Essay

Katalog

Dette er et brainstorm-katalog, en ide-generator om emner, der kan medvirke til en bedre forståelse af Verden.

Underforstået er også, at den verdensforståelse, der er tilgængelig på markedet i den store gågade ofte er noget billigt bras, der i bedste fald har begrænset holdbarhed, og i værste fald er langt ud over sidste salgsdato.
For at sige det lige ud: den stinker!

Følgende er i synopsis-form. Det er pitch på emner, der hver for sig kræver en hel blogartikel, mindst. Skulle nogen finde på at snuppe emnet og løbe med bolden i en anden retning end beskrevet i synopsis’en, er de velkomne. De findes i forvejen for 90% vedkommende beskrevet et eller flere steder i nedersteetage.com. Og hvad der ikke findes, det kommer 🙂

Invasiv teknologi

Vi har tilladt – eller ikke forhindret eller måske ikke kendt til eksistensen og karakteren af – teknologi, der invaderer vores privatliv, udspionerer os, forråder, sælger os til tredjepart, bruges os som forsøgsdyr, forgifter os, registrerer os, kontroller/manipulerer os, stjæler vore civile rettigheder, gør os dummere og svagere og mere afstumpede og mindre menneskelige og ultimativt tager livet af os – alt sammen tilsat en smag af honning.

Er teknologi af det onde? Overhovedet ikke. Ond intention med teknologi er ondt. Teknologisk korruption = magtmisbrug vha teknologi = teknokrati. Vi har brug for teknologi, der er for os. Vi har ikke brug for weaponized teknologi vendt imod os.

Globalismens forbandelse

Globalisme er neo-imperialisme på alle tangenter. Det er den våde drøm om Den Nye Verdensorden, det er Teknokratiet, hvor alle mennesker på planeten kan micro-manages ned til dna- og celle-niveau. Globalisme er et sammenspist interessentskab af storfinans afspejlet i visse kendte organisationer som World Economic Forum + en række mindre kendte med sammenkædede forgreninger. Globalister medregner kun ordinære mennesker i deres masterplan som redskaber.

Globalisme er – som skrevet andetsteds – gammel som Kong Nebukadnezars tipopldefar, men i dens nuværende formgivning er den opstået post WW2 og i ekstra grad lige før og omkring murens fald. I afmonteringen af Sovjetblokken var det planen at indlemme hele verden i ét kontrolleret domæne. Det var her globalisering i form af omfattende outsourcing tog fart, og en række asiatiske lande, i særdeleshed Kina, overtog produktionen. Det afspejler, at der var ‘aftaler’ på plads om, at dette skulle finde sted, og at det nye århundrede skulle flytte magt- og økonomi-industricentrum i retning af Kina. Det er også sammenfaldende med Kinas store projekt med One Road – One Belt, hvor – med et ordsprog omskrevet: alle veje fører til Beijing.

Globalismen er på det seneste løbet ind i modstand, da det er gået op for regeringer og folk, at det kommer med en høj pris

Inspireret konspiration

Hvad betyder ordet konspiration? Det betyder at gøre noget sammen (con/cum) i en fælles ånd (spirit). Ordet har fået sin negative betydning som: to eller flere personer, der har sat sig sammen uden for offentligt belysning for at aftale handlinger, der vil være til deres fordel og til (alle) andres ulempe. Kort sagt: Det som de fleste historiske events med menneskelig lidelse er skabt af. Dernæst er ordet yderligere kompromitteret af, at konspiratorerne ikke ønsker, at der skal være offentlig belysning på deres hundekunster, hvilket den vågne del af offentligheden er uenig i – hvorefter udvalgte personer i offentligheden bliver kaldt for konspirations-teoretikere.

Man kunne også rulle ordet tilbage – revolution – til det oprindelige betydning, frigøre og emancipere ordet og sige: lad os konspirere meget mere og hele tiden, lad os sætte os sammen og i fælles ånd og inspiration formulere, hvordan en verden og en fremtid uden skumle konspiratorer med egoistiske intentioner kunne se ud. Lad os gøre det med fuld transparens. Det er formuleret i Alexandr Dugins fjerde politiske ideologi, der ikke er formuleret endnu, som ikke er hverken liberalisme, socialisme eller fascisme, og som folkene og ikke deres nuværende herskere har mulighed for og ret til at formulere. Det var derfor, globalisterne kaldte ham for ‘verdens farligste mand’.

Infektioner og vacciner?

Et betændt emne i disse tider. Mindst et dusin vira og influenzaer i de forløbne 100 år har en skummel bagside. Er de i virkeligheden menneskeskabte? Er der tale om biologisk krigsførelse. Et studie af Den Spanske Syge fra 1918 indeholder nogle hints. Med det i baghovedet forstår vi noget om H1N1, svineinfluenza, fugleinfluenza, Hiv-AIDS, SARS, Ebola og Covid-19.

Dernæst forstår vi yderligere noget om vacciner, der er kunstige-syntetiske forsøg på at imødegå infektioner ved paradoksalt nok at injicere infektionen. Det handler om det menneskelige immunforsvar, men et 100 år gammelt kommercielt foretagende kaldet medicinalindustrien har en ide om, at et syntetisk immunforsvar er bedre end det naturlige, der har 4.5 milliarder år på bagen og har opretholdt livet på planeten Jorden lige så længe. Er det alt, hvad er injiceres, eller smutter det andet med, når ‘vi nu har sprøjten fremme’? Er vacciner en trojansk hest?

De falske flag hold-igen-operationer

På engelsk: Stand-down Operation False Flag.

En gammel romersk krigstaktik, også en taktik beskrevet af Sun Tzu 500 f.Kr og i dag en taktik studeret på alle militærakademier i verden. Brugt til at starte krigshandlinger. Blot de forløbne 120 år byder på en sand perlerække af events, hvor en krigsmagt, der ønsker en krig, fremprovokerer den ved at iscenesætte en provokation, så det ser ud, som om man er blevet angrebet af en bestemt fjende. Vha. denne provokation er der skabt påskud for at svare igen. Psykologien bag er, at krig er nødt til at blive retfærdiggjort via en offerrolle. Et brutalt uprovokeret angreb bliver af folk regnet som fejt, og folk er derfor nødt til at overvindes/vindes for sagen, da en krig ellers ville være umulig.

Krig bliver ALDRIG startet af folk på jorden. Krig er ALTID statet af nogen, der pisser ned i en myretue, så indbyggerne går amok. Det første der ofres før en krig er Sandheden. Det første, der nedskrives efter krigen er Løgnen.

Det falske flag er krigens løgn som koncentrat.

Folkemord

Det kan lyde som en propaganda mod det Britiske Imperium, men det er ikke til at komme udenom Imperiets forbrydelser mod menneskeheden. Det står i stærk kontrast til det billede af sig selv, som Imperiet har formået at sælge.

Vi taler om en kæderække af folkemord. Opiumskrigene mod Kina. Det første iranske folkemord. Det irske folkemord kaldet The Great Famine eller kartoffelpesten. Det indiske folkemord. Det tasmanske folkemord. Det sydafrikanske folkemord. Det andet iranske folkemord. Læg dertil to verdenskrige, der begge bærer Imperiets fingeraftryk – en historie for sig. Læg dertil den russiske revolution og den tyrkiske revolution og dermed det armenske folkemord. Læg dertil det britisk projekt Mellemøsten og dannelsen af Israel og Saudiarabien + alle de kunstige stater med lige linjer i sandet (Sykes-Picot). Læg dertil …

Herefter overtager det ny-koloniserede USA rollen som verdens førende folkemorder. Listen er ligeså lang.

Den Russiske Revolution

Historien om Revolutionen er meget lidt kendt. Såkaldte revolutionære eller folk, der har abonneret på revolutionen som en velgørenhedsoperation mener, at de kender historien, men det gør de ikke. De kender revolutionens version af sig selv, hvilket er noget ganske andet.

Den Russiske Revolution er et stykke gigantisk folkemord i sig selv. Samlet set kostede den marxistiske socialisme og dens udløbere 300.000.000 menneskeliv i det 20. århundrede. Det starter med Karl Marx, der fik et opdrag fra en britisk bankfamilie. Det fortsatte med, at det britiske etablissement og deres efterretningsvæsen havde en plan for at omstrukturere det britiske imperiums interessesfære i starten af forrige århundrede. De blev sat i værk ved, at en håndfuld bankfamilier med Jacob Shiff som ankermand finansierede en invasion af terroristiske stormtropper + en håndfuld ideologer i Rusland. Herefter blev hele det russiske samfund smadret og omdannet til en slavestat. Alle penge og ressourcer blev pumpet ud af Rusland og overført til de, der havde finansieret operationen.

The Deep State – hvad er det?

Ordet er nu gået mainstream og bruges af alle, der har stukket næsen om bag … mainstream. Desværre er det også her, begrebet går lidt i stykker. The Deep State er et begreb, der blev introduceret af professor Peter Dale Scott i betydningen: et interessentskab af vidt forskellige interessegrupper, hvis interesse hver for sig er, at styre Staten bag om Staten og bag om befolkningen. Disse grupper accepterer, at der er andre grupper, der har deres interesse i det samme udenomsparlamentariske, post-demokratiske projekt. Som mafiagrupper, der deler territoriet op mellem sig, så de ikke bruger alt deres krudt på at skyde hovedet af hinanden, enes de via fora utilgængelige for offentligheden om, ikke at skyde hovedet af hinanden, så de kan røve hver deres del af byttet.

Det kaldes også for Continuity of Government og beskriver, at der bag de skiftende regeringer befinder sig et mere kontinuerligt styresystem, der har andre og mere langsigtede mål end de skiftende regeringer. Meget tyder på, at disse mål ikke er i befolkningernes og deres regeringers interesse.

De videnskabelige blindgyder

Videnskab er afsøgning af virkeligheden, naturen og sandheden. Videnskaben har en metode udviklet fra antikkens akademier, senantikkens og middelalderens kirker, klostre og universiteter til oplysningstidens videnskabelige selskaber.

Men ikke alle er interesseret i sandheden. Det er de samme, der siger, at sandheden ikke findes, og at ALT er relativt. Videnskab er ikke ubesmittet undfangelse og jomfrufødsel. Viden er magt, og hvor der er magt, ankommer magtens interessentskaber. Videnskab kan dogmatiseres, kommercialiseres, industrialiseres, politiseres, ideologiseres og millitariseres. Der findes ikke fri forskning, for der er altid nogen, der betaler for forskning og videnskab. Man bider ikke den hånd, der fodrer én, gør man vel?

Der findes en række eksempler på, hvordan videnskab i bedste fald kan vælge en blindgyde og i værste fald kan korrumperes. Newtons begreb for tyngdekraft, darwinisme = Imperiets racistiske retfærdiggørelse af overherredømme, The Big Bang og det jesuitiske kup af kosmologien, relativitetsteorien og den fysiske blindgyde, den aleopatiske medicin skabt af olieindustrien og dens filial medicinalindustrien.
For at nævne et par af de gennemgribende eksempler.

Den glemte hi-tech-civlisation

Et emne med et utal af delemner – et katalog i sig selv:
Den atlantiske civilisation – en verden under havet
Antik teknologi, der ikke kan lade sig gøre
Megalitter – hvad var alle de stendynger til for?
Var Jorden engang befolket af kæmper og dværge og andet godtfolk?
Kosmisk krig – Star Wars før Noas Ark
Kort over Jorden – med øer og kontinenter, der ikke burde findes
Tartaria – det glemte storrige
Hvad gemmer sig i toppen af pyramiden med det altseende øje?
Findes der en arkæologimafia? I så fald med hvilken agenda?

Transhumanisme

Det transhumanistiske menneske er afart, en afsporing af det egentlige menneske. Det er en cyborg-hybrid mellem menneske og teknologi. Det egentlige menneske byder på for mange uhensigtsmæssigheder i forhold til styrbarhed. I teknologiens tidsalder har det herskende segment derfor omformuleret sin vision om det styrbare Imperium af slaver og andre undersåtter i de imperiale provincer til: teknoslaven.

Måske har slaveherrerne og deres teknovision rod i gamle skrifter om gudelignende væsener, der ankom til Jorden, genmanipulerede menneskeheden og omskabte dem i deres billede. I hvert fald drømmer teknokratiet og deres transhumanist-filosoffer om at spille Gud og skabe en ny mennesketype, der kan agere som et stykke perfekt programmel.

Skibskatastrofer

Skibe går ned i stormvejr. Den Flyvende Hollændere sejler videre.
Men visse kendte skibsforlis har en skjult hånd, et særligt human touch.

The Titanic, RMS Lusitania, MS Estonia.

The Titanic sank ikke, det var The Ulympic, dets søsterskib. Der var tale om et stykke gedigen forsikringssvindel + mord på elitære personer, der ikke var i sync med ‘klubben’ – og fx ikke syntes at USA deltagelse i Første Verdenskrig var OK. Det kostede 1.500 civile livet

MS Estonia var en blandet butik af mord på politifolk, der vidste for meget om mordet på Olof Palme kombineret med en NATO-operation med tyveri af russisk hitech ved Estlands udtræden af Sovjetunionen i forbindelse med murens fald. Det kostede 852 civile livet.

RMS Lusitania falder i en særlig kategori af False Flag-operationer. Ingen andre end Winston Churchill, der sad i overadmiralitetet allerede dengang, var med til at give det grønne lys. Ved indsejlingen til den engelske kanal forsvandt eksorten og blottede skibet totalt for den tyske ubåd, der fik skylden for forliset. Det kostede 1.198 civile livet.

Lignende krigsfremmende iscenesættelser var USS Maine (Havanna Bay, den Spansk-Amerikanske Krig 1889), USS Maddox (Gulf of Tonkin, Vietnamkrigen, 1964) og USS Liberty (Middelhavet, 6-dages-krigen 1968).

Gåden om Kaspar Hauser

En tilsyneladende sær historie om en person, der i 18xx kommer ud af ingenting i Nürnberg, der viser sig at have tilbragt hele sin barndom kravlende rundt i en fangekælder og som i sidste ende viser sig at være uønsket tronarving til et centralt europæisk fystedømme med forældreskab til både tyske og franske kejsere.

Den britiske historiker Terry Boardman har på fremragende vis dokumenteret, hvordan dette bizarre kongemord ændrede hele Europas historie og banede vejen for verdenskrigenes århundrede.

Falsk logik og nysprog

Eksempler på, hvordan Ordet bedrager, når det betjenes af sofister, demagoger, spindoktorer, drevne skrupuløse politikere, mediehajer og andre løgnhalse.

Ordet kan gøres til et våben, det kan vendes på hovedet, så ord får den modsatte betydning. Ordet kan bruges til en slags magisk handling (to cast a spell) beregnet på at omskabe virkeligheden. Ordet er både eftertragtet og frygtet af tidens og stedets magthavere. Derfor har forfattere, digtere og hæderlige journalister altid været i magthavernes søgelys for Ordets kraft til at bedrage – og forfulgt, fængslet og undertrykt for Ordets kraft til at afsløre bedraget.

Historieskrivning – sejrherrernes fortælling

Er histore som akademisk disciplin overhovet videnskab? Svaret skal gradbøjes ved at spørge: hvem er den pågældende historikers opdragsgiver? og i hvilken grad er den pågældende historiker sig sin opdragsgiver bevidst?

Før vi har svaret på disse to spørgsmål, skal vi nærme os historieskrivning med et gran salt. Historikere har altid være hyret som skriverkarle for den Herskende Magt for at skrive dennes histore – his-story. Det har resulteret i seriøse forvridninger, udeladelser, indfarvninger og direkte lodrette løgne om historiske hændelser.

Den folkelige historiefortælling har ikke været skriftlig. Det paradoksale er, at mundtlig historiefortælling har været meget stabil-konservativ og dermed pålidelig, for der har galt strenge krav for historiefortælleren. Den skriftlige fortælling derimod har været udsat for konstant manipulation og er dermed ustabil og upålidelig.

Den venetianske finansmodel

Det var venetianerne, der opfandt deponeringsbankvæsenet, ligesom det var florentinerne, der opfandt merkantilismen. Siges der, og det er ikke helt forkert, for de opfandt den version, vi kender i dag. Men både tempelridderne før venetianerne og babylonerne for tempelridderne kendte grundlæggende til den samme type finans/økonomi i en tidligere form.

Kodeordet er gæld. Penge er et gældsbevis. Man skylder noget, der skal tilbagebetales. Kreditor kan derfor afkræve debitor renter. Her ankommer åger/usura. Ågerkarle er stærkt interesseret i gæld, for en forgældet person er en slave, så længe gælden pågår. Åger var i århundreder decideret forbudt i både jødisk, kristen og islamisk kultur, men så sneg den sig ind af bagdøren, og siden har den ikke sluppet sit klamme greb om Verden.

Da venetianerne blev for meget for europas fyrster, samlede disse en fælles hær og nedkæmpede dem. Det var ligesom at smide rockerne ud af Pusher Street – nu var de overalt i byen. Venetianerne flyttede sig og dannede det moderne gældsbaserede bankvæsen i Amsterdam, City of London og Wall Street.

Er FN, hvad det giver sig ud for?

FN kalder sig selv mange fine navne. Et velgørenhedsforetagende, en fredsskaber, en repræsentant for verdenssamfundet, en forkæmper for menneskerettigheder, en humanitær organisation – og en verdensregering.

Der er en enormt aura af feel-goodness omkring FN, men holder det vand ved nærmere efterprøvning. Ikke overraskende er en organisation med global indflydelse og legitimitet en magnet for alle slags interessenter, også de mere skumle. Disse har det med at æde sig ind i den slags organisationer. Det betyder, at FN i dag er en af de mest korrupte organisationer i Verden og hovedorgan for globalismen = globalfascismen.

Agenda 21 / 2030

Et delemne blandt mange under emnet FN. Agendaen er blandt andet kraftig reduktion af verdensbefolkningen, uddrivelse fra landdistrikter ind til metropolerne, stats-industrielt monopol på ejendomsret og ressourcer og social kontrol i ekstrem grad. Det bliver alt sammen solgt under politisk korrekte og ‘grønne’ slogans som bæredygtighed, red klimaet, red hvalerne, mangel på ressourcer, u-name-it.

Det er ikke tilfældigt, at stifterne af Agenda 21 fra 1992 var marxister, og at deres målsætninger er taget ud af det Kommunistiske Manifest fra 1885. Det er heller ikke tilfældigt, at WHO i dag er overtaget af marxister, at det demokratiske parti i USA er kuppet af marxister. Det er ikke tilfældigt, at primært amerikanske og sekundært europæiske universiteter er domineret af marxister, det er ikke tilfældigt at kupmagerne i Bush-perioden, the neocons, var marxister forklædt som nykonservative (de var neo-trotskister), og det er ikke tilfældigt, at kupmagerne i Obama-perioden og ind i Trump-perioden var Deep-State-marxister.

Klimasvindel

Endnu et delemne under svindel-emnet FN.
En tænketank ved navn Club of Rome lavede i 1960’erne et prospekt for kommende Boogie Mans aka skræmmefigurer for menneskeheden.
The Boogie Man hed klimaet.

I 1992 blev den lanceret i forbindelse med FN’s klimapanel og en rapport, der kom ud om Jordens klima. Denne rapport handlede om alt muligt angående klima, og der var ingen skråsikre konklusioner. Men visse politiske grupper havde udset klimatologien som en ung og usikker videnskab til mål for en politisk kampagne, hvorefter rapporten blev destilleret til et hand-out til politikere og medier der sagde, hvad de skulle mene: Jorden går under lige om lidt! Det var den første rapport, og da den anden rapport skulle skrives, blev handout’en skrevet på forhånd, og bidragsyder blev ‘bedt om’ at tilpasse deres bidrag til den!

For nylig har globalisterne indrømmet, at klimapolitik intet som helst har at gøre med klima. Marc Carney, tidligere chairman for Bank of England og tidligere Goldmann Sachs-mand – behøver vi at sige mere – indrømmede i World Economomic Forum-sammenhæng, at klimapolitik handlede om et nyt globalt finansielt system – og ikke om klima. Altså et system, hvor forum’et afgør, hvem der skal leve, og hvem der skal dø baseret på bæredygtighed – et globalistisk nøgleord for duknakkethed og underkastelsesparathed.

Korruption med et pænt ansigt

De siger, i Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Men er det helt rigtigt? Kunne det tænkes, at vi bare er bedre til at skjule det? Har vi bare ‘den danske model’ på det punkt også?

En række sager fra de forløbne årtier tyder på det. Det blev meget tydeligt, at der noget skummelt på færde i forbindelse med salget af DONG Energy til Goldmann Sachs. De fik det til en uhørt billig penge. Det viste sig, da de x-år senere solgte deres andel til den dobbelte pris, den rigtige pris. Der var visse aktører i den daværende socialdemokratiske regering, der sørgede for at salget fandt sted. Hovedpersonen var daværende finansminister Bjarne Corydon. Da han stoppede som minister, blev han belønnet for sin indsats med en stilling i et konsulentfirma – ejet af Goldmann Sachs! Senere blev han chefredaktør på Dagbladet Børsen.

Samtidigt med sagen vedtog Folketinget en ny offentlighedslov, der nu forhindrede borgerne i aktindsigt i politiske beslutninger. Det er meget svært at undgå at se en sammenhæng her.

For nylig er den største danske bank – altså netop Danske Bank – afsløret i hvad der i udenlandske medier er kaldt for den største bankskandale i Europa det år, den blev afsløret. Danske medier var meget flinkere. Tilfældigt?

Noget tyder på, at vi kun ser toppen af et isbjerg her.

Den ekspanderende jordklode

For blot lidt mere end 50 år siden blev teorien – for det var det dengang – om tektoniske plader der forskubbede sig i det øverste lang af jordkloden – regnet som himmelråbende henfaldt til skrupskørhed. De stammer fra Alfred Wegener i 1915. Det blev hånet og nedgjort af hovedstrømmen i videnskaben. I dag er det ikke engang regnet for en teori men bevist og faktuelt. I teorien stammer kontinenterne fra et fælles urkontinent kaldet Pangea.

Videnskaben havde derimod ikke noget imod efterfølgende at opkaste en teori, hvor kontinenterne har væltet nærmest kaotisk rundt imellem hinanden som store fedtklumper i en suppe. Noget kunne tyde på, at der er plads til forbedring.

En australsk forsker, Samuel Warren Carey, kom i 50’erne op med en teori, der er så intuitiv rigtig, at selv et barn kan forstå den. Når man studerer konturerne af kontinenterne, er det ret indlysende, at de passer sammen. Man kan som eksperiment tage en halvt oppustet ballon og lime kontinenterne fast så de hænger sammen som én landmasse. Altså en slags Pangea 2.0. Dernæst blæser man mere luft i, så de skiller sig fra hinanden. Og lo-and-behold: det bliver til jorden, nøjagtig som vi kender den i dag.

Hvor alt vandet så kom fra, er så det store spørgsmål. Men teorien løser også et andet stort problem, nemlig at kæmpedinosaurerne – og det er bevist ved helt rigide fysiologiske udregninger – ville skvatte sammen pr. omgående, hvis de som i Jurassic Park satte deres fod på landjorden i dag. Deres muskler og knogler ville være ude af stand til at bære dem endsige få dem til at spæne afsted a la Spielberg. Men på en jordklode med halv størrelse og halv tyngde ville det give fuld mening. Fysikken går op. Det understøttes af, at der ikke findes havbund, der kan dateres længere tilbage end palæozoisk tid = 252 millioner år. Det er den efterfølgende periode til for 65.5 millioner år siden, mesozoisk tid, der er krybdyrenes tidsalder

Men teorien er ikke anerkendt af hovedstrømmen af videnskab, for nu havde de jo lige fået den anden model på plads, og de er tunge i bagdelen som … en brontosaurus. Det tog dem fra 1915 til 1968 at rehabilitere Wegener, som de havde svinet grundigt til i alle årene. Åh nej, skal vi nu til det igen? Ja, det er det, der hedder: at bedrive videnskab. Hvis ikke I er klar til det, så skulle I have tænkt på det noget før. Åh nej, vi har jo hyldemeter publiceret om vores teori! Ja, det er det, der er problemet. Jamen … vi ved det godt, men vi tør ikke sige det, for ryger vi ud af det gode selskab. Jep, så har I selv sagt det.

Industrielle fødevarer – er det menneskemad?

Det er jo svært at komme udenom, for meget, meget lidt, der kan købes i fødevarebutikker, er ikke i et eller andet omfang et industriprodukt. Dyrkningsmetoderne er industrielle, forarbejdningen er industriel, konservering, distribution og salg er industrielt. Man skal helt ned på lokalt eller privat niveau for at kunne begynde at tale om ikke-industrielle fødevarer, og så viser det sig, at de frø, der er kommet i jorden, og de dyr, der er avlet på, også er industriprodukter.

Men er det ikke fint, hvis vi skal brødføde jordens forvoksede befolkning? Svaret er nej på tre måder. For det første er det en globalistisk og nærmest eugenisk antagelse, at der er for mange mennesker på jorden. For det andet tales der aldrig om, at fattigdom og hungersnød skyldes, at tredje-verdens lande systematisk udplyndres. For det tredje er der slet ikke taget i betragtning, hvor ineffektivt, det industrialiserede landbrug er, selv der altid hævdes det modsatte. Industrien ødelægger jordens vitalitet med mekanik og kemi og genmodificering for at vinde kortsigtede fordele.

Der findes dyrkningsmetoder, der genskaber jordens vitalitet. Biodynamik og permakultur kunne med massiv implementering på blot fem år skabe en totalt omvæltning indenfor fødevarekultur og ernæring. Men der er stærke-stærke kræfter, for hvem selvforsyning og trivsel for mennesker ville være et mareridt. De har en business case at tage vare på.

Underverdenen

Vi taler ikke om underverdenen i mytologisk forstand – eller gør vi?
Vi taler ikke om underverdenen i Jungsk-arketypisk forstand – eller gør vi alligevel?
Vi taler ikke om underverdenen som et esoterisk begreb i en orfisk indvielseskult med nedstigen til dødsriget og genopstandelse – gør vi ikke?
Vi taler ikke om underverdenen som et sunkent Altlantis – og hvorfor ikke?

Altså, jeg troede, vi talte om, at Jorden er gennemhullet som en schweitzerost af huler, tunneler, konstruktioner (naturlige-kunstige). Der er til og med en hel udbygget teori om Den Hule Jord, hvor der ikke findes en kerne men et nyt univers med en indre, central sol. Der er også forlydender om, at jorden i nyere tid er undermineret af tunneler, der forbinder kontinenterne med højhastighedstog – hvor du og jeg ikke kan indløse metrobilletter for tiden. Og hvad med månen, er det et fast objekt?

Men er det ikke også det, som den gamle verdens mytologier og psykologiens arketyper på komplementær vis handler om? De skjulte strukturer, hvor vi ikke har adgang.

Antropologen Robert Sepehr har studeret mytologierne med denne fællesnævner-vinkel. Myter ER historie, for det var sådan, vore forfædre fortalte om deres erfaringer, oplevelser og den virkelighed, de beboede. Eftertiden har afstumpet det til skrøner, fantasier, overtro eller i bedste faldt allegoriske udtryk for deres animistiske univers befolket af groteske væsener og landskaber. Det var bare noget de legede, men de slog sig på låret af grin.

Fossilt brændstof

Som navnet antyder hævdes der, at olie er lavet af døde dyr, der befolkede jorden for x-antal millioner-milliarder år siden, og at deres kadavre lagde sig i gigantiske bunker og blev til … olie. Det virker umiddelbart kontraintuitivt, og vi har lov til som tænkende individer at reagere, når den intuitive lampe lyser rødt.

Det er samtidigt værd at bemærke, hvad påstanden bliver anvendt til. Fordi olie er en begrænset ressource, så skal prisen være så og så høj. The Philosophy of Scarcity. Det er olieindustrien, der siger det. Fordi olie er en begrænset ressource, så skal vi føle os skyldige, skamfulde og frygtsomme og betale en masse i skat. Det er ideologer og politikere, der siger det. Plus medierne, der siger alt, der kan siges for penge. Alle har en business case, de skal forfægte.

Engang i slutningen af forrige århundrede besluttede russiske videnskabsfolk og olieselskaber sig til at afprøve påstanden. Amerikanerne havde den praksis, at når et oliefelt, en oliekilde var tømt, så blev den afinstallaleret, for så måtte den jo være uafvendelig tom. Russerne drejede om for hanen men vedligeholde installationen. Da de efter et par årtier vendte tilbage og testede, så var oliefeltet fyldt op igen! Så hvad vil det sige?

Olie er åbenbart ikke fossilt. Det er en substans, der dannes nede i et lag af jordskorpen, og som siver opad. Så hvis man vil forstå, hvorfor mainstream fastholder begrebet fossilt, så skal man tænke mere i retning af strategisk argumentation.

Menneskeofring

Et af de mest bizarre og afskyelige fænomener i menneskehedens historie.
… antik praksis med en nylig erkendt forklaring – hvilket kun gør det mere afskyeligt.

Et bestemt afsnit i Biblen, nærmere bestemt Genesis aka 1. Mosebog kapitel 22, beskrives et dilemma. Gud beordrer Abraham at ofre sin søn Isak for at teste hans lydighed. I sidste øjeblik tilbagekalder ‘gud’ sin ordre, for Abraham har vist sig lydig, så nu behøver han ikke at udføre offeret.

Uden at gå nærmere ind i en tolkning af det skift, der beskrives her, så sker der … et skift. Engang i historisk tid indfandt der sig en modstand mod menneskeofring. Betød det så, at det ophørte? Bestemt ikke. Det fandtes overalt på kloden i lang tid. Et af de mest notoriske er atztekernes ofringer af op til 40.000 børn og kvinder på blot 1 dag. Skal vi tro på det, eller er det som overdrivelserne i Biblen, hvor Samson slog 10.000 filistre i ét hug? Eller skal det læses allegorisk? Et faktum er, at ofringer i stor skal fandt sted.

Også velkendt er den kanaanæsiske menneskeofring til dæmonen Baal.

Men hvad var selve formålet med dette fænomen. Historikere kan kun komme op med deres sædvanlige klichée om at formilde guderne. Den er efterhånden noget tyndslidt, for hvad vil det sige?

Så kommer 1000-dollar spørgsmålet: var det blot et antikt fænomen, og er vi ikke blevet så civiliserede og humane sidenhen, at det er langt og vel overstået? Her har vi så en dårlig nyhed. Det er levende som nogensinde. Det hedder handel med og forbrug af menneskelige substanser, speciel noget der har at gøre med blod, børn og adrenalin. Den særlige substans hedder Adrenacrome.

And you don’t wanna hear about it.

Det hemmelige rumprogram

Hvis man spørger til rumfart, får man aldrig et klart svar. Der er nogen, der siger, at NASA står for det princip. Besynderligt er det i hvert fald, at der var en heftig aktivitet med at flyve til månen i 60’erne og 70’er, hvorefter det nærmest gik helt i stå. På det seneste har det givet rum for teorier om, at der aldrig er noget, der har været på månen. En anden teori går på, at nogen var der længe forinden, og at Apollo-astronauterne så noget helt andet der, end de forventede, som man ikke kunne vise andre. Og så satte de Stanley Kubrick til at fake det hele, og hvem siger i øvrigt, at det ene udelukker det andet?

I middelalderen var de i færd med at kolonisere kontinenter på den anden side af havet. Imens spredte de nyheden om, at jorden var flad, så de ikke blev forstyrret derovre. I vor tid er de i færd med at kolonisere og militarisere rummet. Imens spreder de forskellige nyheder om, at man slet ikke kan forlade jordens atmosfære, eller at jorden er blevet flad igen, så de ikke bliver forstyrret derude. Er der nogen forskel?

Der forsvinder årligt trilliarder af dollars og andre monetos ud af landes budgetter. Hvor går de hen, og hvad går de til? Visse regeringer skylder deres indbyggere umådelige beløb, som de har taget fra dem uden at give dem del i det, som de har brugt dem til.

Mennesker med to hjerneceller, der kan sige bzzt! har uden tvivl undret sig over, hvordan det kan lade sig gøre at bygge rumraketter, der kan styre efter nytårsraket-princippet i et lufttomt rum. Altså en jetmotor, uanset hvor sindsygt et brændstof, der bruges, så bygger dens funktionalitet stadigvæk på princippet om udstødning og frastødning – man skubber sig frem, og hvis der ikke er noget derude, så er der ikke noget at skubbe på. Man kommer altså ingen steder. Så tror da pokker, at der teorier om, at det aldrig har fundet sted.

Kort sagt, der er noget om teknologi, som de ikke fortæller os om.
NASA – not a straight answer.

_______________________________________________________________________________________________

Read articles in English on MELLEMSTEETAGE.DK

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.