Essay,  Kailo,  Politica

Jeg har underskrevet min egen fyreseddel

Jeg har lige underskrevet min egen fyreseddel.
Tror jeg nok.

Disclaimer:
Det er ikke synd for mig.
Jeg er ikke et stakkels uskyldigt offer.
Jeg opfatter ikke følgende som heroisk men naturligt nødvendigt.
Jeg kalder det samvittigheds-egoisme. Jeg ønsker at være i stand til at se mig selv i spejlet resten af mine dage – uanset hvor mange, der er tilbage.

Årsag:
Min arbejdsplads – og da jeg alligevel bliver fyret for det, så er der ingen fingre imellem – er Region Hovedstaden. Ledelseslagene har valgt til punkt og prikke – OG med stor entusiasme! – at følge den danske regerings nedluknings-agenda. Det er de i øvrigt ‘nødt til’ som en politisk organisation under Staten, for ellers ville Staten straffe dem økonomisk.

Jeg har meldt ud, at det gør jeg ikke (dvs. følger agendaen med cpas og cpis), og at det sker af samvittighedsgrunde. Ingen Stat har ret til at begå overgreb på borgerne, tilsidesætte borgernes ret til informeret samtykke, tilsidesætte lægeløftet, bryde grundloven, bryde underskrevet international lov såsom Nürnberg-koderne = indgået aftale om aldrig at tillade rotteforsøg på mennesker, trænge ind i folks kroppe med illegale og uafprøvede substanser. Staten har ingen ret til at opretholde en militær undtagelsestilstand med forsamlings- eller ytringsforbud og tilsidesættelse af retten til fri bevægelighed. Staten har heller ingen ret til konfiskere folks dagpenge og pensioner, som de også lægger op til. Pas i øvrigt på, fagforeninger. Hvis I ikke farer op som raketter og forsvarer jeres medlemmer, så vil I miste folks tillid og underskriver jeres egen dødsdom i trit med, at I har medunderskrevet jeres medlemmers ditto.

Dette er kun en brøkdel af det, som den danske stat er i færd med eller allerede har indført. Det er en fej krigserklæring mod borgerne uden en erklæring. Det er den største politiske svinestreg i danmarkshistorien.

Jeg har desuden gjort udiplomatisk opmærksom på, at INGEN er udenfor strafansvar, når man medvidende medvirker til en forbrydelse mod borgerne og menneskeheden og i dette tilfælde på vegne af det medicinal-industrielle-finansielle kompleks. Skulle de finde på at sige, at en sådan udtalelse truer dem, så er mit svar: Det svarer til, at jeg gør en person opmærksom på, at det er en dårlig ide at køre med promiller med 160 km i timen ud af landevejen, og vedkommende udbryder: Du skal ikke true mig!

Så jeg har både plan B-C og D i spil for at overleve.
Det bliver en spændende tid, ja det gør 🙂

Og for resten …

Vi skal vaccinere alle, der tilhører udsatte grupper

Vi skal vaccinere ældre over 70 år.
Nej forresten, vi skal vaccinere alle over 60 år.
Nej forresten, vi skal vaccinere alle voksne over 18 år.
Nej forresten, vi skal åbne op for vaccination for 16-18 årige.
Nej forresten, vi skal vaccinere alle over 12.
Nej forresten, vi åbner op for vaccination af børn i gruppen på 5-11 år.

Mindst 60% skal vaccineres for at opnå flokimmunitet,
Nej forresten, 70% er påkrævet.
Nej forresten, 80% er påkrævet og nu: 85 % er påkrævet.

En dosis giver 95% beskyttelse.
Nej forresten, en dosis giver 90%. 85%. 80%. 50 %

To doser giver 98% beskyttelse.
Nej forresten, to doser giver 96%, 90%, 80%, 60%

Vi mangler 2 doser.
Nej forresten, vi har brug for 3 doser, der beskytter folk.
Nej forresten, 3 doser beskytter kun i 12 måneder. Nej, kun i 6 måneder – i 5 måneder – i 4 måneder.

Vi er nødt til at lukke ned, indtil vi får nok mennesker vaccineret.
Nej forresten, vi er nødt til at lukke ned, indtil nok mennesker får 2 doser.
Nej forresten, vi er nødt til at lukke ned, indtil nok mennesker får 3 doser.
Nej forresten, vi skal lukke ned, indtil alle har fået RIGTIG mange doser.

Vi kommer ikke til at indføre Coronapas.
Nej forresten, vi indfører Coronapas, men vi kommer ikke til at tvinge nogen til vaccine.
Nej forresten, statslige arbejdspladser indfører krav om vaccine og Coronapas, ellers kan fyringer komme på tale.
Og forresten: ikke blot fyringer kan komme på tale men fratagelse af ret til dagpenge, pension og deportation med busser til lejre med hegn om kan komme på tale + en hel masse, der kan komme på tale ifølge sjove lovgivninger, som vi lige har fundet på.

Oplysning fra borgerne til Staten

Ifølge stemning fra folkedybet bekendtgøres hermed, at Staten ikke længere vil være i stand til påberegne sig folkelig tillid i sager vedrørende folkesundhed. Dette skyldes et grundlæggende brud på kontrakten mellem Staten og borgerne på Statens foranledning.

Staten og den folkevalgte regering har valgt at følge påtvungne dekreter fra ikke-statslige interessentgrupper, hvis agenda ikke er i overensstemmelse med det danske folks ve og vel. Staten og regeringen har dermed gjort sig skyldig i landsforræderi, hvilket ifølge dansk lovgivning medfører straf indenfor den højeste strafferamme.

Borgerne skal hermed også meddele Staten og dens repræsentanter, at INGEN er udenfor straffeansvar, når de fuldt vidende har medvirket til forræderiet. Medvirken til en forbrydelse imod bedre vidende er ifølge både national og international lov strafbar, og ingen kan efterfølgende sige, at de ikke vidste, hvad gjorde eller blot gjorde, hvad de fik besked på.

Underskrevet det ikke-længere tavse og snart ikke-længere mindretal.

Kommentarer

 • omar ingerslev

  DE HAR LIGE FYRET SIG SELV – hele den/det såkaldte elite og etablissement !!!

  Jeg er selv forberedt på at en tilsvarende situation opstår,
  selvom det her ( endnu ? ) ikke er så langt ude

  – til lykke til os
  – til løkke og lænke for “herrefolk og slaver”

  alt hvad jeg i dine øje måtte repræsentere af nytte & ressourcer
  – herunder potentielt alle tænkelige former for samarbejde –
  står hermed åben …

  Intet er vigtigere – ingen kvalificerer sig mere i mine øjne end hvad du gør

  Burn after reading
  -O-

  • marcohanuman

   Ja, det kan jo hurtigt blive aktuelt at ansøge om ophold i dit huskompleks for hjemløse.
   Hvis regeringen får lov til at køre det igennem, som de har lagt op til, så vil de fjerne folks ret til dagpenge, deres pensioner, deres ret til at komme i en fødevarebutik.
   De vil gå ‘fuld Østrig’. Hvad de måske glemmer er, at østrigerne – deriblandt østrigsk politi og militær – har stillet sig på befolkningens side.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.