Poema

Og så var det, jeg tænkte

Og så var det jeg tænkte:
Nu taler de om varianten.
Altså en variant af den sorte død
just præcist hvor det begyndte at gå op for folk,
at den sorte død nok ikke var så sortedødelig,
som de sagde.

Så var det også jeg tænkte:
om ikke den dér variant ankom just som kaldet
til at køre køretøjet rundt i rundkørslen endnu en gang
netop på det tidspunkt, hvor der gik hul i dæmningen,
og det slap ud, at der var nogen, der havde fiflet lidt med biokemi
i et laboratorium.

Så tænkte jeg dernæst:
Gad så lige vide, hvor varianten kom fra,
og hvad var dens variationsafsæt?
Og så var det jo, jeg kom i tanker om nobelpristageren i medicin,
der tog bladet fra munden og tudede i hornet og fortalte,
at det jo skyldes substansen.

Men så tænkte jeg på manden, der opfandt substansen,
altså den, de putter ind i nålen,
og som brugte mærkelige ord som spike protein,
og som sagde, at der var her, det gik helt galt,
for substansen ville få kroppen til at sprøjte varianter ud
så immunforsvaret ville blive dovent.

Hvis jeg lige tænker den tanke videre,
så lyder det ikke som en helt god ide,
hvis vores kæreste eje og ultimative livsskjold
mod biologiens intrigante indtrængen
går hen og bliver dovent
og laver en stand-down-operation.

Altså bare en tanke:
Det kunne vel ikke tænkes,
at der var nogle skidte knægte og kællinger
et sted derude-deroppe i styresystemet,
der uden erklæring havde erklæret krig
mod menneskehedens immunforsvar?

Ja, man kunne endog tænke sig:
at de havde en udrulningsplan,
som de siger derude i BigBusiness,
en implementeringsstrategi, en marketingsfilosofi,
baseret på markedsundsøgelser af graden af menneskelig mørnelse, mathed, medicineret modløshed og mistrivsel.

Det er sikkert bare en tanke.

*

Et par spørgsmål til den danske lægestand:
Har I hørt om en tingest, der hedder immunforsvaret?
Nå, det har I trods alt, og var det så 2. eller 3. semester på studiet, og høhø det er jo længe siden.

Men var det ikke en ide, at I beskæftigede jer lidt mere med denne tingest og dens fornemme potentialer i stedet for at ytre jer dagligt til fordel for en industri, der ser det som deres fornemste interesse at nedbryde tingesten og erstatte den med en kunstig-hybrid tingest, hvis formål er at skaffe betalende kunder i butikken, mens de skaffer sig af med kunder, hvis betalingspotentiale ikke skønnes fremtidssikret?

Kan I huske, da I aflagde lægeløftet?
Hvad var det lige der stod i den hippokratiske ed om ‘ikke at gøre skade’?
Nåja, høhø-igen, det var jo bare en formalitet i det 20 år lange studie frem mod en fastansættelse. Det var noget, I sprang over lissom det, der står med småt i en købsaftale eller forsikringspolice.

Har I hørt om noget, der kaldes informeret samtykke?
Ja det er sådan noget billigt bras som at være professionelt forpligtet til at oplyse patienter og borgere om lige præcis, hvad I anbefaler at pumpe ind i deres krop.
Og hvis en patient-borger skulle være så næsvis at spørge ind til varedeklarationen, så høhø – det ved vi sgu da ikke, og vi er også f…… ligeglade.

____________________________________

Først udgivet på: UNDERETAGEN.DK

Kommentarer

 • omar ingerslev

  …. hvilket netop er det som Bill Gates, med Lokes lumske smil, mere end antyder ved flere lejligheder … dette “universalgeni”, som, om nogen, burde vide, hvordan du kan få den slags tanker og ideer …

  sandsynligheden for at du rammer plet er meget høj – hvis din tanke er rigtig, vil vi se en signifikant overdødelighed i den kommende vinter-influenza-sæsson. I så fald, vil den blive bortforklaret med nye løgne, mens den reelt har sit udspring i de forhold du anfører, samt i den kontraproduktive lockdown/isolationsstrategi, som istedet for at lade den unge og stærke del af befolkningen bane vejen for flokimmunitet, qua beskyttelse/isolation af raske og stærke, tvinger virus til at søge andre steder hen : mod den ældre og svage del af befolkningen, med højere komplikationer/dødelighed til følge – hvis der gribes til tilsvarende indgreb i den kommende vinter, vil det sandsynligvis fremprovokere en mere agressiv og dødelig virus. Det er velsagtens myndighedernes hensigt ? – for hvis de mente hvad de sagde ville de gøre det stik modsatte : holde skoler, arbejdspladser og samfund igang, mens de rettede indsatsen mod de ældre, syge og svage.

  Alarmen gik for mig, da medierne med iver begyndte at interessere sig for Indien for flere måneder siden – det var lige hvad den nye doktrins videreførelse havde brug for, hvis løgnene ikke skulle dø for egen hånd – det var lige hvad Modi havde brug for, da han mistede grebet ift verdens største protest – 300 millioner indiske bønder m.fl – som blokerede Indiens hovedstad, Delhi, samt Utter Pradesh i månedsvis ( stadig igang ), uden at han har været istand til at gøre noget, andet end at stille sig trodsigt og hovmodigt an – uden reel magt til at sætte sig igennem. Hvad han manglede var en undskyldning for at åbne for udenlandsk intervention – hvilket den nuværende virus-situation gav ham anledning til. Virus – det er da noget man selv kan hjælpe med, hvis naturen ikke allerede selv skaber det, ikke sandt !?!. US, EU har lagt deres falske maskespil og udtryksløse todimensionale ansigter i de velkendte “bekymrede folder og miner” – og har tilbudt Indien “hjælp” både finansielt, digitalt med kommunikation/overvågning og sikkerhed. Tidligere sanktioner fra bl.a EUs side er løftet – den gammelkendte “kolonialisme” viser sig i nye klæder.

  Jeg ser flere steder en korrelation mellem forhøjet dødelighed og regeringens politik i tallene fra DK´s statistik – i forløbet fra 2019/20 – frem til DD – lige nu er tendensen svagere, hvilket er naturligt på denne tid af året – men som sagt : vi må forvente at se et meget tydeligere billede af stigning i overdødelighed, jfr de grunde du anfører, samt isolation/lockdown, og endelig pga “efterslæb” fra underdødelighed i 2020, som udlignes i efterfølgende sæssoner.

  “mange mennesker er i tvivl om der findes intelligent liv ude i rummet
  – til gengæld er folk ude i rummet sikker på, at det ikke findes her på planeten”

  • marcohanuman

   Så klogt, pointer i skabet.
   Vi trænger snart til en snak – hvordan går det med dit online-møde-software?
   Der er jo også alternativer til Zoom, hvis der er et særligt problem her – hvilket der ikke burde være.

 • omar ingerslev

  Samtale snart – gerne – ring eller skriv. Jeg har endnu ikke etableret en digitalt kommunikationsplatform.

  Jeg fandt denne undersøgelse fra Luxemburg :

  https://www.efvv.eu/images/content/2021/0617/study-on-electromagnetism-of-vaccinated-persons-in-luxembourg_6edfa.pdf

  Det er kun et abstract, uden de empiriske data, men forsøgsdeltagernes reaktioner giver et signalement af den nærmeste fremtid.

  ” Den leende har endnu ikke hørt de frygtelige nyheder ”
  Bertolt Brecht

 • omar ingerslev

  James Corbett er inde på at “lockdown”-øvelsen 2020-21, er en test inden
  det næste skridt : videreførelse af “virus-lockdown” med henvisning til
  “nye varianter og mutationer”, samt udvidelse af “lockdown-fænomenet”
  med henvisning til “klima”, med mere kontrol,begrænsning af bevægelsesfrihed,
  mad, energi osv. Digital diktatur, klassificering/opdeling af mennesker,
  social segregation, og “dyre”-mærkning er det helt centrale redskab.
  Det kaldes for tiden “corona-pas”.

  Set fra ophavet til “virus-lockdown”, har “lockdownøvelsen 2020-21” været en succes.
  Folk åd den stort set råt – eller er der noget medierne har glemt at referere i
  alsidighedens og neutralitetens navn ?
  Der er een ting sværere end at tage fejl og lade sig binde løgne på ærmet – og
  det er, hvis folk skal indrømme over for sig selv, og andre, at de er blevet ført bag
  lyset – uden mulighed for at kunne gøre f.eks ukendte vacciner, eller andet ødelagt liv, om.

  De fleste vil derfor formentlig vælge at leve videre i løgnen, frem for konfrontationen med at de
  gennem løgn og svindel, har ladet sig franarre den grundlæggende kontakt med en større virkelighed – på hvis præmisser deres egen del-virkelighed beror.
  De må derfor istedet ty til et overdrevent og ubalanceret fokus på deres ego-centrerede liv,
  i et forsøg på at redde en flig af kontakten med den virkelige verden – og her er medierne dem behjælpelig ved at fremelske og overstimulere en narcissistisk kultur.

  Hvis man opfatter de forrige verdenskrige som lokale geostrategiske varianter,
  så er den 3 verdenskrig global, og dens vigtigste våben “det psykiske overtag” :
  gennem frygt, misinformation og trusler på alle grundlæggende livsvilkår. Det kaldes
  også propaganda, public relations – og her viderefører reklamebureauerne traditionerne
  fra Edward Bernays og Joseph Goebbels, sammen med privatiserede krige overalt.

  Set i dette lys tegner der sig omridset af det 21 århundredes diktatorer,
  og det er let at komme til at tænke på figurer som Bill Gates og Klaus Schwab
  – de er jo levendegjorte groteske karikaturer af sig selv – hvilken satiriker kan snart sagt overgå
  dem ?? – vel vidende, at de stadig kun er stråmænd/fugleskræmsler for højerestående “mørkelagte fyrster”
  – samt at præsidenter for lande som US, EU, Kina og Rusland m.fl rangerer endnu lavere
  i hierakiet.
  De 99% af verdens befolkning opfattes i denne sammenhæng på linie med afgrøder,
  som dyrkes og høstes alene med udbytte for øje, som dyrkes i storbyer – human farms – dér
  hvor man ønsker verdensbefolkningen hen – smart ( cities ), ikke ?!? – omridset af et globalt folkemord ?

  Egentlig er det ligegyldigt hvem “de” er, og hvordan de som parasitter har indlejret sig i
  alle former for samfunds- og magtstrukturer – svaret og forsvaret mod deres vanvids-visioner
  er enkelt :
  enhver er født med sin gode intuition og følelser, der ikke lader sig narre, og kan til enhver
  tid beslutte at rejse sig og stå på egne ben, tage ansvaret for sig selv og sine nærmeste
  – og gøre hvad de føler sig kaldet til – uden at skulle spørge om lov – og når/hvis de
  gør det, vil dette globale kortslot falde til jorden – HER og NU !
  – men selv i “værste tilfælde”, hvor folk tøver, enten pga frygt eller andet, og accepterer
  at leve i frygt og opgivenhed, og underkaste sig endnu een af historiens idiotiske
  og trivielle imperiale doktriner, ligeså virkelighedsforstyrret og uformående som alle de forrige, så vil
  “imperie-byggeriet” også denne gang uundgåeligt falde for egen hånd – og ende på historiens mødding,
  lige som alle de foregående imperier.

  Om den enkelte vælger at rejse sig og stå på sin ret til liv, eller medvirke til et mere langtrukkent
  forløb, summen alle alle disse individuelle valg vil få betydning for hvor megen lidelse og hvor mange døde der skal til før tingene uvægerligt vil ændre sig. Og hvad angår det liv der undervejs skal leves, vil det også opleves grundlæggende forskelligt, om man vælger det ene eller det andet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.