Politica

Sodomi og omegn

Vi bliver nødt til at tage den her stud ved hornene.
Sodomi* er, hvad det er: dark stuff.

* Oprindelig fællesbetegnelse for homosexualitet + i dag alle 72+ weirdo sideskud der køres frem som politisk korrekte i disse tider + pædofili + hor udenfor ægteskabet + incest + voldtægt + sex med dyr + nekrofili + kannibalisme + yderligere charmerende tilbøjeligheder.

Jeg vælger at bruge det ord, der er blevet idømt status som politisk ukorrekt. Er det ikke sjovt, som stribevis af gamle udtryk ender i den kategori? Det må snart være basis for en Ordbog over politiserede termer – men hey vi har jo allerede Ordbog over nysprog!

Mnjææ men …
homoer kan jo ikke gøre for det, de er jo født sådan.

Nope, ingen er født med homofil genetik, så det er noget, der sker med barnet i dets første leveår. Der er ikke fundet et gay* gene.

*Gay på engelsk er et kuppet ord. Oprindelig betød det at være glad og lykkelig, men sodomisterne kuppede det til at betyde noget lummert imellem mænd, hvis glæde bestod i at trykke sperm ud i bæ og ikke til et reproduktivt formål.

Så kan vi diskutere, om et voksent menneske kan gøre for noget, der skete efter fødslen, muligvis allerede i fosterstadiet. Det er bare ikke genetik.

Mnjææ men …
taler vi ikke om en gradbøjning, du kan ikke sammenligne en bøsse med en pædofil.

Fint, lad os bare gradbøje og nuancere. Jeg har intet principielt imod at være i stue med bøsser og lesbiske, for jeg vil helst vurdere mennesker ud fra deres menneskelige kvaliteter i erkendelse af, at det andet løb er kørt for dem. Jeg arbejder til daglig sammen med en bøsse og en trans og for et stykke tid siden en lesbisk. På trods af, at de alle besidder/besad menneskelige kvaliteter, var den ene traumatiseret som adoptivbarn, den anden kæmpede med spiseforstyrrelser og var på psykofarmaka og den tredje har nacissistiske tendenser og skal indimellem mindes om, hvad etik er for en størrelse. Ellers går det rigtig fint …

Så det er ikke der, den ligger. Men der er en bundlinje. Jeg ville ikke acceptere frivilligt at være i stue med en person, der var kendt som pædofil. Jeg ville endog – og det er måske lidt vidtgående – være tilbageholdende med at omgås pædofil- og incestofre. Jeg ville skulle være rimelig sikker på, at de har håndteret deres trauma, da erfaring viser, at folk, der er røget ud af de spor, selv var ofre oprindeligt. Jeg kan berette, at jeg engang havde et kortvarigt forhold til et incestoffer, hvilket fik mig til at forstå, hvorfor vedkommende aldrig ville kunne etablere et fast forhold. Lad os bare bruge ordet: fucked-up.

Hvilket i øvrigt viser, hvad et trauma er i stand til at gøre ved mennesker. Det skaber en fundamental ubalance, hvor den naturlige menneskelige udvikling ryger af sporet, hvorved den afsporede psyke bliver hyper-påvirkelig fra de i forvejen afsporede indtryk fra omgivelserne. Det er samme mekanisme, som grupper og hele familier af elitære pervs bruger til at skabe psykopater/sociopater til at overtage deres regime. Det er den samme mekanisme, som Tavistock Institute oprindelig studerede for at videreudvikle indsigten til et socialt styringsredskab og -våben, og som CIA har udnyttet til traumabaseret mind control.

Det er for nylig kommet frem, at Tavistock Instituttet kører en eksperimentel klinik for transgender’isme. Det viser sig, at deres eksperimentmateriale for en stor dels vedkommende består af autistiske drenge. Børn på 12-15 år bliver rådgivet til at skifte køn og bliver herefter pumpet med pubertetsstoppere – som om en person i den alder er fuldt kvalificeret til at give samtykke til den slags. Ingen af instituttets behandlinger er dokumenterede, og stribevis af medarbejdere har forladt stedet pga moralske skrupler over, hvad der er foregået. Lige nu bliver der kørt en retssag, hvor disse tidligere medarbejdere uden tvivl vil stille op som vidner.

Russisk efterretningsvæsen har indrømmet og røbet, at de har midlerne til at lave folk om til homoer, hvis de ønsker det. Og det er ikke via genmodificering. Det er ikke genetisk, det er hormonelt-psykisk. Et eksempel på hormonel forstyrrelse, der traumatiserer og omformer et individ er et ganske kulturelt accepteret fænomen: omskærelse af drengebarnet på 8.-dagen. Det forstyrrer deres primære hormonelle udvikling direkte efter fødslen frem til den 21. dag. Kan det forklare de psykisk- og moralske … anderledes træk ved mænd fra denne etnisk-sociale gruppering i forhold til andre? Det samme med omskærelse af piger i Maghreb-kulturen og fx Somalia.

Men du siger det selv, når du bruger ordet gradbøjning. Vi er allerede her på vej ned at rampen. Antallet af bøsser i magtstrukturer – og sikkert også lesbiske, men mænd har den højeste repræsentation her – er uproportionelt stort. Det skyldes, at homoseksualitet var det dominerende styringsredskab i tider, hvor det ikke var tolereret. I dag, hvor det er fuldt tolereret, har pædofili overtaget dets funktion. Hvilket viser, at grænseoverskridende adfærd er et spekulations-objekt og pressionsredskab. Adlyd eller vi hænger dig ud, og så er du bang-død som socialt væsen og udelukket fra en karriere efter dit eget hoved – forever!

Et eksempel på en homo-booster er det britiske kostskolesystem. Og sikkert også katolske klosterskoler. Altså masser af drenge på sovesale overset af mandlige lærere og præster med visse tendenser. Der findes med garanti undersøgelser af, hvad der kommer ud af det, og vi kan bare gætte kvalificeret. Pædofili og homofili er her identisk. I øvrigt burde endelsen –fili slettes, da det betyder: en der elsker. Det hedder pæderast.

Mnjææ men …
vil det så sige, at biologi ikke har noget at gøre med det?

Det har jeg jo lige sagt, at det har, for menneskets hormonsystem er også dets biologi. Vi er nødt til at differentiere mellem tilgængelig og ikke-tilgængelig biologi. Adgangen går via det endokrine system, og når man piller ved det, skrider det for mennesket. Det er det, der sker, når man spiser soyaprodukter, der forstyrrer ens hormonelle balance (the soy boys). Hvad jeg ikke siger, og hvad der ikke er belæg for at sige, er, at det er genetisk deterministisk. Som Bruce Lipton siger: don’t blame the genes. Men interessant nok, siger Bruce Lipton også, at den menneskelige genetik, dets dna er påvirkelig via intention. Bestemt ikke mainstream biologi.

Genetik bliver brugt som dårlig undskyldning for alt muligt. Du kan godt høre det, ikke? Hvis jeg nu begynder at sige det samme om en pædo. Jamen staklen kan jo ikke gøre for det, for det er sådan han er skabt, så vi skal da bare skrive det på positivlisten over truede-bevaringsværdige afvigelser i det skønne menneskelige diversitetsfelt af seksualiteter. Og så kan jeg herefter gå videre med at nurse og rehabilitere bunkepul, gedeknepperi, kadaverknep og liggnaskeri og – som Albert Einstein beskrev det: sit lille familieharem (både mor og datter).

Svaret må være: SHUT UP! Den syge stodder har bare fuldstændigt at holde sine beskidte naller fra menneskehedens børn! Som civiliseret person går jeg ikke ind for dødsstraf, men jeg skal ikke undlade at nævne, at i ældre kulturer, blev vedkommende omgående aflivet. Her til og ikke længere, Batman!

Mnjææ men …
hvad vil du så stille op med dem, vi kan jo ikke behandle dem umenneskeligt, vel?

Jeg er totalt kynisk overfor pervs, der er uhelbredeligt syge i hovedet, når det går ud over børn, der ikke kan forsvare sig, der ikke kan sige nej, og som BESTEMT ikke er gearet til at træffe valg om deres egen seksualitet, hvilket woke-kulturen promoverer for tiden. Fordi der er syge hoveder i denne verden, behøver denne verden ikke i misforstået og uansvarligt hensyn at efterabe sygeligheden.

En kultur, der ikke er i stand til konsekvent at beskytte sine børn mod overgreb, fortjener at gå til grunde i sit eget lort. Og hvis det ikke er det, vi i kulturen synes er berigende – det er er det helt åbenbart et fåtal af indflydelsesrige folk, der gør – så er der kun én option: STOP DET! For enhver pris og med de midler, der virker lige her og nu og omgående. At undlade hensyns-prioritering af hensyn til politisk korrekthed og konfliktskyhed er en forbrydelse mod menneskeheden.

For min skyld kan man internere dem på Lindholm, tidligere kreatur-karantæneø i Bøgestrømmen, og udstyre en stak rum med Disneyfilm og børne-kneppedukker – for ever! Forvaring på ubestemt tid som Peter Lundin og Peter Madsen. Tvangskastrering bør være obligatorisk. Never more wax my balls. Mennesker, der ikke respekterer det mest fundamentalt menneskelige = menneskebarnets uskyld, har intet krav på respekt og menneskelig behandling og skal bare prise sig jublende lykkelige for, at vi ikke vælger at gøre som vore forfædre.

Lige som man ikke kan sende psykopater på genopdragelsesanstalt, kan man ikke helbrede pervs. De kan ikke omprogrammeres. Jeg har hørt om folk, sjældne tilfælde, der har fået så meget selvkontrol i erkendelse af deres sygelighed, at de er i stand til at leve som anonyme alkoholikere: Jeg er perv, men jeg afstår fra perversioner. De havde stadig et stykke basal samvittighed. Men de bør udstyres med alt det overvågningsudstyr, som Google og CIA overhovedet kan fantasere sig til, for de er i princippet ikke til at stole på.

Mnjææ …
homoseksuelle voldtager jo ikke børn, gør de vel?

OK, lad os se lidt mere på homoerne, siden de nu er blevet så politisk og socialt feterede. De kan ikke få nok, kan de vel? De har opnået fuld accept i vestlige samfund, der bliver ikke spyttet på dem på gaderne, vel? Fint nok, det var ikke OK, men det handlede åbenbart ikke om at leve i fred og fordragelighed uden at blive diskrimineret, gjorde det vel?

Det handlede ligesom andre kulturmarxistiske dyrkningsområder ikke om ligestilling men om særstilling, gjorde det ikke? De vil dyrkes, forgudes og forherliges. Narcissisterne vil fejres, når de stiller op til de opulente gay- eller pride parade. De vil have film og TV-serier produceret i Hollywood og omegn, der forherliger deres livstil – ikke svært, da celebriteterne i Hollywood består af 75% pervs + wannabes, der ser sig nødsaget til at spille med. De forlanger efterhånden, at deres perv-kønslighed fremstår som det nye normale, mere normalt end normaliteten selv. Som når the woke people taler om toksisk maskulinitet, vender verden lodret på hovedet med fire-og-en-halv skrue og dobbelt saltomortale og stempler samtlige medlemmer af mandekønnet som voldtægtsforbrydere.

LGBTQ – og så løb de tør for bogstaver, da der ikke er 72 ledige i alfabetet – er politiseret og weaponized kønspolitik. Allerede feministerne talte om kønskampen som en krig mod kulturelle værdier. Jeg tror måske, at vi skal til at kalde feminisme for præ-sodomisme, for det var her, glideturen startede. Eller toksisk feminisme.

Har du hørt om The Library of Hate? Nå ikke, men det er et katalog af forskningsresultater om en række kontroversielle emner, der alle lider under at være politiseret, hvorfor vi har et forvrænget billede af virkeligheden. Det er ikke, som navnet kunne antyde, et hate-site, selvom der straks vil være folk, der vil falde over det pga. facts, som disse folk ikke bryder sig om at høre.

Det er dokumenteret via studier, at:

 • Der er forskel på børn i hetero og homo-parforhold. Homoisme har en sociologisk-psykologisk komponent, der har det med at blive udeladt i studier.
  (2001 – American Sociological Review)
 • Studierne, der viste, at der ikke fandtes et gay-gen følte sig nødsaget til at samarbejde med LGBT’erne, så deres forskningsresultater ikke kom til at fornærme nogen! Det ville svare til, at forskning i økonomisk kriminalitet var nødt til at spørge banksterne om lov, før de publicerede resultater om økonomisk misbrug under Finanskrisen i 2008. Eller at historikere var nødt til at spørge efterkommere af Pol Pot, om det var i orden at berette om folkemordet.
 • I 90% af lesbiske forhold er der rapporteret psykisk misbrug, i 45% er der rapporteret fysisk misbrug og i 50% rapporteres om seksuelt misbrug.
 • 45% procent af homoseksuelle mænd rapporter om, at de er blevet mishandlet som børn sammenlignet med 7% heteroseksuelle.
 • 40% af bøsser i USA rapporterer, at de har haft mere end 500 partnere og 25% har haft mere end 1000 partnere.
 • 79% af bøsser rapporterer om, at over halvdelen af deres partnere har været folk, de aldrig havde mødt før.
 • Bøsser har 60% større chance for at få HIV.
 • 99.8% af lesbiske kvinder har udskftet deres seksuelle orientering indenfor 13 år.
 • 2/3 af britisk bøsser og lesbiske ender i heteroseksuelle forhold.
 • I USA er syfilis næsten udryddet, men selvom bøsser udgør 1% af befolkningen, står de for 63% af syfilistilfælde.
 • Homoseksuelle har 17x så stor chance for at få analcancer.
 • Monogami eksisterer stort set ikke i LGBT-cirkler, tallet ligger på 4.5% er monogame – ikke voldsomt imponerende.
 • Lesbiske i ægteskaber har en 200% større sandsynlighed for skilsmisse.
 • Bøsser har 10-15x så stor chance for at have spiseproblemer og lesbiske hr 2x så stor chance for spiseproblemer og 2.5x så stor chance for at være overvægtige.

Vi går videre til de transseksuelle:

 • 88% af drenge, der tror, at de er piger før og under puberteten, skifter mening som voksne. De vokser altså fra deres midlertidige kønslige identitetsforvirring.
 • Transseksuelle college students (amerikanske undersøgelse) har 5x så stor sandsynlighed for at udvikle spiseforstyrrelser.
 • 53% af mødre til transseksuelle børn har borderline personlighedsforstyrrelser – sml. 6%.
 • Op til 85% af transseksuelle er i behandling for depression og angst, 44% viser tegn på klinisk depression.
 • 41% af transseksuelle har forsøgt at begå selvmord med en overvægt blandt de, der har fået foretaget kirurgiske indgreb. Blandt unge er tallet 65%. Af disse har 10% forsøgt selvmord tre gange eller mere.
 • Kun 21% lykkes det for med succes at skifte køn.

Ikke alle disse undersøgelsesresultater taler imod homo- eller transseksualitet, men de taler alle for, at der er en hel masse facts, som vi ikke får fortalt om, hvor problematisk det er at tilhøre disse grupper. Problemer spænder over hele feltet med fysiske, psykiske, sociale og etiske problemer, så de kan ikke affærdiges med – som man forsøger – at der kan I bare se, hvor synd det er for dem. Selvom en homoseksuel kan påstå, at han/hun eller den ikke fik valget, så foretager de åbenbart en hel stribe valg efterfølgende i forhold til deres livsstil, der giver dem alle mulige problemer. Defekter tiltrækker defekter. Argumentet med, at fordi jeg havde en mærkelig barndom, som jeg ikke engang kan huske, så er jeg nødt til at have 1000 forhold i mit voksenliv, er lissom ikke helt … sundt.
Se: Things Political Correctness Won’t Acknowledge

Det, der forties i forhold til sodomisterne og deres problemer, er, at deres tilstand og attitude har konsekvenser. Det viser de bunker af oplysninger, der er samlet på The Library of Hate – hvilket som sagt ikke er et hate-site men et videns-site. Du skal ikke hade, du skal vide, hvad du taler om, når du promoverer sodomi.

LGBTQ’erne har travlt med at forfægte, at den bibelske historie har noget med dem at gøre. Nej-nej, det handlede om … massevoldtægt. De prøver altså at afmontere ordet, så sodomi ikke har noget med sodomi af gøre. Til gengæld vil de gerne tale om massevoldtægt, jamen så lad os gøre det, for det er ris til egen røv.

De politisk korrekte er ellers ikke meget for at tage afstand fra massevoldtægt. Hvor blev de tyske feminister og venstreorienterede af, at 1200 kvinder blev gang-raped af indvandrere i München? Hvor blev de svenske feminister og venstreorienterede af, da indvandrer-gangs placerede Sverige som nummer to på listen med voldtægt næstefter Sydafrika. Hvor blev de engelske feminister og venstreorienterede af, da en pakistansk gang voldtog 1400 unge piger = børn i Rotherham? De korrekte er havnet i en fæl korrektheds-konflikt med dem selv. Man kan ikke kritisere indvandrere for noget som helst, for så er man racist, så derfor er gang-rape acceptabelt. Myndighederne siger det ligeud: Vi var bange for at fremme race-konflikter. Altså et direkte menneskeofring med en politisk korrekt undskyldning. Myndigheder beskylder pigerne for SELV at være skyld i at blive drugged, voldtaget og bunkepulet!

Homofobi-fobi: frygten for at nogen skal kalde en for homofob.
Transfobi-fobi: frygten for at nogen skal kalde en for transfob.
Etnofobi-fobi: frygten for at nogen skal kalde en for etnofob/racist.
Gynofobi-fobi: frygten for at nogen skal kalde en for gynofob.

Det handler alt sammen om, at vi skal være bange for at kritisere folk for at opføre sig dårligt – Nå du kritiserer mig, så er du nok … Man kan altid trække fobi-kortet og afspore enhver berettiget kritik. Den kritiserede kan tage en heldragt på af fobi-teflon, og så kan vedkommende aldrig kritiseres. Kortet bliver trukket konstant af de korrekte, da de for tiden har rodet sig så langt ud i hampen i deres absurde woke’ism.

_______________________________________________________________________________________________

Read articles in English on MELLEMSTEETAGE.DK

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.