Poema

Omar – poema

Coronatroens nye indgangsbøn  

 

  
VIRUS VOR:

Du, som ingen kan se
eller sekventere,
men som er allevegne
( ikke mindst i medierne )

hellig er dit navn,
SARS-CoV-2,
dig tilhører alt i denne verden,

– og vi, dine evigt syge
GMO-organismer
vaklende på to ben
vil følge dig
haltende bagefter med dine seneste opdat… vacciner,

tilgiv os,
vi bekender vor synd, og går frivilligt i isolation
– før bildte vi os ind at være sunde og raske
og være i stand til at tænke og klare os selv,
men du viste os at vi tog fejl,

du lærte os
at livet er en seksuel overført sygdom,
– og havde det ikke været fordi vi allerede eksisterede
ville det være bedre at være fri,
fri for at leve, som en sygdom
– og døden være den endelige løsning,
gerne inden fødsel

Giv os dag vor daglige vaccine
lokumsruller og ble til begge ender,
led os blandt fjender og venner
– for vi kan ikke høre forskel
på den tyndskid
der kommer fra falske profeter
og det rene budskab
fra de, der søger de sande profitter,

hjælp os, så vi ikke kommer til at grine,

– når vi mærker det lille stik
og indvies for evigt til dig ( i henhold til patent/ophavsret )

Virus vor,
du er så stor,
fri os for antivaxxers, der istedet for agt
drives af misundelse og foragt,
for dig tilhører al rigdom og magt
i al evighed,

( Nys i ) ArMEN  

  

*

Den Store Robert :

Eskapisme, råber I

Hvad ellers ? , svarer jeg,
i dette møgvejr

Jeg slår paraplyen ud
og hæver mig op i luften

Set fra Jer, bliver jeg
mindre og mindre

Jeg efterlader intet
andet end en legende,
som I Nidgrise,
når det stormer udenfor,
plager Jeres børn med
for at de ikke skal flyve bort fra Jer.

( memoreret efter H.M.Enzensberger )

*

Reklame fra 80erne – opdateret :

Kurt ka´ li´ at kneppe
Kurt får kysset af coroona-vaccinen
Kurt knepper døden

Kurt er een af de blinde
der elsker at gå forrest
og vise vej til afgrunden
Kurt elsker at kneppe
og se venner og familie forsvinde
i løgnens og glemslens sorte hul

snart er det jul
med vatpind og skæg
helt op i svælget,
mellem landsdele og ørerne
sidder hjerneskaden indenfor i varme
og synger sin tinnitus i D-dur
mens sygevæsnet gentager omkvædet :
det duer – det duer

Et hul er et hul
og Kurts fikkum-dick
er et protein-spike
der gensplejser
en ny generation
som indleder livet
med sterilisering
og invalidepension

“ we are the world “
en samlet nation
af indbildte syge
som hverken må rejse eller ryge,
det er helt hen i vejret
at trække vejret
når man kan slippe afsted
med ikke at lave en skid

Med Kurts coronapas
er verden et stort lalandia
for tant og fjas

Den indre ro
finder han i sin coronatro
– den nye statsreligion
kombineret med borgerløn
og folkepension,
Kurt forfremmes til førtidsolding
med rullestol i venteposition og stilling,
på forkant med døden :
“ stand by ..  ready “

” let´s roll it, Eddie ” 

*

” Jeg har vendt mig bort fra denne verden
og lært mig at gå på vandet,
når verden er vendt op og ned
må den omvendes
– hvad andet ? “

Vi lever i en kold tid
der får det til at løbe koldt ned ad ryggen,
hvad er der at glæde sig over
andet end at det bliver lettere at gå på vandet ?,
jo koldere det er, jo længere kan vi gå
fri af alle grænser “

den eneste måde at forstå
er ved at gå og gå og gå,
og vil du endnu længere
end du kan forstå
så fortsæt med at gå
hvor langt kan forstanden nå ?
stopper det, blot fordi du falder i staver
eller går i stå ?
det holder aldrig op
selvom du siger “stop”
“ so lets walk the talk,
if you never go You never know… ,
if a man wants to cross the ocean he must leave shore out of sight “

Vandet er blevet stift
ikke som en rift eller det hvide snit,
men helende
som den hvide bro,
der bærer de elskende to
og enhver der søger
over på den anden side,
hvor indsigt til egen udsigt
erstatter hverdagens himmelvendte øjenhvide.

*

Om disse brødebetyngede ansigter, der som masker ufrivilligt klæber sig til tidens aktører i en total-tosse-teater-forestilling :

tænk at kredse så tæt på magtens centrum
uden at erkende tomheden,
tænk at kredse så tæt på tomheden
uden at erkende nullets betydning,
tæt at være så tæt på mørket
uden at forstå at gennem plasmafusion bliver alt til lys og fast stof,
tænk at være så tæt på en grimasse
uden at bryde ud i latter eller le indvendig,
tænk at være så tæt på dødens le
uden at miste hovedet,
tænk at miste sjælen
uden at miste forstanden ( hvilken straf ! ),
tænk at ønske at hænge i lygtepælen
valg-plakat-fuld af populisme
og samtidig frygte at konsekvenserne af ens egne handlinger
en dag gør det til virkelighed, af kød og blod

– således opstår sygdommen i magtens tomrum, som angsten for det tomme rum,
som det narcissistisk selvskabte, istedet for godt selskab,
som følelsen af tomhed, fordi man ikke annammer lyset bag lyset
substansen i mørket eller fylden i mellemrummet,
en tomhedsfølelse som smitteoverføres og overtromler alverdens rigdom
af liv og fylde,
tænders gnidsel, skumlen og murren
istedet for hymnisk ekstase – ode an die freude,
magt istedet for agt,
afmagt i forestillingen om almagt,
distraktion, underholdning, adspredningens og flugtens unødvendighed
istedet for ekstasens nødvendighed og livets uundgåelige sejr.

*

Drømmen, der blev virkelighed


Præludium :

lær at frygte virus
som om virus aldrig havde været følgesvend for livet
og menneskehedens evolution i millioner af år,
lær at frygte bakterier
som om bakterier aldrig havde været følgesvend for livet
og menneskehedens evolution i millioner af år,
lær at frygte andre mennesker
lær cognitiv dissonans – krig er fred – frihed er slaveri – kærlighed er had
“lær at passe på hinanden – ved at holde afstand”
som om mennesker i fællesskab ikke var forudsætningen for livets videreførelse og slægternes gang

lær at frygte og hade selve livet,
i særdeleshed dig selv,
en frygt og et had som hører enhver dystopisk kult til
– en dødskult som den vi er fanget i –
indtil den tager livet af sig selv

Futura ludium :

glæd dig
til befrielsen
og den lykkelige genforening
når det pludselig en dag er ovre,
ingen ved hvordan det begyndte … eller hvad der skete undervejs …eller hvordan det forsvandt …
alle ved at det er overstået
og kaster sig i armene på hinanden,
lykkelige over deres frihed
den frihed de aldrig forsvarede … den frihed de aldrig forstod … den frihed de aldrig tog …
men tilsyneladende atter fik af uransalige grunde,

dén dag, den søde dag, atter i frihed
hilste og betydede de hinanden, hvordan de havde protesteret og kæmpet for friheden
hvordan de havde båret særlige lidelser og bragt særlige ofre
hvordan de inden tyranniet allerede havde gennemskuet det
hvordan de havde rejst sig fri, fro og frejdigt,
og ladet alt og alle forstå hvad de stod for,
uselvisk og uden bekymring for deres eget liv,
frygtløs over for den vold og magt
der blev sat ind mod anderledes tænkende
havde de budt undertrykkelse, løgn og vold
trods og modstand,
men alt i dybeste hemmelighed
på grund af den åbenlyse fare
de kunne sætte sig selv og andre i …
hvis det tidligere havde været kendt,


det heroiske ekko udmundede i omkvædet :
“ passe på hinanden – ved at holde afstand “

jublen rejste sig stadig højere og bredere
selvforherligelsen ville ingen ende tage
og folk takkede deres folkevalgte
som uselvisk havde kæmpet og vundet denne heroiske kamp
de folkevalgte roste deres undersått… folket
“ I har klaret det flot … “
“ fjenden er besejret “
“ det gode har vundet over det onde “
“ livet har besejret døden “

Postludium :

en ludende skikkelse, som let kunne overses midt i al den festivitas,
trak sig stille bort fra mængden,
som nattens skygge der upåagtet opløses under en ny dag,
hans stemme havde lydt alene mod tavshedens massive mure
under tyranniet, men var nu hæs og træt og druknede let i koret af de lykkelige
der fejrede at de atter havde fået deres frihed
– skikkelsen havde efter “befrielsen” blot trukket sig endnu længere bort fra andre
og ønskede ikke at have noget med det at gøre
han hverken lo eller græd, og virkede helt upåvirket af glædesrusen,
han undslog sig omfavnelse når gamle venner og bekendte kom ham i møde
han besvarede alle de invitationer der fløj igennem luften, som hære af hvide fredsduer, med tavshed eller et hviskende “måske”
… han virkede ligeså upåvirket nu som før, når de dårlige nyheder havde svirret som en evig storm om ørererne på alle …
enkelte genkendte ham, selvom han ikke længere var tvunget til at bære gabestok, det omvendte kræmmerhus og andre middelalderlige symboler på udstødelse,
det gøs i dem når de prøvede at forestille sig hvad han havde gået igennem
men det var hurtig glemt når de enten kastede sig ud i dansen
eller sank hen i selvmedlidenhed over deres tidligere betrængte vilkår,

… men
lad det fare
for nu var der fest,
og blændet af glædens lys
ser ingen længere fortidens skygger,
død og glemsel heler alle sår …
“ helan går …”

Epitafium post Senecum :

“ …den vises liv strækker sig vidt. Han er ikke lukket inde
bag de samme grænser som andre, han alene er løst af de
love der gælder for menneskeheden, alle århundreder råder
han over.
– drejer det sig om fortiden ? – han omfatter den i erindringen
– drejer det sig om nutiden ? – han forstår at udnytte den
– drejer det sig om fremtiden ? – han foregriber den
For ham bliver livet langt fordi alle dets epoker er én sammenhæng.”

( Seneca : “ om livets korthed “ ( De Brevitate Vitæ ), ca 40 e.v.t. )

*

uret der gik i stå
– måske en lykkelig begivenhed,
som hvis u-ret “gik i stå”,
og tid, rum & mennesker blev sat fri
fri for grænser
fri for dissekering
med skarpslebne timevisere
der som roterende sværd svinges horisonten og døgnet rundt
udpeger og rammer alle i kapløb med tiden – og lader hovederne falde
serveret på sølvfad, skåret i urskiver

tænk hvis tiden ikke eksisterede
og Einstein kun var “ein stein i skoen”,
og var som Inka Katinka
der oplevede at al tid eksisterer samtidig
fortid nutid fremtid,
og at de valg du træffer her og nu
kan ændre både fortid nutid og fremtid

fravristet tidens spændetrøje
tøver lyset ikke længere
rummets bagdøre åbnes,
selv konger går igennem ormes maver,
du kan øjeblikkeligt, blot med øjets blik, erkende hvadsomhelst
beslutte og handle derpå
– du behøver ikke engang forstå,
din intuition ved allerede
med blind præcision
hvad du siden måske vil forstå
og skrive afhandlinger om

tænk hvis universet
kun er bølger
toner og musik, uden fast stof og form,
tænk hvis det atomare er stående bølger = toner
og grundstoffer er harmonier og flerklange
molekyler er instrumenterne
og de levende væsner stemmernes mangfoldighed
biotoper og samfund er kor, små og store
og samfundenes infrastrukturer er livets arkitektoniske rammer, resonans og klangbund,
tænk hvis folkeslag og lande er fædrelandssange, sunget af børn og gamle, unisont
små lande… store lande… små folk… store folk…
kontinenter og planeter
sole og planeter … polyfoni… duo, trio kvartet, kvintet … oktet
flere sol-&-planet-systemer – sammensatte kvartetter = oktetter ( Hilding Rosenberg )
galakser hele symfonier, med dans og koreagrafi
clusters – symfoniers symfonier
universets yderste kant – eventhorizon – orkestret der samles og stemmer instrumenterne inden koncert …
alt, fuld af længsel, nysgerrighed, sommerfugle i maven… forelskelse …

en mødding er en rose er en mand er en kvinde i dans som liv i en galakse er en galakse er clusters er clusters er superclusters … er universe er universes er multiverses … er er…

hvorfor er musikken skøn
hvorfor er alt hvad der er væsentligt smukt ?
fordi det er dybt logisk og rationelt
gennemredt og sammenhængende
vævet af tråde og toner som et bølgende tæppe
vibrerende som en membran der fylder alt rum med bølger og interferensmønstre
– som et flyvende tæppe fra østens eventyrlige verden
som når 2 forelsker sig
og sammenvævet væver videre på selve selvet, livet vil livet
i dans og takt med universets udvidelse…
ikke som et “big bang”, men som big bang
ikke som et brag, men som et evigt knald …
et som et brøl af angst og frygt, men som et latterbrøl…
ikke som sorgens tårer, men som lattertårer …
ikke som død og kraniet med blottet tandrække, men som det evige smil …
ikke to be or not to be, men to be forever more… more… more…

*

2020
tyve, tyve
og atter tyve
som stjæler alt

når angsten
for døden bliver for stor
stjæler den det man lever for

2020
et stjålent år
uden ytring og frihed,
et karneval og fastelavn
grimasse bag en maske,
et stjålent blik
uden smil,
en ørkenvandring
uden mål og mil…
– intet at takke for,
ingen årsag

2021
Held og lykke ?
– allerede på hæld 
og lagt i løkke,
“ expect the unextected “
selvom det allerede er planlagt ?

2022…… 2023….. 2024….
den der tæller
lyder som en hæler
der gør kassen op,
en dråbetæller
af “kinesisk tortur”,
en ukendt bøddel
der næppe fatter en tødel

” hvad sker der nu … og nu … og nu ” ?
så længe man spørger timeligt fastholdes
” det evige nu ”
( som et pendul
der svinger frem og tilbage
mellem revolutioner, kaffe og kage )
( et “nu” uden fortid og fremtid – er det frihed ? )
– alle disse ” revolutioner ”
er bare et ord som betyder ” gentagelse ”
på løgn og latin
– fatter du det ? 

spørg hellere : hvornår holder det op ?…
og vær ærlig og besvar det selv :
ikke før folk siger 
“ STOP ”

      !

Livet er skønt og farligt,
med fællesskab og “vi-rus”
skabt med “fæle” bakterier og virus
tilsammen med andre levende væsener
planter og dyr
liv
i symbiose,
som roser på mødding
med dufte, torne og “corona”

*

Vanen tro
er de Vantro

– de som tror
at de tror
er ofte utro,
…når verden er under hastig forandring…

– de tilpassede og normalitetssøgende
står ofte dårligere
end de utilpassede og fritænkende,
…når verden er under hastig forandring…


- de højtspecialiserede og rige
kan råbe og skrige,
det er de fattige og frie
der er bedst til at leve, uden lige,
…når verden er under hastig forandring…

Karavanerne drager videre
mens resten sidder fast i vanerne …
-det er verdens gang
mellem overgang og undergang…

*

Er vi vidne til en ny religionsstiftelse,
med alle dets forskellige karakteristika ?

“SICKISM” – a new religion is born

I´M SICK
SICK TO THE CORE OF THE EXISTANCE

I´M SICKING ANSWERS,
FOR EVERYTHING THERE IS ONE
TO BE SICK
( WHAT WAS THE QUESTION ? )

LIFE IS TO BE SICK
A SEXUALLLY TRANSMITTED SICKNESS
EDUCATION IS INDOCTORNATION
SCIENCE IS SICKIATRY
ECONOMY IS SICK GROWTH & ACCUMULATION
POLITICS IS A SICK-OP(ERATION)
ECOLOGY IS PROTECTING, SAVING & IMPROVING OF SICKNESS

IT ALL ENDS UP IN SICKISM

THE PRINCE OF SICKISM
IS THE SICKEST MAN
WHO IS FIXATED TO “CORONA”,
A CROWN ON HIS HEAD
FROM HIS SELFPROCLAIMED CORONATION

THE ENEMY OF SICKISM
IS ALL THAT IS LIFE, HEALTHY & COMMON SENSE
… SIKHS ( sorry)  &  OTHER HERETICS

YES,
WE ARE ALL SICK
AND MUST BE LEAD
( by bullet-proof lead ? )
BY OUR SAVIOR
THE PROFIT, THE PROPHET
WHO´S WORDs ARE HOLY LAW.

* * *

ONCE THERE WAS A SAVIOR
WHO CARRIED AND  SUFFERED
FROM A CROWN OF THORNS
TO SAVE HUMANITY

THIS NEW SAVIOR
CARRIES A CROWN
WITH HORISONTAL OUT-TURNED THORNS ( SATAN only had two )
– LIKE THE  “STATUE OF LIBERTY” ( PROMETHEUS IN DRAG ? ) –
AGAINST HUMANITY
TO MAKE IT SUFFER
IN ETERNITY

* * *

“THE HEAVEN OF EATING”
A SAINT FOR A NEW RELIGION :
HANNIBAL, THE CANNIBAL

“ I CARRY THIS MASK
TO PROTECT YOU ALL “
( FROM ME )

THE LAST SUPPER :
“TO EAT – OR BE EATEN”
– THAT IS THE ECHO OF :

“TO BE – OR NOT TO BE”  ( SHAKESPEARE )
“TO DO IS TO BE” ( SARTRE )
“DO BE DO BE DO”  ( SINATRA )

* * *

SEX & THE PERVER CITY :

IT IS NOW CONSIDERED 
TO BE A SEXUAL THING
THROUGH MASK & DISGUISE
NOT TO BE ABLE TO BREATH NORMALLY

THE POTENTIAL CARRIAGE OF THIS ACT
IS A NEWBORN
SICKNESS

A DAMAGED BRAINCHILD

( Name of the Game, nov 2020 )

*

 et tilfældigt møde  –  snakken gik … )

– “ C O R O N A … “ , lyder det …
det bliver sagt i et tonefald så man ikke kan høre forskel på udråbstegn og spørgsmålstegn, et tone-fald hvor trussel og opgivende suk blandes til lyden af et punkterende lastbildæk
( ordene flyver planløst og ustruktureret ud af munden og gennem ørerne på dem, uden at være i forbindelse med kæber og kranium – uden at efterlade skyggen af tanke og reflektion – det lyder som et hult og hjemløst ekko af nyhederne, som enhver besindig for længst har slukket for )

– det er noget underligt noget …, siger den ene
– det er naturligt …, svarer den anden
– hvad mener du !?!?
– virus tilhører den ældste familie på jorden …
– jamen C O R O N A !!! – den er så SÅ …..   !!!!
– … så hvad ???  – hvem ved det ?? – gør du ? – og hvem ved om det primært handler om virus ?
– ?!?!?!?!?
– jeg tror ikke du ønsker at se situationen i øjnene :
– at der blot er tale om endnu en virus, i rækken af de mange
der kommer og går igennem jordens historie, alle beslægtede
og indbyrdes forskellige … ligesom alle andre skabninger …
hverken mere eller mindre …  
– hvorimod de foranstaltninger der gribes til, er misbrug og udnyttelse af situationen til fremmelse af andre dagsordener … 
( og meget lidt begrundet i hvad virusspredning kræver, og endnu mindre hensynstagende til folks tarv ) 
… er det så svært at forholde sig til det sædvanlige menneskeskabte univers, med magt, penge, kamp, løgn og manipulation, når det stort set er det eneste der foregår helt åbenlyst for øjnene af os ?? 
– jamen, den VIRUS er jo anderledes, fordi …

– det ved hverken du eller jeg noget om .. og med os heller ikke de fleste andre … hvorimod de sædvanlige menneskeskabte spil foregår helt åbenlyst for øjnene af os 
– hvorfor tale om hvad du hverken kan se eller ved noget om, mens det du KAN se, og BURDE VIDE ud fra vores fælles historiske erfaring, forbliver USAGT ?!?

– jamen, jeg passer jo bare på mine pårørende, fordi…
– undskyld at jeg afbryder dig  … jeg betvivler ikke dit store hjerte for dine
pårørende, især de ældre og svage …  men din slægt vil næppe overleve på den form for omsorg og strategi, men snarere sidenhen bebrejde dig at du ikke forholdt dig til hvad der foregår helt åbenlyst for øjnene af dig…  hvorved du måske lader andre stjæle dine egne børns fremtid …
– jeg vil blot lade tvivlen komme de ældre og svage til gode …
– er du sikker på at du lader tvivlen komme dem til gode ? – du kan også lade tvivlen komme dig, dine pårørende og livet til gode ved selv at påtage dig et ansvar –  hvad garanti har du for at myndigheder, medicinalfirmaer, millitær, politi, kontrol, inddragelse af borgerrettigheder, tvang, sanktioner, bøder og straf tjener dig og dine pårørende bedst ? …
hvad har du lært af vor fælles historie og dyrekøbte erfaring, der før har kostet andre livet ?
– hvad siger du ? – antyder du at jeg ikke ?… påstår du, at ??….  er du det man kalder for…. ??? 
– undskyld at jeg afbryder dig igen, jeg har ikke tid til at høre dig til ende … jeg antager at du er ved at varme op til udpegning, beskyldninger, smæderier og skældsord …  om ignoranter, konspirationsteorætikere, sølvpapirhatte, terrorrister og tosser osv  – hvilket blot vil bekræfte hvad jeg netop har spejlet for dig …

( der opstår en pause i ordstrømmen )

– de foranstaltninger er underlige, det har jeg allerede tænkt på, uden at være kommet frem til et svar … jeg kan godt se ligheden med andre historiske erfaringer … det er ikke rart at tænke på …
( pause )
… det er noget underligt noget …, siger den ene

- det er naturligt …, svarer den anden

( ringen er sluttet, stilheden sænker sig …
alle vender blikket bort, ser tomt for sig, og forlader stedet, hver i sin retning… )

Kommentarer

 • omar ingerslev

  Når man er midt i det, er det selvforglemmende
  – indtil man møder
  øjet som ser

  Du holder spejlet oppe for mig
  og får mig til at indse..

  2B conitnued…

  Tak !

  • marcohanuman

   Hej Omar!

   Og som du ser, så har jeg smidt dine appendix-kommentarer up-front. De skal simpelthen ophøre med blot at være appendix’er. Det er her, de vil blive læst, og det vil vi jo gerne, at de bliver.
   I den WordPress-template, jeg har valgt, er kommentarer ikke særligt langt fremme. Man skal klikke for at se dem. Det er ikke optimalt.
   Jeg har også en forespørgsel – i forbindelse med noget, du sagde: Kunne du overveje en blogpost med fotos?
   Hvad med en fotoserie med indlagte poetiske kommentarer? Jeg tror, det ville være lige dig.

   Og så kan jeg også sige, at hitfrekvensen på NedersteEtage for tiden er 350 om dagen og MellemsteEtage – og husk at det er et spritnyt start-up site – er 40. Hvad vigtigere er, at disse sites ses i følgende lande:

   Danmark
   USA
   Frankrig
   Spanien
   Tyskland
   England
   Irland
   Rusland / Den Russiske Føderation
   Rumænien
   Tyrkiet
   Ukraine
   Sverige
   Kina
   Schweitz
   Brasilien
   Indonesien
   Canada
   Sydafrika
   Korea
   Egypten

   + en håndfuld mindre lande og østater

   Det er jo HELT VILDT!

   Jeg mener også, at du med status som ‘redaktør’ har mulighed for at tjekke ‘Statistics’. Her kan man også lære lidt om nationale flag.

 • omar ingerslev

  Hej MH !

  Jeg har gjort mig tanker om at kunsten, i form af musik, billeder, ord, arkitektur og (livs-)filosofiske emner er en form for indre rejse – og kan være en ekstra dimension at tilbyde her på nedersteetage. Her vil jeg gerne bidrage og gøre mig umage. Der findes en god og skabende kraft gemt her, som alle hungrer efter. En længsel efter at finde håb, inspiration, mod … til nye drømme … ny virkelighed .. nyt liv.
  Når man søger informationer andre steder end mainstreammedier, og bl.a lander på nærværende site, så vil det falde naturligt. Er man hungrende efter sandheden og virkeligheden, så er man ofte også sulten efter “åndelig føde” og inspiration til at skabe liv i alle dets afskygninger.
  Du har lagt grunden til et vigtigt byggeri, med flere etager – og som arkitekt Nyrop ( Kbh Rådhus ) har du bygget usædvanligt, og ydmygt kaldt det nedersteetage … og nu mellemsteetage … med et fundament, som er dybt, og derfor kan se opad, og byde ind med det der kan bære …

  OI

 • Rasmus

  Min datters første poetiske ord,
  Om hvordan hun oplevede Virussen på vor jord:

  Tilbage i Marts 2020, begyndte Mette at lyve,
  Hendes blik var ondt, hver gang hun talte
  – jeg måtte afspritte alt som hun befalte.

  Mine venner blev som gift,
  – Mette sagde “husk det lille sprit pift”

  Jeg savner frihed, glæde og skole,
  Og glæder mig til at sommerens Kjole
  – vil omfavne mig mig på en sommer eng
  Istedet for at ligge og glo i min seng.

  Havde jeg ikke haft en hest at omfavne i ensomheden,
  – var jeg blevet skør helt ud i evigheden.

  Hun gi’r mig glæde, hun gi’r mig tryghed
  Hendes vrinsk kan forvandle tårer til ømhed.

  Nu må det stoppe i skide psykopater,
  Der sider på magtens tinde beskyttet af rigets soldater.

  Gi’ mig Danmark tilbage, li’ som i de gamle dage ❤️

  Freya 10 år.

  Lærer kommentar: “Lidt grov, men det er vist også på sin plads”.

  • marcohanuman

   Wow! Skrev din datter det?!
   Det tror jeg i så fald, hun skrev på vegne af 100.000+ danske børn +- 10 år.
   Og på vegne at 1.000.000+ voksne, der ikke har guts til at udtrykke det.

 • omar ingerslev

  Rasmus :

  Hils Freya og giv hende en stor tak !!!

  Af hende skal man høre sandheden,
  en sandhed som alle er født med evnen til at kende
  en sandhed som alt for længe har været overdøvet af løgn og larm,
  en sandhed som mange voksne i det stille har gemt, eller glemt, i et hemmeligt hjerterum,
  fordi de er bange, usikre eller druknet forlængst i et langt nedslidende forløb … eller har glemt hvem de blev født til at være.

  Freya bryder isen og tavsheden
  nu må sandheden frem
  hun indgyder de voksne mod
  til at finde sig selv, deres ben at stå på

  Der bliver brug for at give hinanden indrømmelser,
  der bliver brug for at kunne tilgive hinanden
  – der bliver brug for konsekvenser for de ansvarlige, så det aldrig sker igen

  Jeg glæder mig over at dette kommer frem,
  når jeg tænker på hvor mange mennesker der lider i stilhed.

  Mine tanker går især til de unge og gamle – de unge blokkeres i udvikling
  af deres livsvigtige drømme – de gamle afskæres fra deres livsvigtige kontakt
  med deres nære pårørende. Jeg ved at alle lider – selv ministre og andre der
  står offentligt frem ligner forpinte sjæle – ingen nævnt – ingen glemt.

  Omar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.