Essay

Essays i krisetider

Hvad hjælper det at tænke dybt, hvis dybden består i et hul i jorden med muddervand i bunden?
Er søens spejlblanke overflade ikke at foretrække?

–o–

Propaganda-monopolisering er, når propagandister beskylder deres modstandere for at føre propaganda.
Det kaldes for tiden for journalistik.

–o–

Der er en pandemi.
Den spreder sig via berøring med informationsmedier.

Den sekundære smittekilde er alle, der har været i berøring med disse medier uden tilstrækkeligt mentalt immunforsvar.

Den primære smittekilde eller årsag til pandemien er, at nogen et sted oppe i styresystemet udviklede noget, der lignede, som de fik til at gå viralt ved at simulere og stimulere panik.

Smittebæreren er det menneskelige nervesystem og basalt dets indbyggede angst for døden. En særlig boost for udviklingen af det virale fænomen er menneskets autoritetstro og det pres, der kommer fra flokken. Det mentalt immunsvage menneske er som et hjælpeløst barn hele sit liv og føler, at det er afhængig af en erstatning for far og mor. Det kaldes Staten. Eller myndighederne – hvilket definerer mennesket som en umyndighed. Det værste, mennesket ved eller tror, det ved, er at blive udstødt af flokken. Så det er villig til at gå langt for at berolige flokken ved i rette tid at sende signaler om social underkastelse.

Modforholdsregler:
Selvvalgt karantæne for toksiske nyhedsmedier.
Social distancering fra dårlige nyheder morgen-middag-aften.
Ekspertudtalelser serveret med mindst syv gran salt.

–o–

Tesla sagde om Einsteins relativitetsteori:
Teorien pakker alle fejltagelser og fejlslutninger sammen i en storslået matematisk lortebunke, der fascinerer, forbløffer og gør folk blinde for de underliggende fejl. Teorien er som en tigger klædt i purpur, som uvidende mennesker hylder som en konge.

Han sagde endvidere:
Relativitetsteorien er en hel masse fejl og bedrageriske ideer, der er i modstrid med den lære, som store videnskabsfolk fra fortiden fremlagde – og endog i modstrid mod sund fornuft.

Han nævnte disse videnskabsfolk ved navn og siger: Videnskabsfolk fra Franklin til Morse var tænkere med klarhed og producerede ikke fejlsluttende teorier.

Endvidere: Da aktion og reaktion er sameksisterende, følger det, at den antagede krumning af rummet er fuldstændig umulig.

Udtalelserne findes i breve fra Tesla til sin ven George Sylvester Viereck.

–o–

Hvis en hæderlig journalist i dag foretager et interview med en person, hvis udtalelser mishager tidens politiske korrekhed, og hvis referat af interviewet er loyalt og præcist i forhold til den interviewedes synspunkter og ikke forurener disse med egne meninger og opdragsgiveres agenda, vil journalisten blive kaldt for en propagandist.

Det regnes ikke at tidens maghavere for ‘ hensigtsmæssigt’ at overlade bedømmelsen af menneskers ideer til folk selv. Meningsdannelse kan man ikke overlade til folk, så derfor er det ‘hensigtsmæssigt’ at intervenere.

Intervention – invasion

–o–

George Sylvester Vierek interviewede i 1923 ingen ringere end Adolf Hitler. Han havde forinden interviewet Mussolini. Like-it-or-not, Hitler havde allerede på det tidspunkt, 10 år før nationalsocialisterne overtog magten, en færdig politisk filosofi.

Vi kan mene alt muligt om, hvorvidt denne filosofi var levedygtig eller berettiget, og vi kan vælge at acceptere de allieredes = krigens sejrherrers fortolkning af, hvad der siden hændte. Men hvis vi interesserer os oprigtigt for, hvad det var for tanker, der lå i den grundlæggende konflikt, der skabte 1. og 2. Verdenskrig, så er det både interessant og nødvendigt at kende disse tanker og ideer – noget man i dag kan blive kaldt nazist for at gøre, da det regnes for ‘uhensigtsmæssigt’, at folk efterspørger kendskab til deres historie. Dette er også sagt vel vidende at både Hitler og Vierek – af samme grund – blev kaldt for propagandister. Og selvfølgelig var Hitler propagandist, men underligt nok blev folk, der kaldte dem for propagandister, ikke selv kaldt for propagandister. Man kunne tale om propaganda-monopolisering.

I interviewet bliver Hitler spurgt om, hvorfor de kalder sig for nationalsocialister, siden deres program står i stærk modsætning til marxisternes.
Han giver det interessante svar, at:

Socialisme er videnskaben om at håndtere det fælles gode. Kommunisme er ikke socialisme. Marxisme er ikke socialisme. Marxisterne har stjålet begrebet og forvirret dets mening.

… Socialisme er en ældgammel arisk-germansk institution. Vore tyske forfædre anså visse landområder for fælles. De kultiverede ideen om den fælles velfærd. Marxismen har ingen ret til at forklæde sig som socialisme. Socialisme anfægter i modsætning til marxisme ikke privat ejendomsret og fornægter ikke personlighed men er tro overfor fædrelandet.

Lad os lige vende den en gang, lad os gøre et tankeeksperiment. Hvis man foretog en blind-test, hvor man slørede udsagnets ophav, tog ordet arisk-germansk og tysk ud og fremlagde det som et statement om socialisme og marxisters misbrug af begrebet overfor en testperson med sund fornuft, der ikke led af kulturmarxistisk selvkritik-allergi eller globalist-forgiftning – så ville Hitlers udsagn – surprise-surprise – bonne ud som spot-on!

Der er andre udtalelser i interviewet, som vi i bakspejlet kan være skeptiske overfor – Hitlers ideer om ekspansion af Tyskland mod øst (Lebensraum), men hans analyse af socialisme er klare og præcise. Socialisme fandtes beviseligt som non-destruktiv ideologi længe før Karl Marx & Co. Marxisme er fuldstændig rigtigt et idekup, en forklædning og en designerideologi med en agenda, der er den stik modsatte af dens salgs-slogans. Marxisterne-bolsjevikkerne ønskede på ingen måde at fordele samfundets velstand som et fælles gode, de ønskede at rage til sig og stjæle dette fælles gode og give det videre til deres opdragsgivere, sponsoratet i Wall Street, datidens (og nutidens) globalister. Bolsjevismen var verdenshistoriens største plyndringstogt efter Djengis Khan.

Hitler udtaler endvidere til Vierek: Vi er ikke internationalister. Vores socialisme er national. Hvis vi skulle oversætte det til nutidig amerikansk, så ville det hedde: Vi er ikke globalister. USA indfører aldrig ‘socialisme’ (og her menes helt præcist marxistisk kuppet socialisme), og vi ønsker Amerika Først.

–o–

Hvis vi kan være fordomsfulde, kan vi også være bagdomsfulde.
Vi kan have en gevaldig bagskid af bagdom.
Sagt på en anden måde: Hvis vi tillader vores historie at blive udslettet eller efterrationaliseret baseret på en agenda, så kan vi hverken se fortid eller fremtid, og nutid fremstår som et felt af kaotisk meningsløshed.

–o–

Der eksisterer en velorganiseret og omfattende satanisk kult i USA, hvis hoved-business er menneskehandel og alt, der kan udvindes af mennesker. Vi taler om organer, substanser, menneske-materiale, blod i forskellige tilstande, børn og kvinder, immigranter, aborteret væv, etc. Deres netværk inkluderer samarbejdspartnere fra sydamerikanske drugkarteller (Medellin-syndikatet er nu gået over fra drug- til menneskehandel) til det kinesiske kommunistparti og deres mafiavirksomhed (der høstes organer fra dødsdømte politiske dissidenter). Netværket er globalt. Pædofili er dets operationsfelt, et tveægget sværd med både blackmail og misbrug af børn som ingredienser. Hovedcentret for dette netværk er New York. Fodnote: 21.000 børn forsvinder hvert år i New York. 800.000 børn forsvinder hvert år i USA. XX.000.000? børn forsvinder hvert år i hele verden.

Vi er på vestsiden af Manhattan omkring 42nd Street og 12th Avenue i nærheden af Lincoln-tunnelen til New Jersey. Det var her, Jeffrey Epstein boede. Vi har den kinesiske embassade længere inde af 42nd Street omkring 5th Avenue og Grand Central Station.

Lidt længere oppe langs havnen har vi Pier 90 og Terminal 5, hvor vi har en Rothschild-Bronfman-forbindelse via NFP Corp og Sontag Advisory og dermed en NXIVM-forbindelse*. Ikke langt derfra ved 50th Street og Broadway har vi hovedsædet for The Clinton Foundation.

*NXIVM-kultens medlemmer kaldte sig selv for ‘familie’, fællesterminologi i kult og mafia.

En Q-post taler om ‘broen bogstaveligt talt 5:5’. Broen er 5th Avenue med den kinesiske embassade og Pier 5 med NXIVM-Bronfman-Rothschild med The Clintons i midten. Området kaldes for Hell’s Kitchen (interessant navn), og området er massivt undermineret af tunneler.

Den usynlige fjende. Spirit cooking in The Kitchen.

Et sidekick er kommunisten, den forhenværende, stærkt korrupte FBI-direktør + professionel løgner, James Comey, der nu sidder i sin Covid-19-karantæne og skriver kryptiske digte om fugle, der synger og korn, der er klar til at blive høstet og medlemmer af ‘husstanden’, der går søndagstur i tunneler.
Meddelelse: Få jeres menneske-materiale ud af tunnelerne NU!

Regeringen har sendt nogle meget store hospitalsskibe til visse områder i USA. Det ene befinder sig i havnen i Los Angeles. Her fandt der for et par dage siden en underlig hændelse sted, hvor en formodet sindsforstyrret person kaprede et lokomotiv og forsøgte at køre det udover kajen i retning af skibet. Det andet hospitalsskib befinder sig i New York ud for … Pier 90. 1/4 af skibet er beregnet på medicinsk katastrofehjælp (triage), men resten er til militære formål.

Lige nord for området ligger Central Park. Subway-linjen, der svinger rundt om parken, hedder Q-linjen – interessant. Det er kendt omend ikke almindelig kendt, at der findes tunneler under Central Park. Lige nu under Covid-19-karantæne-lockdown af New York er Central Park lukket for adgang. Der er dog fremkommet billeder af telte og udgravninger taget med telelinser fra høje bygninger i udkanten af parken.
Så hvad foregår der her? En deep-state-operation eller en counter-deep-state-operation? Eller begge dele på én gang?

Det er ikke kun New York, der har et undergrundssystem. Alle større byer har et sådan. Paris, Rom og London er undermineret af katakomber. Helsinki har nærmest en klon af sig selv under jorden. Odessa i Ukraine har tunneler, der strækker sig 100’er af kilometer. Øen Malta er undermineret af tunneler, der nu er lukket for offentligheden, da folk forsvandt. Los Angeles har et tunnelsystem. Der er tunnelsystemer i de amerikanske nationalparker – hvor der forsvinder … børn.

Hvor ellers findes der undergrundssystemer? Militære undergrundsfaciliteter, selvfølgelig. Area 51 er nærmest et ikonisk begreb. Men også hospitaler, jeg ved det, for jeg har adgang til sådanne. Men der findes ikke blot en etage, der findes to-tre, mindst, hvor jeg ikke har adgang. Vi taler om omfattende arealer. Kirker har krypter. I USA er der vedholdende beretninger om, at både hospitaler og kirker bliver brugt til trafikkering af menneske-materiale. Folk ankommer til hospitaler og kommer ikke ud igen. Der bliver født børn, der bliver fjernet.

Og så er der hele abortindustrien (Planned Parenthood), der er så klam, at man næsten ikke orker at beskæftige sig med den. Borgmesteren i New York, Andrew Cuomo, har tilladt aborter helt op til 9. måned! Og den mand prøver demokraterne lige nu at køre i stilling som præsidentkandidat på afbud – for de er helt tydeligt ikke seriøse med det senildemente fjols med megakorruption i skabet, der rager på små piger for åben skærm: Joe Biden, manden der ikke kan huske, hvad han selv hedder.

Men altså: Hvor tydeligt skal det være, før folk fatter det?!! Bortset fra hjernevaskede venstrefløjere, der stadig tror, at abort handler om kvinders rettigheder. Til at myrde deres ufødte børn, fordi de har lyst til det?! Altså et folkemord, der er blevet til en rettighed via et stykke designerideologi! Hvis undertegnede adoptivbarn var født i dag, så … var jeg ikke født. Jeg tror, Kim Larsen sang det i en sang.

21. december 2017 udstedet den amerikanske præsident en såkaldt executive order, der tillod blokering og konfiskering af ejendom tilhørende personer, der var involveret i seriøs misbrug af menneskerettigheder og korruption. Denne ordre er allerede blevet brugt til at indfange 1000vis af folk fra pædofilnetværket. Men der er en grund til, at det er svært at komme til bunds – bogstaveligt talt – i systemet. The Deep State er bogstavelig talt deep underground. En halv milliard dollars af militærbudgettet i USA blev brugt til at træne soldater i undergrunds-krigsførelse! Interessant. Hvad ligger der bag historien med alle de respiratorer (ventilators), der er lagret? Hvorfor vil der være 10 dage i april 2020 (i skrivende stund), der ifølge præsidenten bliver pinefulde? Er det bare den åndsvage coronavirus, der tales om? Næppe.

En håndfuld familier ejer det meste af USA. Et par håndfulde til og resten af verden er inkluderet. Selvom noget er i gang for at tilbageerobre deres stjålne rigdomme – hvilket er en langt større historie – så er udførelsesordren designet til just disse familier og deres netværk, for det er her, det sataniske pædo-netværk er bundet sammen.

Hvis disse formodninger er rigtige, hvilket man må håbe – let’s f…… get it done! – så forstår man, hvorfor The Deep State er rædde for denne præsident, for et angreb på pædonetværket er et direkte angreb på rygraden i DS’s styresystem. En operation af den karakter er selvfølgelig strengt klassificeret, altså hemmeligholdt, da den ikke skal advare de mistænkte. Så indrømmet: dette er skribentens gætværk byggende på indicier, ikke beviser. Vi kommer ikke til at høre nærmere om det fra officielt hold, før operationen er overstået. Da netværket er globalt, så er operationen nødt til at foregå globalt på samme tid, og hvad foregår globalt lige nu? Corona-krisen, distraktionen. Hold jer inden døre alle sammen, indtil vi er færdige? Igen en formodning. En blødere version er: da verden er gået i baglås og panik, er der lejlighed til at slå til. Men det ville kræve, at corona-angrebet – som vi i så fald er nødt til at kalde det – var kendt på forhånd.

Skribentens bedste bud er: Det hele var kendt på forhånd.

–o–

Det politisk korrekte segment, meningstyranniet diskutterer aldrig facts.

Det er forbudt ifølge dem at beskæftige sig med facts.

De lægger en ring omkring det, der i deres optik er mindst skadeligt for dem og mest skadeligt for deres fjender og definerer, at dette er det tilladte diskussionsfelt.

Skulle det lykkedes for nogen at bringe facts på banen, bruger de al energi på at lukke diskussionen ned ved først at ignorere, dernæst aktivt at latterliggøre, fordømme, ekskludere eller karaktermyrde budbringerne.

De politisk korrektes svage punkt er til gengæld, at de nu er ude af stand til at håndtere facts, da de har undgået dem så længe og så systematisk.

–o–

Pandemi-industri – fallitbo billigt til salg
Hele verden med ansigtsmasker – mundkurve
Forsamlingsfriheden er aflyst – cancel culture
Social distancering og karantæne – stuearrest
Hver borger sin egen isolationscelle – forvaring på ubestemt tid
Angiv din nabo for ikke at overholde sin karantæne – DDR-Stasi
Hvad så Batman? – taler vi om tvungen massevaccinering i Gotham City?
Ryger der en nanochip med i sprøjten? – Bill Gates
Jeg hører, der er en obligatorisk app på vej, så Staten kan tracke dig hvorsomhelst – Wuhan-modellen
Jeg hører, at sociale points nu kan måles som corona-lydighed
Jeg hører alt muligt – det er sikkert løgn det meste

–o–

Djengis Khan
Verdenshistoriens største erobrer
Hans rige strakte sig fra Kina til Østeuropa
Han var også verdenshistoriens største horebuk
1/200 personer er dags dato direkte efterkommere af ham = 16 millioner mænd

På sine gamle dage sad han i sin jurte i Mongoliet og så sit liv glide bort. Så sendte han i bondeanger over sit horeliv en gesandt med et brev til en daoist munk ved navn Cheng Chun, hvor han høfligt og respektfuldt bad ham om at lade sig transportere den lange vej til Mongoliet, så han kunne viderebringe sin viden om udødelighed. Munken var kendt for sit asketiske liv – det modsatte af Djengis’ seksualliv. Med sig på turen gennem Altai- og Tienchen-bjergene, Syd-Khazakstan, Kirgistan, Iran og Afghanistan – turen har ikke været kedelig, for dette er nogle af verdens mest storslåede landskaber – blev munken akkompagneret af sin elev Li Chi Chang, der skrev dagbog om turen, publiceret år 1228.

I brevet til munken fremhæver Djengis sin form for asketisk livsyn. I modsætning til kejseren af Kina levede han et simpelt liv med ét sæt tøj og den samme simple mad hver dag. Hans hus var ikke et palads men et telt af vatteret uld. Han ønsker, at munken skal lære ham om udødelighed.

Problemet var, at Djengis havde misforstået, hvad det var for en udødelighed, som munken havde viden om. Daoistisk alkymistisk praksis handler om at skabe det udødelige barn. Det er adgangen til at viderebringe sin sjæl til en ny krop efter døden. Det er ikke adgangen til at leve for evigt i den krop, man bebor.

Det meldes ikke om, hvorvidt Djengis blev skuffet, da det gik op for ham.

–o–

Kontekstomi er et begreb for at tage ord, udsagn og meninger ud af sammenhæng.
Det danske ord kunne være: sammenhængsforstyrrelse.

Endnu et fint ord for løgn.

I journalistisk sammenhæng hedder det bevidst fejlcitering.
Det er ikke noget, man ‘kommer til’ – der er intention bag.

Hvem var det nu, der sagde?:
Medier er som et stort klaver, regeringen kan spille på

–o–

Det videnskabelige credo for forbrugere

Vi forsager Tænkningen og alt dens besvær og alle dens konsekvenser.
Vi tror på The Big Bang, den store Fis i Hornlygten, al tilfældigheds skaber.

Vi tror på Videnskaben, Urknaldets enbårne afkom, vores sandhedsforsyner, som er undfanget af The Royal Society, født i hellig ufejlbarlighed, pint under ulidelige krav om forståelighed, skudt i sænk som Darwins missing link, nedfaren som relativitetsteori og termodynamik, efter 3-4 årtier genopstanden fra de skindøde, opfaret til det Teknokratisk Nirvana, siddende ved globalismens højre hånd, hvorfra de skal komme og idømme globalskat og karantæne med skyld og skam.

Vi tror på Akademia, den hellige, almindelige duknakkethed, fejlslutningernes og antagelsernes syndsforladelse, de indspistes samfund, den genmodificerede opstandelse og det evige parnas på en piedestal.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.