Economica,  Historica,  Politica

Et kort over Magtens Verden

Dette skal tages helt bogstaveligt.
Der findes et kort over Magtens Struktur på denne planet.

Det er et kort, der overflødiggør alle gisninger og teorier om, hvordan magten er organiseret i sit fulde omfang, fordi Magten i egen person nu selv har valgt at frigive kortet over sin egen magt. Det har den, fordi den gamle magt er blevet erstattet af en ny magt med nye intentioner.

Vi kan formulere det på en anden måde.

Den gamle Magt havde en helt bestemt intention om at forlænge sin urgamle kontrakt ind i en ny megaperiode, men dette fandt ikke sted. Vores kendskab til kortet skyldes netop, at dette ikke fandt sted. Havde det fundet sted – og det ville allerede have fundet sted og være afgjort på nuværende tidspunkt – så ville kortet have været utilgængeligt for offentligheden = du og jeg i endnu 16.500 år.

Dette enorme tidsrum har hidtil været Magtens råderum.
Lad os se på kortet og tage den derfra.

Det er et jpg-billede på 4.97 mb i opløsningen: 3903×7279 for detaljernes skyld. Download det (højreklik > Gem som) for at forstørre det:

Dokumentet, som du ser det her, er et foreløbigt Photoshop-hack af et par videoer, der hastigt panorerer henover dokumentet + et par fotos. Jeg har opfordret dokumentets indehaver til at frigive det i en komplet og især tydelig version, da jeg er overbevist om, at det ikke er indehaverens intention at holde noget skjult, for ellers havde vi ikke anet eksistensen af denne version, der lige nu er ukomplet formidlet.

På kortet ses i den øverste halvdel Magtens centrum i form af et Sun Tzu-hjul med en tredelt bulls-eye-cirkel omgivet af tre koncentriske cirkler med stigende grad af underdeling.

Flashback – spænd sikkerhedsbæltet

Hele den øverste del af dokumentet beskriver slangens hoved og overkrop, og den er IKKE menneskelig. Så er det sagt. For 10.000’er af år siden ankom der en gruppe tilrejsende fra solsystemerne i Orions bælte kaldet Draco. Der befandt sig på den tid fem oprindelige stammer på Jorden centreret i det nuværende Stillehav. Den ene af disse stammer ønskede mere magt til at bekrige de andre stammer, end den besad. Den indgik for 16.500 år siden en pagt med de drakoniske væsener om at få adgang til avancerede våben mod til gengæld at tillade indførsel af global militær undtagelsestilstand. De solgte i realiten planeten og dens beboere som slaver til væsener, der var menneskene intellektuelt og spirituelt (i ordets helt neutrale betydning non-fysiske = i besiddelse af spirituelle evner) overlegne men menneskene emotionelt og kreativt underlegne. Og etisk underlegne i princippet, men det var her, den ene oprindelige stamme solgte ud og kompromitterede sig selv og alle mennesker på Jorden for egen vindings skyld. De vandt deres krig men tabte efterfølgende deres egen og alle andres frihed.

Jeg ved det. Jeg har tænkt som du med forhåbentlig sund skepsis. At dette imidlertid ikke er fantasy og science fiction ved vi fra de ældste skrifter fundet alle steder på Jorden, der beskriver disse hændelser. Vi kender de drakoniske navne fra de sumerisk-babyloniske skrifter: Faderen Anu, sønnerne Enki og Enlil og næste led Marduk. Det er denne tredeling af magten mellem faderen og de to sønner, vi ser afbilledet i dokumentets inderste cirkel.

Læs måske:
Efterkommerne
Tartaria – det forsvundne rige
Nebukadnezars drøm
men læs især:
Man pisser ikke ustraffet på guderne

I næste cirkel findes en inderkreds ved navn ‘forældrene’ (parents). Der var 36 af disse. I cirklen udenom fandtes 48 covents eller conventer. Ordet betyder en sammenslutning eller en sammenkomst. Vi kender til både klosterkonventer (den indre gård, hvor man samledes) og heksekonventer. Ordet er altså prækristent. I den yderste cirkel af det inderste magtrum findes convent-medlemmerne, hvis antal er lidt diffust, men 96 er et godt bud, for hver leder af en convent havde to medlemmer, altså en replikant af den øverste tredeling.

Hvad var formålet med hele hierarkiet = Magtens styresystem? Det var at beskrive, beslaglægge og besidde ALT jordisk gods, AL ejendom og ALLE ressourcer på Jorden. Inklusive de levende væsener.

Nøgleholderen

Vi har nu fået lov til at se det dokument, der kortlægger Magten på Planeten Jorden. Det er ikke længere skjult. Det eneste, der er skjult i betydningen beskyttet, er indehaveren af dokumentets ansigt og ubearbejdede stemme. Det skyldes adskillige mordforsøg på hende. For indehaveren er en kvinde. Bla. har Hillary Clinton afgivet en bestilling på en arkansiding* på denne kvinde, men det er ikke lykkedes, og lejemorderne er alle returneret i bodybags. Sikkerheden er maksimal, og sikkerhedsvagterne er efter sigende udover det sædvanlige – hvad det så end betyder.

* Arkansiding: endnu et politisk mord i en serie, der startede på bestilling af Bill og Hillary Clinton som guvernør-par i Arkansas. Vi har meget sikker formodning om mindst 30 af disse mord. Grunden til, at mafia-parret aldrig er anklaget og dømt for disse mord, skyldes statsapparatets og retsvæsenets systematiske korruption siden mordet på John F. Kennedy.

Hvad der ikke er skjult er nøgleholderens (husk The Keymaker i The Matrix) menneskenavn: Kimberley Ann Goguen. Hun kalder sig selv for Kim, og nogle har kaldt hende for Kim Possible, for hendes mission er at åbne for muligheder for menneskeheden. Hun har selv fortalt sin historie.

Kim har hele sit liv været identificeret som den, der skulle overtage rollen som nøgleholderen, den hvis dna og frekvensfelt indeholdt den største koncentration af den oprindelige menneske-genetik. Hun er identificeret som 99.8% oprindelig Eva. Hun blev fundet via Project Looking Glass, en gruppe på 12 klarsynede kvinder svarende til det, vi kender fra Thuleselskabet. Først i en alder af 40 år blev hun kontaktet fra højere sted under en rejse i Rusland, hvor hun via sit arbejde for Verdensbanken rejste rundt i Verden og opkøbte guld.

Den næste årrække tilbringer hun under træning i sin nye position. Hun sidder til bords med toppen af styresystemet, som hun siger, hver lørdag tre år i træk. Her går det op for hende, hvilke modbydelige og kynisk-udspekulerede typer, der er hendes foresatte. De sidder konstant og gør tykt grin med, hvor dumme menneskene er, og hvor nemme de er at narre. Typerne er, hvad de er: umenneskelige. For dem er mennesker blot malkekvæg. Det er her, hun fatter beslutningen om ikke at udføre den opgave, de har tiltænkt hende. Overhovedet i Kabbalen er Marduk, der førsøger at gøre hende til sin dronning og gifte sig med hende, hvilket hun undviger. Herfra udvikler det sig til intervention frem til det ovennævnte bodybag moment og herfra yderligere til, hvor vi befinder os i dag – på randen af et grundlæggende skift i det underliggende styresystem og skabelsen af et helt nyt og menneskeligt styresystem for en helt ny tid for menneskeheden. Store ord? Tja, et stort projekt for et stort sted i en stor tid kræver store ord, selvom vi ikke er meget for det.

Megahierarkiet læst i Dokumentet

Alt udgik fra den centrale cirkelstruktur som beskrevet ovenfor. Interessant at vi bruger ordet inderkreds om netop den slags. Herunder befinder sig en 12-delt struktur af triader, der kaldes The Economic Strategy Recovery Plan. Det er planen og strategien om at inddrive alle ressourcer på Planeten Jorden. Planen involverer alle virksomhedsstrukturer, (til venstre og højre for inderkredsen) industrier, karteller og organisationer, der er tentakler for det, vi i dag set nedenfra kalder for globalismen, som imidlertid er en plan og en ambition, der er undfanget på et højere niveau end de globalistiske strukturer, vi først finder langt længere nede i systemet. Når vi tænker på fx Davos-slænget, som vi opfatter som toppen og eliten, så er vi nærmest i gulvplan i forhold til det niveau, hvor planen er undfanget.

Det store grå felt i midten er ikke beskrevet nærmere, men det er her, hvor toppen af pyramiden – den svævende topsten – adskiller sig fra bunden, hvor vi finder de menneskelige organisationer. Det er the men in black, alle de mellemled, hvorigennem menneskene dealer med toppen, hvilket ikke foregår direkte. Eller foregik bør vi sige, men vi beskriver her den gamle og døende struktur.

Herunder findes hele det globale bankvæsen, som vi mere eller mindre kender det. Vi synes vi kender det, hvis vi har gravet i snavset, men kender vi det i dets fulde omfang? Noget af det rager voldsomt ind i men-in-black-området, the shadow banking system, CIA’s pengevaskersystem, mafiaens banksystem, m.m. Bankvæsenet har også sit hierarki fra BISBank of International Settlements = centralbankernes bank videre til centralbankerne og dem, der agerer som semi-centralbanker (Deutsche Bank, Vatikanbanken, …), et mylder af hedgefonde, de helt store finanssyndikater og ned til alle de normale banker. Bankvæsenet er kørt som et logesystem. Kun inderkredsen i fx Danske Bank har en viden om det system, der rager op over dem, men deres viden er også afgrænset.

Sammen med bankvæsenet finder vi de tre hundrede og én familier. Vi har måske hørt om The Comittee of 300. Det er svært at afgøre, om det er dem, der ejer bankerne, eller om det er bankerne, der ejer dem. Hvis vi spurgte dem og deres overhoveder, ville de selvfølgelig sige det første. De holder af at se sig selv som de udvalgte (eliten) og toppen af kransekagen, men deres overhoveder har altid vidst, at også de var underlagt en højere magt, hvis hånd de spiste af. Det er her, vi finder de gamle blodlinjer, hvis familietræer og heraldik kan spores årtusinder tilbage. Vi kender de europæiske royale familier, men også i Asien og Mellemøsten findes disse familier. De kaldes samlet set for The Dragon Families. The Blue Dragons = den britiske kongefamilie, The Black Dragons = The Chinese Elders – etc. Det er for nyligt klarlagt, at både Rothschild og IMF sidder som medlemmer af deres centrale råd, Council of Dragons kunne vi kalde dem.

Vi kan se ud fra Dokumentet et mylder af institutioner, som disse familier har dannet i tidernes løb som organer/redskaber for dem. De Forenede Nationer er en af de største af disse redskaber. Hvis nogen skulle gå og tro, at FN er en frivillig organisation af uafhængige nationer med et fælles humanitært formål, kan de godt gå hen og tro om igen. CIA er en anden sådan organisation, hvis forgreninger er enorme, og som placerer sig lige op ad British Intelligence.

De gamle kendinge findes wired-up i systemet: Royal Institute for International Affairs, Tavistock Institute of Human Relations, Club of Rome (dem med klimasvindlen …), NATO, World Trade Organisation – efterhæng på British og Dutch East Asian Companies m.m. De er ikke sammenslutninger af handelsfolk, der organiserer sig, de er redskaber for familierne. Med ‘familie’ menes der det samme som i Godfather I-III. Eksempler på, hvordan disse institutioner, tænketanke og megaloger er drevet af familierne er Council of Foreign Releations og Trilateral Commission, der blev dannet af David Rockefeller og hans familieforetagende. Bilderberg-gruppen blev dannet britisk-belgisk kongelige familiemedlemmer (Prins Bernhard, …).

I en anden gren af magttræet finder vi Rhodes-Milner-Group og The Round Table sammen med det internationale frimureri. Dokumentet kunne have nævnt The Pilgrim Society (atlantisterne, de anglo-amerikanske imperialister), men det glider ind i forlængelse af Other Secret Societies.

Helt nede i bunden af systemet / hierarkiet finder vi regeringerne (og deres G8-20-fora), medierne, underholdningsindustrien, BigTech-mafiaen, Google, Hollywood og mainstream-media, der bare er teknokratiske gulv- og lokumsrensere i det samlede magtsystem.

Høns uden hoved

Det, der skete, efter at hovedet blev hugget af slangen, var, at halsen ikke havde noget hoved, hvilket betød, at de, der førhen var vant til at modtage ordrer om ét og alt og det hele og derfor aldrig før haVE tænkt en selvstændig tanke til ende, nu var grundforvirrede. De har kun ageret som hals, og nu blev de hver for sig nødt til at agere som hoved. Hvis vi tænker ned i historien, er der væsentlige eksempler på, at en mindre hær – fx Alexander den Store i sit felttog mod den persiske hær – har kunnet besejre en større hær, hvis dens overhoved blev taget ud. En kommandovej, der er bygget ovenfra og ned, har meget svært ved at genetablere sig selv, når den øverste hærledelse forsvinder. Man kunne faktisk godt forestille sig en struktur, hvor de enkelte generaler havde selvstændige beføjelser, hvilket var tilfældet med den tyske hær i WW2, men det er sjældent sådan.

Et endnu større nedslag mod The Dragon Families er, at den øverste magt ikke blot forsvinder men bliver erstattet af en person, der hiver tæppet væk under dem og fratager dem deres adgang til de under-trusts, som de før havde koderne til. De står med andre ord uden penge. Det eneste, de er i stand til, er at fake – som de i øvrigt hele tiden har gjort. Men da deres fake-numre med derivater, ponzi schemes og funny-money og fiat-luftpenge samtidigt kommer for en dag, da de i stigende grad bliver udstillet, og da deres tendenser til perversiteter med pædofili, iscenesatte krige med indbyggede udplyndringer og menneskelig organhøst bliver afsløret, så mister de deres troværdighed langt hurtigere, end de kan nå at fabrikere nye svindelnumre. De er ved at blive indhentet af deres egen nemesis og karma. Deres fakeness er nu uden sikkerhedsnet.

Kina som NWO

Det var en aftale mellem dragefamilierne og deres overhoved, at det 21. århundrede skulle være den kinesiske æra. Det var derfor Vesten outsourcede til Kina. USA ødelagde sin egen industri og forærede den til kineserne, der fik lov til at rave til sig af patenter og intellektuel ejendom, uden at man gjorde noget. Det samme skete i Europa. Hele det kinesiske industriboom bygger på tyvegods. Det var meningen, at The New World Order skulle køres fra Kina. Herfra skulle hele Verden kontrolleres med det ny super-hitech-teknokrati = den ultimative sejr for verdenskommunismen 2.0. Det nye sociale kontrolsystem, som vi ser i Kina, har allerede sneget sig ind i Vesten via Google-syndikatet og overvågnings-kapitalismen. CCP – det kinesiske kommunistparti – har en teknologisk arm i form af Huawei, der er identisk med Folkets Befrielseshær. Huaweis frontteknologi 5G er det nye drakoniske system til styring af ALT, og mennesket helt ned til celle- og dna-niveau. Med 5G pusher de transhumanismen og New World Order frem mod fuld implementering.

Det er DERFOR vi oplever den massive anti-Trump’isme, for præsidenten (læs: Præsidenten) har sat sig direkte op imod det kinesiske imperiale projekt. Jeg har selv som kommentator været positiv overfor One Belt, One Road og ment, at kineserne ville noget andet end deres maoistiske forgængere. Det har vist sig at være ønsketænkning, og ledere som Deng Xiao Ping var kun undtagelser fra reglen, da kommunistpartiet hele tiden har siddet tungt på magten styret af The Dragon Families. Den nye kinesiske økonomi har indtil for nyligt været anset for stærk og urørlig, men problemet med den er, at den er et kæmpemæssigt ponzi scheme. Kineserne mærker i allerhøjeste grad det skift, der er i gang bag kulisserne. Deres One Belt, One Road viser sig at skjule oversættelsen: Ét samlebånd, ét verdensherredømme, én vej til Helvede.

Here we go again!

Hvordan kan vi se, at det var den globalistiske plan at køre Kina i stilling som det nye magtcentrum. Blandt andet så vi ved det seneste møde hos globalist-eliten i Davos, at den kinesiske præsident Xi Jinpeng meldte sin ankomst i sidste øjeblik og modtog en samstemmende hyldest. Det samme Davos-slæng har kørt sig i stilling mod Trump-regeringen, for det var meningen ifølge familiernes masterplan, at den amerikanske økonomi og dermed hele det amerikanske samfunds skulle crashe. Dollaren skulle myrdes. The Federal Reserve skulle være et af deres redskaber. Så skulle bankmafiaen træde ind midt i kaos og borgerkrig og folkemord og heltemodigt skære igennem og indføre den fuldt synlige globale militære undtagelsestilstand (siden folk nu råbte på den midt i kaos’et), indføre en ny global valuta (det store RV, re-valueringen), der var 100% krypto og digital, omsider indføre en verdensregering i form af et boostet FN, erstatte de eksisterende religioner med en ny globalistisk, politisk-spirituel korrekt designer-religion, hooke folk op med 5G, vacciner, geo-ingeneering … vi kender resten, vi har set det komme, og VI ER VED AT BRÆKKE OS OVER DET!

Glem i øvrigt ALDRIG, at det var den gamle Magt, der kørte både Sovjetrusland og Maoist-Kina i stilling. Sovjetprojektet crashede, maoistprojektet overlevede. Formand Mao var Skull & Bones-medlem og uddannet på Yale. Husk hvordan David Rockefeller hyldede det maoistiske projekt – læs hans artikel i NY Times: From A China Traveller, hvor han siger direkte:

The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.

Det kan ikke siges tydeligere, når en af de fremmeste globalister i det 20. århundrede hylder det store folkemord på 100.000 stendøde kinesere, et helvede på jord for en milliard flittige og hårdarbejdende mennesker, social kontrol like you’ve never seen before! Det lovpriste sociale eksperiment betød både dengang og i dag undertrykkelse af tibetanerne, undertrykkelse af uigurerne (Xinjiang-provinsen), undertrykkelse af politiske afvigere, Tienanmen-massakren, lige nu fullblown undertrykkelse af Hong Kongs myreflittige handelsbefolkning, evige trusler mod Taiwan (det Kina der undslap maoisternes folkemord), megaindustri for handel med menneskelige organer (ALLE politiske fanger ender før eller siden i organslagteriet), organiseret industrispionage og patenttyveri, bestikkelse af Clinton-mafiaen (Rockefeller-protegéer), it goes on-and-on.

Eksemplet Hong Kong er det bedste eksempel på, hvor stupidt-afstumpet det maoistiske / globalistiske projekt er.
Læs: Kapitalisme

Vi ser her bort fra, at Hong Kong også har været centrum for Triaderne, konkurrerende gangster-klaner, der huggede fingre af deres medlemmer som troskabs-ritual og hoveder af folk som terror-kontrol. Denne summende by-enklave på kun 5 millioner handelsmennesker har været et handelseksplosivt centrum uden sidestykke i Verden. Der kan siges meget, og jeg har sagt og skrevet meget om britisk imperialisme og dens fortrædeligheder, men Hong Kong er uden tvivl et af Imperiets mest prisværdige projekter.

Hvis man forestillede sig et Hovedland-Kina, hvor befolkningen fik de samme friheder, incitamenter og muligheder for at udfolde det ældgamle kinesiske handelstalent – WOW! hvad kunne det ikke blive til! Men det hjernevaskede kommunistparti (de har selv gjort det) klamrer sig til sin egen magt og drakoniske model for et umenneskeligt slavesamfund, som maoisterne undfangede. De var fuldt ud overbeviste om, at deres kontrakt som slavehandlere blev forlænget i 100 år endnu og måske ind i Tusindårsriget.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.