Essay,  Philosophia

Samtalens Mulighed

mulig fremgangsmåde, når udgangspositionen mellem parterne virker u o v e r s t i g e l  i  g
eller sammenfaldende
– når uenighed afbryder forbindelsen eller enigheden kortslutter

*

Forslag til mulig samtale  –  ” mød din potentielt nye samtalepartner


1:   

( læg din egen opfattelse til side et øjeblik )

– lyt til modparten ( mens du holder dine egne holdninger tilbage ),

– lad vedkommende få rig taletid, tale igennem, hvorved du måske når frem til en mere dækkende kortlægning af vedkommendes forestillingsverden og måde at orientere sig på 

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen ..


.. hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen og gå på opdagelse i modpartens indre verden ..

 

2:   

– stil evt neutrale og diplomatiske spørgsmål, der peger mod centrum i vedkommendes egen opfattelse, tænkemåde og argumentation,

– stil evt neutrale og diplomatiske spørgsmål, der leder vedkommende hen mod reflektion over sin egen position ift sig selv/situationen/omverdenen

– hold dig for øje, at måden du stiller spørgsmål på ikke distraherer vedkommende, så fokus flytter sig fra dennes egen opfattelse/tanke til din

– besvar evt modspørgsmål afværgende, kortfattet og neutralt, underspil stadig din egen holdning ( kun i disse indledende faser )

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen .... hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen  ..

3:  

– på et tidspunkt vil du måske opdage tvivlen, styrken eller frygten, afmægtigheden hos din potentielt nye samtalepartner – her kan du så vælge at komme med opmuntrende, fortrøstningsfulde og lokkende respons om at se åbent på det. Det er ligesom døre, som er uaflåste eller står på klem – det bør undersøges ..

– måske har du opdaget tilsvarende åbninger hos dig selv undervejs i kortlægning og afdækning af din potentielt nye samtalepartner   

.. nårsomhelst i forløbet har du mulighed for at trække dig, og som minimum, vende tilbage til din hidtidige opfattelse af dig selv og omverdenen ..


.. hvis du på dette tidspunkt skønner at parternes videreførelse af samtale vil være frugtbar, kan du vælge at fortsætte samtalen  ..

4:   

– jo længere du kommer i tilnærmelsen og samværet med din potentielt nye samtalepartner, jo større er chancen for at du giver/får noget, som du efterflg selv kan bruge, eller dele med omverdenen


*


Det beskrevne forløb kan beskrives som en dans:


1: 
 
– dans hen mod en større og dybere fælles bevidsthed


2: 
 

– dans med den


3: 
 

– dans i den


4:   

– og gå derpå tilbage til dit liv og virke

– måske er der sket noget, måske har noget ændret sig

– måske hos dig, måske hos en anden, måske i en større og dybere fælles bevidsthed

En kommentar

Skriv et svar til omar ingerslev Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.