Historica

8 mikroessays om historieforfalskning

Den mest effektive måde til at ødelægge mennesker
er at udslette deres forståelse af historie
George Orwell

Orwell taler direkte til nedersteeetage.com (han vidste det bare ikke)
HUSK historien – og hvis du ikke kender den endnu: 
KEND historien – hvilket er det tilbagevendende emne på denne etage i bygningsværket.
Det er der en god grund til og i disse tider særdeles meget brug for.

Vi lever i et kulturelt-historisk vakuum.
Historien er enten fraværende, eller også er den pumpet fuld af løgn.
De ældre generationer repræsenterer løgnen, for de syntes, det lød tilforladeligt.
De yngre generationer repræsenterer tomrummet, for de kender ikke andet.

I mellemrummet ligeligt fordelt mellem løgn og tomrum finder vi det nutidige menneske.
Dette menneske ved ikke, hvem det er, hvor det kommer fra, og hvor det skal hen.
Det ved heller ikke, hvorfor det er havnet her på dette meningsløse sted.
Men så kom der en mand fra Det Røde Hav, tjekker-lækker-lav-tjav-trav!

*

Moses går op på Sinaibjerget og får Guds Hjerte eller Guds Ord.
Da han kommer ned, er folket i færd med at dyrke Den Gyldne Kalv.
Han får et raserianfald og smadrer det blankpolerede kæledyr + lovens tavler.
Han går tilbage til bjerget, hvor han må sande, at Guds hjerte er brudt,
hvorefter han modtager de 613 bud.

Ikke de 10 men de 613!
Nogle af dem findes stadig i Tredje Mosebog kaldet Leviticus, og de er højest besynderlige og for nutidige mennesker helt ude i hampen, bizarre og uacceptable.
Ingen Gud, der hævder at være Universets Urkilde, ville nogensinde stille disse fanatisk-groteske krav til nogen menneskehed endsige et udvalgt folk – giv din kone til ypperstepræsten, offer to lam om dagen, slå din nabo ihjel, hvis … osv...

Ikke desto mindre var de budene, som Moses fik i sit 2. besøg på bjerget. 
Det var ikke Gud, Universets Skaber, der talte til Moses i hans 2. besøg. Det var Abraxas.
Og hvad er så det for en tingest?

OK, nu har du selv bedt om det, men du vil ikke synes om svaret.
Abraxas er/var et udefra kommende parasit-regime, der for tusinder af år siden tog kontrol over Jorden og andre planeter og solsystemer, en kontrol, der har varet ved til for ganske nylig, hvor dets regime er brudt. En universel alliance har afsagt sin dom, og dette parasit-regime har ikke længere mulighed for at regere over sit hidtidige domæne. De er officielt udslettet, og der foregår for tiden en rengøring og afvikling af det dybt forgrenede styresystem, som de implanterede dengang, og som al Deep State-virksomhed på denne planet, international mafia-syndikalisme og global-fascisme bygger på.

Det lyder for Star Wars til at være sandt, så lad os for en sikkerheds skyld sige, at det er flyvsk fantasy.

Læs i mellemtiden:
De ti bud – 1. bud
De ti bud – de rigtige bud

Babel

*

Tradition er den livsnervetråd, der forbinder generationer.
Tradition er garantien for, at en ung generation ikke er ladt i stikken og er nødt til at opfinde det varme vand, ilden, hjulet og suppeskeen påny. Hvis de gerne vil lege, at de har genopfundet et-eller-andet, så skal de da ha’ lov til det, men de skal nok forvente en påmindelse om, at … det har de nok ikke.
Tradition er anvendt historie. Uden tradition er al historie en ubrugelig gang skrot af et museumsstykke.

Så hvad var det, der skete, da rend-mig-i-traditionerne-generationen, babyboomerne, 68’erne besluttede sig til at destruere deres livsnervetråd og trykke den af i et narcissistisk vakuum?
Og det skete i de dage … som forudsigeligt, at post-WW1+2 historieforfalskningen fik en ekstra skrue og indførte en af vor tids største uerkendte plager: historieløsheden aka historisk nihilisme.

Til det fik de hjælp af sex-drugs-og-rock’n’roll samt en nyligt etableret installation af kulturmarxister på læreanstalterne, der leverede deres særlige form for rødmalet historieforfalskning. Den russiske revolution og det gigantiske folkemord, der fulgte, blev i Vesten solgt i romatiseret form som heroisk fremskridt og i værste fald som: Ja herregud, hvor der handles, der spildes, og målet helliger midlet. Kernen i dette folkemord var et systematisk massemord på traditionen + 147 millioner myrdede i blot Sovjetstaten, worldwide 300 millioner i diverse copy-paste-versioner af regimet, hvor maoisterne sørgede for de 100 millioner. Og det var så kun de myrdede, for vi skal tælle i milliarder for at forstå, hvor mange der fik et lorteliv i terror og slaveri. Dette var menneskehedens pris for at hengive sig til en abstrakt ide udklækket af syge hjerner og finansieret af milliardærer i London og New York.

Læs: Den russiske revolution
Læs: Det kommunistiske manifest
Læs også: Folkedrab / Genocide – reflektioner over Stantons 10 stadier på vej mod katastrofen

På væggene i deres studenterhybler havde selvsvinger-generationen plakater af Mao Tse Dong, Lenin og Che Guevarra i festlige farver. En af deres paroler, som de blafrede med 1. maj med en øl i hånden, var solidaritet med arbejderklassen. Efter endt studietid og nyligt indtrådt i et vellønnet akademikerjob glemte de hurtigt den arbejderklasse, som de i øvrigt aldrig havde sat deres fod iblandt.

Boomerne fik yderligere hjælp af de fede tiders tilbud om eskapisme og glemsel i forbrugersamfundet, som de jo sagde, at de gjorde oprør imod … indtil de blev etablerede, overhalede forbruget indenom med 180 kilometer i timen i yderbanen og blev til superforbrugere. De skabte herefter en ny amputeret tradition og videregav deres historieløshed til deres børn og børnebørn, der nu fuldfører deres projekt.

For nylig er kulturmarxismen blevet rebrandet som Antifa, Black Lives Matter, kritisk raceteori, intersektionalitet, LGBTQxxx’isme, cancel culture, wokeness, MeToo, New Green Deal … + diverse designer-ideologisk affald. Hjernevaskede identitetsløse unge er for tiden aktiveret som sovende celler for at ødelægge det vestlige samfund via primært USA. Men hey! var ødelæggelse af den vestlige civilisation ikke fra starten kulturmarxismens/Frankfurterskolens primære erklærede agenda?

Vi kan kalde dem for Trotskys oldebørn. Leon endte som bekendt sine dage i 1940 i Mexico med en issyl i baghovedet plantet af en af Stalins agenter. Gruppen omkring Trotsky valgte for at undgå en lignende skæbne at flytte til Californien. Det er denne gruppes ideologiske børnebørn i direkte linje, der senere blev kendt og berygtet som The Neocons. For nej, det betyder ikke nykonservative. På amerikansk engelsk betyder to con: at bedrage, hvilket var just hvad de gjorde. Sidste gang, vi oplevede deres nye bedrag, var da de (Nuland, Kagan, m.fl) i 2014 foranstaltede et statskup i Ukraine og indsatte en fascist-nazist-regering, hvilket førte direkte til den situation, vi har lige nu. Om fascismen er rød, brun eller sort er lige fedt for de nye bedragere, bare den bedrager.

*

Før generation-forkælet i de fede tider med fuld beskæftigelse – hvis man overhovedet gad at arbejde og ikke spekulerede i understøtteren – var der to traumatiserede generationer. Selvom det lille land slap nemt om i de to verdenskrige, gik ingen fri for den kollektive traumatisering ved verdenskrigene, for verdenskrig = verdenstraume.

Traumatisering betyder som regel hukommelsestab i et eller andet omfang. Nervesystemet er nødt til at lukke ned, hvis det ikke kan ryste den traumatiske hændelse af, og der kan nemt ske en fortrængning af, hvad der egentlig skete. Meget få var i realiteten klar over, hvad der egentlig skete i krigen, for det oplevede = grusomhederne var på ingen måde selvforklarende. Der var meget få blandt de overlevende, der vidste, hvorfor de havde ligget i skyttegravene i WW1. Det var ikke meningen, at de skulle vide det.

Verdenskrigenes bagmænd – og nej, det var ikke tyskerne, der fik al skylden – etablissementet i Det Britiske Imperium, kendte meget vel til anvendelsen af traumatisering. Efter WW1 blev det berygtede Tavistock Institute dannet, og et af deres forskningsprojekter var, hvordan granatshock virkede på den menneskelige psyke. Forskningen var ikke med henblik på at hjælpe de traumatiserede. Den var med henblik på fremadrettet at udvikle præcise metoder til traumatisering. Det var grundlaget for lignende ‘forskning’ udført af CIA under kodenavnet MK-Ultra. I samme periode forsker de i Institut For Sociale Studier i Frankfurt (Frankfurterskolen) i metoder til at bedrive social manipulation. Den britiske elitære klub, The Fabian Society, har samme agenda, og The Rand Corporation i USA arbejder i samme genre.

Denne type anstalter kalder det altid udadtil for studier eller forskning, men formålet kan sammenlignes med efterretningsvæsener. Efterretninger er kun grundlaget for deres egentlige virke: counter intelligense. Altså the neocon game igen: spredning af disinformation og historisk forfalskning. Og som hos marxisterne gælder alle kneb, for målet helliger midlet, og så er der jo en undtagelsestilstand, der ophæver al samvittighed og etik.
Hmm, hvor er det lige, vi har hørt den slags for nylig ? … 

Traumatisering er et styresystem, og en af virkningerne er kulturelt hukommelsestab. Folk mister deres identitet, hvorefter der straks up-front og ofte med blot timers forsinkelse serveres et stykke veldesignet identitetspolitik på tallerkenen. Folk er udsultede, så de spiser op – indtil de en skønne-grimme dag opdager, at det er lutter tomme kalorier, de indtager, og så er det for sent. De købte deres nye identitet på afbetaling og glemte, at kreditor ville have hele armen og resten af korpusset med.

*

Det Britiske Imperium skrev den historie, som vi på opfordring har valgt at anerkende.  Det gælder Imperiet version 1.0, der er den klassiske æra fra Tudor til Churchill. Og det gælder version 2.0, der er post-WW2 i form af et fuldt intakt et finansielt-militært-netværk og kontrolsystem med City of London som fortfarende hovedkvarter. Men som al anden historieskrivning begået af sejrherrer i krige er den væsentlige del løgn, og resten er harmløst ubrugeligt på grund af løgnen om alt det væsentlige. De løj, fordi de kunne, og fordi sandheden ville have ført til Imperiets fald langt før og dernæst forhindret dets transformation til version 2.0.

Når briterne havde smadret og underlagt sig et kulturområde, brugte de den romerske taktik med at erstatte den okkuperede kulturs historie (Orwell: menneskers forståelse af historie) med en sutteklud. Romerriget, det protofascistiske Imperium, tålte ikke anden storhed end sin egen. Ved mødet med fønikisk, egyptisk, persisk, keltisk, etruskisk kultur, hvilken som helst avanceret kultur var deres grundattitude: misundelse

 • Romerne stjal etruskernes vandteknologi og drev dem på flugt til den Iberiske Halvø.
 • Romerne stjal jødernes historie, gav dem redigerede Torah-ruller tilbage og sendte dem i diaspora. 
  Dernæst skabte de jødedom-light kaldet kristendom (Josephus Flavius = Paulus).
 • Romerne stjal den persiske Mithras-kult (Sol Invictus) og gjorde den til Vatikanets interne kult.
  Folket fik kristendom med de udvalgte elementer af kulten, der fandtes passende og ufarlige.
 • Romerkirken stjal de sumerisk-babyloniske og de egyptiske mytiske fortællinger og kaldte det Det Gamle Testamente – bestående af de samme fortællinger, som jøderne havde stjålet forinden
 • Romerne smadrede Karthago og dermed det fønikiske handelsrige. Det overlevede som Venedigs herskere (eng: Venetians = Phoenicians). De blev et af bindeledene til Det Britiske Imperium.
  Venetianerne blev smidt på porten i 1600-tallet og flyttede sig til Amsterdam. Fra Amsterdam flyttede de sig til The City of London. Deres udpost over Atlanten hedder Wall Street. 

Dette Transatlantiske Imperium har både skabt og beskrevet vor tid med den særlige magt, som Imperier har til at forherlige sig selv og den ‘ret’ de har til skrive sejrherrens historie.
Det er Imperiets krampetrækninger før det endelige sammenbrud, vi oplever lige nu.
Det er ikke noget kønt syn – men vældigt underholdende på en pinlig-bizar måde.

En anden gruppe, der parasitterede på jøderne, var de falske jøder, khazarerne, Azkhenazim. Den khazariske mafia, som de bliver kaldt, har deres rødder i Det Røde Edom (Esaus stamme) og kongerne af Petra. De var dæmondyrkere dengang, de fortsatte dæmonien i Det Khazariske Rige men blev smadret af Kievan Rus under Vladimir I. De sev indover Europa, hvor de ingiftede sig i fyrstehusene. De blev sammen med venetianerne fyrsternes bankmænd – sig blot navnet Rothschild – det Røde Edom, det Røde Skjold, og den røde kommunisme, der vendte tilbage for at tage hævn over russerne ved at destruere deres land og kultur. Dæmoner glemmer aldrig. Denne berygtede familie siger det selv: Vi kan spore vores slægt tilbage til Nimrod. Det var et af Marduks mange navne. Så de siger altså selv, at de er Babylons Banksters.

Og nu fosøger de igen at smadre Rusland. 
Som sidst vil de gerne tiljubles, denne gang af folk foran fladskærme.

*

Historien om de ældste tider er forfalsket.
Vi ved ikke længere, hvor menneskeheden kom fra. Darwinismen udfyldte det vakuum.

Historien om oldtiden blev forfalsket, hver gang Imperiet skulle sætte sit fingeraftryk.
Dyrkerne af grækerne som kulturens vugge udfyldte det vakuum.
Men grækerne var Romerrigets store copy-paste-forbillede. Alt findes her før romerne.

Historien om Isas Manu af Edessa blev forfalsket, kongesønnen med slægtslinje fra Julius Cæsar, Dronning Kleopatra og den persiske kongeslægt (jødernes konge), nazaræeren, galilæeren, lederen af den jødiske opstand, Jesus af Gamalah, fiskerkongen gift med Mellemøstens rigeste kvinde, Maria Magdalene. Han forsvandt ud af historiebøgerne, blev til en solgud (Mithras) og endte sine dage i Fortress Diwa, et hi-security-fængsel i Essex i Syd-England i den fjernest tænkelige udkant af Romerriget. Hustruen forblev i landsflygtighed i Provence. Hendes slægt fra sin mor Theramusa (af Orenia, i skrifterne kaldet Jomfru Maria) blev senere genimporteret via Nederlandene (Oranje) som en ny gren af den britiske kongefamilie.
En lang og ultra-spændende historie. Læs: Kongen der forsvandt hvis du tør.

Historien blev tabu og forbudt at genfortælle. Den gik under jorden men sev igennem 1000 år+ senere som legenderne om Kong Arthur og ridderne (12 stk) om det runde bord, sir Galahad (Sankt Peter), lady Guineverre (Maria Magdalene) og Arthur (Jesus). 
DaVinci tog fejl på et væsentligt punkt: bordet var ikke aflangt, det var rundt eller ovalt, og der var et hul i midten, for Solen sad i midten.
For det var en zodiac, og ridderne var de tolv apostle = de 12 huse i dyrekredsen.
Det var den egyptisk-persiske sekt indenfor jødedom, og deres den astrologiske cirkel var deres logo. Den ses i et par bevarede synagoger langs Geneserath Sø. 

Første komponent i styresystemet hed kristendom og blev som autoriseret og obligatorisk statskult cementeret under kejser Konstantin den Store.
Anden komponent i styresystemet hed feudalisme og blev ligeledes skabt under Konstantin den Store. Feudalsystemet fungerer upside-down udelukkende. Al heraldik sidenhen, der symboliserer kirke + konge stammer herfra – korset i sværdet eller sværdet i korset.

Historien om opdagelsen af Den Nye Verden er forfalsket. Columbus kendte alt til det ‘ukendte’ kontinent, for han havde kort over det. Han sigtede på ingen måde efter Indien. Romerne havde været der over 1000 år forinden for at høste verdens reneste og nemmest tilgængelige kobber i rigelige mængder langs Ohiofloden. Det skønnes, at det meste kobber, der blev brugt i Romerriget og dets udkant, stammede derfra. En hel romersk legion, den 9. legion, forsvandt fra de historiske optegnelser. Det gør man ikke bare i en megastat, der skrev ALTING ned. Denne berømte legion med et CV fra både Palæstina og Britanien blev simpelthen omdirigeret til at stå for transporten af kobberet i store fragtskibe i rutefart over Altanten.

Senere forfalskede Romerkirken, arvtageren af Romerriget, sin involvering i koloniseringen af Amerika. Jorden var i mellemtiden blevet flad – videnskabelig forfalskning – for at forhindre konkurrenter til conquistadorernes kolonisering af Den Nye Verden med jesuitterordenen aka middelalderens Gestapo-CIA som obligatorisk rejsefælle. Hvis Jorden er flad, så sejler du jo ud over kanten og ender i Afgrunden, og det vil du da ikke, vel? Så hold dig langt væk. Svindelnummeret vendte tilbage som flat-earth, da Imperiet i vor tid gik ud i rummet, det nye territorie for ressourcejagt. Hvis Jorden er flad, så findes rummet jo ikke, vel? Så hold dig langt væk.

Vi lever i den nye middelalder under den nye feudalisme.
Forfalskning bygger på forfalskning, der bygger på forfalskning.
Når først løgnen er udsagt og afsendt, så er det umådeligt svært for løgneren at trække i land
En indrømmelse ville afsløre løgnerens opdragsgiver, og hoveder ville rulle i spande.

*

Der er skriftlig overlevering af historie.
Og der er mundtlig overlevering af historie.
Læg dertil efterladenskaber i form af bygninger, genstande og kunstige landskaber, som kan afkodes som en slags skrift, en historiens billedbog om man vil. Meget tyder på, at fortidens kulturer selv så deres bygningsværker som en sådan skrift, en flaskepost til fremtiden.

Hvis man spurgte de fleste – det er selvfølgelig lidt besværligt at spørge de fleste – men hvis man kunne, ville folk nok mene, at skriftligt fremstilling er mere pålidelig end mundtlig. Kan jeg få det på skrift, siger vi. Det står sort på hvidt, siger vi. Vi har en fornemmelse af, at når blot noget er fremstillet og nedfældet i en bog, så er det solidt.

Fortidens kulturer så det på en anden måde, og vi kan have gavn af også at se det på en anden måde.

Skrift kan forfalskes, redigeres og udslettes. Vi behøver blot at nævne et par årtusinders mest læste, højtlæste, genfortalte og kopierede bog: Biblen. Biblos = bog, så altså: Bøgernes Bog. Den findes i 50.000 versioner, og ingen af dem kan siges at være den originale, for den findes ikke. Selv ikke, hvis der engang har fandtes en original af et af de skrifter, der indgår i Biblen, så vil det ikke være originalt, for det er en nedskrift af andre skrifter eller mundtlige fortællinger, der eksisterede før. Biblen er, for at sige det på fransk (pardon my ..) redigeret i hoved og røv alt efter tidens og stedets politiske behov.

Saxo Gramaticus’ Gesta Danorum eller Danmarkskrønnike er en kristen munks nedskrift af de nordisk-germanske stammers historie fortalt fra mund-til-mund af nordboerne gennem Thor-og-Odin ved hvor mange generationer. Og mange af disse historier kan genfindes i andre kulturer, hvor de samme skikkelser og hændelser har andre navne f.eks den vediske, hvis alder vi først i dag er ved at få en fornemmelse af takket været indiske forskere, der ikke længere vil finde sig i den amputering, som Det Britiske Imperium begik mod deres slavekoloni. Her taler vi til gengæld om en nedskrevet viden, der er pålidelig! – hvis vi ellers forstod den. 
For at fremme forståelsen for newbee’s hør den distingverede og sprænglærde indiske forsker Nilesh Nilkanth Oak på kanalen Sangam Talks. i et fordrag ved navn: Timeline of 17000+ Years of Unbroken Indian Civilization.

De fleste kulturer har ikke skrevet historie men fortalt historie. Når du er historiefortæller, er du nødt til at se dit lyttende publikum i øjnene. Du er ikke den eneste, der kender historien, for dit publikum kender den også, de elsker bare at høre den genfortalt. Den resonnerer med publikum, og hvis den ikke gør det, er du færdig som spillemand. 

Det er en del af forklaringen på, hvorfor den mundtlige historietradition på forbløffende vis er stabil over meget lang tid. Og i modsætning til, hvad vor tids skrivende historikere med lidet ydmyg attitude overfor de gamle gerne hævder: Den er forbløffende pålidelig.

En anden del af forklaringen er, at fortidens mennesker ikke var så fucked-up af at blive løjet til hele tiden, så de intuitivt vidste, hvornår noget var sandt. De tænkte meget anderledes end os, og et af hovedproblemerne med historie om især de ældre og ældste tider er, at vi ganske simpelthen ikke forstår deres tankesæt og projicerer vores egen verdensforståelse ned over dem. Når vi bliver irriterede over, at de ikke fremviser den samme selvforståelse som os, så kalder vi dem for primitive, overtroiske eller dumme. Eventuelt akkompagneret af en overbærende hovedrysten: Jaja, de vidste jo ikke bedre dengang (men de var saftsuseme dygtige til at bygge pyramider og den slags shit …).

Interessant: I vor tid er den mundtlige tradition vendt tilbage i medieret form.
Internettet er stedet hvor alt (næsten) findes. Fra det argeste lort (det meste) til rene guldklumper.
Her findes ved nærmere eftersyn rigelige mængder af kvalitetsviden – hvis man ellers ved, hvor man skal finde den – i form af foredrag, podcasts, samtaler, video, audio, m.m, hvor der tales, samtales og fortælles.
Der er oven i købet mulighed for at blande sig i samtalerne, hvis man er kompetent til det.
Skriv gerne en kvalificeret, velovervejet kommentar nedenfor 🙂

*

Fordi verdenshistorien er en forfalskning, så lever vi i nutiden indhyldet i dette falskneri.
Derfor er det nutidige menneske gennemgående dumt.
Vi kan være udstyret med nok så meget hi-IQ og have nok så mange universitetsgrader – og alligevel være dumme. Som i fordummede.

Romerriget havde absolut monopol på, hvad der blev nedskrevet, fordi de skrivende folk i riget var en del af administrationsapparatet, og fordi den tids papir eller andet materiale, der kunne beskrives, var dyrt og på ingen måde hver mands eje – og evnen til at skrive ligeså.

Imperierne i nyere tid havde sværere ved at bevare et absolut statsmonopol, hvor de kunne bortcensurere alt, de ikke brød sig om. Vi plejer ikke at benævne Sovjetstaten som et imperium, men det var det i  grad, og her blev alt censureret. Vi plejer heller ikke at kalde Det Tredje Rige for et imperium, men blot ved at kalde det for Det Tredje Rige har vi allerede gjort det, for det første rige var Romerriget, og det andet var Det Hellige Romerske Rige, og Rom havde flyttet sig til Paris, så nu flyttede det til Berlin, og her blev de bøger brændt, man ikke ønskede læst. Men det var blot et offentligt skue-ritual, for man kunne ikke ransage alle tyske hjem for politisk ukorrekte bøger.

I bøgernes tidsalder er censuren altså ikke vandtæt, for bøgerne har det med at slippe igennem døre og vinduer og gemme sig i kældre. De kan være svære at finde hos antikvaren, men hvis blot en enkelt kopi overlever, kan den genskabes og kopieres og redistribueres. Og digitaliseres og lægges på Internettet. Taktikken er, at i vor tid kan man ikke forhindre viden i at opstå, men man kan forhindre distributionen af den, så de få, der får fat i den, kan begrænses, isoleres – og evt. udraderes, hvis det skønnes nødvendigt. Det er derfor, at skaberne af Internettet bider sig selv i læben over Nettet. Som et medlem af Rockefeller-familiesyndikatet sagde direkte i et interview: Vores største fejltagelse var: Internettet.

I tilfældet Det Britiske Imperium ved vi en hel del om, hvad dets magtcentrum tænkte. De røbede deres agenda i både interne skrivelser, som datiden ikke kendte til, men som vor tid har adgang til, fordi de ikke ryddede op efter sig. Og de røbede det også, fordi de led af storhedsvanvid, så de indimellem var nødt til at prale af det, og dette arrogante praleri blev hørt, genfortalt og nedskrevet. 

I vor tid bliver det filmet og optaget, og det er ikke længere muligt at benægte. Det betyder også, at den nye stil er med forstærket arrogance at stå direkte frem og sige os lige op i fjæset, hvad de vil gøre ved os. Og at vi ikke kan gøre en skid ved det.

Kan vi ikke det?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.