Cultura,  Historica,  Podcast

En samtale i den nye middelalder

Grafisk podcast om tilstedeværelsen og betydningen af det ældgamle i vor tid.
Mens vi går og tror, at vi lever i moderniteten, dukker det op og styrer vores verden og vilje.

Når vi betragter hændelser i vores verden i vor tid, skal der der ofte ikke meget mere end et blink med øjnene til for at teleportere os selv 400, 800 eller 2000 år tilbage i tid. Ja hvorfor ikke hele vejen tilbage til oldtiden Babylon, mens vi er i gang? Der synes ikke at være noget som helst nyt under solen.

Vi kalder os selv civilicerede. Javel ja, hvad vil det så egentlig sige?
Vi kalder os selv for moderne. Men var selve moderniteten ikke en regression i sig selv?
Vi mener at være indehavere af fremskridtet. Men hvorfor bliver vi uafladeligt bombet tilbage til mørk middelalder?

Hvis man lige blinker med øjnene og spørger sig selv, hvad forskellen er mellem marxisten Jack Dorsey (direktør for Twitter), der er en af lederne af BigTechs nye wokeness-kult og hans systematiske censur af folk, der ikke tænker som ham og den globalist-kult, de har skabt, for ellers … – og kardinal Bellarmine, jesuitten der var Gallileos hoved-inkvisitor, der 1616 tvang ham til at mene det samme som kirken, for ellers … – så er svaret helt klart og utvetydigt: Der er ingen forskel!

Selv hipster-skægget er det samme. Figurer som Dorsey repræsenterer mørk middelalder, inkvisition, censur, feudalisme, undertrykkelse, hekseforfølgelse og totalitærstat I VOR TID. Bellarmine havde Vatikanet og dets magtstruktur i ryggen, Dorsey har Deep State-globalisterne i ryggen. Igen: Hvad er forskellen? Ingen!

Tænkende mennesker er nødt til at spørge sig selv hvorfor?
Hvordan kunne det lade sig gøre?
Hvorfor er vi ikke kommet længere?
Hvorfor er det snarere gået tilbage?
Hvorfor bliver vi dummere og dummere?

I de seneste 20 år er det endog gået rigtig stærkt. Nutidens mennesker burde være bedre rustede til at forstå og modstå presset fra vor tids selvudråbte korrupte amatørkardinaler. En bestemt svaghed i den menneskelige psyke synes imidlertid at være bestandig over meget lang tid: godtroenhed og autoritetstro. Når alfa-typerne stiller sig op og kommanderer, så er vi ikke meget andet en bavianerne i en flok, når de underkaster sig de, der besidder det største brøle-apparat.

Én eneste feature i menneskekulturen synes at besidde modstandskraft: Tradition. Tradition er viderebringer af viden og erfaring op gennem generationerne. Inkvisitorerne ved det og frygter det. Hvis du som tænkende menneske iblandt har undret dig over, hvorfor tradition bliver udsat for så mange og så voldsomme forhånelser og angreb, så har du svaret på en hel stribe spørgsmål, der starter med: Hvorfor? Derfor!

Derfor alle disse afmonteringer, dekonstruktioner, perverteringer og nedgørelser af værdier og viden viderebragt fra generation til generation. Derfor frygter inkvisitorerne det modne menneske, det viise menneske, mennesker af en vis alder og erfaring. I det omfang, de ikke kan forhindre erfaring og erkendelse, kan de forhindre, at unge og gamle taler med hinanden. Derfor designede de i 60’erne noget, de kaldte for generationskløften og ungdomsoprøret, og alle boomerne røg lige på limpinden for ummm, det smagte vel nok godt. Det var gift rørt ind i honning. Og så designede de feminismen, så familierne, de store traditionsbærere, kunne gå i opløsning. Forinden havde de designet marxismen, så agrarsamfundene kunne gå i opløsning. Senere designede de globalismen, nationerne – fædrelandet med modersmålet – kunne gå i opløsning. Og for 400 år siden startede de med at designe rationalismen/materialismen, så menneskets forbindelse til sit inderste væsen kunne gå i opløsning.

Kultur ER tradition. Vi er i vor tid under angreb igen. Angrebet kommer fra en ældgammel fjende af menneskeheden. I dag som dengang og altid er kulturen under angreb. Selve vores menneskelighed er under angreb. Fjenden tog bolig alle de steder og i alle de institutioner, hvorfra magten udstålede.

Vores allerbedste våben mod inkvisitorerne, brøleaberne og sortemagikerne, der twister vores virkelighed, er derfor viden, tradition og historie.
Ægte historie, ikke deres seriemorderiske kæde-løgne, der retfærdiggør årtiers og århundreders magtmisbrug og overgreb på menneskeheden.
Ægte viden, ikke dogmatiske ufordøjeligheder eller vi-lader-som-om pseudoviden fra korrupte videnskabsfolk, der udtaler sig med en kugle for panden paralyseret af angst for at miste deres job.
Ægte tradition, ikke kritiske raceteorier og andet woke nonsens fra brølerne i en historieløs og hjernevasket generation.

Kommentarer

 • marcohanuman

  Der bliver kredset omkring religionen og dens centrale betydning i vores kultur og historie. Vi har ikke noget, vi skal sælge her, vi vil vide, hvad der foregik, hvad det betyder og hvad, der har skabt den Verden, vi lever i.
  Vi lever i en kristen kultur, hvad enten vi piver eller synger. Vandene er skilte mellem litteralisterne og mytologisterne. Altså alle dem, der tager det hele bogstaveligt – og som ikke har fattet en skid. Og alle dem, der siger, at det hele er et mytologisk fantasifoster – og som heller ikke har fattet en skid.

  Efter at have gravet i over 10 år efter den rigtige historie om, hvad der foregik for 2000 år siden, må jeg konstatere, at jeg kun har fundet ganske-ganske få folk, der har trevlet historien op. En af dem er Ralph Ellis. Hør dette to timer + interview, og så tager vi den derfra:
  https://m.youtube.com/watch?v=NTeeF2FBjys
  Du vil være klogere på hele historien, hvis du giver dig tid til den. Næsten alt falder på plads.

 • omar ingerslev

  Ved Profetens Skæg og Profittens Ballade – Det hele er på tragisk vis efterhånden kun “Skæg og Ballade”.

  😉

 • omar ingerslev

  Jeg fandt dette interview med C.M.Vigano, som er yderst interessant set i forlængelse af vores samtale. Den illustrerer hvor dybt krisen idag slår revner i selve kirkeinstitutionen og den vestlige civilisations fundament – deep state – deep church. Interviewet giver et sjældent indblik i dybere liggende forhold, som normalt aldrig når frem til offentlighedens kendskab.

  ( hvis link ikke virker, så kontakt os – der er mange veje til Rom )

  https://rumble.com/vmclv7-archbishop-carlo-maria-vigan-full-interview-planet-lockdown.html

  Introduktion til interviewet :

  In this exclusive interview we were able to speak with Carlo Maria Viganò, an Archbishop of the Catholic Church. Although not Catholic ourselves, we were struck by the archbishop’s release of the most encompassing text on the myriad issues related to the Covid-19 saga to date last May of 2020:

  https://www.youtube.com/watch?v=6lEIDfMfS0I&t=14s

  He has been in secret seclusion for the last 4 years over a combination of his speaking out against corruption in the church and entering retirement. His detractors accuse him of personal ambitions, but regardless, the man has a powerful message and is one of the most contemporary controversial and critics of our our current situation and of the Catholic political hierarchy. We asked him about the current situation and how can we historically understand it in context. It is a must listen to understand where we are today.

  The interview was done remotely with prerecorded questions and in this release Robert Moynihan is the host.

  The interview runs one and a half hours and is dense. We would like to encourage people to broaden their intellects and perspectives and is why we release full interviews to encourage a more thoughtful discourse.

  • marcohanuman

   Jeg har hørt interviewet, og det er knivskarpt. Jeg kan lide den rolige og naturligt autoritative måde, han taler på. Han styrer fuldstændig sine følelser og underspiller sine meget direkte kritikpunkter mod direkte benævnte personer og institutioner – inkl. sin egen kirke. Han har helt klart følelser, men han samler dem i sine ord. Ikke noget øh-bøh her men klar og uafbrudt tale. Han har helt tydeligt studeret dette mørke felt i lang tid. Det minder mig om den pave, der kun overlevede sit embede i 30 dage, Johannes Paul I. Vi ved, hvad der skete med ham. Og apropos vores samtale med info om venetianerne, så var han jo tidligere biskop af Venedig. Der er for mig ingen tvivl om, at der sidder folk som disse overalt i kirken med insider-informationer, der ikke bryder sig om det, der sker for tiden.

 • omar ingerslev

  Carlo Maria Viganos kritik af Bergoglio ( den nuværende pave F***) illustrerer kristendommens tvedelte træ : den tidlige revnedannelse i stammen, for næsten 2000 år siden, mellem en levende tro blandt nomader – og et imperium ( videreførelsen af det romerske imperium med kejserguder/persondyrkelse )

  Her er MH´s transscript af interviewets første 11 minutter. ( Link til interview fremgår af ovenstående kommentar )

  Pandemien er brugt som et falsk påskud for at gennemtvinge vacciner i mange lande i verden. Det er sket på en samtidig og kordineret måde. Kirken har fejlet med at fordømme de, der har misbrugt magten. Ikke blot har magthaverne støttet de globalistiske magtmisbrugere, men de har endog fordømt de, der nægtede at lade sig indsprøjte et eksperimentelt genmanipulerende serum med ukendte og uoplyste bivirkninger og tilstedeværelsen af materiale fra aborterede fostre, hvilket for en katolik burde være mere end grund nok til at nægte at lade sig vaccinere.

Vi er i krig, en krig der ikke er åbent erklæret. Denne krig bliver ikke udkæmpet med konventionelle våben men er ikke desto mindre en krig med aggressorer og ofre, standrette og tilfangetagne. Volden foregår under et dække af legalitet vendt mod både borgere og troende. Det er en epokekrig ved indgangen til de sidste tider, som der tales om i skrifterne.

Alliancen, som involverer kirke og stat, er i virkeligheden en alliance mellem Deep State og Deep Church, en degenereret komponent tilstede i begge institutioner. Det er indlysende, at disse degenerater ikke ønsker det gode for menneskene, når de udsætter dem for sådanne eksperimenter, især når der lades hånt om vaccinernes åbenlyse ineffektivitet og de skader, der rammer modtagerne. Det er tydeligt, at det kirkelige hierarki i det omfang, det byder sig til som støtte for en plan om massakre på globalt plan, er medskyldig i en foŕbrydelse mod menneskeheden, og ikke nok med det: Er medskyldig i en alvorlig synd mod Gud. “

Bergoglio’s Sanhedrin et tydeligvis aktører i planen om Det Store Reset. For det første forfølger det mål, der intet har at gøre med den katolske kirke. For det andet håber det på, at dets medvirken kan medføre en form for politisk og økonomisk fordel i forhold til Den Nye Verdensorden.

Alle kan se denne kriminelle medskyldighed, og det ses særlig tydelig i Bergoglios vaccinationskampagne. For nylig er han gået så langt som til at involvere kardinaler og biskopper fra Nord- og Sydamerika, deriblandt biskop Gomez fra Los Angeles, leder af kirken i USA. De bærer også ansvaret for en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden.

  link til samtale med bedemanden JL findes i kommentarspor i indlægget :
  https://www.nedersteetage.com/bedemanden-faar-det-sidste-ord/

 • omar ingerslev

  Archbishop Carlo Maria Viganò, 80, has written an open letter to America’s bishops expressing concern about various issues concerning the Coronavirus, and the vaccinations against the virus

  https://www.globalresearch.ca/archbishop-vigano-open-letter-archbishop-gomez/5760727

  tekst :

  To His Excellency
  Msgr. José Horacio Gómez
  Metropolitan Archbishop of Los Angeles
  President of the United States Conference of Catholic Bishops

  To Their Eminences and Excellencies
  The Archbishops and Bishops of the Dioceses of the United States of America

  And, for their competence:

  To His Eminence
  Cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, s.j.
  Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith

  To His Eminence
  Cardinal Gerhard Ludwig Müller
  Prefect emeritus of the Congregation for the Doctrine of the Faith

  23 October 2021

  Your Eminences,

  Your Excellencies,

  I address you, Archbishop Gómez, as President of the United States Conference of Catholic Bishops, and to You, Cardinals Ladaria and Müller, for your competence, some serious considerations related to the so-called vaccines against Covid-19.

  I believe there are some aspects of the question that now allow for a more complete evaluation of what these drugs are and what effects they cause; this evaluation ought to lead to a collegial stance, in conformity with the Magisterium of the Church and not influenced by biased information or by erroneous news spread by the producers of these drugs or by the media.

  1. Subject of the Note of the Congregation for the Doctrine of the Faith

  The Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines was issued last year in the absence of complete data on both the nature of the gene serum and its components. I point out to You that the subject of the Note is limited to “the moral aspects of the use of the vaccines against Covid-19 that have been developed from cell lines derived from tissues obtained from two fetuses that were not spontaneously aborted,”[1] and it states that “[w]e do not intend to judge the safety and efficacy of these vaccines, although ethically relevant and necessary, as this evaluation is the responsibility of biomedical researchers and drug agencies.”[2] Safety and effectiveness are thus not the subject of the Note, which in expressing its opinion about the “morality of use” therefore does not even express its opinion about the “morality of production” of these drugs.

  2. Safety and effectiveness of the vaccines

  The safety and effectiveness of individual vaccines is determined after a period of experimentation that normally lasts for several years. In this case, the health authorities have decided to carry out experimentation on the entire world population, as an exception to the usual practice of the scientific community, international standards, and the laws of individual nations. This means that the entire population finds itself in the condition of being susceptible to suffering the adverse effects of the vaccine, at their own risk, when normally experimentation is done on a voluntary basis and carried out on a limited number of subjects, who are paid to undergo it.

  I think it is clear that this is an experimental drug that has not been approved,[3] but only authorized for administration by the bodies in charge; just as I think it is evident that there are medical treatments without adverse side-effects, even though they have been systematically boycotted by the Health Institutions – WHO, CDC, EMA – and by mainstream media. Even if the Church should express a moral evaluation of the different treatments available – some of which are carried out with drugs produced with cell lines that originated in an aborted fetus, like the vaccines – it must be reiterated that there are effective treatments which cure patients and allow them to develop permanent natural immune defenses, something that the vaccines do not do. Furthermore, these treatments do not cause serious side effects, since the drugs that are used have been licensed for decades.

  Other recently developed treatments are absolutely effective, inexpensive, and carry no danger for those who receive them: this is the case with the plasma treatment studied and employed with great success by the Italian doctor Giuseppe De Donno.[1]

  Treatment with hyper-immune plasma was strongly discouraged and boycotted by pharmaceutical companies and doctors financed by them, because it does not cost anything and renders the analogous therapy useless, which is made in laboratories with monoclonal cells at exorbitant costs.

  International standards specify that an experimental drug cannot be authorized for distribution except in the absence of an effective alternative treatment: this is why drug agencies in the USA and Europe have prevented the use of hydroxychloroquine, ivermectin, hyper-immune plasma, and other therapies with proven effectiveness. There is no need to remind You that all of these agencies, along with the WHO, are financed almost entirely by the pharmaceutical companies and by foundations tied to them, and that there is a very grave conflict of interest at the highest levels,[2] about which the media are culpably silent.[3] In expressing a moral evaluation of the vaccines, the Church cannot fail to take these elements into consideration, since they cause a manipulation of scientific information, on the basis of which the judgments about their moral liceity by ecclesiastical Authority have been formulated.

  3. The experimental drugs are not vaccines in the proper sense

  The Congregation for the Doctrine of the Faith, while not expressing its opinion on the effectiveness and safety of the so-called vaccines, nevertheless defines them as “vaccines,” taking for granted that they actually give immunity and protect people from active and passive contagion. This element is disavowed by the declarations coming from all of the world’s health authorities and from the WHO, according to which vaccinated people can become infected and infect others more seriously than those who are not vaccinated[4] and find that their immune defenses are drastically reduced if not even completely destroyed.

  A recent study confirms that the gene serum can cause forms of acquired immuno-deficiency in those who receive it.[5] Therefore, the drugs that are called “vaccines” do not fall within the official definition of a vaccine to which the CDF’s Note presumably refers. In fact a “vaccine” is defined as a medicinal preparation aimed at inducing the production of protective antibodies by the organism, conferring specific resistance against a specific infectious disease (viral, bacterial, protozoal). This definition was recently changed by the WHO, because otherwise it would not have been able to include anti-Covid drugs, which do not induce the production of protective antibodies and do not confer a specific resistance against the SarsCoV-2 infectious disease.

  Furthermore, while mRNA serums are dangerous because of the implications they have at the genetic level, the Astra Zeneca serum may be even more harmful, as recent studies show.[6]

  4. Proportionality between the costs and benefits of the vaccines

  Limiting itself to an evaluation only of the morality of the use of the vaccines, the Congregation for the Doctrine of the Faith does not take into account the proportionality between the presumed benefits of the gene serum and the short-term and long-term adverse side effects.

  Worldwide, the number of deaths and grave pathologies following vaccination is increasing exponentially:[7] in only nine months these vaccines have caused more deaths than all vaccines in the last thirty years.[8] Not only this: in many nations – such as Israel for example[9] – the number of deaths after vaccination is now greater than the number of deaths from Covid.[10]

  Having established that the drugs sold as vaccines do not give any significant benefit and on the contrary may cause a very high percentage of deaths or grave pathologies[11] even in subjects for whom Covid does not represent a threat,[12] I do not think that we can conclude that there is any proportionality between the potential damages and the potential benefits.

  This means therefore that there is a grave moral obligation to refuse inoculation as a possible and proximate cause of permanent damages[13] or death. In the absence of benefits, there is therefore no need to expose oneself to the risks of its administration, but on the contrary there is a duty to refuse it categorically.

  5. New data on the presence of aborted fetal cell lines

  Revelations from Pfizer executives have recently been released showing that the mRNA gene serums contain aborted fetal material not only for the production of the original vaccine, but also for its replication and production on a vast scale,[14] and nothing suggests that other pharmaceutical companies are an exception. Bishop Joseph Strickland[15] has also expressed himself in this regard, inviting the faithful to “say no. I’m not going to do it just because you mandate it, in that, who knows what next crazy thing will come up.” This makes the use of these drugs absolutely immoral, just as it is immoral and unacceptable to use drugs that use orphaned children for experimentation.[16]

  To Jab or Not to Jab
  6. Side Effects on pregnant mothers and nursing children

  Another aspect to consider is the concrete danger of grave side effects on pregnant mothers and even more serious ones on newborn children: in the United States there have been 675 miscarriages in vaccinated mothers and in the United Kingdom 521 nursing infants have died.[17] We should remember that for the so-called vaccines against Covid active vigilance was not put into effect, but only passive vigilance, which requires patients to report adverse cases themselves; this means that the data on adverse effects should be multiplied at least ten times.

  7. Components of the vaccines

  I would like to point out to You that the components of the gene serums are still concealed as trade secrets, even if there are already multiple studies that have analyzed the content of the vaccines;[18] it is therefore not yet possible to completely evaluate the other critical elements and their long-term impacts, because the experimentation on the world population will end only in 2023/2025, and it is not known what the effects of the newly adopted technology are at the genetic level.[19] The presence of graphene in the doses that have been administered, reported by numerous laboratories that have analyzed its content,[20] suggests that the forced use of so-called vaccines – together with the systematic boycott of existing treatments of proven effectiveness[21] – serves the purpose of contact-tracing all vaccinated human beings throughout the world, who will be or already are connected to the Internet of Things[22] by means of a quantum link of pulsed microwave frequencies of 2.4 GHz or higher from cell towers and satellites.[23] As proof that this information is not the fruit of the fantasies of some conspiracy theorist, You should know that the European Union has chosen two projects dedicated to technological innovation as the winners of a competition: “The Human Brain” and “Graphene.” These two projects will receive one billion euro each in funding over the next ten years.[24]

  I trust that Your Excellency, Archbishop Gomez, will take into serious consideration these observations of mine – which I have taken care to thoroughly verify with highly qualified Catholic doctors[25] – together with your brothers of the US Bishops’ Conference gathered in plenary Assembly from November 15 to 18, 2021 in Baltimore, so that the official position of the Catholic Church in the United States on the so-called vaccines will be revised and updated. Likewise, I ask Your Eminence, Cardinal Ladaria, to proceed as soon as possible to the revision of the Note of the Congregation for the Doctrine of the Faithon the morality of certain anti-Covid-19 vaccines.

  I realize that it may be extremely unpopular to take a position against the so-called vaccines, but as Shepherds of the flock of the Lord we have the duty to denounce the horrible crime that is being carried out, whose goal is to create billions of chronically ill people and to exterminate millions and millions of people, based on the infernal ideology of the “Great Reset” formulated by the President of the World Economic ForumKlaus Schwab and endorsed by institutions and organizations around the world.[26]

  The silence of so many Cardinals and Bishops, along with the inconceivable promotion of the vaccination campaign by the Holy See, represents a form of unprecedented complicity that cannot continue any longer. It is necessary to denounce this scandal, this crime against humanity, this satanic action against God.

  With every passing day, thousands of people are dying or are being affected in their health by the illusion that the so-called vaccines guarantee a solution to the pandemic emergency. The Catholic Church has the duty before God and all of humanity to denounce this tremendous and horrible crime with the utmost firmness, giving clear directions and taking a stand against those who, in the name of a pseudo-science subservient to the interests of the pharmaceutical companies and the globalist elite, have only intentions of death. How Joe Biden, who also defines himself as “Catholic,” could impose vaccination on 28 million children aged 5 to 11,[27] is absolutely inconceivable, if only for the fact that there is practically zero risk of them developing the SARS-CoV-2 disease. The Holy See and the Bishops’ Conferences have the duty to express a firm condemnation in this regard, and also in relation to the very serious side effects that can result for children who are inoculated with the experimental gene serum.[28]

  It is equally imperative that there be an intervention by the US Bishops’ Conference aimed at promoting the religious exemption and immediately revoking the bans imposed in this regard by many Ordinaries on their priests. Similarly, all vaccination requirements for seminarians and candidates of religious communities must be revoked. Instead, clear directives should be given about the dangers connected to the administration of the vaccine and its grave moral implications.

  I am certain that You will want to consider the particular gravity of this subject, the urgency of an intervention that is enlightened by and faithful to the teaching of the Gospel, as well as the salus animarum that the Pastors of the Church must promote and defend.

  In Christo Rege,

  + Carlo Maria Viganò, Archbishop
  Former Apostolic Nuncio to the United States of America

  *

  Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

  Notes

  [1] Congregation for the Doctrine of the Faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 21 December 2020.

  [2] Ibid.

  [3] Senator Ron Johnson: We don’t have an FDA-approved vaccine in the US. The vaccine (Pfizer Comirnaty) available in Europe is approved, but the vaccine (Pfizer BNT162b2) used in America only has the use of emergency clearance. – Cfr. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20

  [4] Cf. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838270/ e https://alloranews.com/covid-19/giuseppe-de-donno-hyperimmune-plasma-doctor-takes-own-life/

  [5] Pfizer has now hired 22 separate lobbying firms, all in Washington, DC, to craft drug policy in the United States. Yes, that’s the accurate #. TWENTY TWO lobbying firms. Tons of top Congressional staffers & fmr WH officials have been recruited to push Pfizer’s agenda in DC. – Cf. https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316

  [6] Founders and researchers of pharmaceutical firms have been replaced by investment funds that seek only economic results and now finance #OMS and #EMA who decide on vaccines – Cf. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | In Italy there are 32000 doctors paid by BigPharma –https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/

  [7] Cf. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid-antibodies-615b96bcd7e866584941980f and https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns-over-mandatory-vaccines-and-falsehoods/ > Ontario doctor resigns over forced vaccines, says 80% of ER patients with mysterious issues had both shots.

  [8] Cf. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 and https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome.

  [9] Cf. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/revealed-why-the-oxford-astrazeneca-jab-is-even-more-dangerous-than-the-mrna-vaccines/

  [10] Autopsies performed in Germany on deaths after the vaccine, the study of pathologists, 50% of deaths after the second dose were caused by the vaccine. – Cf. https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/

  [11] In just 9 months, death reports from Covid-19 preparations have reached 50% of ALL post-vaccine deaths administered in 30 years in the US – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di– See also https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890

  [12]Cf. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignati-replicano-in-massa/ and https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/seav-25092021

  [13] Cf. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090?s=20and https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-leand https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino

  [14] 155,501 anaphylactic reactions reported to VAERS, with 41% of cases attributed to Pfizer – Cf.https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 and (link)

  [15] The post-vaccine myocarditis rates found in young Americans (12-15 years) are 19 TIMES higher than the normal background values for these age groups. – Cfr. https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Also see https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/

  [16] In Turkey, Dr. Fatih Erbakam, leader of the Welfare party, denounces the birth of children with tails, 3 arms, 4 legs, after the vaccination of parents, against Covid. – Cf. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe-video/

  [17] The COVID-19 vaccine was developed using a fetal cell line. So were Tylenol, ibuprofen…and ivermectin. – Cf. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower Releases Emails Hiding ‘Fetal Cell’ Usage From Public – Cf. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer Told Scientists To Coverup Use Of Aborted Human Fetal Tissues In Making Vaccines Says Whistleblower – Cf. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ and https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine. – Cf. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1

  [18] US bishop slams Pfizer after emails show company wanted to hide jab’s connection to abortion – Cf. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/

  [19] Pfizer stand accused of experimenting on orphan babies to test their Covid-19 vaccine. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/

  [20] «CDC issues an urgent warning strongly recommending the vaccination of pregnant women», despite not having enough studies, 675 abortions in vaccinated mothers in the USA, 521 in the UK, babies who died during breastfeeding from vaccinated mothers, and Pfizer who will carry out the study only in the 2025

  Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20

  [21] CoV-19 Vaccine Ingredients Revealed: Scanning and transmission electron microscopy reveals PEG, graphene oxide, stainless steel and even a parasite.

  Cf. https://www.databaseitalia.it/rivelati-ingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-di-grafene-acciaio-inossidabile-e-anche-un-parassita/

  [22] See the interview to Jean-Bernard Fourtillan, professor and expert in pharmacology and toxicology:https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840?s=20

  [23] Dr. Mariano Amici, Graphene and PEG oxide in vaccines: https://www.marianoamici.com/ossido-di-grafene-e-peg-nei-vaccini/

  [24] Prof. Peter McCullough, pioneer of early care, has a cracked voice evoking the abandonment to death of elderly patients.Cf.https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20

  [25] World Economic Forum, These are the top 10 tech trends that will shape the coming decade, according to McKinsey Cf.https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends-2021-mckinsey

  [26] Exclusive: Pfizer patent approved for monitoring vaccines around the world – Cf.https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei-vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene

  [27] EU: The greatest research excellence award for the “Graphene” and “Human Brain” projects – Cfr.https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca-ai-progetti-grafene-e-cervello-umano | Graphene and Human Brain Project win largest research excellence award in history, as battle for sustained science funding continues. – Cfr.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54

  [28] Government, Dr. Citro: «Either they are ignorant or higher orders wanted the dead» – Cfr.https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti/

  [29]Listen what Bill Gates said: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065

  [30] White House Details Plan To “Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 – Cf. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children-age-5-11

  [31] Robert W Malone: «This is just sick. And heartbreaking, both literally and figuratively. This must stop» Cf.https://twitter.com/rwmalonemd/status/1450869124947578880?s=21

Skriv et svar til omar ingerslev Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.