen kan bringe og især, hvad de IKKE kan bringe, da det forstyrrer budskabet om de glade drugs, der skal gøre folk raske. Nyhedsstof, der oven i købet forholder sig kritisk til branchen, er fuldstændigt utænkeligt!

Hvilket medicinalfirma er fx. interesseret i, at de forstyrrende fakts om de største kilder, der største årsag til dødsfald i verden er: medicin. Ikke sygdom, men medicin! Hvornår har du hørt dette uomtvistelige faktum formidlet i et nyhedsmedie? Det kan ikke benægtes, for tallene taler for sig selv. Men det kan forhindres formidlet. det kan ekskluderes og ignoreres, og hvis de ikke er nok, kan det hånes, latterliggøres, karaktermyrdes, dæmoniseres og svines til.

Og det går endnu videre end blot at filtrere og manipulere nyhedsstoffet. I et år, hvor der er præsidentvalg i landet, udnytter selskaberne deres kvælertag om medierne til at styre, hvad de bringer om præsidentkandidaterne. Selskaberne har deres foretrukne kandidat(er), og ved forrige præsidentvalg var det helt åbenlyst ikke Donald Trump, der vidste lidt for meget om dem som business-insider og som far til en søn, der havde været udsat for vaccine-skader – et fænomen, der ALDRIG nævnes i medierne. Også selvom medicinalfirmaerne har valgt at betale sig fra samtlige sagsanlæg, de har fået om vaccineskader, hvilket må siges at være en blank indrømmelse af, at de har pushet noget gift.

Betalt indflydelse

Her hører vi så et
mnjææ, det er jo bare ovre i det tossede USA, de gør den slags.

Her har vi desværre en grundlæggende dårlig nyhed, der burde være indlysende banal / triviel: Medicinalfirmaer er ikke nationale og respekterer ingen nationale grænser eller forordninger. Alle beslutningstagere, medier, sundhedsstyrelser og kliniske uddannelser worldwide er potentielt påvirkelige for ikke at sige korrumperbare, bare der er tilstrækkeligt med penge i baghånden. Ved at gå ind i institutioner, læreanstalter og helt ned til den enkelte læge, hvilket man ved, finder sted og tilbyde sig som sponsorer, donorer, mæcener med fondsmidler og tilskud, donationer af penge til byggeprojekter skaffer de sig goodwill, så det bliver svært at holde en distance eller en armslængde, som man siger. Som man også siger: Man bider ikke den hånd, der fodrer én. Vi kunne også sige: Det er meget svært at bide den hånd, der har kvælertaget. Flere kloge hoveder har bemærket den svingdør, der findes mellem Sundhedsstyrelsen, Panum-instituttet og Novo Nordisk.

Hans far, Robert F. Kennedy, blev myrdet af globalisterne
– det samme blev hans farbror, John F. Kennedy

En leder af en af de store TV-stationer i USA fortalte til Robert F. Kennedy Jr., der har været meget talende og kritisk omkring vacciner, medier og medicinalindustri, at han selv som far til en søn med vaccineskader (foruroligende mange mennesker har oplevet disse skader) godt var klar over, at Robert F. Jr. havde fuldstændigt ret, men at stationsejeren aldrig ville kunne tillade det bragt det som en nyhed på sin TV-station, for så ville han få et opkalde fra Bloomberg eller Murdock i løbet af 10 minutter. Hvilket underforstod, at ejerne af TV-stationerne, hvilket i USA er 6 globalistiske business-typhoner, selv forinden fik besked af medicinaldirektøren om, at hvis den slags forekom igen, ville stationen blive lukket ned. Her kunne typhonen, der selv har røven fuld af penge, valgt at svare F.U!, jeg gør som det passer mig, men sådan tænker den slags ikke, for de sidder i de samme organer i baglokalet, kommer i de samme loger, er medlemmer af de samme tænketanke, har kompromitteret sig overfor de samme folk og har de samme interesser i at dele markedet iblandt sig. Når Bloomberg sutter pik på medicinalbranchen, så klør de ham i røven – hvilket sikkert matcher Mini-Mike’s seksuelle orientering. I USA har alt kunnet købes for penge – indtil videre.

Enkeltpersoner på TV-stationerne er sponsoreret af medicinalfirmaer. CNN’s flagskib Anderson Cooper er sponsoreret af Pfizer, Lester Hold på NBC er sponsoreret af Merck, de andre nyhedsankre, som det hedder, er sponsoreret af nogle andre dope dealers. Annoncører og business-sponsorer er i princippet ligeglade med indholdet på TV-kanalen – bare det fungerer som glittet indpakningspapir til annoncerne/reklamerne. Og det betyder så, at de i virkeligheden IKKE er ligeglade, men forlanger særlig tilpasning af indpakningspapiret. TV-stationerne er efterhånden reduceret til at være medicinale APPS – app = applikation, appendix. Nyhederne skal ikke blot ikke-modsige, der skal direkte understøtte reklamerne. Nu hærger en ny influenza i landet, læger udtaler, at … afbrudt af en reklame med Har du fået dit flue shot, køb

Det er umuligt og reelt set totalitært forbudt at stille kritiske spørgsmål til emnet vacciner i medierne. Det gælder også danske medier. Emnet er politisk ukorrekt, og hammeren falder omgående fra en eller anden ekspert, der er tildelt status som autoritet. Retorikken er appel til autoritet, hvilket som bekendt er en af de 76 falske argumenter/logikker. Det skal forstås ret. Ikke at der ikke findes ekspertise og dermed autoritet, men medierne er ikke selv eksperter – de kunne have været, hvis de havde tilladt ægte undersøgende journalister at udvikle et fagjournalistisk felt og givet dem frie hænder – så i stedet hiver de en såkaldt ekspert ind, som de har valgt og vinklet og briefet, og som er villig til at fremstå som de ønsker, som de dermed tildeler status som autoritet, hvorefter de appeller til denne autoritet. Det er derfor, man ser de samme eksperter dukke op, hver gang der er brug for den autoritets-legitimering, de kan hævdes at levere. Medierne elsker folk, der følger scriptet. Facts er ligegyldige, fortællingen er altafgørende. Eksperter og medier skiftes til at være ludere for hinanden med politikerne og selskaber som hjørnet i den kinky pyramide, hvor en ukendt ejer gemmer sig et sted i toppen men undgår at vise sig i offentligheden.

Sådan gør vi skam ikke i Danmark

Hvordan fungerer det så i Danmark? Man kan ikke på samme måde som i USA gå ind og tage kvælertag på en TV-station, vi er jo så civiliserede i Danmark, vi har da næsten ikke noget korruption, vi er verdens lykkeligste befolkning, vi elsker at cykle, og vi har sådan et fint demokrati.

Det vil være meget forkert at tro, at globalisterne og de store selskaber ikke har ALLE muligheder bortset fra at købe sig TV-reklamer for at styre opinionen og beslutningerne. Vi må ikke reklamere for medicinalprodukter fx. i TV2. Men det er jo heller ikke nødvendigt, for Danmark har jo et veludbygget regionalt sundhedsvæsen, kommunalt pleje- og socialvæsen, tilpas spredning af privat lægepraksis, apoteker, håndkøb, osv. Alene i Storkøbenhavn er der syv hospitaler, hvoraf de seks er mastodontiske i dansk skala. I den nuværende – stærk iscenesatte! – coronakrise er Region Hovedstaden helt fremme i skoene med nedlukninger efter beslutning af regeringen.

Danmark er så lille, at kommandovejene er direkte. TV-stationerne fortalte fra starten den historie, du ved, som var den politisk korrekte, og alle hoppede på den. Først i bakspejlet her i slutningen af maj 2020 er der enkelte medier, der har pippet lidt om, hvordan Mette Frederiksen bevidst valgte IKKE at lytte til en stak tunge eksperter, der advarede både sundhedsfagligt og samfundsøkonomisk om, at det var en helt forkert beslutning. Jævnføre Sverige, der traf en rigtig beslutning, hvilket medierne arbejder ihærdigt på at underkende. Regeringen valgte blindt og loyalt at følge efter briterne, der også valgte at følge en noget videre mørkelagt styregruppe, der lod hånt om fakta – de havde en aftalt agenda i forvejen – og valgte at følge en computermodel fra Imperial College (Neil Ferguson), der ramte fuldstændigt ved siden af og var beregnet på at skabe max panik.

Den medicinske forskningsverden modtager hvert år store beløb fra fonde med tilknytning til medicinalfirmaer. Der undervises i brugen af den medicotekniske industris produkter. De elsker nyt, dyrt udstyr på hospitalerne, især lægerne. I København og i Region Sjælland bruger de et amerikansk stykke mega-software udviklet i USA, hvor en anden stor kvæler-parasit, forsikringsbranchen, er med indeover – bare sig Obama-Care. Softwaren er udviklet af den kultlignende korporation Epic, og på dansk kalder de det for Sundhedsplatformen. Den indeholder features, der tracker alt om patienterne og sender det videre til … ? Genetiske data fra alle, der har været i kontakt med lignende software i Danmark kan nu lægges i databaser og bruges til forskning, uden at borgeren er spurgt. Overvågningskapitalismen er nu sevet ind her også.

DR er modelleret over britiske BBC, der har stor-løjet, hver gang det var meningen, at regeringen skulle begå et nyt overgreb på egne og andre landes borgere, altså fuldstændig establishment-parat. De løj om Bosnienkrigen, de løj om Libyenkrigen, de løj om fascistkuppet i Ukraine, de løj om Syrienkrigen, de løj om, hvad Danmark laver i Afghanistan, de løj, de lyver og de vil lyve om alt, de får besked på. Derfor burde også have tre bogstaver som på billedet ovenfor. BBC er et globalistisk-imperialt undertrykkelses- og propagandaapparat, og briterne er klar over det. DR i Danmark er nøjagtigt det samme, men de generelt tillidsfulde og godtroende danskere er ikke klar over det. Alt i Danmark har lissom en blødere, mere lyserød, en mere venlig facade. Giften er som et bolsje, sukker i kanten og tyrkisk peber med stryknin i midten. Politisk korrekthed i DR er så gennemført, at der kun går et par sekunder fra, at man åbner for DR1, før de er i gang med deres korrektheds-hjernevask. I tre måneder har de ikke kørt andet end corona-corona-corona … og corona igen. Lytterne er kørt over af en tsunami-damptromle af fear porn.

DR refererer til de globalistiske nyhedsbureauer, Reuters, Ritzau og AP alle med hovedsæde i USA og igen ejet af de samme medie-typhoner. Udover betalt korruption læg dertil den massive CIA-tilstedeværelse i medierne. CIA må ganske vist ikke operere indenlands, men hvornår har de respekteret det? De er et bureau, der står fuldstændig udenfor staten og loven, og de har ingen plads i forfatningen. Deres startpunkt var OSS bestående af importerede nazister, og så tog de den derfra. Allerede præsident Truman erkendte et par år efter dannelsen af bureauet, at de var fuldstændig udenfor kontrol, og at det var en stor fejltagelse at give dem lov, men da var det allerede for sent. I udlandet har de haft en lignende tilstedeværelse. En tidligere redaktør ved Frankfurter Allgemeine, Udo Ulfkotte, en avis der er en af de mest betydningsfulde tyske aviser, stod for nogle år tilbage frem og røbede, at han og hans kolleger havde siddet med CIA i nakken i årtier og fået besked på, hvad de skulle skrive om USA’s udenrigspolitik. Han døde i 2017 – en naturlig død?

Lad os opsummere det medicinal-industrielle kompleks og deres styresystem i dansk regi:

 • Sammenfletning mellem industri og statslige organer
 • PPP – Public-Private-Partnership – det offentlige bruger penge på udvikling, de private høster fortjeneste
 • Infiltrering af TV-stationer, statslige såvel som private, og implementering af globalistisk kontrol
 • Dukkeføring af politikere vha lobbyisme, spindoktori og frygt – hvis vi som befolkning er styret af frygt, er politikere 10x-styret, for de har ALT at miste, hvis de ikke servicerer globalisterne derude og deroppe.
 • Korruption – at vi ikke har direkte korruption i DK er for længst modbevist: offentlighedsloven, påvirkningsloven, salget af DONG-Energy, NETS-skandalen, Danske Banks 300 milliard-svindel, ATEA-sagen, underslæb i Socialstyrelsen, SKAT, A.P. Møller køber … Nordsøen!
 • Sammenfletning af forskning med private midler, hvor store selskaber er med til at styre, hvad der skal forskes i, og hvad resultaterne skal blive, og hvad forskning senere skal bruges til, og hvem der skal tjene penge på det. Medicinsk forskning er en globalistisk rugemaskine.
 • Lægevidenskab er underlagt medicinalindustri. Påstand? Læs videre.

Det medicinal-industrielle kup

Hvis vi stikker spaden endnu dybere, så er hele den lægevidenskabelige hovedpræmis, altså lægevidenskaben som vi kender den i dag, mere eller mindre skabt af Medicinalindustrien. Dette historiske faktum er ikke længere kendt af læger eller andre klinisk udøvende i dag, for det ligger 100 år tilbage, og tiden har IKKE læget alle sår på det punkt. Der er sket det samme som ved et fysisk-neurologisk trauma, der aldrig forsvinder, for kroppen ‘gror udenom’ så at sige, den lægger et lag udenom og indkapsler traumet. Så hovedpræmissen er den aleopatiske medicin – at sygdom er et indtrængende fremmedlegeme, der kan erklæres krig og rammes med en magisk kugle i form af et drug eller et operativt indgreb. Egentlige årsager til sygdom er irrelevante, kun symptomer er relevante. Egentlige kure er udelukkede, for behandlinger er, hvad der udøves og tilbydes. Groft sagt. Men de eksempler på patienter, der kureres, viser sig ved nærmere eftersyn at skyldes, at det er patientens egen krop, der helbreder – FOR DET ER DET, KROPPEN GØR!

Hvordan kom det i stand, at lægevidenskaben og uddannelser af læger opgav et helhedssyn på sygdom og glemte alt om, hvad sundhed var? Spørg en læge i dag, og vedkommende kender ikke sit eget fags historie. Det skete i 1910, da John D. Rockefeller og Edwin Carnegie skabte medicinalindustrien vha. Rockefellers penge fra Standard Oil. Drugs er udvundet vha petro-kemi, medicinal-industrien var fra starten en filial af olieindustrien, og lægevidenskaben blev i løbet af 30 år omskabt til at være salgstræning for hemmelige salgsagenter for industriens produkter: drugs og medico-teknik. I samme periode skabtes fødevareindustrien, hvor den naturlige forebyggende medicin-før-medicin, vores fødevarer og ernæring, blev mere og mere udpinte for næringsstoffer og mere og mere fyldt med tilsætninger, der kun har fordele for industrien (konservering, smagsforstærkning, madsminke, …) men kun ulemper for de, der indtager det. Eneste fordel: lortet blev billigere. I samme periode glemte læger alt om ernæring.

For at føje spot til skade var det i samme periode, at landbruget blev mekaniseret og kemi’ficeret, så fødevarerne allerede fra produktionsstadiet af blev udhulet-udpinte og sundhedsskadelige. Når vi spiser død GMO-mad, dør vi langsomt, franken-food fra vugge til grav. En sand parade af allergier, intolerance, uballancer og knopper i hoved-og-røv så dagens lys i perioden. Kræfttilfælde blev epidemisk. Diabetes boomede, for industrien pumper fødevarer med sukker som konservering og smagsforstærker. Fedtstoffer blev dæmoniseret via en kolesterol-kampagne, for fedtstoffer er fordærvelige – til gengæld er de absolut essentielle som ernæring. Typer af planteolie blev pludseligt spiselige, selvom de før aldrig blev brugt til at andet end af smøre maskiner med. Mælk, der før var drikkeligt også af voksne blandt indfødte i Nordeuropa, fik nu børn til at drive med snot ud af næsen – for man myrder mælken med pasteurisering af hensyn til holdbarheden = af hensyn til industrien. En kalv, der tvinges til at drikke pasteuriseret og homogeniseret mælk, dør i løbet af tre uger.

Hvem siger overhovedet at mælk skal holde i ugevis, skal den ikke drikkes? Det siger industrien. For i samme periode er der sket et kulturelt mord på den danske landbrugskultur og en indflytning til byerne, en urbanisering. Det har skabt afstande og brug for transport, hvilket igen har skabt brug for metoder til holdbarhed. De har for så vidt altid fandtes men på langt mere naturlig vis som henkogning, syltning, saltning, fermentering, tørring, osv. Men i den urbaniserede indflytterkultur glemte folk de gamle, sunde metoder, og de havde ikke tid til at bruge dem længere i industrisamfundet. Industrien, derimod, blev udstyret med maskiner, plastik og kemi. Videnstabet i madkulturen er ENORMT!

Vacciner, det må vi da have!

Organisationen Cochrain beskæftiger sig med farmakologi, forskning og videnskab. De læser samtlige videnskabelige afhandlinger og studier, der publiceres om farmakologi. Vi kender dem fra Peter Götsche, der var medstifter af Cochrain. De gennemtrevlede og gjorde review på samtlige publikationer og flue-shots i både 2010 og 2017, og de har beregnet, at et menneske skal have mellem 73-100 shots for at forhindre blot én influenza! At noget flue-shot nogensinde har forhindret indlæggelse eller død er efterrationalisering og kan ikke dokumenteres. Til gengæld har Cochrain-rapporterne dokumenteret, at flue-shot virker stik modsat mht. viderebringelse af smitte. Folk med bærere er stadigvæk inficerede med influenza og går nu gladeligt rundt og smitter alle andre med en x6-rate. Folk er 4.4x mere udsat for smitte med flue-shot end uden.

Ældre på plejehjem og derhjemme får masser af flue-shots, for man ved, at de er svagere og mere modtagelige – og mere dødelige. Da man indførte flue-shot, steg dødstallet blandt ældre markant. En nyligt studie (Cowling m.fl.) har påvist en sammenhæng mellem flue-shot og påvirkelighed overfor ikke-influenza luftvejs-virus-infektioner, altså bla. coronavira. Et Pentagon-studie (Wolfe, jan 2020) undersøgte, om soldater var mindre udsatte for coronavirus, hvis de fik flue-shot. Resultatet var, at de var 36% mere udsatte.

Peter har læst alle rapporterne. Peter er ikke imponeret.

I øjeblikket udvikler de på en vaccine mod covid-19. De testede på tre grupper, der fik høj, mellem og lav dosis. 20% af de i forvejen eksklusivt sunde personer i gruppen med høj dosis blev alvorligt syge. De kalder det klasse-3-skade, og de skulle indlægges straks. Industrien er nu allerede i færd med at producere 2 milliarder doser af en vaccine med så høj skadeprocent, for de kalder forsøget for en succes, selvom rapporten viser, at det er en katastrofe. Millioner af mennesker kommer altså til at få vaccineskader, og 54% af unge mennesker i USA i dag lider i forvejen af kroniske sygdomme. Unge mennesker må formodes at være sundhedsmæssigt stærkere end ældre og gamle, så hvordan vil denne vaccine ramme de ældre? Forsikringsbranchen vil nok ikke have noget imod det, for så skal de ikke betale for de gamle røvhuller, men vi taler om noget, der ligner et folkemord.

Ian Haden i Seattle var en af de sunde personer, der stillede frivilligt op som testperson og blev alvorligt syg af det. Han var imidlertid blevet hyret til at turnere på TV-stationerne for at reklamere for vaccinen og dens velsignelser, men han er blevet forbudt at sige noget om bagsiden af medaljen. En interviewer fra CNN, Dr. Sanjay Gupta, aftaler (= truer) ham inden et interview i the green room med, at det skal han ikke bryde sig om at tale om. Ikke at vi ikke vidste det, men CNN lyver altså lodret for befolkningen af hensyn til deres business case som ludere for industrien. En anden løgnagtig TV-kanal, NBC, kunne under det påståede udbrug af forfærdeligt dødelige mæslinger () for nylig ikke finde billeder af mæslingeramte babyer. Så de malede mæslinger på et billede af en baby! Når disse TV-kanaler bliver grebet med bukserne ned, dementerer og undskylder de aldrig.

En stribe medier i USA and abroad, kalder sig selv for liberale vagthunde, Huffington Post, Politico, The Guardian, Daily Beast, Mother Jones er nu vagthunde for globalisterne og deres propagandaløgne, og filtrerer alt bort, der ikke er politisk korrekt. Da undertegnede for 10 år siden blev klar over, at Dagbladet Information opererede på samme måde, blev jeg flittig og kritisk blog-kommentator, hvorved min profil blev slettet 6-7 gange. Jeg lavede en ny med forbogstaverne M+H … som de så slettede. Den seneste profil var Marco Hanuman, som jeg beholdt, da fortællingen fra det indiske epos Mahabharata om abeguden Hanuman med superkræfter, der drillede dæmonerne, var uimodståelig. Sagen med kulturmarxisterne og medarbejderne ved Information er, at de har monopoliseret kritisk sans, men når det kommer til selvkritik, så er det pludselig bandlyst. Frankfurterskolen lærte aldrig sine elever kritisk sans som sådan, for det fordrer ALTID evnen til selvkritik. De lærte dem, at kritik var et politisk våben. Deres hovedsætning var: Kritik ER filosofien – noget totalt schludder, med mindre man forstår, hvordan skolen udviklede kritik som et samfundsnedbrydende våben. De er overhovedet ikke filosoffer, de er agenter for en agenda.

Da Dagbladet Information blev klar over, at deres læsere var kritiske overfor det, de skrev, lukkede de ned for muligheden for via blog at kommentere på deres netbaserede avis. De bortcensurede simpelthen kritik af dem selv. Dermed trådte de i karakter som semi-stalinistisk propaganda-organ.

Det medicin-datalogiske kompleks

Pfizer, medicinal-giganten der som nævnt sponsorerer TV-værter i USA til at reklamere for deres produkter, har nu fremskyndet udviklingen af en vaccine og siger, at den er klar på rekordtid = oktober 2020 – altså efter sommeren, hvor influenzae og virus dør i sommervarmen og solen. Vaccinen skal altså bane vejen for en runde 2 med nye nedlukninger, nye despotiske tiltag, ny statskontrol, og … ja, hvad skal den mere bane vejen for? Normalt er det uhuhuh, der tager så-og-så-lang tid at udvikle et medicinsk præparat, for det kræver tonsvis af ‘forskning’ og afprøvning og koster derfor milliarder. Pludselig kan de gennemføre det på rekordtid –
hvor er det imponerende, og hvor er det troværdigt!

Hvad tror vi, er en af grundene til den krig, der foregår for tiden med de sociale medier og Tech-giganterne på den ene side og deres kritikere / ofre på den anden side? Social-medierne har mere eller mindre overtaget rollen som nyheds- og virkelighedsforsynere, efter at folk i mistillid er begyndt at udvandre fra de traditionelle mainstream-medier og deres hidtidige monopol-status.

Læs: Executive Order

Google’s ejer hedder Alphabet, og de er rent faktisk et medicinalselskab, der fremstiller vacciner. Google er nu hovedorganet for data som servicering af globalisterne. Google har inviteret GlaxoSmithKline, en af verdens største fabrikanter af vacciner, til frit at høste Googles medicinske data, og Google har tilbudt at demonetarisere og censurere alle, der modarbejder den store data-høstfest. Det er fuldstændigt samme mekanisme, samme uhellige alliance, samme luder-kunde, kunde-luder-forhold som medicinalindustri-TV, medicinalindustri-forskning og medicinalindustri-regeringer. Det er er det medicin-datalogiske kompleks.

Microsofts Bill Gates er en anden af verdens største fabrikanter af vacciner, nu større end Glaxo. Altså endnu en Tech-gigant med vacciner i butikken. Der er noget her, der lugter, for hvad har vacciner at gøre med data? Der er nogle lamper, der lyser, men hvad lyser de for? Vacciner skal åbenbart ikke forhindre folk i at blive syge, for folk bliver syge af vacciner. Vacciner skal noget andet. Hvad skal de?

Vacciner er en del af et styresystem. Et styresystem sender data to veje. Det kan sammenlignes med det, som efterretningsvæsenerne og CIA gør. Først indsamler de en masse oplysninger om folk, og dernæst bruger de disse oplysninger til at manipulere folk – eller tage livet af dem, som de har gjort i mange tilfælde. Det kan sammenlignes med det, som Frankfurterskolen gjorde. Først lavede det sociale studier (Institut für Soziale Studien, Frankfurt), og dernæst satte de deres studier i produktion som våben til destruktion af hele den vestlige civilisation og den store revolution. The Tavistock Institute i London gjorde det samme. Det samme gør Google i samarbejde med medicinalfirmaerne. De høster alle vore personlige data, og så vender de dem som våben imod os. Ligeledes Microsoft, for Windows 10 sender ALLE data om ALT, du foretager dig til Microsoft. Med mindre du jammer funktionerne, og der findes kun én metode, der kommer til bunds – se Computer, i slutningen af bloggen findes opskriften. Men ved førstkommende Windows Update er spionudstyret på vej tilbage igen. Og hvis du kører bærbare computere med Windows eller Apple samt mobile styresystemer iOS og Android, så sender mikrofon og kamera al lyd og billede til firmaerne. Eneste sikre løsning er, at gå over til Linux.

 • Der er en grund til, at mere og mere udstyr bliver trådløst.
 • Der er en grund til, at bankerne bliver lumre i underbukserne ved tanken om det pengeløse samfund.
 • Der er en grund til, at de vil indføre 5G-teknologi med en sender for hver 150 meter.
 • Der er en grund til, at elselskaberne har proppet et smartmeter ind i din bolig.
 • Der er en grund til, at Gates og Google og giganterne ønsker at vaccinere verdensbefolkningen.

Det virker jo helt absurd, at de er så liderlige for at vaccinere hele planeten Jorden, bare én gang, er I ikke søde at … nå er I ikke søde, men så bliver i tvunget! Hvad skulle en så enorm og bekostelig operation gøre ved blot en enkelt virus, der muterer i morgen? Skal vi så vaccineres hver anden dag for en ny trussel? Der må være et eller andet i denne vaccine, der er permanent. Jeg tror, du ved – kære læser – hvad der hentydes til. Nano-chippen, den bliver der forever, du slipper ikke af med den igen. Og hvad skal denne chip, der er lille nok til ubesværet at gennembryde cellevæggen ifølge Dr. Charles Lieber, der har udviklet den, og som blev anholdt for at pendle frem og tilbage mellem Harward University og Wuhan Institute of Virology, i den menneskelige celle? Den skal nøjagtigt det samme som styresystem, CIA og efterretningsvæsenerne, Frankfurterskolen, Tavistock Institute, Google, FaceBook, YouTube, Twitter og Microsoft. Først skal den sende oplysninger den ene vej, så vi kan indgå i den store Big-Database. Dernæst skal VI modtage signaler fra databasen. Det er derfor, de ønsker en sendemast for hver 150 meter.

Dyrets mærke – den manglende komponent

Hvad er det for oplysninger, der skal sendes frem og tilbage?
Hvordan kan vi vide, hvad det skal til for?

Det er her, det for alvor bliver spooky. Det kan vi vide ved at forbinde prikkerne og studere, hvad globalisternes kæledægger, kineserne, har gang i. Alene det faktum, at kommunist-Kina og deres hyper-despotiske, teknofascistiske system er forgudet af globalisterne, fortæller ALT. Den kinesiske præsident fik stående ovationer, da han dukkede op ved et møde i globalisthøjborgen, World Economic Forum i Davos, Schweitz. Globalisterne har fuldgyldigt karakteriseret sig selv og deres agenda, de har totalt røbet, hvem de er, og hvad de har gang i. Vi ved, hvad det er, de vil med os, for de vil det samme som kineserne. Ved at studere det kinesiske samfund og det, som den plagede kinesiske befolkning er blevet udsat for siden massemorderen Mao, kan vi præcist forudsige, hvordan globalisterne ser Vestens samfund lige om lidt. Vi kan også forstå og tyde de underlige overgreb og den retorik, vi bliver udsat for for tiden med destruktiv nedlukning af samfund og svirren i luften og i æteren om tvungen vaccinering for hele befolkningen, lige om lidt. Vi skal brændemærkes og tatoveres, og vi skal have fodlænken på én gang for alle.

Hvad gør brændemærket og fodlænken ved kineserne?

Det spærrer dem inde via social-mental kontrol + et straffe- og pottetræningssystem med sociale points. Hvis kinesiske borgere træder ved siden af og gør noget, som regeringen ikke kan lide, så mister de et point. Til sidst har de mistet alle points og kan ikke røre sig længere. De kan ikke forlade deres hus. De kan ikke bruge sit kreditkort. De kan ikke rejse. De mister deres evne til at kommunikere med computer eller telefon. Resultat: de afgår ved døden, først socialt, så mentalt, til sidst fysisk. Den allersidste tjeneste, de gør systemet, er at aflevere deres organer, for når de er så uopdragne, at de har mistet alle sociale point, så er de jo socialt værdiløse og dermed dissidenter. Dissidenter i Kina bliver fængslet, slagtet og parteret som dyr.

Wuhan-provinsen er testlaboratorium for det sociale eksperiment. Det er her, at Huawei’s 5G-teknologi er fuldt implementeret. Det er her, indbyggerne som de første skulle have en mobiltelefon fra Huawei med en app, der scanner dem hver gang, de går ind i en offentlig bygning eller stiger ind i et tog + en hel masse andre steder. Hvis den siger BEEP, du har coronavirus, så kan du ikke røre dig ud af stedet. Spørg indbyggerne i Wuhan-provinsen, som hører til de mest regeringskritiske i hele riget – næst efter indbyggerne i Hong Kong, der kender det alt for godt. Lige nu bliver Hong Kong slagtet som frizone, og indbyggerne bliver wuhan’iseret.

Det, der lige nu mangler i hele systemet, før det er det fuldendte undertrykkelses- og kontrolsystem, det perfekte teknokrati, er den lille komponent med den store betydning: nanochippen, dyrets mærke fra Johannes Åbenbaring. Den vil give globalisterne omgående og total adgang til både at AFLÆSE OG SANKTIONERE AL MENNESKELIG ADFÆRD.

Chippen vil vide og videresende oplysninger om:

 • hvor du befinder sig hvert sekund dag og nat på hele jordkloden via satelit
 • hvad du har gang i ved at sammenkøre alle dine bevægemønstre
 • hvad din mentale tilstand er
 • hvem du har været i stue eller på gaden sammen med
 • hvad I har talt om mindre end 150 meter fra en sendemast
 • hvor du har brugt dine penge, og hvad du har brugt dem til
 • hvad koden på dit dna er

Systemet vil derefter baseret på chippen og via chippen kunne:

 • lukke for eller tømme din bankkonto, uden at du ved, hvem der gjorde det, og hvis de indrømmer det, så får du besked på, at du har brugt dine sociale point
 • nægte dig adgang til transportmidler og til at rejse
 • aktivere et rødt blinklys, der gør, at du bliver arresteret næste gang, du er i nærheden af en kontrolpost
 • udskrive bøder for hvad der skønnes rimeligt af kontrolstaten
 • aktivere den latente virus, der ligger inaktiv i den samme celle
 • ødelægge dit immunforsvar og om nødvendigt aflive dig
 • sandsynligvis med videreudvikling – eller findes det allerede som indbygget feature? – omprogrammere selve mennesket og dets bevidsthed ved at permutere det endokrine kirtelsystem

Autisme – et neurologisk eksperiment

En forsker fra Århus Universitet, Poul Thorsen, gjorde en række studier i 00’erne. De viste en markant sammenhæng mellem vacciner og autisme. At det måske var en flerkomponent påvirkning, der skabte denne epidemi af autisme hos børn, især drengebørn, der som fænomen ikke eksisterede førhen, nåede han ikke til, men han ydede et bidrag i den retning, og hans forskning var foruroligende, for det var seriøs forskning. Men så fik han et godt tilbud om at tjene nogle flere penge ved at flytte til USA og blive sponsoreret af … ja rigtigt gættet: et medicinalfirma, hvorefter han systematisk begyndte at dementere sin egen forskning fra Århus, indtil han fuldstændig fornægtede den. Dr. Thorsen blev altså korrumperet og bestukket, og de gav ham an offer you can’t refuse. Han kunne jo også, hvis han ikke havde accepteret tilbudet, være endt under en bus, faldet ud af et vindue fra 5. sal eller begået selvmord ved at skyde sig selv i nakken fra to meters afstand. Noget lignende er sket for foruroligende mange, der ikke har spillet bold med dope dealerne. Medicnalindustrien opererer som en global mafia, og både organisation og metoder er gangstervirksomhed.

I USA har de en organisation, der skulle stå som garant for den højeste standard indenfor medicinsk videnskab kaldet CDC, Center for Disease Control and Prevention. De svarer til, hvad vi i Danmark kender som Statens Seruminstitut men med større magt og tildelt autoritet. I USA refererer mainstream-medierne ordret til CDC’s udsagn, hvilket viser, at de ikke bedriver journalistik men propaganda. Mediernes opgave burde være at gå den slags regeringsorganer efter i sømmene, men nu er de reduceret til Pravda-papegøjer – altså som statsmedierne i Sovjetstaten, der dengang kun formidlede statspropaganda.

Vesten er blevet det nye Sovjet, hvor kritisk journalistik er ved at forsvinde. Nogle vil sige, at den allerede er totalt forsvunden, men skal vi ikke nøjes med at sige, at den henholdsvis er gået under jorden eller har dukket nakken.

Immunitets-pas

En af de officielle misforståelser mht immunitet er, at tilstedeværelsen af antistoffer i blodet er ensbetydende med immunitet overfor en infektion. Der findes folk, der overhovedet ikke danner antistoffer, når de har haft en influenza, og der findes folk, der er immune over influenzaen, selvom de ingen atistoffer har. Antistoffer er en indikator, ikke et bevis.

Man ønsker nu fra globalisthold at udstede et såkaldt immunitets-pas baseret på denne indikator. Dette er wuhaniseringen af Vesten. Et ny app, der skal tracke alle dine bevægelser og ALLE, du har været i nærheden af, bliver i første omgang frivillig, men lur mig, om den ikke lige om lidt bliver ‘det nye normale’, dvs. påbudt som i Wuhan-provinsen og resten af Kina. For hvordan kan app’en være effektiv, hvis den ikke gælder alle i samfundet? Blot én eneste neo-paria, en ny pestramt, spedalsk-socialt-udstødt i din trackede omgangskreds, og du er dødsdømt, nærmest – uden at være tracket. Det kan vi ikke have, vel? Udover at det er en randomiseret diskrimination af folk, hvis dannelse af antistoffer ikke følger ‘det nye normale’, så er hele tankesættet indædt totalitært technofascistisk. Det er drakonisk, det er orwelliansk (1984).

Næste problem er, at corona-testene ikke virker. Et af de mere groteske eksempler er den tanzanianske præsident – der selv er kemiker- der indsendte prøver til test af frugter, geder og planteolie med labels af fiktive mennesker, og som alle bonnede ud som positive: Kiwifrugten havde fucking coronavirus!

Jeg udtaler mig nu som privatperson og ikke ansat i en af de danske regioner. Dette er min private mening, hører du, hvad jeg siger, DETTE ER MIN PRIVATE MENING! Jeg er ikke på arbejde, når jeg skriver dette (du kan godt fornemme, hvorfor jeg skriver dette …), så nu siger jeg dette:

En af mine kolleger, en af de eneste, der har gjort sit hjemmearbejde, og som jeg er i stand til frit og i øjenhøjde at diskutere emner som disse med, var indkaldt til et job i det telt-setup, der kører i Fælledparken, og som de nu siger skal stå der de næste tre år! Jeg tillader at referere til ham i fuld anonymitet. Han spurgte direkte de sygeplejersker, der var indkaldt til at teste, om de var klar over, hvorvidt testene virkede, og hvordan de virkede, og de svarede: Vi aner det ikke! Fordøj lige den. Klinisk personale – og det kan jeg garantere for – ved normalt godt, hvordan deres tests virker, hvordan de bliver analyseret, og hvad det bliver brugt til i behandlingsøjemed. De indrømmer blankt, at de INTET aner om det, de nu er sat til at udføre – og bestemt ikke uden tydelig frustration.

Jeg arbejder til daglig sammen med læger og sygeplejersker og andre klinikere + de folk, der underviser dem, og jeg hører de bemærkninger, der falder off-the-record, og de er ikke venlige overfor corona-cirkusset. Ingen nævnt og ingen glemt, og husk dette er min private mening 😉 Et helt hold af klinikere på efteruddannelse høvlede ned på hele politikken. Regionen står nu med en KÆMPE efterregning ligesom resten af samfundet. Uddannelser er stoppet, operationer er udsat, studerende har fået udsat deres uddannelser, ansatte bliver fyret efterfølgende. Ældre er lukket inde i deres hjem uden kontakt med pårørende og er afgået ved døden af samme årsag. Deres hospitalsbesøg er blevet udsat, og nu dør de af selve udsættelsen – forhold der nødigt tales om. Hvis du som ældre/gammel bor isoleret og ude i udkants-Danmark, kan du ikke komme ind og hente medicin – og selvom medicinen i princippet er skadeligt for dem, så dør de af ikke at få det, da deres kropssystem er afhængigt af det. Hele stress-faktoren og dens betydning for vores immunforsvar bliver der heller ikke bliver talt om.

Skulle test-cirkusset være effektivt, skal det udføres på HELE BFOLKNINGEN og fire gange om året, og det kræver, at der udvikles andre testformer, der ikke er WHO’s, der kun er beregnet på at vise så høje tal som muligt. NB! WHO er EJET af Bill Gates og det kinesiske kommunistparti! Skulle du være i tvivl, så gør et hjemmearbejde med, hvem der sponsorerer WHO, og du vil finde, at det er Bill Gates, der er hovedsponsor og som derfor har alt at sige. Selv hvis USA bibeholder deres tilskud (hvilket de nok ikke gør), så er Gates hovedsponsoren, for det er ikke kun Bill & Melinda Gates Foundation, der donerer men en hel stribe af fonde og organisationer, der sørme-så-minsandten også har Bill Gates som hovedsponsor og dermed som funktionel boss. Dernæst er kineserne dybt involveret i WHO via direktøren Tedros Adhanon (kineser-lakaj, folkemorder, svindler og kommunist), hvilket kun røber den usalige trekants-erotik mellem Gates/Microsoft – Kina/Wuhan – WHO.

Bill Gates siger direkte, at der kommer en 2. bølge. Han ved det altså, ligesom han vidste, at den første bølge kom. Han siger også direkte på en af sine websites, at organisationens formål er: At skabe sunde markeder for salg af vacciner! At hjælpe mennesker med at blive sunde kommer ikke på tale her. HAN SIGER DIREKTE, AT VI GØR DETTE FORDI VI HAR EN BUSINESS CASE!

Tekno-kommunisme

Lige et par ord om de historiske forudsætninger for vest-globalisternes forelskelse i kommunist-Kina. Det var Vestens oligarki – som de hed før de kaldte sig globalister – der skabte kommunismen. Læs: Den russiske revolution. Mao Tse Dong var uddannet på Yale University – sig bare navnet: Skull & Bones. en af landpiraternes elitære loger, der brugte kranie og knogler som piraterne, the privateers der arbejde for Kronen i Det Britiske Imperiums opstartsdage. Først ankom jesuitterne til Kina og prøvede at sleske sig ind, men de blev smidt ud, for kejseren gennemskuede dem. Dernæst prøvede Kronen (=the banksters) at sønderbryde Riget i Midten i Opiumskrigene, men da det mislykkedes, smadrede de kejserriget vha Kuomintang og senere kommunisterne. Spørg kineserne på Taiwan, de kender hele historien og tør fortælle den uden censur. Kommunisterne smadrede Kina, som de smadrede Rusland.

Denne klamme globalistiske begejstring for det store folkemord og det ultimative tyranni i Kina skinner tydeligt igennem i David Rockefellers rejsebrev From a China Traveller fra 1973. Her lovpriser han, han kan ikke få hænderne ned af begejstring over, hvad Maoisterne præsterede. Ikke et ord om de 100 millioner døde under Den Lange March – dengang 10% af en milliard-befolkning – og Kulturrevolutionen, men hvis nogen havde spurgt ham, ville han have svaret, at det var nødvendigt for at socialisere masserne. Der går en lige linje fra David Rockefeller bagud til Wall Street-oligarken, bankmogulen Jacob Schiff, der betalte for den russiske revolution for at ødelægge Rusland, aflive czardømmet, slavebinde hele den russiske befolkning og stjæle ALLE deres ressourcer – og videre til den kinesiske operation anført af en Yale-logebroder, ødelæggelsen af Kejserdømmet (det var sådan set allerede ødelagt 50 år forinden ved afviklingen af Chang-dynastiet) = den groteske mishandling af og massemord på bøndernes Kina, mens massemorderne i højtravende ideologisk-religiøse vendinger hyldede de tapre og heltemodige bønder og arbejdere og folket og-og-og … kvalme, brækspand, hykleri!!

Menneskehedens modstandere er ikke uintelligente. Deres nylige stunt med coronaen – corona betyder jo Krone, The Crown, de siger det selv! – har gjort George Bush’s War on Terror overflødig. En terrorist kunne i det mindste udpeges i flokken og identificeres som en ondsindet person, der udøvede terror. Ikke et ord her om, hvem der sponsorerede terroristen, og at han måske ikke var den, han gav sig ud for, for det er ikke pointen. Pointen er, at globalisterne nu kan gøre det samme ved os, som de brugte terror til – BARE MEGET MERE EFFEKTIVT, for alle kan nu udpeges som en trussel og lukkes ned omgåennde, når vi først er chippet og app’et og wuhaniseret.

De behøver ikke længere at sige bøh til os med terror, som de selv har bestilt – hvorefter vi siger mæhæ, som vi skal. Terroren er nu overalt, hele tiden, i din stue, på dit arbejde, i din krop. Det er instant fear + instant punishment. Globalisterne er lummervåde i deres underbukser over deres egen genialitet.

Konklusion – eller noget der ligner

Mnjææ marco_hanuman, hvordan ved du nu alt det dér fra?

BEEP! forkert spørgsmål – det rigtige spørgsmål er, hvorfor vi ikke alle sammen ved alt dette, og hvorfor denne viden ikke for længst er standard-pensum og dermed grundlag for meningsdannelse og beslutninger?
Når mnjææ-spørgeren har svar på disse to spørgsmål, så kan vi tales ved i øjenhøjde. Jeg har allerede svaret på spørgsmålene mindst et par hundrede gange ved at skrive 10.000 sider blog-artikler, hvor jeg imødegår enhver mnjææ-agtighed.

Metoden er:
Spørg, bliv ved med at spørge, læs mønstre, forlang sammenhænge, spørg og forlang svar om sammenhænge, spørg igen, foreslå et svar baseret på hjemmearbejde og konsultering af andre, der bruger samme metode, parker dit svar som svarmulighed og pladsholder, indtil det endelige svar står klart.

Hvorvidt jeg og andre fortsat vil kunne skrive og spørge om disse emner, og om vi i det hele taget er her mere, så vi i det mindste kan skrive til skuffen, og så en eller anden arkæolog engang i fremtiden, hvis jorden bliver befriet for dens parasitiske tyranner, kan beskrive, at der var folk, da maskinverdenen tog over og AI besatte verden og skabte The Matrix, at der var folk der løftede stemmen – og vi er et par stykker efterhånden – det er et spørgsmål, som jeg lige nu ikke tør svare på. Jeg er optimist, selvom det kan være meget svært ind imellem.

Så meget kan jeg sige: Hvis vi som menneskehed skal have nogen chance for at modstå det globale power grab, der finder sted lige nu, så kan vi ikke vente på, at alle har forstået, hvad der foregår. Vi kan ikke regne med, at alle mnjææ-sigerne får gnedet sig i øjnene, og vi er nødt til at holde op med at være hunderædde for de globalistiske kujoner, der dækker sig bag deres skudsikre glasfacader. DE er hunderædde for resten af menneskeheden, for ellers ville de ikke gøre, som de gør.

_______________________________________________________________________________________________

Read articles in English on MELLEMSTEETAGE.DK

Kommentarer

 • omar ingerslev

  vaccination aginst the whole universe = xtra terrestrial ignorance = that´s US – US and all the rest and us – OMG ….

  😉

 • omar ingerslev

  Hvordan skal man formidle denne form for viden ?

  Jeg ved det ikke.

  Det nager mig – og her er et par eksempler på, hvorfor jeg ofte må trække mig :

  eksempel 1

  masseisolation af lande og interne grupper medfører lokal/endemisk udvikling af virus/bakterier/smittemiljøer, således at jo senere isolationen ophæves, jo større er risikoen for en eksplosiv stigning i smitte/epidemier, når isolerede områder og grupper atter sammenblandes – det er grundlæggende evolutionsteori, epidemiologi og virologi, som ingen fagfolk drager i tvivl.

  når så den næste eksplosive stigning af smittede/epidemier kommer, vil man så forklare det på baggrund af egen strategi ( og selvopfyldende profeti ) eller tolke det som bekræftelse på egne fremsatte og udokumenterede påstande om en meget “farlig fjende” der “bliver ved og bliver værre” ?  
  Vil man søge egen interesse bekræftet, eller tilsidesætte egeninteresser i søgen efter en større forståelse af en mere kompleks virkelighed ?

  Derfor trækker jeg mig …

  variant af eks 1 :

  når de planlagte globale massevaccinationer en dag gennemføres, og grænserne sideløbende åbnes, vil man da tage et fald af smittede/epidemier som udtryk for at man normaliserer situationen ( og derved mindsker smittefaren ) – eller vil man tage det som udtryk for at vaccinen har virket ?  

  Vil man da rejse en skulptur over Bill Gates – eller vil man blot lade ham være en forretningsmand, der endnu ikke helt har forstået at en god forretning bør gavne flest muligt ?

  Derfor trækker jeg mig …


  eksempel 2

  når man fremsætter udokumenterede påstande om at CO2 skaber temp-stign – og samtidig ignorer ændringer i det globale klima pga solens skiftende aktivitetsniveau ( som kan påvises gennem mere end 1/2 MIA år ) – og når man dernæst gennemfører tvangsbeskatning af CO2, samtidig med at man fremprovokerer en økonomisk kollaps – vil man da, når de påviselige ændringer af solaktivitet med medflg nedkøling slår igennem på det globale klima i løbet af de kommende årtier forklare det med henvisn til de reelle forhold i ændringer i solaktivitet – eller vil man tolke det som bekræftelse på at CO2 skatter og nedgang i forbrug har haft den ønskede nedkølende effekt  ?
  Vil man søge egen interesse bekræftet, eller tilsidesætte egeninteresser i søgen efter en større forståelse af en mere kompleks virkelighed ?

  Vil man da rejse en skulptur over Greta Thunberg – eller blot lade hende være en teenager, der endnu ikke er helt voksen ?

  Derfor trækker jeg mig …


  variant af eks 2 :

  når en svækket sol medfører en svækkelse af jetstrømmene, hvorved et nyt bevægelsesmønster opstår, der bevæger sig længere ud mod hhv poler/ækvator, hvorved der opstår større lokale tempforskelle ( f.eks kulde over N-amerika og varme over skandinavien ) – når der samtidig skabes en polarisation, med Trump´ismen i US og Greta Thunberg´ismen over N-europa, skal jeg da prøve at forklare det indlysende faktum, at når folk i N-amerika oplever mere kulde end normalt, så tror de ikke på den globale opvarmnings-teori, mens N-europæerne der oplever mere varme er overbeviste om den globale opvarmningsteori – altså, at disse forskellige reaktioner primært udspringer af en subjektiv oplevelse af de lokale forhold – uden at være udtryk for en større forståelse af de overordnede globale klimaforhold, opstået på baggrund af langt mere komplekse vilkår ?

  Derfor trækker jeg mig …

 • omar ingerslev

  Reklame fra 80erne – opdateret :

  Kurt ka´ li´ at kneppe – Kurt får kysset af coroona-vaccinen – Kurt knepper døden

  Kurt er een af de blinde
  der elsker at gå forrest
  og vise vej til afgrunden
  Kurt elsker at kneppe
  og se venner og familie forsvinde
  i løgnens og glemslens sorte hul

  snart er det jul
  med vatpind og skæg
  helt op i svælget,
  mellem landsdele og ørerne
  sidder hjerneskaden indenfor i varme
  og synger sin tinnitus i D-dur
  mens sygevæsnet gentager omkvædet :
  det duer – det duer

  Et hul er et hul
  og Kurts fikkum-dick
  er et protein-spike
  der gensplejser
  en ny generation
  som indleder livet
  med sterilisering
  og invalidepension

  “ we are the world “
  en samlet nation
  af indbildte syge
  som hverken må rejse eller ryge,
  det er helt hen i vejret
  at trække vejret
  når man kan slippe afsted
  med ikke at lave en skid

  Med Kurts coronapas
  er verden et stort lalandia
  for tant og fjas

  Den indre ro
  finder han i sin coronatro
  – den nye statsreligion
  kombineret med borgerløn
  og folkepension,
  Kurt forfremmes til førtidsolding
  med rullestol i venteposition og stilling,
  på forkant med døden :
  “ stand by ..  ready “

  ” let´s roll it, Eddie ” 

 • omar ingerslev

  Er vi vidne til indstiftelsen af en ny religion : coronatroen ?
  I så fald er her et udkast til den nye indgangsbøn :

  VIRUS VOR :


  
Du, som ingen kan se
  eller sekventere,
  men som er allevegne
  ( ikke mindst i medierne )

  hellig er dit navn,
  SARS-CoV-2,
  dig tilhører alt i denne verden,

  – og vi, dine evigt syge
  GMO-organismer
  vaklende på to ben
  vil følge dig
  haltende bagefter med dine seneste opdat… vacciner,

  tilgiv os,
  vi bekender vor synd, og går frivilligt i isolation
  – før bildte vi os ind at være sunde og raske
  og være i stand til at tænke og klare os selv,
  men du viste os at vi tog fejl,

  du lærte os
  at livet er en seksuel overført sygdom,
  – og havde det ikke været fordi vi allerede eksisterede
  ville det være bedre at være fri,
  fri for at leve, som en sygdom
  – og døden være den endelige løsning,
  gerne inden fødsel

  
Giv os dag vor daglige vaccine
  lokumsruller og ble til begge ender,
  led os blandt fjender og venner
  – for vi kan ikke høre forskel
  på den tyndskid
  der kommer fra falske profeter
  og det rene budskab
  fra de, der søger de sande profitter,

  
hjælp os, så vi ikke kommer til at grine,

  
- når vi mærker det lille stik
  og indvies for evigt til dig ( i henhold til patent/ophavsret )

  
Virus vor,
  du er så stor,
  fri os for antivaxxers, der istedet for agt
  drives af misundelse og foragt,
  for dig tilhører al rigdom og magt
  i al evighed,

  ( Nys i ) ArMEN

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.