Essay,  Kailo,  Politica

Psykopaten, støvleslikkeren og den virkelig klamme

Af alle tyrannier kan et tyranni, der oprigtigt udøves til dets ofres bedste, være det mest undertrykkende. Det ville være bedre at leve under røverbaroner end under almægtige moralske geskæftigheder. Røverbaronens grusomhed kan nogle gange sove, hans begærlighed kan på et tidspunkt blive mættet; men de, der piner os for vores eget bedste, vil plage os uden ende, for de gør det med deres egen samvittigheds godkendelse.
[C.S. Lewis]

Vejen til helvede er brolagt med gode viljer
[Ordsprog]

Den blinde selvgodheds tyranni er det værste, der kan tænkes, siger Lewis. Den er nu ankommet for fuld skrue.  Men selv den kloge mand C.S. Lewis havde ikke set langt nok, for det kunne blive værre endnu. Vi har i dag den situation, at røverbaronerne, hyklerne og de velmenende bødler har indgået et uhelligt interessentskab i form af den tyranniske treenighed.

Røverbaronerne, globalisterne, har sat det hele i værk. De ved udmærket, at de er nogle møgsvin, men de bekymrer sig ikke om det, de bryster sig af det. De er de non-empatiske psykopater i toppen af ressoursernes fødekæde, der ikke stopper, før de har bemægtiget sig hver celle i hver levende krop samt hver udnytbar ressource til lands, til vands og i luften.

Hyklerne er deres servicerende teknokrati. Det er opportunisterne, bureaukraterne, karrierepolitikerne, de korrupte. De ved, at de rider på ryggen af grisen lige nu for egen vindings skyld. De er dybt afhængige af den beskyttelse, som røverbaronerne har lovet dem men glemmer, at den dag, der ikke er brug for dem længere, ryger de ud under bussen.

De velmenende bødler tror på, at de arbejder for den gode sag. De er kede af, at folk ikke rigtig fuldtud forstår, hvor gode de er, mens de udøver deres bestilte ondskab. I skulle bare vide, hvor ondt det også gør på os, ja. Det er jo for jeres eget bedste, at vi nu stjæler jeres liv, det må I forstå.

Titlen på en spagettiwestern 2021 på kanten af 2022 må være: Psykopaten, støvleslikkeren og den virkelig klamme.

En kommentar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.