NedersteEtage – statement

NedersteEtage

er et lavt beliggende udsynspunkt, et bottom-up point of view.

Det betyder ikke, at forfatteren ikke begiver sig op på ØversteEtage med mellemlanding på samtlige etager derimellem ganske efter behov og forgodtbefindende. Det betyder snarere, at han foretrækker at befinde sig ved fundamentet og roden for sammenhænge og årsager i afsøgende erkendelse af disse.

Observér og vurdér.

NedersteEtage

er tredje generation af et løbende stilistisk og indholdsmæssigt eksperiment, hvor genrerne blander sig. Et opholdsrum for poetisk-politisk essayisme. Som det har været siden starten i 2010, er konceptet ganske simpelt. Det er dagbog og renskrevet noteapparat af læst og hørt og set og tænkt og oplevet. Hvis nogen derude på noget tidspunkt kan have gavn og fornøjelse af det, så står det hermed til rådighed.

NedersteEtage

forpligter sig til at forny sig selv. Ikke som en konkurrencesport eller for at overhale indenom men for at holde på vitaliteten.

Følgende genrer vil være at finde i skøn og til tider uskøn forvirring:

  • digtning
  • noveller
  • historiske artikler
  • filosofiske essays
  • politiske kommentarer
  • rejseberetninger

NedersteEtage

føler sig ikke forpligtet til at overholde genrernes konventioner.
Et digt kan finde på at køre i grøften og blive til en politisk verbalhandling.
En historisk artikel kan finde på at stå af på en hvilken som helst station og gå i filosofisk enerum.
En novelle kan finde på at slå bremsen i og blive til et essay.

Det siger de, forfatteren ikke må. Jamen så er det jo dét, han gør!

Findes der en etik?

Der findes den etik, at der ikke bliver slået på folk, der ligger ned eller ikke har tigget og bedt om det. Der er absolut ingen tilbageholdenhed overfor mennesker og umennesker, der har udøvet deres magtmisbrug over andre.

Der er meget lidt respekt for åndelig dovenskab, civilt kujoneri, intellektuel uhæderlighed og stupiditet indpakket i postuleret viden, ligesom offerollemageri og klynkagtig narcissisme ligger lavt i svinget hen mod opløbet.

NedersteEtage

stiller krav til omverdenen. Det skyldes, at der først er stillet krav på hjemmebane. Det accepteres med røven i klaskehøjde og køretøjet i fjerde gear, at der bliver klasket igen. Der kan kommenteres også i kritiske vendinger, hvis der er bold imellem – ellers bliver det skrottet omgående.

NedersteEtage

er startet som et opsamlingsprojekt for det stadigt eksisterende website paradigmet, efterfølgeren til paradigme2010. Alt materiale derfra er slettet og det bedste er overført. Forfatteren mener bestemt, at paradigmet.blogspot er i trygge og kompetente hænder, men har taget en drejning imod ensidig fokus på the dark side, der ikke synes at være vejen frem.

I første omgang vil skiftet ikke være slået igennem, for det vil stadig være vigtigt at vide så meget som muligt om det afgående paradigme og dets mørke side. Man kan ikke flytte begge fødder på én gang, når grunden er usikker. NedersteEtage er ikke et tigerhop, det er et fokusskift.

I anden omgang vil der kunne spores en nedtoning af det gamle og en optoning af det, der er under fremvækst.

NedersteEtage

starter fra bunden og tilstræber grounding. Deraf navnet.