Selvforsyning

Selvforsyning Hvis Mad på bordet er vigtigt, så er vejen fra jord til bord ligeså vigtigt. Som landet ligger lige nu, har vi ikke fuld tilgang til den proces, da den er lagt i hænderne – og lommerne £$€ ! – på mere eller mindre troværdige producenter, opkøbere, distributører/grossister og sælgere, hvoraf de store spillere hører til i den decideret skumle afdeling. Læg dertil, at Staten udnytter situationen ved at beskatte varerne i samtlige led. Det er medvirkende til, at vi betaler gennemsnitligt 83% i skat i Danmark, når alle Statens kreative beskatninger er lagt sammen. Staten ser det som sin opgave at gøre livet besværligt for de små producenter og landmænd. For at overleve i den store maskine er disse pisket til at have en stor volumen, ellers bliver de kvalt i kontrol, beskatning, bureaukrati, hvilket ALTID favoriserer storproducenterne – sjovt nok, ikke! Den lille producent har ingen lobbyorganisation og er ikke en del af landbrugs- eller EU-mafiaen og dens blæksprutte-netværk. Staten har i et halv århundrede været underdanig overfor disses interesseorganisationer, og et helt parti i folketinget har set det som sit hovedformål at give dem alt, hvad de forlangte og ikke sætte dem besværlige miljøkrav i vejen. Dette er kvælning via intention. Denne mands parti har i et halvt århundrede set det som deres fornemste opgave at servicere landbrugs-mafiaen. Nej-nej, siger Staten, for det gør Staten altid, det er skam for jeres eget bedste! Eller også siger den, og det siger den altid: for det kan folk jo ikke selv finde ud af, den slags kan vi ikke overlade til gud og hvermand. Nannystaten, Far-og-Mor, det store forældremonster, som Staten er vokset til, er simpelthen nødt til at være indover ALT, hvad der vedrører det menneskelige liv. Som Steen i Steen & Stoffer råber efter sin mor: OMSORGSIMPERIALIST! På det punkt svinger det eller (politisk korrekte) kønsneutrale forældremonster til den feminine side, for den er ligesom en overbekymret og undertrykkende mor, der hele tiden går ud fra, at børnene ikke kan klare noget selv – hvilket de selvfølgelig så ikke kan – og at ALT vil gå galt – og pas nu på, og se, der var du lige ved at tabe glasset igen, og-og … så derfor må der være restriktioner og kontrol med ALT, ligesom de BUPL- og forsikringsgodkendte legepladser, hvor jorden er erstattet af blødt gummi, så børnene ikke kan falde og slå sig. Og dermed aldrig lærer noget, så de kan forblive Statens dumme børn – forever! Allerede her er nævnt rigeligt med grunde til at blive helt eller delvist selvforsynende. Statens uproportionelle fortjeneste Statens skævvredne krav til små i forhold til store producenter – de danske godsejere ejer i dag 80% af dansk landbrugsjord! Statens svigt i forhold til at forhindre forgiftning af fødevarerne Statens ikke-indrømmede men særdeles virkelige agenda om at forhindre folk i selvstændighed, vidende kunnen, initiativ, voksenhed og civil kompetence Statens mulighed for i ekstreme situationer at forhindre folk i at have adgang til vand og fødevarer – science fiction? overhovedet ikke! Emnet er stort, for det handler om en af grundpillerne i den menneskelige liv. Lad os derfor bare starte et sted. Lad os først punktere myten om, at det er en naturlov og en nødvendighed at have en stor mark med monokultur, som udpiner jorden i en grad, så der konstant er nødt til at tilføjes kemisk kunstgødning. Det er vi NETOP på grund af det monokulturelle, der ikke er bæredygtigt. Det tager fra jorden uden at give noget tilbage. Det gør derimod en multikultur, hvor mange planteformer supplerer og beskytter hinanden. Læg dertil sameksistens med dyr, der konstant beriger jorden og yder naturpleje ved selektivt at æde det, der hæmmer væksten. Den er skidesmart, den natur, når den bare får lov. Næste myte er, at man er nødt til at bruge en masse kemi og mekanik for at holde det uspiselige skidt nede og få det spiselige skidt til at gro. Når man bruger stråforkortere, går det ud over planterne, så de bliver syge, hvorfor man er nødt til at bruge pesticider, for de er fulde af svamp. Det siver så langsomt ned i grundvandet og ender i dyr og mennesker, og så bliver VI syge. For at planterne kan overleve pesticiderne har man udviklet gen-modificerede afgrøder, der samarbejder med giften. Monsanto, nu Bayer, har udviklet deres GMO bla af den grund. Og hvad siger de dumme politikere så, der har vidst det i et halvt århundrede – hvis eller de havde løftet blikket fra deres karriere et minut og lyttet til andre end deres lobbyister, for dette har været et kendt faktum siden 60-70’erne? Så siger de: Hovsa, den havde vi sørenskisme ikke set komme, NU MÅ VI HELLERE LAVE EN UNDERSØGELSE, SÅ VI KAN FÅ PROBLEMET KLARLAGT! Så fik de lissom dækket deres røv, og når denne undersøgelse så kommer frem, er den allerede tandløs, eller også bliver den smidt ned i skuffen. Det er for længst bevist, at RoundUp fremkalder kræft, det er indiskutabelt! Men hvilket schludder hører man så, når DR har en såkaldt ‘ekspert’ eller den skulle-man-mene ansvarlige minister i studiet? Mnjææ, nu overvejer vi at lovgive om brugen af RoundUp I FOLKS PRIVATE HAVER, for der er jo ingen grund til at udsætte dem for giften her. WHAT!!? Ikke et ord om landbrugsindustriens brug af tonsvis af gift, der alt sammen ender i grundvandet og i de fødevarer, der ikke mellemlander i folks haver men går direkte ind i deres kroppe efter mellemlanding på en tallerken! Så forstår vi, hvorfor vi er endt, hvor vi er, for sådan har impotente, korrupte, dovne og feje politikere ageret i en menneskealder. Hvis denne mand eller lignende typer nægter at blive kaldt dum, så ved han altså udmærket, hvad han har gang i, og så er han korrupt.   GMO Planter, der lever i naturlig symbiose i en diversitetskultur har ikke brug for kemi og genmodificering, det er DET SIDSTE, de har brug for. Det har russerne indset, for de har bandlyst GMO og er nu den førende nationale producent og eksportør af økologiske grøntsager i Verden. Et udsagn, som jeg nu står til 12 år fængsel for at fremføre, da det ifølge den nyligt vedtagne PÅVIRKNINGSLOV er strafbart at udtale sig i positive vendinger om Rusland og russere, hvilket de i lovparagraffen kalder for ‘en fremmed stat’. Derfor fortsætter jeg ufortrødent med emnet, for der er en historisk og kulturel grund til, at russerne har været i stand til det. Der er en grund til, at det ikke lykkedes Sovjetstaten at smadre den, om man så må sige: rodfæstede russiske agrarkultur, selvom de gjorde, hvad de kunne ved at myrde løs på bønder og stjæle ALT fra dem. Den grund var dachaerne. Selv under kommunismen producerede disse myriader af små private havebrug/mikrolandbrug, der lå i en rand omkring Moskva og de større byer, alle de grøntsager og smådyr, der skulle til for at forsyne byen. Det giver fuldstændig mening, for afstanden var den mindst mulige, de lokale forsynede sig selv, og deres overskud gik til markedet. Det er et ældgammelt system, som det ikke lykkedes for selv marxisterne, hvis erklærede formål var at udslette bondestanden for at skabe den revolutionære arbejderklasse, der skulle være deres revolutionære samfundsnedbrydende redskab. I dag er systemet og traditionen intakt, og de små dachaer forsyner stadigvæk byen med fødevarer. De færreste er klar over, at det neo-nazistiske statskup i Ukraine, Ruslands og Europas brødkurv, den rigeste landbrugsjord i Eurasien (det europæisk-asiatiske kontinuum), bla. handlede om at skaffe adgang for GMO-firmaerne, så de kunne forurene og udbytte den ukrainske landbrugskultur. Operationen var det 21. århundredes Holodomor, Stalins ukrainske folkemord, for en overordnet agenda i GMO-konceptet er slaveri. GMO er det absolut modsatte af frihed og bæredygtighed, for et GMO-frø er sterilt, og det kan ikke genplantes og genskabe en ny årgang af sig selv. Det er DØDT! RoundUp er i virkeligheden en industriel udgave af Agent Orange, der var et masseødelæggelsesvåben i Vietnamkrigen, og Monsanto er i virkeligheden I.G. Farben, den nazistiske megakorporation. Hvilket medfører konklusionen, at vi som civile befinder os i en verdenskrig, hvor vi som civile i alle lande er under angreb fra en international fjende. Monsanto udøver en opiumskrig mod landbrugskulturen, for deres giftstof – GMO + pesticider/RoundUp – er både dødeligt og afhængighedsskabende. En bonde, der først har købt x-antal sække GMO-såsæd, kan ikke gemme en portion af det til næste år og dermed være selvforsynende, for han er nu en slave på samme måde som et kinesisk opiumsvrag, der i 1850 havde smagt på briternes masseødelæggelsesvåben. 10.000’er af indiske landmænd begik selvmord, da det gik op for dem, at de nu var slaver for livet, da de købte den første sæk GMO-korn, og at de var nødt til at gøre det samme hvert eneste år. Skidesmart, tænkte GMO-firmaerne, der havde udtænkt afhængighedsproduktet. Hvad de bare ikke havde gennemtænkt var, at folk opdagede det efter et stykke tid og vendte sig imod det. Selvforsyning drejer sig netop om menneskers ret til at følge naturens lov om reproduktion og bæredygtighed. At nægte folk denne ret ved at slavebinde dem med død såsæd og gift, der ødelægger grundvandet og den animalske og menneskelige biologi, er ensbetydende med: FOLKEMORD! Kløften mellem Staten og dens borgere bliver større og større for tiden, hvilket skyldes, at Staten er ved at blive helt opslugt af virksomhedsinteresser og multinationale, globalistiske kartellers og finansenheders inflydelse på regering, politikere og medier. Selvforsyning er derfor altafgørende. Når det ovenfor antydes, at Staten kunne tænkes en dag at blokere for folks adgang til vand og fødevarer, så er det ramme alvor. Det kan ydermere tænkes, at Staten vil forhindre folk i at være selvforsynende ved også at gøre det til et beskatnings-bytte eller ved simpelthen at forbyde egen avl af fødevarer, for det ødelægger Statens = de megavirksomheder, der har opkøbt og korrumperet Statens for at sikre deres monopol med Statens som deres politimand. Selv bliver de aldrig pålagt krav, og det betaler heller ikke skat til Staten Eller ved, hvilket rent faktisk sker lige nu, at pålægge et familie-mikrolandbrug så store krav til installationer, sikkerhed, faciliteter og kontrol, at de må opgive det.   Øhh … Men indtil det sker, så er selvforsyning både muligt og nødvendigt. Her løber vi selvfølgelig ind i et stort problem, og det er, at folk har glemt, hvordan de bærer sig ad. Indvandringen til byerne i industrialismens tidsalder har skabt en glemsel og et videnstab i forhold til selvforsyning. Før var det hver mands viden og kompetence, men i en millionby som København i dag, vil det være under 5% – er mit gæt – der vil vide, hvordan man bærer sig ad. Javist, byhaver – urban gardening – er i allerhøjeste grad muligt. Det er bare utænkeligt i størstedelen af både de originale brokvarterer og i særdeleshed de massive nybyggerier på grund af mangel på sollyslys. Det vil kunne lade sig gøre i den arkitektoniske stil, som danskerne i princippet var rigtig gode til: tæt-lav. Men danskerne = københavnske borgmestre som Kramer-Mikkelsen gav efter overfor spekulanternes ‘gode tilbud’ og nye tæt-høje bydele med rivende vækst = stor spekulantværdi, og i disse boligspekulantiske monsterkvarterer af 7-etages tætliggende ejendomme, er det simpelthen ikke muligt. I arealerne mellem bygninger er der ikke plads nok, og der er ikke mulighed for at indhegne og beskytte. På tagene, hvor det i princippet er muligt at dyrke grøntsager, er der så meget dansk vestenvind, at de ville blæse ad H til. Læs: De dødes by Nye teknologier gør det muligt at dyrke planter uden sollys. Pladsproblemer kan løses ved at dyrke i højden som hængende haver. Meget kan lade sig gøre, men lige nu er den slags for eksperimenterende nørder, og det vil tage generationer, før teknologierne er sevet ned og er blevet folkeeje. Og måske vil det aldrig ske, hvis Staten griber ind og forbyder det, men jeg vil stærkt advokere for, at vi er nødt til at starte disse projekter for at EJE KULTUREN, før det er for sent. Og … Læs resten af Selvforsyning