Essay,  Kortprosa,  Poema

Brødkrummer fra rodekassen

Lidt af hvert her:

Uhuuh, hvad skal vi dog skrive om, sagde skrivekrampen i hele fem minutter i træk.
Det blev den hurtigt træt af, da den blev hevet frem og tilbage over tastaturet.

Ikke at foragte, en lille krumme i det ene hjørne af køkkengulvet kan vise sig at indeholde en guldgrube af betydning. Vi kan jo kalde det for krummens fraktale skalerbarhed. Eller: En krumme er et univers, bare man zoomer langt nok ind. Hvis man satte den under et mikroskop, så ville man finde et leben af liv, der var i færd med at befolke og om-organisere den. Den var for lille til at blive på tallerkenen, så nu er alt det andet liv køkkenet gået ombord i den. Det er svært at bebrejde livet for at interagere med eget liv og levned.

Det er ikke så svært, når man blot får det lært
Citat – Krumme

*

Vi har i realiteten en pandemi. 
Det er er bare ikke den pandemi, de fortalte os.
Det er en pandemi af fejhed.

Hvis du er duknakket, tænker du ikke på dig selv som duknakket.
Du tænker på dig selv som dydig, 
når du gør alt, hvad de siger uden videre spørgsmål.

Fejhedspandemien er ligesom døden.
Den rammer alle, høj og lav, rig og fattig, magtfuld og magtesløs.
Den nivellerer alle og gør alle magtesløse.

De højt-på-strå magtesløse tænker ikke på sig selv som magtesløse.
De bilder sig selv ind, at udøvelsen af deres nyligt opgraderede magt
er den egentlige magt, og at det kræver mod at udøve den.

Det gør det ikke. Det kræver blot fejhed i en højere lønramme. 
Vend dem om, og du vil se alle trådene og håndtagene stikke ud af deres rygstykker.

Hvad der derimod kræver mod i en beundringsværdig grad er,
når en af disse magtfulde siger: Nu er det fanderme nok!
vel vidende, at de vil straffe og fjerne den formastelige fra magtens cirkler.

Hvad der også kræver mod i beundringsværdig grad er civilisten, 
der stiller sig op og tiltaler hele maskinen, mens den ruller frem i et Tien An Mien-øjeblik. 
Ingen i offentligheden ved, hvad der siden skete med ham,
men blot et vist kendskab til maskinen repræsenteret ved kanonløb og larvefødder
tillader en formodning om, at han efter en tid hi-securityfængslet for politiske dissidenter
fik adskilt og fordelt sine indre organer i rustfri stålskåle på operationsbordet
på en måde, der tillader maksimal udnyttelse, og hvor hjertet var det sidste, der bliver fjernet.

*

Et totalitært regime er anderledes end et klassisk diktatur.
Diktaturet kræver blot, at folket er rædde for den onde diktator.
Han er, hvad han er, og han lægger ikke skjul på det.
Når al modstand er nedkæmpet, bliver han pludselig mildere,
for egentlig ville han gerne elskes af sit folk og hyldes som deres landsfader.

I et totalitært regime vil man sørge for, at folket er rædde for … noget andet.
Regimet er ikke, hvad det giver sig ud for, det lægger skjul på sit sande væsen.
Når al modstand er nedkæmpet ved udspekulerede tiltag, konstant brug af nysprog,
disinformation, grænseoverskridende lovgivning, psykologiske operationer,
udskamning af anderledes tænkende, økonomiske sanktioner, forvredne statistikker,
falske løfter, forhaling af tiden, udeladelse af fakta, repetetiv propaganda,
absurde ritualer i det offentlige rum …

SÅ er det først, at regimet går amok på sin befolkning, og så vil vi se grusomheder.

*

Et af hovedformålene med Operation Lockdown var global aflivning af små og uafhængige virksomheder og overførsel af deres øḱonomi til globalíst-kartellerne.
Det fandt sted i trilliard-format. Denne overførsel var en gentagelse og mangedobling af Finanskrisen 2008-09, hvis formål var det samme.
Da den totale aflivning af små og uafhængige virksomheder ikke er fuldført, vil vi se en ny runde af nedlukning med pandemi som påskud, så aflivningen kan fuldføres. 

De lægger nu an til nedlukning 2.0
Igen vil vi se en på forhånd aftalt selektiv skævridning af facts, videnskab og statistikker. 
Igen vil vi se – og i forstærket grad – en heksejagt på de ikke-anstukne under påberåbelse af, at de er til fare for alle andre.
Igen vil vi se politikere og villige eksperter anlægge tudefjæs, grimmefjæs og skammefjæs.
Igen vil vi høre den tyndslidte forelæsning om, hvor bekymrede de er for folkesundheden.
Igen vil vi være nødt til at tømme det fulde bæger over i brækspanden.

*

En advarende påmindelse til denne verdens beslutningstagere.

Til dig, den for tiden regerende magt-midelmådighed!
Tillad mig at oplyse om, hvad du muligvis ikke er klar over, selvom du burde.
Eller tillad mig at påminde dig om, hvad du godt ved men har tilladt dig at lade hånt om.

Der findes en grænse for, hvor langt du og dine kan trænge folk ud i tovene og op i en krog.

Dagen nærmer sig her til lands med hastige skridt, og i en række lande er dagen for længst oprunden. Befolkningerne har derude indset, hvad I har haft til hensigt og har derfor valgt at udsige et rungende NEJ! Et godt råd dig vil derfor være, at lytte til lyden af, hvad klokken er slået.

Hvis ikke du som regerende magt-middelmådighed er i stand til at foretage en fuldstændig realistisk tydning af dette klokkeslag, skal du vide, at det er et point-of-no-return. Du vil opleve, at du aldrig vil kunne genvinde tillid fra den befolkning, som du har valgt at mishandle. Dit liv som enten beslutningstager eller beslutningsformidler er slut. Formidleren af en løgn er lige så god (læs: skidt) som fabrikanten af løgnen. Hvis du har valgt at være hæleren, er du derfor lige så god som stjæleren.

I dit eftermæle vil du fremstå som medløberen, kollaboratøren og kujonen. I det omfang, det kan dokumenteres, at du vidste, hvad du medvirkede til, vil du være straffeansvarlig ifølge gældende international lov. Du har muligvis lyttet til dine internationale opdragsgivere, der har forsikret dig om, at de internationale traktater, aftaler og love skam ikke gælder længere. Du har muligvis ladet dig overtale af dit bagland til at mene, at den gældende grundlov, Landets Lov blot er et forældet forfatningsdokument, som du kan lukke op og skide i. Du vil komme til at opleve, at denne søndertrampede og overpissede folkeret vil vende tilbage – denne gang med skarpslebne tænder og kløer. 

Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du hænger ud med,
hvorefter jeg lige bagefter skal sige dig, hvem du er.
Du bliver, hvad du hænger ud med, og det klæber. Forever!
PS: Det er ikke mig/os, der truer dig. Det er dig, der truer dig selv.

Karmas lov, Hybris-Nemesis, synderegistet er konstant, neutralt og upartisk. 
Tag det ikke personligt, du er ikke alene (en ringe trøst).
Den er den grumme bagside af Kærligheden, der ikke skelner. Den ER.
Tilgivelse og opløsning af karma (konsekvens) af dårlige valg kan kun finde sted ved seriøs og oprigtig anger = direkte konfrontation med dine konsekvensskabende valg. 

Vi du være i stand til det?

*

Det er interessant, hvad tabet af religion har betydet.
Det er også interessant at studere, hvem der har advokeret for tabet,
og især hvad formålet for deres advokatur har været. 

Vi taler om religion som essens og ikke religiøse magt-institutioner, 
så lad venligst være med at køre ud af den streng, for det har vi forstået og beskrevet i detaljer.

Et af de markante tab er forståelsen af, at liv og død er et kontinuum.
Hvis det er sådan, så er det ikke ligegyldigt, hvad du gør i dette liv.
Om det er den hindu-budhhistiske version med reinkarnation
eller den kristne version med himmel og helvede og skærsild midt imellem,
eller den islamiske version, der har ligheder med både den jødiske og den kristne,
eller den jødiske, som ligner dem alle sammen,
så er der altid tale om en afregning.

Det har sit sjældent fortalte bagland i det egyptiske tankeunivers,
hvor sjælens dommedag og afvejning på Livets Vægt er et ufravigelig omdrejningspunkt.
ALLE kulturer har en version af den samme ide.
Så hvor var det, at det gik galt? 

Det skete ved nihilismens = materialismens gennembrud.
For denne verdens magthavere og deres Imperium var det en uudholdelig tanke, 
at de stod til regnskab for deres magthaveriske ugerninger.
Så de opfandt et konsekvensløst univers, hvor de aldrig skulle stå til ansvar.
Dette designer-univers havde ingen Skaber, ingen overordnet intelligens og intet formål.

Det fandtes ikke godt eller ondt, ondskaben var blot en social konstruktion,
og godt og ondt kunne relativeres efter behov og bekvemmelse.
Al moralitet kunne gradbøjes, så der galt ét moralsæt for dem selv og ét sæt for alle andre.
Bare rolig, sagde de til hinanden, du kan gøre, hvad du vil, bare du ikke bliver opdaget.
Og senere:
Bare rolig, du kan gøre, hvad du vil, SELV når du bliver opdaget.
Vi sørger for, at du er urørlig, for tåberne og taberne på gulvet er magtesløse,
og lovgivning, forbrydelse og straf er noget, vi vælger.

Det samme magthaver-segment kom op med darwinismen kombineret med den ide,
at mennesket grundlæggende var ondt og bestialsk.
Hvad der er taget ud af den ligning er, at det afstumpede menneske
er et produkt af summen af deres store kulturprojekter:
den romerske slavestat, feudalismen, industrialismen.
Hvad der mere er taget ud af ligningen er en sløring af menneskets oprindelse.
For hvis vi blot er et resultatet af genetiske mutationer fra amøbe til android,
så er vi jo i virkeligheden ikke mennesker, så er vi bare – og det er enhver darwinist tvunget til at skrive under på – et slags mælende dyr, der har en muteret hjerne, og hvis eneste formål er at herske over hinanden. Det er så her, de selv kommer ind …

Deres ideologi har altså to målgrupper: en del for dem selv og en del for alle de uduelige grovædere,
de alt for mange på denne planet, der derfor bør aflives ned til 500.000,
for denne planet kan jo ikke opretholde en menneskehed i milliardtal
… siger de, mens de stjæler alle de ressourcer, der skulle opretholde menneskeheden,
og mens de på alle tænkelige måder ødelægger livsbetingelserne for menneskeheden,
så deres forlorne udsagn kan blive en selvopfyldende profeti.

Hvis mennesket ikke længere er et væsen skabt af en guddommelig intelligens,
så er det jo blot en hoben genetisk materiale, der hopper rundt på to ben,
klar til den næste genetiske rotteforsøg i stil med det, der foregår LIGE NU!
Og hvis bevidsthed blot er et randomiseret affaldsprodukt af neuroner, der fyrer den af,
så er vi jo blot programmel, harddiske og ramkredse egnet til at programmere
og inficere med vira, som de så bagefter kommer og hævder, at de har et virusprogram imod,
der så viser sig blot at være en ny og værre virus.

En kommentar

 • omar ingerslev

  Den dag da brødet brød op
  og viste verden, at der var flere krummer i det
  end nogen kunne forestille sig

  Den dag da verden endelig var helt forgiftet grøn i hovedet,
  døende, af de grønne og andre farvede revolutioner

  Den dag da helligbrøde ikke var hellig,
  men de fleste havde gennemskuet den forgyldte undertrykkelse i usynlige lænker

  Den dag, da alle brød lænkerne
  og fulgte deres eget hovede … fritænkerne

  Den dag, der skilte “fårene for bukkene”,
  – dem der forberedte sig på klimaforandringer
  med hedebølge, badetøj, håndklæde og sandaler
  – og dem der byggede som praktiske gris
  velforberedt til at modstå en kommende istid.
  Gæt en gang, hvem der endte med at ligne idioter,
  gæt en gang hvem der følte sig røvrendt
  af fordummende politisk retorik uafbrudt igennem hele det 20. århundrede,
  og hvem der ikke gjorde !

  Der er ikke flere oplæg til diskussion herfra,
  for enhver vil snart på egen krop kende forskellen på kulde og varme,
  og hvad den enkelte så forklarer for sig selv,
  – om de tror de er frøer, der skal kysses af prinsesser
  eller de bilder sig ind at sidde i afsvalet vand med underlige kogende bobler
  – det er enhvers frie valg og frie fald –
  jeg forventer at høre kokken annoncere :
  der er frølår til alle !

  Den dag, da de spinkelt postulerende “stærke”,
  ødelæggerne, viste sig at være de svage,
  og de massivt undertrykte og indbildte “svage”,
  opbyggerne, viste sig at være de stærke.

  Den dag, da det stod lysende klart for alle,
  at de fattige har bevist at de kan overleve,
  mens de hjælpeløse og dyb afhængige rige ikke har
  – at de som længe har været konfronteret med den benhårde virkelighed
  har større erfaring og bedre chancer, end dem der er pakket ind i komfortable løgne.

  Den dag, da ordene : ” de fattige vil arve jorden … komme mit rige ”
  pludselig blev revet ud af et forgyldent nostalgisk skær
  og blev realiteternes faste byggesten.

  Den dag, da alle indså at de seneste 100 års videnskabelig indsigt
  og teknologisk udvikling er blevet franarret dem,
  bag lukkede agenturer, hemmelige svingdøre og opstyltet personheltedyrkelse
  indenfor (pseudo)videnskab og forseglet teknologi.
  IT-, elbils-, asociale PLAT(tenslager)FORME-producenter, presstitutes & politisk profitsøgende profeter,
  der alle lyder som krigens tågehorn og støjsendere af opblæst non-sens(e)

  Den dag, da alle pludselig huskede på at det meste urban trafik for 100 år siden
  allerede var elektrificeret – tog, sporvogne og troljebusser.
  At den for tiden forgudede elektriske bil ikke står for andet end 100 års forsinket “bluff og blasfemi”,
  og snarere burde bære det nedsættende øgenavn, ” Edison “, istedet for at besudle Nikola Tesla,
  som ville have vendt sig i sin grav over at blive sammenlignet
  med allerede 100 år forældedet “tech-no-logic”.

  Den dag, da enhver vil mærke at sandheden gør ondt,
  men at løgnen dræber.

  Hvilken latterlig runddans på stedet i over 100 år
  – stoleleg og “Jerusalems brand” og scarcity af enhver slags,
  i smertelig kontrast til et kosmos, skabt af uudtømmelig energi og overskud.

  Hvem andre end hjernevaskede og paralyserede tobenede tosser
  vil åbenlyst bygge en laksetrappe for galaksen
  for at fiske efter hvem-hvad-hvor ?
  Når de kaster snøren ender krogen altid i nakken på dem selv,
  og når de anstrengende forsøger af trække linen ind
  ender de med at vride armen om en gal akse,
  på selve vor galakse.

  Dybest set var kapitalismens problem altid det overskud
  den ikke kunne komme af med, andet end gennem en forestilling om,
  at bevare elitens position, status quo, gennem instablitet, krig og destruktion for alle andre.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.