Essay,  Politica

Den store skæringsdato + prognose for 2021

Jeg hører det for tiden gentaget i de kredse, der sædvanligvis er yderst velorienterede fra bla. de militære bagkilder, der i et stykke tid har været tilgængelige, samtidigt med at de er fuldt klar over, hvordan herskerklassen på Jorden er skruet sammen i deres syge hoveder. 
Så hvad er det, jeg hører?

Det er forholdsvis almindeligt kendt, at 21 december regnes som en årlig skæringsdato. Det er vintersolhverv, hvilket hvert år har en særlig betydning. Solen synker længere og længere ned for dernæst at vende om. Vi går mod lysere tider. Men i 2020 er solhvervet efter sigende særligt betydningsfuldt, og en unik astrologisk konstellation bruges som reference. Ifølge herskerklassen vil det være på denne skæringsdato, hvor det endelige herredømme over planeten og alle dens mennesker skal fuldendes. Uanset hvad man mener, at den slags, og uanset om man regner astrologi for reelt, så er det sådan, herskerklassen ser det, hvilket i så fald bør tages yderst alvorligt, da de sætter handling bag deres udsagn. Så meget må man give dem: Deres ord i den sammenhæng er ikke tomme, og deres storhedsvanvid er ingen indbildning men yderst virkeligt.

Om det vil lykkes, er 1000-kroners spørgsmålet. Men herefter vil det hele falde på plads – stadig ifølge dem – frem til 1. marts 2021. Jorden og alt, hvad der kan krybe og gå eller udnyttes, vil tilhøre dem. De vil herefter træde frem på scenen og bekendtgøre fuldendelsen. Dette er globalisternes plan og prognose, for de kan godt lide selvopfyldende profetier – de profeterer, og så opfylder de deres egen profeti, for det var ikke en profeti men et blueprint, en køreplan.

Det astrologiske kick er, at Jupiter og Saturn vil danne en særlig ‘julestjerne’. Planeterne indgår en såkaldt konjunktion, hvor Pluto er med. Det er for så vidt ren astronomi, for det er en fuldstændig reel astrofysisk event. Planeterne bevæger sig på det tidspunkt ind i enhjørningens tegn, der i astrologien er tegnet for systemet, strukturerne og de institutioner, der styrer menneskers liv. Herfra videre til Vandmandens tegn. Det er ved solhverv, det kristne kirkeår starter på de tre dage, hvor Solen dør for at blive genfødt d. 24 december. Kristen mytologi er fuld af astrologi, og Kristus, i den forstand han er Solguden, vil her blive genfødt – vi siger bare ‘bliver født’, for det andet smager for meget af reinkarnation. De tre vise mænd er de tre klare stjerner i Orions bælte, der i tre dage er forsvundet bag horisonten. Det er det arkaiske, eller som de siger i kirken: hedenske ophav til kristendommen. Altså ikke at kirken indrømmer, at det er ophavet, men astrologi = hedenskab ifølge præsterne. Sjovt nok, for Peterespladsen i Rom er et soleklart astrologisk zodiak-kompas, så de kender godt det okkulte og dybt hedenske ophav. Ifølge herskerklassen og inderkredsen af præsteskabet er det dog langt fra hedengangent. Det er her og nu-tidigt, og de er meget forventningsfulde for fremtiden, som de bestemt mener, tilhører dem.

Men de ved også godt, at astrologien ikke siger noget om udfaldet. Hvis vi skal tage astrologi for pålydende omend barw i dagens anledning, så siger den noget om et stort skift og løft i energi. Herskerklassen ved udmærket, hvad det kunne indebære, og hvis det ikke lykkes dem at trænge ind og forurene og kuppe dette multi-millennium-skift, vil deres dage være talte. De er allerede bagud for deres plan og har nu aktiveret Plan B.

Milliardærernes mindset

Der går et mundheld om mindsettet i finansverdenen. Det siger: Millionærer bruger ikke astrologi. Milliardærer bruger astrologi. Milliardærfamilierne – for vi taler om de anslåede 13 familier, der har styret jordkloden siden Kong Herodes (hvilket de så ikke har alligevel, men det er en helt anden og større historie) – regner sig selv som efterkommere af oldtidens gudekonger, og det særlige blod, mener de, der løber i deres årer, berettiger i sig selv deres herskerstatus. Det har ret til at herske over menneskeheden, mener de. Det er blevet lovet dem. Onde tunger vil mene, at dette blod er blevet en anelse fortyndet undervejs. Men igen mens vi tager os til hovedet: Det er sådan, de ser det!

De følger et script, der reproducerer nedskrevne profetier.
Det giver dem størst mulig legitimitet, mener de.
Som fx ideen om De Fire Ryttere fra Johannes’ Åbenbaring (Apokalypsen): Død, Hunger, Krig og Erobring.

Ifølge de profetier, som de sovser rundt i, er de fuldt klar over den store skæringsdato og det store skift, der kunne betyde et afgørende skift til gavn for menneskeheden og til ulempe for dem. Altså seriøs ulempe som i slut-med-at-spille-fandango. De nærer i deres overdrevne hovmod en dyb frygt for menneskeheden. Det der derfor, de seneste fire år og især det seneste år har været helt vanvittigt og skingerabsurd. Folk er ikke klar over, at vanvidet skyldes herskerklassens særlige okkulte tankesæt – okkult som i betydningen hemmeligt eller usynligt, kun synligt for det indre øje. Men der er næppe noget levende mennesker, der ikke har bemærket vanvidet.

Hvis ikke der var kommet en mærkelig præsident i Dollarland i vejen for herskerklassen, globalisterne, så havde kuppet og forureningen af skiftet kørt efter deres plan. Da de så, at planen løb af sporet i 2016, og at de havde undervurderet menneskene i Dollarland, blev de nervøse. De troede, at disse mennesker var så tilstoppede af fastfood, drikkevands-klor, medicingift, hjernevasker-medier med hjernedød underholdning, forbrugerisme, dårlig uddannelse, historieløshed og plattenheimer-politik, samtidig med, at de selv fuldt og fast stolede på, at det teknofascistiske styresystem var helt på plads, toptunet og honky-dory. 

Deres plan kunne ikke gå galt – hvilket den så gjorde. Det var deres store hybris-nemesis. De regnede fuldt og fast med, at politikerklassen i herskersumpen i Washington DC var så gennemkorrumperede, og at samfundet var så inficeret af korruption, at det hele ville blive en dans på roser. De havde ikke regnet med muligheden af, at en ikke-politiker udenfor rækkevidde af deres bestikkelse ville være i stand til at træde ind på scenen med folkeligt mandat og ødelægge deres velsmurte maskine. Det troede, at valgmaskinerne var hacket, og at Smart-Maddock-Dominion-softwaren var helt windows-update. Det virkede jo i bananrepublikkerne, det virkede i udkantsverden, det kunne ikke fejle. Det var, siden Hugo Chavez bestilte det (eller fik det af CIA), blevet eksporteret og anvendt overalt i Verden. Var der i øvrigt ikke noget skummelt ved det svenske valg for år tilbage, hvor den nye svenske højrefløj stod til et kæmpe fremskridt? Var der ikke noget underligt på færde, da globalisten Macron kom til magten i Frankrig, hvor Marine LePen stod til en valgsejr? Og hvordan f….. bar den nar af en fake-grønskolling af en såkaldt præsident i Canada sig ad med at vinde sit sidste valg!? Jeg kan tage fejl her, men kommentatorer har undret sig meget over disse og andre events i forbindelse med demokratiske valg – hvorefter vi nok er nødt til at sætte ‘demokratisk’ i gåseøjne.

Den globale bananrepublik

Det står imidlertid klart, at valgsvindel ikke kun er et bananrepublikfænomen. Globalisterne, som de feje slyngler, de er, lader det altid gå ud over de svageste først, dernæst vender de tilbage til de stærkere. Det var den samme udrulnings-taktik, som IMF, den Internationale Monetære Fond brugte, hvilket er beskrevet detaljeret af John Perkins i bogen Confessions of an Economic Hitman.

En ting er i hvert fald sikkert. Valgsvindel-softwaren blev købt af det kinesiske kommunistparti via UBS i oktober 2019. Det var her, det kuppede og korrumperede demokratiske parti havde travlt med Mueller Probe og Russian collusion, Quid pro Quo med Ukraine (som de selv stod for), phony rigsretsag, skinmanøvrer i Kongressen, fake news i alle medier. Det burde have heddet Chinese collusion i stedet, og kollaboratørerne var dem selv og ikke præsidenten. De strøede om sig med beskyldninger, som bestod af ALT det, de selv havde gang i. Projektion på projektion. Det var ikke præsidenten men fru Clinton, der bedrev Russian collusion, for hun solgte ud af amerikansk uran til russerne og iranerne for Pay for Play til hendes opulente valgkamp, der ikke kunne gå galt. Hun lovede fremmede stater guld og grønne skove efter valget, hvis de spyttede i kassen til Clinton Foundation, og til gengæld satte hun en server op på sit lokum med frit tilgængelige statshemmeligheder og 33.000 emails, som hun destruerede. 

Og det var den nuværende præsidentkandidat, Joe Biden, der allerede er udråbt af sig selv og medierne som præsident, og som sammen med sin misbruger-søn lod sig bestikke af kineserne. Det viser sig nu, at crackkokainjunkien Hunter Biden solgte to havne i USA til kineserne – hvilket bla. fremgår af hans glemte computer fundet i en reparationsbiks. 

Det var hele tiden en del af den globalistiske plan efter det store kuppede og forurenede skift, at verdensøkonomien skulle overgå til kinesisk dominans. USA skulle smadres, og hele Vesten skulle lægges i lænker. Det kinesiske hjernevaskersystem med social kontrol skulle implementeres globalt. Coronavirusen skulle være redskabet. ALT skulle nu globaliseres, fra finanser til det menneskelige DNA. De kalder det for Det Store Globale Reset. Der er bare den hage ved det, at hvis ikke systemet er på plads 21. december 2020, så er løbet kørt for dem.

At kineserne er desperate og villige til hvad som helst blev bekræftet af en markant og omfattende event, som nærmest INGEN har hørt om. Den 13. december dagen før nymåne* fandt der optakten til et globalt militært angreb mod Vesten sted, hvor kinesiske krigsskibe i en ring omkring USA – Vestkysten, Østkysten, Caribien – og i Irland, Sydafrika + en hel række andre steder blev bragt i stilling og klar til et magtovertag. Der var underskrevet en aftale med England om at lade det ske, og at hele Commonwealth ville overgive sig til kineserne. Deres store finansielle magtovertag var slået fejl og Verden havde vendt sig imod det, deres covid-operation var kun delvis succesfuld, og i USA var der ankommet stor bevågenhed med deres infiltration. Deres køb af valgmaskine-software i oktober 2019 var blevet afsløret osv. og nu var der kun en ‘varm’ operation tilbage som en mulighed.

/* Note: Alle den slags operationer foregår mellem nymåne og fuldmåne.

Disse skibe forsvandt som i FORSVANDT! Et elektromagnetisk pulsvåben – eller hvad det nu hedder i den korrekte interne terminologi – blev kørt i stilling på et par timer, og disse fartøjer blev pulveriseret. De findes ikke længere. Det svarer lidt til den hændelse, der fandt sted i Pakistan ved grænseområdet til Kina tidligere i 2020, hvor kinesiske militærkøretøjer kørte ind over grænsen, hvorefter de blev lammet. Her blev de ikke pulveriseret, for soldaterne måtte spadsere tilbage over grænsen.

Det er nok ikke nødvendigt at præcisere, at dette ER Tredje Verdenskrig, der hermed er startet, for det vil ikke være sidste gang, kineserne forsøger sig. Og nu er vi allerede inde i 2. del af bloggen.

Prognosen – kom nu med den!

Ahr, er det nu klogt? Jeg ved lige så meget som de klogeste af jer.
Jeg er på ingen måde synsk. Men jeg kan læse i kortene og lægge 2+2 sammen.
Så jeg kunne godt gå med på spøgen for sportens skyld. Så OK, jeg gør det sgu!
Men jeg stiller selv spillereglerne op. De lyder som følger:

 • Prognosen gælder for et halvt år frem til sommersolhverv.
 • Her ser jeg tilbage og vurderer benhårdt, hvad der holdt, hvad der bestemt ikke holdt, og hvad der måske ikke var helt ramt ved siden af.
 • Jeg forpligter mig til at være den første, der indrømmer, på hvilke punkter, jeg tog grueligt fejl.
 • Jeg melder ud på forhånd, at prognosen baserer sig på en blanding af optimisme og realisme iblandet et drys science fiction. Hvis vi skal lege, så …
 • Jeg sætter ikke tidspunkter og rækkefølge for hændelserne. Derfor bringes de også i vilkårlig rækkefølge.
 • Jeg forbeholder mig derfor retten til at hovere, hvis hændelserne indtræffer efter den deadline, jeg har sat. Jeg havde i sidste ende ret, jeg så bare for dybt i krystalkuglen.
 • Jeg forbeholder mig derfor også retten til evaluere, at hændelserne ganske vist ikke har fundet sted endnu, men at der har ikke fundet noget andet sted, der umuliggør, at de vil finde sted i nær fremtid.

So, here we go!

1.

Den nok-så-omtalte præsident og hans team hiver den stjålne valgsejr i land. Hans strategi har hele tiden været et hoved foran modstanderne, for han har haft adgang til info fra efterretningsverdenen, som de har manglet, og det, som andre har haft adgang til, har han været bedre til at bruge den end dem. 

I skrivende stund er han mere effektiv på posten og har flere fremadrettede initiativer end nogen tidligere forgænger, hvilket tyder på, at han kender udfaldet på forhånd men lader processen spille sig til ende som et stykke … folkeoplysning. Hans tiltag er konstruktivt modsat Barack Obama’s, der drejede sig om at hælde så meget gift i brønden, inden han takkede af. Det er meget besynderligt og bemærkelsesværdigt, og Trump ligner bestemt ikke en præsident, der er ved at lukke ned.

2.

The Federal Reserve, den amerikanske såkaldte nationalbank, der i virkeligheden er et privat foretagende ejet af det globalistiske centralbank-syndikat og Rothschild-mafiafamilien, bliver lukket ned. De bliver frataget retten til at agere, og deres medarbejdere bliver overført til ‘anden tjeneste’. 

Dette er muligvis et billigt point, for jeg hører med min øresnegl, at det allerede har fundet sted, men at det bare ikke har nået offentligheden.

3.

I forlængelse af nedlukningen vil vi se starten på et Globalt Reset. NB!! Dette er på ingen måde det globale reset, som globalisterne har proklameret, hvor de okkuperer verdensøkonomien på et ultimativt niveau. Det vil være en redefineret valuta, hvor ikke blot USA’s men efterfølgende en række andre landes nationaløkonomier vil blive backet op af guld eller lignende.

Når The Federal Reserve ryger, så ryger hele centralbankvæsenets kvælertag over den globale økonomi. Det vil som biprodukt bringe EU på randen af en afgørende krise, der i sidste ende vil føre til dets sammenbrud.

4.

Der vil ske en yderligere nedtrapning af krigshandlinger en række steder rundt om på kloden. Fredsaftaler for Mellemøsten og omegn er allerede ved at være på plads. Dette er også en nem forudsigelse, for det har allerede fundet sted i Trump-æraen på blot 4 år. Medierne har ikke berettet om det, for deres opdrag har været at rende rundt og snuse hale på globalisterne, og de elsker som bekendt krigshandlinger. Der er SÅ mange penge i at massemyrde mennesker.

Når freden bryder ud visse steder, vil det desværre fremprovokere ufred andre steder. Dragen er slået tilbage men den ånde er stadig giftig. Derom senere.

5.

World Economic Forum, globalfascisternes hovedsæde, vil til gengæld trække i alle de tråde, de kan komme til. De er ophavsstedet for covid-operationen, og deres store interesse er menneske + biologien + digitaliseringen. De vil gerne implantere en komponent, der kan lamme mennesket som levende væsen og gøre det 100% manageable. Det er derfor de pusher vaccinen, som de vil have alle mennesker skal have ind. Det har absolut intet med en bestemt virus at gøre, for så skulle vi have 10.000 forskellige skud vaccine ind – om året! De skal bare have denne ene ind, for så er komponenten ankommet. 

De er med andre ord transhumanister og ønsker at lave mennesket om til en semi-maskine. De ønsker levende zombier. Så de vil sandsynligvis pushe en ny biologisk giftighed, hvis de kan komme afsted med det, evt. i form af en covid-opgradering. Den første var ufarlig i stil med en influenza, der selvfølgelig kan være farlig for svækkede personer, ligesom lungebetændelse er dødelig, hvis du er gammel eller skranter.

Tvangsvaccinering af hele befolkninger vil imidlertid være farligt for dem, for der vil opstå en modbevægelse. Det vil igen splitte befolkningerne yderligere, for mange har stadig en naiv autoritetstro overfor de hvide kitler, hvilket politikerne og medierne vil udnytte på det groveste. Danmark er desværre et af de lande, hvor det vil blive forsøgt, da danskerne generelt er blevet duknakkede og dresserede. 

De har til gengæld antydet en anden stor false flag-operation: Det Store Cyberangreb. Man skal høre ordentligt efter, når de taler over sig og antyder. Og de mere end antyder, at et sådant angreb kunne lukke ned for energiforsyningen globalt. Når disse sataniske typer siger kan ske, er det fordi, de har det i skuffen som noget, de mener at ville være i stand til at få til at ske, og som de ikke ville tøve med at få til at ske.

6.

Kineserne smadrer lige nu Hong Kong. Men de har også problemer internt. Efter Trump har startet sin anden periode, vil han starte en udrensning i USA for at fjerne den kinesiske infiltration. Kineserne vil også blive konfronteret i deres eget territorie, hvor der er ved at opbygge sig en anti-kinesisk front af Indien, Japan, Rusland med følge af Filippinerne, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Korea og Afghanistan. Jf. det ovenfor omtalte forsøg på kinesisk invasion fra grænsen til Pakistan.

Vi vil se flere aggressioner fra kinesisk side mod både Indien og muligvis Taiwan. Når et fascist/kommunist-regime får en indre krise, vil de altid aflede den til ydre aggression. Et angreb på Taiwan vil udløse en international varm krise, for USA vil sætte sig imod. Japan er i færd med at genmilitarisere pga den kinesiske trussel, det samme med Indien, som allerede har oplevet kinesisk aggression i et grænseområde.

7.

Efter at Trump er genindsat, vil det kuppede demokratiske parti godkende, at helvede bryder løs i gaderne. Der er ankommet mange våben til Antifa og lignende grupper. Der befinder sig også ca. to millioner sovende celler i form af kinesere, der bliver aktiveret. Der vil være et forsøg på at starte den anden amerikanske borgerkrig. Regeringen og militæret er til gengæld forberedt og har set det komme. Der vil være kampe, der koster menneskeliv. Lige nu har de lavet den anden autonome zone i det Antifa-hærgede Portland, Oregon, hvor dets slatne bystyre/borgmester har budt det velkommen og forrådt sine egne borgere.

De demokratisk kontrollerede områder vil opleve et tilbageslag for neo-marxismen. Der vil være masseudvandring fra New York og Californien. Det er allerede i fuld gang, så det er ikke en forudsigelse. De tiloversblevne vil være så trængte, at der vil ske en vending, og indbyggerne vil begynde at tage deres by og delstat tilbage. Men da der er så mange Trump-hadere, der vil være villige til at køre den helt ud og medvirke til total ødelæggelse af deres område, vil det være der, hvor de borgerkrigslignende hændelser fremtræder tydeligst.

8.

Den massevaccine af verdensbefolkningen, der er kørt så voldsomt i stilling, vil ende med at blive et flop. Her kan jeg meget vel tage fejl, men jeg mener, at der er to grupperinger, der opererer i ly af covid-operationen. Den ene er selvklart de, der har iværksat den. Den anden er nogle, der fra starten så det komme og gennemskuede, og som i ly af nedlukningerne foretager en serie knibtangs-bevægelser mod deep-state-operatører. Det foregår ikke bare i USA men worldwide.

De spiller spillet, så længe det kører for ikke at advare deres mål. Dette rygte bekræftes af folk med kontakter til militæret.

Til gengæld vil vi se introduktionen af nogle helbredsteknologier, som har været hemmeligholdt. Vi vil også se brugen af teknologier, der allerede er kendt og afprøvet, men som har været holdt væk fra midterbanen.

9.

Globalisterne vil forsøge at trække et nyt kort som forudsagt af Wernher von Braun til Carol Rosin: alien invasion. Vi ser allerede optakten til det med dannelsen af The Space Force i USA. Dette er imidlertid for at imødegå denne fingerede invasion, som Deep State har tænkt sig at hive frem, hvor UFO’s lige pludselig vil vise sig på himlen diverse steder. 

Denne forudsigelse kan tænkes at høre til de lidt dybere lag i krystalkuglen, og vi ser det muligvis ikke i første halvdel af 2021. 

10.

Vi kommer til at se anholdelsen af nøglefigurer det statskup mod Donald Trump, der kørte fra den dag, han blev indsat. Der er allerede sket fjernelse af folk i Pentagon. Bla. røg forsvarsministeren Mark Esper ud af vagten, men også en stak generaler, der har arbejdet for The Deep State er fyret. Og hvis det ikke er fordi, det lige er sket i dag, 14 december 2020, så ville jeg have forudset – jeg gjorde det vist for ca. en måned siden – at justitsministeren William Barr ville blive fyret, manden der har siddet på de store sager, bestilt Durham rapport uden at viderebringe den (den er skrevet), dækket over Epstein-sagen (Epstein did not kill himself). Han har så lige selv sagt op. Interessant, der skal åbenbart ske noget mere seriøst. Barr var bare en juridisk dørstopper.

Blandt nøglefigurerne vil være fyrede CIA-direktør John Brennan, James Clapper og fyrede FBI-direktør James Comey. Det er kun et spørgsmål om tid, før nettet strammes om Obama og Hillary (’cause you’d be i jail), de helt store fisk.

11.

Hvis de mod prognosen skulle vise sig, at Trump ikke klarer sig igenne det juridiske system, fordi omtale William Barr nossede så voldsomt i den og blokerede for de sager, der skulle have være frem, så vil der en komme en gedigen portion de-klassificering af alt det, der er foregået, og alt det som Deep State og demokraterne har bedrevet. Dette er ikke engang en prognose, for Donald Trump har lige annonceret det.

Vi er næppe klar over, hvor ødelæggende det vil kunne være for sumpen. Justitsministeriet har tilbageholdt en hel masse yderst belastende materiale gennem årene og især de sidste fire år. En erstatning for Barr blot den tid, hvor Trump stadig er in office, vil kunne lukke helvede løs fra de klassificerede arkiver. Når den kat er ude af sækken med hele dens familie, får den kommende korrupte administration allerede på forhånd meget travlt med at slukke brande.

12.

Mainstream-medierne, der har kompromitteret sig så voldsomt i de seneste år, vil begynde at falde fra hinanden. De vil fortsætte med at blamere sig, til tiøren er faldet for flertallet af folk. Vi kan ikke længere stole på dem, og det kommer ikke til at ske. Et bottom-up-netværk af tusinder af nyheds- og vidensformidlere har allerede ædt sig ind på globalfascist-medierne. Disse er så kompromitterede, at de ikke kan fixes. De er uhelbredelige, og de må afgå ved døden. 

Der vil også her være gradbøjninger af troværdighed. Nogle vil gå hele linen ud, som fx United Network, som dårligt nok har lettet fra jorden endnu som nyhedskanal. Dem vil vi se meget mere til undervejs, og de har seriøse nyheder oppe i ærmet, da de kan trække på det efterretningssystem, der ligger under alle de andre. Andre vil blot være en tand mere troværdige og indtil videre ikke fuldt kompromitterede som fx News Max. Men der-midt-imellem er der mange, der vil gribe chancen helt ned til en-mands-kvindes-stationerne. 

13.

Tech-giganternes platforme vil komme under voldsomt pres. Google-syndikatet, der er intet andet end en stor CIA-operation, vil blive konfronteret. På grund af størrelsen af operationen vil det måske tage mere end et halvt år. Udvandringen fra de sociale medier, FaceBook, YouTube og Twitter vil finde nye veje. Folk tøver lige i øjeblikket, for hvordan finansierer man det, der før har fået milliarder op i røven fra CIA med penge stjålet fra bla. amerikanerne (de manglende 21 trilliarder m.m.). Folk er blevet forvænt med at få det hele gratis, men har ikke indtil videre gjort sig klart, at prisen blev betalt i dyre domme på en anden konto: deres privatliv, deres frihed, deres ytringsfrihed og deres mentale sundhed.

Her tør jeg ikke spå om, hvordan konfrontationen vil ske. De sociale medier er ligesom med junkfood. Folk gider ikke betale for kvalitet men vil hellere æde det billige men stærkt vanedannende lort. 

14.

CIA – euww! her bliver det spændende. Det mest perfide og omfattende agentur for korruption i måske menneskehedens historie. Der er absolut INTET i kategorien beskidtheder og forbrydelser mod menneskeheden, som de IKKE har begået. Følgende er et kraftigt forlydende og altså ikke en prognose som sådan. De har simpelthen fået besked om at levere nøglerne tilbage med samt alt det sjove isenkram, der har brugt siden 1947 mod verdensbefolkningen. De har aldrig været blot et efterretningsvæsen, de har hele tiden været et globalt undertrykkelsesredskab, en terroristorganisation, der flittigt har brugt andre terroristorganisationer som beskidte arbejdere. Vi så det senest i større stil i forbindelse med aggressionen mod Syrien. ISIS var et vaskeægte CIA-projekt.

Jeg hører dette forlydende på flere af de vandrør, der bankes på, men det er ikke kommet frem i medierne, de snotdumme medier – ingen overraskelse her. Og hvorfor ikke? Fordi vestens medier er dybt infiltrerede og kontrollerede af CIA og har været det i meget lang tid. Det gælder også de danske medier. Så altså, den 5.-6. januar har de fået at vide, at de bliver lagt ind under forsvarsministeriet. De har hidtil været fuldstændig udenfor kontrol og har ladt hånt om al forfatning og lovgivning og kørt deres eget stat i staten. Og den – også efter forlydende – gode nyhed her er, at også Pentagon har gennemgået en forvandling, og at såkaldte rogue elements, skurkagtige personager, er fjernet. Fjernet kan betyde to ting: fra bestillingen eller fra … jordens overflade.

Der er simpelthen en grund til, at tidligere superskurk, John Brennan, er oppe i højeste paniske selvsving. Han ved, at hvis Donald Trump først sidder i sin anden periode, så bliver der lukket op for både det ene og det andet. Man kan sige forskelligt om ham, men han er ikke en særlig tilgivende mand overfor folk, der har lavet svinestreger med ham. Can’t blame him, go for it. Kontant afregning er det eneste, som typer som Brennan forstår, og i hans tilfælde står han nok til lovens strengeste straf. Du ved, stolen. Der er et mundheld, der siger: Hvis du vil begå et kongemord, så vær sikker på, at du gør det grundigt og én gang for alle. Ellers er det dig, der står for tur.

Deep State US er ved et afgørende vendepunkt. Enten lykkes det dem at fjerne Trump på en eller anden måde. Eller også er de færdige som aktører. Der foregår en meget stor operation, som Verden ikke har kendskab til. Vi ser nogle skygger danse som projektioner på en skærm ligesom i japansk kabuki-teater.

Kommentarer

 • Rikke Hauge

  Hej! Jeg har læst og også videreformidlet din tekst om 2021, jeg bliver spurgt til, hvem forfatteren er? Hvem er du, som skriver?
  De bedste hilsner Rikke Hauge

  • marcohanuman

   Som gættet er marco_hanuman jo et pseudonym. Det er ikke nogen hemmelighed, at mit navn er Morten Hansen, og hvis man gider krydstjekke med andre sites, fx bionauten.dk eller YouTube-kanaler som Radio Paradigmet, så finder man hurtigt ud af det.
   Grunden til pseudonymet er, at jeg som læser af Dagbladet Information dengang for 8-10 år siden, en avis der førhen indeholdt seriøs journalistik – at jeg så, hvordan de transformerede sig imod politisk korrekthed og det, der i dag bliver kaldt wokeness. De begyndte at blive opslugt af den globalistiske propagandamaskine. Jeg kommenterede på mange af deres artikler – hvorefter jeg blev slettet. Aha, tænkte jeg, hvis I vil køre det game, så bliver jeg en pain-in-the-ass for jer en stund endnu. Så oprettede jeg en hel stribe nye profiler, der alle havde M som fornavn og H som efternavn. Og som alle blev slettet, selvfølgelig. Jeg beholdt det ene pseudonym. Og dumpede Dagbladet som utroværdigt og irrelevant.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.